Sosial giGİyena və SƏHİYYƏNİn təŞKİLİ 1 Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?


Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000Yüklə 1,04 Mb.
səhifə4/9
tarix21.10.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#7892
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ədəbiyyat: Общественное здоровье и здравоохранение. В.К.Юрьев, Г.Н.Куценко. Санкт-Петербург, 2000296) Bunlardan hansı planlaşdırma məfhumuna uyğun deyil?

A) Tələbatın öyrənilməsi

B) Qərarlar üçün əsas olan inzibati instrument

C) Məqsədlərin öncə təyini

D) Nəticələrin öncə təyini

E) Resursların öncə təyini


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
297) Planın formalarına nə aid deyil?

A) Cari məqsədlərin təyini

B) Uzun müddətli fəaliyyətin gözlənilən nəticələri

C) Orta müddətli fəaliyyətin gözlənilən nəticələri

D) Qısa müddətli məqsədlərin təyini

E) Yaddaş kitabçasında işlərin alqoritmi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
298) A.Fayolun planlaşdırma prinsiplərinə nə aid deyil?

A) Elmilik

B) Vahidlik

C) Dəqiqlik

D) Fasiləsizlik - Daimilik

E) Hamının iştirakı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
299) Planda nə olmamalıdır?

1. Bir variantlılıq

2. Tarixi arayış

3. Bir variantın nəticələri və dəyəri

4. Çox variantlılıq

A) 1, 3


B) 1, 2

C) 2, 3


D) 3, 4

E) 2, 4
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006


300) Planda nə olmur?

1. Nailiyyətlərin icmalı

2. Qabaqcıl təcrübənin geniş icmalı

3. Problemin təhlili

4. Planın məqsədi

A) 1, 2


B) 1, 3

C) 2, 3


D) 3, 4

E) 2, 4
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006


301) Planlaşdırma etaplarına hansı aid deyil?

A) İnformasiyanın qiymətləndirilməsi

B) Situasiyanın təhlili

C) Informasiya yığımı

D) Cari statistik fəaliyyətin təşkili

E) Planın tətbiqi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006

304) Hansı fəaliyyət planlaşdırmanın birinci etapında həyata keçirilir?

A) Qərarların koordinasiyası

B) Plan taktikasının əsaslandırılması barədə rəy

C) Planın tətbiqinin uğuru barədə rəy

D) Əsas problemlərin müəyyənləşdirilməsi
E) Məlumatların toplanması
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
305) Planlaşdırmada qərarlar uçün əsas meyyarlara nə aid deyil?

A) Ölüm riski

B) Prioritet

C) Məlumat bazası

D) Hadisələrin miqyası

E) Qərarın hadisəni həll etmək potensialı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
306) Funksional planlara hansı aid deyil?

A) Satış planı

B) Marketinq planı

C) Strateji plan

D) Rezerv planı

E) Biznes planı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
307) Funksional planın elementlərinə nə aid deyil?

A) İş rejiminin planı

B) Proqram

C) Tədbirlər planı

D) İtkilər planı

E) Fəaliyyət planı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
308) Assortiment planın elementlərinə nə aid deyil?

A) Qazancın həcmi

B) İstehsalın həcmi

C) İstehsalçı

D) İstehsal müddəti

E) Fəaliyyət planı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
309) Maliyyə planının elementlərinə nə aid deyil?

A) Qiymətlərin planı

B) Balans

C) Gəlir planı

D) Pul axını planı

E) Məsrəf planı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
310) Səhiyyədə planlaşdırmaya nə aid deyil?

A) Personalın sayı

B) Demoqrafik durum

C) Personalın bilikləri

D) Personalın bacarığı

E) Maliyyə resursları


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
311) Səhiyyədə planlaşdırma prinsiplərinə nə aid deyil?

A) Sosial ədalətlilik

B) Sistemlik

C) Nəzəriyə və təcrübənin vahidliyi

D) Gəlirlilik

E) Dövlət təminatının hamı üçün mümkünlüyü


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
312) Səhiyyənin planlaşdırılmasında əsas məlumat bazasına nə aid deyil?

1. Nigah və boşanma

2. Pulun məzənnəsi

3. Özəl səhiyyənin durumu

4. Əhalinin sayı

5. Doğumun proqnozu

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
313) Səhiyyənin planlaşdırılmasında əsas məlumat bazasına nə aid deyil?

1. Tibb işçilərinin siyasi baxışları

2. Səhiyyədə aparılan elmi araşdırmalar

3. Dispanserləşmənin informasiya təminatı

4. Çatışmayan resurslar

5. Sosial- psixoloji durum

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
314) Səhiyyənin planlaşdırılmasında əsas məlumat bazasına nə aid deyil?

A) Həkimlərin yaşayış yerinə görə bölgüsü

B) Həkim və tibb bacılarının sayca nisbəti

C) Həkimlərin ixtisaslara görə bölgüsü

D) Həkimlərin ixtisas dərəcələrinə görə bölgüsü

E) Həkimlərin milli tərkibi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
315) Rəsmi planların növlərinə nə aid deyil?

A) Rəhbərin iş planı

B) Əhaliyə pulsuz göstərilən tibbi yardımın dövlət proqrammı

C) Səhiyyənin milli inkişaf planı

D) Səhiyyənin regional inkişaf planı

E) Müəssisənin iş planı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
316) Xəstəxananın əsas plan göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Çarpayı gününün orta dəyəri

B) İllik çarpayı günlərinin sayı

C) Müalicə müddətinin orta illik səviyyəsi

D) Letallığın minimal səviyyəsi

E) Çarpayı dövriyyəsinin orta göstəricisi


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
317) Poliklinikanın əsas plan göstəricilərinə nə aid deyil?

A) Sahədə bir həkimə düşən əhalinin sayı

B) Təhkim olunmuş əhalinin sayı

C) İxtisaslar üzrə həkimin orta illik gəlişlərinin sayı

D) Laborator müayinələrin (vahidlə) sayı

E) Rentgenoloji müayinələrin (vahidlə) sayı


Ədəbiyyat: Экономика здравоохранения. В.Ю.Семенов. Медицинское информационное агентство, 2006
318) Poliklinikanın iş rejiminə görə səhər 8-dən axşam 20-yə qədər planlaşdırılmışdır. Poliklinikanın növbəlilik əmsalı nə qədərdir?

A) 3,0


B) 2,0

C) 1,7


D) 1,5

E) 2,5
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


319) 50 min əhaliyə xidmət edən poliklinika üçün adambaşına orta illik gəlişlərin norması 6 gəlişdirsə onun gücü nə qədər olmalıdır?

A) 550 - 650

B) 450 - 400

C) 350 - 400

D) 700 - 750

E) 750 - 800


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983
320) 50 min. əhaliyə xidmət edən poliklinika üçün adambaşına orta illik gəlişlərin norması 6 gəlişdir və normal gücü növbədə 300 gəlişdir. Onun tikilməsi planlaşdırılan təzə korpusunun gücü nə qədər olmalıdır?

A) 700- 750

B) 150-160

C) 450- 500

D) 250- 350

E) 750- 800


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983
321) İnzibati respublika tabeli rayonda 50 min. əhali yaşayır. Orta illik gəlişlərin norması 6. Rayonda hər birinin gücü 15 növbədə gəliş olan 10 ambulatoriya var. Mərkəzi rayon xəstəxanasının poliklinikasının normal gücü nə qədər olmalıdır?

A) 250


B) 350

C) 450


D) 200

E) 600
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


322) İnzibati respublika tabeli rayonda 50 min. 15 yaşdan yuxarı yaşlı əhali yaşayır. Orta illik gəlişlərin norması terapiya profili üzrə adambaşına 2 . Rayonda hər birinin gücü 15 növbədə gəliş olan 10 ambulatoriya var və hamısında bir vahid terapevt vəzifəsi tutulmuşdur. Mərkəzi rayon xəstəxanasının poliklinikasında terapevtlərin sayı nə qədər olmalıdır (illik iş yükü 5000 gəliş)?

A) 20


B) 10

C) 5


D) 25

E) 13
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


323) İnzibati respublika tabeli rayonda 50 min əhali yaşayır.Orta illik gəlişlərin norması stomatologiya profili üzrə adambaşına 2 . Rayonda hər birinin gücü 25 növbədə gəliş olan 10 ambulatoriya var və hamısında bir vahid stomatoloq vəzifəsi tutulmuşdur. Mərkəzi rayon xəstəxanasının poliklinikasında stomatoloqların sayı nə qədər olmalıdır ( illik iş yükü 3000 gəliş )?

A) 23


B) 20

C) 5


D) 25

E) 13
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


324) Çarpayıların sayı ilin əvvəlində 200, ilin sonunda 300 olan xəstəxanada çarpayı günlərinin illik sayı 65000 olmuşdur (yeni bölmə iyuldan fəaliyyət göstərir). Çarpayının orta illik məşğulluq göstəricici nə qədərdir?

A) 200


B) 325

C) 220


D) 260

E) 350
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


325) Çarpayıların sayı ilin əvvəlində 200, ilin sonunda 300 olan xəstəxanada çarpayı günlərinin illik sayı 65000 olmuşdur (yeni bölmə iyuldan fəaliyyət göstərir). Çarpayının orta illik məşğulluq norması 320. Plan neçə faiz yerinə yetirilmişdir?

A) 75


B) 76

C) 90


D) 81

E) 68
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


326) Çarpayıların sayı ilin əvvəlində 200, ilin sonunda 300 olan xəstəxanada çarpayı günlərinin illik sayı 65000 olmuşdur ( yeni bölmə iyuldan fəaliyyət göstərir). Çarpayının orta illik məşğulluq norması 320. Çarpayının orta illik boş qalma müddəti nə qədərdir?

A) 50 gün

B) 60 gün

C) 40 gün

D) 100 gün

E) 80 gün


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983
327) Çarpayıların sayı ilin əvvəlində 200, ilin sonunda 300 olan xəstəxanada çarpayı günlərinin illik sayı 65000 olmuşdur (yeni bölmə iyuldan fəaliyyət göstərir). Çarpayının orta illik məşğulluq norması 320, keçən xəstələrin sayı 3200. Çarpayı dövrüyəsi nə qədərdir?

A) 12,8


B) 10,23

C) 14,34


D) 15,52

E) 9,6
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


328) Çarpayıların sayı ilin əvvəlində 200, ilin sonunda 300 olan xəstəxanada çarpayı günlərinin illik sayı 65000 olmuşdur ( yeni bölmə iyuldan fəaliyyət göstərir). Çarpayının orta illik məşğulluq norması 320, keçən xəstələrin sayı 3200. Çarpayının hər xəstədən sonra orta boş qalma müddəti nə qədərdir?

A) 3,3


B) 2,5

C) 4,7


D) 5,5

E) 6,0
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983329) Çarpayıların sayı ilin əvvəlində 200, ilin sonunda 300 olan xəstəxanada çarpayı günlərinin illik sayı 65000 olmuşdur ( yeni bölmə iyuldan fəaliyyət göstərir). İl ərzində daxil olub 3150, çıxıb 3250 xəstə. Müalicənin orta müddəti nə qədərdir?

A) 20,3


B) 20,0

C) 21,0


D) 21,5

E) 19,5
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


330) İlin sonunda çarpayıların sayı 300, illik çarpayı günləri 65000 olmuşdur. Bu şərtlər çərçivəsində cari ildə təmirə bağlamaq istədiyiniz 60 çarpayılıq şöbə neçə ay müddətində bağlı qalsa planın (baza ilinin səviyyəsi) 90 % -i yerinə yetirilə bilər?

A) 9


B) 8

C) 6


D) 5

E) 10
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


331) İlin əvvəlində çarpayıların sayı 300. Çarpayı günü planı 90 000. 60 çarpayılıq şöbədə 6 aylıq təmir işi aparılmalıdır. Cari ildə çarpayının orta illik məşğulluğu neçə gün olmalıdır ki, plan yerinə yetirilsin?

A) 350


B) 310

C) 320


D) 333

E) 325
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


332) İlin əvvəlində çarpayıların sayı 300. Çarpayı günü planı 90 000. 60 çarpayılıq şöbədə 8 aylıq təmir işi aparılmalıdır. Cari ildə çarpayının orta illik məşğulluğu neçə gün olmalıdır ki, plan yerinə yetirilsin?

A) 346


B) 310

C) 320


D) 350

E) 325
Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983


333) Poliklinikada şöbə müdirinin vəzifəsinin ştata salınması nədən asılıdır?

A) Əhalinin sayından

B) Həkimlərin fiziki sayından

C) Ştatda olan həkim vəzifələrin sayından

D) Tutulmuş həkim vəzifələrinin sayından

E) Tibb işçilərinin ümumi sayından


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983
334) Poliklinikanın xidmət ərazisində 30 min nəfər yaşayanlardan 3000 nəfər zavodda işləyir. Zavodda tibbi sanitariya hissəsi fəaliyyət göstərir və orada 2 vahid sex həkimi vəzifəsi və 1 vahid stomatoloq vəzifəsi nəzərdə tutulub. Əsaslanmış ehtiyaç olsa tibbi sanitariya hissəsində həkim nevropatoloq vəzifəsi əlavə verilə bilərmi?

A) Şərtsiz olar

B) Olmaz

C) Yalnız 30 min. əhali üçün nəzərdə tutulmuş normanın çərçivəsində olar

D) Sexdə zərərli amil olsa olar

E) Zavod poliklinikadan çox aralı olsa olar


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983
335) Poliklinikanın xidmət ərazisində 30 min. nəfər yaşayanlardan 3000 ölkənin güc strukturlarında xidmət edir. Onlar üçün təsisatlı poliklinika var. Ərazi poliklinikasında ştat neçə min əhaliyə görə hesablanmalıdır?

A) Yalnız 30 min əhali üçün nəzərdə tutulmuş normanın çərçivəsində

B) 27 min

C) Sahə həkimi 30 min, digər ixtisaslar üzrə 27 min.

D) Stomatoloq 30 min. Digər profillər üzrə 27 min

E) Psixiatr 30 min, digər ixtisaslar – 27 min.


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983

336) Sənayedə məşğul əhali üçün tibb xidmətləri üçün hansı əlavələr (digər əhali ilə müqayisədə) nəzərdə tutulub?

A) 1 vahid sex terapevti və 1 vahid summar olaraq digər həkim ixtisasları 1000 nəfərə görə

B) 1 vahid sex terapevti və 0,25 vahid summar olaraq digər həkim ixtisasları 1000 nəfərə görə

C) 1 vahid sex terapevti və 0,25 vahid digər həkim ixtisasları 1000 nəfərə görə

D) 0,25 vahid sex terapevti və 0,25 vahid summar olaraq digər həkim ixtisasları 1000 nəfərə görə

E) 0,5 vahid sex terapevti və 0,25 vahid summar olaraq digər həkim ixtisasları 1000 nəfərə görə


Ədəbiyyat: Современные основы и методы планирования развития здравоохранения. Н.И.Малов, В.И.Чураков. М,1983
337) Təcili yardıma tələbatın vahidi nədir?

A) Müraciət

B) Xəstələmə hadisəsi

C) İlkin xəstələnmə

D) Çağırış

E) Gəliş
Ədəbiyyat: Основы организации скорой медицинской помощи. Б. Д. Комаров. Москва. М., 1979


338) Təcili tibbi yardım stansiyasının əsas çağırış səbəblərinə aid deyil?

A) Xronik xəstəliklərlər

B) Bədbəxt hadisələr

C) Təcili daşınma

D) Doğuş patologiyası

E) Doğuş
Ədəbiyyat: Основы организации скорой медицинской помощи. Б. Д. Комаров. Москва. М., 1979


339) Təcili yardımın effektivlik variantlarına nə aid deyil?

A) Pisləşmə

B) Yaxşılaşma

C) İşə çıxmamaq haqqında arayışın verilməsi

D) Stabil qalma

E) Ölüm
Ədəbiyyat: Основы организации скорой медицинской помощи. Б. Д. Комаров. Москва. М., 1979


340) Əhalinin sayı 100 min, 1000 nəfərə illik çağırışlar - 200, briqadanın sutkalıq norması 15 çağırış. Briqadaların sayı nə qədər olmalıdır?

A) 3,6


B) 5

C) 6


D) 3

E) 4,5
Ədəbiyyat: Основы организации скорой медицинской помощи. Б. Д. Комаров. Москва. М., 1979


341) Təcili yardım briqadalarının sayı nədən asılı deyil?

A) Xidmət radiusundan

B) Əhalinin sayından

C) Çağırışların sayından

D) Briqadaların ixtisaslaşmasından

E) Həkimlərin təcrübəsindən


Ədəbiyyat: Основы организации скорой медицинской помощи. Б. Д. Комаров. Москва. М., 1979
342) Təcili yardım zamanı xəstəyə nə vermək olar?

A) Ölüm faktını təsdiq edən sənəd

B) Yardımın göstərilməsi barədə sənəd

C) İşə çıxmamaq barədə tövsiyyəni təsdiq edən sənəd

D) Xəstəxanaya planlı hospitallaşma üçün göndəriş

E) Yardının növləri barədə məlumat.


Ədəbiyyat: Основы организации скорой медицинской помощи. Б. Д. Комаров. Москва. М., 1979
343) Hesablama nəticəsində ixtisas üzrə həkimlərin sayı 10,12 olmuşdur. Ştat cədvəlinə neçə salmaq olar?

A) 11


B) 10,25

C) 10,12


D) 10,50

E) 10
Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986


344) Hesablama nəticəsində ixtisas üzrə həkimlərin sayı 10,2 olmuşdur. Ştat cədvəlinə neçə salmaq olar?

A) 10,25


B) 11

C) 10,12


D) 10,50

E) 10
Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986


345) Hesablama nəticəsində ixtisas üzrə həkimlərin sayı 10,38 olmuşdur. Ştat cədvəlinə neçə salmaq olar?

A) 10,50


B) 10,25

C) 10,12


D) 11

E) 10
Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986


346) Hesablama nəticəsində ixtisas üzrə həkimlərin sayı 10,63 olmuşdur. Ştat cədvəlinə neçə salmaq olar?

A)10,75


B) 10,25

C) 11


D) 10,50

E) 10
Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986


347) Hesablama nəticəsində ixtisas üzrə həkimlərin sayı 10,88 olmuşdur. Ştat cədvəlinə neçə salmaq olar?

A) 11


B) 10,25

C) 10,75


D) 10,50

E) 10
Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986


348) Həkim laborantın iş norması necə müəyyənləşdirilir?

A) Gəlişlərin sayına görə

B) Həkimlərin sayına görə

C) Laborator müayinələrin çeşidindən asılı

D) Xəstələnmə səviyyəsinə görə

E) Xəstəliklərin strukturuna görə


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
349) Şüa diaqnostikası həkiminin iş norması necə müəyyənləşdirilir?

A) Xəstələnmə səviyyəsinə görə

B) Həkimlərin sayına görə

C) Gəlişlərin sayına görə

D) Rentgenoloji müayinələrin çeşidindən asılı

E) Xəstəliklərin strukturuna görə


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
350) Hərbi komisarlıqda tibb komisiyalarında iştirak etmək üçün hansı əlavələr nəzərdə tutulur?

A) 10 min yetkin yaşlı əhaliyə görə əsas ixtisaslar (terapevt, nevropotoloq və s.) üzrə cəmi 0,15 vahid vəzifə

B) Əlavə verilmir

C) Bütün ixtisaslardan 1 vahid

D) Bütün ixtisaslardan 0,5 vahid

E) Bütün ixtisaslardan 0,25 vahid


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
351) Həkim laborant vəzifələrinin sayı poliklinikada nədən asılıdır?

A) Əhalinin sayından

B) Həkimlərin fiziki sayından

C) Ştatda olan ambulator qəbulu həkim vəzifələrinin sayından

D) Tutulmuş həkim vəzifələrinin sayından

E) Tibb işçilərinin ümumi sayından


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
352) Poliklinikada həkim metodistin ştatının sayı nədən asılıdır?

A) Həkimlərin fiziki sayından

B) Əhalinin sayından

C) Ştatda olan ambulator qəbulu həkim vəzifələrinin sayından

D) Tutulmuş həkim vəzifələrinin sayından

E) Tibb işçilərinin ümumi sayından


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
353) Poliklinikada vəzifələrinin sayını müəyyən etmək üçün plan göstəriciləri barədə arayişı kim verir?

A) Baş həkim

B) Səhiyyə nazirliyi

C) Buna ehtiyac yoxdur

D) Poliklinikanın tabe olduğu təşkilat

E) Baş mühasib


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
359) Poliklinikada vəzifələrinin sayını müəyyən etmək üçün plan göstəriciləri barədə arayiş nə üçündür?

A) Planlaşdırılan xidmətlərin həcmini müəyyənləşdirmək

B) Əmək haqqını hesablamaq üçün

C) Həkimlərin sayının yuxarı həddini təyin etmək üçün

D) Malıyə vəsaitinin həcmini hesablamaq üçün

E) Şöbə müdirlərinin sayını bilmək üçün


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
360) Ambulator qəbul aparan həkimlərə hansı aid deyil?

A) Həkim dermatoveneroloq

B) Sahə terapevti

C) Həkim cərrah

D) Həkim Stomatoloq

E) Həkim fizioterapevt


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
361) Ştat cədvəllərində nə göstərilir?

A) İşçilərin sayı

B) Həkimin ixtisası və soy adı

C) Bütün işçilərin vəzifələrinin adı və soy adları

D) Struktur bölmə üzrə işçi vəzifələrinin sayı

E) İşçilərin soy adı və stajı


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
362) Ştat cədvəlləri necə tərtib edilir?

A) Struktur bölmələr üzrə

B) Struktur bölmələrsiz

C) İxtisaslar üzrə

D) Həkimlər ayrı, tibb bacıları isə ayrı

E) Mütəxəsislərin stajına görə


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
363) Ştat cədvəlində struktur bölmələr üzrə yekun necə verilir?

A) Həkimlər üçün ayrı

B) Bütün vəzifələrin cəmi kimi

C) Həkim və tibb bacıları üçün ayrı

D) Kiçik tibb işçiləri üçün ayrı

E) Farmasevtik işçilər üçün ayrı


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
364) Ştat çədvəlində əmək haqqı fondu harda göstərilir

A) Hər bölmə üzrə

B) Hər vəzifənin qabağında

C) Cədvəlin sonunda

D) Şöbə müdiri vəzifəsinin qabağında

E) Göstərilmir


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
365) İdarə aparatı və təsərüfat işçilərinin ştat cədvəlinə nə düşmür?

A) Kargüzar

B) Baş həkimin təsərüfat işləri üzrə müavini

C) Baş mühasib

D) Baş həkimin müalicə işləri üzrə müavini

E) İqtisadçı


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
366) İdarə aparatı və təsərüfat işçilərinin ştat cədvəlinə nə düşür?

A) Katibə

B) Müavinlər

C) Şöbə müdirləri

D) Baş tibb bacısı

E) Məsləhətçilər


Ədəbiyyat: Справочник штатных нормативов. М., 1986
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin