Societatis iesv, segoviensisYüklə 14.73 Mb.
səhifə125/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14.73 Mb.
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   143

De Indulgentijs cōmunibus Religiosis & sæcularibus. 284

Nouitios gaudere posse, non Oblatos. 285


Religiosi non Mendicantes vt gaudeant, si priuilegium

habeant communicationis. 286. & 287Circa Moniales resolutio eadem. 288

De Indulgentijs generaliter conceßis. 289 290


De Indulgentia Altaris priuilegiati. 291. & seqq. vbi

notatu digna quædam.


Indulgentia pro visitantibus quinque Ecclesias, aut

quinque Altaria, an sit Plenaria. 297. & & seqq.


Specialis quædam in Bullâ conceßa ex quâ difficultas.

498
Indulgentia Altarium an toties quoties. 300

Quid nomine Ecclesiæ veniat. 302. 303

Gratiæ æqualiter reuocentur. 307. & seqq.

Quid quando ad sæculares tantùm spectāt. 308. & seqq.


An sufficiat Religiosum Bullam sumere ad omnem diffi-

cultatem submouendam. 309


De facultatibus non reuocatis pro Religiosis. 316. vbi

quòd eadem earum est ratio ac gratiarum.Illius priuilegia amplè interpretanda. 324


An Bulla suffragetur Religiosis quoad reseruata. Ibid.

& seqq.


Partem affirmantem non esse ab intrinseco probabilem.

326. & seqq.Vnica, solidißima, & irrefragabilis pro ea ratio ex Pon-

tificia auctoritate. 328. & seqq.


Decreta circa illud conceßione Bullæ minimè reuocari.

329.Pontifices vt Doctores priuatos locutos minimè tolerabi-

lis assertio. 330


Nihil in illis non probandum extare, & consequenter

dictum. 331Theologica censura digna respectu Vrbani VIII. 332


Nouum addere robur Clementis Bullæ ostenditur, &

responsio ex eo proposita confutatur. 333


Cur non apposita exceptionis clausula, & quòd etiam ad-

dita non prodesset. 334


Bullam Vrbani admissam & publicatam, & responsio

ex eo reiecta. 335


Supplicatum Pontifici responsio alia, contra quàm vali-

dè arguitur. 336

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI.

Pontificem contractui non defuisse. Ibid. vbi & quæ-

dam alia.


Ex defectu registri in Consilio Indiarum argui non posse.

Ibid.
Vulgaris exempli discussa caligo. 338


Ad securam tenendam viam in negotio præsenti vehe-

mens cohortatio. 339


Nouitijs vt prodesse queat. 340. & seqq. vbi & posse

pro illis peccata reseruari.


Professos sub cura Magistrorum versantium eâ quoad

prædictum effectum minimè frui posse. 343. vbi de

Oblatis.


Religiones non Mendicantes an gaudeant illa ad eum-

dem. Negatur, & de Militaribus affirmatur. 344

An pro non reseruatis vsus talis liceat. 346. & seqq.Negatiua resolutio. 354

Pro Societate specialiter illam vrgere. 355


Bullæ vsum cum Prælatorum licentia licere, contra

aliquos. Ibid.


Pro Societate vlterior probatio, cum vtili monitione.

356Non prodesse Regularibus quoad casus papales, &

pro opposito neque rationem, neque auctoritatem

suffragari. 357


Bulla Compositionis.


Vt currat in Indijs pro qualibet quantitate. T. 5. 231


Specialis difficultas circa obligationem compositionis, &

quando in aliam publicationem differri queat. 232

& 233


Non exhibitis Bullis quomodo siat ista compositio. 234

& 235. vbi de Commissarij facultate, & qualiter

debeat de illius facto præsumi.


An pro minori quantitate fieri poßit in casu extraordi-

nario. 236. & seqq.


Quomodo vti ea poßit in restitutione pro damnis Indo-

rum. T. 6. 18. & 19


Bulla defunctorum.

Taxa eleëmosynæ pro illa & difficultas quædam circa

illam. T. 5. 242Alia circa nomen Hispanorum. Ibid. & seqq.


Pro Catechumenis an sumi queat. 242. vbi quid pro ex-

teris, qui eam viuentes sumere non possent.


De mixtim progenitis difficultas. 244. & seqq. vbi no-

tanda doctrina specialis.


De habente vnam tantùm quartam partem specialis

disquisitio. 247. & seqq.


Resolutio circa casum Bullæ. 251. vbi peculiaris quæstio

de dimidiato fructu ex eleëmosyna dimidiata.Alia item de duabus dimidiatis. 252


Ex seruitute quartaronis specialis obiectio, cui sit satis.

253C

Canonicus.IN oppositione ad Canonicatus juxta morem India-

rum, an necessariò præsentandus, qui plura tulit

suffragia. T. 1. 89. & seqq.


Castitas.


Injudicibus valde necessaria. T. 4. 5


Censura.


Qua digni donationi Pontificiæ Indiarũ infensi. T. 1. 18

Quomodo eorum assertio sapiat hæresim. 19

Quid sit hæresim sapere. Ibid. 20. & 21


Charitas.

Contra illam quando formaliter sit peccatum. T. 3. 70

& 71.
@@

Non teneri quemquam gratis subuenire extremè labo-

ranti, si habeat vnde compensare queat, etiam ser-

uitute. T. 9. 201Bonum spirituale vt debeat temporali præferri. 211


Christianus.

In Christianâ Reipublicâ quantum dedeceant improbo-

rum cohortes, qui penitus exterminandi. T. 3. 80


Christus.


Cur noluit hæreditatem diuidere inter fratres. T. 1. 21


Classium Indicarum annua expeditio.


De obligatione Regis ad illam. T. 1. Cap. 15


Clericus.

Quomodo poßit per alios negotiari. T. 3. 16. & T. 9

147. & 148.Clericum non paratum in crimine prosequi, teneri à

judice laico non posse. T. 4. 106. post sententiam a-

liorum, de quâ. 105


De fuga suspectum capi posse. 106. Et spoliari armis,

quando potest capi. 107. Sed pœnæ pecuniariæ aliam

esse rationem. IbidNon posse suo priuilegio renuntiare. 121

Inueniens thesaurum cui acquirat. T. 5. 62


Coca.


Quid & alia circa ipsam. T. 1. 138. & seqq.

Præbendarios illius culturam absurdiùs vrgere. 142


An licitè vendi poßit, cùm de frequenti abusu constet.

143. & seqq. Cùm vtili doctrina.
Arbores eius an colere Religiosi queant. T. 9. 140


Commendæ Indicæ Commendatarius.


Commendæ propria Conquisitorum præmia. T. 1. 57

Possunt dari alijs etiam in Hispaniâ. 58. & 60


Ex accidenti non licere, quando scilicet Regni neceßita-

tes occurrunt. 59. Obiecta soluuntur. 61De Regijs Commendis. T. 5. 186. & seqq.

An specierum valor debeat augeri. 187


De Commendatariorum obligationibus. T. 7. Ibi

Index marginalis.Commendatarij Mercatorum.

Si non registrent, an inde pœna commißi in Commen-

datarios. T. 5. 139De illis ex professo. T. 9. 212. & seqq.


Communio.

Potest esse obligatio ad illam intra annum sub mortali,

propter scandalum. T. 3. 4


Compensatio.

An liceat illi, cui officium à Rege venditum, & plus

posteà offerenti datur. T. 5. 169


Compositio.

Facta per Bullam circa incerta, esse reddenda illa domino

comparenti qui censeant. T. 5. 87Vide Bulla Compositionis.


Concilium.

Concilij Limensis prohibitio circa negotiationem Eccle-

siasticorum quomodo intelligenda. T. 9. 149. vbi

& de qualibet alia Concilij prohibitione, pariter ac-

cipienda.


Religiosos non ligari generaliter, si exemptisint, legibus

non Generalium Conciliorum. 150


De Concilij Prouincialis auctoritate supra singulos E-

piscopos. 158. & seqq.

Vide Archiepiscopus.
Concionator.

Vt debeant sapientibus & Proceribus loqui. T. 4. 16Quorumdam excessus. 100


Inexcusabiles, quia eorum zelus non secundum scien-

tiam. Ibid.@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMIVbi & optima concionandi formula. Libertas dicendi

exitiosa. 111. & 112. vbi præclara documenta.

Quomodo se gerere in talibus Gubernatores debeant.

113. & 114. vbi memoranda exempla.Confessarius.

Circa Pœnitentem dubium de aliquo qualiter se geret, si

in declaratione periculum timeatur. T. 1. 122.

& 123Si bona fit fides, quòd item. 124. & 155

Proregis, qualis. T. 3. 5


Confessio.

Annua, moraliter loquendo, non sufficit ad vitanda

mortalia, & per accidens potest esse obligatio fre-

quentioris. T. 3. 4


Confirmatio.


Quam habeat vim. T. 3. 95


De obligatione petendi confirmationem officij, & quæ-

dam circa terminum in lege præfixum. T. 5. 183

& seqq.


Conquisitores.

Sunt Benemeriti, quibus præmia debentur ex gratitu-

dine. T. 1. 47Et etiam exjustitia. 48

Commutatiua. 49

An ex distributiua, cuius formalis ratio exponitur. 50


Pactâ mercede solutâ, non est vlterior ex justitia obli-

gatio, etsi minùs proportionata posteà appareat. 51

& etiamsi merces pacta non sit. 52


Non est illa iuxta rem partam, sed iuxta laboris quali-

tatem pensanda. 54Ex quâ iustitiâ sit obligatio. 55

Erga filios, & posteros alios remuneratio continenda. 56

Præferendi in Beneficiorum collatione. 62. & 63

Etiam in Curatis. Ibid. & 65

Secus si fiat, peccari mortaliter. 65. & seqq.


Non præferendo Benemeritos quomodo contra justitiam

peccetur in officiorum venditione. T. 5. 171. & 172


Conseruator.

De Conseruatoribus vt debeant ab Audientijs recogno-

sci, & quid circa illos valeant disponere. T. 4. 56.

& seqq. Vbi Index.


Priuilegia Religionum, & speciale Societatis, pro ijs, quæ

judicialem indaginem requirunt. 60


Consilium.

Obligatio restitutionis ex illo, quando ab ignorante tri-

butum. T. 2. 4


Consiliarij.

Vide v. Auditores Regiarum Audientiarum, &

sequenti.


Concilium Regiarum Indiarum.

Consiliarij illius quantum Regiam conscientiam, & suos

pariter erga Reges sibi beneficos, exonerare debeant.

T. 2. 1


Bono debent communi consulere, & nullum esse India-

diarum bono communius. Ibid.


Sub mortali tenentur Indicarum rerum notitiam ac-

currare. 2. & seqq.


Quàm grauia damna ex defectu sapientium Consilia-

riorum. 5Quinam ad tale munus idones. 7. & 8


Sub mortali tenentur ad negotium fidei solerter promo-

uendum. 9


Et idoneos Ministros pro illo mittere: neque inde æra-

rium exhauriendum. 10Negotia spiritualia sub mortali etiam præferenda. 12


Eidem tenentur Regi proponere digniores. 14.

& seqq.
@@

Quidquid de diuersitate opinionum sit circa Regum obli-

gationem. Ibid


Id procedere quando certa habetur de dignitate notitia,

qualis non frequens pro Indicis. 17

Ad Ecclesiastica maximè proponendos digniores. 22Periculum deceptionis vitandum. 23


Ad Episcopatus non admittendos prætensores, quia in-

digni juxta sacros Canones. 24. & 25Religiosi præsertim repellendi. 27


Quæ incommoda in prouisione Episcoporum vitare de-

beant. 31. & seqq.Vide Indicem marginalem.


Opportunum arbitrium circa confirmationem, & con-

secrationem, 40. 41. & 42Quid pro Hispaniâ. 43


Decimalium caussarum cognitionem an assumere poßit.

44. & seqq. Ibi Index.
Ratio fundamentalis pro parte negatiua. 65


Circa recursum in Ecclesiasticis per viam violentiæ. 68

& seqq. Ibi Index.


Debere Indicis Cancellarijs moderationem inculcare, &c.

81
Recursum in Indijs esse tolerabiliorem. 82

Religiosis vt liceat. 83. & seqq


Illius remedium adhiberi posse, sicut & appellationis, sed

non à Religiosis. 90


Pontificias Bullas an retinere poßit. 91. & seqq.

Ibi Index.
Quomodo eos obligant Regiæ Ordinationes. 96. & seqq.


Qualis obligatio in Confilij Præside circa curam obser-

uationis earum. 100. & seqq.Suis legibus quomodo teneantur. 103. & seqq.


Turbationum auctores, si Ecclesiastici sint, an poßint à

regno expellere. 109. & seqq.Quid circa Episcopos. 123. & seqq.


De stylo comminatorio circa Ecclesiasticos. Et an illis li-

ceat. 127. & seqq.


Consuetudo.

Stat illa, etiamsi abrogatio sit, non tamen expressa.

T. 5. 151Non probatur ex dicto vnius Doctoris. 152

Quæ rationabilis. 227. 228. vbi specialiter de jeiunio.

Leges Pontificias non abrogare consuetudines. 229


Consulatus Mercatorum.

De illo. T. 9. Cap. 1. & 2. Ibi Index. Et notanda

nonnulla.


Contractus.

De contractu circa argentum viuum inter Regem &

Minerarios. T. 5. 80. & seqq.


Contractum conditionem inclusam habere, si alter illi

stet. 82
Cum Rege periculosum. Ibid.


In contractu quando peti poßit restitutio in integrum.

168Attendenda in illo maior pecuniæ æstimatio secundùm

diuersa loca. 169


In contractibus sub intellecta clausula, Rebus sic stan-

tibus. 195
Qui bonæ fidei, judicis patiuntur arbitrium. Ibid.

Metu factus, nullus, aut rescindendus. T. 7. 22

De contractu pinnarum argentearum. T. 9. Cap. 3

Anticipata solutione vt emi poßit. 12. 13. & 17

De contractu Barrarum. Cap. 4

De contractu argenti viui. Cap. 5


Contractus vtiles Reipublicæ non debent facilè repro-

bari. 47


Contractui non stans sine graui culpa, non tenetur ad<-P>

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI

<-P>compensationem. 61

Cùm obligatio superadditur contractui, pretium etiam

adiiciendum. Ibid.De contractu circa Indos pro Mineris aßignatos. Cap. 6


De contractu circa frusta argenti ab Indis subrepta.

Cap. 7.


Contractui Societatis quomodo contraria sit assecuratio

capitalis, vbi de contractu triplici, in dante ad dam-

num. 109De contractibus Ecclesiasticorum in Indijs. 140. & seqq.


De contractu Æthiopicorum mancipiorum. 180. & seqq.

Ibi Index.
De contractu hydromelici potus. 206. & seqq.


De contractu Commendatariorum cum Mercatoribus.

212. & seqq.
In contractu delinquens vt teneatur de fortuitis. 213


Contractus non semper nullus ob ignorantiam. T.

10. 29Conuersio.


Noui orbis quanti facienda. T. 1. 18


Culpa.

Regula ad eognoscendam illam in ordine ad restitutio-

nem. T. 5. 1. & 5Quæ non sufficiat in Commendatario. T. 9. 218

Vide Depositarius.


D

Damnum.DEdamno emergenti. T. 9. Cap. 11. vbi notatu

digna.


De damnis à Prætoribus Indis illatis, & quæ inde obliga-

tiones. T. 6. 17. & seq. & T. 7. 9.Vide Resolutio, & alibi.


Debitor.

Inculpabiliter morus non tenetur ad compensationẽ. T.

9. 61. Licèt opposita sententia sic cōmunis. 65. & 66Decimæ.

Decimales caussas ad iudices tantum Ecclesiasticos perti-

nere. T. 2. 44. 56. & seqq.


An aliquando ad Consilium Regium Indiarum. 45.

& seqq.Duorum Nouenorũ leuatio vnde iustificetur. 50. & seqq.

Et cognitio iudicialis eorum. 66


Etiam cùm in feudum aut Emphitheusim dantur, ad fo-

rum sacrum pertinere. 57


Circa ius decimandi id certum. Ibid. & 58. Quid de

aliquorum praxi, & quod Theologorum potiùs stan-

dum sententiæ. Ibi. Cautè legendos Auctores quos-

dam. 59. Gregorius Lopez defensus. 60. & 61.

Quæstionem non solius esse facti. 62. & 63.Validum argumentum ex redonatione. 64


Indiarum Audientiæ an præfatam habere poßint cogni-

tionem. T. 4. 18. & seqq.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   143


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə