Societatis iesv, segoviensis

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 14.73 Mb.
səhifə127/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14.73 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   143

tributum debere, & gaudere iure plenissimæ li-

bertatis. 17


De contractu circa Indos in Mineris laborantes. T. 9.

Cap. 6Sunt Christi hereditas postulata ab ipso. T. 11. 4


Indiæ.

Earum non solùm conquista, sed dominatus Regibus

Catholicis à Pontifice attributus T. 1. 2. & seqq.


Sine eo ius nullum in ipsis. Ibidem. Aliæ præter cele-

brem Alexandri. 6Pontificium concessiones. 5


Certum donationis fundamentum ex potestate Ecclesiæ

erga propagationem fidei. 13. & seqq.Quanta maturitate facta. 18

Formula possessionis illarum. 47


Indulgentia.


Quid sit, & peculiaris circa illud difficultas. T. 5. 275


Religiosis concessa visitantibus suas Ecclesias proposita

& explicata. 295. & seqq. cum notatu digna do-

ctrina. Et an sit plenaria.


Indulgentiæ non habentes caussam proportionatam

sunt inualidæ. 298


Probabiles opiniones nihil circa lucrandas Indulgentias

iuuare. 299


An Indulgentia visitationis toties quoties obtineri pos-

sit. 300


Operi pro Indulgentia improportionata aliquis fructus

respondet, & eo multiplicato potest esse proportio. 301


Quid nomine Ecclesiæ intelligatur. Vbi de Oratorijs no-

tanda doctrina. 302. & 303
@@

Amplior Indulgentia visitationis Ordini Diui Iacobi

concessa. Ibidem.


Circa modum visitationis, & preces fundendas, scitu

digna. 304. & 305Quid pro infirmis. 306


Infidelis.


Vide, Bellum.


Informationes.


Ex Indijs missæ parùm sæpè veridicæ. T. 2. 17


Iniuria.

In verbis stare possunt, & pro eis eligi conseruator.

T. 4. 64. & seqq.Vide, Conseruator.


Inquisitores.

Vt debeant confiscata bona Regio Fisco tradere. Et pro

Indijs quid speciale. T. 5. 154. & seqq.
Receptoris S. Tribunalis obligationes. 157


Instructiones.

Possunt in conscientia obligare, quia sunt leges, & gra-

uiter ex materiæ grauitate. T. 3. 85


Iudex, & Actus iudiciales.

Contra probabilem, & receptam sententiam iudicans

vim facere videtur. T. 2. 90.


A quibus sine scrupulo munera poßint accipere. T. 3.

31Quando iudex creari poßit, qui alterius officij rationem

in Syndicatu non reddidit. 97


Zelum in illis mansuetudine temperandum, & cum tre-

more ad sententiam ven endum. T. 4. 161


Extra iudiciali notitia vt poßit vti iudex, & ex ea

pœnam imponere. 188Circa mortuos mitiùs agendum. 190


Pro quo non debitis ex officio aliquid accipi posse; &

non esse contra iuramentum. 196Quot sint actus iudiciales, qui in Festo non licent. 203


Circa pœnam commißi non posse iudicem arbitrium

habere, & ad restitutionem ex violatione teneri.

T. 5. 140


Inquisitio contra non laborantem infamia eur non li-

ceat. T. 7. 13Quando licita. Ibidem.


An iudex laicus poßit auctoritatem suam interponere

in informatione quæ fit contra Ecclesiasticum ad in-

formandum Prælatum. 14


Peccata iudicum specialem malitiam habent. T. 8.

13. & 15Iuxta opinionem minùs probabilem vt iudicare queant.

T. 9. 7Eam aliquando præferendam. 8


Contra iura Regia etiam iudicari aliquando posse. 10.

vbi de Consulatu.


Iuramentum.

Quod circa legum obseruantiam fit, non plus obligat

extensiuè, & quomodo interpretandum. T. 4. 9


Ad statuta vsu non recepta non extenditur. Ibidem.

& T. 6. 4. vbi de iuramento Prætorum Indicorum:

sicut in priori de iuramento Medicorum. De secreto

seruando vt obliget. T. 4. 146. vbi quòd de re leui

non obliget sub mortali.


Vt queat in Syndicatu sine peccato iurari ratione dam-

ni, quod timetur, non respondendo ad mentem in-

terrogantis. 271. & 272


Obligatio restitutionis quando ex iuramento contingat.

273. & seqq. vbi quòd strictè interpretandum, vtminùs obliget.


Quæ notitia in iurante requiratur, & de differentia

assertorij simplicis & iudicialis iuramenti. 180. &

seqq.

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI.

Quando iurari possit celando veritatem. 79. vbi de

herede confidentiario &c. Quando possit cadere

supra fictam promissionem. T. 6. 5


De iuramento Prætorum Indicorum Ibidem. n. 1. &

seqq. vbi peculiaria quædam.De iuramento Commendatariorum. T. 7. 2. & seqq.

De iuramento Senatorum Vrbicorum. T. 8. 12


De iuramento Alcaldiorum circa custodiam Ciuitatis

noctu peragendum. 22De iuramento Tabellionum, Capituli Vrbani. 42


Ius Patronatus.

Propter illud an possit portio decimalis attribui T. 2.

50An Regibus Catholicis propter Indicarum Ecclesiarum

fundationem, & protectionem. 51. & 52


Iustitia.


Commutatiua & distributiua vt differant. T. 1. 50

Quàm insita mortalium animis. T. 3. 63


Distributiuæ proprius conceptus explicatus. 66. & 67.

vbi & notanda doctrina circa restitutionem.Iustitia legalis vt explicanda. 69


In venditione officiorum, in qua præferendi benemeriti,

contra quam iustitiam peccari contingat, & de obli-

gatione restitutionis. T. 5. 171. & 172


L

Labor.
Vide. Indi.


Lex.


Vt cesset cessante illius fine. T. 1. 27


Grauitas obligationis vnde sumenda in illis. T. 2. 3.

96. & 97
A legislatoris voluntate obligationem pendere. 97

Quando de ea nonconstat, vnde colligenda. 98

Leges circa metalla an obligent in conscientia. 106

Pœnales non obligare. T. 5. 35. & 67


Quando non sunt iuxta tenorem verborum explican-

dæ, sed ampliandæ. T. 9. 38Quando grauiter obliget. 52

Quando non. 53

Limitatio specialis. 70

Circa Legis interpretationem. T. 2. 119


Clausula præcedens in illis quando influat in sequen-

tes. 120


Pœnalis strictè interpretanda & sine extensione ad

non expressa. T. 3. 28. & T. 5. 10. & 162. vbi

de lege pro Noua-Hispania.


Obediendum legibus sine earum examine, etiam cùm

de illarum iustificatione dubitatur. T. 4. 54


Lex posterior quando non censeatur priorem abrogare,

& ignorantia possit in legislatore præsumi. 73Posteriorem valere statuitur. 74


Pœnalem ante sententiam non obligare ad restitutio-

nem. 75


Non cessare obligationem, etiamsi eius ratio videa-

tur pro particulari cessare, si adsit periculum. T. 5.

15. & T. 7. 18.Disponentes circa bonorum applicationem obligare T. 5.

44


Inuitis an possint imponi. 176. & 178
Lex vsu non recepta non obligat. 198. vbi de consensu

legislatoris requisito.Cessante caussa etiam non præcipua, cessare. 200


Licentia.

Quando tacita censeatur, & ideò culpabilis. T. 3.

20. & 21@@Lingua.

Illius damna. T. 4. 65Et iniuriæ. 66


Lis.

Earum protractatio vt grauiter conscientiam oneret

Regiorum Auditorum. T. 4. 14


Lucrum.

Quod est industriæ posse habere Officiales Regios cum

Regia pecunia negotiantes. T. 9. 14Pro lucro cessante quando obligatio. T. 9. 46. & 51

De illo ex professo. Cap. 9. vbi notatu digna.

Lex pro eo potest benigne interpretari. T. 5. 239


Ludus.

An permittere illos Gubernatores possint, & alia circa

illos. T. 8. 17. & seqq.


M

Magistratus.
Vide Gubernator, Prætor.


Malum.


Vide Experientia, Periculum.


Mancipium

Africana, & Æthiopica in Indias afferri prohibita, de

qua obligatione. T. 5. 146. De contractu circa Æ-

thiopica. T. 9. 180. & seqq.


Mandatum.

Ex mandatarij excessu non obligatur, qui mandatum

dedit. T. 5. 139


Debet per æquipollens adimplere, cùm in specie nequit.

T. 9. 214Mandatarius emens minori pretio, nequit sibi reliquum

applicare. 221Contrarium esse probabile 222


Margaritæ.


Vide Decimæ.


Quod ex illis Regi emolumentum, & an in rigore de-

beatur. T. 5. 74. & seqq.


Maritus.

Quæ illi obligatio non deserendi vxorem, & an in In-

dias ea inuita transire, aut in eis manere possit.

T. 4. 155. & seqq.Matrimonium.

An illud contrahere Auditores Regij possint intra Pro-

uinciam. T. 4. 129. & seqq.


Non posse absolutè prohiberi, & leges exheredantes

ea de caussa, non obligare. 130


Concilij Tridentini excommunicatio contra impedientes.

131Leges Hispaniæ quomodo contrariæ Iuri Canonico non

sint. 133


Matrimonium in prædictis stare sine veniali peccato

posse. 134Idem de filijs, & quando esse mortale queat. 135


Matrimonij definitio, & quid ex illa circa cohabitatio-

nem. 155Officialibus Regijs vt prohibitum. T. 5. 9. & seqq.


Mercator, Merces.


Mercator vnde dictus. T. 9. 37


Quæ dicuntur de Contrauendo, an pro sacris afferri

queant, & lex circa illas vrgeat, aut non T. 5. 141

De quibus & T. 3. Cap. 3. & T. 4. Cap. 10


Ex Noua-Hispania in Peruuium quomodo afferri ne-

queant. T. 5. 154.Vltroneæ quantùm vilescant. T. 9. 48


In illis contractantes, seu Mercatores, plus posse petere

ratione officij. T. 8. 31

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI.


Eorum quomodo frænanda cupiditas. T. 9. 83

Vide Pretium.


Merita.

Vide Conquisitores, vbi plura. Et Beneficium, Iu-

stitia, Officia, Venditio.Mestizi.


De illis circa priuilegia. T. 5. 244. & 11. seqq.


Metalla.

Vide Indi, Minæ, seu Mineræ, Quintum, & in

speciali, Argentum, Argentum viuum, Au-

rum.Miles.

Quando poßit stationem deserere, aut arcem tradere

sine culpa. T. 5. 19Vide Bulla S. Cruciatæ.


Minæ, seu Mineræ.

Quàm ingens in illis labor, & supra seruorum labores.

T. 1. 109An Indi ad illum compelli queant. Ibidem. & seqq.


Omnes Regio dominio adiudicatæ. T. 5. 32. vbi quod

aliqui id generaliter fieri posse negent.


Ad consensum populi in Indijs non benè recurri, sed ad

Pontificiam donationem. Ibidem.Quomodo inuentoribus à Regibus traditæ. 33

Circa quod difficultas. 34


Esse domini agri, vel inuentoris in loco publico, aut

alibi. 34. & 40. iuxta aliquorum sententias The-

sauri nomine venire. 42


Nouæ quotidie deteguntur speciali Dei prouidentiâ er-

ga Catholicum Regem. 49Vide Quintum.


Minerarij.


De illis ex professo T. 10. Ibi Index.


Ministri Euangelici.


Meßis Indica vt illis indigeatur Europa missis. T. 1. 35

De eorum qualitatibus, in sequentibus.

Ministri talis officium. 40


Pro eorum missione notabile Catholicorum Regum re-

scriptum. 41


Exteros non excludendos, si præsertim vasalli Coronæ

sint, ex quibus plures satis celebres recensentur. 42.

& 43Ex Nostratibus non suppetere necessarios. 44

Vasallos Pontificis non videri conuenienter arceri. 45

Sicut & alios Hispano nomini non infensos. Ibid.

De infensis secus, & quare. 46


Egregia sententia pro eo Orientalis Prouinciæ Socie-

tatis.


Moneta.


Barræ argenteæ an sint moneta. T. 9. 28. & 36


In quo monetæ genere possit fieri solutio. 29. & futu-

ram valori eiusdem. Ibidem.


Quid cùm lege obligatur quis ad acceptionem vilioris.

31. Vide Pecunia.Monopolium.


Esse peccatum graue contra charitatem. T. 1. 157


De Monopolio Niuis. T 5. 189. & seqq. vbi quando

à Principe concedi ipsos.


Munera.


Vt accipere iudices possint. T. 3. 22. & seqq.


Vbi de Proregibus, Præsidibus, Auditoribus, & alijs.

Ibi Index.Quæ materiæ paruitas non inducat peccatum mortale.

23.Prohibitio pro Rationalibus maioris Tribunalis, cum li-

mitatione. T. 5. 3.


Officiales minorum Tribunalium quid circa idem. 12.

& 13.
@@

Mutuum.

Notanda ratio cur pro illo nihil accipi queat. T. 9.

45. & 105.
Posse ratione lucri cessantis. 105. & seqq.


An possit repeti, & pro obligatione non repetendi ali-

quid exigi. 128. & seqq.


N

Nauis.DE naui naufragium passa, & bonis in ea conten-

tis, ad quem spectent, & quæ Regis obligatio

circa illam. T. 5. 108. & 109. vbi alia circa ipsum

pro vasallorum bonis defendendis.


Negotia, Negotiatio.


Quæ negotia dedeceant Ecclesiasticos. T. 1. 22

Negotiatio quid. T. 9. 33. & seqq.

Quomodo contra statum Ecclesiasticum. 44

Vide Contractus, Parochus.


Notorium.

De notoria idoneitate eligendorum ad gubernationem

Indicam, quæ & generalis pro Officijs. T. 1. 77.

85. & T. 2. 4O

Obedientia..
COntra debitam Episcopo non præscribi T. 11. 17


Obligatio.

Iuxta intentionem se obligare volentis explicanda. Et

vnde intentio dignoscenda. T. 5. 30


Officiales Regij.

De Rationalibus maioris Tribunalis calculationum.

T. 5. 1. & seqq. Ibi Index.Contractare non posse. 16


De Officialibus minorum Tribunalium. 12. & seqq.

Ibi Index.
Negotiari an possint cum Regia pecunia. 14. & seqq.


Obligatio restitutionis ex iniquo solutionis modo respectu

militum. &c. 17


Vt debeant Proregi exactionem pecuniariam impe-

ranti obsequi. 18. & 19


Vbi ex qua culpa teneantur. Sterilitatis tempore quid

facturi. 20


Quorumdam circa vitiatam pecuniam exitialis indu-

stria. 21Horrendum illorum supplicium. 22


Pro Officialibus assistentibus in portubus ad curam ve-

ctigalium, in quo aliqui nimiùm liberales 23Contra eos quid vrgeat. Ibidem. & 24

Vnde eorum praxis iustificari queat. 25

De Prouisore, vulgò Proueedor. 26. & seqq.


Differentes solutionem vt peccent cum onere restitutio-

nis. 28


Quomodo vnus pro aliorum delicto in conscientiæ foro

teneatur. 29. & seqq.Circa Quintationem qualiter teneantur. 49


Circa duos Nouenos ex decimis, quæ obligationes, &

fundamentum ad eorum exactionem. 110


Quæ item circa vestigal maritimum, vulgo Almoxa-

rifazgo. 123. & seqq.
Notanda præsertim doctrina. 126


Quomodo in subsidium tantùm obligati ad restitutio-

nem, dum alij non soluunt. 132


Circa non afferentes confirmationem officiorum vt se

gerere debeant. 185

@@0@

@@1@INDEX TOMI PRIMI.

Officium.

Quolibet officio præditus tenetur sub mortali sufficien-

tem pro illo habere notitiam. T. 1. 77. & T. 2. 4


Honoraria vt vendi poßint. T. 1. 161. & seqq. Sed

notanda doctrina, vt vendi nequeat actio volunta-

riæ prælationis, cùm vni potiùs quàm alteri datur.

T. 3. 46De illis etiam variæ quæstiones. T. 5. 167. & seqq.

De officio Fundatoris, & Ensayatoris. 53


Officia Benemeritis dare iussus à Rege, non solùm con-

tra distributiuam, sed etiam contra commutati-

uam delinquit secus faciens. 170


Onus restitutionis probabiliter negatur, circa leges re-

nuntiationis. 173. & seqq.Dostları ilə paylaş:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   143
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə