T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə20/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YONETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GORE ARSA KREDİ KİRALIK VE MULK KONUTLARI DAĞITIMINDA PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 16.2.1998 gün, 1894/138 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

920.000.000.-

-

909.500.000.-

1

909.499.999.-

-

899.000.000.-

2

898.999.999.-

-

888.500.000.-

3

888.499.999.-

-

878.000.000.-

4

877.999.999.-

-

867.500.000.-

5

867.499.999.-

-

857.000.000.-

6

856.999.999.-

-

846.500.000.-

7

846.499.999.-

-

836.000.000.-

8

835.999.999.-

-

825.500.000.-

9

825.499.999.-103 Kişilik Aile

935.000.000.-

-

924.500.000.-

1

924.499.999.-

-

914.000.000.-

2

913.999.999.-

-

903.500.000.-

3

903.499.999.-

-

893.000.000.-

4

892.999.999.-

-

882.500.000.-

5

882.499.999.-

-

872.000.000.-

6

871.999.999.-

-

861.500.000.-

7

861.499.999.-

-

851.000.000.-

8

850.999.999.-

-

840.500.000.-

9

840.499.999.-104 Kişilik Aile

950.000.000.-

-

939.500.000

1

939.499.999.-

-

929.000.000

2

928.999.999.-

-

918.500.000

3

918.499.999.-

-

908.000.000

4

907.999.999.-

-

897.500.000

5

897.499.999.-

-

887.000.000

6

886.999.999.-

-

876.500.000

7

876.499.999.-

-

866.000.000

8

865.999.999.-

-

855.500.000

9
855.499.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

965.000.000.-

-

956.000.000.-

1

955.999.999.-

-

947.000.000.-

2

946.999.999.-

-

938.000.000.-

3

937.999.999-

-

929.000.000.-

4

928.999.999-

-

920.000.000.-

5

919.999.999-

-

911.000.000.-

6

910.999.999-

-

902.000.000.-

7

901.999.999-

-

893.000.000.-

8

892.999.999-

-

884.000.000.-

9

883.999.999.-

-
106 Kişilik Aile

980.000.000.-

-

971.000.000.-

1

970.999-999.-

-

982.000.000.-

2

961.999.999.-

-

953.000.000.-

3

952.999.999.-

-

944.000.000.-

4

943.999.999.-

-

935.000.000.-

5

934.999.999.-

-

926.000.000.-

6

925.999.999.-

-

917.000.000.-

7

916.999.999.-

-

908.000.000.-

8

907.999.999.-

-

899.000.000.-

9

898.999.999.-107 Kişilik Aile

995.000.000.-

-

989.000.000.-

1

988.999.999.-

-

983.000.000.-

2

982.999.999.-

-

977.000.000.-

3

976.999.999.-

-

971.000.000.-

4

970.999.999.-

-

965.000.000.-

5

964.999.999.-

-

959.000.000.-

6

958.999.999.-

-

953.000.000.-

7

952.999.999.-

-

947.000.000.-

8

946.999.999.-

-

941.000.000.-

9

940.999.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

1.010.000.000.-

-

1.004.000.000.-

1

1.003.999.999.-

-

998.000.000.-

2

997.999.999.-

-

992.000.000.-

3

991.999.999.-

-

986.000.000.-

4

985.999.999.-

-

980.000.000.-

5

979.999.999.-

-

974.000.000.-

6

973.999.999.-

-

968.000.000.-

7

967.999.999.-

-

962.000.000.-

8

961.999.999.-

-

956.000.000.-

9

955.999.999.-109 Kişilik Aile

1.025.000.000.-

-

1.020.500.000.-

1

1.020.499.999.-

-

1.016.000.000.-

2

1.015.999.999.-

-

1.011.500.000.-

3

1.011.499.999.-

-

1.007.000.000.-

4

1.006.999.999.-

-

1.002.500.000.-

5

1.002.499.999.-

-

998.000.000.-

6

997.999.999.-

-

993.500.000.-

7

993.499.999.-

-

989.000.000.-

8

988.999.999.-
984.500.000.-

9

984.499.999.-10
10 Kişilik Aile

1.040.000.000.-

-

1.035.500.000.-

1

1.035.499.999.-

-

1.031.000.000.-

2

1.030.999.999.-

-

1.026.500.000.-

3

1.026.499.999.-

-

1.022.000.000.-

4

1.021.999.999.-

-

1.017.500.000.-

5

1.017.499.999.-

-

1.013.000.000.-

6

1.012.999.999.-

-

1.008.500.000.-

7

1.008.499.999.-

-

1.004.000.000.-

8

1.008.999.999.-

-

999.500.000.-

9

999.499.999.-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00/6423-97
16 Haziran 1998

KONU

:

Mücavir AlanBU GENELGE,

3 ŞUBAT 2000 TARİHLİ GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

İLGİ : 31.12.1997 tarih ve 2180/18628 sayılı Genelgemiz.

Belediye mücavir alan sınırları ile ilgili teklifler Belediye Meclis ve İl idare Kurulu kararına bağlanarak Bakanlığımıza gönderilmekte ve uygun görülenler 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onandıktan sonra yürürlüğe girmektedir.

Onama işleminden sonra mücavir alan sınırları ilgili Valilik ve Belediyelere iletilmektedir.

Belediyeler ilgi genelgemizde de belirtildiği üzere mücavir alanlarında imar düzenini sağlamakla mükelleftirler. Bu çerçevede mücavir alanda tasdik tarihinden itibaren 6 ay içinde imar planlama işlemlerinin bitirilmesi ve Valiliğinizce söz konusu alanlarda imar planı ve uygulamalarının İmar Mevzuatına göre yapılıp yapılmadığının sürekli ve titizlikle izlenerek 6 ayda bir Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda iliniz sınırları içinde mücavir alan onaması yapılmış olan tüm belediyelerin izlenerek, yukarıda belirtilen süre içinde imar planını yapmamış olanların detaylı bir teknik raporla Bakanlığımıza iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yaşar TOPÇU

Bakan


DAĞITIM:

Valiliklere

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

T. C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.1 1.00.06/1 648/6515
17 Haziran 1998

KONU

:

1997 Yılı Köy Kalkınma Payından Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince Banka Safi kazancının %55’i köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

20.4.1998 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince İller Bankasının 1997 yılı kârından köy kalkınma payı olarak her bir köye 3.453.994.935 TL olmak üzere, Türkiye genelinde 2000 köye toplam 6.907.989.869.831 .TL ayrılmış bulunmaktadır.

Köylerin Bayındırlık ve İskan müdürlüğü aracılığı ile Valiliklere yapmış olduğu müracaatların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yapılacak tekliflerde uyulacak esaslar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

A- PROJE VE TESİS TÜRÜ

Yapılacak tekliflerin aşağıda belirtilen projeler ve tesislere ait olması gerekmektedir.

1- Değirmen, hamam, kaplıca, halı ve kilim atölyesi, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve imalathaneleri ve depoları, boğa barınağı, içme suyu, sulama tesisi, alt yapı hizmetleri (yol ve kanalizasyon gibi) süt toplama ve soğutma merkezi, gelir getirici veya üretime yönelik ünitesi olan çok amaçlı köy konağı ve buna benzer projeler.

2- Daha önceki yıllarda köy kalkınma payından yardım olarak veya kendi imkanları ile yapımına başlanıp ta bitirilemeyen tesislerin ikmaline dönük projeler.

B- YAPILACAK TEKLIFLERDE DİKKAT EDILECEK HUSUSLAR

1- Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması gerekmektedir.

2- Köy hükmü şahsiyetine ait tesis ve uygulanan projelerinin üretim üniteleri, depoları ve tezgahlan köy ihtiyar heyeti karan ve mahalli mülki idare amiri onayı ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir. (Sahibi köy tüzel kişiliği olması kaydı ile).

3- 31.12.1998 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait paylar, Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edilecektir.

C MÜRACAATTA EKLENECEK BELGELER

1- Gerekçe Raporu: Köyün ekonomik ve sosyal durumu, tesisin köye sağlayacağı faydaları belirleyen rapordur.

2- Taahhütname: tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenen belgedir.

3- Projeler: Vaziyet planı, projeye dayalı metraj ve keşiflerdir.

4- Arsa Mülkiyet Belgesi: Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğunu kanıtlayan belgedir.

Bunlar;


Tapu senedi veya tapu kayıt örneği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Kadastro Müdürlüğü tasdikli fotokopi), veya kesinleşmiş kamulaştırma kararı, veya özel yasalara göre tahsisi yapılıp, henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kurumlarınca verilmiş tahsis belgesi (775, 7269/1051 sayılı kanunlara göre) veya, mülkiyete ilişkin her türlü kesinleşmiş mahkeme kararları ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu belgeleri veya onaylı fotokopilerdir.

5- Tahsis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı aranacaktır.

6- İmar planı olmayan yerlerde, umumun istifadesine mahsus köy ortak malları mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yen, pazar ve panayır yerleri ile kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulamaz.

7- Tapulama yapılmamış köylerde kadastro müdürlüğünden, kadastro görmediğine dair belgenin alınmasından sonra ve nizasız ve ihtilafsız köy tüzel kişiliğine ait olduğuna dair miktar ve krokisini gösterir köy ihtiyar heyeti kararı (Köy ihtiyar heyetinin imzaladığı ve mahalli mülki amirinin mühürleyerek onayladığı) gönderilecektir.

8- Fatura: Tesislerde kullanılacak tezgah, teçhizat ve demirbaşlar için en az 3 ayrı firmadan alınan proforma faturalardır.

D- YARIM KALAN TESISLERIN IKMALI ILE ILGILI TEKLIFLER:

1- Tesis ve projenin son durumunu ayrıntılı olarak belirten onaylı teknik rapor ve son durumunu gösteren fotoğraf eklenecek.

2- Tesisin ikmal keşif özeti teknik rapora uygun olarak hazırlanacak.

3- Tesiste eksik kısımlarının tamamlanması için köy yardımına ait taahhütname (Köy ihtiyar heyetince) düzenlenecektir.

E- KÖY KALKINMA PAYININ KÖY BIRLIĞI MARIFETI ILE KULLANILMASI:

1- Köy ihtiyar heyetinin kalkınma paylarının birlik projesinde kullanılmasına dair muvafakatnamesi.

2- Birlik tüzüğü.

3- Tesis yapılacak arsanın birlik adına kayıtlı veya birliğe dair köylerden birinin malı olduğuna ilişkin tapu yerine geçecek belge istenecektir.

Valiliklerce yukarıda belirtilen belgelerin dosyalama düzenine uyulması ve iki takım hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra gerekli inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde tahsis işlemi yapılacaktır.

F- PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR:

1- Köy kalkınma payından, köyler (Köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin, 2886 sayılı Kanun Hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Zaruret olmadıkça ihale yoluna gidil­meyecektir.

2- Emanet usulü ile yapılacak işlerde;

a) Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulmalıdır. Komisyon üyelerinden biri Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından seçilir. Söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarı olduğundan köy muhtarı kesinlikle taşeron olarak seçilmelidir.

b) Gönderilen ödeneklerden, projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir.

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin bedelleri, verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünün talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine havale edilen paradan ödenebilir.

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususunda komisyonlarca özen gösterilmelidir.

3- Söz konusu işin emanet usulü ile yaptırılmasının mümkün olamaması halinde, iş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Köy Tüzel kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmelidir.

4- Tesislerin zamanında başlanıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülüp tahsisi yapılan ödenekler yıl içinde Bakanlık tarafından takip edilerek yatırımın tamamlanması sağlanacaktır.

5- Geçmiş yıllardan kalan köy payları, Bakanın uygun göreceği usullerle, proje karşılığı Valilikler tarafından kullandırılabilir.

6- Alt yapı projelerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) Alt yapı projeleri: Yol düzenlenmesi, asfalt kaplama, su dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve köprü gibi köylerin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak projelerdir.

b) Köylerin birlikte gerçekleştirecekleri ve Valiliğin eşgüdümünde yürütülecek olan müşterek projelere öncelik verilecektir. (Örneğin köylerin bir yol boyunca veya yol ağı içinde gruplandırılarak oluşturulacak grup projeleri)

e) Alt yapı projeleri için köy muhtarlarının verecekleri muvafakatname, köy muhtarlarının veya Valiliğin vereceği taahhütname doğrultusunda Valilik aracılığı ile kullanılacaktır.

d) Valilikler teklif edecekleri alt yapı projeleri için gerekçe raporu, her köy için keşif miktarı ve grup köyler için gruplandırma listelerini ve proje açıklamalarını Bakanlığa ileteceklerdir.

e) Alt yapı projeleri, kamulaştırmasız yapılacak şekilde, mevcut yol şebekesi (İstikamet planları ile) dikkate alınarak hazırlanacaktır.

f) Valilikler, projeleri vilayet veya bölgelerinde bulunan kamu kurumları ile yapacakları protokoller vasıtasıyla gerçekleştirebilirler, ödenekleri ilgili yapım kurumuna (veya banka hesabına) aktarabilirler.

7- Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödenek iptal edilecektir.

8- Bakanlığımızca köy adına gönderilen ödeneklerle, tesislerin yapımına zamanında başlanıp, projesine göre kısa zamanda yapılması sağlanmalıdır. (Fiyat artışlarından etkilenmemesi için)

9- Köy kalkınma paylarına ait dosyalar Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulmalı, köylerde yapılacak olan tesislere ait projeler ayrı ayrı dosyalanmalıdır.

10- İnşaatların yapımı sırasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetimi yapılarak harcamalar takip edilmeli, biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemleri zamanında yapılmalı, biten ve devam eden inşaatların son durumu fotoğraflarla mutlak surette Bakanlığımıza bildirilmelidir. (Bakanlığımızca yapılan tahsislerin hakediş ödemeleri inşaat seviyesine göre yapılacaktır.)

G- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

1- Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde Bakanlığın talimatı alınmalıdır.

2- Bakanlık yardımı ile başlanan tesislerin belirli bir aşamaya geldikten sonra inşaat yapımından vazgeçilmesi halinde, köy muhtarlığınca verilen taahhütname doğrultusunda inşaata yapılan ödemelerin tahsil yoluna gidilerek iadesi sağlanacaktır.

Proje ve tesis için yapılan tekliflerin ve bu tesislerin ikmalinin genelge esaslarına uygun olarak yapılabilmesinin teminini, genelgenin bir örneğinin iliniz dahilindeki tüm ilçelere gönderilmesi hususunda bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederim.

Yaşar TOPÇU

Bakan


Dağıtım:

Valiliklere
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə