Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə5/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

317) Aybaşı vaxtı hansı qat qopub düşür?

A) Seroz qat

B) Bütün mukoz qat

C) Selikli qişanın funksional qatı

D) Selikli qişanın bazal qatı

E) Selikli qişanın bütün qatı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
318) Simfizin aşağı kənarından oma qabarına kimi olan məsafə necə adlanır?

A) Mamalıq konyuqatası

B) Xarici konyuqata

C) Həqiqi konyuqata

D) Diaqonal konyuqata

E) Anatomik konyuqata


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
319) Simfizin yuxarı kənarı ilə Mixaeles rombunun yuxarı küncünə qədər olan məsafə necə adlanır?

A) Solovyev indeksi

B) Həqiqi konyuqata

C) Xarici konyuqata

D) Distansiya spinarum

E) Anatomik konyuqata


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
320) Normada mayalanma harada baş verir?

A) Yumurtalıqda

B) Uşaqlıq boynunda

C) Qarın boşluğunda

D) Borunun ampulyar hissəsində

E) Uşaqlıqda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
321) Mayalanmış döl yumurtası uşaqlığa nə vaxt çatır?

A) 4 – 5 günə

B) 1 həftəyə

C) 2 həftəyə

D) 1 – 2 günə

E) 8 günə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
322) Yetişmiş dölün başının düz ölçüsü neçə sm-dir?

A) 14 sm


B) 12 sm

C) 10 sm


D) 9,5 sm

E) 13 sm
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


323) Kiçik çanaq boşluğunun düz ölçüsü neçə sm - dir?

A) 9,5 sm

B) 11 sm

C) 13 sm


D) 12,5 sm

E) 10,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
324) Qadın xarici cinsiyyət üzvlərinə aiddir?

A) Cift


B) Böyük və kiçik cinsiyyət dodaqları

C) Uşaqlığın boynu

D) Yumurtalıq

E) Uşaqlıq boruları


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
325) Yumurtalığın rolu nədən ibarətdir?

A) İçərisi maye ilə dolu olur

B) Cinsi yetişkənliyi təmin edir

C) Uşaqlığın yan tərəfində yerləşir

D) Hormon ifraz edir

E) Şirə ifraz edir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
326) Hansı nahiyə aralıq adlanır?

A) Kiçik çanağın yuxarı dəliyi

B) Anal dəliklə uşaqlıq yolu arası

C) Böyük çanağın aşağı hüdudu

D) Kiçik çanağın aşağı dəliyinin yumşaq törəmələri

E) Çanaq əzələləri


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
327) Hipofizin arxa payının hormonu hansıdır?

A) Testosteron

B) Progesteron

C) Estradiol

D) Oksitosin

E) Follikulin


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
328) Aşağıdakılardan hansı böyük çanağa aiddir?

A) Köndələn ölçü

B) Daraqlar arası məsafə

C) Həqiqi konyuqata

D) Çəp ölçü

E) Anatomik konyuqata


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
329) Əmgəklərin sayı neçədir?

A) 4


B) 1

C) 3


D) 2

E) 6
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


330) Uşaqlıq harada yerləşir?

A) Qarın boşluğunun aşağı hissəsində

B) Qismən böyük çanaqda və əsasən kiçik çanaqda

C) Periton arası sahədə

D) Kiçik çanağın mərkəzində

E) Böyük çanağın mərkəzində


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
331) Uşaqlıq topoqrafiyasına görə harada yerləşir?

A) Sidikliyin üstündə

B) Sidikliyin önündə

C) Düz bağırsağın arxasında

D) Çanaq dibi əzələlərinin üzərində

E) Düz bağırsaqla sidik kisəsinin arasında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
332) Uşaqlığın peritona münasibəti necədir?

A) Hissəvi olaraq peritonla örtülür

B) Peritonla örtülmür

C) Peritonla tam örtülür

D) Periton öndən keçir

E) Periton arxadan keçir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
333) Yumurtalığın daxili sekretor hissəsini nə təşkil edir?

A) Follikul və sarı cisim hüceyrələri

B) Follikul hüceyrələri

C) Qırmızı cisim və follikul hüceyrələri

D) Sarı cisim hüceyrələri

E) Serroz maye


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
334) Hansı məhlul izotonik sayılır?

A) 17% NaCl

B) 40% qlükoza

C) 5% - li qlükoza

D) Hemodez

E) 0,9% NaCl


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
335) Hemolitik anemiyanın səbəbləri nədir?

A) İnfeksion xəstəliklər

B) Toksinlər

C) Hamiləlik toksikozları

D) Qusma

E) Ananın və dölün rezus uyğunsuzluğu


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
336) İlk follikullar harada əmələ gəlir?

A) Boruların ampulyar hissəsində

B) Yumurtalığın qabıq qatında

C) Yumurtalığın şəffaf qatında

D) Yumurtalığın beyin qatında

E) Yumurtalığın epitelial qatında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
337) Cinsiyyət üzvlərinin hansında boylama büküşlər var?

A) Uşaqlıq yolunun daxili səthində

B) Uşaqlığın boynunda

C) Uşaqlığın dibində

D) Uşaqlığın boğazönü nahiyəsində

E) Uşaqlığın selikli qişasında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
338) Uşaqlıq yolu harada yerləşir?

A) Düz bağırsaqla sidik kanalı arasında

B) Uşaqlıqla sidik kisəsi arasında

C) Sidik kanalının yuxarı səthində

D) Düz bağırsağın arxasında

E) Uşaqlığın önündə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
339) Aşağıdakılardan hansı qadın cinsiyyət hormonlarına aiddir?

A) Androgen

B) Xorionik - qonaqotropin

C) İnsulin

D) Estrogen

E) Testosteron


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
340) Böyük əmgək hansı sümüklərin arasında yerləşir?

A) Ənsə və alın

B) Təpə və alın

C) Təpə və ənsə

D) Təpə və gicgah

E) Alın və əsas


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
341) Həqiqi konyuqata nəyə əsasən təyin olunur?

A) Cəp konyuqataya görə

B) Orta konyuqataya görə

C) Düz ölçüyə görə

D) Xarici konyuqata görə

E) Köndələn ölçüyə görə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
342) Uşaqlıq borusunun uzunluğu neçə sm-dir?

A) 7 – 12 sm

B) 10 – 12 sm

C) 5 – 8 sm

D) 5 – 10 sm

E) 20 – 25 sm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
343) Yumurtalar harada yerləşir?

A) Enli bağın ortasında

B) Enli bağın arxa hissəsində

C) Enli bağın ön hissəsində

D) Uşaqlıq yolunun yan hissəsində

E) Borulara bitişik


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
344) Normada uşaqlığın vəziyyəti necədir?

A) Arxaya əyilmiş

B) Orta xətt ətrafında fırlanmış

C) Sola əyilmiş

D) Önə əyilmiş və bükülmüş

E) Sağa əyilmiş


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
345) Uşaqlığın xarici dəliyi hara baxır?

A) Uşaqlıq yolunun aşağı 1/3 hissəsinə

B) Uşaqlıq yolu girəcəyinə

C) Anal dəlikdən arxaya

D) Uşaqlıq yolunun yuxarı 1/3 hissəsinə

E) Uşaqlıq yolunun orta hissəsinə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
346) Kişi cinsiyyət hormonu hansıdır?

A) Follikulin

B) Oksitosin

C) Testosteron

D) Progesteron

E) İnsulin


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
347) Diaqonal konyuqata necə təyin olunur?

A) Çanaq ölçən və xarici müayinə ilə

B) Daxili müayinə ilə

C) Santimetrlə

D) Xarici müayinə ilə

E) Çanaq ölçən ilə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
348) Hipofizin ön payının hormonuna hansı aiddir?

A) Somatotrop

B) Estrodiol

C) Laktotrop

D) Follikul stimuləedici

E) Tireotrop


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
349) Aşağıdakılardan hansı daxili cinsiyyət üzvlərinə aiddir?

A) Yumurtalıqlar

B) Prostat

C) Uşaqlıq yolu dəhlizi

D) Böyük və kiçik cinsiyyət dodaqları

E) Qasıq dağarcığı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
350) Aşağıdakılardan hansı bağlara aid deyil?

A) Uşaqlığın yan bağı

B) Yumurtalığın xüsusi bağı

C) Uşaqlığın girdə bağı

D) Enli bağ

E) Oma uşalıq bağı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
351) Aşağıdakılardan hansı kiçik çanaq toxumasına aid deyil?

A) Düz bağırsaq ətrafı

B) Uşaqlıq ətrafı

C) Oma – uşaqlıq bağı

D) Uşaqlıq yolu ətrafı

E) Sidiklik ətrafı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
352) Uşaqlıq siklinə nə aid deyil?

A) Sekresiya fazası

B) Deskvamasiya fazası

C) Proliferasiya

D) Sarı cismin inkişafı

E) Regenerasiya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
353) Çanaq sümüyünə hansı bitişmə aid deyil?

A) Sol oma – qasıq bitişməsi

B) Sağ oma – qasıq bitişməsi

C) Qasıq bitişməsi

D) Oma – büzdüm bitişməsi

E) Çanaq bud bitişməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
354) Çanağın keçirici oxu haradan keçir?

A) Diaqonal konyuqatanın ortasından

B) Böyük çanağın ölçülərinin ortasından

C) Kiçik çanağın köndələn ölçülərinin ortasından

D) Kiçik çanağın çəp ölçülərinin ortasından

E) Kiçik çanağın düz ölçülərinin ortasından


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
355) Aşağıdakılardan hansı kişi çanağına aiddir?

A) Oturaq qabarları arası məsafə enlidir

B) Oma enli, promontorium önə baxır

C) Çanaq enli və gödəkdir

D) Kiçik çanağın boşluğu enlidir

E) Çanaq dar və hündürdü


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
356) Ciftin çəkisi necə qram olur?

A) 300 – 400 qr

B) 500 – 600 qr

C) 700 qr

D) 100 – 200 qr

E) 1000 qr


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
357) Dölün uzunluğunu təyin etmək üçün hansı sxemden istifadə edilir?

A) Sovyanov üsulundan

B) Nikolayev üçlüyündən

C) Alfeld üsulundan

D) Qaaze sxemindən

E) Brekston – Hiks üsulundan


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
358) Aşağıdakılardan hansı kəlləyə aid deyil?

A) Alın


B) Gicgah

C) Üz


D) Lambdaya bənzər tikiş

E) Oxabənzər tikiş


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
359) Daxili müayinə ilə hamiləliyi təyin etməyə nə aid deyil?

A) Piskaçek əlaməti

B) Uşaqlığın böyüklüyü

C) İmmunoloji müayinə

D) Snegiryov əlaməti

E) Heqar simptomu


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
360) Aşağıdakılardan hansı dölün köndələn gəlişinə aid deyil?

A) Baş solda arxa görkəm

B) Baş sağda arxa görkəm

C) Baş solda ön görkəm

D) Baş sağda ön görkəm

E) Baş solda, yuxarı görkəm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
361) Açılma dövrünü idarə edərkən mama nə etməməlidir?

A) Xarici mamalıq müayinəsi

B) Dölün ürək döyünməsinə qulaq asmaq

C) Maşa qoymaq

D) Daxili müayinə

E) Sidik kisəsinin kateterizasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
362) Apqar şkalası dedikdə nə nəzərdə tutulmur?

A) Əzələ tonusu

B) Ürək döyünməsi

C) Pendirvari maddə

D) Tənəffüs

E) Dərinin rəngi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
363) Sağrı gəlişlərində doğum şişi hara düşür?

A) Ön sağrıya

B) Sol ayağa

C) Kürəyə

D) Sağ ayağa

E) Arxa sağrıya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
364) Dölün anomaliyalarına nə aid deyil?

A) Mikrosefaliya

B) Qasıq yırtığı

C) Qurd ağız, dosan dodaq

D) Ölü döl

E) Bitişik ekizlər


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
365) Ciftin vaxtından qabaq ayrılmasında nə olmur?

A) Nəbz tezləşir, arterial təzyiq aşağı düşür

B) Dölün ürək döyünməsi eşidilmir

C) Qarında güclü ağrı

D) Qusma

E) Uşaqlıq daxili təzyiq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

Ginekologiya

366) Əsas ginekoloji müayinə üsullarına hansı aiddir?

A) Gülləvari maşalarla müayinə

B) Güzgülərlə müayinə

C) Bakterioskopik müayinə

D) Aspirasion biopsiya

E) Sitoloji müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
367) Uşaqlığın əzələ qatı neçə qatdan ibarətdir?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 1
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991


368) Yumurtalığın qalınlığı nə qədərdir?

A) 2 – 3 sm

B) 4 – 5 sm

C) 3 – 4 sm

D) 2 – 2,5 sm

E) 1,0 – 1,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
369) Uşaqlıq yolunun ön divarı neçə sm-dir?

A) 12 – 13 sm

B) 7 – 8 sm

C) 9 – 10 sm

D) 5 – 6 sm

E) 10 – 11 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
370) Rentgenoloji müayinə üsullarına hansı aiddir?

A) Laporoskopiya

B) Histerosalpinqoqrafiya

C) Kolposkopiya

D) Histeroskopiya

E) Kuldoskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
371) Uşaqlığın zondlanması üçün əks göstəriş nədir?

A) Endometrioz

B) Uşaqlıq boşluğundan qanaxma

C) Uşaqlığın selikli qişasının hiperplaziyası

D) Uşaqlıq yolunun II təmizlik dərəcəsi

E) Kəskin iltihabi proses


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
372) İnterseksual bədən quruluşu nə ilə xarakterizə olunur?

A) Hündür boy və zəif əzələ tonusu ilə

B) Alçaq boy və zəif tüklənmə ilə

C) Alçaq boy və cinsiyyət orqanlarının inkişafdan qalması ilə

D) Kişi tipli bədən quruluşu, cinsiyyət orqanlarının hipoplaziyası

E) Xarici cinsiyyət orqanlarının zəif inkişafı ilə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
373) Uşaqlığın artımlarına nə aiddir?

A) Borular və yumurtalıqlar

B) Uşaqlıq boynu və borular

C) Yumurtalıqlar və uşaqlıq boynu

D) Yumurtalıqlar

E) Borular və periton qişası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
374) Üçüncü təmizlik dərəcəsi üçün hansı tərif düzdür?

A) Tək – tək epiteliel hüceyrələr təyin olunur, uşaqlıq yolunun çöpləri yoxdur, çox miqdarda müxtəlif mikroorqanizmlər təyin olunur

B) Az miqdarda epitelial hüceyrələr və Doderleyn çöpləri, çox miqdarda leykositlər, kokklar və bakteriyalar təyin olunur.

C) Epitelial hüceyrələr, Doderleyn çöpləri və az miqdarda mikroblar və leykositlər təyin olunur

D) Epitelial hüceyrələr və Doderleyn çöpləri təyin olunur

E) Çoxlu miqdarda kokklar, bakteriyalar, trixomonadalar təyin olunur


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
375) Yumurtalıq siklinin 3 fazasında hansı hormon ifraz olunur?

A) Kortizol

B) Progesteron

C) Estrogen

D) Prolaktin

E) Testosteron


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
376) Aşağıda göstərilənlərdən hansı endoskopik müayinə üsullarına aiddir?

A) Ultrasəs müayinə

B) Histeroskopiya

C) Biopsiya

D) Uşaqlığın zondlanması

E) Sitoloji müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
377) Uşaqlıq boynunun patoloji vəziyyətinin diaqnostikası üçün hansı əlavə müayinə üsulu istifadə olunur?

A) Kolposkopiya

B) Laporoskopiya

C) Uşaqlığın zondlanması

D) Uşaqlıq boşluğunun selikli qişasının diaqnostik qaşınması

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
378) Aşağıdakı xəstəliklərin hansında uşaqlıq yolu şırınqa edilir?

A) Retension kistalar

B) Peritonit

C) Salpinqit

D) Kolpit

E) Uşaqlığın mioması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
379) Uşaqlıq yolunun olmamasına nə deyirlər?

A) Vaqinit

B) Diskeniziya

C) Atreziya

D) Kolpit

E) Aplaziya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
380) Yumurtalığın funksiyasını yoxlamaq metodu hansıdır?

A) Laporoskopiya

B) Qanda qadın cinsiyyət hormonlarının təyini

C) Kolposkopiya

D) Uşaqlığın zondlanması

E) Ultrasəs müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
381) Amenoreya nədir?

A) Aybaşı günlərinin azalması

B) Aybaşının 2 ay və daha çox olmaması

C) Aybaşının 6 ay və daha çox olmaması

D) Aybaşının 3 ay və daha çox olmaması

E) Aybaşının zəifləməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
382) Menorragiya nədir?

A) Anovulyator qanaxmalar

B) Asiklik - aybaşı sikli ilə bağlı olmayan qanaxmalar

C) Ağrılı aybaşılar

D) Aybaşı sikli ilə bağlı olan qanaxmalar

E) Aybaşı qanaxmasının azalması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
383) Metrorragiya nədir?

A) Anovulyator

B) Ağrılı aybaşılar

C) Asiklik - aybaşı sikli ilə bağlı olmayan qanaxmalar

D) Aybaşı sikli ilə bağlı olan qanaxmalar

E) Aybaşı qanaxmasının azalması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
384) Aybaşı qabağı sindrom üçün nə xarakterikdir?

A) Arterial təzyiqin düşməsi

B) Süd vəzilərinin şişməsi

C) Proteinuriya

D) Arterial təzyiqin qalxması

E) Baş gicəllənmə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
385) Uşaqlığın selikli qişasının diaqnostik qaşınmasına göstəriş hansıdır?

A) Asiklik uşaqlıq qanaxması

B) Subseroz mioma

C) Hamiləlik

D) Endometrit

E) Parametrit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
386) Ginekoloji xəstələrin əlavə müayinə üsullarına hansı aiddir?

A) Xarici cinsiyyət orqanlarını nəzərdən keçirmək

B) Sitoloji müayinə

C) Anamnezin toplanması

D) Bimanual (iki əllə) müayinə

E) Güzgülərlə müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
387) Uşaqlığın uzunluğu neçə sm-dir?

A) 12 sm


B) 10 sm

C) 5 sm


D) 6 sm

E) 7-8 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
388) Aşağıda göstərilənlərdən hansı vulvit zamanı istifadə olunmur?

A) Hər iki cinsi partnyorun müayinə və müalicəsi

B) Cinsi əlaqənin tam sağalana qədər qadağan olunması

C) Antibakterial terapiya

D) Uşaqlıq yolunun və vulvanın sanasiyası

E) Hidrotubasiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
389) Aşağıda göstərilənlərdən hansı süzənəyin provakasiya üsuluna aid deyil?

A) Termiki üsul

B) Bioloji üsul

C) Fizioloji üsul

D) Seroloji üsul

E) Kimyəvi üsul


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
390) Daha çox süzənəyə qadın cinsiyyət sisteminin hansı şöbələri məruz qalır?

A) Uşaqlıq və uşaqlıq boynu

B) Uretra və servikal kanal

C) Artımlar və uşaqlıq

D) Uşaqlıq yolu və artımlar

E) Vulva və uşaqlıq yolu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
391) Aşağıdakı səbəblərdən hansı adətən qadın sonsuzluğuna səbəb olur?

A) Alqodismenoreya

B) Süzənəkli salpinqooforit

C) Endoservisit, kolpit

D) Vulvovaqinit

E) Yuvenil qanaxmalar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
392) Yuvenil qanaxmalar adətən hansı səbəblərdən baş verə bilər?

A) Vulvit

B) Kolpit

C) Şereşevski – Terner sindromu

D) Uşaqlıq mioması

E) Stress


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
393) Postkastrasion sindrom hansı əməliyyatdan sonra əmələ gəlir?

A) Yumurtalıqların çıxarılması

B) Uşaqlıq boynunun çıxarılması

C) Uşaqlığın çıxarılması

D) Uşaqlığın amputasiyası

E) Yumurtalıqların rezeksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
394) Alqodismenoreya nədir?

A) Ağrılı aybaşı

B) Qısa müddətli, cüzi aybaşı

C) Aybaşı arası qanlı ifrazat

D) Aybaşı ilə bağlı olmayan qanaxma

E) Asiklik qanaxma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
395) Xorionepitelioma nədən sonra əmələ gəlir?

A) Beçəxordan

B) Sürətli doğuşdan

C) Endometriozdan

D) Uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən

E) Keçirilmiş endometritdən


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
396) Uşaqlıq boynu psevdoerroziyasının effektli müalicə metoduna hansı aiddir?

A) Uşaqlıq yolu vannaları

B) Uşaqlıq yolunun şırınqalanması

C) Qısa dalğalı UB - şualandırma

D) Məlhəmlərlə tamponlar

E) Diatermokoaqulyasiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə