Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


) Həkim məsləhət komisiyasının xəstəlik vərəqəsini uzatmaq haqqı hansı şərtlə mümkündür?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə9/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

696) Həkim məsləhət komisiyasının xəstəlik vərəqəsini uzatmaq haqqı hansı şərtlə mümkündür?

A) Həkimin məruzəsindən sonra

B) Heç bir şərt olmadan

C) Xəstəni şəxsən müayinə etdikdən sonra

D) Şöbə müdirinin məruzəsindən sonra

E) Mümkün deyil


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
697) Baş həkim xəstəlik vərəqinin uzadılması barədə rəyini ən azı neçə gündən bir təkrarlamalıdır?

A) 5


B) 3

C) 10


D) 6

E) 15
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


698) Şöbə müdiri xəstəlik vərəqinin uzadılması barədə rəyini ən azı neçə gündən bir təkrarlamalıdır?

A) 3


B) 10

C) 5


D) 6

E) 15
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


699) Həkim məsləhət komisiyası xəstəlik vərəqinin uzadılması barədə rəyini ən azı neçə gündən bir təkrarlamalıdır?

A) 10


B) 3

C) 5


D) 6

E) 15
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


700) Hansı halda xəstəni başqa işə kecirdib işlədiyi müddətdə xəstəlik vərəqi nə vaxt verilə bilər?

A) Verilə bilməz

B) Bütün hallarda

C) Əmək qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb vərəm olanda

D) Xəstədə hipertoniya olanda

E) Xəstəyə işdə ehtiyac olanda


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
701) Vərəm diaqnozu ilə xəstəni başqa işə kecirdib işlədiyi müddətdə xəstəlik vərəqi neçə müddətə verilə bilər?

A) 3 ay


B) 2 aydan az olmamaqla

C) 2 aya qədər

D) 4 ay

E) 5 ay
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


702) Peşə xəstəliyi diaqnozu ilə xəstəni başqa işə kecirdib işlədiyi müddətdə xəstəlik vərəqi neçə müddətə verilə bilər?

A) 2 aydan az olmamaqla

B) 2 aya qədər

C) 3 ay


D) 4 ay

E) 5 ay
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


703) Peşə xəstəliyi diaqnozu ilə xəstəni başqa işə kecirdib işlədiyi müddətdə xəstəlik vərəqini vermək hüququ kimə verilmişdir?

A) Baş həkimə

B) Müalicə həkiminə

C) Həkim məsləhət komisiyasına

D) Şöbə müdirinə

E) Kardioloqa


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
704) Səhiyyə məntəqəsinin həkimi neçə günə xəstəlik vərəqi verə bilər?

A) 1


B) 3

C) 6


D) 4

E) Verə bilməz


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
705) Stasionardan evə yazılan xəstədə əmək qabiliyyəti bərpa olunmayıbsa onun xəstəlik vərəqi neçə gün uzadılır?

A) 1 gün


B) 10 gün

C) Evə həkim çağıranadək

D) Uzadılmır

E) 3 gün
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.706) Stasionardan evə yazılan xəstədə əmək qabiliyyəti bərpa olunmayıbsa onun xəstəlik vərəqini kim uzadır?

A) Müalicə həkimi şöbə müdiri ilə

B) Müalicə həkimi

C) Şöbə müdiri

D) Baş həkim

E) Uzadılmır


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
707) Təkbaşına xəstəlik vərəqəsini uzatmaq hüququ olan həkim neçə gündən bir xəstəni həkim məsləhət komisiyasına təqdim etməlidir?

A) 6


B) 10

C) 20


D) 7

E) 30
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


708) Başqa şəhərdə müalicəyə göndərilən xəstəyə xəstəlik vərəqini kim verir?

A) Göndərilmiş müalicə müəsisəsi

B) Müalicə həkimi

C) Baş həkim

D Həkim məsləhət komisiyası

E) Kim istəsə


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
709) Başqa şəhərdə müalicəyə göndərilən xəstəyə xəstəlik vərəqini kim verir (Həkim məsləhət komisiyası olmayanda)?

A) Baş həkim

B) Müalicə həkimi

C) Müalicə həkimi baş həkimlə birgə

D) Göndərilmiş müalicə müəsisəsi

E) Kim istəsə


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
710) Başqa şəhərdə müalicəyə göndərilən xəstəyə verilən xəstəlik vərəqini kim təsdiq etməlidir?

A) Rayon səhiyyə idarəsi

B) Poliklinikanın baş həkimi

C) Həkim məsləhət komisiyası

D) Müalicə həkimi

E) Baş həkim


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
711) Xəstəlik vərəqi olan şəxs həkimin icazə qeydiyatı olmadan başqa şəhərə gedirsə bu hal necə qiymətləndirilir?

A) Həkimin səhvi

B) Normal hal

C) Qanunsuz xəstəlik vərəqinin verilməsi

D) Rejimin pozulması

E) Xəstənin səhvi


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
712) Əmək qabiliyətinin müvəqqəti itirilməsinin qeyri-müəyyən formalı arayışlara hansı aiddir?

A) Epikriz

B) Poliklinikaya müraciəti təsdiq edən arayış

C) Təcili yardımın çağırıldığını təsdiq edən arayış

D) Zərərli sahədə çalışan dövrü müayyinədən keçdikdə verilən arayış

E) Resept və prosedura sənədi


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
713) Əmək qabiliyətinin müvəqqəti itirilməsinin qeyri-müəyyən formalı arayışlara hansı aiddir?

A) Resept və prosedura sənədi

B) Poliklinikaya müraciəti təsdiq edən arayış

C) Təcili yardımın çağırıldığını təsdiq edən arayış

D) Epikriz

E) Hərbi komisarlığın ğöndərişi ilə müayinə olunanlara verilən arayış

Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
714) Əmək qabiliyətinin müvəqqəti itirilməsinin qeyri-müəyyən formalı arayışlara hansı aiddir?

A) Təcili yardımın çağırıldığını təsdiq edən arayış

B) Poliklinikaya müraciəti təsdiq edən arayış

C) Məhkəmənin qərarı ilə məcburi müalicə olunana verilən arayış

D) Epikriz

E) Resept və prosedura sənədi


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
715) Əmək qabiliyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinat neçə gün üçün işəgötürənin hesabına verilir?

A) 14


B) 6

C) 30


D) 156

E) 112
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


716) Tibbi sığortanın forma etibarı ilə hansı növləri var?

A) Hissəvi, tam

B) Məcburi, hissəvi

C) Könüllü, tam

D) Könüllü, icbari

E) Könüllü, hissəvi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007 Siğorta haqqında qanun
717) Tibbi sığorta subyektləri hansılardır?

A) Tibb müəssisələri, sığorta edənlər, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fərdi tibb fəaliyyətilə məşğul olan şəxslər, sığorta olunanlar, tibbi sığorta təşkilatları

B) Tibbi sığorta təşkilatları, səhiyyə orqanları, tibb müəssisələri, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fərdi tibb fəaliyyətilə məşğul olan şəxslər, sığorta olunanlar

C) Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fərdi tibb fəaliyyətilə məşğul olan şəxslər, sığorta edənlər, səhiyyə orqanları, sığorta olunanlar, tibb müəssisələri

D) Əhali və ayrı-ayrı əhali qrupları, sənaye müəssisələrinin işçiləri, özəl müəssisələrin

E) Sığorta olunanlar, tibbi sığorta təşkilatları, tibb müəssisələri, sığorta edənlər və ya səhiyyə orqanları


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
718) Könüllü tibbi sığorta edilənlər aşağıdakılardan hansıdır?

A) Yerli idarəetmə orqanları və vətəndaşlar

B) İcra hakimiyyətinin müvafiq orqanları və vətəndaşlar

C) Vətəndaşlar və vətəndaşların maraqlarını ifadə edən hüquqi şəxslər

D) Səhiyyə Nazirliyi sistemində çalışan tibb işçiləri

E) İcra hakimiyyətinin müvafiq orqanları və vətəndaşların maraqlarını ifadə edən hüquqi şəxslər


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
719) “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

A) 1999-cu ildə

B) 1995-ci ildə

C) 1997-ci ildə

D) 1998-ci ildə

E) 1993-cü ildə


Ədəbiyyat: Tibb tarixi. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, Z.H.Mikayılzadə. Bakı, 2008
720) Dövlət məcburi sosial sığorta ödəmlərinə nə aiddir?

A) Mükafatlar

B) Əmək haqqı

C) Əmək haqqına əlavələr

D) Əmək pensiyaları

E) Əmək məzuniyyətində ödənilən haqq


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə