Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


) Əvəzcilik üzrə iş vaxtının müddəti nə qədər ola bilər?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə3/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

126) Əvəzcilik üzrə iş vaxtının müddəti nə qədər ola bilər?

A) Tam iş vaxtı qədər

B) Tam iş vaxtının yarısına qədər

C) Tam iş vaxtının üçdən biri qədər

D) Tam iş vaxtından çox

E) Tam iş vaxtının iki misli qədər


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
127) Başqa işçinin əmək funksiyasının icrası işçi üçün vacibliyi hansıdır?

A) Məcburidir

B) Könüllüdür

C) İş yükü az olanda məcburidir

D) Haqqı ödənilsə məcburidir

E) Əlavə istirahət vermək şərti ilə məcburidir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
128) İşəgötürənin təşəbbüsü ilə işçinin razılığı olmadan başqa işə müvəqqəti keçirmənin mümkünlüyü?

A) İstehsalat zəruriyyəti hallarında altı ay müddətinə qədər olar

B) Qadağandır

C) İstehsalat zəruriyyəti hallarında iki ay müddətinə qədər olar

D) İstehsalat zəruriyyəti hallarında üç ay müddətinə qədər olar

E) İstehsalat zəruriyyəti hallarında bir ay müddətinə qədər olar


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
129) İşdən kənar edilmiş işçiyə intizam tənbehinin tətbiqi olarmı?

A) İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmasından asılı olmayaraq mümkündür

B) İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmazsa mütləqdir

C) Mütləqdi

D) İnzibati məsuliyyətə cəlb olunsa qadağandır

E) İnzibati məsuliyyətə cəlb olunma intizam tənbehidir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
130) Əmək müqaviləsinə nə vaxt xitam verilə bilməz?

A) Əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə bağlı

B) İşçinin təşəbbüsü ilə bağlı

C) Şöbə müdirinin təşəbbüsü ilə bağlı

D) Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı

E) İşə götürənin təşəbbüsü ilə bağlı


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
131) Hansı əsaslarla işə götürən əmək müqaviləsini ləğv edə bilməz?

A) İşçi əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmayan tapşırıqdan imtina etdikdə

B) Müəsisə ləğv edildikdə

C) İşçilərin sayı ixtisar edildikdə

D) İşçilərin ştatı ləğv edildikdə

E) İşçi əmək funksiyasını yerinə yetirmədikdə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
132) İşçinin peşəkarlıq səviyyəsinə görə tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə qərar verə bilən səlahiyyətli hansı orqan hesab olunur?

A) Müəsisənin rəhbərliyi

B) Tibbi şura

C) Kollegiya

D) Sertifikasiya şurası

E) Struktur bölmənin rəhbərliyi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
133) Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hallarına nə aid deyil?

A) Yaxın qohumunun xəstələnməsi ilə bağlı bütün iş günü işə gəlməmək

B) İşə sərxoş vəziyyətdə gəlməsi

C) İşdə sərxoş olması

D) Təqsiri hərəkəti ilə mülkiyyətciyə maddi ziyan vurması

E) İntizam tənbehindən nəticə çıxarmayaraq 6 ay ərzində təkrari əmək funksiyasını pozması


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
134) İşçilərin sayı ixtisar edildikdə əmək müqaviləsini ləğv etməzdən əvvəl işçi rəsmi xəbərdarlıq aldıqdan sonra iş axtarmaq məqsədi ilə əmək fuksiyasının icrasından nə qədər azad edilir?

A) Azad edilmir

B) Cəmi bir iş günü

C) Ayda bir iş günü

D) Bir həftə

E) Həftədə bir iş günü

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
135) Müəssisə ləğv edildikdə əmək müqaviləsinə xitam veriləndə işçiyə işdən çıxarıldığı gündən yeni işə düzələn günədək hansı ay üçün orta əmək haqqı verilə bilər?

A) 2-ci və 3-cü

B) 1-ci

C) ancaq 2-ciD) 4-cü

E) 3-cü və 4-cü


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. Maddə 77
136) Eyni peşəkarlığa malik işçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olanlara nə aid deyil?

A) Zabit arvadları

B) Şəhid ailəsinin üzvləri

C) Əri hərbi xidmətdə olan qadınlar

D) Oğlu hərbi xidmətdə olan analar

E) Öhdəsində 16 yaşı bitməmiş 2 uşağı olan atalara


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
137) Əmək müqaviləsinin işə götürən tərəfindən ləğv olunması qadağan hesab edilən hallara kimlər aid deyil?

A) Yeni ailə quranlar

B) Hamilə qadınlar

C) Üç yaşınadək uşağı olan qadınlar

D) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirənlər

E) Məzuniyyətdə olanlar


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
138) İşə götürmə haqqında əsas hansı sənəd hesab edilir?

A) İşçinin ərizəsi Əmək müqaviləsi

B) İşəgötürənin əmri

C) İşə götürənin sərəncamı

D) Əmək müqaviləsi

E) İşəgötürənin əmri və işçinin ərizəsi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
139) İşə götürmə haqqında əmr nəyə əsasən verilir?

A) Əmək müqaviləsi bağlanandan sonra işə götürənin mülahizəsinə əsasən

B) Əmək müqaviləsi bağlanmazdan əvvəl işə götürənin mülahizəsinə əsasən

D) Əmək müqaviləsi bağlanandan sonra mühasibin tələbi ilə

C) Əmək müqaviləsi bağlanandan sonra işçinin tələbi ilə

E) Əmək müqaviləsi bağlanandan əvvəl işçinin tələbi ilə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
140) Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin sənədləşdirmə qaydasına müvafiq işçiyə verilməli olan sənədlərə nə aid deyil?

A) Əmək kitabcası

B) Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmrin sürəti

C) Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə sərəncamın sürəti

D) Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsaslandırıldığı iclasın protokolu

E) İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
141) Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında əmrin məzmununa nə aid deyil?

A) Müəsisənin adı

B) İşçinin vəzifəsinin adı

C) İşçinin peşəkarlığı barədə məlumat

D) Müəsisənin hüquqi ünvanı

E) Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsası


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
142) Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında əmrin məzmununa nə aid deyil?

A) Müəsisənin hüquqi ünvanı

B) İşçinin vəzifəsinin adı

C) Müəsisənin adı

D) İşçinin iş stajı barədə məlumat

E) Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsası və Əmək Məcəlləsinə uyğun maddəsi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
143Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında əmrin məzmununa nə aid deyil?

A) İşçinin əmək haqqı barədə məlumat

B) İşçinin vəzifəsinin adı

C) Müəsisənin adı

D) Müəsisənin hüquqi ünvanı

E) Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi günü və ay


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
144) Əmək müqavilələrinin saxlanma müddəti (xitam veriləndən sonra) neçə ildir?

A) 2


B) 1

C) 5


D) 3

E) 4
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


145) Əmək müqaviləsinin ləğvi barədə əmrin saxlanma müddəti nəçə ildir?

A) 1


B) 5

C) 2


D) 3

E) 4
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


146) Əmək müqaviləsində dəyişikliklər barədə əmrlərin saxlanma müddəti (ləğvə xitam veriləndən sonra) nəçə ildir?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 5

E) 4
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


147) İşə götürən neçə gündən artıq işləmiş işçilərin əmək kitabçasında işə qəbul barədə qeyd yazmalıdır?

A) 2


B) 5

C) 1


D) 3

E) 4
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


148) İşdən çıxana əmək kitabçası nə zaman verilməlidir?

A) Sonuncu iş günündə

B) İstənilən vaxt

C) Sonuncu iş günündən sonra

D) Sonuncu iş günündən bir həftə ərzində

E) Sonuncu iş günündən üç gün ərzində

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
149) İşə götürən nədən imtina edə bilər?

A) İşçiyə xasiyətnamə verməkdən

B) İşçinin yeni işə düzəlməsi üçün tövsiyədən

C) İşciyə şəxsi sənədlərinin təsdiq edilmiş sürətlərinin verilməsindən

D) Qazancı barədə arayışdan

E) Vəzifəsi barədə arayış


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
150) İşə götürən işçinin şəxsiyyəti barədə məlumatı digər yerlərə hansı halda göndərə bilər?

A) İşçinin razılığı ilə

B) Arzusu ilə

C) İşçinin ailə üzvlərinin tələbi ilə

D) Onların zəngi ilə

E) Onların xahişi ilə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
151) İşə götürən işçinin əmək fəaliyyəti barədə məlumatı digər yerlərə hansı halda göndərə bilər?

A) Arzusu ilə

B) İşçinin razılığı ilə

C) İşçinin ailə üzvlərinin tələbi ilə

D) Onların zəngi ilə

E) Onların xahişi ilə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
152) İşə götürən işçinin xasiyətnaməsini digər yerlərə hansı halda göndərə bilər?

A) Onların zəngi ilə

B) İşçinin razılığı ilə, onu xasiyətnamə ilə tanış etmədən

C) İşçinin ailə üzvlərinin tələbi ilə

D) İşçinin razılığı ilə və onu xasiyətnamə ilə tanış edəndən sonra

E) Onların xahişi ilə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
153) Işə götürən işçinin müsbət xasiyətnaməsini digər yerlərə hansı halda göndərə bilər?

A) İşçinin razılığı ilə və onu xasiyətnamə ilə tanış etmədən

B) Öz istəyi ilə, işçini xasiyətnamə ilə tanış etmədən

C) İşçinin ailə üzvlərinin tələbi ilə

D) Onların zəngi ilə

E) Onların xahişi ilə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
154) Gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdan artıq ola bilməz?

A)) 6


B) 7

C) 8


D) 5,5

E) 6,5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


155) Həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdan artıq ola bilməz?

A) 33


B) 38

C) 35


D) 32

E) 40
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


156) Qısaldılmış iş vaxtının müəyyən olunmasına nə əsas ola bilməz?

A) İşçinin tələbi

B) İşçinin yaşı

C) İşçinin səhəti

D) İşçinin əmək şəraiti

E) Əmək funksiyasının xüsusiyyətləri


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
157) Qısaldılmış iş vaxtının həftəlik müddəti hamilə qadınlar üçün neçə saatdan artıq olmamalıdır?

A)) 38


B) 24

C) 18


D) 36

E) 40
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


158) Qısaldılmış iş vaxtının həftəlik müddəti 2-ci qrup əlillər üçün neçə saatdan artıq olmamalıdır?

A) 24


B) 36

C) 18


D) 38

E) 40
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


159) Qısaldılmış iş vaxtının həftəlik müddəti 16 yaşınadək işçilər üçün neçə saatdan artıq olmamalıdır?

A) 24


B) 36

C) 18


D) 38

E) 40
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


160) Natamam iş vaxtı nəyə uyğun müəyyən olunmalıdır?

A) İşəgötürənin tələbi ilə

B) İşçinin tələbi ilə

C) İşçi və işəgötürənin razılığı ilə

D) İş şəraitinə görə

E) İşin gərginliyinə görə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
161) İşəgötürən natamam iş vaxtını kimlərə müəyyən etməyə borclu deyil?

A) Təhsil alanlara

B) İşçinin səhəti barədə müvafiq rəy olanda

C) Hamilə qadınlara

D) Əlillərə

E) Ailəsində müvafiq qaydada təsdiq olunmuş rəyə uyğun xəstə uşağı olanda


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
162) İş vaxtının rejimi qaydalarına nə aid deyil?

A) Sutkadakı növbələrin sayı

B) Gündəlik iş vaxtının müddəti

C) İşin başlanması və qurtarması vaxtı

D) İşdə fasilələrin vaxtı

E) Gündəlik iş norması


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
163) İş vaxtının rejimi qaydalarına nə aid deyil?

A) İşdə fasilələrin vaxtı

B) Gündəlik iş vaxtının müddəti

C) İşin başlanması və qurtarması vaxtı

D) İş yükünün həcmi

E) İş vaxtının cəmlənmiş ucotu


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
164) İşçilərin sayı nəçəyə qədər olanda işəgötürən fərqli (95- ci maddədən fərqli) iş vaxtının rejimi təyin edə bilər?

A) 80-a


B) 60-a

C) 70-ə


D) 50-yə

E) 90-a
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


165) İş vaxtının cəmlənmiş uçotunda qeydiyat dövrü neçə ilə qədər olmalıdır?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


166) İş vaxtının cəmlənmiş uçotunda gündəlik işin müddəti neçə saata qədər mütləq olmalıdır?

A) 8


B) 13

C) 12


D) 6

E) 7
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


167) Gündəlik iş vaxtının neçə hissəsi gecə vaxtına düşürsə iş vaxtı qısaldılır?

A) 0,5


B) 0,25

C) 0,3


D) 0,4

E) 0,1
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


168) Gündəlik iş vaxtı gecə vaxtına düşürsə iş vaxtı nəqədər qısaldılır?

A) 2 saat

B) 0,5 saat

C) 45 dəqiqə

D) 1,5 saat

E) 1 saat


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
169) Gecə vaxtı işə kimlər cəlb oluna bilər?

A) 3-7 yaşına qədər uşağı olan analar

B) 3 yaşa qədər uşağı olan analar

C) Hamilə qadınlar

D) 18 yaşa qədər işçilər

E) 2 yaşa qədər uşağı olan qadınlar


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
170) İş vaxtından artıq işlərin son həddi nəqədərdir?

A) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 1 saat

B) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 6 saat

C) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 2 saat

D) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 4 saat

E) Müəyyənləşdirilməyib


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
171) Əmək şəraiti ağır olan işçilərin iş vaxtından artıq işlərin son həddi nəqədərdir?

A) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 2 saat

B) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 4 saat

C) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 3 saat

D) Dalbadal gələn iki iş günü ərzində 1 saat

E) Müəyyənləşdirilməyib


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
172) İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı ən azı neçə saat olmalıdır?

A) 18


B) 6

C) 12


D) 24

E) 36
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


173) Nahar üçün fasilə müəyyənləşməyibsə işə götürən nə etməyə borcludur?

A) Su ilə təmin etmək

B) Nahar etməyi qadağan etmək

C) 10 dəqiqəyə qədər vaxt ayırmaq

D) Nahar etmək üçün şərait yaratmaq

E) Hazır çayla təmin etmək


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
174) Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti neçə saat və ondan çox olmalıdır?

A) 36


B) 42

C) 30


D) 24

E) 48
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


175) Bayramqabağı günlərdə iş gününün müddəti kimlər üçün azaldılır?

A) Hamı üçün

B) Qısaldılmış iş vaxtı müəyyən olunmüş işçilər üçün

C) Qısaldılmış iş vaxtı müəyyən olunmamış işçilər üçün

D) Əmək şəraiti zərərli olanlar üçün

E) Həkimlər ücün


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
176) Bayramqabağı günlərdə iş gününün müddəti həkimlər üçün nəqədər azaldılır?

A) Azaldılmır

B) 1 saat

C) 2 saat

D) 0.5 saat

E) İşəgötürənin razılığı iıə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
177) Bayram günlərində işə cəlb olunmuş işçiyə istirahət günü və ya ikiqat məbləğdə əmək haqqı hansı halda verilir?

A) Verilmir

B) Tərəflərin razılığı ilə

C) Rəhbərin istəyi ilə

D) Həmkarlar təşkilatının tələbi ilə

E) İşçinin ərizəsi ilə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
178) Qanunvericilikdə ayırd edilməmiş nə əsas məzuniyət növü hesab edilmir?

A) Əmək müqaviləsində nəzərdə tutula bilən digər məzuniyyətlər

B) Əmək məzuniyyəti

C) Təhsil məzuniyyəti

D) Yaradıcılıq məzuniyyəti

E) Ödənişsiz məzuniyyət


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
179) Həkimlərə ödənişli əsas məzuniyyət neçə təqvim günü müddətində verilir?

A)) 28


B) 21

C) 30


D) 18

E) 45
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


180) Orta tibb işçilərinə ödənişli əsas məzuniyyət neçə təqvim günü müddətində verilir?

A) 45


B) 21

C) 28


D) 18

E) 30
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


181) Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddəti (gün) nəqədərdir?

A) 12


B) 4

C) 6


D) 18

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


182) Əmək stajı 15 ildən çox olanda əlavə məzuniyyət müddəti (gün) nəqədərdir?

A) 4


B) 6

C) 12


D) 18

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi183) Əmək stajı 10- 15 il olanda əlavə məzuniyyət müddəti (gün) nəqədərdir?

A) 4


B) 6

C) 12


D) 18

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


184) Əmək stajı 5-10 il olanda əlavə məzuniyyət müddəti (gün) nəqədərdir?

A) 12


B) 4

C) 2


D) 18

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


185) Əmək stajına görə əlavə məzuniyyət kimlərə düşür?

A) Elmi işçilərə

B) Pedaqoji işçilərə

C) Tibb işçilərinə

D) 16-18 yaşlı işçilərə

E) Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarına


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
186) Əlavə məzuniyyətlər 14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlar üçün neçə gündür?

A) 9


B) 4

C) 12


D) 18

E) 2
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


187) Əlavə məzuniyyətlər 14 yaşınadək üç uşağı olan qadınlar üçün neçə gündür?

A) 12


B) 4

C) 5


D) 18

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


188) Əlavə məzuniyyətlər 14 yaşınadək üç uşağı olan qadın həkimlər üçün neçə gündür (əmək funksiyasına görə əlavə məzuniyyətdən artıq)?

A) 0


B) 4

C) 12


D) 18

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. Maddə 114,115, 116, 136


189) Səhiyyə təşkilatlarının pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan işçilərinin əmək məzuniyyəti neçə gündür?

A) 48


B) 56

C) 30


D) 42

E) 58
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


190) Xəstəxanada işləyən tibb elmləri doktorunun əmək məzuniyyəti neçə gündür?

A) 28


B) 21

C) 30


D) 18

E) 45
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


191) İşləməklə yanaşı təhsil alan (ali məktəbdə qiyabi) tibb işçisinə 3–cü kursda verilən təhsil məzuniyyətinin müddəti neçə gündür?

A) 20


B) 30

C) 40


D) 10

E) 25
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


192) İşləməklə yanaşı təhsil alan (ali məktəbdə qiyabi) tibb işçisinə 4 –cü kursda verilən təhsil məzuniyyətinin müddəti neçə gündür?

A) 40


B) 30

C) 20


D) 10

E) 25
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


193) İşləməklə yanaşı təhsil alan (orta ixtisas məktəbində axşam) tibb işçisınə 3 –cü kursda verilən təhsil məzuniyyətinin müddəti neçə gündür?

A) 25


B) 30

C) 40


D) 10

E) 20
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


194) İşləməklə yanaşı təhsil alan (ali məktəbdə axşam) tibb işçisinə diplom işinin hazırlandığı və müdafiə edildiyi müddətdə verilən təhsil məzuniyyətinin müddəti neçə aydır?

A) 1


B) 4

C) 3


D) 2

E) 5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


195) Tibb işçilərinə hamiləliyə və doğuşa görə verilən məzuniyyətin müddəti (normal doğuşda) neçə təqvim günüdür?

A) 126


B) 140

C) 136


D) 124

E) 120
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


196) Tibb işçilərinə hamiləliyə və doğuşa görə verilən məzuniyyətin müddəti (çətin doğuşda) neçə təqvim günüdür?

A) 136


B) 126

C) 140


D) 124

E) 120
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


197) Kənd təsərüfatı istehsalında çalışan qadınlara normal doğuşda hamiləliyə və doğuşa görə verilən məzuniyyətin müddəti neçə təqvim günüdür?

A) 136


B) 126

C) 140


D) 124

E) 120
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


200) Kənd təsərüfatı istehsalında çalışan qadınlara hamiləliyə və doğuşa görə verilən məzuniyyətin müddəti (doğuş çətin olduqda) neçə təqvim günüdür?

A) 126


B) 156

C) 136


D) 124

E) 120
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


201) Kənd təsərüfatı istehsalında çalışan qadınlara normal doğuşda hamiləliyə və doğuşa görə verilən məzuniyyətin müddəti (2 və çox uşaq doğulduqda) neçə təqvim günüdür?

A) 180


B) 140

C) 136


D) 124

E) 120
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


202) İki aylığadək yaşında uşağı övladlığa götürən qadına verilən sosial məzuniyyətin müddəti neçə təqvim günüdür?

A) 120


B) 140

C) 136


D) 124

E) 56
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.126


203) İki aylığadək yaşında uşağı böyüdən övladlığa götürmədən qadınlara verilən sosial məzuniyyətin müddəti neçə təqvim günüdür?

A) 140


B) 56

C) 136


D) 124

E) 120
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi №126


204) Uşağa bilavasitə qulluq etmək üçün qismən ödənişli məzuniyyət kimə verilmir?

A) Ailənin üzvü olmayan nənəyə

B) Ataya

C) Ailənin üzvü olan qardaşa

D) Ailənin üzvü olan bacıya

E) Ailənin üzvü olan nənəyə


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
205) Ödənişsiz məzuniyyətdən istifadə hüququ nə üçün verilmir?

A) Yaradıcı iş üçün

B) Təhsil üçün

C) İstirahət etmək üçün

D) Məişət məsələlərini təxirə salmadan həll etmək üçün

E) Sosial məsələlərini təxirə salmadan həll etmək üçün


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

206) Arvadı doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə verilən ödənişsiz məzuniyyətin müddəti neçə gündür?

A) 12


B) 14

C) 28


D) 7

E) 10
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


207) Əlillərə verilən ödənişsiz məzuniyyətin müddəti neçə gündür?

A) 28


B) 12

C) 30


D) 7

E) 10
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


208) Aspiranturada təhsil alana verilən ödənişsiz məzuniyyətin müddəti neçə gündür?

A) 30


B) 12

C) 28


D) 7

E) 10
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


209) Ailənin xəstə üzvünə qulluq üçün verilən ödənişsiz məzuniyyətin müddəti neçə gündür?

A) 10


B) 12

C) 28


D) 7

E) 14
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


210) Ali məktəblərdə qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə verilən ödənişsiz məzuniyyətin müddəti neçə gündür?

A) 12


B) 14

C) 28


D) 7

E) 10
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


211) İşçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyəti hüququ əmək müqaviləsi bağlandığı andan neçə ay işlədikdən sonra əmələ gəlir?

A) 9


B) 11

C) 6


D) 4

E) 3
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


212) Məzuniyyətlərin verilməsi barədə işçinin ərizəsi tələb olunurmu?

A) Ümumən tələb olunmur

B) Əmr veriləndə tələb olunmur

C) Məzuniyyət qrafiki bəlli olanda tələb olunmur

D) Mütləq

E) İşə götürəndən asılıdır


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
213) Məzuniyyətin başlanmasına azı neçə gün qalmış məzuniyyətlərin verilməsi barədə əmr verilir?

A) 2


B) 1

C) 5


D) 3

E) 4
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


214) Məzuniyyətlərin verilməsi barədə əmrdə nə göstərilmir?

A) Ödənişin məbləği

B) Məzuniyyətin başlandığı gün

C) Məzuniyyətin qurtardığı gün

D) İşə başlanmalı olduğu gün

E) Məzuniyyətin növü


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
215) Məzuniyyətin başlanmasına azı neçə gün qalmış məzuniyyətlərin verilməsi barədə əmrlə işçi tanış edilir?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 5

E) 4
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


216) İstifadə olunmamış əvvəlki ilin məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı hesablananda hansı aylar əsas götürülür?

A) Keçən ilin 12 ayı

B) Məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayı

C) Məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 6 təqvim ayı

D) Məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 3 təqvim ayı

E) Keçən ilin 6ayı


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
217) İstifadə olunmamış əvvəlki ilin məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı hesablananda ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarı nəqədərə kimi götürülür?

A) 30,4


B) 30

C) 29,5


D) 30,5

E) 31
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


218) Məzuniyyətin başlanmasına ən geci neçə gün qalmış işçiyə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı ödənilir?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) Məzuniyyətin başlandığı gün


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
219) Vəzifə maaşı nədən asılı deyil?

A) Elmi dərəcədən

B) İşin mürəkkəbliyindən

C) Əməyin gərginliyindən

D) İşçinin ixtisas səviyyəsindən

E) Əmək şəraitindən


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
220) Təhlükəsiz iş üsullarını işçiyə kim öyrətməlidir?

A) İşə götürən

B) İş yoldaşları

C) İşçi özü öyrənməlidir

D) Tibb içşçiləri

E) Həmkarlar komitəsi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
221) Əmək müqaviləsində əməyin mühafizisinə və sağlam əmək səraitinə təminat əks olunmalıdır?

A) İşçinin tələbi ilə

B) İşəgötürənin mülahizəsinə görə

C) Mütləq olunmalıdır

D) Həmkarlar təşkilatının tələbi ilə

E) Əks olunmamalıdır


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
222) İcbari tibbi müayinələr nəzərdə tutulan hallarda işçi işə qəbul ediləndə tibbi müayinə kimin hesabına təmin edilir?

A) Tibb müəsisəsinin

B) İşçinin

C) İşəgötürənin

D) Həmkarlar təşkilatının

E) Heç kimin – pulsuz olmalıdır


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
223) İşçi sağlamlığınin mühafizəsi məqsədi ilə yüngül və aşağı maaşlı işə keciriləndə nəçə ay ərzində əvvəlki iş üzrə orta əmək haqqı neçə ay saxlanılır?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 6
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


224) Vərəmlə bağlı işçi sağlamlığınin mühafizəsi məqsədi ilə yüngül və aşağı maaşlı işə keciriləndə nəçə ay ərzində əvvəlki iş üzrə orta əmək haqqı neçə aya qədər saxlanılır?

A) 1


B) 4

C) 2


D) 6

E) 12
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


225) Xroniki ağır xəstəliyə tutulmuş işçi sağlamlığınin mühafizəsi məqsədi ilə yüngül və aşağı maaşlı işə keciriləndə nəçə ay ərzində əvvəlki iş üzrə orta əmək haqqı neçə aya qədər saxlanılır?

A) 6


B) 1

C) 2


D) 4

E) 12
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


226) İş yerində bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş işçi sağlamlığınin mühafizəsi məqsədi ilə yüngül və aşağı maaşlı işə keciriləndə nəçə ay ərzində əvvəlki və yeni iş yerindəki əmək haqqı fərqi alır?

A) Əlillik müəyyən olunanadək

B) 1

C) 2


D) 6

E) 12
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi227) Uşağı yedizdirmək üçün fasilələr neçə yaşlı uşaqlara görə təyin edilir?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 1,5

E) 0,5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


228) Uşağı yedizdirmək üçün fasilələr necə saatdan bir verilə bilər?

A) 3


B) 1

C) 4


D) 2

E) 1,5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.


229) Uşağı yedizdirmək üçün fasilənin summar müddəti nə vaxt təyin edilə bilməz?

A) İstirahət vaxtına

B) Nahar vaxtına

C) Həftənin bir gününə

D) Növbənin əvvəlinə

E) Növbənin axırına


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
230) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Vahid sisteminə aşağıda sadalanlardan hansı aid deyil?

1. Dəmir yolunda gigiyena və epidemiologiya mərkəzi

2. Hava yollarında gigiyena və epidemiologiya mərkəzi

3. Nazirliyin aparatı

4. Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

5. Respublika Xalq Təbabəti Mərkəzi

A) 1, 2

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturununtəsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı
231) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Vahid sisteminə nə aid deyil?

1. Kardioloji ahıllar sanatoriyası

2. Respublika ahıllar üçün sümük- vərəm sanatoriyası

3. Nazirliyin aparatı

4. Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

5. Respublika Xalq Təbabəti Mərkəzi

A) 1, 5

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı
232) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi nəyi təsdiq etmir?

A) Ambulator - poliklinika müəsisələrinin Əsasnamələrini

B) Nazirlik aparatının struktur bölmələrinin Əsasnamələrini

C) Xəstəxanaların nümunəvi Əsasnamələrini

D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnaməni

E) Klinin xəstəxana haqqında Əsasnaməni


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı
233) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanındakı müddəalarına və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə ambulatoriyalarda çalışan işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini təmin etmək kimin vəzifəsidir?

A) Səhiyyə Nazirliyinin

B) Bələdiyənin

C) Baş həkimin

D) Həmkarlar təşkilatının

E) Sığorta təşkilatının


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı
234) Şəhər Səhiyyə şöbəsinin müdirinin (rəisi) vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Səhiyyə şöbəsini idarə edir

B) Şəhər tibb müəsisələrinin fəaliyyətini təşkil edir və onlara rəhbərlik edir

C) Səhiyyə sistemini idarə edir

D) Tibb müəsisələrini idarə edir

E) Səhiyyə şöbəsisin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı
235) Baş həkimin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir ?

A) Müəsisənin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir

B) Müəsisəni idarə edir

C) Kollektivi idarə edir

D) Şöbə müdirlərini idarə edir

E) Müavinlərini idarə edir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı
236) Tibb elmləri arasında bunlardan hansı termin elmi ixtisasına aiddır?

A) Səhiyəyə rəhbərlik

B) Səhiyyənin idarəçiliyi

C) İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

D) Sosial təbabət

E) Menecment


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
237) Dövlət sahə standartlarına görə aşağıda göstərilənlərdən hansı idarəçiliyin ümumi funksiyalarına aid deyil?

1. Uygunlaşdırma

2. Bölüşdürmə

3. Təchiz etmə

4. Planlaşdırma

5. Proqnozlaşdırma

A)) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
238) Dövlət sahə standartlarına görə nə idarəçiliyin ümumi funksiyalarına aid deyil?

A) İşin təşkili

B) Proqnozlaşdırma

C) Planlaşdırma

D) İşə götürmə

E) Analiz

Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
239) Dövlət sahə standartlarına görə nə idarəçiliyin xüsusi funksiyalarına aid deyil?

1. Müqayisə

2. Müşahidə

3. Müzakirə

4. Cari iqtisadi planlaşdırma

5. Standartlaşdırma üzrə işlərin təşkili

6. Perspektiv planlaşdırma

7. İqtisadi təhlil

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 4, 6, 7

D) 3, 5, 7

E) 2, 4, 6
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
240) İdarəçilikdə proqnozlaşdırma nədir?

A) Planlaşdırmaya dəxli yoxdur

B) Müstəqil funksiyadır

C) Planlaşdırmanın ilk etapıdır

D) İdarəçilikdə rolu yoxdur

E) Planlaşdırmanım sinonimidir


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
241) İdarəetmə metodlarına nə aid deyil?

A) Sərəncam təsiri

B) Təşkilati təsir

C) İctimai təsir

D) Sosial- psixoloji təsir

E) İqtisadi təsir


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
242) Təşkilatı təsirin növlərinə nə aid deyil?

A) Normalaşdırma

B) Reqlamentləşdirmə

C) İntizam tədbirləri

D) Vəzifə borcları haqqında təlimat

E) Ştat cədvəlinin təsdiqi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
243) Sərəncam yönümlü təsirin növlərinə nə aid deyil?

A) Təlimat

B) Əmr

C) SərəncamD) Təhlil

E) İş qrafikləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
244) Qərarların qəbulu qaydalarına görə rəhbərin səciyyələrinə nə aid deyil?

A) Asılı olmaq

B) Avtokratlıq

C) Məsləhətləşən

D) Partisipativ

E) Demokrat


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
245) Qərarın qəbulu texnologiyasının elementlərinə nə aid deyil?

A) Problemin təhlili

B) Nəticələrin qiymətləndirilməsi

C) Planın tərtibi

D) Prioritetlərin seçimi

E) Qərar variantlarının işlənməsi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
246) Problemin təhlili alqoritminə nə aid deyil?

A) Adekvat informasiyanın seçimi

B) İnformasiyanın arxivləşdirilməsi

C) İnformasiyanın toplanması

D) İnformasiyanın təhlili

E) İnformasiya axtarışı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
247) Səhiyyədə xidmətlərin potensial istehlakçıları barədə məlumat bazasına nə aid deyil?

A) Xidmətlərin əldə olunma imkanları

B) Demoqrafik məlumatlar

C) Epidemioloji durum

D) Tibbi təminat normaları

E) Pasiyentlərin prioritetləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
248) İdarədə kargüzarlığın əsas vəzifələrinə nə aid deyil?

1. Əmrləri hazırlamaq

2. Sənədə nəzarət müddətini müəyyənləşdirmək

3. Sənədləri arxivə vermək

4. Daxil olan sənədlərin qeydiyyatı

5. İcra edilmiş sənədləri şöbələrdən tələb etmək

A) 1, 2

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 5
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı

“Dovlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və muəssisələrində karguzarlığın aparılmasına dair Təlimat”


249) Təşkilatın rəhbəri dəyişdirildikdə icrada olan sənədlər necə qəbul edilir?

A) Kargüzar da dəyişəndə aktla

B) Qəbul edilmir

C) Aktla


D) Protokolla

E) Aktsız


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
250) Sərəncam xarakterli sənədlərin yaranmasının hüquqi əsaslarına nə aid deyil?

A) Yuxarı təşkilatın tapşırığı

B) Rəhbərin təşəbbüsü

D) Qanunvericilik aktlarının tələbi

C) Öhdəsinə düşən vəzifələrin icrası üçün fəaliyyətin həyata keçirilməsi

E) İşin hüquqi tənzimlənməsi zərurəti


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
251) Sənəd ən azı neçə yerə ünvanlanarsa ona göndəriş siyahısı tərtib edilir?

A) 6


B) 3

C) 5


D) 4

E) 7
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı252) Sənədin tarixi nə vaxtdan hesab edilir?

A) Sənədin imzalandığı tarixdən

B) Sənədin qeydiyata alındığı tarixdən

C) Sənədin göndərildiyi tarixdən

D) Sənədin alındığı tarixdən

E) Sənədin tərtib olunduğu tarixdən


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
253) Bunlardan hansı sənədin (sərəncam xarakteri olmayan) nömrəsi sayılır?

A) İşin tərtib tarixi

B) İşin nomenklatur nömrəsi

C) İşin qeydə alınmasının sıra nömrəsi

D) İşin nomenklatur və qeydə alınmasının sıra nömrəsi

E) İşin göndərildiyi tarix


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
254) Sənədin təşkilat daxili razılaşdırılması tələb olunanda razılıq verənin vizası harada yerləşdirilir?

A) Sənədin hər vərəqində

B) Sənədin layihəsinin mətnin birinci vərəqinin arxasında

C) Sənədin layihəsinin mətnin axırıncı vərəqinin sonunda

D) Sənədin layihəsinin mətnin birinci vərəqinin sonunda

E) Sənədin layihəsinin mətnin axırıncı vərəqinin arxasında


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
255) Sənədin təşkilat daxili razılaşdırılması tələb olunanda razılıq verənin iradı olan zaman nə etməli?

A) Viza qoyur və iradlarını əlavə edir

B) Vizadan imtina edir

C) İradların düşəlişini tələb edir

D) Vizasız iradları göndərir

E) Baxmağdan imtina edir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı

256) Razılaşdırılma qrifinə nə aid deyil?

A) Razılaşdırıldığı şəxsin vəzifəsi

B) Razıyam sözü

C) İradlar

D) Razılaşdırıldığı şəxsin adı

E) Razılaşdırıldığı şəxsin soy adı


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
257) Razılaşdırılma qrifi harada qoyulur?

A) Titul vərəqinin yuxarı sağ küncündə

B) Titul vərəqinin yuxarı sol küncündə

C) Titul vərəqinin aşağı sağ küncündə

D) Titul vərəqinin aşağı sol küncündə

E) Titul vərəqinin arxasında


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
258) Sənədin rəsmiləşdirilməsi nə deməkdir?

A) Sənədin imzalanması

B) Sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi və möhürlənməsi

C) Sənədin möhürlənməsi

D) Sənədin imzalanması və möhürlənməsi

E) Sənədin təsdiq edilməsi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı

259) Sənədin imzalanması qrifinə nə aiddir?

A) İmzalamış şəxsin vəzifəsi, adı, soy adı, imzası

B) Yalnız imza

C) Yalnız imza və soy adı

D) Yalnız imza və vəzifəsi

E) İmza və möhür


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
260) Baş həkim olmayanda sənədi müavin imzalayanda nə yazılır?

A) Baş həkimin müavini və imza

B) Baş həkim əvəzi və imza

C) Baş həkim və imza

D) Müavin imzalaya bilməz

E) Əmr olsa: Baş həkim əvəzi və imza


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
261) Kollegial orqanın qərarının hazırlanması və tətbiqi qaydasına nə aid deyil?

A) Müvafiq kitabda qeydiyatı

B) Sədr tərəfindən imzalanması

C) Katib tərəfindən imzalanması

D) Onun kollektivdə müzakirəsi

E) Nömrələnməsi


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
262) Kollegial orqanın qərarı ən geci neçə günə icraçıya çatdırılır?

A) 10


B) 8

C) 9


D) 7

E) 15
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı


263) Qərarlar necə qeydiyyata götürülür?

A) Protokolda

B) Çıxan sənədlərin qeydiyat jurnalında

C) Müvafiq kitabda

D) Bir nüsxəsi qovluqda saxlanılmaqla

E) Qeydiyatına ehtiyac yoxdur


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı

264) Əmrin göndərildiyi ünvan sahibləri barədə qeyd kim tərəfindən və harada yazılır?

A) İcraçı tərəfindən sənədin son vərəqinin əks tərəfində yazılır

B) Kargüzarlıqda sənədin son vərəqinin əks tərəfində yazılır

C) İcraçı tərəfindən sənədin birinci vərəqinin əks tərəfində yazılır

D) Kargüzarlıqda sənədin birinci vərəqinin əks tərəfində yazılır

E) Aparılmır


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
265) Əmrin göndərildiyi ünvan sahibləri barədə qeyd necə və harada yazılır?

A) Aparılmır

B) Kargüzarlıqda sənədin son vərəqinin əks tərəfində yazılır

C) İcraçı tərəfindən sənədin birinci vərəqinin əks tərəfində yazılır

D) Kargüzarlıqda sənədin birinci vərəqinin əks tərəfində yazılır

E) Müstəqil sənəd kimi tərtib olunur


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
266) Əmrlər necə tərtib olunur?

A) Çıxan sənədlərin qeydiyyat jurnalında qeyd olunur

B) Xüsusi jurnalda yazılır

C) A4 formatlı kağızda tərtib olunur qeydiyyatına ehtiyac yoxdur

D) A4 formatlı kağızda tərtib olunur və xüsusi jurnalda qeydə salınır

E) Struktur bölmələrdə qeydə alınır


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
267) Geniş protokollarda nə yazılmır?

A) İclasın kecirilməsinin motivi

B) Sədrin adı və soy adı

C) Dəvət olunanlar

D) Katibin adı və soy adı

E) Müzakirə olunan məsələ


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
268) Geniş protokollarda nələr yazılmır?

A) Dəvət olunanlar

B) Qərarın tam mətni

C) Çıxışların tam mətni

D) Katibin adı və soy adı

E) Müzakirə olunan məsələ


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cu il tarixli, 935 nomrəli Fərmanı
269) Əmək kitabçаsında həkimlərin, əczaçıların, orta tibb işçilərinin ixtisas dərəcələrinin verilməsi barədə məlumatlar daxil edilirmi?

A) Həkimin xahişinə görə

B) Daxil edilməsi mütləq deyil

C) Daxil edilmir

D) Mütləq daxil edilir

E) Rəhbərin qərarı ilə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
270) İkincili prоfilaktika anlayışı səhiyyə sahəsində nə deməkdir?

A) Xəstəliklərin erkən mərhələlərinin aşkar edilməsi və effektiv müalicəsidir

B) Xəstəliklərin baş verməsinin qarşısını alan tədbirlərdir

C) Əhalinin kütləvi tibbi müayinəsidir

D) Sanitariya maarifi işinin aparılmasıdır

E) Xəstəliklərin erkən mərhələlərinin aşkar edilməsi tədbirləridir


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
271) Xərçəngin ikincili profilaktikasına bunlardan hansını aid etmək olar?

A) Tütünnən sui-istifadə edən şəxslərin müayinəsini

B) Erkən diaqnostika və skrininqi

C) Əhali arasında flüoroqrafiyanın müntəzəm aparılmasını

D) Xəstənin ailəsinin müayinəsini

E) Onkoloji dispanserlərin şəbəkəsinin genişləndirilməsini


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
272) Xəstələnmə aysberqinin su altı hissəsi nədir?

A) Əhali içərisində yayılmış, lakin qeyd olunmamış xəstələnmə

B) Yığılmış ümumi xəstələnmə

C) Yığılmış xəstələnmə

D) İlkin xəstələnmə + ilkin ümumi xəstələnmə

E) İlkin xəstələnmə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
273) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsipi hesab olunur?

A) Ucuz qiymətli dərmanlarla təmin olunma

B) Əhalinin dispanserizasiyası

C) İxtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinin genişləndirilməsi

D) Profilaktik tədbirlərə üstünlük verilməsi

E) Normativ sənədlərin dərc etdirilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
274) Bunlardan hansı idarəetmənin funksiyalarından biridir?

A) Tənqid etmə

B) Yenidən təşkil etmə

C) Kompyuterləşdirmə

D) Təşkil etmə

E) Metodologiya


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
275) İdarəetmənin fuksiyasına hansı aid deyil?

A) Yenidənqurma

B) Təşkil olunma

C) Qeyd-hesabat

D) Proqnozlaşdırma

E) Nəzarət


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
276) Qeyd olunanlardan hansı idarəetmə qərarlarının əsas növlərinə aid deyil?

A) Sərəncamlar

B) Planlar

C) Əmrlər

D) Protokollar

E) Metodik tövsiyələr


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
277) Bunlardan hansı idarəetmənin metodlarından biridir?

A) Sosial-psixoloji üsullar

B) Əlavə işə görə iqtisadi həvəsləndirmə

C) İş yerlərinin miqdarı və şəraiti

D) Yaxın ixtisasların öyrədilməsi

E) Təkmilləşmə kurslarına göndəriş


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
278) İdarəetmənin sosial-psixoloji üsullarına nələr aiddir?

A) Anket üsulu

B) Motivasiya

C) Liderlik

D) Ekspert qiymətləndirilməsi

E) Test üsulu


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
279) İdarəetmə tsiklinə (idarəetmə prosesi) hansı elementlər daxildir?

A) Büdcə vəsaitlərinə qənaət

B) Kadrların yerləşdirilməsi

C) Vəziyyətin təhlili

D) Xəstələnmə səviyyəsinin proqnozlaşdırılması

E) Xəstələnmə səviyyəsinin azaldılması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

280) Tibb müəssisəsi rəhbərinin funksiyalarına nə daxil deyil?

A) Əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq

B) Müəssisənin fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi

C) Kadrlarla iş

D) Müəssisədaxili və müəssisədən kənar əlaqələrin həyata keçirilməsi

E) Nəzarətin həyata keçirilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov.

Bakı, 2007


281) Qərarın yerinə yetirilməsinin təşkili formalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Yerinə yetirilməsinə nəzarət

B) Qərarın yerinə yetirilməsinə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi

C) Qərarın yerinə yetirilmə vaxtının müəyyənləşdirilməsi

D) Qərarla əlaqədar hesabat tərtib edilməsi

E) Qərarın məqsəd, vəzifə və səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
282) Vahid tarif cədvəli nədir?

A) Vəsaitin işçilər arasında bölüşdürülməsi

B) Pullu tibbi xidmətlərin dəyər cədvəli

C) İşçilərin əmək haqqının müəyyənləşdirilməsi üçün hüquqi-normativ sənəd

D) Büdcə vəsaitinin tibb müəssisələrinə ayrılması qrafiki

E) Əlavə tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilməsi cədvəli


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
283) Tibbi kadrların hazırlanması zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) İxtisaslı mütəxəssislərə tələbatı

B) Tibb universitetinə qəbulun artırılması

C) Pullu təhsildən sonrakı təhsilin aradan qaldırılması

D) Ümumi profilli həkimlərin azaldılması

E) Həkimlərin dağ rayonlarına göndərilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
284) Tibbi kadrların hazırlanması necə olmalıdır?

A) Həkimlərin təhsildən sonrakı pullu təhsilini təmin etməklə

B) Tibb kadrlarının məcburi təyinatla təmin etməklə

C) Tibb universitetinə qəbulun artırılmasını

D) Fasiləsiz

E) Ümumi profilli həkimlərin artıqlığını


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
285) Attestasiya komissiyasının işinin təşkilinə nələr daxildir?

A) Mütəxəssislərlə fərdi söhbətin aparılması

B) Təqdim olunmuş doğum və nigah haqqında şəhadətnamələrin nəzərdən keçirilməsi

C) Mütəxəssisin əvvəlki işi barədə hesabata rəy verilməsi və onun qiymətləndirilməsi

D) Mütəxəssisin sağlamlıq vəziyyəti haqqında tibb müəssisəsinin rəhbəri ilə söhbət aparılması

E) Yaxın ixtisaslar üzrə biliyin qiymətləndirilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
286) Sağlamlığın ÜST tərəfindən təklif olunmuş tərifi hansıdır?

A) “Sağlamlıq” – xəstəliklərin olmamasıdır

B) “Sağlamlıq” – orqanizmin onu əhatə edən sosial və təbii mühitə maksimal uyğunlaşması vəziyyətidir

C) “Sağlamlıq” - əhalinin sosial və bioloji tələblərinin tam yerinə yetirilməsi vəziyyətidir

D) “Sağlamlıq” təkcə xəstəliyin və fiziki qüsurların olmaması yox, həmçinin – orqanizmin tam fiziki, mənəvi və sosial rifah halıdır

E) “Sağlamlıq” – orqan və sistemlərin norma çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi vəziyyətdir


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
287) Dünyada ÜST-un vacib nailiyyətinə qeyd olunanların hansı aiddir?

A) Çiçək xəstəliyinin ləğvi

B) Polimielitin ləğvi

C) Malyariyanın ləğvi

D) Vəbanın ləğvi

E) Taunun ləğvi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
288) İnkişaf etmiş ölkələrdə ölüm səbəbləri içərisində hansı xəstəliklər daha böyük xüsusi çəkiyə malikdir?

A) Hipertoniya

B) İnfeksion xəstəliklər

C) Qan dövranı sistemi xəstəlikləri

D) Şiş xəstəlikləri

E) Ateroskleroz


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
289) Səhiyyə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əsas məqsədi nədir?

A) Mütəxəssis mübadiləsi

B) Dünya əhalisinin sağlamlığının ətraf mühitin yaxşılaşdırılması

C) Sağlamlıq proqramlarının həyata keçirilməsinə maliyyə yardımı

D) Standartlaşdırılmış karantin xidmətlərinin yaradılması

E) Əczaçılıq sənayesinin inkişafı


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
290) ÜST-nin Avropa regionunun məqsədlərindən biri Avropada hansı xəstəliklərin ləğv edilməsini nəzərdə tutur?

A) Malyariyanın

B) İnfarktın

C) Salmonelyozların

D) Kandidozların

E) Revmatizmin


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
291) Tibbi etikanın aşağıda sadalanan xarakteristikalarından hansının düzgün olduğunu göstərin:

A) Həkimin cəmiyyətdə davranışı haqqında elmdir

B) Həkimin ixtisas məsələlərini nəzərdən keçirən elmdir

C) Həkimin səhv buraxmamaq qabiliyyətinin hazırlanmasına kömək edən elmdir

D) “Həkim- pasiyent” qarşılıqlı münasibəti haqqında elmdirE) Həkimin fəaliyyətində ümumi etikanın spesifik təzahürüdür
Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
292) Vərəmlə mübarizədə güclü təsiredici vasitələrdən biri hansıdır?

A) Sanator müalicəsi

B) Streptomitsin

C) Vərəm əleyhinə vaksin

D) Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması

E) Bütün xəstələrin dispanserizasiyası


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
293) Tibbi hesabatların bütövlüyü, tamlığı və dürüstlüyü nə ilə təmin olunur?

A) Birincili tibbi sənədlərin vahid sistemi ilə onun standart aparılma qaydası ilə və informasiyanın dürüstlüyü ilə

B) Yoluxucu xəstəliklərin müalicəsinin vahid prinsipləri və metodları ilə

C) Ştat cədvəlinin vahid nomenklaturası ilə

D) Hesabatların müalicə-profilaktika müəssisələrinin bütün tiplər üçün vahid həcmi ilə

E) Statistik işlənmənin vahid metodları ilə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
294) Tibb müəssisələrinin struktur bölmələrində maddi sərvətlərin olmasını adları çəkilən əsas sənədlərdən hansı əks etdirir?

A) Qəbul-təslim fakturaları

B) Anbardan maddi sərvətlərin alınması üçün tələbnamələr

C) İnventarizasiya (yoxlama) siyahısı

D) Maddi sərvətlərin hesabdan silinmə aktları

E) Mühasibat siyahısı


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
295) Tibbi səhiyyə hissələri hansı tipdə təşkil edilə bilərlər?

A) Yalnız açıq

B) Yalnız qapalı

C) Açıq və qapalı

D) Aksioner

E) Stasionar
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin