Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə8/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

542) Uşaqlığı yığan preparatlar qrupuna nə aiddir?

A) Sinestrol

B) Ekstradiol - dipropionat

C) Mikrofolin

D) Follikulin

E) Mammafizin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
543) Hansı preparat estrogenlərə aid deyil?

A) Follikulin

B) Sinestrol

C) Mikrofollin

D) Preqnin

E) Estradioldipropionat


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
544) Aşağıda göstərilən praparatlardan hansı estrogenlərə aiddir?

A) Etiniltestosteron

B) Etinilestrodiol

C) Preqnin

D) Epsilon – aminokapron turşusu

E) 17 - OPK


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
545) Hansı preparat progesteron və progesteronun sintetik analoqları qrupuna aid deyil?

A) Progesteron

B) 17 - OPK

C) Estradioldipropionat

D) Etiniltestosteron

E) Preqnin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
546) Hansı preparat progesteronun sintetik analoqları qrupuna aiddir?

A) Mikrofollin

B) Preqnin

C) Sinestrol

D) Follikulin

E) Estradioldipropionat


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
547) Hansı preparat ilə qestogen hemostazı etmək mümkündür?

A) Mammafizin

B) Prodiqiozan

C) Doksisiklin

D) Flaqil

E) Preqnin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
548) Hansı simptom endometriyanın xərçəngi üçün xarakterik deyil?

A) Metroraqiya

B) Postmenonauza dövründə qanaxma

C) Qarının aşağı nahiyyəsində ağrı və ağırlıq hissi

D) Uşaqlığın siklik böyüməsi

E) Serroz tərkibli qan qarışması ilə ifrazat


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
549) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı təxirəsalınmaz yardım tələb etmir?

A) Şiş ayaqcığının burulması

B) Yumurtalığın kistası

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

D) Yumurtalığın apopleksiyası

E) Natamam abort


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
550) Aşağıda göstərilənlərdən hansı uşaqlıq yolunun şırınqalanması üçün göstəriş deyil?

A) Daxili cinsiyyət üzvlərinin kəskin iltihabı

B) Kolpit

C) Artımların xroniki iltihabı

D) Uşaqlıq boynunun erroziyası

E) Endoservisit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
551) Uşaqlıq yolunun şırrınqalanmasına aşağıdakılardan hansı əks göstəriş deyil?

A) Daxili cinsiyyət üzvlərinin kəskin iltihabı

B) Aybaşı qanaxması

C) Uşaqlıq qanaxmaları

D) Hamiləlik

E) Kolpit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
552) Aşağıda göstrilən xəstəliklərdən hansında tampon işlədilmir?

A) Endoservisit

B) Kolpit

C) Servisit

D) Uşaqlıq boynunun həqiqi erroziyası

E) Vaqinit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
553) Göstərilən simptomlardan hansı boru abortu üçün xarakterik deyil?

A) Dəri örtüklərinin avazıması

B) Aybaşının gecikməsi

C) Hamiləliyin şübhəli əlamətləri

D) Kəskin, tutma xarakterli ağrılar

E) Güclü xarici qanaxma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
554) Göstərilən simptomlardan hansı şiş ayaqcığının burulması üçün xarakterik deyil?

A) Qarının köpməsi

B) Ürəkbulanma

C) Soyuq tər

D) Kəskin ağrılar

E) Leykositoz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
555) Göstərilən simptomlardan hansı yumurtalığın apopleksiyası üçün xarakterik deyil?

A) Ürəkbulanma, qusma

B) Huşun itməsi

C) Başgicəllənmə

D) Qəflətən yaranan kəskin ağrılar

E) Soyuq tər


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
556) Yumurtalıq apopleksiyasını hansı xəstəliklər ilə differensasiya etməyə ehtiyac yoxdur?

A) Appendisit

B) Salpinqooforit

C) Yumurtalığın sklerokistozu

D) Şiş ayaqcığının burulması

E) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
557) Boru abortunu hansı xəstəliklərlə differensasiya etməyə ehtiyac yoxdur?

A) Endoservisit

B) Artımların iltihabı

C) Şiş ayaqcığının burulması

D) Uşaqlıq abortu

E) Yumurtalığın apopleksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
558) Saktosalpinks nə vaxt əmələ gəlir?

A) Uşaqlıq boynunun endometriozu zamanı

B) Uşaqlığın selikli qişasının iltihabı zamanı

C) Uşaqlıq boynunun iltihabı zamanı

D) Uşaqlıq yolunun iltihabı zamanı

E) Artımların iltihabı zamanı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
559) Adneksit nəyə deyilir?

A) Uşaqlığın selikli qişasının iltihabı

B) Xarici endometrioz

C) Yumurtalığın parenximasına qansızma

D) Artımların iltihabı

E) Daxili endometrioz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
560) Adenomioz nəyə deyilir?

A) Yumurtalıq parenximasına qansızma

B) Endometriozun borularda lokalizasiyası

C) Endometriozun ekstragenital lokalizasiyası

D) Artımların iltihabı

E) Endometriozun uşaqlığın əzələ qatında lokalizasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
561) Sarı cisim hansı hormonu ifraz edir?

A) Testosteron

B) Progesteron

C) Estrogen

D) Prolaktin

E) Follikulin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
562) Hansı faza uşaqlığın selikli qişasında baş verən aybaşı siklinin dəyişikliklərinə aid deyil?

A) Regenerasiya

B) Sekresiya

C) Proliferasiya

D) Deskvamasiya

E) Ovulyasiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
563) Hipofizin qan dövranının pozulması nəticəsində əmələ gələn amenoreya, cinsiyyət üzvlərinin hipotrofiyası, qasıqda tüklənmənin kəskin azalması, hipoterioz, böyrəküstü vəzin funksiyasının zəifləməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Sklerozlaşmış yumurtalıqlar sindromu

B) Postkastrasion sindrom

C) Şteyn – Levental sindromu

D) Şixan sindromu

E) Şereşevski – Terner sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
564) Endometrioz diaqnozunu qoymağa hansı müayinə üsulları kömək edir?

A) Histeroskopiya

B) Kolposkopiya

C) Kuldoskopiya

D) Genişlənmiş kolposkopiya

E) Pertubasiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
565) Qadın məsləhətxanasında qadınlara göstərilən ambulator mama – ginekoloji yardımın funksiyasına nə aid deyil?

A) Ginekoloji xəstələrin dispanser müşahidəsi və qeydiyyatı

B) Xəstələrinin stasionar şəraitində müalicəsi

C) Ginekoloji xəstəliklərin aşkara çıxarılması və ambulator müalicəsi

D) İşləyən qadınların sağlamlığının qorunmasında iştirak etmək

E) Ginekoloji xəstələrin həkim tərəfindən təyin edilmiş təyinatların evdə yerinə yetirilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
566) Ginekoloji stasionarda hansı şöbə olmur?

A) Konservativ

B) Kosmetoloji

C) Fizioterapiya

D) Qəbul

E) Cərrahi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
567) Operativ ginekoloji şöbədə hansı xəstəliklər planlı şəkildə əməliyyat oluna bilər?

A) Pelvioperitonit

B) Uşaqlığın perforasiyası

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

D) Yumurtalığın apopleksiyası

E) Uşaqlıq yolunun sallanması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
568) Konservativ ginekologiya şöbəsində hansı xəstəliklər müalicə oluna bilməz?

A) Uşaqlıq artımlarının iltihabı

B) Disfunksional uşaqlıq qanaxması

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

D) Uşaqlıq qanaxmaları

E) Endometrit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
569) Ginekoloji stasionarda işləyən tibb bacısının vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Həkimin təyinatını dəqiq yerinə yetirmək

B) Tibb bacısının xarici görkəmi

C) Aparılmış müayinələrin nəticəsini xəstəyə bildirmək

D) Xəstənin vəziyyəti haqqında həkimi məlumatlandırmaq

E) Bütün manipulyasiyaların ağrısız yerinə yetirilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
570) Aşağıdakı hallardan hansı ağrını xarakterizə etmir?

A) Batıcı ağrı

B) Kəsici ağrı

C) Uçucu ağrı

D) Tutma şəkilli ağrı

E) Dartıcı ağrı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
571) Ginekoloji xəstəliklərdə ağrı hansı nahiyyələrə yayıla bilməz?

A) Sol və sağ qasıq nahiyyəsinə

B) Qarının aşağısına

C) Körpücükaltı nahiyyəyə

D) Omaya

E) Ciyərlərə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
572) Ginekoloji xəstələrdən anemnez toplayarkən nə əsas götürülmür?

A) Xəstənin necə geyinməsi

B) Keçirilmiş olan ümumi xəstəliklər

C) Qonşu orqanların funksiyası

D) Aybaşı funksiyasının xarakteri

E) Keçirilmiş ginekoloji xəstəliklər


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
573) Ümumi müayinə üsullarına nə aid deyil?

A) Perkussiya (döyəcləmə)

B) Baxış

C) Palpasiya (əlləmə)

D) Ayskultasiya (qulaq asma)

E) Güzgülərlə müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
574) Aşağıdakılardan hansı əlavə müayinə üsuluna aid deyil?

A) Güzgülərlə müayinə

B) Kolposkopiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Qarın boşluğunun punksiyası

E) Endoskopik müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
575) Uşaqlıq boynunun yumşalması hansı halda baş verir?

A) Fibromioma

B) Hamiləlik

C) Endometrioz

D) İltihabi xəstəliklər

E) Şişlər olduqda


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
576) Uşaqlıq yolunun neçə təmizlik dərəcəsi təyin edilir?

A) 0


B) 4

C) 1


D) 2

E) 3
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


577) Uşaqlığı nə vaxt zondlamaq olmaz?

A) Disfunksional uşaqlıq qanaxması

B) I və II dərəcəli təmizlik dərəcəsi olarsa

C) Hamiləlik vaxtı

D) Natamam abort

E) Klimakterik qanaxma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
578) Uşaqlıq boynu və cisminin diaqnostik qaşınması hansı halda vacib deyil?

A) Uşaqlıqda polipoz olarsa

B) Uşaqlığın xorion epiteliomasında

C) Endometriumda siklik dəyişiklik haqqında məlumat almaq üçün

D) Başlanğıc düşük təhlükəsi olarsa

E) Uşaqlıq cisminin xərçəngində


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
579) Boruların rentgenoloji yoxlanması hansı halda göstərişdir?

A) Uşaqlıq yolunun III – IV təmişlik dərəcəsi olarsa

B) Boru sonsuzluğunda

C) Cinsiyyət üzvlərinin kəskin və yarımkəskin iltihabi xəstəlikləri

D) Hamiləlik

E) Cinsiyyət üzvlərinin süzənəyi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
580) Histerosalpinqoqrafiya etmək üçün hansı dərmandan istifadə edilir?

A) Atropin

B) Veroqrafin

C) 0,9% NaCl

D) Droperidol

E) Hemodez


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
581) Yumurtalığın funksiyasını təyin etmək üçün aşağıdakılardan hansı düz deyil?

A) Uşaqlıq yolu yaxmasının sitoloji müayinəsi

B) “Paporotnik” simptomu

C) “Bəbək” simptomu

D) Histeroskopiya

E) Bazal temperaturun ölçülməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
582) Aşağıdakılardan hansı qonşu üzvlərin müayinəsinə aid deyil?

A) İrriqoskopiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

D) Histerosalpinqoqrafiya

E) Rektoromanoskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
583) Aşağıdakılardan hansı xarici cinsiyyət üzvlərinin anomaliyalarına aiddir?

A) Aplaziya

B) Diskeneziya qonad

C) Hermofroditizm

D) Atreziya

E) Qenetal infantilizm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
584) Uşaqlıq və uşaqlıq yolu anomaliyalarına nə aid deyil?

A) Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun düzgün olmayan vəziyyəti

B) Bir və iki buynuzlu uşaqlıq

C) Genital infantilizm

D) Qoşa uşaqlıq və uşaqlıq yolu

E) Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun aplaziyası və atreziyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
585) Aşağıdakılardan hansı uşaqlığın vəziyyət anomaliyalarına aid deyil?

A) Uşaqlığın sallanması

B) Uşaqlığın sağa əyilməsi

C) Uşaqlığın şişi

D) Uşaqlığın sola əyilməsi

E) Uşaqlığın düşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
586) Uşaqlıq yolunun arxa divarının düşməsi və sallanmasının klinik simptomuna nə aid deyil?

A) İshal


B) Oma nahiyyəsində ağrı və ağırlıq simptomun olması

C) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması

D) Tez –tez ağrılı sidik ifrazı

E) Əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
587) Uşaqlığın patoloji əyilmələrində hansı müalicə üsulundan istifadə edilmir?

A) Cinsi hormonal preparatla

B) Cərrahi müalicə

C) Palcıq müalicəsi, ginekoloji massaj

D) Ümumi qüvvətləndirici dərmanlar

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
588) Cərrahi əməliyyatdan sonra yara nahiyyəsində hansı ağırlaşma ola bilməz ?

A) Tikişlərin sökülməsi

B) Hematoma

C) Qanaxma

D) İnfiltrat

E) Temperaturun qalxması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
589) Əməliyyatdan sonra ağırlaşmaların profilaktikasına nə aid deyil?

A) Aseptika qaydalarına riayət etmək

B) Toxumalarla ehtiyatlı davranmaq

C) Anamnezin toplanması

D) Əməliyyatdan sonra antibakterial terapiya

E) Əməliyyat vaxtı yaxşı hemostaz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
590) Ginekoloji əməliyyatdan sonra hansı ağırlaşma olmaya bilər?

A) Bağırsaqların parezi

B) Bağırsaq keçməməzliyi

C) Ağciyərlərin pnevmaniyası

D) Pankreatit

E) Aşağı ətrafların tromboflebiti


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
591) Ginekoloji əməliyyatdan sonra tibb bacısı nəyə fikir verməyə bilər?

A) Tənəffüsə

B) Həbzə

C) Yataq ağlarına

D) Sağrının vəziyyətinə

E) Uşaqlıq yolu ifrazatına


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
592) Məcburi kompleks müayinə üsullarına nə aid deyil?

A) Anamnez toplamaq

B) Laborator müayinə

C) Ümumi və xüsusi müayinə

D) Diaqnostik müayinə

E) Əlavə müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
593) Tibbi personal üçün hansı qaydalar mütləq deyil?

A) Yun paltarla və baxilsiz cərrahi bloka girmək olmaz

B) Əməliyyat sahəsinə baxmaq vacib deyil

C) Əməliyyat otağında başqa mövzularda danışmaq olmaz

D) Yuxarı tənəffüs yolunun iltihabında cərrahi bloka girmək olmaz

E) Kənar əşyaların cərrahi bloka gətirilməsi qadağandır


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
594) Müalicəvi gimnastika və massaj üçün aşağıdakılardan hansı göstərişdir?

A) Hamiləliyə şübhə

B) Cinsiyyət üzvlərinin şişləri

C) Kiçik çanaq toxum və orqanlarının kəskin və yarımkəskin iltihabı

D) Yüksək hərarət, titrəmə

E) Uşaqlığın normadan kiçik olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
595) İnduktotermiyaya əks göstəriş hansıdır?

A) Xroniki salpinqooforit

B) İnfantilizm

C) Alqodismenoreya

D) Uşaqlıq qanaxması

E) Yumurtalıqların hipofunksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
596) Palcıq müalicəsinə əks göstəriş nədir?

A) Yumurtalıqların iltihab mənşəli hipofunksiyası

B) Sonsuzluq

C) Zahılıq dövrü

D) Xroniki salpinqooforit

E) Fiksə olunmuş əyri uşaqlıq


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
597) Kurort müalicəsinə əks göstəriş hansıdır?

A) Uşaqlıq qanaxmasına meyillilik

B) Alqodismenoreya

C) Yumurtalıqların funksiyasının zəifliyi

D) Qan azlığı

E) Cinsiyyət üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
598) Hormonoterapiya üçün əks göstəriş hansı xəstəlikdir?

A) Döş vəzisinin və qadın cinsiyyət üzvlərinin şişi

B) Klimakterik və postkastrasion sindrom

C) Sonsuzluq

D) Disfunksional uşaqlıq qanaxması

E) Birincili və ikincili amenoreya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
599) Trixomonadalı kolpitin müalicəsində hansı preparatdan istifadə olunur?

A) Trixopol, flagil

B) Penisillin

C) Klostilbegit

D) Sinestrol

E) Progesteron


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
600) Sulfanilamid preparatlara nə aid deyil?

A) Norsulfazol

B) Etazol

C) Sulfadimetoksin

D) Osarsol

E) Sulfademizin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
601) Narkotik analgetiklərə hansı preparat aid deyil?

A) Fentanil

B) Omnopon

C) Promedol

D) Morfin

E) Analgin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
602) Uşaqlıq əzələsinin yığılmasını stimulə edən preparat hansıdır?

A) Dimedrol

B) Vikosol

C) Kalsi xlorid

D) Stiptisin

E) Analgin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
603) Qan köçürmə üçün əks göstəriş hansı xəstəlikdir?

A) Əməliyyat zamanı və sonrakı dövrdə orqanizmin müqavimətinin aşağı düşməsi

B) Qan və qan əvəzedici üzvlərin xəstəlikləri

C) Hipertoniya xəstəliyinin ağır forması

D) Tez – tez uzun müddətli qanitirmə

E) Əməliyyat zamanı kəskin qanitirmə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
604) Qan köçürməyə göstəriş hansı xəstəlikdir?

A) Ürəyin dekompensasiyalı qüsuru

B) Ağ ciyərlərin vərəmi

C) Kəskin qanitirmə

D) Böyrək çatmamazlığı

E) Hipertoniya xəstəliyinin ağır forması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
605) Vaksinoterapiyaya göstəriş hansı xəstəlikdir?

A) Vərəm


B) Aybaşı

C) Süzənək

D) Anemiya

E) Hipertoniya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
606) Uşaqlıq yolunun tamponla müalicəsinə əks göstəriş nə ola bilər?
A) Servisit

B) Endometrit

C) Uşaqlıq boynunun həqiqi erroziyası

D) Parometrit

E) Uşaqlıq qanaxması
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
607) Klimakterik dövr üçün əsasən hansı yaş dövrü nəzərdə tutulur?

A) 50 - 52

B) 47 - 50

C) 42 - 45

D) 35 - 45

E) 45 - 47


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
608) Hormonal kontrasepsiya əsasən aybaşının neçənci günündən başlayaraq qəbul edilir?

A) 5


B) 10

C) 16


D) 11

E) 1
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


609) Aşağıdakı hansı ağırlaşma uşaqlıq daxili kontrasepsiyasına daxil deyil?

A) Ağrı sindromu

B) Cinsiyyət üzvlərinin kəskin və xroniki iltihabı xəstəlikləri

C) Uşaqlığın perforasiyası

D) Uşaqlıq daxili spiralın özbaşına xaric olması

E) Aybaşının ağrısız və normal keçməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
610) Kontrasepsiya üsulları hansı tələblərə cavab vermir?

A) Effektli olmalıdır

B) Uzun müddətə istifadəyə yararlı olmalıdır

C) Orqanizm üçün təhlükəsiz olmalıdır

D) Asan yuyulmalıdır

E) Asan tapılan və qadının rahatlığını təmin etməlidir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
611) Ümumi gigiyenik rejimin əsasını nə təşkil edir?

A) Qida və mədə - bağırsaq sisteminin işinə nəzarət

B) Dəriyə qulluğun və qidanın düzgün təşkili

C) Əmək və qidanın düzgün təşkili

D) Rasional qidanın düzgün təşkili

E) Əmək və istirahətin düzgün təşkili


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə