Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


) Hansı hallarda ekspert qiymətləndirmə mütləqdir?Yüklə 1,04 Mb.
səhifə6/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

435) Hansı hallarda ekspert qiymətləndirmə mütləqdir?

A) Hər əlillik hadisəsi

B) Hər infeksion xəstəlik

C) Hər uşaq ölümü hadisəsi

D) Hər hospitallaşma hadisəsi

E) Hər başqa yerlərə göndərilən müalicə hadisəsi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
436) 95 müalicə olunmuş xəstənin 80-da yaxşılaşma qeyd olunmuş, müalicəyə sərf olunan vəsait 1500 manat, planlaşdırılan vəsait 1600 manat, adekvat texnologia tətbiq olunmuş mualicələr - 86. Tibbi nəticə (effektivlik ) əmsalı nə qədərdir?

A) 0,84


B) 0, 65

C) 1,18


D) 0,16

E) 1,34
Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.


437) 95 müalicə olunmuş xəstənin 80-da yaxşılaşma qeyd olunmuş, müalicəyə sərf olunan vəsait 1500 manat, planlaşdırılan vəsait 1600 manat, adekvat texnologia tətbiq olunmuş müalicələr - 86. Keyfiyyət əmsalı nə qədərdir?

A) 0,16


B) 0,84

C) 0,95


D) 1,08

E) 0,93
Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.


438) 95 müalicə olunmuş xəstənin 80-da yaxşılaşma qeyd olunmuş, müalicəyə sərf olunan vəsait 1500 manat, planlaşdırılan vəsait 1600 manat, adekvat texnologia tətbiq olunmuş müalicələr - 86. Xidmətdən razı qalan- 89. Sosial məmnunluq əmsalı nə qədərdir?

A) 0,78


B) 0,84

C) 0,94


D) 1,15

E) 0,32
Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.


439) 95 müalicə olunmuş xəstənin 80-da yaxşılaşma qeyd olunmuş, müalicəyə sərf olunan vəsait 1500 manat, planlaşdırılan vəsait 1600 manat, adekvat texnologia tətbiq olunmuş mualicələr - 86. Məsrəflərin nisbi əmsalı nə qədərdir?

A) 1,06


B) 0,94

C) 0,84


D) 0, 68

E) 1,15
Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.


440) 95 müalicə olunmuş xəstənin 80-da yaxşılaşma qeyd olunmuş, müalicəyə sərf olunan vəsait 1500 manat, planlaşdırılan vəsait 1600 manat, adekvat texnologia tətbiq olunmuş mualicələr - 86. Xidmətdən razı qalan- 89. İnteqral effektivlik əmsalı nə qədərdir?

A) 0,75


B) 0,80

C) 0,99


D) 1,15

E) 1,32
Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.441) Poliklinikanın fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) İlkin əlilik

B) Xəstələnmə

C) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə xəstələnmə

D) Gəlişlərin sayı

E) Evdə ölüm


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
442) Uşaq poliklinikasının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Bir yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

B) Xəstələnmə

C) Uşaqların sağlamlıq qruplarına görə bölgüsü

D) Ana südü ilə qidalanan bir yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

E) Uşaqların peyvəndlərlə əhatəsi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
443) Uşaq poliklinikasının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Perinatal ölüm0

B) -5 yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

C) Uşaqların sağlamlıq qruplarına görə bölgüsü

D) Ana südü ilə qidalanan bir yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

E) Uşaqların peyvəndlərlə əhatəsi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
444) Uşaq poliklinikasının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Bir yaşda uşaqların ölümü

B) Xəstələnmə

C) Uşaqların sağlamlıq qruplarına görə bölgüsü

D) Ana südü ilə qidalanan bir yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

E) 0-7 yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
445) Uşaq poliklinikasının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Uşaqların sağlamlıq qruplarına görə bölgüsü

B) Hospitallaşmanın birinci 24 saatında ölən uşaqların xüsusi çəkisi

C) Bir yaşlı uşaqların stasionarda ölümü

D) Ana südü ilə qidalanan bir yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

E) Uşaqların peyvəndlərlə əhatəsi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
446) Qadın məsləhətxanasının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə aid deyil?

A) Hamilə qadınların sayı

B) Vaxtından əvvəl doğuşların xüsusi çəkisi

C) Qadınların kontrasepsiya tətbiqinin tezliyi

D) Vakuum –aspirasiya yolu ilə aparılan abortların xüsusi çəkisi

E) Perinatal ölüm


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
447) Qadın məsləhətxanasının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Abortların tezliyi

B) Vaxtından əvvəl doğuşların xüsusi çəkisi

C) Qadınların kontrasepsiya tətbiqinin tezliyi

D) Vakuum –aspirasiya yolu ilə aparılan abortların xüsusi çəkisi

E) Doğuşun səviyyəsi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
448) Stomatoloji bölmənin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Protezlərin sayı

B) Sanasiya olunanların ilkin xəstələr arasında payı

C) Planlı müayinə olunanlar arasında sanasiyaya ehtiyacı olanların payı

D) Müalicə olunanların sayı

E) Kariyes və plombların, çıxarılmış dişlərin nisbəti


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
449) Xəstəxananın fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Xəstələrin sayı

B) Sağalma ilə yazılanların payı

C) Nozologiyalar üzrə letallığın səviyyəsi

D) Planlı xəstələrin müdaxilə önü vaxtın müddəti

E) Pisləşmə ilə yazılanların payı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
450) Doğum evinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Ölüdoğulma

B) Yeni doğulmuşların xəstələnməsi

C) Kesar əməliyatının tezliyi

D) Doğanların sayı

E) Erkən neonatal ölüm


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
451) Təcili yardım stansiyasının əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Vaxtında göstərilən yardımların xüsusi çəkisi

B) Təkrari çağırışların tezliyi

C) Stasionara gətirilənlərdən hospitallaşanların payı

D) Səyyar briqadaların sayı

E) Şikayətlərin sayı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.

452) Həkim sahə terapevtinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Diaqnozların uyğunsuzluğu

B) Dispanserləşdirilmişlərin xüsusi çəkisi

C) Sağlamlıq qruplarına görə əhalinin bölgüsü

D) Sahədə əhalinin sayı

E) Gec aşkar olunmuş vərəmin xüsusi çəkisi


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
453) Həkim sahə pediatrının fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Profilaktik peyvəndlərlə əhatə

B) Bir yaşlı uşaqların sağlamlıq qruplarına bölgüsü

C) Ana südü ilə qidalanan (4 aya qədər) bir yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi

D) Bir yaşa qədər uşaqların sayı

E) Dispanser qeydində olanların payı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
454) Həkim yeniyetmə terapevtinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Sağlamlaşdırılmışların xüsusi çəkisi

B) Yeniyetmələrin sayı

C) Əməliyyat aparılanların ehtiyacı olanlar arasında payı

D) Korreksiya edici eynəklərlə təminat

E) Sağlamlıq qrupuna görə bölgü


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
455) Məsləhətxanada mama ginekoloqun fəaliyyətinin əsas göstəricilərinə hansı aid deyil?

A) Hamilə qadınların sayı

B) Hamilə qadınların erkən qeydiyatı

C) Kontrasepsiyaların tətbiqi tezliyi

D) Abortların tezliyi

E) Vakuum-aspirasiya ilə aparılan abortların payı


Ədəbiyyat: Приказ Минздрава СССР от 15.07.1988 № 565.
456) Tibb müəssisəsinin akkreditasiya olunmasının əsas məqsədinə hansı daxildir?

A) Tibbi xidmətin dəyərinin stabilləşməsi

B) Tibbi yardımın həcminin müəyyən olunması

C) Tibbi yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsi

D) İş yerlərinin standarta uyğunlaşdırılması

E) Peşə kamilliyinin yüksəldilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

457) İnnovasiya nədir?

A) Apteklərin təmin edilməsidir

B) Yeni tibb avadanlığıdır

C) Səhiyyədə yeniliklərin tətbiqi

D) Marketinqin oxşarıdır

E) Menecmentin oxşarıdır


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

458) P hansı intervalda olanda nəticə təsadüfi sayılmır?

A) 0- 0,05

B) 0- 0,10

C) 0- 0,20

D) 0- 0,30

E) 0- 0,50


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013

459) Toplumun fərdi göstəriciləri: 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11. Mediananı qədərini müəyyən edin?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013460) Toplumun fərdi göstəriciləri: 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11. Moda nə qədər təşkil edir?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 1

E) 5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013


461) Toplumun fərdi göstəriciləri: 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11. Orta kəmiyyət nə qədərdir?

A) 4,45


B) 1, 37

C) 3,23


D) 3,09

E) 5,0
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013462) Toplumun fərdi göstəriciləri: 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 25-ci prosentili nəqədərdir?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013463) Toplumun fərdi göstəriciləri: 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 75-ci prosentili nəqədər təşkil edir?

A) 3


B) 1

C) 5


D) 4

E) 2
Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения.


464) Toplumun fərdi göstəriciləri: 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 50-ci prosentili nəqədər təşkil edir?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013


465) Verilmişdir: 289; 203; 359; 243; 232; 210; 251; 246; 224; 239; 220;211. Medianan nə qədər təşkil edir?

A) 267,6


B) 245,0

C) 218,9


D) 235,5

E) 312,5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицин. М., 2013466) Verilmişdir: 289; 203; 359; 243; 232; 210; 251; 246; 224; 239; 220; 211. 25- ci sentili tapın?

A) 211,0


B) 245,0

C) 218,9


D) 267,6

E) 312,5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987


467) Verilmişdir: 289; 203; 359; 243; 232; 210; 251; 246; 224; 239; 220; 211. 75- ci sentili nəqədər təşkil edir?

A) 218,9


B) 245,0

C) 251


D) 267,6

E) 312,5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987468) Verilmişdir: 289;203; 359; 243; 232; 210; 251; 246; 224; 239; 220; 211. 50-ci sentili nəqədərdir?

A) 235,5


B) 245,0

C) 218,9


D) 267,6

E) 312,5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987469) Verilmişdir: 289; 203; 359; 243; 232; 210; 251; 246; 224; 239; 220; 211; Standart xəta nəqədərdir?

A) 45,0


B) 43

C) 18,9


D) 67,6

E) 12,5
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987470) Orta kəmiyyət 8.5 və standart xəta 4.7 olan 1-ci qrupla orta kəmiyyəti 13,9 və standart xətası 4,1 olan 2-ci qrup müqayisə olunur( hər qrupda 21 nəfər). Qrup arası fərqin dürüstlüyünü hesablayın ?

A) 0,01


B) 0,05

C) 0,02


D) 0,5

E) 0,6
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987471) Orta kəmiyyət 8.5 və standart xəta 4.7 olan 1-ci qrupla orta kəmiyyəti 13,9 və standart xətası 4,1 olan 2-ci qrup müqayisə olunur ( hər qrupda 21 xəstə). t Meyarı nə qədərdir?

A) 1,9


B) 3,9

C) 2,0


D) 1,8

E) 2,4
Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987472) 1- ci şöbədə 9 xəstədən 1 nəfəri, 2-ci şöbədə isə 14 xəstədən 4 nəfər ölüb. Fişerin dəqiq meyyarı nəqədər təşkil edir?

A) 0,26


B) 0,026

C) 0, 001

D) 0,1

E) 0,0001


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М.. 1987

473) Bir həkim 5 xəstənin 1-də digər həkim isə 6 xəstənin 3-də diaqnozu səhv qoyub.Onlar arasında fərqi qiymətləndirmək üçün Fişerin dəqiq meyarı nəqədər təşkil edir?

A) 0,02


B) 0,05

C) 0,01


D) 0,30

E) 0, 001


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987

474) 1- ci şöbədə 9 xəstədən 1 nəfəri, 2-ci şöbədə isə 14 xəstədən 4 nəfər ölüb. Bu şöbələrin letallıq göstəricilərinin fərqinin dürüstlüyü hansı meyyarla qiymətləndirilməlidir?

A) Fişerin dəqiq meyarı

B) Xi-kvadratı

C) T-meyarı

D) Korelasiya əmsalı

E) Reqressiya əmsalı


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
475) 1- ci şöbədə 900 xəstədən 10 nəfəri, 2-ci şöbədə isə 1400 xəstədən 40 nəfər ölüb. Bu şöbələrin letallıq göstəricilərinin fərqinin dürüstlüyü hansı meyyarla qiymətləndirilməlidir?

A) Korelasiya əmsalı

B) Xi-kvadratı

C) Fişerin dəqiq meyarı

D) T(z)-meyarı

E) Reqressiya əmsalı


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
476) I-çi müalicə metodu 79 xəstədə, 2-ci 72 xəstədə tətbiq edilib. Bu qruplarda letallıq hadisələri 36 və 19 olmuşdur. Bu göstəricilərinin fərqinin dürüstlüyü hansı meyyarla qiymətləndirilməlidir?

A) T(z)-meyarı

B) Fişerin dəqiq meyarı

C) Xi-kvadratı

D) Korelasiya əmsalı

E) Reqressiya əmsalı


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
477) 27 xəstənin 7 –də və 16 xəstənin 2-də residiv qeydə alınıb. Bu göstəricilərinin fərqinin dürüstlüyü hansı meyyarla qiymətləndirilməlidir?

A) Reqressiya əmsalı

B) Fişerin dəqiq meyarı

C) T(z)-meyarı

D) Korelasiya əmsalı

E) Xi-kvadratı


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
478) Nəticələrdən hər hansı biri neçədən az olanda Xi-kvadratı tətbiq olunmur?

A) 5-dən


B) 51-dən

C) 15-dən

D) 25-dən

E) 35-dən


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987

479) Hər birində toplumun sayı və onlardan əlil olanların sayı verilmişdir. Cəmi 5 qrup var və bunlar arasında əlillik ehtimalının fərqinin dürüstlüyü hansı meyyarla qiymətləndirilə bilər?

A) Korelasiya əmsalı

B) Fişerin dəqiq meyarı

C) T(z)-meyarı

D) Xi-kvadratı

E) Reqressiya əmsalı


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
480) Hansı qeyri parametrik metod iki qrupun müqayisəsi üçün yararlıdır?

A) Danna


B) Uilkokson

C) Kruskal

D) Manna-Uitni

E) Fridman


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
481) Hansı qeyri parametrik metod müalicədən əvvəl və sonrakı nəticələrin müqayisəsi üçün yararlıdır?

A) Uilkokson

B) Manna-Uitni

C) Kruskal

D) Danna

E) Fridman


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
482) Hansı qeyri parametrik metod bir neçə qrupun müqayisəsi üçün yararlıdır?

A) Uilkokson

B) Kruskal-Uollis

C) Manna-Uitni

D) Danna

E) Fridman


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
483) Hansı qeyri parametrik metod müxtəlif metodlarla müalicəyə (ardıcıl) məruz qalmış eyni qrupun müqayisəsi üçün yararlıdır?

A) Kruskal

B) Uilkokson

C) Fridman

D) Danna

E) Manna-Uitni


Ədəbiyyat: Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Ю.П.Лисицын М., 1987
484) Aşağıda qeyd olunan göstəricilərdən hansı əlamətin tezliyini və yayılma dərəcəsini xarakterizə edir?

A) Nisbət göstəricisi

B) Ekstensiv göstərici

C) İntensiv göstərici

D) Əyanilik göstəricisi

E) Demoqrafik göstərici


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. Ю.П.Лисицын. М., 2000
485) Sağlamlığın statistik məlumatlarına nələr daxildir?

A) Tibbi yardımın münasibliyinin göstəriciləri

B) Stasionarın işinin göstəriciləri (çarpayıların bir ildə işi, çarpayı dövriyyəsi, xəstənin çarpayıda orta olma müddəti)

C) Xəstələnmə, əlillik və ölüm göstəriciləri

D) Tibb müəssisələrinin hesabatlarının göstəriciləri

E) Poliklinikada qəbulda həkim-terapevtin yükü


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
486) Körpə ölümü göstəricisi hansı düsturla hesablanır?

A) Ana ölümü strukturunda 1 yaşa qədər ölən uşaqların nisbəti

B) (1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı 1000) / (uşaq əhalisinin orta sayı)

C) 1000 nəfərə görə diri və ölü doğulmuş uşaqların nisbəti

D) Ümumi ölüm strukturunda 1 yaşa qədər ölən uşaqların xüsusi çəkisi

E) (Hazırki təqvim ilində 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı x 1000) / (hazırki ildə doğulanların 2/3-si + əvvəlki ildə doğulanların 1/3-i)


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000
487) Əhalinin ümumi ölüm göstəricisi hansı düsturla hesablanır?

A) (1 il ərzində ölənlərin sayı x 1000) / (əhalinin orta illik sayı)

B) (1 il ərzində ölənlərin sayı x 1000) / ( əhalinin sayı)

C) (1 il ərzində ölənlərin sayı x 1000) / həyatın orta müddəti

D) (1 il ərzində ölənlərin sayı x 1000) / 1000 nəfərə görə doğulanların sayı

E) (1 il ərzində ölənlərin sayı x 1000) / ölü doğulmuş uşaqların sayı


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000
488) Variasiya sırasının tərifi hansıdır?

A) Keyfiyyət cəhətdən yekcins statistik cəmdir, onun ayrı-ayrı vahidləri öyrənilən əlamətin və ya hadisənin kəmiyyət fərqlərini xarakterizə edir

B) Keyfiyyətcə müxtəlif tərkibli cəmi xarakterizə edən rəqəmlər sırasıdır

C) Müxtəlif əlamətlərin kəmiyyət ifadəsidir

D) Kişi və qadınların say sırasıdır

E) Əhalinin rayonlar üzrə sayıdır


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000
489) Tibbi statistika adı altında aşağıdakılardan hansı başa düşülür:

A) Ekstrapolyasiya və proqnozlaşdırma

B) Əhalinin xəstələnmə dərəcəsini öyrənmək üçün statistik metodların cəmi

C) Statistikanın xəstələnmə məsələlərini öyrənən sahəsi

D) Statistikanın təbabət, gigiyena, sanitariya və səhiyyə ilə əlaqədar məsələləri öyrənən sahəsi

E) Müalicə-profilaktika müəssisələrinin fəaliyyətinin təhlili


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

490) Reqressiya əmsalı əlamətlər arasında nəyi öyrənməyə imkan verir?

A) İki əlamətin qarşılıqlı təsirini

B) Hadisələr və əlamətlərin təsirə məruz qalmazdan əvvəlki vəziyyətini

C) Hadisələrin və ya əlamətlərin arasında qarşılıqlı əlaqənin sıxlığını və ya gücünü

D) Hadisənin keçmişdə inkişaf tendensiyasını

E) Təsir edən əlamətin bir vahid dəyişməsinin nəticəvi əlamətin nə qədər dəyişməsinə səbəb olduğunu


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

491) Orta kvadratik fərqlənmə variasion sıranın hansı xüsusiyyətini xarakterizə edir?

A) Hər bir variantla orta kəmiyyətin fərqini

B) Hər bir variantın öz orta kəmiyyəti ətrafında yerləşmə sıxlığını

C) Ən böyük və ən kiçik variantlar arasındakı fərqi

D) Hər bir variantın orta kəmiyyətdən fərqinin kvadratını

E) Hər bir variantın kvadratı ilə orta kəmiyyətin fərqini


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

492) Aşağıdakı üsullardan hansı ilə orta kəmiyyəti hesablamaq mümkündür?

A) Asılı riyazi üsul

B) Moment üsulu

C) Adi üsul

D) Riyazi üsul

E) Orta xəta


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

493) Ekstensivlik göstəricisi nəyi ifadə edir?

A) Əlamətin ümumi hadisə içərisində payını və ya xüsusi çəkisini

B) Əlamətin mühitdə payını və ya dərəcəsini

C) Əlamətin başqa bir əlamətə olan nisbətini

D) Hadisənin ekstensivliyini

E) Əlamətin ətraf mühitdə yayılma səviyyəsini, payını və ya xüsusi çəkisini


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

494) İntensivlik göstəricisi nəyi ifadə edir?

A) Hadisənin ümumi proses içərisində payını

B) Hadisənin ətraf mühitdə yayılma səviyyəsini və ya dərəcəsini

C) Hadisənin mühitdə yayılma səviyyəsini və ya şiddətini

D) Mütləq və nisbi kəmiyyətin nisbətinə

E) Hadisənin səviyyəsini, şiddətini və ya dərəcəsini


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

495) Orta kəmiyyət onun xətasından ən azı nə qədər böyük olduqda etibarlı hesab olunur?

A) 2,5


B) 1,5

C) 2,0


D) 2,7

E) 3,0
Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000496) Ekstensivlik göstəricilərinin ifadə vahidi nədir?

A) Faiz (%)

B) Promille (‰)

C) Prodesimille (‰)

D) Anqstrem

E) Dərəcə (0)


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

497) Münasibət göstəricisi nəyə deyilir?

A) İki mütləq rəqəmin faizlə nisbətinə

B) Bir-biri ilə məntiqi əlaqəsi olan iki mütləq rəqəmin nisbətinə

C) Bir-biri ilə məntiqi əlaqəsi olmayan iki mütləq rəqəmin nisbətinə

D) İki göstəricinin dürüstlük əmsalının nisbətinə

E) İki mütləq rəqəmin ümumi hadisə içərisində payına və ya intensivliyinə


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

498) Standartlaşdırma metodunun mərhələlərinə nələr aiddir?

A) Dürüstlük əmsalının hesablanması

B) Korrelyasiya əmsalının hesablanması

C) Reqressiya əmsalının hesablanması

D) Gözlənilən kəmiyyətlərin hesablanması

E) Variasiya əmsalının hesablanması


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

499) Dispersion analizin neçə növü var?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 1
Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003500) Standartlaşdırmanın hansı üsulları var?

A) Vasitəli, vasitəsiz, düzünə

B) Vasitəli, düzünə, tərsinə

C) Vasitəli, düzünə, vertikal

D) Vasitəli, düzünə, horizontal

E) Vasitəli, horizontal, vertikal


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

501) Standartlaşdırma üsulu nə üçün tətbiq edilir?

A) Müqayisə edilən məcmuların daxili məzmununun təsirini aradan qaldırmaq üçün

B) Göstəriciləri standartlaşdırmaq üçün

C) İki məcmunun daxili strukturunu standartlaşdıraraq eyniləşdirmək

D) Müxtəlif hadisə və əlamətlər üçün standart göstəricilər hazırlamaq üçün

E) İki müxtəlif amilin təsirinə məruz qalan məcmular arasında standartlaşdırılmış müqayisə aparmaq üçün


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

502) Standart tərkib hansı qayda vasitəsi ilə müəyyən olunur?

A) Məcmularda tərkib hissələri üzrə uyğun əlamətləri toplamaqla

B) Müqayisə edilən məcmuların tərkib hissələrinin ekstensivlik göstəricilərini hesablamaqla

C) Məcmuların tərkib hissələrini ifadə edən mütləq rəqəmləri cəmləmək və ekstensivlik göstəricilərini hesablamaqla

D) Müqayisə olunan məcmuların tərkib hissələrinin nisbətini hesablamaqla

E) Məcmuları ifadə edən mütləq rəqəmlərin cəminin nisbətini hesablamaqla


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

503) Korrelyasion analiz üsulu ilə nəyi müəyyən etmək olar?

A) Əlamətin korrelyativ xüsusiyyətlərini

B) Faktorial əlamətlə nəticəyi əlamətin arasında əlaqənin olub-olmamasını

C) Hadisələr və əlamətlər arasında əlaqənin təsir gücünü

D) Hadisələr və ya əlamətlər arasında asılılığı və əlaqəni

E) Faktorial əlamətin nəticəvi əlamətə təsir gücünü


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

504) Bunlardan hansı qeyri-parametrik üsuldur?

A) Variasiya əmsalı

B) Orta kəmiyyətlər

C) Proqnozlaşdırma

D) İterasiya əmsalı

E) Korrelyasion analiz


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

505) Kartoqramlardan hansı hallarda istifadə olunur?

A) Statistik materialların coğrafi xəritə üzərində təsvirini izah etmək ücün

B) Yerin coğrafiya xəritəsinə köçürülməsi üçün

C) Tibb kadrlarının regionlar üzrə paylanması üçün

D) İqlim amillərinin sağlamlığa təsirinin qiymətləndirilməsi üçün

E) Tikilməkdə olan səhiyyə obyektlərini təsvir etmək üçün


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

506) Xəstələnmənin strukturunun təsvirinin əyani olması üçün hansı diaqramdan istifadə oluna bilər?

A) Xətti


B) Sütunlu

C) Sektorlu

D) Radial

E) Kartodiaqram


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
507) 1000 nəfərə görə hesablanmış xəstələnmə haqqında məlumatlar hansı diaqram şəklində təqdim oluna bilər?

A) Radial

B) Sektorlu

C) Sütundaxili

D) Xətti

E) Sütunlu

Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

508) Tibbi-statistik tədqiqatın dördüncü (son) mərhələsi hansıdır?

A) Tədqiqatın nəticələrinin qrafik təsviri

B) Tədqiqatın dəyərinin müəyyən edilməsi

C) Təhlil, nəticələrin formalaşması, praktikada tətbiqi

D) Göstəricilərin hesablanması

E) Statistik cədvəllərin tərtib edilməsi


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

509) Tibbi-statistik tədqiqatın üçüncü mərhələsi hansıdır?

A) Tədqiqatın dəyərinin müəyyən edilməsi

B) Toplanmış materialın statistik təhlili

C) Materialın işlənməsi, şifrlənməsi, hesablanması və yoxlanması

D) Tədqiqatın planının tərtib edilməsi

E) Nəticələrin tətbiqi


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

510) Tibbi-statistik tədqiqatın ikinci mərhələsi hansıdır?

A) Müşahidələrin həcminin müəyyənləşdirilməsi

B) Statistik materialın işlənməsi

C) Tədqiqatın planının tərtib edilməsi

D) Material qruplaşdırması və cəmləşdirilməsi

E) Tədqiqatın vəzifələrinn dürüst ifadə edilməsi


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

511) Tibbi-statistik tədqiqatın birinci mərhələsi hansıdır?

A) Variasiya sırası qurulması

B) Material toplanması

C) Məlumatların şıfrlənməsi və qruplaşdırılması

D) Məlumatların işlənməsi

E) Tədqiqatın proqramının və planının tərtib edilməsi


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

512) Göstəricinin hər hansı bir zamanı ərzində dəyişməsi nə ilə xarakterizə edilir?

A) Dürüstlük əmsalı

B) Ekstensivlik göstəricisi

C) Dinamik sıranın göstəriciləri ilə

D) İntensiv göstərici

E) Standartlaşdırılmış göstərici


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

513) Hadisənin zamana görə dəyişməsini öyrənmək üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

A) Dinamik sıraların təhlili

B) Sütundaxili diaqram

C) Variasiya sırası

D) Tipoloji qruplaşma

E) Kartisxem


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

514) Styudent əmsalının hansı minimal səvıyyəsi müqayisə olunan kəmiyyətlər arasında fərqin dürüstlüyünü göstərir?

A) 2,0


B) 1,8

C) 1,0


D) 2,5

E) 3,0
Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000515) Orta kəmiyyətlər arasındakı fərqin dürüstlüyünü müəyyən edən göstərici hansıdır?

A) ) Orta xəta

B) Korrrelyasiya əmsalı

C Dürüstlük əmsalı (t)

D) İntensiv göstəricisi

E) İnkişaf tempi


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

516) Styudent əmsalı nədir?

A) Orta kəmiyyətdir

B) Dürüstlük əmsalıdır

C) Korrelyasiya əmsalıdır

D) Standartlaşdırılmış göstəricidir

E) Əlamətin müxtəlifliyinin xarakteristikasıdır


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

517) Dürüstlük əmsalı 2-yə bərabər olduqda, etibarlılıq ehtimalı neçə faiz təşkil edir?

A) 99%


B) 68%

C) 95,0%


D) 99,5%

E) 99,9%
Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003518) Son hədd xətası nədir?

A) Əlamətin variabellik göstəricisidir

B) Dürüstlük əmsalıdır

C) Elə bir etibarlılıq intervalıdır ki, seçmə tədqiqatın və ya ümumi cəmin gözlənilən nəticələri onun hüdudlarında yerləşir

D) Hesablamaların yanlışlığıdır

E) Variasiya sırasının böyüməsidir


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

519) Təmsilçilik nədir?

A) Seçmə cəmin orta ədədi kəmiyyətinin ümumi cəmin oxşar parametrinə uyğunluğudur

B) Başdan-başa aparılan tədqiqat zamanı alınan nəticənin dürüstlüyüdür

C) Tədqiqatın dəqiqlik göstəricisidir

D) Əlamətlər arasında əlaqəni xarakterizə edən anlayışdır

E) Tədqiqatın metodikasının xarakteristikasıdır


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

520) Orta ədədi kəmiyyətin orta xətası aşağıda qeyd olunanlardan hansı ilə tərs mütənasibdir?

A) Dürüstlük göstəricisinə

B) Öyrənilən əlamətin müxtəliflik göstəricisinə

C) Təmsil olunma xətasına

D) Müşahidələrin sayının kvadrat kökü

E) Öyrənilən əlamətin həcminə


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

521) Mövsümü dəyişikliklərin əyani təsvir edilməsi üçün hansı diaqramdan istifadə olunur?

A) Sektorlu

B) Sütundaxili

C) Radial

D) Kartoqram

E) Normoqram


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

522) Variasiya sırasında öyrənilən əlamətin müxtəlifliyinin xarakteristikası hansıdır?

A) Orta kvadratik kənara çıxma

B) Mütləq artım

C) Korrelyasiya əmsalı

D) Müşahidələrin sayı

E) Orta kəmiyyət


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

523) Əyanilik göstəricisindən hansı hallarda istifadə olunur?

A) Hesabat tərtib etmək üçün

B) Strukturun xarakteristikası üçün

C) Öyrənilən əlamətin xüsusi çəkisini təyin etmək üçün

D) Hadisənin yayılma dərəcəsini qiymətləndirmək üçün

E) Hadisələri müqayisə etmək üçün


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

524) İki seçmənin bölünmə növünü müqayisə etmək üçün hansı meyardan istifadə olunur?

A) Fişer


B) Styudent

C) xi-kvadrat

D) İşarələr

E) Mediana


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

525) Orta ədədi kəmiyyətin orta xətası qeyd olunanlardan hansı ilə düz mütənasibdir?

A) Müşahidələrin sayı ilə

B) Əlamətin rast gəlmə tezliyi ilə

C) Dürüstlük əmsalı ilə

D) Orta kvardatik fərqlənmə ilə

E) Öyrənilən əlamətin həcmi ilə


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

526) Dinamik sıraların təhlili üçün hansı göstərici istifadə olunur?

A) Nisbət

B) İntensivlik

C) Əyanilik

D) Ekstensiv

E) Standartlaşdırılmış


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

527) Hansı göstərici dinamik sıranı xarakterizə edir?

A) Nisbət

B) Ekstensiv

C) İntensiv

D) Artım (azalma)

E) İllik dinamika


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

528) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı nisbi kəmiyyət deyildir?

A) Münasibət göstəriciləri

B) Ekstensivlik göstəriciləri

C) Doğum göstəriciləri

D) Müvafiqlik əmsalı

E) İntensivlik göstəriciləri


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

529) Standartlaşmа göstəriciləri vasitəsi ilə nəyi qiymətləndirməк mümkündür?

A) Aparılan tədbirlərin keyfiyyətini

B) Xəstələnmənin strukturunu

C) Müqayisə olunan qrupların müxtəlif tərkibli strukturunun göstəricilərin səviyyəsinə təsirini

D) Xəstələnmə, letallıq, ölüm səviyyəsini

E) Daimi təsir göstərən səbəblərin təsirini


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

530) İki seçmə arasında korrelyasiya əmsalı 1-ə bərabərdir. Belə nəticə onların arasında qarşılıqlı əlaqə olduğunu düşünməyə əsas verə bilər?

A) Əgər heç olmasa bir seçmə normal bölgüyə malikdirsə

B) Əgər hər iki seçmə eyni bölgüyə malikdirsə

C) Əgər hər iki seçmə normal bölgüyə malikdirsə

D) Dürüstlüyü sübut olunan istənilən halda

E) Əgər seçmələr eyni qiymətli deyilsə


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

531) Xəstələnmənin çoxillik dinamikasının tendensiyasını hesablamaq üçün ən obyektiv metod hansı hesab olunur?

A) Dəyişkən orta metodu

B) Ən kiçik kvadratlar metodu

C) Dövrlərin iriləşdirilməsi metodu

D) Orta ədədi göstəricilərin hesablanması

E) Mediananın hesablanması


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

532) Aşağıda qöstərilənlərdən hansılar statistik tədqiqatların aparılması üçün daha əhatəli hesab olunur?

A) İcraçıların təlimatlandırılması

B) Sənədlərdən məlumatların surətinin çıxarılması

C) Materialın qeydiyyatının, şifrlənməsinin və yekun yoxlanmasının keyfiyyətinə nəzarət, göstəricilərin hesablanması və qrafik təsviri

D) Statistik cədvəllərin maketlərinin tərtib edilməsi

E) Rəqəm materialının bölüşdürülməsi


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

533) Dinamik sıra hansı kəmiyyətlərdən tərtib olunur?

A) Orta


B) Nisbi

C) Bütün kəmiyyətlərdən

D) Variasiya

E) Mütləq


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

534) Əhalinin ümumi xəstələnmə səviyyəsi hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

A) Əyanilik

B) Nisbət

C) Ekstensivlik

D) İntensivlik

E) Orta ədədi


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

535) Hər hansı bir əlamətin öyrənilməsi üçün bir qrupda birləşmiş şəxslərin müəyyən sayı necə adlanır?

A) Etnos


B) Populyasiya

C) Statistik məcmu (toplum)

D) Müşahidə vahidi

E) Ərazinin əhalisi


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

536) Varianta nədir?

A) Orta kəmiyyətdir

B) Əlamətin ədədi ifadəsidir

C) Nisbi göstəricidir

D) Mütləq kəmiyyətdir

E) Əlamətin keyfiyyət xarakteristikasıdır


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

537) Ən çox rast gələn varianta necə adlanır?

A) Moda


B) Orta ədədi

C) Mediana

D) Ədədi kəmiyyət

E) Dominant


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

538) Müşahidələrin həcmi artdıqda təmsilçiliyin xətası dəyişirmi?

A) Artır


B) Dəyişməz qalır

C) Azalır

D) Lazım olmur

E) Mənası dəyişir


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

539) Orta kəmiyyətlər hansı əlamətlərin xarakteristikası üçün istifadə olunur?

A) Kəmiyyət

B) Keyfiyyət

C) Nisbi


D) Mütləq

E) Qiymət


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

540) Hansı göstərici hadisənin tezliyini və yayılma dərəcəsini xarakterizə edir?

A) Boy göstəricisi

B) Ekstensiv göstərici

C) İntensiv göstərici

D) Əyanilik göstəricisi

E) İllik dinamika


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

541) Əhalinin həkimlə təmin olunma dərəcəsini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricidən istifadə olunur?

A) Orta ədədi kəmiyyət

B) Ekstensivlik göstəricisi

C) İntensivlik göstəricisi

D) Münasibət (nisbət) göstəricisi

E) İstənilən nisbi göstərici


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

542) Orta ədədi kəmiyyətin və ya nisbi göstəricinin orta xətası nədir?

A) Müqayisə ölçüsüdür

B) Əlamətin minimal və maksimal qiyməti arasındakı fərqdir

C) Sərbəstlik dərəcələrinin sayıdır

D) Nəticənin dürüstlük ölçüsüdür

E) Variantların cəmidir


Ədəbiyyat: Tibbi statistikanın nəzəri və metodoloji əsasları. A.F.Əliyev. Bakı, 2003

543) Sosial gigiyenik tədqiqatlarda alınan nəticələrin dürüstlüyü ən azı nə qədər ehtimalla olmalıdır?

A) 95%


B) 75,0%

C) 50,0%


D) 96%

E) 98%
Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000544) Ölçülərin etibarlılıq komponentləri hansıdır?

A) Spesifiklik

B) Həssaslıq, spesifiklik və proqnozlaşdırılan kəmiyyətlərin cəmi

C) Proqnozlaşdırılan kəmiyyətlər (müsbət və mənfi)

D) Həssaslıq

E) Həssaslıq və spesifikliyin cəmi


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

545) İki seçmənin orta qiymətlərinin müqayisəsi üçün hansı meyardan istifadə olunur?

A) xi-kvadratı

B) İşarələr

C) Fişer


D) Styudent

E) Orta ədədi


Ədəbiyyat: Tibbi statistika kursu. M.S.Cabbarov. Bakı, 2000

546) Birincili tibbi statistik sənədlər nə üçün lazımdır?

A) Fəaliyyət barədə hesabatların tərtib edilməsi

B) Həkim kadrlarının planlaşdırılması

C) Tibb müəssisələrinin operativ idarə edilməsi

D) İnnovasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi

E) Marketinqin məqsədlərinin reallaşması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

547) Sosial səmərəlilik əmsalı hansı qaydada müəyyən olunur?

A) Müştərinin tibbi yardımdan məmnunluğu hallarının sayının tibbi yardım göstərilən halların ümumi sayına olan nisbəti ilə

B) Qohumların tibbi xidmətlə təmin olunduğu halların sayının xəstəyə yardım göstərildiyi halların ümumi sayına olan nisbəti ilə

C) Xəstənin təmin olunduğu halların sayının ona aparılmış konsultasiyaların ümumi sayına olan nisbəti ilə

D) Normativ xərclərin tibbi yardım göstərilməsinin qiymətləndirilən hallarına faktiki icra edilən xərclərə olan nisbəti ilə

E) Xəstənin təmin olunduğu halların sayının ona aparılmış diaqnostik müayinələrin sayına olan nisbəti ilə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

548) Ekstensivlik göstəricilərini hansı növ qrafik təsvirlər ilə göstərmək lazımdır?

A) Xətti diaqramla

B) Sütunlu diaqramla

C) Sektorlu diaqramla

D) Kriptoqramla

E) Kartoqram


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

549) Aşağıda göstərilənlərdən hansı tədqiqatın planına daxil deyildir?

A) Tədqiqatın məqsədi

B) Tədqiqatın vəzifələri

C) Tədqiqatın dürüstlüyü

D) Tədqiqatın vaxt.

E) Tədqiqatın icraçısı


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

550) Müraciət etmə göstəricilərinə görə əhalinin xəstələnmə sturkturunda birinci yerdə hansı orqan xəstəlikləri durur?

A) Həzm sistemi xəstəlikləri

B) Tənəffüs üzvləri xəstəlikləri

C) Qan dövranı xəstəlikləri

D) Sinir sistemi xəstəlikləri

E) Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

551) Hansı ambulator poliklinika müəsisələrinə aid deyil?

A) Kosmetoloji müalicəxana

B) Dispanser

C) Feldşer mama məntəqəsi

D) Fizioterapevtik poliklinika

E) Xətti ambulatoriya


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
552) Hansı növ poliklinika yoxdur?

A) Şəhər poliklinikası

B) Uşaq poliklinikası

C) Məsləhət- diaqnostika poliklinikası

D) Profilaktik müayinə poliklinikası

E) Kənd poliklinikası


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

553) Şəhər və profilaktik müayinə poliklinikalarının hansı oxşar funksiyaları var?

A) Profilaktik müayinə

B) Dispanser müşahidə

C) Müalicə

D) Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin ekspertizası

E) Profilaktik peyvəndlər


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

554) Şəhər və məsləhət diaqnostika poliklinikalarının hansı oxşar funksiyaları var?

A) Dispanser müşahidə

B) Diaqnostika

C) Profilaktik müayinə

D) Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin ekspertizası

E) Profilaktik peyvəndlər


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

555) Poliklinikanın gücü nə ilə ölçülür?

A) İşçilərin sayı

B) Növbədə gəlişlər

C) Həkimlərin sayı

D) Gündə gəlişlər

E) Sahəsi ilə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

556) Gücünə görə 5-ci qrup poliklinika növbədə nə qədər gəliş təmin etməlidir?

A) 501-750

B) 251-500

C) 250-dən az

D) 751-1200

E) 1200-dən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

557) Gücünə görə 4-cü qrup poliklinika növbədə nə qədər gəliş təmin etməlidir?

A) 251-500

B) 250-dən az

C) 501-750

D) 751-1200

E) 1200-dən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

558) Gücünə görə 3-cü qrup poliklinika növbədə nə qədər gəliş təmin etməlidir?

A) 501-750

B) 251-500

C) 250-dən az

D) 751-1200

E) 1200-dən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

559) Gücünə görə 2-ci qrup poliklinika növbədə nə qədər gəliş təmin etməlidir?

A) 250-dən az

B) 251-500

C) 501-750

D) 751-1200

E) 1200-dən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

560) Gücünə görə 1-ci qrup poliklinika növbədə nə qədər gəliş təmin etməlidir?

A) 1200-dən çox

B) 251-500

C) 501-750

D) 751-1200

E) 250-dən az


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

561) Gücünə görə 1-ci qrup poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) ) 33-49 min

B) 50-79 min

C80 mindən çox

D) 17-32 min

E) 17 mindən az


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

562) Gücünə görə 2-ci qrup poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 80 mindən çox

B) 50-79 min

C) 33- 49 min

D) 17-32 min

E) 17 mindən az


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

563) Gücünə görə 3-cü qrup poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 33-49 min

B) 50-79 min

C) 80 mindən çox

D) 17-32 min

E) 17 mindən az


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

564) Gücünə görə 4-cü qrup poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 33- 49 min

B) 50-79 min

C) 17-32 min

D) 80 mindən çox

E) 17 mindən az


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

565) Gücünə görə 5-ci qrup poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 17 mindən az

B) 50-79 min

C) 33- 49 min

D) 17-32 min

E) 80 mindən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

566) Gücü növbədə 245 gəliş olan poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 33-49 min

B) 17-32 min

C) 17 minə qədər

D) 50-79 min

E) 80 min və çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

567) Gücü növbədə 450 gəlişi olan poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 17-32 min

B) 17 minə qədər

C) 33-49 min

D) 50-79 min

E) 80 min və çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

568) Gücü növbədə 550 gəliş olan poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 50-79 min

B) 17-32 min

C) 17 minə qədər

D) 33-49 min

E) 80 min və çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

569) Gücü növbədə 850 gəliş olan poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 80 min və çox

B) 17-32 min

C) 33-49 min

D) 17 minə qədər

E) 50-79 min

Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

570) Gücü növbədə 1250 gəliş olan poliklinika nə qədər əhaliyə xidmət etməlidir?

A) 50-79 min

B) 17-32 min

C) 33-49 min

D) 80 min və çox

E) 17 minə qədər


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

580) Anamnez kabineti nə qədər gücü olan poliklinikada olmalıdır?

A) Yalnız 700 olanda

B) Yalnız 250 çox olanda

C) Yalnız 500 çox olanda

D) 750-dən çox olanda

E) Yalnız 400 olanda


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

581) Həkiməqədər kabinetin vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Xəstələri dispanser müşahidəsinə dəvət etmək

B) Pasiyentlərin bədən kütləsinin təyini

C) Arterial təzyiqin ölçülməsi

D) Göz təzyiqinin ölçülməsi

E) Ambulator kartanın çıxarışının tərtibi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

582) Həkimə qədər kabinetə müraciətlər harada qeyd olunur?

A) Gündəlikdə

B) Ambulator kartada

C) Qeydiyyat jurnalında

D) Xəstəlik tarixində

E) Dispanser kartında


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

583) Bərpa müalicəsi şöbəsinin əsas həkim mütəxəsislərinə hansı aid deyil?

A) Kardioloq

B) Nevropatoloq

C) Ttavmotoloq-ortoped

D) Həkim terapevt

E) Fizioterapevt


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

584) Bərpa müalicəsi şöbəsinin kontingenti sadalanlardan kim sayılır?

A) Apendektomiyadan sonra xəstə

B) Pnevmoniyadan sonra xəstə

C) Miokard infarktının kəskin dövründən sonra xəstə

D) Mədə xorası olan xəstə

E) Xroniki pnevmoniyası olan xəstə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

585) İnfeksion xəstəliklər kabineti (poliklinikada) sadalanlardan hansı vəzifəni aparır?

A) Profilaktik peyvəndlərin aparılması

B) Həkimlərin infeksion xəstəliklər sahəsində biliklərinin artırılması
C) Profilaktik müayinələrin aparılması

D) Profilaktik müayinələrin təşkili

E) Həkimə qədər kabinetin fəaliyyətinə nəzarət
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

586) Qastroenteroloji kabinet əhalisi nə qədər olan poliklinikada acılır?

A) 40 mindən çox

B) 30 mindən çox

C) Bütün poliklinikalarda

D) 50 mindən çox

E) 20 mindən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

587) Həkim qastroenteroloq vəzifəsinə kimlər təyin edilir?

A) Qastroenterologiyadan müdafiə etmiş

B) Qastroenterologiyadan internatura keçmiş

C) Yüksək ixtisaslı terapevtlər qastroenterologiyadan hazırlıq kursu keçəndən sonra

D) Müalicə işi üzrə institutu bitirmiş

E) Həkim terapevt


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

588) Həkim qastroenteroloqun vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Qastroduodenitlə bütün xəstələrin müayinəsi, müalicəsi və dispanserizasiyası

B) Qastroenteroloji xəstəliklərin erkən aşkar edilməsinin təşkili

C) Yeni diaqnostika metodlarının tətbiqi

D) Qastroenteroloji xəstəliklərin dispanserizasiyasına nəzarət

E) Ağır formalı patologiyalarla xəstələrin müalicəsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

589) Kardioloji kabinet əhalisi nə qədər olan poliklinikada açılır?

A) Bütün poliklinikalarda

B) 50 mindən çox

C) 30 mindən çox

D) 40 mindən çox

E) 20 mindən çox


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

590) Həkim kardioloq vəzifəsinə kimlər necə təyin edilir?

A) Yüksək ixtisaslı terapevtlər kardiologiyadan hazırlıq kursu keçəndən sonra

B) Kardiologiyadan internatura keçmiş

C) Kardiologiyadan müdafiə etmiş

D) Müalicə işi üzrə institutu bitirmiş

E) Həkim terapevt


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

591) Həkim kardioloqun vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Kardioloji xəstəliklərin erkən aşkar edilməsinin təşkili

B) Arterial hipertenziya ilə bütün xəstələrin müayinəsi, müalicəsi və dispanserizasiyası

C) Yeni diaqnostika metodlarının tətbiqi

D) Kardioloji xəstəliklərin dispanserizasiyasına nəzarət

E) Ağır formalı patologiyalarla xəstələrin müalicəsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

592)Heriatriya kabineti harda açılır?

A) İri poliklinikalarda

B) Bütün poliklinikalarda

C) Şəhər diaqnostika-məsləhət poliklinikasında

D) 50 min əhalisi olan poliklinikada

E) 80 min əhalisi olan poliklinikada


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

593) Həkim heriatr vəzifəsinə kimlər təyin edilir?

A) Heriatriyadan müdafiə etmiş

B) Heriatriyadan internatura keçmiş

C) Yüksək ixtisaslı terapevtlər heriatriyadan hazırlıq kursu keçəndən sonra

D) Müalicə işi üzrə institutu bitirmiş

E) Həkim terapevt


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

594) Həkim heriatrın vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Qoca yaşlı bütün xəstələrin müayinəsi, müalicəsi və dispanserizasiyası

B) Qocalara müalicə -məsləhət yardımı

C) Yeni diaqnostika metodlarının tətbiqi

D) Qoca yaşlı xəstəliklərin dispanserizasiyasına nəzarət

E) Vaxtsız qocalığın profilaktikası üçün işlərin aparılması


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

595) Endoskopiya kabineti harada açılır?

A) 30 min əhalisi olan poliklinikada

B) Bütün poliklinikalarda

C) İri poliklinikalarda

D) Şəhər diaqnostika- məsləhət poliklinikasında

E) 50 mindən çox əhalisi olan poliklinikada


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

596) Həkim endoskopist vəzifəsinə kim təyin edilir?

A) Cərrahiyədən internatura keçmiş

B) Xüsusi hazırlıq keçmiş həkim

C) Cərrahiyədən müdafiə etmiş

D) Müalicə işi üzrə institutu bitirmiş

E) Yüksək ixtisaslı cərrah


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

597) Poliklinikanın baş həkimi bunlardan hansı məsuliyyəti daşıyır?

A) Müalicə-diaqnostika prosesinin keyfiyyətinə nəzarət

B) Həkimin vaxtında işə gəlməsinə

C) Tibb işçilərinin deontoloji davranışına

D) Şöbə müdirinin

E) Xəstələrə dərmanların düzgün təyininə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

598) Poliklinikanın baş həkimi bunlardan hansı məsuliyyəti daşıyır?

A) Həkimin vaxtında işə gəlməsinə

B) Kadrların düzgün yerləşdirilməsinə

C) Tibb işçilərinin deontoloji davranışına

D) Şöbə müdirinin xəstəxanada həkimlərin səhər yoxlamasında iştirakına

E) Xəstələrə dərmanların düzgün təyininə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

599) Poliklinikanın baş həkimi bunlardan hansı məsuliyyəti daşıyır?

A) Tibb işçilərinin deontoloji davranışına

B) Həkimin vaxtında işə gəlməsinə

C) İşə götürülənlərin təlimatlandırılmasına

D) Şöbə müdirinin xəstəxanada həkimlərin səhər yoxlamasında iştirakına

E) Xəstələrə dərmanların düzgün təyininə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


600) Poliklinikanın baş həkiminin bunlardan nəyə ixtiyarı var?

A) İşçinin şəxsi işlərinə qarışmağa

B) İşçini istənilən işə cəlb etməyə

C) İşçini işə götürməyə

D) İşçinin istirahət hüquqnu məhdudlaşdırmağa

E) Müqavilə bağlamadan işçini işə götürməyə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

601) Poliklinikanın baş həkiminin tibb işləri üzrə müavini nəyə rəhbərlik edir?

1. Müalicə- diaqnostika prosesinə

2. Əmək qabiliyyətinin ekspertyzasına

3. Profilaktik işlərə

4. İş rejiminə

A) 1, 2


B) 1, 3

C) 2, 3


D) 3, 4

E) 2, 4
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999602) Poliklinikanın baş həkiminin tibb işləri üzrə müavininin vəzifə borcu nədir?

A) İxtisaslaşmış yardımın təşkili

B) Əhali arasında aparılacaq profilaktika və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlərin planlaşdırılması

C) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə xəstələnmənin profilaktikası sahəsındə tədbirlərin həyata keçirilməsi

D) İşçilərin iş qrafikinin tərtibi

E) Poliklinikanın texniki təchizatı


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

603) Poliklinikanın baş həkiminin müvəqqəti əməyə iqtidarsızlığın ekspertizası işləri üzrə müavini vəzifəsinə kim təyin oluna bilər?

A) Müalicə fakultəsini bitirmiş hər kəs

B) Ali tibb təhsili olan mütəxəssis

C) Müalicə və təşkilati təcrübəsi olan və əmək qabiliyyətinin ekspertizasından ixtisaslaşma kursu keçmiş ixtisaslı həkim

D) Rəhbərliyin istəyi ilə hər həkim

E) Tibbi profilaktika (gigiyena və sanitariya) fakultəsinin məzunu


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

604) Poliklinikanın baş həkiminin müvəqqəti əməyə iqtidarsızlığın ekspertizası üzrə müavininin vəzifə borcu nədir?

A) Həkimlərin mövcud təlimatları vaxtında öyrənilməsinin təmini

B) Profilaktik müayinələrin təşkili

C) Dispanser müşahidəsinin təşkili

D) Bülletenlərin verilməsinin təşkili

E) Bülletenlərin qeydiyatının təşkili


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

605) Poliklinikanın baş həkiminin müvəqqəti əməyə iqtidarsızlığın ekspertizası üzrə müavini ildə ən azı neçə dəfə həkim konfransları təşkil etməyə borcludur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) Borclu deyil


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

606) Poliklinikada terapiya profili üzrə şöbə müdiri vəzifəsi həkim vəzifələrinin hansı sayında ştata salınır?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 7

E) 3
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999607) Həkim sahə terapevtinin iş rejimi necə olmalıdır?

A) 4 saat evdə, 2 saat poliklinikada

B) 3 saat evdə, 3 saat poliklinikada

C) Rəhbərin qərarına müvafiq

D) 2 saat evdə, 4 saat poliklinikada

E) 1saat poliklinikada , 5 saat evdə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

608) Həkim sahə terapevti hansı müddətdə stasionarda növbə ilə işləməlidir?

A) 2 ildə 3 aydan az olmayaraq

B) 5 ildə 3 aydan az olmayaraq

C) 3 ildə 3 aydan az olmayaraq

D) 4 ildə 3 aydan az olmayaraq

E) 2 ildə 1 aydan az olmayaraq
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

609) Həkim sex sahəsinin həkim terapevti fasiləsiz iş stajının müddətinə görə vəzifə maaşının neçə faizi qədər maksimal əlavə haqq ala bilər?

A) 15


B) 10

C) 20


D) 30

E) 40
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


610) Həkim sahə terapevti fasiləsiz iş stajının müddətinə görə vəzifə maaşının neçə faizi qədər maksimal əlavə haqq ala bilər?

A) 30


B) 10

C) 15


D) 20

E) 40
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999611) Yeniyetmələr üçün həkim terapevt vəzifəsi hansı norma ilə müəyyənləşdirilir (1 vəzifəyə düşən yeniyetmələrin sayı)?

A) 3000


B) 4000

C) 6000


D) 2000

E) 1500


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
612) Yeniyetmələr üçün həkim terapevt nə etməyə borcludur?

A) Məktəblərdə müşahidə aparmağa

B) Evə çağırışlara getməyə

C) İxtisaslı terapevtik yardımı göstərməyə

D) Hərbi komisarlığın tibb komisiyalarında iştirak etməyə

E) Xəstəxanalarda vaxtaşırı işləməyə


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
613) Poliklinika və ambulatoriyaların profilaktik və əks epidemik tədbirlərinə nə aiddir?

A) İnfeksion xəstəliyin erkən aşkar edilməsi

B) İnfeksion xəstəliklərlə dispanserizasiya

C) İnfeksion xəstəlikləri ilə pasiyentlərin reabilitasiyası

D) İnfeksion xəstəliklərlə pasiyentlərin sanator müalicəsi

E) İnfeksion xəstəliklərlə pasiyentlərin işə düzəldilməsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
614) Qadınlara baxış kabinetinin vəzifələrinə nə aiddir

1. Müraciət edən qadınların orta tibb işçisi tərəfindən müayinəsi

2. Həkimə qədər baxış

3. Hamiləliyin aşkarlanması

4. Dövrü profilaktik müayinə

5. Kontrasepsiya barədə məsləhətlər

A) 1, 5

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999

615) Qadınlara baxış kabinetinin vəzifələrinə nə aiddir?

1. Qadınlardan servikal kanaldan yaxmanın götürülməsi

2. Şübhəli pasiyentləri mütəxəssisin yanına göndərmək

3. Dövrü profilaktik müayinə

4. Kontrasepsiya barədə məsləhətlər

5. Hamiləliyin aşkarlanması

A) 1, 5

B) 2, 3


C) 3, 4

D) 4, 5


E) 1, 2
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
616) Qadınlara baxış kabinetində aparılan müayinələrə nə aiddir?

A) Elektrokardioqramma

B) Arterial təzyiqin ölçülməsi

C) Göz təzyiqinin ölçülməsi

D) Döş vəzlərinin baxışı və palpasiyası

E) Hamiləliyin aşkarlanması


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
617) Uşaq poliklinikasında hüquq məsləhətçisinin vəzifələrinə nə aiddir?

A) Həkimlərə hüquqi yardım

B) Tibb işçilərinə hüquqi yardım

C) Analara hüquqi yardım

D) Sahə həkim və tibb bacılarına hüquqi yardım

E) Orta tibb işçilərinə hüquqi yardım


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
618) Kompleks profilaktik tədbirləri həyata keçirməyin məqsədi nədir?

A) İlkin əlilliyin azalması

B) Xəstələnmənin azalması, ilkin əlilliyin azalması

C) Orta ömür müddətinin uzanması

D) Risk amillərinin yayılmasının azalması, xəstələnmənin azalması, ilkin əlilliyin azalması, orta ömür müddətinin uzanması

E) Risk amillərinin yayılmasının azalması, xəstələnmənin azalması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
619) Ana və uşaqlara müalicə-profilaktika yardımı xidmətinin məqsədi nədir?

A) Ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi

B) Qadınlara əmək fəaliyyəti imkanı yaradılmasının təmin edilməsi

C) Uşaqların hərtərəfli harmonik tərbiyəsi üçün lazım olan şəraitin təmin edilməsi

D) Ginekoloji yardım göstərilməsinin effektiv sisteminin işlənib hazırlanması

E) Hamilə qadınların və ana olan qadınların sosial sığortası


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
620) Poliklinikaların işinin əsas prinsipi hansıdır?

A) Stasionar əvəz etməklə dar ixtisaslaşdırılmış yardım göstərilməsi

B) Əhalinin kütləvi müayinəsi

C) Sanitar-epidemioloji işlə müalicə işinin əlaqəliliyi prinsipi

D) Sahə prinsipi

E) Dispanser yardımı göstərilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
621) Sahə həkiminin işində əsas vəzifə hansıdır?

A) Poliklinika şəraitində şəxsi təcrübə

B) Xəstələrə konsultasiya aparılması

C) Sahənin əhalisinə poliklinikada qəbul zamanı və evdə ixtisaslı yardım göstərilməsi

D) Dispanserizasiya

E) Epidemioloji müayinə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

622) Baş tibb bacısı hansı işləri yerinə yetirir?

A) Qeydiyyat şöbəsinin işini

B) Bütün tibb bacılarının və kiçik tibb işçilərinin işinə nəzarət

C) Yumşaq inventar üzərində maddi cavabdehliyi

D) Qəbul şöbəsində daxili qaydaların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarəti

E) Aparatların işləməsinə nəzarəti


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
623) Həkim-epidemioloqun tibb müəssisələrində həyata keçirdiyi nəzarətin əsas məqsədi hansıdır?

A) Karantinin təşkili

B) Xəstəxana daxili infeksiyaların qarşısının alınması və müalicə

C) Müalicə və dispanser müşahidəsi

D) Xəstəxana daxili infeksiyaların qarşısının alınması

E) Xəstələrin təcrid olunması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007

624) Poliklinikanın əsas vəzifəsi hansıdır?

A) Əhaliyə ambulator-poliklinika xidmətinin göstərilməsi

B) Doğumun qeydə alınması

C) Sağlam həyat tərzinə dair təbliğatın təşkili

D) Dispanserizasiya

E) Xəstələrin evdə müalicəsinin təşkili


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
625) Kənd həkim sahəsinin funksiyası nədən ibarətdir?

A) Hamilə qadınların qeydiyyatı

B) Kəndin sanitariya təmizliyi

C) Əhaliyə müalicə-profilaktika yardımı göstərilməsi

D) Əlillik qruplarının təyin edilməsi

E) Xəstələrə konsultativ yardım göstərilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
626) Kənd həkim ambulatoriyasının fuksiyalarına sadalanlardan hansı daxildir?

A) Peyvənd kompaniyasının təşkili

B) Xəstəliklərə laborator yolla diaqnoz qoyulması

C) Xəstələrin konsultativ qəbulunun aparılması

D) Əhaliyə ambulator müalicə-profilaktika yardımı göstərilməsi

E) Xəstələrin cərrahi müalicəsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
627) Poliklinikanın iş rejimi və iş formaları, işçinin üzərinə düşən yükün planlaşdırılmasını kim müəyyən edir?

A) Respublika səviyyəsində

B) Rayon səhiyyəsinin rəhbəri

C) Müəssisənin rəhbəri

D) Şəhər səviyyəsində

E) Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
628) Gündüz stasionarının təşkilində məqsəd nədir?

A) Xəstələrin stasionara gündüz getməsi

B) Xəstələrin poliklinikaya gündüz getməsi

C) Xəstələrin hospitalizasiya edilmədən poliklinikada stasionar şəraitində müalicəsi və reabilitasiyası

D) Xəstələrin qısamüddətli hospitalizasiyası

E) Xəstələrin poliklinikada post stasionar müalicəsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
629) Göstərilənlərdən hansı ambulator-poliklinika yardımına daxil deyil?

A) Əmək fəaliyyətinin davamlı itirilməsinin ekspertizasının aparılması

B) Sənaye müəssisələri işçilərinə xidmət etmək

C) Profilaktik və dispanserizasiya işləri

D) Təhkim edilmiş kontigentə yardım edilməsi

E) Əhali arasında sanitariya-maarifi işinin aparılması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
630) Yaşayış məntəqəsində poliklinikanı hansı ərazidə yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Kommunal-anbar

B) Sənaye

C) Yaşayış

D) Şəhərkənarı

E) YaşılYüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə