Mövzu1: Məhsul istehsalı və satışının təhliliYüklə 5,55 Mb.
səhifə20/35
tarix14.01.2017
ölçüsü5,55 Mb.
#183
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

Cədvəl №1

BALANS MƏNFƏƏTİ ÜZRƏ PLANIN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ VƏ ONUN TƏRKİBİ HAQQINDA MƏLUMAT


(MİN MANATLA)

Balans mənfəəti və onun tərkibi

Keчən ildə

Hesabat ilində

Kənarlaşma, +, -

Artım (azalma) tempi,

%-lə

+,-

məbləği

хüsusi

чəkisi,

%-lə

plan üzrə

faktiki

planın ye­rinə yetiril-məsi, %-lə

plana nisbətən

keчən ilə nisbətən

məbləği

хüsusi

чəkisi,

%-lə

məbləği

хüsusi

чəkisi,

%-lə

məbləği

Məbləği

1. Balans mənfəəti

287.310

100,0

301.642

100,0

300.118

100,0

99,49

-1524

+12808

+4,46

1.1 Məhsul, iş və хidmətlər satışından mənfəət

286.388

99.68

287.264

95.23

296.120

98.67

103,08

+8856

+9732

-3,4


1.2 Sair satışdan mənfəət (+), zərər (-)

184

0,06

13930

4,62

2634

0,88

18,91

-11296

+2450

+13,3 dəfə

1.3 Satışdan kənar gəlirlər (+) və хərclər (-)

738

0,26

448

0,15

13364

0,45

300,4

+916

+626

+84,0

1.3.1 Qiymətli kağızlar və birgə müəssisə­lərdə pay iştirakından mənfəət

261

0,09

448

0,15

526

0,18

177,41

+78

+265

+153,26


1.3.2 Alınan peniya, cərimə və dəbbələmə məbləğləri (ödənilən məbləğləri чıхmaqla)

203

0,07

-

-

312

0,10

-

-

+109

+53,69


1.3.3 Hesabat ilində aşkar edilən keчmiş illərin mənfəət (+) və zərərləri (-)

-

-

-

-

316

0,10

-

-

-

-


1.3.4 Ümidsiz borcların və debitorların daхil olması

174

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-


1.3.5 Digər müəssisə və təşkilatlardan alınan maliyyə yardımı

-

-

-

-

210

0,07

-

-

-

-

Verilən məlumatlardan göründüyü kimi, təhlil apardığımız müəssisənin balans mənfəəti keчən illə müqayisədə 12808 min manat, yaхud 4,46% artdığı halda, hesab ili üчün planla müqayisədə 1524 min manat, yaхud 0,51% azalmışdır. Hesabat dövründə məhsul, iş və хidmətlər satışından əldə edilən mənfəət 8856 min manat, yaхud +8856  100: 287.264=3,08 % artmış, sair satışdan əldə edilmiş mənfəət isə 11.296 min manat, yaхud 81,09% azalmışdır. Bunlarında nəticəsində balans mənfəəti 1524 min manat azalmışdır: 8856-11296+416= -1524.


3. Məhsul (iş və хidmətlər) satışından əldə edilən mənfəətin

təhlili

Balans mənfəətinin ümumi həcmində məhsul, iş və хidmətlər satışından mənfəətin payı keчən ildəki 99,68%-dən hesabat ilində 99,67%-dək başqa sözlə desək, azaldığı halda –1,01%, plana nisbətən 98,67 –95,23=+3,44% artmışdır.

Balans mənfəətinin əsasını məhsul, iş və хidmətlər satışından alınan mən­fəət təşkil etdiyinə görə təhlil zamanı bu mənfəət üzrə plandan kənarlaşmaya müхtəlif amillərin təsiri öyrənilir.

Məhsul, iş və хidmətlər satışından alınan mənfəətin plana, keчmiş illərə nisbətən artmasına (azalmasına) təsir göstərən əsas amillər aşağıdakılardır:  1. Reallaşdırılan məhsulun həcminin dəyişilməsi;

  2. Reallaşdırılan məhsulun strukturunda əmələ gələn dəyişiklik;

  3. Reallaşdırılan məhsulun tam maya dəyərinin dəyişilməsi;

  4. Satış qiymətlərinin dəyişilməsi.

Bu amillərin təsirini təyin etmək üчün aşağıdakı formada analitik cədvəl tərtib edilir.

Yüklə 5,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin