Societatis iesv, segoviensisYüklə 14.73 Mb.
səhifə128/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14.73 Mb.
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   143


Officium transferibile an vendi queat. T. 8. 2


De obligatione eligendi digniorem ad sæcularia officia.

12Opinio.

Generalis, & ab antiquo deriuata ac practicata, pro

veritate habetur. T. 4. 20


Acommuni posse recedi, quando contraria est fauorabi-

lis, & ad pietatem inclinans. Ibidem.


Vnum Doctorem ad auctoritatem opinionis sufficere.

& T. 5. 43.


Quomodo iurisdictio à Pontifice, & Rege, cùm proba-

biliter agitur, conferatur. T. 9. 8Vide Index.


Oratio.


Vide Bulla Cruciatæ.


Oratorium.

An nomine Ecclesiæ veniat ad lucrandas Indulgentias.

T. 5. 302. & 303.


Approbatio Ordinarij requiritur, & eâ stante potest à

Religiosis Societatis in eo Eucharistia ministrari.

321Ordinationes.

Quomodo Regiæ obligent. T. 2. 96. & seqq. Vbi de Re-

gijs Consiliarijs.


P

Papa.HAbere potestatem in temporalibus dogma certißi-

mum ex Pontificia definitione. Duo gladij à

Christo dati. Et omnes oues commissæ. T. 1. 1Quam habeat vim Constituto. Ibidem.


Illius sententiæ vt legitimæ recipiendæ, & vti D. Petri

oracula. 17Ipsius tolerantia vim approbationis non habet. T. 2. 71


Esse tolerantiam peculiarem circa recursum per viam

violentiæ. Ibidem.Cui suffragari videtur ex praxi Nuntij. 72


Illius cura circa Fidelium defensionem non minor Impe-

ratoria circa defensionem subditorum. 77


Vrgens discursus vt recursum minimè probandum cen-

seat. 78


Vt peccare poßit eorum mutatione, quæ ab illis consti-

tuta. T. 3. 51Est Princeps. 92

Potestatis eius amplitudo. T. 4. 61


Illius voluntas vnde soleat coniectari. T. 9. 150.

& seqq.


Papyrus Signata.


De illa. T. 5. 202. & seqq.


Parentes.


Vide Filius.
@@

Pastores.


Vide Indi.


Patriarcha Indiarum.

Quid illi concedi poßit ad occurrendum damnis ex va-

catione Indicarum Ecclefiarum. T. 1. 40. & T. 2.

113Patronus.

Diuersæ sententiæ circa illius obligationem, & in præ-

teritione digniorum aliquod semper interuenire pec-

catum. T. 1. 65. & 66Mortale, si dignitas ex naturalitate sit maior. 68

Probabile oppositum generaliter de digniore. 95. & seqq.


Obligatio Patroni laici an minor. 97. vbi Concilij Tri-

dentini Decretum explicatum.


Quæ cura ad eos spectet mortuis Rectoribus Ecclesia-

rum. T. 4. 39. & 40


Pauper.

Pauperibus an debeant inuenta, aut debita incerta re-

stitui. T. 5. 91. & 92Pauperum in papyro signata quale grauamen. 207

Vide Tributum.


Peccatum.

Faciens aliquid, quod dubitat an sit mortale, peccat

mortaliter. T. 3. 54Peccatum contumeliæ vnde furto maius. 61

Rapina maius peccatum furto. 1


Non est mortale id facere, quod sub ratione mali tan-

tùm apprehenditur. T. 9. 76


Peccata in particulari diuersorum statuum dabunt Iu-

dices circa ipsos.


Pecunia.


Qualibet fieri posse solutionem. T. 7. 24


De vitiata, in ordine ad solutionem. T. 9. 134.

& seqq.Vide Moneta.


Peritia.

Qũid illa, & quàm necessaria Ministris Euangelicis.

T. 1. 39


Periculum.

Subuersionis satis vt subditi & serui ex potestate do-

minrum eruantur. T. 1. 14Anteuertenda remedij adhibitione. T. 1. 110


Mortale esse periculo se exponere mortaliter peccandi.

T. 3. 54Vbi illud augeri pretium potest. T. 9. 49

Ex professo de illo circa contractus. Cap. 10


Pinnæ argenteæ.


Vide Contractus.


Pœna.

Non obligat ante iuditis sententiam. T. 4. 64. & 75.

vbi de pœna dupli à Concilio Tridentino statuta.

& 137. & 138


Pœnæ quomodo ordinariè sint arbitrariæ. Et quomodo

eâ doctrinâ vti queant iudices. 153Pro Conquisitorum posteris fauorabilis alia. 154

Pœna commißi quando incurratur. T. 5. 138. & seqq.

De pœnis Cameræ & iustitiæ. 147. & seqq.

Receptoris earum obligationes. Ibidem.


Circa prohibitionem ne iudices Ecclesiastici illas impo-

nant. 141. 149. & seqq.


De pœnis iustitiæ. 153. vbi specialis difficultas expe-

dita.


Pœnas non extendi, sicut neque odia etiamsi maior

ratio in alijs sit. T. 9. 33. Vide Lex.


Portorium.


Quod sit. T. 5. 123. vulgò Almoxarifazgo.

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI.

Possessio.


Sine titulo quomodo sufficiat in Indijs. T. 5. 161


Praxis.

Circa collectionem spoliorum Episcopalium vt queat ad-

mitti. T. 4. 41. & seqq.


Alia item benigna Regiorum Officialium in Portubus.

T. 5. 25


Præbendæ.

Vide Beneficium, Canonicus, Consilium Regium,

Rex.Præceptum.

Non intrandi Religiosa cubicula obligat, etiamsi in par-

ticulari cesset periculum. T. 5. 15


Prædicator.

Quomodo se geret circa contractum illicitum communi-

ter receptum. T. 1. 124Vide Concionator.


Prælatus.

Vide Consilium, Dispensatio, Episcopus, Reli-

giosus.Præmium.


Illius respectus quantùm excitet. T. 1. 47


Voluntas obsequendi ad illius meritum requisita, & talis

in Conquifitoribus. Ibid


Non ex re acquisita, sed ex laboris qualitate pensandum.

54Præscriptio.


Circa res inuentas daripotest. T. 5. 100

Quod tempus requiratur. 101. vbi de Titulo.

Quæ ignorantia sufficiat. 102. & 103


Quomodo se in Indijs illa tueri poßint agrorum possesso-

res. 161Vide Obedientia, & Seruus.


Præsentatio.


Vide Patronus, Prorex, Rex.


Præsides.

Regij Senatus Indiarum Præsides quibus obligationibus

vrgeantur. T. 2. & seqq.


Circa munerum acceptionem quid generaliter pro omni-

bus. T. 3. 22. & seqq.


Præsumptio.

Non dicitur lex in illâ fundari, & sic cessare in particu-

lari quando ratione periculi est imposita. T. 5. 15


Pretium.


Augeri potest calamitatum tempore. T. 1. 151

Vnde iustum censendum. T. 4. 219


Potest augeri ob difficultatem in solutione futuram.

T. 5. 28Pretium officij qualiter attendendum in retractu. 182

A Rege nequit nisi moderatum statui. 204

Rei valoris dubij pretium minuendum. 217

Rei ab inuito venditæ maius pretium. T. 7. 23


Circa pretium legitimum & vulgare obseruatio peculia-

ris. T. 9. 56. & 82


Illius designatio ad Magistratum spectat, & circa quæ:

illamq́ue obligare. 83Etiam in vltramarinis mercibus, & Indijs. 84. & 85


Non omnibus imponendum à Magistratu. Et aliqua

designantur. 86In alijs eße conueniens. 87

Ratione sumptuum non poße semper augeri. T. 9. 218

Vide Venditio.


Præter Indorum.


De juramento circa contractus. T. 6. Cap. 1

In quibus periurium frequens contingat. 7. & seqq.Obligatio restitutionis juxta illa. 17. & seqq.


Vide Absens, damnum, Gubernator, Venditio, &<-P>@@

<-P>alia toto citato. T. 6


Princeps.

Etiamsi Principes infideles conuertantur, priuari superio-

ritate possunt ob periculum subuersionis. T. 1. 16


Christiani Principes circa supernaturalia aliqualiter ju-

risdictionem exercent. Ibid. Vbi quòd Christiani

soli ad regimen conuersorum idonei.


Prohibitio Pontificia circa Indicam nauigationem respe-

ctu illorum. 27. vbi limitatio quædam.Ad terras non detectas vt extendatur. 28


Prohibitio alia in fauorem Regum Portugalliæ. Vbi dam-

nata rebellio. 30Armis possunt contrauenientes extrudi. 31

Prohibitionis conuenientia. 32

Aduersa diluuntur. 33


Princeps parentis loco solatio destitutis, præsertim cùm

parentes benemeriti. 56


Princeps vt poßit subditorum vitam periculo exponere.

128
Quàm sit illis proprium venerari sacerdotes. T. 2. 129


De stylo comminatorio erga illos, & quale in eo pecca-

tum. Cap. 13Qui nomine Principum veniant. T. 3. 92


Principis voluntas debet ad absoluendum promptior,

quàm ad condemnandum præsumi. T. 4. 189


Illius indignatio metum inducit cadentem in constantem

virum. T. 5. 19Monopolia quando poßit concedere. 189

Teneri non necessarios sumptus reseruare. 190


Priuilegium.

Priuilegium Regum circa Censuras ad Pro-reges non

extendi. T. 3. 148. & 149


Fauore Religionis de persona ad personam extenditur.

T. 5. 181


In fauorabilibus extendi ob rationis paritatem, & ita

de ouis ad lac & caseum. 225An aliquando obliget. 232. vbi de Bulla compositionis.


Fauorabile non ita interpretandum, vt verba non qua-

drent, & quod est contra jus strictè interpretandum.

250Posse ex parte tantum admitti, quod in sententiâ aliter

euenit. 271


Priuilegium pro infirmis ad lucrandas Indulgentias, &

quædam scitu digna circa illud. 306


Priuilegium Altaris portatilis pro cubiculis Religiosorum,

circa quod disquiritur. 316. vbi notanda doctrina,

& seqq.


Priuilegia Religiosorum non tollere subordinationem ad

Prælatos, neque iura Episcoporum. 319


Priuilegium Minorumpro Cameris secularium, an vim

habeat. 320


Priuilegia Societatis id non concedere absolutè, neque in

casu neceßitatis licere vsum. Ibid. vbi notanda do-

ctrina.


Quid sæculari ægrotante apud Religiosos. 322. vbi pars

negans præfertur. Sed contraria vt verosimilis pro-

ponitur, quia Priuilegia Religionum non sunt à

Concilio Trident. penitus reuocata. 323Pro reuocatione Priuilegij quid necessarium. 355


Procurator.


De obligationibus eorum in Regijs Audientijs. T. 4. 219

De Procuratore Capituli Vrbani. T. 8. 40


Prorex.

Eorum integritas vel sola Regia electione probatur, quæ

in Indico specialis futura, ob conuersionem, de quâ

agitur exemplo Ioseph, qui Osiris Ægyptijs, de cuius

etymo agitur. T. 3. n. 1. & 2

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI.


Multi oculus futurus. 3


Sacramentorum vsum sub mortali obligare intra an-

num. 4


Qualem debeat eligere Confessarium. 5. vbi præclarum

exemplum Excell. Comitis de Fuentes.


Religionis studium eximium in illo futurum, & studij

istius fructus. 6


In sacris cum omni adfuturus circumspectione. 7. vbi

quòd inde diuinus, sicut à diuinitate extraneus, si

oculi lubrici.


Qualis circa familiam. 8. & seqq. vbi quòd istius mores

pandunt dominum, à quibus immaculati aut macu-

losi.


Alcatorum concursus illis non permittendus, & de eorum

damnis. 12Obligatio omnia circumspiciendi. Ibid.

Circa familiares. 13. vbi quales illos esse oporteat.

Auaritiæscopulus fugiendus. 14

Contractare vt poßint. 15. & seqq.

Obligatio restitutionis quando ex illo. 18

Nauim de Permisso an poßit concedere. 20. & 21

Munera vt valeat accipere. 22. & seqq. Ibi Index.

A quibus sine scrupulo. 30. & 31

An à Religiosis. 32. & seqq.

Non posse officia vendere. 43. & seqq.

Vt poßint ab alijs statuta mutare. 51. & seqq.
Sine Auditorum Consilio an poßit procedere. 54

& seqq.


Ad plura suffragia quando decernere teneatur. 56

& seqq.

Ad eos honor andos teneri. 59

In defectu posse mortaliter peccare. 60

Regula ad grauitatem peccati dignoscendam. 61

Casus specialis, circa quem inquiratur. 62


Ex commutatiua justitia tenere ad curandum vt ea ab

Auditoribus obseruetur, & in quibus specialiter ad-hibenda cura. 63


Posse in omißione graue esse peccatum, & obligationem

restitutionis, & quomodo facienda. 64


Excusat culpam non esse apertè mortalem. 65. vbi quid

de extorto ab Auditoribus suffragio.De obligatione circa distributiuam justitiam. 68. & seqq.

Officiorum venditionem contra illam militare. Ibid


Violationem posse mortalem esse, & cum obligatione re-

stitutionis. 69. vbi quòd non sit contra justitiam le-

galem.Neque formaliter contra charitatem. 70. & 71

Circa casus particulares quid obseruandum. 72

Ad digniorum electionem teneri. 74


Maiorem dignitatem non facilè dignosci, & informan-

tibus vt credendum. 75


Ad officia debent eligi digniores, & multo magis ad Be-

neficia. 76. vbi modus circa prouisionem in Indijs, &

quod primo loco nominatus conuenienter præferen-

dus. Sed non esse pro eo obligationem, vt ex Regia

forma constat. 77. & 78


Vindicatiua justitia exerceri vt debeat, & exemplo Da-

uidis in matutino peccatores interficiendos, quod ma-

ximè in Indijs necessarium, sicut & improbos extur-

bari. 79. 80. & 81Circa curam erga alios judices. 82


Non posse carceratos pro libitu dimittere, & judicum

sententias impedire. Ibid. & 83Indorum teneri iniurias vindicare. 84


In eo Deo similem pauperum & oppressorum protectori.

Ibid.
Gubernantium notata parùm humana tractatio. Ibid.
@@

Ordinationes & Instructiones debere seruare, quæ sunt

verè mandata Regia. 85. & seqq. vbi de qualitate

obligationis.


In negotiorum retardatione grauiter peccare, ex quo &

obligatio restitutionis. 89Iudicio Assessoris vt stare debeant. 90

Peccare grauiter ampliantes potestatem. 91


Stylus per exemplaria judicandi in eisdem penitus non

probandus, maximè circa Ecclesiastica. 92


Graue eorum peccatum, si appellationes à suis sententijs

non admittant. 93


Circa annorum judicum electionem vt peccare contingat

94. & seqq.Non posse imponere Gabellas. 99. Sed non esse excom-

municatos per Bullam Cœnæ secus facientes. 101


Licentiam Regis expressam esse necessariam, & aliter

peccari grauiter. 102. Sisam non posse ad alios effe-

ctus applicari. 103. vbi circa tempus quæ fieri pos-

sit extensio. Sed eam in Proregibus non admitten-

dam circa diuersum effectum, maximè si necessarius

absolutè non sit, pro quo exemplum. 104


Obligatio ad restitutionem in Proregibus. 105. & 106

vbi quid probabile in eorum fauorem. 107Non posse facere donationes ex bonis Regijs. 142

Nec debita remittere. 143


Neque emolumenta negligere, ex quo obligatio restitu-

tionis. Ibid.Præsumptam Regis sufficere voluntatem. 144


Nec apprehensa ob pœnam Commißi reddere commit-

tentibus. 145Posse circa illa benignè judicari. 146

Stipendia non posse augere, & quædam alia. 147

Posse ab ordinarijs excommunicari. 148

Ex inquisitoribus non benè argui. 149

Regulariter non esse licitum. 150


Non posse tollere jus quæsitum, & ita neque officij titu-

lum reuocare sine justa caußa. 152Vt poßit debitoribus concedere dilationes. 153


Non poße licentiam dare ædificandi Ecclesias, Monaste-

ria, &c. 154. Et in eo peccari poße mortaliter. 156


Non poße jurisdictionem exercere ante adeptam solem-

niter poßeßionem. 157Oppositum vt sit probabile. Ibid. & 158


Non poße in Peruuium venientes per terram iterfacere,

& in eo peccari grauiter. 159. vbi quid si oppositum


Dostları ilə paylaş:
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   143


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə