Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000Yüklə 1,04 Mb.
səhifə7/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000631) Yaşayış məntəqəsində tibbi-sanitariya hissəsini hansı ərazidə yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Şəhərkənarı

B) Tikinti (yaşayış) üçün ayrılmış

C) Kommunal-anbar

D) Sənaye

E) Yaşıl


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000632) Kənd həkim sahəsinin tərkibinə nə daxildir?

A) Sahə xəstəxanası, kənd feldşer-mama məntəqələri

B) Feldşer-mama məntəqələri

C) Sanatoriya

D) Diaqnostika mərkəzi

E) Stomatoloji kabinet


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
633) Sənaye müəssisələrinin işçiləri üçün tipik müalicə-profilaktika müəssisəsi hansıdır?

A) Şəhər klinik xəstəxanası

B) Sənaye müəssisəsinin sanatoriya-profilaktoriyası

C) Peşə patologiyası mərkəzi

D) Birləşmiş xəstəxana

E) Açıq və ya qapalı tipli tibbi-sanitariya hissəsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
634) Poliklinikanın işinin əsas bölmələri hansıdır?

A) Evə gedişlərin artırılması

B) Gəlişlərin qeydiyyatı

C) Müalicə-diaqnostika

D) Yeni dərman preparatlarının təbliği

E) Həkiməqədər yardım göstərilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
635) Qadın məsləhətxanasının əsas fəaliyyət göstəriciləri hansıdır?

A) Ana ölümü

B) 12-ci həftəyə qədər hamilə qadınların müşahidəyə alınması

C) Hamiləliyin nəticəsi

D) Sahə prinsipinin gözlənilməsi

E) Abortlara qarşı mübarizə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
636) Normal hamiləlikdə qadınların doğuşa qədər məsləhətxanaya gəlişlərinin sayı neçə dəfə olmalıdır?

A) 14-17


B) 20

C) 10


D) 6

E) 1-2
Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007


637) Sahə mama ginekoloqunun əsas vəzifəsi hansıdır?

A) Hamilə qadınlara sosial-hüquqi yardımı təmin etmə

B) Ginekoloji xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq

C) k3 aya qədər hamilə qadınları müşahidəyə almaq, dekret məzuniyyətini vaxtında vermək, abortlara qarşı mübarizə, psixoprofilaktik tədbirlər və s., ginekoloji xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq

D) Hamilə qadınlarla profilaktik və psixoprofilaktik iş aparmaq

E) Hamilə qadınları hamiləlik və zahılıq dövründə müşahidədə saxlamaq


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
638) Sahə həkiminin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) ) Peyvənd işinin təşkili

B) Profilaktik hospitalizasiya

C Sahənin əhalisinə poliklinikada və evdə terapevtik yardımın göstərilməsi

D) Təcili yardım çağırılmasını

E) Fizioterapevtik müalicə aparılmasını


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
639) Xəstəxanaların növlərinə hansı aiddir?

A) Kəndlərarası xəstəxana

B) Kənd xəstəxanası

C) Qəsəbə xəstəxanası

D) Hövzə xəstəxanası

E) Rayonlararası xəstəxana


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
640) Şəhər xəstəxanasında neçə çarpayıya 1 vahid həkim stomatoloq vəzifəsi nəzərdə tutulur?

A) 100


B) 400

C) 800


D) 700

E) Nəzərdə tutulmur


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
641) Şəhər xəstəxanasının çarpayı fondu nə qədər olanda qəbul şöbəsində daimi həkim postu nəzərdə tutulur?

A) 500 və çox

B) 250 və çox

C) 400 və cox

D) 1000 və çox

E) Nəzərdə tutulmur


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
642) Şəhər xəstəxanasının çarpayı fondu nə qədər olanda qeydiyat və tibbi statistika kabinetinin müdiri vəzifəsi tutulur?

A) 200 və çox

B) 150 və çox

C) 250 və çox

D) 100 və çox

E) Nəzərdə tutulmur


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
643) Sahə xəstəxanalarının neçə kateqoriyası ayırd edilir?

A) 4


B) 2

C) 6


D) 8

E) Kateqoriyalara bölünmür


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
644) 1-ci kateqoriyalı sahə xəstəxanasının çarpayı fondu nə qədər olmalıdır?

A) 75-100

B) 100-125

C) 50-75


D) 80-90

E) Belə kateqoriya yoxdur


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
645) Mərkəzi rayon xəstəxanalarının neçə kateqoriyası ayırd edilir?

A) 4


B) 6

C) 8


D) 10

E) 12
Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.


646) 2-ci kateqoriya mərkəzi rayon xəstəxanasının çarpayı fondu nəqədər olmalıdır?

A) 200-250

B) 100-150

C) 300-350

D) 150-200

E) 300-350


Ədəbiyyat: Организация стационарной помощи. Е.И.Логинова. М., 1989 г.
647) Respublika xəstəxanasının vəzifələri hansılardır?

A) Əhaliyə keyfiyyətli yüksək ixtisaslı və təkmilləşmiş ambulator-poliklinik və stasionar tibbi yardım, təşkilati metodik yardım, müasir sanitariya nəqliyyatı, o cümlədən sanitar aviasiyasından istifadə edərək təxirəsalınmaz tibbi yardımı təşkil etmək, ölkədə xəstələnmə, əlillik, ölüm göstəricilərinin təhlilinə nəzarət və rəhbərlik etmək

B) Sanitar əks epidemik tədbirlərin təşkili, əhalini yüksək keyfiyyətli ixtisaslaşmış konsultativ ambulatir-poliklinik və stasionar yardımı ilə təmin etmək, təşkilati metodik yardım

C) Əhalini yüksək keyfiyyətli ixtisaslaşmış konsultativ ambulator-poliklinik və stasionar yardımı ilə təmin etmək, təşkilati metodik yardım, kəndlərdə tibb müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi

D) Əmək qabiliyyətini daim itirməsinin ekspertizası, respublika əhalisinə təcili tibbi yardımın göstərilməsi, rayon tibb müəssisələrinə inzibati-metodik rəhbərliyin həyata keçirilməsi

E) Əhalini yüksək keyfiyyətli ixtisaslaşmış konsultativ ambulator-poliklinik və stasionar yardımı ilə təmin etmək, şəhər təcili yardım stansiyalarında rəhbərlik, müasir sanitar nəqliyyat, o cümlədən sanitar aviasiyasından istifadə edərək təxirəsalınmaz tibbi yardımı təşkil etmək

$$

Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007


648) Hospitalizasiyadan imtinaların öyrənilməsi zamanı aşağıdakı hansı tibbi sənəddən istifadə olunur?

A) Qeyd forması 007/q

B) Stasionardan çıxanın kartası (066/q)

C) Qeyd forması 001/q

D) Qeyd forması 016/q

E) Qəbul üçün statistik talon (25-2/q)


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.

Ələkbərov. Bakı, 2007


649) Xəstəxananın əsas işinə nə aiddir?

A) Evdə tibbi yardım göstərmək

B) Reabilitasiya şöbəsində yardım göstərmək

C) Stasionarda tibbi yardım göstərmək

D) İctimai yerdə tibbi yardımın göstərilməsi

E) Telefon vasitəsilə yardımın göstərilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
650) Bərpa müalicəsi xəstəxanaları hansı şəhərlərdə yaradılır?

A) Əhalisi 200 min nəfər olan şəhərlərdə

B) Əhalisi 500 min nəfər olan şəhərlərdə

C) Əhalisi 1 mln nəfər və daha çox olan şəhərlərdə

D) Əhalisi 100 min nəfər olan şəhərlərdə

E) Əhalisi 50 min nəfər olan şəhərlərdə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
651) Şöbənin baş tibb bacısı hansı işi yerinə yetirir?

A) Xəstəlik tarixlərinin təhlili

B) Həkimlərin işinə nəzarət

C) Xəstələrin gəlişinin daxili qaydalarının təmin olunmasını

D) Xəstələrin epikrizinin tərtib edilməsini

E) Xəstələrin dərmanlarla təmin olunmasını


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
652) Mərkəzi rayon xəstəxanasının (MRX) əsas funksiyaları hansılardır?

A) Metodik materialların tətbiq edlməsi

B) Əhalinin sayının hesaba alınması

C) Həkim əmək ekspert komissiyasının (HƏEK) təşkili

D) Rayonun və rayon mərkəzinin əhalisinin ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla təmin edilməsi

E) Səyyar tibbi qrupların təşkili


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
653) Yaşayış məntəqəsində çoxprofilli xəstəxananı hansı ərazidə yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Şəhərkənari

B) Sənaye

C) Kommunal-anbar

D) Tikinti (yaşayış) üçün ayrılmış

E) Yaşıl
Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007


654) Kənd sahə xəstəxanasının funksiyaları hansıdır?

A) Əhaliyə müalicə-profilaktik yardım, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi, sanitar tədbirlərin aparılması, əhalinin dispanser müşahidəsi

B) Əhaliyə müalicə-profilaktik yardım, xəstələrə konsultativ yardımın göstərilməsi, əhalinin dispanser müşahidəsinin təşkili, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi

C) Əhaliyə müalicə-profilaktik yardımın təşkili, sanitar-əks epidemik işlərin aparılması, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi, həkim və əmək ekspertizasının təşkili

D) Əhaliyə müalicə-profilaktik yardımın təşkili, sanitar-əks epidemik işlərin aparılması

E) Konsultativ yardımın göstərilməsi, əhalinin dispanser müşahidəsinin təşkili


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
655) Çoxprofilli şəhər xəstəxanasına verilmiş torpaq sahəsi hansı sistem üzrə tikilib abad edilməlidir?

A) Desenttralizasiya olunmuş

B) Blok

C) QarışıqD) Mərkəzləşdirilmiş

E) Uzaqlaşdırılmış


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
656) Stasionarın qəbul şöbəsində hansı sənəd doldurulur?

A) Temperatur vərəqi

B) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi vərəqəsi

C) Xəstəlik tarixinin pasport hissəsi

D) Stasionarda tibbi yardım göstərilməsinə görə hesab

E) Göndəriş vərəqi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
657) Stasionarda xəstələr üçün yeməyin hazırlanmasına və hazır qidanın keyfiyyətinə nəzarət hansı tibb işçisinin vəzifə borcudur?

A) Baş həkimin

B) Şöbə müdirinin

C) Baş mühasibin

D) Baş tibb bacısının

E) Müalicə həkimin


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
658) Çarpayı fondundan istifadənin effektivlik göstəricisi hansıdır?

A) Müayinənin günü

B) Tibbi xidmətlərin sayı

C) Çarpayıların orta illik məşğulluq günləri

D) Hospitallaşdırılanların sayı

E) Diaqnozun vaxtlı-vaxtında qoyulması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
659) Stasionarın növbətçi həkimi sadalanan bütün işləri görür, bundan başqa:

A) Daxil olan xəstələrin qəbulu və onlara yardım göstərilməsi

B) Ağır xəstələr üzərində müşahidələr

C) Qəbul şöbəsində xəstələrin konsultasiyası

D) Xəstənin ölümü haqqında arayış verilməsi

E) Xəstənin şöbəyə göndərilməsi


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
660) Stasionarın işinə hansı göstərici aid deyil?

A) Çarpayı dövriyəsi

B) Çarpayı günlük planının yerinə yetirilməsi

C) Əhalinin hər nəfərinə düşən müraciətin sayı

D) Xəstənin stasionarda qalmasının orta müddəti

E) Çarpayıların işləmə günlərinin orta miqdarı


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
661) İnfeksion xəstəxana üçün ayrılmış torpaq sahəsi hansı sistem üzrə tikilib abad edilməlidir?

A) Desentralizasiya olunmuş

B) Mərkəzləşdirilmiş

C) Qarışıq

D) Blok Desentralizasiya olunmuş

E) Karantin zona


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000
662) Yaşayış məntəqəsində bərpa müalicəsi xəstəxanasını hansı ərazidə yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Kommunal-anbar

B) Sənaye

C) Yaşıl


D) Şəhərkənarı

E) Tikinti (yaşayış) üçün ayrılmış
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin