Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə7/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

469) Eyakulyatda morfoloji cəhətdən neçə faiz normal spermatazoid olmalıdır?
A) 30 %

B) 100%


C) 60%

D) 70%


E) 45%
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
470) Eyakulyatda normada neçə faiz spermatazoid yaxşı və əla hərəkətli olmalıdır?

A) 100%


B) 45%

C) 30%


D) 80%

E) 60%
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


471) Aşağıdakılardan hansı vulvanın xərçəngqabağı xəstəliklərinə aiddir?

A) Xorionepitelioma

B) Androblastoma

C) Dishermioma

D) Ektropion

E) Krauroz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
472) Endometriozun diaqnozunda hansı əlavə müayinə metodlarından istifadə olunur?

A) Laporoskopiya

B) Pertubasiya

C) Qarın boşluğunun punksiyası

D) Bakterioskopiya

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
473) Uşaqlığın subseroz miomasında hansı ağırlaşma mümkündür?

A) Boru keçməməzliyi

B) Peritonit

C) Güclü uşaqlıq qanaxması

D) Tromboflebit

E) Şiş ağayqcığının burulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
474) Yumurtalığın kistası zamanı hansı ağırlaşma mümkündür?

A) Peritonit

B) Şiş ağayqcığının burulması

C) Güclü uşaqlıq qanaxması

D) Boru keçməməzliyi

E) Tromboflebit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
475) Trofoblastik xəstəliyə nə aiddir?

A) Krauroz

B) Ektopiya

C) Adenomioz

D) Xorionepitelioma

E) Polip
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


476) Uşaqlıq boynu xərçənginin erkən mərhələsində hansı simptom xarakterikdir?

A) Kontakt qanaxmalar

B) Hematouriya

C) Qonşu üzvlərin basılması

D) Qarında ağrı

E) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
477) Aşağıdakı xəstəliklərin hansı uşaqlıq boynunun fon xəstəliklərinə aid deyil?

A) Disherminoma

B) Leykoplagiya

C) Ektropion

D) Ektopiya

E) Həqiqi erroziya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
478) Oliqospermiya nədir?

A) Eyakulyatda spermatazoidlərin sayının azalması

B) Eyakulyatda spermatazoidlərin hərəkətsiz olması

C) Eyakulyatda yetkin spermatazoidlərin olmaması

D) Eyakulyatın olmaması

E) Eyakulyatda spermatazoidlərin olmaması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
479) Nekrospermiya nədir?

A) Eyakulyatda yetkin spermatazoidlərin olmaması

B) Eyakulyatda spermatazoidlərin olmaması

C) Eyakulyatda hərəkətli spermatazoidlərin olmaması

D) Eyakulyatın olmaması

E) Eyakulyatda spermatazoidlərin sayının az olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
480) Vulvanın xərçəngi hansı xəstəliyin fonunda əmələ gəlir?

A) Displaziya

B) Krauroz, leykoplagiya

C) Ektopiya

D) Eritroplagiya

E) Androblastoma, psevdoerroziya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
481) Uşaqlıq boynu xərçəngini hansı xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Şıxan sindromu

B) Yumurtalığın apopleksiyası

C) Şerşevski –Terner sindromu

D) Polip

E) Şteyin – Levental sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
482) Aşağıdakılardan hansı təcili laporaskopiyaya göstəriş deyil?

A) Submukoz mioma zamanı qanaxma

B) Kistanın kapsulunun partlaması

C) Şiş ayaqcığının burulması

D) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

E) Uşaqlığın perforasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
483) Aşağıdakılardan hansı təcili laporoskopiyaya göstəriş deyil?

A) Natamam abort

B) Peritonit

C) Uşaqlığın tam cırılması

D) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

E) Şiş ayaqcığının burulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
484) Aşağıdakılardan hansı adneksit zamanı cərrahi müalicə üçün göstəriş deyil?

A) Piosalpinks, saktosalpinks

B) Kiçik çanaqda ağrı sindromu ilə müşayət olunan geniş bitişmə

C) Kəskin salpinqooforit

D) Boru genezli 1 - cili və 2 – cili sonsuzluq

E) Yumurtalıqların absesi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
485) Aşağıdakılardan hansı histeroskopiya üçün əks göstəriş deyil?

A) Hamiləlik

B) Güclü uşaqlıq qanaxmaları

C) Sonsuzluq

D) Kəskin iltihabi proseslər

E) Uşaqlıq boynunun xərçəngi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
486) “Descensuz uteri” – nə deməkdir?

A) Uşaqlıq qanaxması

B) Uşaqlığın sallanması

C) Uşaqlığın düşməsi

D) Uşaqlığın şöbələrinin bir-birinə nisbətən yer dəyişməsi

E) Uşaqlığın arxaya yönəlməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
487) “Prolapsus uteri” nə deməkdir?

A) Uşaqlığın arxaya yönəlməsi

B) Uşaqlığın yuxarı qalxması

C) Uşaqlığın sallanması

D) Uşaqlığın düşməsi

E) Uşaqlığın şöbələrinin bir – birinə nisbətən yer dəyişməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
488) “Elevatsio – uteri” nə deməkdir?

A) Uşaqlığın şöbələrinin bir-birinə nisbətən yer dəyişməsi

B) Uşaqlığın yuxarı qalxması

C) Uşaqlığın düşməsi

D) Uşaqlığın arxaya yönəlməsi

E) Uşaqlığın sallanması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
489) Uşalığın üfüqi müstəviyə görə önə yerdəyişməsinə nə deyilir?

A) Anteflexsio uteri

B) Retroversio uteri

C) Antepositio uteri

D) Anteversio uteri

E) Retropositio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
490) Uşaqlığın üfüqi müstəviyə görə arxaya yerdəyişməsinə nə deyilir?

A) Antepositio uteri

B) Retropositio uteri

C) Retraflexio uteri

D) Anteflexio uteri

E) Retroversio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
491) Uşaqlığın cisminin arxaya yönəlməsinə nə deyilir?

A) Retroversio uteri

B) Sinistropositio uteri

C) Dextropositio uteri

D) Retropositio uteri

E) Retroflexio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
492) Uşaqlıq boynu və cismi arasındakı bucağın arxaya yönəlməsinə nə deyilir?

A) Dextroversio uteri

B) Retroversio uteri

C) Sinistroversio uteri

D) Retropositio uteri

E) Retroflexio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
493) Uşaqlıq və uşaqlıq boynu arasındakı iti bucağın həddindən artıq önə yönəlməsinə nə deyilir?

A) Hyperanteversio uteri

B) Retroversio uteri

C) Lateroflexio uteri

D) Hyperanteflexio uteri

E) Antepositio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
494) Aşağıdakı şişlərdən hansı feminizasiya edici şişlərə aiddir?

A) Disherminoma

B) Androblastoma

C) Teratoma

D) Tekoma

E) Mutsinoz sistadenoma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
495) Uşaqlığın çevrilməsinə nə deyilir?

A) Descensus uteri

B) Prolapsus uteri

C) Elevatio uteri

D) Antepositio uteri

E) İnversio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
496) Endometriozun müalicəsində hansı dərman istifadə olunur?

A) Oflaksasin

B) Piqevidon

C) Batrafen

D) Doksosiklin

E) Pimafukort


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
497) Yumurtalığın mutsinoz sistadenoması üçün hansı tərif düzdür?

A) Ən çox maliqnizasiya edir

B) Yumurtalığın ən böyük şişi

C) 70% halda maliqnizasiya edir

D) Daha çox ikitərəfli olur

E) Ölçüsü 12 sm - ə qədər


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
498) Yumurtalığın serroz – papilyar sistadenoması üçün hansı tərif düzdür?

A) Çox kameralıdır

B) Ən çox maliqnizasiya olunan yumurtalıq şişidir

C) Daha çox birtərəfli olur

D) Cavan yaşlarda rast gəlinir

E) Ən böyük yumurtalıq şişidir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
499) Yumurtalığın teka hüceyrəli şişi üçün hansı tərif düzdür?

A) Ən böyük yumurtalıq şişidir

B) Ən çox maliqnizasiya edən şişdir

C) Daha çox cavan yaşlarda rast gəlinir

D) 70% hallarda maliqnizasiya edir

E) Yumurtalığın formasını təkrar edir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
500) Yumurtalığın fibroması üçün hansı tərif düzdür?

A) 70% hallarda maliqnizasiya edir

B) Ən böyük yumurtalıq şişidir

C) Ən çox maliqnizasiya edən şişdir

D) Hormonal aktivliyə malikdir

E) Yumurtalığın formasını təkrar edir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
501) Androblastoma üçün hansı tərif düzdür?

A) Ən çox maliqnizasiya edən şişdir

B) Daha çox yaşlı qadınlarda rast gəlinir

C) Maskulinizə edici şişdir

D) Yumurtalığın formasını təkrar edir

E) Ən böyük yumurtalıq şişidir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
502) Teratoma üçün hansı tərif düzdür?

A) Yumurtalığın formasını təkrar edir

B) Dermoid kista

C) Maskulinizə edici şişdir

D) Ən böyük yumurtalıq şişidir

E) Daha çox 60 yaşdan sonra rast gəlir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
503) Aşağıdakı təriflərdən hansı uşaqlıq miomasına aid deyil?

A) Adətən çox saylı olur

B) Ölçüləri tsiklik olaraq böyüyür

C) Adətən 30 yaşdan sonra əmələ gəlir

D) İki kapsulaya malik şişdir

E) Kapsulda yerləşmiş düyünlərdən ibarətdir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
504) Aşağıdakı təriflərdən hansı kistaya uyğun gəlir?

A) Toxumaların patoloji böyüməsi

B) Ölçüləri tsiklik olaraq böyüyür

C) Keyfiyyətcə dəyişmiş hüceyrələrdən əmələ gəlir

D) Mayenin ləngiməsi nəticəsində əmələ gələn boşluq

E) Ətraf toxumaların dağılmasına gətirir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
505) Endometrioz nədir?

A) Boşluqda artıq mayenin toplanması

B) Toxumaların patoloji artımı

C) Atreziyaya uğramış follikul

D) Hormonal asılı xəstəlik, endometriyanın heterotopiyası

E) Miometriyanın hiperplaziyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
506) Yumurtalığın xərçənginə şübhə yaradan əlamət hansıdır?

A) Amenoreya

B) İshal

C) Irinli ifrazat

D) Hamar səthli, nazik divarlı törəmə

E) Şişin sürətlə böyüməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
507) Endometriyanın xərçənqabağı xəstəliyinin konservativ müalicəsində hansı preparatlardan istifadə edilir?

A) Norkolut

B) Doksisiklin

C) Prodiqiazon

D) Klaritromisin

E) Pimafukort


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
508) Hansı preparat estrogen hemostazı üçün istifadə oluna bilər?

A) Etinilestradiol

B) 17 - OPK

C) Etiniltestosteron

D) Prodiqioazon

E) Mammafizin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
509) Hansı preparat hiperprolaktinemiya zamanı istifadə olunur?

A) Hidrokortizon

B) Norkolut

C) Klomifen sitrat

D) Deksametazon

E) Parlodel


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
510) Hansı preparat hiperandroqenemiya zamanı istifadə olunur?

A) Deksametazon

B) Norkolut

C) 17 - OPK

D) Etinilestradiol

E) Parlodel


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
511) Ovulyasiyanı stimullaşdırmaq üçün hansı preparat istifadə olunur?

A) Doksisiklin

B) Hidrokortizon

C) Deksametzon

D) Parlodel

E) Klomifen sitrat


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
512) Hansı preparatlar süzənəyin müalicəsi zamanı işlədilmir?

A) Efifan, orvaqil

B) Makmiror, flaqiya

C) Klion D – 100, trixopol

D) Parlodel, dyufaston

E) Nitazol, tinidazol


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
513) Hansı preparatlar süzənəyin müalicəsində işlənir?

A) Metronidazol, 17 - OPK

B) Klion D- 100, primolut - nor

C) Fasijin, turinal

D) Metronidazol, fasijikn

E) Trixopol, preqnin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
514) Hansı xəstəlikı virus mənşəlidir ?

A) Trixomoniaz

B) Kandidoz

C) Ureaplazmoz

D) Genital herpes

E) Xlamidioz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
515) Hansı xəstəlik virus mənşəli deyil?

A) Ureaplazmoz

B) Herpes

C) QİÇS


D) Sitomeqalovirus infeksiyası

E) Papilloma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
516) Qadın cinsiyyət sisteminin vərəmi üçün hansı lokalizasiya ən xarakterikdir?

A) Uşaqlıq yolu

B) Uşaqlıq boynu

C) Yumurtalıqlar

D) Uşaqlıq

E) Uşaqlıq boruları


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
517) Hansı simptom Şereşevski – Terner sindromu üçün xarakterik deyil?

A) Somatik anomaliyalar

B) İkincili amenoreya

C) Qonadaların diskineziyası

D) Alçaq boy

E) İkincili cinsiyyət əlamətlərin olmaması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
518) Yumurtalığın xərçənginə şübhə yaradan əlamət hansıdır?

A) Şişin sürətlə böyüməsi

B) Oma nahiyəsində ağrılar

C) Hamar səthli, nazik divarlı törəmə

D) Amenoreya

E) Qanlı ifrazat


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
519) Hansı preparat kraurozun müalicəsi vaxtı istifadə olunur?

A) Klomifen sitrat

B) Prodiqiozan

C) Ovestin

D) Parlodel

E) Klion
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


520) Hansı preparat xarici cinsiyyət orqanlarının leykoplakiyası zamanı istifadə olunur?

A) Prodiqiozan

B) Klomifen-sitrat

C) Parlodel

D) Klion

E) Ovestin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
521) Hansı simptomlar uşaqlıq cismi sarkoması üçün xarakterik deyildir?

A) Erkən metastaz verir

B) Meno və metrorraqiya müşahidə olunur

C) Sürətlə böyüyür

D) Toxuma qanaxması, kəhrəba rəngli ifrazat

E) İnterstisial böyüyür


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
522) Uşaqlıq cismi xərçənginin olmasına şübhə yaradan əlamət hansıdır?

A) Amenoreya

B) Epiqastral nahiyyədə ağrı

C) Menopauza dövründə qanaxma

D) Frenikus simptomu

E) Uşaqlıq yolundan köpüklü ifrazat


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
523) Hansı preparat bədxassəli şişin kimyaterapiyasında istifadə edilir?

A) Etanbutol

B) Siklofosfan

C) Levamizol

D) Rifampisin

E) Orvaqil


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
524) Daxili qanaxmaya səbəb olan ginekoloji xəstəlik hansıdır?

A) Submukoz mioma

B) Yumurtalığın apopleksiyası

C) İntersistial mioma

D) Endometrit

E) Retension kista


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
525) Yumurtalığın apopleksiyasına nə səbəb ola bilər?

A) Follikulun partlaması

B) Uşaqlıq borusunun partlaması

C) Şiş ayaqcığının burulması

D) Peritonit

E) Endometriumun hiperplaziyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
526) Yumurtalığın apopleksiyası üçün nə xarakterikdir?

A) Qəflətən baş verən ağrı

B) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

C) Güclü xarici qanaxma

D) Bədən hərarətinin yüksəlməsi

E) Ödem
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


527) Süzənəyin inkubasion dövrü neçə gün çəkə bilər?

A) 2 – 7

B) 1 – 2

C) 40 – 45

D) 1 ay

E) 25 – 30


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
528) Adneksit nə deməkdir?

A) Peritonit

B) Endometrioz

C) Salpinqooforit

D) Proktit

E) Bartolinit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
529) Uşaqlığın çevrilməsinə nə deyilir?

A) Deskensus uteri

B) İnversio uteri

C) Elevatio uteri

D) Retrofleksio uteri

E) Prolapsus uteri - Dur coval


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
530) Uşaqlığın üfüqi və ya şaquli müstəvilərə görə vəziyyətinin dəyişməsinə nə deyilir?

A) Despositio

B) İnversio

C) Versio

D) Prolapsus

E) Descensus


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
531) Amenoreyanın yumurtalıq formasına nə aid deyil?

A) Şteyn – Levental sindromu

B) Testikulyar feminizasiya

C) Şerşevski – Terner sindromu

D) Yumurtalıqların hipofunksiyası

E) Şixan sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
532) Uşaqlıq miomasına hansı simptom aid deyil?

A) Adətən çoxsaylı düyünlər olur

B) Kapsulda yerləşmiş düyünlər olur

C) Adətən 30 yaşdan sonra əmələ gəlir

D) Ölçüləri siklik olaraq böyüyür

E) Ağrı və uşaqlıq qanaxmalarına rast gəlinir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
533) Mutsinoz şişə aid olan hansıdır?

A) 70% halda maliqnizasiya edir

B) Ölçüsü 12 sm - ə qədərdir

C) Kiçik ölçülü olur

D) Uşaqlığın əzələ qatından əmələ gəlir

E) Ən böyük şişdir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
534) Endometriozlu xəstələrin əsas şikayəti nədir?

A) Aybaşının gecikməsi

B) Oliqomenoreya, opsomenoreya

C) İrinli ifrazat

D) Ağrı, qanaxma

E) Qaşınma, göynəmə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
535) Paraovarial kistaya nə uyğun gəlir?

A) Sarı cisimdən əmələ gəlir

B) Diametri 20 sm - ə qədər, iki kapsulaya malikdir

C) Persistensiyaya uğramış follikuldan əmələ gəlir

D) Diametri 10 sm – dən çox olmur

E) Uşaqlığın boynunda rast gəlinir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
536) Yumurtalığın apopleksiyası üçün hansı simptom xarakterik deyil?

A) Xarici qanaxma

B) Palpasiya vaxtı qarının ağrılı olması

C) Qəflətən əmələ gələn güclü ağrı

D) Soyuq tərin olması

E) Şötkin – Blyumberq əlamətin müsbət olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
537) Daxili qanaxmaya səbəb olan xəstəlik hansıdır?

A) Uşaqlığın mioması

B) Uşaqlıq boynunun xərçəngi

C) Sidik – cinsiyyət sivişi

D) Menorraqiya

E) Yumurtalığın apopleksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
538) Endometriyanın xərçənqabağı xəstəliyi hansıdır?

A) Androblastoma

B) Krauroz

C) Sistadenoma

D) Adenomatoz

E) Disherminoma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
539) Hansı follikulyar kistalara uyğun gəlmir?

A) Ölçüləri 10 sm – dən kiçik olur

B) Yumşaq elastik konsistensiyalıdır

C) Nazik divarlıdır

D) Atreziyaya uğramış follikuldan əmələ gəlir

E) İki kapsulaya malikdir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
540) Uşaqlıq boynunun fon xəstəliklərinə nə aid deyil?

A) Androblastoma

B) Həqiqi erroziya

C) Ektropion

D) Ektopiya

E) Polip
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


541) Uşaqlığı yıiğan preparatlar qrupuna nə aid deyil?

A) Pitiutrin

B) Epsilon – aminokapron turşusu

C) Stiptisin

D) Norkolut

E) Mammafizin


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə