##Fənnin adi Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları ##Bölmə Azərbaycan, əyani Qrup: r-401-405, Rİ-501-504, rq-501

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 388.01 Kb.
səhifə6/6
tarix16.12.2018
ölçüsü388.01 Kb.
1   2   3   4   5   6

Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər.

1. Beynəlxalq qiymətləndirmə

2. Milli qiymətləndirmə

3. Məktəbdaxili qiymətləndirmə

a) Rəsmi qiymətləndirmə və təhsil alanların attestasiyasına xidmət edir.

b) Təhsildə perspektivləri müəyyənləşdirmək üçün aparılan qiymətləndirmə tədqiqatlarıdır

c) Qiymətləndirmə xüsusi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir.

 1. 1b, 2a, 3c

 2. 1c, 2b, 3a

 3. 1a, 2c, 3b

 4. 1c, 2a, 3b

 5. 1b, 2c, 3c

 1. KSQ neçə həftədən gec olmayaraq keçirilməlidir?

  1. 3

  2. 7

  3. 8

  4. 4

  5. 6

 2. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

  1. Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsinə tətbiq edilir

  2. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir və onu idarə edən vacib amil kim meydana çıxır

  3. Şagirdin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir.

  4. Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

  5. Biliyini qiymətləndirir

 3. Qiymətləndirmə hansı istiqamətlərdə aparılır?

  1. Diaqnostik, formativ və summativ

  2. Milli, məktəbdaxili və sinifdaxili

  3. Beynəlxalq, sinifdaxili və fənndaxili

  4. Beynəlxalq, milli və məktəbdaxili

  5. Beynəlxalq, sinifdaxili, formativ

 4. I yarımillikdə şagird əgər “4” qiymətlə, II yarımillikdə “3” qiymətlə qiymətləndirilərsə, illik neçə qiymətlə qiymətləmdirilər?

  1. 5

  2. 3

  3. 4

  4. 2

  5. 6

 5. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

  1. 3

  2. 5

  3. 4

  4. 2

  5. 7

 6. Uyğunluğu müəyyən edin:

a) Formallaşdırıcı qiymət

b) Cəmləyici qiymət

c) Dəyişkəndir

d) Sabitdir

1. Formativ qiymət

2. Summativ qiymət

3. Diaqnostik

 1. 1a,c, 2b,d,

 2. 1b, 2a, 3c

 3. 1c, 2b, 3a

 4. 1b, 2c, 3a

 5. 1b, 2c, 3d

 1. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

  1. Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.

  2. Təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi.

  3. Təhsil prosesində nailiyyətlərinin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçülməsi

  4. Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidi.

  5. Təhsil prosesində şagird biliyin qiymətləndirməsi

 2. Diaqnostik qiynətləndirmənin üsul və vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

  1. Rektor

  2. Müəllim

  3. Metodbirləşmə üzvləri

  4. Təhsil Nazirliyi

  5. Təhsil idarəsi

 3. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Diaqnostik qiymətləndirmə

2. Formativ qiymətləndirmə

3. Summativ qiymətləndirmə

a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur.

b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.

c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

    1. 1a, 2c, 3b

    2. 1b, 2c, 3a

    3. 1b, 2a, 3c

    4. 1c, 2b, 3a

    5. 1a, 2b, 3c

 1. Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?

  1. Ilini sonunda

  2. Yarımilin sonunda

  3. Ayın sonunda

  4. Bölmə başa çatdıqda

  5. Dərs ilinin əvvəlində

 2. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

  1. Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq hər dərsin sonunda.

  2. Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda.

  3. Bolmə və bəhslərin, yarımilin sonunda. 

  4. Dərs ilinin ilk gunu

  5. əlim prosesisinin sonunda. 

 3. Biri qiymətləndirmə üsulu deyil:

  1. Testlər

  2. Müşahidə

  3. Şifahi sorğu

  4. Yoxlama yazı işləri

  5. Vərəqə

 4. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

  1. Heç biri

  2. fənn üzrə təlimin hər hansı mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıqlarınını formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

  3. təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

  4. şagirdin hansı bacarıqlar əldə etdiyini müəyyənləşdirmək məqsədilə

  5. təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarınını formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

 5. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

  1. fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

  2. təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

  3. təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

  4. nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

  5. hamısı aiddir
 1. Yarımillik qiymət hansı düsturla çıxarılır? 1. hamısı yalnişdır
 1. İllik qiymət hansı düsturla çıxarılır

  1. hamısı səhfdir

 2. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

  1. Yazılı

  2. Gözəyari

  3. Uzunmüddətli

  4. Şifahi

  5. Sürətli

 3. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.

4. Yarımilin sonunda keçirilir.

5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

   1. 2,3,4

   2. 1,3,5

   3. 1,2,3

   4. 1,3,4

   5. 2,4,5

 1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Diaqnostik qiymətləndirmə

2. Formativ qiymətləndirmə

3. Summativ qiymətləndirmə

a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur.

b) Bu qiymətləndirmə davamlı və əks əlaqə mexanizmidir.

c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə.\

 1. 1b, 2a, 3c

 2. 1b, 2c, 3a

 3. 1a, 2b, 3c

 4. 1c, 2b, 3a

 5. 1c, 2a, 3b

 1. Summativ qiymətləndirmənin mahiyyəti nədir?

  1. Yekun qiymətləndirmədir

  2. İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

  3. İrəliləyişlərin monitorinqi

  4. Standartlara əsaslanan qiymətləndirmədir

  5. Valideyn-müəllim əməkdaşlığına əsaslanan qiymətləndirmədir

 2. Summativ qiymətləndirmənin məzmununa aid olanları seçin.

1. Şagirdlərin standartlara əsaslanan məqsədlərə nail olurlar.

2. Şagirdə əldə etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir.

3. İlkin səviyyə qiymətləndirir

4. İrəliləyişlərin monitorinqi aparılır

5. Şagirdlərin biliklərin tətbiqinə hansı səviyyədə nail olduğunu aşkara çıxarır.

 1. 1, 3, 5

 2. 1, 2, 3, 4

 3. 1, 2, 3, 5

 4. 2, 3, 4, 5

 5. 1,2, 5

 1. Formativ qiymətləndirmə üsullarına aid olanları seçin.

1. Tapşırıqvermə

2.Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

3. Mətn

4. Meyar cədvəli

5. Şifahi sual-cavab

 1. 1, 2, 4

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 4, 5

 4. 3, 4, 5

 5. 1, 2, 5

 1. Diaqnostik qiymətləndirmə üsullarına aid deyil:

  1. Müsahibə

  2. Tapşırıqvermə

  3. Çalışmalar

  4. Valideyn və müəllimlərlə əməkdaşlıq

  5. Tapşırıqvermə və müsahibə

 2. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində səmərəli əks əlaqəni təmin edən komponent hansıdır?

  1. Biliklərin tətbiqi

  2. Şagird nailiyyətinin izlənilməsi

  3. Təlim prosesində qərarların qəbulu

  4. Bilik, bacarıq vərdişlərinin formalaşması

  5. Qiymətləndirmə məlumatları, qiymətləndirmə nəticələri


##num= 15// level= 1//sumtest=20 // Yeni dərsliklər və kurikulum arasında əlaqə. Əlavə təlim resursları və onların tətbiqi məsələləri.

 1. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır

1.Düzgünlük

2.Şüurluluq

3. Əyanilik

4. İfadəlik

5.Mənbələrin gösdərilməsi

6.Fəal təlim üçün səraitin yaradılması

A)1,3,4,6

B) 1, 2, 3,4

C)1,3,4,5

D)2,3, 4, 6

E) 1,2,3,4, 5


 1. Yeni dərslikləri səciyyələndirməli olan əsas cəhətlər hansılardır

A) Məntiqi və yaradıcı teffeküli inkişaf etdirir, tətbiqi xarekder dasimaqla zerurui həyati bacarıqların formlasmasına zemin yaradır,fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir

B) Mümkün qədər cox informasiya vermək ,bilikləri komkret şəkildə şagirlərə catdırır

C) Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir ,bilik və bacariqların kəmyət və keyfiyətini gösdərir sinif və fənlər summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin rdir

D) Məzmununun genişliyi ,tamlığı və düzgünlüyü

E) Şagirdlərə bilik verir


 1. Aşağıdakılardan biri yeni dəsliyə aid deyil

A)Fəndaxili əlaqə yaradır

B)Məntiqi və yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirir

C)Həyati bacarıqların formlaşmasına zemin yaradır

D)İnteqrasiyani təmin edir

E) A)Şagirdləri fəalaşdırır


 1. Dərslik komplektinə aşagidakılardan hansı daxildir?

A)İş dəftəri

B)Test kitabçaları

C)İş vərəqləri

D)PlanlaşdırmaE)Məktəbli kitabçası

 1. Əlavə təlim resursu olan iş dəftərinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. Iş dəftəri hər hansı bir fənnin əhatə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişləri əhatə edir.

 2. Iş dəftəri təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin və tətbiq bacarıqlarının genişlənməsinə imkan yaradır

 3. Iş dəftəri müəllim-şagird münasibətlərini formalaşdırır

 4. Iş dəftəri dərslik komplektinin davamı kimi qiymətləndirilir

 5. Iş dəftəri şagirdlərdə müstəqillik və yaradıcılıq vərdişləri aşılayır

 1. Dərslik komplektinin tərkib hissələrinə nə daxildir?

 1. Dərslik, iş dəftəri

 2. Metodik vəsait, dərslik

 3. Müəllim üçün metodik vəsait, dərslik, iş dəftəri

 4. Müəllim üçün metodik vəsait

 5. Müəllim üçün metodik vəsait, iş dəftəri

 1. Dərslik komplektinin tərkibi neçə hissədən ibarətdir?

 1. 3

 2. 1

 3. 4

 4. 2

 5. 5

 1. Aşağıdakılardan hansı Təhsil islahatının mühüm istiqamətlərindən biridir?

 1. Müəllim üçün metodik vəsaitlərin tərtib olunması

 2. Yeni nəsil dərsliklərinin tərtib olunması

 3. İş dəftərlərinin tərtib olunması

 4. Test tapşırıqlarının hazırlanması

 5. Fənlər üzrə əlavə təlim materiallarının hazırlanması

 1. Müasir təhsildə dərslik anlayışı necə adlanır?

 1. Test

 2. Dərslik

 3. Metodik vəsait

 4. Iş dəftəri

 5. Dərslik komplekti

 1. Müəllim üçün metodik vəsaitin tərkib hissələrinə nə daxildir?

 1. Tövsiyələr, qiymətləndirmə, planlaşdırma

 2. Bilik, bacarıq, vərdiş

 3. Bilik, bacarıq, qiymətləndirmə

 4. Qiymətləndirmə, planlaşdırma, bilik

 5. Tövsiyyələr, planlaşdırma, vərdiş

 1. Dərsliklərin hazırlanmasında nəyi nəzərə almaq lazımdır?

 1. Koordinasiya, tərbiyələndirmə, bilik və bacarıqların tətbiqi.

 2. Informasiya, sistemləşdirmə, həvəsləndirmə, qiymətləndirmə.

 3. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, milli dəyərlər, dünyəvilik prinsipi, elmi nailiyyətlər, illüstrasiyalar.

 4. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, tərbiyələndirmə, bilik və bacarıqların tətbiqi.

 5. milli dəyərlər, dünyəvilik prinsipi, koordinasiya, qiymətləndirmə.

 1. Dərslikdə təlim materialının mənimsənilməsi və uyğun fəaliyyət növünün tətbiqi neçə mərhələyə bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 1

 5. 5

 1. Uyğunluğu müəyyən edin:

 1. Müasir dərsliyin funksiyaları

 2. Dərsliklərin tətbiqlərinin mərhələləri

 3. Dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlər

 1. Informasiya, sistemləşdirmə, həvəsləndirmə, inkişafetdirmə, inteqrasiya, tərbiyə

 2. Ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması, bilik və bacarıqların formalaşdırılması, qiymətləndirmə, inkişaf

 3. Yeni məlumatların əldə edilməsi, məntiqi və yaradıcı təfəkkür, fəndaxili və fənlərarası əlaqə, idraki imkanların nəzərə alınması

 1. 1a, 2b, 3c

 2. 1b, 2a, 3c

 3. 1c, 2a, 3b

 4. 1a, 2c, 3b

 5. 1b, 2c, 3b

 1. Standartın dərslikdə reallaşmasının ardıcıllığı sxemi necədir?

 1. Bölmə, mövzu, tapşırıq, fəaliyyət

 2. Şəkil, tapşırıq, cədvəl, testlər, terminologiya

 3. Fəaliyyət, illustrasiya, sxem, testlər, lüğət

 4. Fənn kurikulumu, standart, tədris vahidi, bölmə, mövzu

 5. Standart, tapşırıq, mövzu, testlər

 1. Uyğunluğu müəyyən edin:

 1. Tədris vahidi, bölmə, mövzu

 2. Tapşırıq, illustrasiya, cədvəl, testlər, terminologiya

 3. Standart, tədris vahidi, bölmə, mövzu

 1. Fənn kurikulum

 2. Standart

 1. 1a, c; 2b

 2. 1a; 2b

 3. 1a; 2b, c

 4. 1b; 2c

 5. Uyğunluq yoxdur

 1. Uyğunluğu müəyyən edin:

 1. Mütəxəssislər

 2. Pedaqoqlar

 3. Meşəbəyi

 4. Siyasətçilər

1. Təlim resursları

2. İnternet resursları

3. İnzibati resurslar

4. Bitki resursları

 1. 1a; 2b; 3d; 4c

 2. 1b; 2a; 3d; 4c

 3. 1b; 2a; 3c; 4d

 4. 1b; 2a; 3d; 4c

 5. 1d; 2c; 3d; 4c

 1. Dərslik komplektinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

 1. İş vərəqləri

 2. Iş dəftəri

 3. Test kitabçaları

 4. Planlaşdırma

 5. Qiymətləndirmə

 1. Nəzəri materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materiallarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətdir?

 1. Uyğunluqlar

 2. Düzgünlük

 3. Müasirlik

 4. Tamlıq

 5. Müstəqillik

19.Aşağıdakılardan hansı riyaziyyat dərslik komplektinə aid deyil?

 1. Tamlıq

 2. Sadədən mürəkkəbə

 3. Məntiqi ardıcıllıq

 4. Dərsin məqsədi

 5. İş dəftəri

20.Riyaziyyat dərsliklərinin yazılmasında hansı inteqrasiya növlərindən istifadə olunub?

 1. Fəndaxili və fənlərarası əlaqədən

 2. Fəndaxili və siniflərarası əlaqədən

 3. Fənlərarası və məktəblərarası əlaqədən

 4. Siniflərarası və məktəblərarası əlaqədən

 5. Dərslik yazılışında əlaqədən istifadə olunmur


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə