Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə4/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

239) Keysəriyyə əməliyyatından sonra tikiş nə vaxt sökülür?

A) 3 – cü gün

B) 7 – ci gün

C) 10 – cu gün

D) 4 – cü gün

E) 5 – ci gün


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
240) Ciftin uşaqlıq divarına həqiqi bitişməsi olarsa nə etmək lazımdır?

A) Cift sahəsinin xüsusi məhlulla işlənməsi

B) Uşaqlıq boşluğunun əllə yoxlanması

C) Uşaqlıq divarından ciftin əllə ayrılması

D) Uşaqlığın ekstripasiyası

E) Uşaqlıq boşluğunun qaşınması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
241) Uşaqlıq boşluğu əllə yoxlandıqdan sonra nə təyin edirlər?

A) Qeyri – narkotik ağrıkəsicilər

B) Hipotenziv dərmanlar

C) Antibiotik və uşaqlığı yığan dərmanlar

D) Narkotik ağrıkəsicilər

E) Sidikqovucu dərmanlar


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
242) Hipotonik qanaxma zamanı nə etmək lazımdır?

A) Uşaqlıq boşluğunu qaşımaq

B) Uşaqlıq arteriyalarını bağlamaq

C) Uşaqlığı tamponada etmək

D) Losis – tikişi qoymaq

E) Uşaqlığa ağrıkəsici vurmaq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
243) İrinli – mastitdə zahı qadını hara köçürmək lazımdır?

A) Cərrahiyyə şöbəsinə

B) Ginekoloji şöbəyə

C) Observasiya şöbəsinə

D) İntensiv reanimasiya şöbəsinə

E) Qəbul şöbəsinə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
244) Qadının öz razılığı ilə hamiləliyin pozulması neçə həftəyə kimi mümkündür?

A) 22 həftə

B) 10 həftə

C) 13 – 14 həftə

D) 12 həftə

E) 20 həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
245) Qadının həyatını qurtarmaq üçün hamiləliyin pozulmasına tibbi göstəriş neçə həftəyə kimi mümkündür?

A) 16-cı həftə

B) 12 - ci həftə

C) 24-cü həftə

D) Hamiləliyin bütün həftələrində

E) 28-ci həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
246) Doğum yollarını doğuşa hazırlayan hala nə aid deyil?

A) Epiziotomiya

B) Amniotomiya

C) Perineotomiya

D) Kraniotomiya

E) Uşaqlıq boynunun barmaqla genəldilməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
247) Kənar və yan cift gəlişlərində qanaxma olarsa nə etməli?

A) Amniotomiya

B) Dölün xarici üsulla döndərilməsi

C) Uşaqlıq yolunun tamponadası

D) Metreyriz

E) Mamalıq maşası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
248) Uşaqlıq yolunun selikli qişasının sianozu nəyi göstərir?

A) İnkişafdan qalmış hamiləlik

B) Hamiləlik

C) Qorxulu düşük təhlükəsi

D) Aybaşı siklinin başlanmasını

E) Kolpit


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
249) Son nə deməkdir?

A) Cift və qişalar

B) Amnion,xorion

C) Cift, göbək ciyəsi və qişalar

D) Amnion, xorion və göbək ciyəsi

E) Cift və göbək ciyəsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
250) Daxili müayinə neçə saatdan bir təkrarlana bilər?

A) 10 saat

B) 5 saat

C) 3 saat

D) 2 saat

E) 6 saat


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
251) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik vaxtı nə etmək lazımdır?

A) Fizioterapevtik mülalicə

B) Kurort müalicəsi

C) Uşaqlıq boşluğunun qaşınması

D) Konservativ müalicə

E) Cərrahi müalicə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
252) Uşaqlıq boynu tam açıq olmayan halda dölün döndərilməsi hansı üsül ilə mümkündür?

A) Xarici üsulla

B) Brekton – Hiks üsulu ilə

C) Sovyanov üsulu ilə

D) Morise-levre üsulu ilə

E) Keysəriyyə əməliyyatı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
253) Perineotomiya kimlərə edilir?

A) İlk doğan qadınlara

B) Çox doğmuş qadınlara

C) Aralığı alçaq olan qadınlara

D) Aralığı hündür olan qadınlara

E) Köhnə çapıq toxuma olduqda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
254) Dəri baş maşası nə vaxt qoyulur?

A) Ölü yetişmiş döldə

B) Siam ekizləri olduqda

C) Çox döllü hamiləlikdə

D) Diri yarımçıq döldə

E) Ölü yarımçıq döldə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
255) Ciftin əllə ayrılması nə vaxt ola bilər?

A) Ciftin həqiqi bitişməsi

B) Ciftin hissəvi ayrılmasında

C) Ciftin hissəvi bitişməsi

D) Uşaqlıq boynunun spazmında

E) Ciftin patologiyasında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
256) Doğuşdan sonra infeksion xarakterli olmayan xəstəlik hansıdır?

A) Parametrit

B) Septikosemiya

C) Endometrit

D) Salpingooforit

E) Hava emboliyası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
257) Doğuşdan sonra septiki xəstəliklərin I qrupuna nə aiddir?

A) Septiki şok

B) Endometrit

C) Döş vəzisinin mastiti

D) Tromboflebit

E) Solpinqooforit


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
258) Sadə yastı çanaqlarda oxabənzər tikiş harada olur?

A) Çanağın girəcəyinin hər hansı bir çəp ölçüsündə

B) Çanağın köndələn ölçüsündə

C) Çanağın çıxacağının düz ölçüsündə

D) Oxabənzər tikiş çanaq oxundan önə tərəf

E) Oxabənzər tikiş çanaq oxundan arxaya tərəf


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
259) Köndələn vəziyyət I mövqe hansıdır?

A) Baş sağdadır

B) Unudulmuş köndələn vəziyyət

C) Baş sol qasıq çuxurundadır

D) Baş çanaq boşluğundadır

E) Baş soldadır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
260) Natamam abort dedikdə nə başa düşülür?

A) Qanlı ifrazatın olması

B) Döl yumurtası qalıqlarının uşaqlıqda qalması

C) Aşağı seqment nahiyyəsində ağrı

D) Daxili qanaxma

E) Yolda abort


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
261) Uşaqlığın hansı anomaliyalarında sonsuzluğa rast gəlinir?

A) Uşaqlığın fibromioması

B) Yəhərvari uşaqlıq

C) Qoşa uşaqlıq və uşaqlıq yolu

D) Uşaqlığın həddən artıq kiçik olması

E) Uşaqlığın düzgün olmayan vəziyyətləri


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
262) Hansı yanaşı xəstəliklərdə ən çox hamiləliyin II yarısının toksikozuna rast gəlinir?

A) Süzənək

B) Qripp

C) Anemiya

D) Sidik yollarının xəstəlikləri

E) Qan xəstəlikləri


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
263) Ciftin hansı anomaliyasında doğuş vaxtı qanaxma ehtimalı çoxdur?

A) Cifdə əlavə paycığın olması

B) Göbək ciyəsinin uzun olması

C) Ciftin həqiqi bitişməsi

D) Ciftin infarktı

E) Ciftin kiçik olması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
264) Göbək ciyəsinin hansı anomaliyasında döl üçün təhlükə daha çox ola bilər?

A) Göbək ciyəsinin yalançı düyünü

B) Göbək ciyəsinin həqiqi düyünü

C) Göbək ciyəsinin mərkəzi bitişməsi

D) Göbək ciyəsinin başa dolanması

E) Göbək ciyəsinin kənari bitişməsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
265) Eklampsiya zamanı arterial təzyiq 160/110, dölün başı çanaq çıxacağındadır, ürək döyüntüsü 1 dəqiqədə160 vurğudur, bu vaxt mamanın taktikası?

A) Doğuşu stimulə etmək

B) Dölün vakkum-ekstraksiyası

C) Başın deşilməsi

D) Mamalıq maşası qoymaq

E) Keysəriyyə əməliyyatı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
266) Hamiləlik sarı cismi öz işini hamiləliyin hansı müddətinə kimi davam etdirir?

A) 12 həftə

B) 20 həftə

C) 8 həftə

D) 22 həftə

E) 16 həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
267) Döl yanı mayenin tərkibi əsasən nədən asılı olaraq əmələ gəlir?

A) Amnion, xorion qişanın epitelinin ifrazatı, maddələr mübadiləsi məhsulları

B) Amnion qişanın epitelinin ifrazatı, ananın qan damarlarının tərləməsi, dölün böyrəyinin ifrazatı

C) Amnion, xorion qişanın epitelinin ifrazatı, dölün sidik sistemi fəaliyyəti

D) Amnion qışanın epitelinin ifrazatı, yağlar, maddələr mübadiləsinin məhlulları

E) Ananın damarlarının tərləməsi, epidermis, dölün böyrəyinin ifrazatı


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
268) Doğuş zamanı döl yanı mayenin əsas rolu nədən ibarətdir?

A) Aralığın tamlığını təmin edir

B) Göbək ciyəsinin dölə dolanmasının qarşısını alır

C) Dölü xarici təsirlərdən qoruyur

D) Dölün inkişafını təmin edir

E) Açılma dövrünün normal keçməsini təmin edir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
269) Hamiləliyin tibbi göstəriş əsasında pozulmasına nə səbəb ola bilər?

A) Ağır ürək-damar xəstəlikləri

B) Dölün köndələn vəziyyəti

C) Vaxtı ötmüş hamiləlik

D) II doğum zəifliyi

E) Nefropatiya II dərəcə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
270) Mamalıq maşasını qoymaq üçün ana tərəfindən hansı göstəriş ola bilər?

A) Gecikmiş hestozun ağır forması

B) Aralığın hündür olması

C) Dölyani mayenin az olması

D) Dar çanaqlar

E) Çoxdöllü hamiləlik


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
271) Qadın cinsiyyət hormonu hansıdır?

A) Testesteron

B) Oksitosin

C) Pitiutrin

D) Androgen

E) Follikulin


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
272) Rezus uyğunsuzluq nə vaxt baş verir?

A) Atanın və ananın qanı mənfi olanda

B) Atanın və ananın qanı müsbət olanda

C) Ananın qanı müsbət, atanın qanı mənfi olanda

D) Ananın qanı mənfi , atanın qanı müsbət olanda

E) Qohumluq ehtimalı olduqda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
273) Uşaqlıq boynunun çatmamazlığı ilə bağlı düşüklər ən çox neçənci həftədə baş verir?

A) 11 – 12 həftə

B) 3 – 4 həftə

C) 6 – 7 həftə

D) 16 – 18 həftə

E) 13 – 14 həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
274) Progesteron çatmamazlığı ilə baş verən hamiləlikdə düşük təhlükəsi olduqda hansı dərman təyin olunur?

A) Sinestrol

B) Profaz

C) Sefanorm

D) Follikulin

E) Dyufaston


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
275) Güclü doğum fəaliyyətində nə olmur?

A) Uzun müddətli susuz dövr

B) Dölün hipoksiyası

C) Uşaqlığın pis yığılması

D) Hipotonik qanaxma

E) Ana və döl üçün travma


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
276) Hamiləlik vaxtı süd vəzisi nəyin hesabına böyüyür?

A) Hamiləlik vaxtı döş vəzisi sağılarsa

B) Döş giləsini xüsusi üsulla işlədikdə

C) Hamiləlik vaxtı döş vəzisinə fikir verilməzsə

D) Hamiləlik vaxtı moloziv olmazsa

E) Döş vəzisi paycıqlarının hesabına


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
277) Doğuş vaxtı yaş oksigen nə üçün işlənir?

A) Döl qişası açıldıqdan sonra

B) Dölün hipoksiyası üçün

C) Erkən zahılıq dövrünün qanaxmasının profilaktikası

D) Doğuşu stimulə etmək üçün

E) Uşaqlıq boynunun 6 sm açılmasından sonra


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
278) Hamiləlik vaxtı müayinə olunmayan qadın fizioloji şöbədə doğuş üçün hospitalizə oluna bilərmi?

A) Vaxtı ötmüş hamiləlikdə döl yanı maye axmazsa

B) Ölü döl

C) Uşaqlıq üzərində çapıq toxuma

D) Mərkəzi cift gəlişi

E) Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq ayrılması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
279) Hamiləlik vaxtı amniosintez hansı halda mümkündür?

A) Bütün hamilələrə profilaktik məqsədlə

B) Ölü döldə

C) Döldə patologiyaya şübhə olarsa

D) Hamiləliyin pozulması zamanı

E) Abortlarda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
280) Hamilələrdə sidik ifrazının ağrılı olması nəyi göstərir?

A) İnkişafdan qalmış hamiləlik

B) Anemiya

C) Sistit

D) Sistoqrafiyaya göstəriş

E) Hestoz


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
281) 4 həftəlik hamiləliyin abortu üçün nə vacib deyil?
A) Sifilis

B) Qalıq azotın təyini

C) Süzənək

D) Anemiya

E) Hepatit
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
282) Uşaqlıq boynunun açıqlıq dərəcəsi necə təyin olunur?

A) Hamiləliyin müddətinə görə

B) Uşaqlıq yolu müayinəsi ilə

C) Gələcək hissənin çanağa münasibətinə görə

D) Sancıların xarakterinə görə

E) Dölün vəziyyətinə görə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
283) Hamiləliyi intraamnial pozmaq üçün natri xlorun neçə faizli məhlulu istifadə edilir?

A) 0,9% - li

B) 4% - li

C) 8% - li

D) 5% - li

E) 10 – 20% - li


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
284) Deskvamasiya fazasından sonra hansı faza gəlir?

A) Sekreziya fazası

B) Degenerasiya fazası

C) Proliferasiya fazası

D) Regenerasiya fazası

E) Selik ifrazı fazası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
285) Normal çanağın həqiqi konyuqatası neçə sm - dir?

A) 12,5 sm

B) 11 sm

C) 9 sm


D) 12 sm

E) 13 sm
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


286) Yarımçıq və normal yeni doğulmuşlar arasındakı sərhəd neçə qramdır?

A) 2800 qr

B) 2300 qr

C) 2500 qr

D) 2700 qr

E) 1000 qr


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
287) Hamiləliyi təyin etmək üçün sidikdə əsasən nə yoxlanılır?

A) Xorionik qonadotropin

B) Aseton

C) Zülal


D) Şəkər

E) Leykosit


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
288) Hamiləlik vaxtı dəridə çapıqların əmələ gəlməsi nəyin hesabına olur?

A) Dərinin elastikliyinin zəif olması

B) Hamiləlikdən sonra itir

C) Hamiləliyin əsas əlamətidir

D) Ağ xəttin tünd olması

E) Təkcə çox doğan qadınlarda olur


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
289) Hamiləlik zamanı neçə dəfə göz, can və diş həkimləri ilə konsultasiya edilir?

A) Hər ay

B) 2 dəfə

C) İlk dəfə gələndə

D) 3 dəfə

E) Hər həftə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
290) Hamiləliyin II yarısında qadın neçə dəfə qadın məsləhətxanasına müraciət etməlidir?

A) Ayda 2 dəfə

B) Hər həftə

C) Ayda 4 dəfə

D) Ayda 1 dəfə

E) 3 gündən bir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
291) Fizioloji zahılar şöbəsi nə vaxt dezinfeksiya edilir?

A) Yuyucu məhlulla gündə 4 dəfə işlənir

B) Gündə 2 dəfə dezinfeksiya edici məhlulla işlənir

C) Gündə 1 dəfə dezinfeksiya edici məhlulla işlənir

D) Adi su ilə gündə 2 dəfə işlənir

E) Yuyucu məhlulla gündə 2 dəfə işlənir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
292) Girdə bağ haradan keçir və uşaqlığın önə əyilməsinə səbəb olur?

A) Qasıq kanalından keçir

B) Uşaqlığın dibindən başlayır çanağın yanına doğru gedir

C) Uşaqlığı arxaya əyir

D) Uşaqlıq boynu nahiyyəsini əhatə edir

E) Yumurtalıq bağı ilə birləşir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
293) Təcili yardım maşınında doğan qadın hansı şöbəyə qəbul olunmalıdır?

A) Observasiya şöbəsinə

B) Fizioloji doğuş şöbəsinə

C) Fizioloji zahılar şöbəsinə

D) Patoloji şöbəyə

E) Doğuşdan qabaqki şöbəyə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
294) Kəskin qan itirmədə nə edilmir?

A) Oksigen

B) Ənsə nahiyyəsinə ilıq istiqac

C) İsti çay, kofe

D) Çarpayının baş hissəsi yuxarı qaldırılır

E) Qan köçürmə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
295) Hipotonik qanaxmada nə etmək mümkün deyil?

A) Sidik kisəsinin boşaldılması

B) Qenter üsulu

C) Uşaqlıq boşluğunun əllə yoxlanması

D) Ciftin əllə ayrılması

E) Qarın aortasının sıxılması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
296) Erkən zahılıq dövründə qanaxmaya nə səbəb ola bilməz?

A) Uşaqlığın hipotoniyası

B) Doğum yollarının yumşaq toxumalarının zədələnməsi

C) Ciftin həqiqi bitişməsi

D) Ciftin hissəvi bitişməsi

E) Qanın laxtalanma sisteminin patalogiyası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
297) Doğuşdan sonra “ördək yerişi” nə vaxt baş verir?

A) Endometrit

B) Uşaqlığın çevrilməsi

C) Aralığın cırılması

D) Qasıq sümüklərinin aralanması

E) Svişlər


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
298) Uşaqlığın tam cırılmasında hansı simptom olmur?

A) Kontraksion həlqə göbək səviyyəsinə qalxır və çəp dayanır

B) Sancılar güclü tutma səkilli olur

C) Aşağı seqment nahiyyəsi kəskin ağrılı olur

D) Girdə bağ kəskin dartılır, ağrılı olur

E) Aralığın şişkinli və hündür olması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
299) Aralığın I dərəcəli cırılmasında nə zədələnir?

A) Tağlar zədələnir

B) Uşaqlıq yolu cırılır

C) Svişlər əmələ gəlir

D) Dərinin tamlığı pozulur

E) Düz bağırsağın sfinktoru zədələnir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
300) Abort vaxtı hansı narkozdan istifadə edilir?

A) Paraservikal anesteziya

B) Efir

C) Vena daxiliD) İnqalyasion

E) Pudendal


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
301) Planlı əməliyyatda mama ilk növbədə nə edir?

A) Yumşaq materialları sterilizasiya edir

B) Sidik kisəsini kateterlə boşaldır, təmizləyici imalə edir

C) Əllərini dezinfeksiya edir

D) Alətləri sterilizasiya edir

E) Tikiş materiallarını sterilizasiya edir


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
302) Aşağıdakılardan hansı doğuşdan sonrakı ağırlaşmaya aid deyil?

A) Hava emboliyası

B) Hestoz

C) Doğuşdan sonrakı psixoz

D) Doğuş şoku

E) Dölyani maye emboliyası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
303) Mamanın əsas iş prinsipi hansıdır?

A) Mama öz xarici görkəminə nəzarət etməli

B) Anaların hüquqlarının təhlükəsizliyini təmin etmək və onlara nəzarət

C) Əhatə dairəsini genişləndirmək

D) Patronaj işini düzgün qurmaq

E) Doğan qadınların bütün istəklərini yerinə yetirmək


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
304) Mamalıq maşasının formasını ilk dəfə kim təklif etmişdir?

A) Krasovski

B) Lazareviç

C) Erazmus

D) Snegirov

E) Sovyanov


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
305) Eklampsiyanın müalicəsini ilk dəfə kim təklif etmişdir?

A) Lebedev

B) Malinovski

C) Stroganov

D) Simpson

E) Bodyajin


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
306) Kənd yerlərində yaşayan qadınlara ilk mama – ginekoloji yardım harada göstərilir?

A) Feldşer – mama məntəqələrində

B) Rayon poliklinikasında

C) Rayon xəstəxanalarında

D) Mərkəzi rayon xəstəxanalarında

E) Kənd xəstəxanalarında


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
307) Perinatal uşaq ölümü hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Hər 100 yeni doğulmuşa görə

B) Hər 500 yeni doğulmuşa görə

C) Hər 100000 yeni doğulmuşa görə

D) Hər 1000 yeni doğulmuşa görə

E) Hər 10000 yeni doğulmuşa görə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
308) Mamalığa aseptika və antiseptikanı kim tətbiq etmişdir?

A) Krossovski

B) Zemmelveys

C) Stroganov

D) Piroqov

E) Snegirov


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
309) Əllər Spasokukotski – Kocergina üsulu ilə işləndikdə hansı məhluldan istifadə edilir?

A) Furasillin

B) Kalium - permanqanat

C) Ammiak

D) Xloramin

E) Süleymani


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
310) Doğuşdan qabaq əllərin dərisi hansı antiseptik məhlulla işlənir?

A) Xlorheksidin - qlükonat

B) Furasillin

C) Spirt


D) Yod

E) Kalium - permanqanat


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
311) Əlləri Alfeld üsulu ilə yuduqda nədən istifadə edilir?

A) Şotka


B) Ammiak

C) Adi su

D) Furasilin

E) Lizamin


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
312) Uşaqlıq yolunun mühitinin Ph – normada neçədir?

A) 5,5


B) 8,5

C) 5,0


D) 3,5

E) 7,5
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


313) Uşaqlıq yolunun I təmizlik dərəcəsində nə olur?

A) Leykositlər çox olur

B) Selik və bakteriyalar

C) Çoxlu Doderleyn çöpləri

D) Doderleyn çöpləri olmur

E) Qələvi mühit


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
314) Uşaqlıq yolu necə adlanır?

A) Uretra

B) Vulva

C) Salpinges

D) Kolpos

E) Uterus


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
315) Uşaqlıq arteriyası uşaqlığa hansı nahiyyədən çatır?

A) Xarici dəlik nahiyyəsində

B) Daxili dəlik nahiyyəsində

C) Uşaqlığın boynunda

D) Uşaqlığın dibində

E) Borular başlayan yerdə


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
316) Uşaqlıq – uşaqlıq arteriyasından başqa hansı arteriya ilə də qanla təchiz olunur?

A) Yumurtalıq

B) Qasıq nahiyyəsi

C) Düz bağırsaq

D) Böyrək

E) Qarın aortası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə