Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə6/16
tarix29.08.2018
ölçüsü1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

397) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı uşaqlıq boynunun fon proseslərinə aiddir?

A) Disherminoma

B) Androblastoma

C) Ektropion

D) Xorionepitelioma

E) Krauroz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
398) Aspermiya nədir?

A) Eyakulyatda spermatozoidlərin olmaması

B) Eyakulyatda yetkin spermatozoidlərin olmaması

C) Eyakulyatda spermatozoidlərin hərəkətsiz olması

D) Eyakulyatda spermatozoidlərin miqdarının az olması

E) Eyakulyatın olmaması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
399) Aşağıdakı simptomlardan hansı kəskin anemiya üçün xasdır?

A) Arterial təzyiqin yüksək olması

B) Frenikus simptomu

C) Sapvari nəbz

D) Həyacan hissi

E) Dəri örtüklərinin sianozu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
400) Uşaqlıq borularının orta şöbəsi hansıdır?

A) İstmik

B) Subseroz

C) Peritoneal

D) Ampulyar

E) Interstisial


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
401) Uşaqlıq borularının əzələ qatı neçə qatdan ibarətdir?

A) 1


B) 2

C) 5


D) 4

E) 3
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


402) Yumurtalığın eni nə qədərdir?

A) 1,5 – 2 sm

B) 4,5 – 5 sm

C) 3,5 – 4 sm

D) 2 – 2,5 sm

E) 5 - 5,5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
403) Uşaqlıdan kənar hamiləliyin daha çox lokalizasiya yeri hansıdır?

A) Rudementar buynuz

B) Yumurtalıq

C) Uşaqlıq boynu

D) Uşaqlıq borusu

E) Qarın boşluğu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
404) Uşaqlıq yolu arxa tağının punksiyası nəyə şübhə olduqda göstərişdir?

A) Endometrioz

B) Xorionepitelioma

C) Adneksit

D) Endometrit

E) Boru hamiləliyin pozulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
405) Xarici qanaxmaya səbəb olan ginekoloji xəstəlik hansıdır?

A) Boru abortu

B) Şiş ayaqcığının burulması

C) Endometriumun və uşaqlıq boynunun xərçəngi

D) Yumurtalığın apopleksiyası

E) Salpinqooforit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
406) Aşağıdakı səbəblərdən hansı xarici cinsiyyət üzvlərinin zədələnməsinə səbəb ola bilər?

A) Piosalpinksin deşilməsi

B) Laporoskopiya

C) Başın uzun müddət çanaq boşluğunda ləngiməsi

D) Abort

E) Doğuş
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


407) Aşağıdakı əlavə müayinə üsullarından hansı sviş (fistula) diaqnozunun qoyulmasında istifadə edilir?

A) Laporoskopiya

B) Sistoskopiya

C) Sitologiya

D) Ultrasəs müayinə

E) Kuldoskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
408) Təcili hospitalizasiyaya göstəriş hansıdır?

A) Şiş ayaqcığının burulması

B) Trixomonadalı kolpit

C) Endometriyanın hiperplaziyası

D) Birincili amenoreya

E) Ureaplazmoz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
409) Birincili sonsuzluq nəyə deyilir?

A) Qadın uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən sonra hamilə qalmırsa

B) Qadın abort etdikdən sonra 1 il müddətində hamilə qalmazsa

C) Qadında1 il ərzində doğuş olmayıbsa

D) Qadın bir neçə dəfə uşaq salarsa

E) Qadın 1 il müddətində heç bir formada hamilə qalmayıbsa


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
410) Aşağıdakı simptomlardan hansı beçəxor üçün xasdır?

A) Amenoreya

B) Uşaqlığın həcminin sürətlə böyüməsi

C) Köpüklü ifarazat

D) Yüksək temperatur

E) Ürəkbulanma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
411) Bu üsullardan hansı beçəxorun müalicəsində istifadə edilir?

A) Parazit əleyhinə terapiya

B) Balneoterapiya

C) Antianemik terapiya

D) Antibakterial terapiya

E) Kimyaterapiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
412) Androqenital sindrom üçün hansı əlamət xarakterikdir?

A) Klitorun böyüməsi

B) Erkən aybaşılar

C) Süd vəzilərinin erkən inkişafı

D) İnkincili cinsiyyət əlamətlərinin erkən inkişafı

E) Uşaqlığın normadan böyük olmasi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
413) Yumurtalığın apopleksiyası nədir?

A) Yumurtalıq toxumasının cırılması

B) Artımların kəskin spazmı

C) Yumurtalıq şişinin ayaqcığının burulması

D) Yumurtalıq kistoması

E) Yumurtalıq və artımların iltihabı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
414) Yumurtalığın selikli qişasının əsas qatı hansıdır?

A) Visseral

B) Xovlu

C) Parenximatoz

D) Peritoneal

E) Bazal
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


415) İkincili sonsuzluq əsasən nədən sonra baş verir?

A) Sonsuzluq doğuşdan, uşaqsalmadan və ya uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən sonra baş veribsə

B) Sonsuzluq müalicədən sonra davam edirsə

C) Sonsuzluq iltihabi xəstəlikdən sonra əmələ gəlibsə

D) 1 il müddətində hamilə qalmayıbsa

E) Sonsuzluq doğuşdan sonra baş veribsə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
416) Yumurtalığın uzunluğu nə qədərdir?

A) 3,5 – 4 sm

B) 4,5 – 5 sm

C) 2,5 – 3 sm

D) 2 – 2,5 sm

E) 5 – 5, 5 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
417) Uşaqlıq miomasına hansı aiddir?

A) Ekstragenital

B) Kistal

C) Ekstrakorporal

D) Subseroz

E) Daxili


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
418) Uşaqlıq boynunun müayinəsi üçün hansı üsul istifadə olunur?

A) Kolposkopiya

B) Laporoskopiya

C) Hidrotubasiya

D) Histeroskopiya

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
419) Aşağıdakı simptomlardan hansı uşaqlıq miomasının obyektiv simptomlarına aid deyildir?

A) Amenoreya

B) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması

C) Uşaqlığın böyüməsi

D) Kələkötürlülük

E) Uşaqlığın deformasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
420) Uşaqlıq cisminin xərçənginə şübhə olduqda hansı müayinə aparılır?

A) Histoloji

B) Kolposkopiya

C) Hidrotubasiya

D) Bakterioskopiya

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
421) Qızlarda disfunksional uşaqlıq qanaxmalarına nə deyilir?

A) Alqodismenoreya

B) Yuvenil

C) Amenoreya

D) Metrorraqiya

E) Menorraqiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
422) Aşağıdakı adlardan hansı toxum mayesinin xassələrini əks etdirmir?

A) Azospermiya

B) Oliqospermiya

C) Aspermiya

D) Nekrospermiya

E) Ektopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
423) Endometriozda uşaqlıq boynunda nə müşahidə edilir?

A) Erroziya

B) Qanlı ifrazat

C) “Gözcüklərin” olması

D) Ektropion

E) Endoservisit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
424) Uşaqlığın selikli qişasının qaşınması üçün göstəriş hansıdır?

A) Submukoz mioma

B) Endometrioz

C) Asiklik uşaqlıq qanaxması

D) Siklik qanaxma

E) Subseroz mioma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
425) Laporoskopiya üçün nə göstəriş deyil?

A) Sklerozlaşmış yumurtalıqlar

B) Endometriyanın hiperilaziyası

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

D) Yumurtalığın şişi

E) Subseroz mioma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
426) Laporoskopiya üçün nə göstərişdir?

A) Submukoz mioma

B) Endometriyanın hiperplaziyası

C) Asiklik - anovulyator qanaxmalar

D) Polip

E) Artımlar nahiyyəsində şübhəli törəmə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
427) Nə rentgenoloji üsula aid deyil?

A) Histeroskopiya

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Pnevmopelvioqrafiya

D) Vaqinoqrafiya

E) Histeosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
428) Yumurtalığın şişi diaqnozunu təsdiqləmək üçün tətbiq olunan müayinə üsulu hansıdır?

A) Uşaqlığın diaqnostik qaşınması

B) Histeroskopiya

C) Uşaqlığın zondlanması

D) Kolposkopiya

E) Laporoskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
429) Histerosalpinqoqrafiya zamanı ilk şəkil nə vaxt çəkilir?

A) Kontrast maddə daxil etdikdən 5 – 8 dəqiqə sonra

B) Kontrast maddə daxil etdikdən 3 dəqiqə sonra

C) Kontrast maddə daxil etdikdən dərhal sonra

D) Konrtast maddə daxil etdikdən 5 dəqiqə sonra

E) Kontrast maddə daxil etdikdən 10 dəqiqə sonra


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
430) Aşağıda göstərilənlərdən hansı histeroskopiyanın ağırlaşmalarına aid deyil?

A) Allergik reaksiya

B) Uşaqlığın perforasiyası

C) Peritoneal simptomlar

D) Yuvenil qanaxma

E) İltihabi xəstəliklərin kəskinləşməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
431) Oliqomenoreya nədir?

A) Aybaşı günlərinin azalması

B) Aybaşı günlərinin çoxalması

C) Aybaşı vaxtı ayrılan qanın miqdarının çoxalması

D) Nadir baş verən aybaşılar

E) Aybaşı vaxtı ayrılan qanın miqdarının azalması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
432) Hipomenoreya nədir?

A) Aybaşı vaxtı ayrılan qanın miqdarının çoxalması

B) Aybaşı vaxtı ayrılan qanın miqdarının azalması

C) Aybaşı günlərinin çoxalması

D) Nadir baş verən aybaşılar

E) Aybaşı günlərinin azalması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
433) Opsomenoreya nədir?

A) Aybaşı vaxtı ayrılan qanın miqdarının azalması

B) Nadir baş verən aybaşılar

C) Aybaşı günlərinin sayının 2 gün və daha çox artması

D) Aybaşı vaxtı ayrılan qanın miqdarının çoxalması

E) Aybaşı günlərinin sayının 1 – 2 günə kimi azalması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
434) Hipomenstrual sindroma hansılar aiddir?

A) Polimenoreya, opsomenoreya, proyamenoreya

B) Hipomenoreya, oliqomenoreya, proyamenoreya

C) Hipomenoreya, oliqomenoreya, opsomenoreya

D) Menorraqiya, polimenoreya, hipomenoreya

E) Alqodismenoreya, oliqomenoreya, polimenoreya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
435) Hipermenstrual sindroma hansılar aiddir?

A) Oliqomenoreya, opsomenoreya, menorraqiya

B) Hipomenoreya, oliqomenoreya, proyamenoreya

C) Polimenoreya, hipermenoreya, proyamenoreya

D) Menorraqiya, polimenoreya, hipomenoreya

E) Alqodismenoreya, oliqomenoreya, polimenoreya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
436) Aşağıda göstərilənlərdən hansı histeroskopiya üçün göstəriş deyil?

A) Sarkoma

B) Submukoz mioma

C) Polip


D) Adenomioz

E) İnkişaf qüsürları


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
437) Histerosalpinqoqrafiya üçün hansı göstəriş düz deyil?

A) Subseroz mioma

B) Sonsuzluq

C) Endometrioz

D) Uşaqlığın anomaliyası

E) Submukoz mioma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
438) Uşaqlıq yolunun əzələ qatı neçə qatdan ibarətdir?

A) 1


B) 3

C) 4


D) 2

E) 5
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


439) Aşağıdakılardan hansı pertubasiya üçün əks göstəriş deyil?

A) Üçüncü təmizlik dərəcəsi

B) Somatik xəstəliklərin dekompensasiya forması

C) Sonsuzluğun boru forması

D) Qanlı ifrazat

E) Uşaqlığın şişi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
440) Yumurtalığın retension kistalarını hansı patologiya ilə fəqləndirmək lazımdır?

A) Uşaqlıq mioması

B) Endoservisit

C) Kolpit

D) Erroziya

E) Bartolinit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
441) Aşağıdakılardan hansı uşaqlıqdan kənar hamiləliyin baş verməsi üçün risk amillərinə aiddir?

A) Endoservisit

B) Vulvovaqinit

C) Uşaqlıq mioması

D) Polip

E) Kiçik çanaq orqanlarında operativ müdaxilə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
442) Yuvenil qanaxmalarda nə tətbiq edilir?

A) Cərrahi müalicə

B) Müşahidə

C) Hormonal hemostaz

D) Ağrıkəsici

E) Antibakterial terapiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
443) Xorionepiteliomada hansı tədqiqat üsulundan istifadə edilir?

A) Hidrotubasiya

B) Histerosalpinqoqrafiya

C) Pertubasiya

D) Laporoskopiya

E) Xoriogonik qonadotropinin titrinin təyini


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
444) Uşaq doğma yaşında nə uşaqlıq qanaxmasına səbəb ola bilər?

A) Pelvioperitonit

B) Endometrit

C) Endoservisit

D) Uşaqlığın submukoz mioması

E) Salpinqooforit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
445) Aşağıdakı simptomlardan hansı peritonit üçün xarakterik deyil?

A) Tez – tez səthi nəbz

B) Sifətin sivrilməsi

C) Frenikus - simptom

D) Dilin quru olması

E) Ürəkbulanma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
446) Yumurtalığın apopleksiyası ən çox hansı yaşda müşahidə edilir?

A) 16 – 30

B) 50 – 60

C) 45 – 50

D) 55 – 60

E) 13 – 15


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
447) Şteyn – Levental sindromu nə deməkdir?

A) Uşaqlıq yolunun atreziyası

B) Uşaqlıq yolunun aplaziyası

C) Birincili amenoreya

D) Qonad diskeneziyası

E) Sklerokistoz yumurtalıqlar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
448) Cinsiyyət üzvlərinin aşağı şöbəsinin süzənəyinə nə aiddir?

A) Süzənəkli endoservisit

B) Süzənəkli endometrit

C) Süzənəkli pelvioperitonit

D) Süzənəkli salpinqooforit

E) Süzənəkli alpinqooforit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991

449) Cinsiyyət üzvlərinin yuxarı şöbəsinin süzənəyinə aiddir?

A) Süzənəkli uretrit

B) Süzənəkli endoservisit

C) Süzənəkli endometrit

D) Süzənəkli proktit

E) Süzənəkli kolpit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
450) Postkastrasion sindrom hansı əməliyyatdan sonra əmələ gəlir?

A) Yumurtalığın rezeksiyası

B) Uşaqlığın amputasiyası

C) Yumurtalıqların çıxarılması

D) Boruların çıxarılması

E) Uşaqlığın ekstripasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
451) Şişəbənzər törəmələrə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Sarı cismin kistası

B) Leykoplagiya

C) Androblastoma

D) Serroz kistoma

E) Dermoid kista


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
452) Yumurtalıqların xoşxassəli şişlərinə tez – tez təsadüf olunan ağırlaşma hansıdır?

A) Epiqastral nahiyyədə ağrılar

B) Siklik baş verən ağrılar və qanaxmalar

C) Yuvenil qanaxmalar

D) Uşaqlıq boynunda “gözcüklər”

E) Şiş ayaqcığının burulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
453) Ginekoloji xəstələrin əlavə müayinə metodlarına hansı aid deyil?

A) Gülləvari maşalar ilə müayinə

B) Bimanual müayinə

C) Bakterioskopik müayinə

D) Uşaqlığın zondlanması

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
454) Aşağıda göstərilənlərdən hansı endometriozun formalarına aid deyil?

A) Genital

B) Xarici

C) Ekstragenital

D) Submukoz

E) Daxili


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
455) Aşağıdakı simptomlardan hansı endometrioz üçün xarakterik deyil?

A) Uşaqlıq boynunda “gözcüklər”

B) Qarının aşağısında ağrılar

C) Uşaqlığın siklik böyüməsi

D) Uşaqlıq qanaxması

E) Amenoreya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
456) Uşaqlıq mioması üçün xarakterik olmayan nədir?

A) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması

B) Uşaqlıq qanaxması

C) Arxa tağdan alınan punktatda irinin olması

D) Menorraqiya

E) Ağrılar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
457) Hipermenoreya nədir?

A) Aybaşı zamanı ayrılan qanın miqdarının çoxalması (200 ml və daha çox)

B) Uzun çəkən ( 7 gün və daha çox) aybaşı qanaxması

C) Aybaşı zamanı ayrılan qanın miqdarının azalması

D) Tez – tez baş verən aybaşılar

E) Nadir baş verən aybaşılar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
458) Proyqmenoreya nədir?

A) Aybaşı zamanı ayrılan qanın miqdarının azalması

B) Aybaşı zamanı qanın miqdarının çoxalması

C) Tez – tez baş verən aybaşılar

D) Aybaşının olmaması

E) Nadir baş verən aybaşı


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
459) Polimenoreya nədir?

A) Siklik qanaxma

B) Nadir baş verən aybaşı

C) Aybaşı zamanı ayrılan qanın miqdarının azalması

D) Aybaşı zamanı ayrılan qanın miqdarının çoxalması

E) Uzun sürən aybaşılar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
460) Cinsiyyət üzvlərinin yuxarı şöbəsinin süzənəyinə hansı aiddir?

A) Süzənəkli bartolinit

B) Süzənəkli vulvit

C) Süzənəkli endoservisit

D) Süzənəkli endometrit

E) Süzənəkli uretrit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
461) Uşaqlıq yolunun bitişməsinə nə deyirlər?

A) Kolpit

B) Vaqinit

C) Aplaziya

D) Diskineziya

E) Atreziya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
462) Endoskopik müayinə üsuluna hansı aiddir?

A) Sitoloji müayinə

B) Histerosalpinqoqrafiya

C) Uşaqlığın zondlanması

D) Ultrasəs müayinə

E) Kuldoskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
463) Hansı mioma uşaqlıq boşluğunu deformasiya edir?

A) Subseroz

B) İntramural

C) Submukoz

D) Uşaqlıq boynu nahiyyəsində yerləşən mioma

E) İntraliqamental


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
464) Cərrahi müdaxilə üçün nə göstəriş deyil?

A) Mioma yumurtalıqların şişi ilə eyni zamanda olduqda

B) Mioma 7 – 8 həftəlik ölçüdədir, qanaxma vermir

C) Yumurtalıqların kistası

D) Mioma endometriozla birlikdə olduqda

E) Tez böyüyən uşaqlıq mioması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
465) Uşaqlıq borularının uzunluğu neçə sm olur?

A) 5 – 6 sm

B) 15 – 16 sm

C) 7 – 8 sm

D) 8 – 9 sm

E) 10 – 12 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
466) Aşağıdakı şişlərdən hansı maskulinizə edici şişlərə aiddir?

A) Tekoma

B) Sistadenoma

C) Androblastoma

D) Teratoma

E) Dishermioma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
467) Azospermiya nədir?

A) Eyakulyatda spermatazoidlərin olmaması

B) Eyakulyatda yetkin spermatazoidlərin olmaması

C) Eyakulyatda spermatazoidlərin hərəkətsiz olması

D) Eyakulyatda spermatazoidlərin sayının az olmaması

E) Eyakulyatın olmaması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991
468) Normada eyakulyatda ən azı nə qədər spermatazoid olmalıdır?

A) 50 ml


B) 40 ml

C) 20 ml

D) 100 ml

E) 30 ml
Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə