Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə2/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

80) Ənsə gəlişi ön görkəmdə aparıcı nöqtə hansıdır?

A) Ənsəaltı qabar

B) Kiçik əmgək

C) Promontorium

D) Böyük əmgək

E) Ənsəaltı çuxur


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
81) Ənsə gəlişi ön görkəmdə döl başı hansı ölçü ilə doğulur?

A) Kiçik köndələn ölçü

B) Orta çəp ölçü

C) Böyük çəp ölçü

D) Böyük köndələn ölçü

E) Kiçik çəp ölçü


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
82) Ənsə gəlişi arxa görkəmdə döl başı hansı ölçü ilə doğulur?

A) Orta çəp ölçü ilə

B) Düz ölçü ilə

C) Böyük çəp ölçü ilə

D) Kiçik çəp ölçü ilə

E) Şaquli ölçü ilə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
83) Ənsə gəlişi ön görkəmdə doğuş mexanizmində döl başının açılmasından sonra hansı moment gəlir?

A) Döl başının xaricdə fırlanması

B) Döl başının daxildə fırlanması

C) Döl başının bükülməsi

D) Çiyinlərin doğulması

E) Başın əlavə bükülməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
84) Doğuşun ikinci dövrü nə vaxt başlayır?

A) Uşaqlıq boynunun tam açılmasından sonra

B) Sancıların 3 dəqiqədən bir və 40 saniyə müddətində olduqda

C) Qanaxma olduqda

D) Gücvermələr olmadıqda

E) Dölyani mayenin axması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
85) Nə vaxt doğan qadın güc verməməlidir?

A) Ciftin ayrılma əlamətləri müsbət olduqda

B) Döl başının xarici fırlanması zamanı

C) Çiyinlər doğularkən

D) Dölün başının ənsə doğulandan sonra

E) Təpə qabarları doğularkən


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
86) Göbək ciyəsinin xarici ucunun təqribən 10 sm uzanması əlaməti kimin adı ilə bağlıdır?

A) Pickacek

B) Şreder

C) Krede - Lazarevic

D) Kustner - Cukalov

E) Alfeld


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
87) Şreder üsulu ilə ciftin ayrılma əlamətini yoxlamaq üçün nə etmək lazımdır?

A) Qadına gücənmək təklif etmək

B) Qadına nəfəs alması təklif etmək

C) Göbək ciyəsinin pulsasiyasını yoxlamaq

D) Qasıq üzərindən ovucun kənarı ilə bir qədər basmaq

E) Uşaqlıq dibinin hündürdə durma səviyyəsinin dəyişilməsini müəyyən etmək


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
88) Doğan qadının çəkisi 80 kq olduqda, doğuş zamanı fizioloji qanitirmənin yuxarı sərhəddi qadının çəkisindən neçə faiz ola bilər?

A) 2%


B) 1%

C) 0,7%


D) 0,3%

E) 5%
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


89) Sancıların ağrısını azaltmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Spazmolitiklər

B) Antibiotiklər

C) Sidikqovucular

D) Uterotoniklər

E) Trankvilizatorlar


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
90) Qeyri narkotik analgetikə hansı aiddir?

A) Disinon

B) Promedol

C) Analgin

D) Morfin

E) Deksametazon


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
91) Hipoqalaktiya zamanı hansı dərman istifadə edilir?

A) Apilak

B) Bromkriptin

C) Kamfora

D) Parlodel

E) Sinestrol


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
92) Doğuşdan sonra al – qırmızı loxi normada necə gün olmalıdır?

A) 40 gün

B) 2 həftə

C) 3 həftə

D) 2 – 3 gün

E) 10 gün


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
93) Doğuşdan sonra cift birləşdiyi nahiyyə necə vaxta regenerasiyaya uğrayır?

A) 1 aydan sonra

B) 1 həftədən sonra

C) 2 aydan sonra

D) 2 həfətədən sonra

E) 3 həftədən sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
94) Keysəriyyə mamalıq əməliyyatı hansı halda təcili aparılır?

A) Birincili doğum fəaliyyətinin zəifliyi

B) Ölü döl

C) Hidrosefaliya

D) Dölyani mayenin vaxtından qabaq axması

E) Ana və döl üçün təhlükəli hallar olduqda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
95) Doğuşdan sonra uşaqlıq boynunun daxili dəliyi nə vaxt formalaşır?

A) 3 gündən sonra

B) 3 həftədən sonra

C) 1 aydan sonra

D) 4 həftədən sonra

E) 7-10 gündən sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
96) Doğuşdan sonra qadına cinsi əlaqədə olmaq necə müddət məsləhət görülmür?

A) 1,5 – 2 ay

B) 3 həftə

C) 4 ay


D) 10 gün

E) 2 həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
97) Doğuşdan sonra uşaqlıq boynu neçə günə tam formalaşır?

A) 5 gün


B) 3 gün

C) 1 həftədən sonra

D) 3 həftədən sonra

E) 2 həftədən sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
98) Normal doğuşdan sonra uşaqlığın involyusiyası üçün rasional olaraq nə etmək lazımdır?

A) Bir həftə yataqda qalmaq

B) Doğuşdan bir neçə saat sonra durmaq

C) Yataqda 3 gün qalmaq

D) Doğuşdan 2 sutka sonra durmaq

E) Doğuşdan 5 gün sonra durmaq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
99) Erkən zahılıq dövrünün davamiyyəti nə qədərdir?

A) 5 – 6 gün

B) 12 saat

C) 2 saat

D) 40 gün

E) 1 gün
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


100) Doğuşdan sonra hansı qadınlarda uşaqlıq boynu yoxlanılır?

A) Hamilə qadınlarda

B) Ürək, qan-damar xəstəliyi olan qadınlarda

C) Hipertoniyası olan qadınlarda

D) Risk qrupuna aid olan qadınlarda

E) Bütün qadınlarda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
101) Mamalıq maşasını qoymaq üçün aşağıdakı şəraitlərdən hansı düzdür?

A) Həqiqi konyuqata 11 sm, çanaq ilə döl başı arasında uyğunluq, diri döl, uşaqlıq boynu tam açıq olduqda

B) Həqiqi konyuqata 8 sm, ölü döl, uşaqlıq boynu tam açıq olduqda

C) Həqiqi konyuqata 11 sm, döl kisəsinin vaxtından gec açılması

D) Həqiqi konyuqata 11 sm, uşaqlıq boynunun tam açılışı, çanaqla döl başı arasında uyğunsuzluq

E) Həqiqi konyuqata 8 sm, diri döl, uşaqlıq boynunun natamam açılması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
102) Normal doğuşda çanaqla döl başı arasındakı topoqrafiq münasibəti təyin etmək üçün daxili müayinədə nəyə fikir vermək lazımdır?

A) Kiçik çəp ölçü, böyük əmgək

B) Oxabənzər tikiş, kiçik əmgək

C) Şaquli ölçü, burun kökü

D) Böyük çəp ölçü, böyük əmgək

E) Kiçik çəp ölçü, kiçik əmgək


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
103) Maşanı qoymaq üçün dölün başı çanağın hansı hissəsində olmalıdır?

A) Çanaq boşluğunda, uşaqlıq boynu 6 – 7 sm açıq olduqda

B) Çanaq girəcəyi üzərində hərəkətli olduqda

C) Çanaq boşluğunda, çıxacağında

D) Çanaq boşluğunda, ölü döl olduqda

E) Çanaq girəcəyinin köndələn ölçüsündə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
104) Mamalıq maşaları qoyduqda döldə hansı zədələr ola bilər?

A) Daxili orqanların zədələnməsi

B) Hidrosefaliya

C) Göbək ciyəsinin başa dolanması

D) Bud – çanaq oynağının çıxığı

E) Kəllə sümüklərinin travması və beyindaxili qansızma


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
105) Aşağıdakı halların hansında Keysəriyyə kəsiyi aparmaq olar?

A) II dərəcəli nefropatiya

B) Anensefaliya

C) İnkişafdan qalmış hamiləlik

D) I – II dərəcəli dar çanaq

E) Dölün köndələn və çəp vəziyyətlərində, ana mütləq diri uşaq istəyirsə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
106) Sidik – cinsiyyət və bağırsaq – cinsiyyət svişləri (fistula) nə vaxt baş verir?

A) Uşaqlığın cırılma təhlükəsi olarsa

B) Diskoordinasiyalı doğuş fəaliyyəti olarsa

C) Dölün xırda hissələrinin düşməsi

D) Gələcək hissəsi 2 saatdan çox bir müstəvidə qalarsa

E) Həddən artıq güclü doğuş fəaliyyəti olarsa


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
107) Kraniotomiya əməliyyatına göstəriş hansıdır?

A) Çanaq gəlişlərində

B) Köndələn və çəp vəziyyətlərdə

C) Açılmış baş gəlişlərində

D) Ölü, iri döl olarsa

E) Unudulmuş köndələn vəziyyətdə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
108) Kleydotomiya – nə deməkdir?

A) Daxili üzvlərin çıxarılması

B) Başın bədəndən ayrılması

C) Onurğa sütununun sındırılması

D) Dölün hissələrə doğranması

E) Körpücük sümüyünün kəsilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
109) Perinatal ölüm halları necə təyin edilir?

A) Təkçə antenatal və intranatal ölənlər

B) Ölü doğulanlar və doğuşdan sonra bir həftəyə kimi ölənlər

C) Təkçə ölü doğulanlara görə

D) Bir yaşa qədər ölənlərə görə

E) Postnatal ölənlərin sayına görə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
110) Aseptika və antiseptikanı mamalıqda hansı alim tətbiq etmişdir?

A) Zemmelveys

B) Spasokukoskiy - Kocergina

C) Stroganov

D) Bodyajina

E) Fyurbringer


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
111) Doğuşdan əvvəl əllər hansı antiseptik məhlulla işlənilir?

A) Spirtlə

B) Xlorheksedin - qlükonatla

C) Adi su ilə

D) Sabunla

E) Furasilinlə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
112) Tibb işçisi nə vaxt maska taxmaya bilər?

A) Əməliyyat otağında

B) Doğuşdan qabaqki otaqda

C) İntensiv terapiya palatasında

D) Qəbul otağında

E) Doğuş otağında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
113) Alfeld üsulunda əllər necə yuyulur?

A) Ammiakla

B) Spirt və yodla silinir

C) Adi su, şampunla

D) İki şotka və sabunla

E) Lizanol məhlulu ilə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
114) Aybaşı vaxtı uşaqlığın hansı qatı qopub düşür?

A) Serroz qatı

B) Əzələ qatı

C) Bütün selikli qişa

D) Selikli qişanın funksional qatı

E) Selikli qişanın bazal qatı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
115) 28 günlük aybaşı siklində ovulyasiya neçənci günə təsadüf edir?

A) 1 – 3 günə

B) 5 – 6 günə

C) 10 – 16 günə

D) 18 – 26 günə

E) 5 – 10 günə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
116) Yetişmiş döl başının kiçik çəp ölçüsü neçə sm - dir?

A) 13,5 sm

B) 12 sm

C) 10,5 sm

D) 9,5 sm

E) 13 sm
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


117) Qadın məsləhətxanasında uşaqlıq yolu müayinəsi sağlam hamilə qadınlarda nə vaxt aparılır?

A) Heç aparılmır

B) İlk dəfə qeydiyyata götürüləndə

C) 6 aydan sonra

D) Analıq məzuniyyətinə çıxdıqda

E) Hər üç aydan bir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
118) Hamilə qadınlarda qadın məsləhətxanasında sidik analizi nə vaxt aparılır?

A) Hər gələndə

B) Doğuşa yaxın

C) Şikayət olanda

D) Qeydiyyata düşəndə

E) Üç aydan bir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
119) Normal hamiləliyin müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 320 gün

B) 280 gün

C) 240 gün

D) 380 gün

E) 300 gün


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
120) Təkrar doğan qadın dölün tərpənməsini nə vaxt hiss edir?

A) 16 həftədə

B) 18 həftədə

C) 22 həftədə

D) 20 həftədə

E) 8 həftədə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
121) Dölün ürək döyüntüsü 1 dəqiqədə necə vurğu olur?

A) 90 – 100

B) 130 – 140

C) 110 – 120

D) 50 – 60

E) 150 – 160


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
122) Hamilənin qidalanması necə olmalıdır?

A) Meyvə və tərəvəzsiz

B) Tez həzm olunan

C) Karbohidratlarla zəngin

D) Zülal və vitaminlərlə zəngin

E) Yağla, karbohidratlarla zəngin


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
123) Dölün arxasının uşaqlığın sol və sağ tərəflərinə olan münasibət necə adlanır?

A) Duruş


B) Görkəm

C) Vəziyyət

D) Movge

E) Gələcək hissə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
124) Dölün boylama oxunu uşaqlığın boylama oxuna münasibəti necə adlanır?

A) Gələcək hissə

B) Üzvlərinin yerləşməsi

C) Vəziyyət

D) Mövqe

E) Görkəm


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
125) Xarici müayinədə nə təyin olunmur?

A) Gələcək hissə

B) Vəziyyət

C) Duruş


D) Görkəm

E) Mövqe
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


126) Çanağın III xarici ölçüsünü təyin etmək üçün hamiləyə hansı vəziyyət verilir?

A) Sağ böyrü üstə üzü mamaya sarı

B) Ayaqları diz, bud, çanaq oynağında bükülü halda

C) Arxası üstə uzanma

D) Ayaq üstə

E) Sol böyrü üstə üzü mamaya sarı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
127) I mövqede dölün arxası hara baxmalıdır?

A) Çanaq gəlişi dölün arxası sağdadır

B) Döl boylama vəziyyətdə arxası sola

C) Döl boylama vəziyyətdə arxası sağa

D) Döl çəp vəziyyətdə, baş sağdadır

E) Döl köndələn vəziyyətdə, baş sağdadır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
128) Ultrasəs müayinəsində dölün ürək döyünməsi neçənci həftədə təyin olunur?

A) 30 – cu həftədə

B) 22 – ci həftədə

C) 8 – 10 – cu həftədə

D) 16 – cı həftədə

E) 3 – 4 – cü həftədə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
129) Doğuş mexanizminin hansı anından sonra baş açılmalıdır?

A) Dayaq nöqtəsi əmələ gəldikdən sonra

B) Baş büküldükdən sonra

C) Baş irəliləyib fırlandıqdan sonra

D) Kiçik əmgək göründükdən sonra

E) Baş çanaq cıxacağına çatdıqdan sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
130) Normada dölyani maye nə vaxt axmalıdır?

A) Uşaqlıq boynu tam açıq və buna yaxın olan halda

B) Qovulma dövrü başlayarkən

C) Uşaqlıq boynu 3 – 4 sm açıldıqda

D) Dölyani maye vaxtından qabaq axarsa

E) Sancı dövrü başlayandan 5 -10 dəqiqə sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
131) Uşaq doğulduqdan sonra mama nə etməlidir?

A) Cifti xaric etməli

B) Uşaqlığın üzərinə buz yük qoymalı

C) Simfizin üstündən basmalı

D) Sidiyi kateterlə boşaltmalı

E) Qadına gücənmə təklif etməli


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
132) Son dövrünü idarə etmək üçün mama nə etməlidir?

A) Anaya güc verməyi təklif etməli

B) Uşaqlığı yığan preparatdan istifadə etməli

C) Simfizin üstündən basmalı

D) Göbək ciyəsinin ucundan tutub xaric etməli

E) Uşaqlığın dibindən basmalı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
133) İlk doğan qadınlarda doğuşun müddəti nə qədər olur?

A) 3 – 4 saat

B) 8 – 12 saat

C) 12 – 15 saat

D) 15 – 24 saat

E) 5 – 6 saat


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
134) Doğuşdan sonra erkən zahılıq dövrü necə saat çəkir?

A) 1 saat

B) 6 saat

C) 3 saat

D) 2 saat

E) 1 gün
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


135) Hansı qadınlarda uşaqlıq boynunu yoxlayırlar?

A) Təkcə ilk doğanları

B) Təkcə təkrar doğanları

C) Risk qrupuna daxil olanları

D) Qanaxması olan qadınları

E) Bütün doğan qadınları


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
136) Döl, çanağı və doğum yollarını keçərkən etmiş hərəkətlərin cəmi nə adlanır?

A) Asinklitizm

B) Doğuşun biomexanizmi

C) Retraksiya

D) Başın konfiqurasiyası

E) Kontraksiya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
137) Normal doğuşda göbək ciyəsi nə vaxt kəsilir?

A) 10 dəqiqə sonra

B) Uşaq doğulan kimi

C) Cift ayrıldıqdan sonra

D) 20 dəqiqə sonra

E) Göbək ciyəsində pulsasiya kəsildikdən sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
138) Apqar şkalası ilə yeni doğulmuş neçə balla qiymətləndirilir?

A) 8 – 9 balla

B) 0 balla

C) 4 – 5 balla

D) 6 – 7 balla

E) 9 – 10 balla


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
139) Asfiksiyada doğulmuş uşağa ilk yardım nədən ibarətdir?

A) Refleksləri yoxlanılır

B) Göbək ciyəsinə qlükoza – vitamin məhlulu vurulur

C) Tənəffüs yollarından seliyin xaric edilməsi

D) Süni tənəffüs verilir

E) Gözlərin blenoreyaya qarşı profilaktikası aparılır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
140) Nikolayev üçlüyü nəyə görə aparılır?

A) Döldə hipoksiya təhlükəsi olarsa

B) Sancı zəifliyi olarsa

C) Ananın arterial təzyiqi aşağı olarsa

D) Anada anemiya halı olarsa

E) Yarımçıq doğuşlarda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
141) Nikolayev üçlüyünə nə aid deyil?

A) Qlükokortikoidlər

B) Oksigen

C) Karazol

D) Qlükoza

E) Vitamin “C”


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
142) Deksametazon nə vaxt istifadə edilir?

A) Doğum fəaliyyətinin anomaliyalarında

B) Keysəriyyə əməliyyatından sonra

C) Risk qrupuna daxil olan qadınlarda profilaktik məqsədlə

D) Doğuşun III dövründə qanaxmanın profilaktikası üçün

E) Risk qrupuna aid olan yeni doğulmuşlarda respirator halların profilaktikası üçün


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
143) Psixoprofilaktika əsasən harada və kimlərlə aparılmalıdır?

A) Observasiya şöbəsində olan bütün hamilə qadınlara

B) Doğuş vaxtı ağrıları aradan götürmək üçün

C) Risk qrupuna daxil olan qadınlarla

D) Doğuş vaxtı ötmüş hamilə qadınlara

E) Qadın məsləhətxanasında bütün hamilə qadınlarla


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
144) Yeni doğulmuş neçə saatdan bir əmizdirilməlidir?

A) 6 saatdan sonra

B) Yeni doğulmuş nə qədər tələb edərsə

C) Hər 3 saatdan bir

D) Gecə 6 saat istirahət verməklə

E) Hər bələdikdən sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
145) Sağlam doğmuş qadınlarda uşaqlıq nə vaxt qasıq nahiyyəsi üzərində əllənmir?

A) 3 gündən sonra

B) 11 - ci gün

C) 6 gündən sonra

D) 1 həftədən sonra

E) 1 aydan sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
146) Doğuşdan neçə gün sonra uşaqlığın daxili səthi bərpa olunur (cift bitişən yerdən başqa)?

A) Analıq məzuniyyəti qurtardıqdan sonra

B) 1 həftəyə

C) 1 aya


D) 10 günə

E) 3 günə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
147) Mama aşağıdakı hallardan hansını etməməlidir?

A) Venadaxili inyeksiya etmək

B) Perineotomiya

C) Sidiyi kateterlə boşaltmaq

D) Doğuşu idarə etmək

E) Uşaqlıq boşluğunu qaşımaq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
148) Mama hansı hallarda həkim olmadan qadına təcili yardım göstərə bilər?

A) Mamalıq maşasını qoymaq

B) Süni abort etmək

C) Keysəriyyə kəsiyini aparmaq

D) Doğuşu sağrı gəlişində Sovyanov üsulu ilə idarə etmək

E) Dekopitasiya əməliyyatı etmək


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
149) Zahılıq şöbəsində işləyən mamanın əsas işi nədən ibarətdir?

A) Təkcə həkimin təyinatını yerinə yetirmək

B) Otağın havasını dəyişmək

C) Zahının ümumi vəziyyətinə nəzarət və həkimin təyinatını yerinə yetirmək

D) Lazımi tələbi ilə əlaqədar palataya daxil olmaq

E) Analizlər üçün arayışlar yazmaq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
150) Bir yumurta əkizlərində hansı əlamət ola bilər?

A) Müxtəlif cinsli

B) Bir birinə oxşamır

C) Müxtəlif qan qrupu

D) Müxtəlif Rh - faktoru

E) Eyni qan qrupu


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
151) Çox döllü hamiləlik üçün əsas nə xarakterikdir?

A) Vaxtı keçmiş doğuş

B) Yarımçıq doğuşlar

C) Güclü doğum fəaliyyəti

D) İri dölün inkişafı

E) Bir amnion qişanın olması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
152) Çox döllü hamiləlikdə hansı hala az rast gəlinir?

A) Vaxtı ötmüş hamiləliyə

B) Dölyani mayenin vaxtından qabaq açılması

C) Qanazlığı

D) Nefropatiya

E) Uşaqlığın pis yığılması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
153) Çoxdöllü hamilə qadın stasionara nə vaxt göndərilməlidir?

A) 40 həftədə

B) Doğum sancıları başlayandan sonra

C) Doğuşun II dövründə

D) Doğuşa iki həftə qalmış

E) Dölyani maye açıldıqdan sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
154) Çoxdöllü hamiləlikdə I döl doğulduqdan sonra ilk növbədə nə etməli?

A) Vena daxilinə sistem qoşmaq

B) Döl qişasını süni açmaq

C) Uşaqlığı yığan praparatlardan istifadə etmək

D) Daxili müayinə aparmaq

E) Xarici müayinə ilə II dölün vəziyyətini, gələcək hissəni, ürək döyünməsini və sancıların xarakterini təyin etmək


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
155) Dölün köndələn vəziyyətində xarici döndərmə nə vaxt aparılmalıdır?

A) 38 həftədən sonra

B) 20 həftədən sonra

C) 35 – 36 həftədən sonra

D) Doğuş vaxtı

E) 29 – 30 həftədən sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
156) Çanaq gəlişlərində aşağıdakılardan hansı göstərişdir?

A) Hamilələrin doğuşa 2 həftə qalmış stasionara göndərilməsi

B) Planlı keysəriyyə əməliyyatının aparılması

C) Dölün klassik üsulla döndərilməsi

D) Döl qişasının süni açılması

E) Doğuşun tezləşdirilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə