Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə16/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

1098) Miotoniyanın əsas əlaməti nədir?

A) Əlləri öndə birləşdirdikdə arxada kürəklər “qanadvari” açılır

B) Mərhələ-mərhələ ayağa qalxır

C) “Qurulan kukla” yerişi

D) Əzələ fəal şəkildə yığıldıqdan sonra boşalması tədriclə olur

E) Əzələlər tez yorulur, dincəldikdən sonra əzələnin funksiyası bərpa olur


Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004
1099) Psixoterapiya nədir?

A) Fizioterapevtik müalicə

B) Refleksoterapiya

C) Həkimin söz vasitəsilə psixikaya planlı şəkildə təsir etməklə aparılan müalicə üsülu

D) Medikamentoz müalicə

E) Balneoloji müalicə üsulu


Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004
1100) Aşağıdakı metodlardan hansıları nevroloji müayinə metodlarına aid deyil?

A) Pnevmoensefaloqrafiya

B) Kranioqrafiya

C) Angioqrafiya

D) Mieloqrafiya

E) Uroqrafiya


Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004
1101) Hipertonik kriz zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Kortikosteroidlər vermək

B) Pəncərəni açıb təmiz hava və oksigen balışı vermək

C) Ağrıkəsicilərlə kifayətlənmək

D) Başa hündür vəziyyət verib, ayaqlrına isitqac, alın nahiyəsinə buz qoymaq

E) Ürək dərmanları və sakitləşdirici vermək


Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1102) Onurğa beyninin hansı şöbəsinin zədələnməsi zamanı mərkəzi tipli tetraparez xarakterikdir?

A) Döş şöbəsi

B) Yuxarı boyun şöbəsi

C) Bel şöbəsi

D) At quyruğu

E) Sakral şöbəsi


Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1103) Şizofreniya sözü yunancadan tərcümədə hansı məna kəsb edir?

A) Qəmli hal

B) Qəfil yıxılma

C) Psixi sferanın parçalanması

D) Ağıl zəifliyi

E) Psixoz


Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004
1104) Xəstə başa düşür, amma danışa bilmir, bu nədir?

A) Amnestik afaziya

B) Motor afaziya

C) Aliksiya

D) Aqrafiya

E) Aqnoziya


Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1105) Mioqrafiya müayinə üsulu əsasən sinir sisteminin hansı xəstəliklərində istifadə edilir?

A) Periferik sinir sistemi xəstəliklərində

B) Vegetativ sinir sisteminin xəstəliklərində

C) Beyin qan dövranı pozgunluğunda

D) Mərkəzi sinir sisteminin xəstəliklərində

E) İrsi-degenerativ xəstəliklərdə


Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1106) Meningit zamanı hansı dəyişiklik olur?

A) Likvorun dəyişməsi

B) Qanda limfopeniya

C) Qanda şəkərin artması

D) EGS artması

E) Qanda leykositoz


Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003
1107) Böyük epileptik tutmanın başlanması üçün xəbardaredici əlamət hansıdır?

A) Trans


B) Eyforiya

C) Aura


D) Disforiya

E) Absans


Ədəbiyyat: N.V.İsmayılov “Psixiatriya”, “QAPP-Poliqraff”. Bakı, 2004

Hərbi Tibbi Hazırlıq

1108) Fərdi apteçkaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Sulfadimekotsin

B) Etapirazin

C) Dimedrol

D) Sistamin

E) Atropin


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1109) Qaraciyər zədələnməsi zamanı hansı növ qanaxma müşahidə edilir ?

A) Xarici

B) Parenximatoz

C) Arterial

D) Venoz

E) Qarışıq


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1110) İlk tibbi yardım harada göstərilir?

A) Tibb məntəqəsində

B) Hərbi hissədə

C) Zədələnmə ocağında

D) Xəstəxanada

E) Çeşidləmə meydançasında


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1111) Bunlardan hansı təbii fəlakət sayılmır?

A) Yanğınlar

B) Zəlzələ

C) Terrorizm

D) Vulkan püskürməsi

E) Daşqınlar


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1112) Bunlardan hansı sosial fəlakət deyil?

A) Aclıq

B) Epidemiyalar

C) Müharibələr

D) Terrorizm

E) Yanğın


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1113) Uzunmüddətli sıxılma sindromu hansı şokla nəticələnir?

A) Ağrı şoku

B) Anafilaktik şok

C) Toksiki şok

D) Hemorragik şok

E) Travmatik şok


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1114) “Diqqət, hamının nəzərinə” həyəcan siqnalı necə verilir?

A) Polis maşını ilə siqnal verilir

B) Siqnal telefon vasitəsilə verilir

C) 2-3 dəqiqə ərzində həyəcan siqnalı verilir

D) Televizor vasitəsilə siqnal verilir

E) Yerli radio vasitəsilə siqnal verilir


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1115) Fəlakətlər təbabətinin əsasını nə təşkil edir?

A) İlk tibbi yardım briqadası

B) Təcili tibbi yardım briqadası

C) Şəhər və rayon xəstəxanaları

D) İxtisaslaşmış yardım

E) Sanitar drujinaları


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1116) Fövqəladə fəlakətlər zamanı fəlakət tibb xidmətinin əsas vəzifələrindən biri hansıdır?

A) Qüvvə və vasitələrin təşkili

B) Zərərçəkənə ilk həkim yardım göstərilməsi və köçürülmə mərhələsində həyati vacib orqanların fəaliyyətinin bərpa edilməsi

C) Fəlakətin səbəbini araşdırmaq

D) Qəza zonasında xilasetmə işlərinin təşkili

E) Qəza zonasında, xilasetmə və təxirə salınmaz işlərin aparılması, onların axtarılması və ərazidən çıxarılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1117) Birdəfəlik 50 RAD dozada γ-şüalanmada sonrakı fəsadlar hansıdır?

A) Dəridə yanıqlar

B) Onkoloji və genetik risk

C) Kəskin şüa xəstəliyi

D) Somatik xəstəliklər

E) Xroniki şüa xəstəliyi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1118) Orqanizmin ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı davamlığını artıran dərman hansıdır?

A) Etapirazin

B) Dimedrol

C) Kaliy-yod

D) Sistamin

E) Taren


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1119) Şüalanmanın hansı dozası I-ci dərəcəli ağırlıqlı kəskin şüa xəstəliyi yaradır?

A) 100-200 RAD

B) 300-400 RAD

C) 200-300 RAD

D) 500 RAD

E) 50-70 RAD


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1120) Qanaxmanın hansı növündə jqutdan istifadə olunur?

A) Parenximatoz qanaxmada

B) Daxili qanaxmada

C) Qarışıq qanaxmada

D) Kapillyar qanaxmada

E) Arterial qanaxmada


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1121) Uzunmüddətli sıxılma sindromu təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün xəsarət almış, ətrafı azad etdikdən sonra jgut qoyulurmu?

A) Mütləq lazımdır

B) Ağrı olarsa

C) Qanaxma varsa

D) İşemiya dərəcəsindən asılı olaraq qoyulur

E) Lazım deyil


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф Москва «ИНИ Лтд»
1122) Fəlakət təbabəti tibb xidmətində köçürülmənin neçə mərhələsi qəbul edilmişdir?

A) İki mərhələli

B) Altı mərhələli

C) Bir mərhələli

D) Dörd mərhələli

E) Üç mərhələli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1123) Fəlakət ocağında hospitala qədər hansı yardım göstərilir?

A) Əhali tərəfindən yardım

B) İlk tibbi yardım

C) Xüsusiləşmiş tibbi yardım

D) İxtisaslaşmış tibbi yardım

E) Cərrahi yardım


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1124) Kütləvi yoluxucu xəstəliklər ocağında infeksiya mənbəyini ləğv etmək üçün epidemiya əleyhinə hansı tədbirlər görülür?

A) Xəstələrin və daşıyıcıların izolyasiyası və müalicəsi

B) Dezinfeksiya aparmaq

C) Abservasiya

D) Maarifləndirmə aparmaq

E) İmmunoprofilkanın aparılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1125) Fərdi tibbi ləvazimatlara nə aiddir?

A) Fərdi apteçka

B) Respirator

C) Əlehqaz

D) Xərək

E) Şinalar


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1126) Yuxarı tənəffüs yollarını dəm qazından qorumaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Əlaltı materialdan hazırlanmış maska

B) Filtrli əleyhqaz

C) Şlem maska

D) Respirator

E) İzoləedici əleyhqaz


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1127) Ürəyin qapalı masajının uğurlu əlaməti hansıdır?

A) Meyid ləkələrinin əmələ gəlməsi

B) Soyuq tərləmə

C) Bəbəklərin genişlənməsi

D) Mərkəzi damarlarda nəbzin vurması

E) Əzələlərin səyriməsi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1128) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı kimyəvi zəhərləyici maddələr üçün xarakterik deyil?

A) Zədələnmələrin klinikasının və inkişaf dinamikasının müxtəlifliyi

B) Mühafizə vasitələrindən istifadə etmək zəruriyyətinin yaratması

C) Davamlı zədələyici təsirə malik olması

D) Kontagiozluq (xəstədən sağlam insana keçmə qabiliyyəti)

E) Xarici mühitdə asan yolla yayılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1129) Hansı üsül infeksion xəstəliklərin törədicilərinin məhv edilməsinə aid deyil?

A) Dezinfeksiya

B) Observasiya

C) Dezaktivasiya

D) Dezinseksiya

E) Deratizasiya


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1130) İlan vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?

A) Çoxlu maye vermək

B) Alkoqol vermək

C) İlan sancan yerdən yuxarı ətrafa jqut qoymaq

D) Yaranı kalium-permanqanatla yumaq

E) Zərdab vurmaq


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1131) Tektanik fəlakətlərə hansılar aid deyil?

A) Tayfun

B) Zəlzələ

C) Sunami

D) Torpaq sürüşməsi

E) Vulkan püskürməsi


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1132) Elektrik vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?

A) Ürəyin qapalı massajı

B) Cərəyandan azad etmək

C) Xəstəyə süni nəfəs vermək

D) Tənəffüs yollarının təmizlənməsi

E) Elektrik vuranı torpağa bastırmaq


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1133) Aşağıdakı maddələrdən hansı siniriflicedici təsirə malik zəhərli maddələrə aiddir?

A) Xlorpikrin

B) İprit, lyuzit

C) Fosgen,difosgen

D) Zarin, zoman

E) Xlorsian


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1134) Kimyəvi zədələnmə ocağında ilk tibi yardımın əsas tədbirlərinə nə aid deyildir?

A) Natamam sanitar təmizləmənin aparılması

B) Əleyqazların geyindirilməsi

C) Xəsarət almışların zədə ocağından çıxarılması

D) Antidontların vurulması

E) Qanaxmanın daimi dayandırılması


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко.”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1135) Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə yardımın hansı növü xarakterik deyil?

A) Ürəyin qapalı massajı

B) Süni tənəffüs vermək

C) Mədənin zondla yuyulması

D) Tənəffüs mərkəzini oyadan dərman vermək

E) Təmiz havaya çıxarıb naşatır spirtli iylətmək


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1136) Fövqəladə hallarda zədələnmişlərin müalicə-evakuasiya tədbirlərinə hansılar daxildir?

A) İxtisaslaşmış yardım

B) Terapevtik yardım

C) Tibbi evakuasiya mərhələsində göstərilən yardım

D) Yaralıların çeşidlənməsi

E) Zədələnmişlərin həmin ərazidən evakuasiya olunması, ilk tibbi yardım və müalicəsinin göstərilməsi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1137) Fövqəladə vəziyyətdə təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin əsas vəzifəsi hansıdır?

A) Tibbi qurumların və müəssisələrin yaradılması

B) İdarəetmə orqanlarının yaradılması

C) Tibbi qrumların şəxsi heyyət tərkibinin sağlamlığının qorunması

D) Vaxtında və effekli tibbi yardımın göstərilməsi

E) Tibbi kadrların hazırlanması


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1138) Ekstremal vəziyyətlərdə mülkü-müdafiə tibb xidməti tərəfindən hansı tədbirlər həyata keçirilir?

A) Sanitar-gigiyenik tədbirlərin aparılması

B) Deqazasiyanın aparılması

C) Vaxtında təxirəsalınmaz yardım göstərilməsi və xəsarət almışların köçürülməsi

D) Ocağa ümumi mülki-müdafiə qurumlarının yeridilməsi

E) Sanitar itkilərin aradan qaldırılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1139) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından qorunma üsulları hansıdır?

A) Əhaliyə xəbərdarlıq edilməsi

B) Əhalini şəhər ətrafı ərazilərə köçürülməsi

C) Tibbi yardımın göstərilməsi və müalicəsinin aparılması

D) Əhalinin həmin ərazidən çıxarılması və sığınacaqlarda yerlşdirilməsi

E) Tibbi ləvazimatlardan istifadə edilməsi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1140) Ətrafın sıxılması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir?

A) Antihistamin və antibakterial terapiyanın aparılması

B) Periferiyadan mərkəzə doğru sıxıcı sarğının qoyulmaı və ağrıkəsicilərin yeridilməsi

C) Nəqliyyat şinasından istifadə etmək

D) Standart şinalarla immobilizasiyanın aparılması

E) Oksigen inqalyasiyası


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1141) Zədələnmə anından ilk həkim yardımı hansı optimal müddətdə aparılır?

A) 30 dəqiqə müddətində

B) 10 saata qədər

C) İlk sutka ərzində

D) İlk dəqiqələrdə

E) 3-4 saat müddətində


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1142) Əlaltı vasitələrdən istifadə etməklə zədələnmə ocağında hansı növ yardım göstərilir?

A) Təkmilləşmiş həkim yardımı

B) İlk tibbi yardım

C) Xüsusiləşdirilmiş yardım

D) Həkiməqədər yardım

E) İlk həkim yardımı


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1143) Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində tibb xidməti nə vaxt yaradılmışdır?

A) 2001-ci ildə

B) 2004-cü ildə

C) 2005-ci ildə

D) 1994-cü ildə

E) 1997-ci ildə


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1144) Suda boğulma zamanı xəsarət almış şəxsə göstərilən ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası

B) Sudan çıxarmaq və ağız boşluğundan yad cisimləri xaric etmək

C) Dərman müalicəsi

D) Bədənin isidilməsi

E) Ürəyin qapalı massajı


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1145) Dəridə yara əmələ gətirən zəhərləyici maddələr hansıdır?

A) Vi-X qazlar, zoman

B) Fosgen, difosgen

C) İprit, lyuzit

D) Sinil turşusu

E) Aolamsit


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1146) Meterioloji fəlakətlərə nə aiddir?

A) Torpaq sürüşməsi

B) Yanğın

C) Subasma

D) Zəlzələ

E) Qasırğa və burulğan


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1147) Hansı zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmə zamanı dəridə “boz hipoksiya” əmələ gəlir?

A) Fosgen

B) Ammonyak

C) Zorin


D) Dəm qazı

E) Xlorpikrin


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. .”Медицина катастроф “ Москва «ИНИ Лтд»
1148) Xarici mühitdə davamsız zəhərləyici maddələr hansıdır?

A) Lyuzit

B) Fosgen, difosgen

C) Zorin, zoman

D) İprit

E) Vi-X qazları


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1149) Radiyasiya ilə zədələnmələr zamanı ilkin zədələnən orqan hansıdır?

A) Limfa

B) Dalaq

C) Bağırsaq epiteli

D) Sümük iliyi

E) Qaraciyər


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə