Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000Yüklə 1,04 Mb.
səhifə8/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000663) Yaşayış məntəqəsində doğum evlərini hansı zonada yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Şərəhkənarı

B) Sənaye

C) Kommunal-anbar

D) Yaşayış

E) Yaşıl


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000664) Yaşayış məntəqəsində psixiatriya xəstəxanasını hansı ərazidə yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Yaşıl


B) Sənaye

C) Kommunal-anbar

D) Şəhərkənarı

E) Tikinti (yaşayış) üçün ayrılmışƏdəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000665) Yaşayış məntəqəsində infeksion xəstəxananı hansı ərazidə yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

A) Yaşıl


B) Sənaye

C) Kommunal-anbar

D) Tikinti (yaşayış) üçün ayrılmış

E) ŞəhərkənarıƏdəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000666) Stasionarın işinin keyfiyyət göstəricisi hansıdır?

A) Klinik və patoloji anatomik diaqnozların uyğunluğu

B) Çarpayı fondunun yüklənmə dərəcəsi

C) Həkimlərin ixtisaslaşması

D) Müalicə vasitələrinə qənaət edilməsi

E) Pəhriz qidalanması


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
667) Stasionarın gücü aşağıda qeyd olunanlardan hansı ilə müəyyən olunur?

A) İşləyən həkimlərin sayı ilə

B) Xidmət olunan əhalinin sayı ilə

C) Göstərilən tibbi xidmətlərin miqdarı ilə

D) Çarpayıların sayı ilə

E) Texniki təchizatın səviyyəsi ilə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
668) Stasionarda işləyən həkimlərin sayı nədən asılıdır?

A) Xəstələnmə dərəcəsindən

B) Çarpayı fondunun həcmindən

C) Göstərilən tibbi xidmətlərin miqdarından

D) Xidmət olunan əhalinin sayından

E) Orta illik çarpayı günlərinin sayından


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
669) Stasionar müalicə zamanı 7 yaşa qədər xəstə uşağa qulluq edilməsinə görə əmək qabiliyyətinin itirilməsi vərəqi maksimum hansı müddətə verilir?

A) Bütün stasionar müalicə müddətinə

B) 10 günə

C) 15 günə

D) 30 günə

E) 5 günə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
670) Müalicə müəssisəsində pəhriz qidalanmasına metodik rəhbərliyi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) Qida blokunun müdiri

B) Baş həkimin müavini

C) Dietoloq

D) Baş həkim.

E) Şöbə müdiri


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
671) Dispanser müşahidəyə nə aiddir?

A) Reabilitasiya və bərpa müalicəsi

B) Xəstələrin müalicəsi

C) Xəstələrin sanator kurort şəraitində reabilitasiyası

D) Əhalinin hər il tibbi müayinəsi

E) Əhalinin hər ay tibbi müayinəsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
672) Dispanser müşahidəyə nə aiddir?

A) Əhalinin hər ay tibbi müayinəsi

B) Xəstələrin müalicəsi

C) Xəstələrin sanator kurort şəraitində reabilitasiyası

D) Reabilitasiya və bərpa müalicəsi

E) Risk amilləri olan şəxslərin aşkar edilməsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
673) 1 yaşlı uşaqların dispanser müşahidəsində sadalanlardan kim iştirak etməlidir?

A) Allerqoloq

B) Psixiatr

C) Cərrah (ortoped)

D) Endokrinoloq

E) Kardioloq


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
674) Uşaqların dispanser müşahidəsində həkim sahə pediatrın vəzifəsinə nə aid deyil?

A) Skrininq testi aparmaq

B) 1 yaşda uşaqlara ayda bir dəfədən az olmayaraq baxış

C) 2 yaşda uşaqlara kvartalda bir dəfədən az olmayaraq baxış

D) 4 yaşda uşaqlara 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq baxış

E) Məktəb yaşlı uşaqlara ildə bir dəfədən az olmayaraq baxış


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
675) Uşaqların dispanser müşahidəsində arterial təzyiqin ölçülməsi hansı yaşdan sonra mütləqdir?

A) 2


B) 7

C) 5


D) 10

E) 14
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999676) Uşaqların dispanser müşahidəsində flüoroqrafiya hansı yaşdan sonra mütləqdir?

A) 8


B) 9

C) 13


D) 10

E) 14
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


677) Uşaqların dispanser müşahidəsində rezus mənsubiyyətin təyini hansı yaşdan sonra mütləqdir?

A) 10 – sinifdə

B) 2 – sinifdə

C) 5- sinifdə

D) 8- sinifdə

E) 1-3 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
678) Uşaqların dispanser müşahidəsində qan qrupunun təyini hansı yaşdan sonra mütləqdir?

A) 8- sinifdə

B) 2 – sinifdə

C) 5- sinifdə

D) 10 – sinifdə

E) 3 yaşdan sonra


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
679) 15 yaşdan sonra əhalinin dispanser müşahidə proqramında nə mütləqdir?

A) Cərrahın müayinəsi

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Nevropatoloqun müayinəsi

D) Antropometriya

E) Kardioloqun müayinəsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
680) 15 yaşdan sonra əhalinin dispanser müşahidə proqramında nə mütləqdir?

A) Nevropatoloqun müayinəsi

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Arterial təzyiqin ölçülməsi

D) Cərrahın müayinəsi

E) Kardioloqun müayinəsi

Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
681) 15 yaşdan sonra əhalinin dispanser müşahidə proqramında nə mütləqdir?

A) Cərrahın müayinəsi

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Nevropatoloqun müayinəsi

D) Sidikdə zülalın təyini

E) Kardioloqun müayinəsi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
682) Uşaqların dispanser müşahidəsini aparmaq ücün qrafiki kim tərtib edir?

A) Məktəb həkimi

B) Sahə pediatrı

C) Baş həkim

D) Bütün həkimlər

E) Kardioloq


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
683) Uşaqların dispanser müayinəsi zamanı həkim mütləq nəyi etməlidir?

A) Sağlamlıq durumunun yoxlanması

B) Valideynlərinin sorğusu

C) Müəllimlərin rəyini öyrənmək

D) Antropometriya aparmaq

E) Qan qrupunu təyin etməlidir


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
684) Yetkin yaşlı əhalinin dispanser müşahidəsinin təşkili üçün profilaktik şöbənin işini kim təşkil etməlidir?

A) Şöbə müdirləri

B) Baş həkim

C) Həkimlər

D) Səhiyə şöbəsi

E) Kardioloq


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
685) Dispanser müşahidəsinin nəticəsində əhali arasında hansı qruplar ayırd edilir?

A) Əlil


B) İşləyə bilən

C) Sağlam

D) Qadın

E) İşsiz kişi


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
686) 1 və 2 – ci dispanser əhali qrupunu kim müşahidə edir?

A) Cərrah

B) Sahə həkimi

C) Terapiya şöbəsinin müdiri

D) Profilaktika şöbəsinin müdiri

E) Oftalmoloq


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
687) 3-cü dispanser əhali qrupunu kim müşahidə edir?

A) Terapiya şöbəsinin müdiri

B) Sahə həkimi

C) Xəstəliyə müvafiq ixtisaslı həkimlər

D) Profilaktika şöbəsinin müdiri

E) Kardioloq


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
688) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950-si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850-si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350-si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb), 100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinə götürmə göstəricisi nəqədər təşkil edir?

A) 79,0%


B) 89,5%

C) 75,0%


D) 71,5%

E) 65,0%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


689) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850-si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb), 100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsi ilə əhatə göstəricisi nəqədər təşkil edir?

A) 75,0%


B) 79,0%

C) 89,5%


D) 71,5%

E) 67,0%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


670) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik ( o cümlədən 123 ilk dəfə qoyulmuş diaqnoz) qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır ( o cümlədən 80 ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla ), 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb),100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinə vaxtında götürmə göstəricisi nəqədər təşkil edir?

A) 65,0 %

B) 71,5%

C) 75,0%


D) 79,0%

E) 89,5%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


671) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb), 100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Residiv əleyhinə müalicə ilə əhatə göstəricisi nəqədər təşkil edir?

A) 31%


B) 41 %

C) 29%


D) 57%

E) 45%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


672) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb),100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Residiv əleyhinə müalicənin effektivlik göstəricisi nəqədər təşkil edir?

A) 89,5%


B) 41,0%

C) 51,0 %

D) 79,0%

E) 65,0 %


Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999
673) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb),100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinin effektivlik (sağalmaya ğörə) göstəricisi nəqədər təşkil edir?

A) 12 %


B) 23%

C) 19%


D) 17%

E) 15%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


674) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb),100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinin effektivlik (əmək qabiliyyətinin itirilməməsinə ğörə) göstəricisini tapın?

A) 27%


B) 33%

C) 49%


D) 40 %

E) 35%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


675) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb),100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsindən yayınanların göstəricisini tapın?

A) 10,5%


B) 12,3%

C) 11,9%


D) 13,7%

E) 13,5%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


676) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur, 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb),100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib, 10 nəfər ilk dəfə əlillik alıb. Əlillik göstəricisi nəqədərdir?

A) 3 %


B) 2%

C) 9%


D) 7%

E) 5%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


677) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur (450 nəfər vaxtında və 490 nəfər isə tam həcmdə müayinə olunmuşdur), 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb), 100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinin keyfiyyət (müşahidənin vaxtında aparılmasına ğörə) göstəricisi neçə faiz təşkil edir?

A) 69 %


B) 63%

C) 53%


D) 57%

E) 65%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


678) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur 450 nəfər vaxtında və 490 nəfər isə tam həcmdə müayinə olunmuşdur), 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb), 100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinin keyfiyyət (müşahidənin tam həcmdə aparılmasına ğörə) göstəricisi neçə % təşkil edir?

A)) 52 %


B) 63%

C) 69%


D) 58%

E) 65%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


679) İl ərzində 1200 xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır, onlardan 950 –si ilə dispanser qeydiyatı aparılmışdır, 850 –si il ərzində müşahidə olunmuşdur (450 nəfər vaxtında və 490 nəfər isə tam həcmdə müayinə olunmuşdur), 350 –si tam residiv əleyhinə müalicə almışdır (bunlardan 180-da residiv qeydə alınmayıb), 100 nəfər sağalma ilə qeydiyatdan çıxarılıb. Dispanser qeydiyatında olanlardan 500 işləyir, bunlardan il ərzində 200 nəfər əmək qabiliyyətini itirməyib. Dispanser müşahidəsinin keyfiyyət (residiv əleyhinə müalicənin aparılmasına ğörə) göstəricisi neçə % təşkil edir?

A) 41 %


B) 63%

C) 69%


D) 57%

E) 65%
Ədəbiyyat: Справочник по организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. М., 1999


680) Dispanserizasiyanın səmərəliyini müəyyən edən göstəricilərə nə aiddir?

A) Xəstələrin ailə üzvlərinin əhatə olunmasının tamlığı

B) Dispanser müşahidəsində (DM) olan xəstələrin orta sayı

C) Müraciətlərin tezliyinin göstəricisi

D) II sağlamlıq qrupundan I qrupa keçirilənlərin sayı

E) DM-də olanlarda əmək qabiliyyəti müvəqqəti itirməklə xəstələnmə


Ədəbiyyat: Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov. Bakı, 2007
681) Müalicə həkimi olmayan yerlərdə xəstəlik vərəqini kim verə bilər?

A) Tibb bacıları

B) Mamaçalar

C) Əczaçılar

D) Feldşerlər

E) Həkim gigiyenist


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 8 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarına 2 nömrəli əlavə. Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat"

682) Xəstəlik vərəqəsi verməyə icazəsi olan orta tibb işçisi neçə müddətə vərəqi verə bilər?

A) 1 gün


B) 2 gün

C) Səhiyə nazirliyinin müəyyən etdiyi müddətə

D) 3 gün

E) Xəstə sağalana qədər


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
683) Şəxsin müvəqqəti olaraq əmək qabiliyətini itirməsini nə təsdiq edə bilər?

A) Arayış

B) Həm xəstəlik vərəqi, həm də epikriz

C) Yalnız xəstəlik vərəqi

D) Resept

E) Kəskin miokard infarktını göstərən elektrokardioqramma


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
684) Xəstəlik vərəqi hansı gündən verilir?

A) Diaqnozun təsdiq olunduğu gündən

B) Xəstəliyin yarandığı gündən

C) Həkimin əmək qabiliyətinin itirilməsini təsdiq etdiyi gündən

D) Xəstənin durumunun pisləşdiyi gündən

E) Xəstənin tələb etdiyi gündən


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
685) Hansı hallarda xəstəlik vərəqinin verildiyi və işdən azad edilmə tarixi üst-üstə düşməyə bilər?

A) Gecə növbəsində xəstələnib məntəqədəki feldşerdən işdən azad olunma barəsində arayışı olanda

B) Buna məhdudiyət yoxdur

C) Gecə növbəsində xəstələnib məntəqədəki feldşerdən yardım alanda

D) Gecə növbəsində xəstələnəndə

E) Gecə növbəsində xəstələnməyə həkimin şübhəsi olmadıqdaib


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
686) Gecə növbəsində xəstələnənə məntəqədə həkim olmadıqda xəstəlik vərəqəsini kim açır?

A) Təcili yardım həkimi

B) Məntəqə feldşeri

C) Ertəsi gün məntəqə feldşerin arayışı ilə müraciət etditiyi poliklinika həkimi

D) Baş həkim

E) Həkim məsləhət komisiyası


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
687) Müraciət zamanı vərəm aşkar etmiş həkim terapevt əmək qabiliyətini itirmiş xəstəyə neçə günə xəstəlik vərəqi verə bilər (ərazidə dispanser olanda)?

A) 6


B) 3

C) 1


D) 10

E) 5
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


688) Müraciət zamanı zöhrəvi xəstəlik aşkar etmiş həkim terapevt əmək qabiliyətini itirmiş xəstəyə neçə günə xəstəlik vərəqi verə bilər (ərazidə dispanser olanda)?

A) 1


B) 6

C) 3


D) 10

E) 5


$$

Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


689) Müraciət zamanı ruhi xəstəlik aşkar etmiş həkim terapevt əmək qabiliyətini itirmiş xəstəyə neçə günə xəstəlik vərəqi verə bilər (ərazidə dispanser olanda)?

A) 5


B) 6

C) 1


D) 10

E) 3
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


690) Müraciət zamanı vərəm aşkar etmiş həkim terapevt əmək qabiliyətini itirmiş xəstəyə neçə günə xəstəlik vərəqi verə bilər (ərazidə dispanser və müvafiq kabinet olmayanda)?

A) 10


B) 6

C) 1


D) Xəstənin durumu yaxşılaşana qədər

E) 5
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


691) Müraciət zamanı zöhrəvi xəstəlik aşkar etmiş həkim terapevt əmək qabiliyətini itirmiş xəstəyə neçə günə xəstəlik vərəqi verə bilər (ərazidə dispanser və müvafiq kabinet olmayanda)?

A) Xəstənin durumu yaxşılaşana qədər

B) 6

C) 1


D) 10

E) 5
Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.


692) Məişətdə zədələnmiş əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərə xəstəlik vərəqi verilirmi?

A) Verilir icazə olanda

B) Verilmir

C) Verilir ümumi qaydada

D) Verilir 5 gündən sonra

E) Verilir zədə sərxoşluqla bağlı deyilsə


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
693) Xəstənin tibbi sosial ekspert komisiyasına göndərilməsinin əsas şərti nədir?

A) Son 12 ay ərzində 6 ay müddətində fasiləsiz əmək qabiliyyətinin itirilməsi

B) Son təqvim ilində 6 ay müddətində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi

C) Son 12 ay ərzində 4 ay müddətində eyni xəstəlik üzrə fasiləli əmək qabiliyyətinin itirilməsi

D) Son 12 ay ərzində 8 ay müddətində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi

E) Son 12 ay ərzində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
694) Xəstənin vərəm diaqnozu ilə tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilməsinin əsas şərti nədir?

A) Son 12 ay ərzində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi

B) Son təqvim ilində 6 ay müddətində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi

C) Son 12 ay ərzində 4 ay müddətində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi

D) Son 12 ay ərzində 8 ay müddətində eyni xəstəlik üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi

E) Son 12 ay ərzində 10 ay müddətində eyni xəstəlik (vərəm) üzrə əmək qabiliyyətinin itirilməsi


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
695) Xəstəlik vərəqinin 6 gündən artıq uzadılması səlahiyyəti kimə məxsusdur?

A) Həkim məsləhət komisiyasına

B) Baş həkimə

C) Baş həkimin ekspertiza işləri üzrə müavininə

D) Müalicə həkiminə baş həkimin təsdiqi ilə

E) Baş mütəxəssisə


Ədəbiyyat: Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat.
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin