Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


) Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsiplərindən biri hansıdır?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə2/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

70) Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsiplərindən biri hansıdır?

A) Əhalinin kütləvi peyvəndi

B) Tibb xidmətlərinin hamı ücün mümkünlüyü

C) Bütün əhalinin dispanserizasiyası

D) Ana və uşaqların pulsuz tibbi təminatı

E) Tibbi-sosial yardımın hamı ücün mümkünlüyü


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
71) Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsiplərindən biri hansıdır?

A) Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata kecirilməsi

B) Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində profilaktik tədbirlərinin prioriteti

C) Tibbi profilaktikanın yalnız xüsusi ixtisaslaşmış müəsisələr tərəfindən təmini

D) Tibbi profilaktikanın bütün tibb müəsisələrində əsas iş prinsipi kimi qəbul etmək

E) Sanitariya maarifi işinin gücləndirilməsi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
72) Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələrindən biri hansıdır?

A) Qeyri dövlət səhiyyə sisteminə maliyə dəstəyi

B) Tibb xidmətlərinin standartlarının hazırlanması

C) Tibbi sığorta xərclərinin maliyələşdirilməsi

D) Ətraf mühitin qorunmasının, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi

E) Ölkədə dərman istehsalının maliyələşdirilməsi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
73) Dövlət səhiyyə sisteminə nə aid edilmir?

A) Məhkəmə tibbi ekspertizası

B) Bələdiyyə mülkiyətində olan tibb müəsisələri

C) Azərbaycan Tibb Universiteti

D) Bakı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyası

E) Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
74) Dövlət səhiyyə sisteminin maliyyə mənbəyinə nə aid deyil?

A) Pullu tibb xidmətlərindən gəlirlər

B) Dövlət büdcəsi

C) Fiziki şəxslərin ianələri

D) Hüquqi şəxslərin ianələri

E) Müəsisələrin könüllü ayırmaları


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
75) Dövlət səhiyyə sisteminin vəsaitlərini nəyə yönəltmək olmaz?

A) Güzəştli tibbi xidmətin göstərilməsinə

B) Sanitariya – epidemioloji müəsisələrin saxlanılmasına

C) Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün xəstəxanaların tikilməsinə

D) Səhiyyənin məqsədli kompleks proqramlarının hazırlanmasına

E) Tibb işçilərinin hazırlanmasına


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
76) Pasiyentin hüquqlarına nə aid deyil?

A) Müalicə olunduğu müəsisədə digər müəsisədə calışan həkimin iştirakı ilə məsləhətləşmələrin aparılmasını tələb etmək

B) Həkimin razılığı ilə həkimi secmək

C) Müraciət faktını ətrafdakılardan gizli saxlamaq

D) Tibbi müdaxilədən imtina etmək

E) Tibbi müdaxiləyə yazılı könüllü razılıq vermək


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
77) Pasiyentin hüququna nə aid deyil?

A) Tibbi müdaxilədən imtina etmək

B) Daxili qaydalar pozulmamaq şərti ilə xəstəxanada dini mərasimin icra edilməsi üçün ayrıca yerlə təmin olunmaq

C) Özünə qulluq edən şəxsin çarpayı ilə təmin olunması

D) Tibbi müdaxiləyə şifahi könüllü razılıq vermək

E) Tibbi müdaxiləyə yazılı könüllü razılıq vermək


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
78) Vətəndaşın nəyə hüququ var?

A) Müalicə olunduğu müəsisədə digər müəsisədə calışan həkimin iştirakı ilə məsləhətləşmələrin aparılmasını tələb etmək

B) Müayinə barədə ambulator kartda məlumatın qeyd olunmamasına

C) Diaqnozu barədə statistik talonun yazılmamasına

D) Təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi halları istisna olmaqla həkimin razılığı olmadan həkimi seçmək

E) Özü üçün səmərəli formada xəstəliyinin diaqnozu barədə məlumat almaq


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
79) Təxirəsalınmaz hallarda həyatı göstərişlə tibbi müdaxilənin şərtlərinə nə aid deyil?

A) Müdaxilə üçün ailə üzvlərinin razılığı

B) Xəstə vəziyyəti ilə əlaqədar öz qərarını verə bilmədikdə konsiliumun içazəsi

C) Xəstə vəziyyəti ilə əlaqədar öz qərarını verə bilmədikdə və konsilium imkanı olmayanda müalicə həkiminin qərarı

D) Xəstə vəziyyəti ilə əlaqədar öz qərarını verə bilmədikdə və konsilium imkanı olmayanda müəsisənin rəhbərlərinə məlumat verməklə müalicə həkiminin qərarı

E) Xəstə vəziyyəti ilə əlaqədar öz qərarını verə bilmədikdə və konsilium imkanı olmayanda növbətci həkiminin qərarı


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
80) Vətəndaş tibbi müdaxilədən imtina etdikdə həkim nə etməlidir?

A) İzahat notarial qeydiyata salınmalıdır

B) İzahat yazılı şəkildə vətəndaşa verilməlidir

C) İzahat baş həkim tərəfindən təsdiq olunmalıdır

D) Ona mümkün olan nətiçələr barədə izahat verilməlidir

E) Müdaxilədən imtina barədə ailə üzvlərinin yazılı razılığı alınmalıdır


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
81) Vətəndaş tibbi müdaxilədən imtina etdikdə sənədləşmə necə aparılmalıdır?

A) İmtina və onun nəticələri barədə izahat vətəndaşın tibbi sənədində qeyd olunur, vətəndaş və tibb işçisi tərəfindən imzalanır

B) Müdaxilədən imtina barədə ailə üzvlərinin yazılı razılığı tibbi sənədə tikilir

C) Müdaxilədən imtina barədə vətəndaşın yazılı razılığı tibbi sənədə tikilir

D) Müdaxilədən imtina barədə vətəndaşın yazılı razılığı alınır və ona mümkün olan nətiçələr barədə yazılı izahat verilir

E) Müdaxilədən imtina barədə ailə üzvlərinin yazılı razılığı alınmalıdır və onlara mümkün olan nətiçələr barədə yazılı izahat verilir


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
82) Ağır ruhi pozuntulardan əzab çəkənin hospitalizasiyasını nə tənzimləyir?

A) Qanunvericilik

B) Konsilium

C) Müalicə həkimi

D) Müalicə həkim və şöbə müdiri

E) Baş həkim


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
83) Süni mayalandırma hansı hallarda aparıla bilər?

A) Azərbaycanda qadağandır

B) Azərbaycanda ər və arvadın rəsmi razılığı ilə aparıla bilər

C) Azərbaycanda yalnız əri olan qadına icazə verilir

D) Azərbaycanda 30 yaşdan sonra tətbiq oluna bilər

E) Azərbaycanda tənha qadınlara qadağandır


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
84) Azərbaycanda hamiləliyin süni pozulması hansı hallarda aparıla bilər?

A) Hamiləliyin 12 həftəlik müddətinədək qadağandır

B) Qadının və ərinin birgə razılığı ilə hamiləliyin 12 həftəlik müddətinədək aparılır

C) Ərsiz qadının valideynlərinin birgə razılığı ilə hamiləliyin 12 həftəlik müddətinədək aparılır

D) Qadının arzusu ilə hamiləliyin 12 həftəlik müddətinədək yalnız tibbi göstəriş olanda aparılır

E) Qadının arzusu ilə hamiləliyin 12 həftəlik müddətinədək aparılır


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
85) Azərbaycanda hamiləliyin süni pozulması sosial göstərişlər olanda hansı hallarda aparıla bilər?

A) Qadağandır

B) Hamiləliyin 22 həftəliyinədək aparıla bilər

C) Hamiləliyin 36 həftəliyinədək aparıla bilər

D) Hamiləliyin 18 həftəliyinədək aparıla bilər

E) İstənilən vaxt aparıla bilər


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
86) Azərbaycanda hamiləliyin süni pozulmasının sosial göstərişlərini kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

D) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan RespublikasıQanunu
87) Azərbaycanda hamiləliyin süni pozulmasının tibbi göstərişlərini kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
88) Tibbi sterilizasiya harada aparıla bilər?

A) Yalnız dövlət xəstəxanalarında

B) Yalnız dövlət tibb müəsisəsində

C) Qeyri dövlət və dövlət tibb müəsisəsində

D) İxtisaslı həkimlər tərəfindən istənilən yerdə

E) Yalnız qadın məsləhətxanalarında


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Maddə 31
89) İlkin tibbi - sanitariya yardımına nə aid deyil?

A) Təcili tibbi yardım

B) Təxirəsalınmaz yardım tələb edən xəstəliklərin müalicəsi

C) Geniş yayılmlş xəstəliklərin müalicəsi

D) Ailənin mühafizəsi

E) Valideynlərin mühafizəsi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
90) İlkin tibbi - sanitariya yardımını kim təmin edir?

A) Bütün tibb müəsisələri

B) Dövlət səhiyyə sisteminin müəsisələri

C) Yalnız sanitariya – epidemioloji xidmət müəsisələri

D) Yalnız dövlət poliklinikaları

E) Təcili yardım stansiyaları


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan RespublikasıQanunu. Maddə 32
91) Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsi qaydasını kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
92) İxtisaslaşdırılmış tibbi yardımın göstərilməsi qaydasını kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
93) İctimai təhlükəli xəstəliklərin siyahısını kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
94) İctimai təhlükəli xəstəliklərə tutulmuşlara göstərilən tibbi-sosial yardımın növlərini kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi maraqlı nazirliklərlə

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
95) Tətbiqinə icazə verilməyən yeni diaqnostika üsullarından hansı hallarda istifadə oluna bilər?

A) Pasiyentin razılığı ilə

B) Müəyyən edilmiş qaydada baxılmaqda olanda pasiyenti xəbərdar etməklə

C) Müəyyən edilmiş qaydada baxılmaqda olanda pasiyentin razılığı ilə

D) Ailə üzvlərinin razılığı ilə

E) Razılıq tələb olunmadan


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Maddə 36
96) Azərbaycanda insan üzərində biotibbi tədqiqat hansı hallarda aparıla bilər?

A) Onun razılığı ilə aparıla bilər

B) Biotibbi tədqiqatın nəticəsi barədə ona tam məllumat verməklə onun razılığı ilə aparıla bilər

C) Ailənin razılığı ilə aparıla bilər

D) Qadağandır

E) Yalnız dövlət tibb müəsisələrində biotibbi tədqiqatın nəticəsi barədə ona tam məlumat verməklə onun razılığı ilə aparıla bilər


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
97) Azərbaycanda evtanaziya hansı hallarda aparıla bilər?

A) Ailənin razılığı ilə icazə verilir

B) Xəstənin razılığı ilə icazə verilir

C) Qadağandır

D) Məhkəmənin qərarı və xəstənin razılığı ilə icazə verilir

E) Məhkəmənin qərarı, ailənin və xəstənin razılığı ilə icazə verilir


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
98) Azərbaycanda insanın ölüm anını kim təsdiq edir?

A) Həkim və ya feldşer

B) Yalnız həkim

C) Hər bir tibb işçisi

D) Şahid olan hər şəxs

E) Şahid olan ailə üzvü


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
99)Azərbaycanda insan toxumalarının və orqanlarının transplantasiya məqsədi ilə götürülməsi qadağandırmı?

A) Qadağandır

B) Qadağan deyil

C) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi ilə olar

D) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi ilə olar

E) Heç bir icazə tələb etmir


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
100) Patoloji-anatomik yarmanın məcburi hesab olunmadığı hal hansıdır?

A) Ana ölümü

B) Xəstəxanada tibbi müdaxilə zamanı ölüm

C) Xəstəxanada miokard infarktı ilə xəstənin ölümü

D) Xəstəxanada tibbi müayinə zamanı ölüm

E) İnfeksion xəstəlikdən ölüm


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Maddə 41
101) Patoloji-anatomik yarmanın qaydalarını kim müəyyən edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
102) Ölənin ailə üzvlərinin nəyə hüququ var?

A) Ana ölümü hadisəsində patoloji-anatomik yarmanın aparılmasını qadağan edə bilər

B) Patoloji-anatomik yarmanın aparılmasında müvafiq profilli mütəxəssisləri onların razılığı ilə iştirak etmək üçün dəvət edə bilməz

C) Patoloji-anatomik yarmanın aparılmasında iştirak edə bilər

D) Xəstəxanada tibbi müdaxilə zamanı ölüm hadisəsində patoloji-anatomik yarmanın aparılmasını qadağan edə bilər

E) Patoloji-anatomik yarmanın aparılmasında müvafiq profilli mütəxəssisləri onların razılığı ilə iştirak etmək üçün dəvət edə bilər


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
103) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizasının qaydalarını kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

C) Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
104) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizasında hansı qərar qəbul edilmir?

A) Xəstənin başqa işə daimi keçirilməsinin zəruriliyi barədə

B) Xəstənin başqa işə müvəqqəti keçirilməsinin zəruriliyi barədə

C) Xəstənin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə

D) Xəstənin tibbi-sosial ekspert komisiyasına göndərilməsi barədə

E) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin müddəti barədə


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
105) Tibbi sosial ekspertiza nəyi müəyyənləşdirmir?

A) Vətəndaşların işə düzəlməsi barədə tövsiyəni

B) Orqanizmin funksiyalarının davamlı pozulmasını

C) Xəstənin həyat fəaliyyəyinin məhdudlaşmasını

D) Xəstənin əmək haqqının artırılmasını

E) Müalicənin davam etdirilməsini


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
106) Müalicə həkiminin əsas işinə nə aid deyil?

A) Xəstənin səhhəti barədə qohumlarını məlumatlandırmaq

B) Xəstənin səhhəti barədə onu məlumatlandırmaq

C) Xəstənin ixtisaslı müayinəsini vaxtında təşkil etmək

D) Xəstənin ixtisaslı müalicəsini vaxtında təşkil etmək

E) Xəstənin təkidi ilə konsilium təşkil etmək


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
107) Konsilium tərəfindən verilən məsləhətlər necə həyata keçirilməlidir?

A) Şərtsiz

B) Xəstənin həyatı təhlükə altında olduğu hallarda şərtsiz

C) Xəstənin həyatı təhlükə altında olmadığı hallarda baş həkimin təkidi ilə

D) Xəstənin həyatı təhlükə altında olmadığı hallarda baş həkimin müalicə işləri üzrə müavinin təkidi ilə

E) Bütün hallarda yalnız müalicə həkiminin razılığı ilə


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
108) Bunlardan hansı həkim sirri hesab edilmir?

A) Xəstənin diaqnozu barədə məlumat

B) Xəstənin ona müraciəti barədə məlumat

C) Xəstəyə durumunun ağırlığı barədə verilən məlumat

D) Xəstənin sağlamlığının vəziyyəti barədə məlumat

E) Xəstənin müayinəsi zamanı əldə edilən məlumatlar


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
109) Həkim sirrini təşkil edən məlumat istifadə üçün necə verilə bilər?

A) Vətəndaşın razılığı ilə

B) Xəstənin müalicəsi naminə

C) Elmi nailiyyət naminə

D) Hər hansı xeyirxahlıq naminə

E) Verilə bilməz


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
110) Həkim sirrini təşkil edən məlumatı vətəndaş öz vəziyyətini izah etmək qabiliyyətinə malik olmadıqda nə naminə verilə bilər?

A) Elmi nailiyyət naminə

B) Qohumları sakitləşdirmək naminə

C) Vətəndaşı müalicə etmək naminə

D) Hər hansı xeyirxahlıq naminə

E) Verilə bilməz


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
111) Tibb işçisinin hansı hüququ yoxdur?

A) İş qrafikini müəyyənləşdirmək

B) Əmək müqaviləsi üzrə fəaliyyət göstərmək

C) Ləyaqətini qorumaq

D) İxtisas kateqoriyasına yiyələnmək

E) Biliklərini təkmilləşdirmək


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
112) Tibb işçilərinin əmək haqqı nədən asılı deyil?

A) İxtisas dərəcəsindən

B) Onun bilik və bacarığından

C) İş stajından

D) Yerinə yetirdiyi vəzifədən

E) Alimlik dərəcəsindən


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
113) Vətəndaşların sağlamlığına vurulan ziyan...? Cümləni tamamlayın.

A) Ödənilir

B) Ödənilmir

C) Ödənilmir, təqsirkar intizam cəzası alır

D) Ödənilmir, təqsirkar inzibati cəza alır

E) İntizam cəzası veriləndə ödənilmir


Ədəbiyyat: Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
114) Əmək müqaviləsi üzrə işçinin hüququna nə aid deyil?

A) Sərbəst sürətdə iş yerini seçmək

B) Sərbəst sürətdə ixtisasına uyğun əmək fəaliyyəti növünü seçmək

C) Sərbəst sürətdə peşəsinə uyğun əmək fəaliyyəti növünü seçmək

D) Sərbəst sürətdə ixtisasına uyğun əmək fəaliyyəti üçün müəssəni seçmək

E) Sərbəst sürətdə iş rejimini və əmək fəaliyyəti növünü seçmək


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
115) Əmək müqaviləsi üzrə işçinin hüququna nə aid deyil?

A) İş vaxtında qazanc əldə etmək məqsədi ilə qanunvericilikdə qadağan edilməyən fəaliyyətlə məşğul olmaq

B) İş vaxtında qazanc əldə etmək məqsədi ilə qanunvericilikdə qadağan edilməyən, habelə əmək müqaviləsi üzrə tərəflərin öhdəliklərinə xələl gətirməyən fəaliyyətlə məşğul olmaq

C) Sərbəst sürətdə peşəsinə uyğun əmək fəaliyyəti növünü seçmək

D) Sərbəst sürətdə ixtisasına uyğun əmək fəaliyyəti növünü seçmək

E) Sərbəst sürətdə iş yerini seçmək


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
116) Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələrinə nə aid deyil?

A) Əmək intizamına əməl etmək

B) Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilməmiş əmək funksiyalarını yerinə yetirmək

C) İşə götürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq

D) İş yoldaşlarının əmək hüquqlarını pozmamaq

E) Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
117) İşə götürənin əsas vəzifələrinə nə aid deyil?

A) İşcilərin şikayətlərinə baxmaq

B) Əmək müqaviləsinin şərtlərinə əməl etmək

C) İş qrafikini işcinin tələbinə uyğunlaşdırmaq

D) Əmək müqavilələrini müvafiq qaydada pozmaq

E) Kollektiv sazişlərin şərtlərinə əməl etmək


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.
118) Bunlardan hansı əmək müqaviləsinin mütləq məlumatı hesab edilmir?

A) İşçinin ailə vəziyyəti

B) İşə götürənin adı, ünvanı

C) İşçinin iş yeri

D) Əmək müqaviləsinin müddəti

E) İş və istirahət vaxtı


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
119) Aşağıdakılardan hansı əmək müqaviləsində əmək şəraitinin mütləq şərti hesab edilmir?

A) İstirahət vaxtı

B) İş vaxtı

C) Əmək məzuniyyətinin vaxtı

D) Əmək haqqı

E) Əmək məzuniyyətinin müddəti


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
120) Neçə ilədək bağlanılan müqavilələr müddətli əmək müqaviləsinə aiddir?

A) 8


B) 6

C) 7


D) 5

E) 9
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


121) Əmək müqaviləsi bağlanarkən həkimin təqdim etdiyi sənədlərə bunlardan hansı mütləq aid deyil?

A) Yaşayış yerindən arayış

B) Diplom

C) Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd

D) İnternaturanı bitirmək haqqında sənəd

E) Ixtisaslaşma haqqında digər sənəd


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
122) Əmək müqaviləsi bağlanılarkən həkimin təqdim etdiyi sənədlərə nə aid deyil?

A) Diplom

B) Xasiyətnamə

C) Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd

D) İnternaturanı bitirmək haqqında sənəd

E) Ixtisaslaşma haqqında digər sənəd


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
123) Əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəti necə müəyyənləşdirilir?

A) Üç aydan artıq olmamaqla

B) Mütləq bir ay müddətində

C) Mütləq iki ay müddətində

D) Tərəflərin razılığı ilə 4 aydan artıq olmaqla

E) Sınaq müddəti qadağandır


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
124) Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri digərinə neçə gün əvvəl yazılı xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini poza bilər?

A) 6


B) 2

C) 4


D) 5

E) 3
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi


125) Işə götürən nəyi müəyyən edə bilməz?

A) Əmək şəraitinin şərtlərindən daha yüksək status

B) Əmək şəraitinin şərtlərindən daha yüksək əlavə əmək haqqı

C) Əmək şəraitinin şərtlərindən daha yüksək əlavə məzuniyyət müddəti

D) Əmək şəraitinin şərtlərindən daha yüksək qısaldılmış iş vaxtı

E) Əmək şəraitinin şərtlərindən daha yüksək fərdi sığorta məbləği


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə