Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


) Həkim ixtisaslarının siyahısında bunlardan hansı yoxdur?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə5/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

367) Həkim ixtisaslarının siyahısında bunlardan hansı yoxdur?

A) Allerqoloq

B) Nefroloq

C) Onkoloq

D) Psixiator

E) Neonatoloq


Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəssisələrində istifadə olunan ixtisasların və vəzifələrin nomenklaturası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə nazirinin 01 sentyabr 2008-ci il tarixli 119 nömrəli əmri
368) Həkim ixtisaslarının siyahısında bunlardan hansı var?

A) Şüa terapiyası

B) Toksikiloq

C) Seksopatoloq

D) Ortodont

E) Profpatoloq


Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəssisələrində istifadə olunan ixtisasların və vəzifələrin nomenklaturası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə nazirinin 01 sentyabr 2008-ci il tarixli 119 nömrəli əmri
369) Həkim ixtisaslarının siyahısında nə yoxdur?

A) Onkoloq

B) Nefroloq

C) Funksional diaqnostika

D) Psixiator

E) Allerqoloq


Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəssisələrində istifadə olunan ixtisasların və vəzifələrin nomenklaturası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə nazirinin 01 sentyabr 2008-ci il tarixli 119 nömrəli əmri
370) Yatrogen xəstəliklər hansılardır?

A) Həkim tərəfindən törədilmiş arzuolunmaz psixi dəyişikliklər

B) Təsadüfi travma hadisəsi

C) Xəstəliklər nəticəsində yaranmış psixi pozğunluqlar

D) Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar hallar

E) Qidalanma rejiminə əməl edilməməsi


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. Ю.П.Лисицын. М., 2013
371) Uşaqlar arasında travmatizmin çox hissəsini aşağıdakilardan hansı təşkil edir?

A) Məktəb

B) Yasli-bağça

C) Məişət

D) Nəqliyyat

E) İdman
Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007


372) Bunlardan hansı əhalinin xəstələnməsinin öyrənilməsi üsullarına aid deyil?

A) Əlilik səbəblərinə görə xəstələnmə

B) Müraciətə görə xəstələnmə

C) Ölüm səbəblərinə görə xəstələnmə

D) Stasionarda yatma müddətinin öyrənilməsinə görə xəstələnmələrin

E) Tibbi müayinənin nəticələrinə görə xəstələnmə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
373) Piylənmə hansı xəstəliyin əsas risk amili hesab olunur?

A) Tənəffüs üzvləri xəstəliklərinin

B) Dəri-allergik xəstəliklərin

C) Yoluxucu xəstəliklərin

D) Ürək-damar xəstəliklərinin

E) Nevroloji xəstəliklərin


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
374) Səhiyyənin iqtisadiyyatı nədir?

A) Tibb elminin bir sahəsi

B) Müstəqil elm sahəsi

C) Səhiyyə təşkili elminin bir qanadı

D) Səhiyyə təşkilində istifadə olunan iqtisadi təhlil metodu

E) Səhiyyə təşkilinin əsasları


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
375) İqtisadi analizə nə aid deyil?

A) Müalicə taktikasının əsaslandırılması

B) Planların əsaslandırılması

C) Planların icrasına qiymət

D) Qabaqcıl təcrübənin seçimi

E) Optimal qərarın əsaslandırılması


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
376) İqtisadi təhlilin vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Resurslardan istifadənin iqtisadi səmərəsi

B) Planların iqtisadi əsaslandırılması

C) Planların reallaşmasının nəticələrini qiymətləndirmək

D) Daxili ehtiyatların aşkar edilməsi

E) Məsrəflərin azaldılması


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
377) İqtisadi analiz növlərinə nə aid deyil?

A) Vertikal analiz

B) Horizontal analiz

C) Maya dəyərinin hesablanması

D) Trend analizi

E) Faktor analizi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
378) Maliyyə analizinin məqsədinə nə aid deyil?

A) Dərman preparatlarının ucuzlaşdırılması

B) Müəssisənin cari maliyyə durumunu qiymətləndirmək

C) Sahibkarlıq riskini qiymətləndirmək

D) Əlavə resurslara təlabatı müəyyənləşdirmək

E) Cari fəaliyyət üçün kapitalın kifayətliliyi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
379) Maliyyə durumunu qiymətləndirən əsas meyar hansıdır?

A) Əmək haqqı

B) Xərclərin həcmi

C) Gəlir


D) Likvidlik

E) Əsas fondlar


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
380) Maliyyə-təssərüfat fəaliyyətinin qiymətləndirmə meyarlarına nə aid deyil?

A) İşgüzar aktivlik

B) Xidmətlərin strukturu

C) Rentabellik

D) Fəaliyyətin əsas sahələri

E) Kapitalın strukturu


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
381) Müəssisənin kapitalının struktur göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Maliyələşdirmə əmsalı

B) Sərbəstlik əmsalı

C) Maliyə stabilliyi əmsalı

D) Qiymətlərin səviyyəsi

E) Rentabellik əmsalı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
382) Rentabellik necə hesablanmır?

A) Gəlirin həcmi

B) Gəlirin kapitala nisbəti

C) Gəlirin maya dəyərinə nisbəti

D) Gəlirin qiymətə nisbəti

E) Təmiz gəlirin əsas və dövriyə fondlarının dəyərinə nisbəti


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
383) İqtisadi qiymətləndirmə nədir?

A) Əlilliyin azaldılması

B) Əmək qabiliyyətinin saxlanması

C) Səhiyyədə tətbiq olunan tədbirlərin dəyərinin pulla ifadəsi

D) Smetanın tərtibi

E) Smetanın istifadəsi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
384) Müəssisənin şərti daimi xərclərinə nə aid deyil?

A) Dərman xərcləri

B) İnzibati xərclər

C) Kommunal xərclər

D) Kanalizasiya xərcləri

E) Təmir xərcləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
385) Müəssisənin şərti dəyişən xərclərinə nə aid deyil?

A) Aparatların enerji xərcləri

B) Dərman xərcləri

C) Qidalanma xərcləri

D) Kommunal xərclər

E) Yumşaq avadanlıq xərcləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
386) Əsas fondlardan istifadəsinin analizinin məqsədinə nə aid deyil?

A) Mövcud gücün səmərəli istifadəsi

B) İşlərin resurs tutumunu azaltmaq

C) Əsas fondların təftişi

D) Mövcud sahələrdən səmərəli istifadə

E) Təmir işlərinin vaxtında aparılması


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
387) Əmək resurslarının analizinin əsas məqsədinə nə aid deyil?

A) Əmək müqaviləsinin təzələnməsi

B) İtirilmiş iş vaxtının həcmini bilmək

C) Kadr axınını qiymətləndirmək

D) Psixoloji mühiti öyrənmək

E) İşçilərin karyerasının yüksəlməsini dəyərləndirmək


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
388) Xəstələnmənin iqtisadi zərərinin meyyarlarına nə aid deyil?

A) Əməyə yararsızlıqla bağlı itkilər

B) Müalicə və diaqnostika xərcləri

C) Həkimə gəlişlə bağlı fərdin yol xərci

D) Əmək məhsuldarlığının azalması

E) Məhsulun maya dəyərinin artması


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
389) İqtisadi analizin etaplarına nə aid deyil?

A) Məlumatın toplanması

B) Təhlilin məqsədinin təyini

C) Effektlivlik meyarının seçimi

D) İş rejiminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

E) Təhlil metodunun seçimi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
390) İqtisadi analizin etaplarına nə aid deyil?

A) Smetanın tərtibi

B) Effektivliyin təyini

C) Effektlivlik meyarının seçimi

D) Məlumatın toplanması

E) Təhlil metodunun seçimi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
391) İqtisadi analiz kimin naminə aparılmır?

A) Müəssisənin

B) Cəmiyyətin

C) Səhiyyənin

D) Dərman satıcılarının

E) Sığorta təşkilatının


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
392) İqtisadi təhlil zamanı müqayisənin alternativi ola bilməz ?

A) Səhiyyənin ümumi nailiyyətləri

B) Anologiya

C) Ən effektli variant

D) Səmərəsi eyni olan ən ucuz variant

E) Tibbi müdaxilə olmayan variant


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
393) İqtisadi təhlilin hansı variantı daha səmərəli sayılır?

A) Fərdlərə görə

B) Prospektiv rondomizasiya olunmuş tədqiqat

C) Retrospektiv müqayisə

D) Məhdud sayda xəstələrə görə

E) Sistematik icmal


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
394) Müəssisənin bilavasitə tibbi xərclərinə nə aid deyil?

A) Qidalanma xərcləri

B) Diaqnostika xərcləri

C) Bülletenlərə görə ödəmə

D) Xəstələrin sanitar nəqliyyatı ilə daşınması

E) Amortizasiya ayırmaları


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
395) Müəssisənin bilavasitə tibbi xərclərinə nə aid deyil ?

A) Sosial ödəmə

B) Dərman xərcləri

C) Xəstəxana xidmətləri

D) Xəstələrin sanitar nəqliyyatı ilə daşınması

E) Amortizasiya ayırmaları


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
396) Müəssisənin qeyri tibbi xərclərinə nə aid deyil?

A) Amortizasiya ayırmaları

B) Servis xidmətlərinə ödəmə

C) Evdə sosial yardımlar

D) Pasiyentin şəxsi maşınla daşınması

E) Pasiyentin ictimai nəqliyyatla daşınması


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
397) Tibbi müdaxilənin qeyri material itkilərinə nə aiddir?

A) Xəstələrin sanitar nəqliyyatı ilə daşınması

B) Dərman xərcləri

C) Xəstəxana xidmətləri

D) Xəstəliklə bağlı diskomfort

E) Amortizasiya ayırmaları


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006

398) Müəssisənin bilavasitə xərclərinin informasiya mənbəyinə nə aid deyil?

A) Fərdi iqtisadi hesablamalar

B) Tariflər

C) Xidmətlərin qiyməti

D) Büdcə hesablamaları

E) Xəstələrin qeyri rəsmi ödəncləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
399) Ən çox xoşa gəlməz nəticə nə hesab edilir?

A) Az məsrəf fonunda az itkilər

B) Yüksək məsrəf fonunda aşağı səviyyədə itkilər

C) Az məsrəf fonunda yüksək itkilər

D) Yüksək məsrəf fonunda yüksək itkilər

E) Məsrəf və itkilərin uyğunluğu


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
400) Çarpayı fondundan istifadənin effektivliyinə nə təsir etmir?

A) Çarpayı fondunun azaldılması

B) Çarpayı fondunun əhalinin sayına uyğun çoxaldılması

C) Bəzi xidmətlərin ləğvi

D) Profili dəyişmək

E) Tələbin qarşısını almaq


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
401) Bunlardan hansı iqtisadi effektivliyin qiymətləndirmə variantı deyil?

A) Effektivliyin qiymətləndirilməsi

B) Xərc və effektivliyin qiymətləndirilməsi

C) Xərc və qazancın qiymətləndirilməsi

D) Xərclərin minimizasiyasının analizi

E) Xərc və xeyirin təhlili


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006

402) Maya dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər hansıdır?

A) Xidmət sahəsinin hazırlanması

B) Xidmətlə bağlı xərclər

C) Yeni metodların tətbiqi xərcləri

D) Xüsusi təyinatlı vəsait hesabına mükafatlar

E) İxtisaslaşma xərcləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
403) Maya dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər hansıdır?

A) Amortizasiya ilə bağlı itkilər

B) Xidmətlə bağlı xərclər

C) Yeni metodların tətbiqi xərcləri

D) İşçilərə maddi yardım

E) İxtisaslaşma xərcləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
404) Maya dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər hansıdır?

A) Xidmət sahəsinin hazırlanması

B) Əmək haqqı

C) Yeni metodların tətbiqi xərcləri

D) Kollektiv müqaviləyə görə əlavə məzuniyətlərin ödənməsi

E) İxctisaslaşma xərcləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
405) Maya dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər hansıdır?

A) Pensiyalara əlavələr

B) Xidmətlə bağlı xərclər

C) Yeni metodların tətbiqi xərcləri

D) Xidmət sahəsinin hazırlanması

E) Şirnikləndirici mükafatlar


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006

406) Maya dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər hansıdır?

A) İxtisaslaşma xərcləri

B) Xidmətlə bağlı xərclər

C) Yeni metodların tətbiqi xərcləri

D) Xidmət sahəsinin hazırlanması

E) İstirahət üçün yol vərəqinin ödənilən haqqı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
407) Maya dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər hansıdır?

A) Yeni metodların tətbiqi xərcləri

B) Xidmətlə bağlı xərclər

C) Ekskursiya üçün xərclər

D) Xidmət sahəsinin hazırlanması

E) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan təhsil məzuniyyətlərinə ödəniş


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
408) Smetada əmək haqqına nə aid deyil?

A) Əmək haqqına üstəlik

B) Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

C) Ştatdan kənar işçilərin əmək haqqı

D) Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım

E) Əməyin ödənişi ilə bağlı pul ödənişləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
409) Smetada əmək haqqına üstəliyə nə aiddir?

1. İcbari tibbi sığorta

2. İcbari dövlət sığortası

3. Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar

4. Əməyin ödənişi ilə bağlı pul ödənişləri

5. Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

6. Ştatdan kənar işçilərin əmək haqqı

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 6


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
410) Smetada idarənin saxlanılması xərclərinə nə aid deyil?

A) Mətbəə xərcləri

B) Dəftərxana xərcləri

C) Təssərüfat xərcləri

D) Xidmətlərin satın almaq xərcləri

E) İdarənin sair xərcləri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
411) Ezamiyyət xərclərinə nə aiddir?

1. Gündəlik yemək xərci

2. Yol xərci

3. Mənzil xərci

4. Təssərüfat xərcləri

5. Dəftərxana xərcləri

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
412) Smetada kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin xərclərinə nə aid deyil?

A) İstilik xərci

B) Elektrik xərci

C) Su xəırci

D) Mətbəə xərcləri

E) Kanalizasiya xərci


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006

413) Müəsisənin likvidliyi nə deməkdir?

A) Əmək məhsuldarlığının yüksəkliyi

B) Rentabelli olması

C) Kreditorlara borcların ilk tələb anında ödənmə qabiliyyəti

D) Əmək məhsuldarlığının azlığı

E) Gəlirin azalması


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
414) Müəssisə kapitalının gəlirliliyi hansı kəmiyyətlərlə hesablanır?

A) Balans gəliri və kapital

B) Kapital və maya dəyəri

C) Kapital və Mülkiyət

D) Balans gəliri və maya dəyəri

E) İstiqraz kapitalı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
415) İqtisadi effektivliyi hesablamaq üçün kəmiyyətlər hansıdır?

A) Kapital və Mülkiyət

B) Kapital və maya dəyəri

C) Gəlir və maya dəyəri

D) Balans gəliri və maya dəyəri

E) İstiqraz kapitalı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
416) Müəssisənin rentabelliyini hesablamaq üçün hansı kəmiyyətlər lazımdır?

A) Xalis gəlir və əsas və dövriyə fondlarını balans qiyməti

B) Kapital və maya dəyəri

C) Kapital və Mülkiyyət

D) Balans gəliri və maya dəyəri

E) İstiqraz kapitalı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
417) Fondun istifadə effektivliyi nə ilə qiymətləndirilir?

A) İstiqraz kapitalı

B) Kapital və maya dəyəri

C) Kapital və Mülkiyət

D) Balans gəliri və maya dəyəri

E) Xalis gəlir və əsas fondların dəyəri


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
418) Səhiyyə müəssisələrinin büdcədənkənar maliyyələşməsinin mümkün variantlarınа nələr daxildir?

A) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

B) Kiçik müəssisələrin gəliri

C) Diaqnostik müayinələrin aparılmasından əldə edilən vəsait

D) Şəxsi müəssisələrlə, ayrı-ayrı şəxslərlə müqavilələrin bağlanması

E) Apteklərin yaradılması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
419) Verginin vasitəli növü hansıdır?

A) Xüsusi vergi

B) Gəlir vergisi

C) Əlavə olunmuş qiymət üçün vergi

D) Diaqnostik müayinələr üçün vergi

E) Həkimlərin əlavə gördüyü iş üçün vergi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
420) Keyfiyyətin ümumi meyyarlarına nə aid deyil?

A) Elmi-texniki səviyyə

B) Adekvatlıq

C) Tibbi effektivlik

D) Xidmətin həcmi

E) Pasiyentin məmnunluğu


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565. О введении в действие временных (на 1988 - 1990 г.г.) показателей для оценки состояния охраны здоровья населения, деятельности учреждений здравоохранения, специалистов, работающих в них.
421) Hansı şərtlər keyfiyyət üçün zəruri deyil?

A) Standartlara uyğunluq

B) Qanunlara uyğunluq

C) Rəqiblərin qaydalarına uyğunluq

D) Müqaviləyə uyğunluq

E) Məqsədə uyğunluq


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
422) Keyfiyyətin əlavə səciyyələrinə nə aid deyil?

A) Xidmətin uçuzluğu

B) Xidmətin mümkünlüyü

C) Xidmətin vaxtında göstərilməsi

D) Mütəxəsislərin kompetentliyi

E) Pasiyent üçün riskin azlığı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
423) Standartın əsas mahiyətinə nə aid deyil?

A) Xidmət texnologiyasına tələblər

B) Terminoloji dəqiqləşdirmə

C) Xidmətə tələblər

D) Xidmətin qiyməti

E) Təhlükəsizlik tələbləri


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565
424) Tibbi yardımın keyfiyyət standartı nəyi əhatə etməyə bilər?

A) Hər patologiya üzrə diaqnostikaya tələblər

B) Tibbi yardımın hər patologiya üzrə keyfiyyətinə tələblər

C) Xəstə ilə ünsiyyətə tələblər

D) Hər patologiya üzrə profilaktikaya tələblər

E) Hər patologiya üzrə müalicəyə tələblər


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
425) Təbabətdə ən çox istifadə olunan standartlara nə aid deyil?

A) Maliyyələşdirməyə tələblər

B) Resurslara tələblər

C) Tibbi yardım prosesinə tələblər

D) Müalicənin nəticələrinə tələblər

E) Servis xidmətlərinə tələblər


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
426) Keyfiyyəti səciyyələndirən indikatorlara nə aiddir?

A) Şikayətlərin sayı

B) Tibbi nəticə əmsalı

C) Müasir texniki təminat

D) Ştatların tutulması

E) Optimal iş rejimi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
427) Stasionar yardımının keyfiyyət göstəricisi hansı ola bilər?

A) Şikayətlərin sayı

B) Xəstələrin sayı

C) Fəsadlaşmaların tezliyi

D) Qəbuldan imtina hallarının sayı

E) Ölənlərin sayı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
428) Ambulator poliklinika yardımının keyfiyyət göstəricisinə nə aiddir?

A) Dispanser işinin artması

B) Müraciətlərin artması

C) Hospitalizasiyanın artması

D) Profilaktik müayinələrin çoxalması

E) Poliklinika və stasionar diaqnozlarının uyğunluğu


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
429) Pasiyent üçün tibbi yardımın keyfiyyətinin dolayı göstəricisi hansıdır?

A) Gözləmə vaxtı (həkimi, qulluğu və sair)

B) Müəsisənin zəngin təmiri

C) Müəsisənin texniki təchizatı

D) İşçilərin ixtisas səviyyəsi

E) İşçilərin sayı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
430) Keyfiyyətə nəzarətin növü hansıdır?

A) Əmək intizamına nəzarət

B) İş rejiminə nəzarət

C) İstirahət vaxtının kecirilməsinə nəzarət

D) Sənədlərin mütəmadi ekspertizası

E) Texniki təminata nəzarət


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
431) Keyfiyyətin qiymətləndirilmə metodu hansıdır?

A) Baş həkimin tələbi ilə müqayisə

B) Şəxsi təcrübə ilə müqayisə

C) Başqalarının təcrübəsi ilə müqayisə

D) Norma ilə müqayisə

E) Səhiyyə şöbəsinin şərtləri ilə müqayisə


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
432) Keyfiyyətin ekspertizasında həll olunan məsələlərə nə aiddir?

A) Sertifikasiya məsələsi

B) Intizam məsələsi

C) Təminat məsələsi

D) Planlaşdırma məsələsi

E) Tənzimlənmə məsələsi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
433) Keyfiyyətin ekspertizasının növlərinə nə aiddir?

A) Əmək ekspertizası

B) Tibbi sosial ekpertiza

C) İlkin ekspertiza

D) Məhkəmə tibbi ekspertiza

E) Psixiatrik ekspertiza


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
434) Keyfiyyətə nəzarətin növlərinə nə aiddir?

A) Qeydiyat və hesabatların təhlili

B) İş rejiminin müşahidəsi

C) Əmək intizamının müşahidəsi

D) Dərman təchizatına nəzarət

E) Gigiyenik şəraitin təmini


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin