T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə19/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

EK LİSTE

TÜRKİYE GENELİNDEKİ 1600 KÖYÜN İLLERE GÖRE DAĞILIM LİSTESİ

İLİ

KÖY SAYISI

İLİ

KÖY SAYISI


ADANA

ADIYAMAN


AFYON

AĞRI


AMASYA

ANKARA


ANTALYA

ARTVİN


AYDIN

BALIKESİR

BILECİK

BİNGÖL


BİTLİS

BOLU


BURDUR

BURSA


ÇANAKKALE

ÇANKIRI


ÇORUM

DENİZLİ


DİYARBAKIR

EDİRNE


ELAZIĞ

ERZİNCAN


ERZURUM

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GİRESUN


GÜMÜŞHANE

HAKKARİ


HATAY

ISPARTA


IÇEL

İSTANBUL


IZMİR

KARS


KASTAMONU

KAYSERİ


KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

25

18

1826

16

4025

14

2241

11

1415

36

931

26

1734

18

3611

25

2546

18

2225

15

616

8

238

28

1748

20

711
KOCAELİ

KONYA


KÜTAHYA

MALATYA


MANİSA

K. MARAŞ


MARDİN

MUĞLA


MUŞ

NEVŞEHİR


NİĞDE

ORDU


RİZE

SAKARYA


SAMSUN

SİİRT


SİNOP

SİVAS


TEKİRDAĞ

TOKAT


TRABZON

TUNCELİ


URFA

UŞAK


VAN

YOZGAT


ZONGULDAK

AKSARAY


BAYBURT

KARAMAN


KIRIKKALE

BATMAN


ŞIRNAK

BARTIN


ARDAHAN

IĞDIR


YALOVA

KARABÜK


KİLİS

OSMANİYE

11

30

2623

35

2224

19

166

6

2315

22

4312

21

5612

28

2317

45

1126

28

187

8

78

12

1112

11

72

12

67

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.11.00.06. 3016/15976
5 Kasım 1997

KONU

:

1996 Yılı Köy Kalkınma Payının Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince Banka Safi kazancının %55’i köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

28.4.1997 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince İller Bankasının 1996 yılı kârından köy kalkınma payı olarak her bir köye 2.440.058.789.TL olmak üzere Türkiye genelinde 1600 köye toplam 3.904.094.063.821 .TL ayrılmış bulunmaktadır.

Köylerin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü aracılığı ile Valiliklere yapmış olduğu müracaatların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.


  1. Yapılacak teklifler aşağıda belirtilen projeler ve tesisler için olacaktır.

a) Değirmen, hamam, kaplıca, halı ve kilim atölyesi, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve imalathaneleri ve depoları, boğa barınağı, içme suyu, sulama tesisi, alt yapı hizmetleri, süt toplama soğutma merkezi, gelir getirici veya üretime yönelik ünitesi olan çok amaçlı köy konağı,

b) Daha önceki yıllar köy kalkınma payından yardım alarak veya kendi imkanları ile yapımına başlanıp da bitirilemeyen tesislerin ikmali,

2- Yapılacak tekliflerde dikkat edilecek hususlar:

a) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması,

b) Köy hükmü şahsiyetine ait tesis ve uygulanan projelerin üretim üniteleri, depoları ve tezgahları köy ihtiyar heyeti kararı ve Mahalli Mülki İdare Amiri onayı ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir.

c) 1.11.1997 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait payların Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edileceği,

3- MÜRACATTA EKLENECEK BELGELER

a) GEREKÇE RAPORU: Köyün ekonomik ve sosyal durumu tesisin köye sağlayacağı faydalar.

b) TAAHHÜTNAME: (Tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecektir)

c) PROJELER: (Vaziyet planı, projeye dayalı metraj ve keşif)

d) ARSA MÜLKİYET BELGESİ: (Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler) tapu senedi veya tapu kayıt örneği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Kadastro Müdürlüğü tasdikli fotokopisi).

Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,

Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kurumlarınca verilmiş tahsis belgesi,

(775-7269/1051 sayılı Kanunlara göre)

Mülkiyete ilişkin her türlü kesinleşmiş mahkeme kararları ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu belgeleri veya onaylı fotokopileri.

Tahsis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) Köy Tüzel Kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı.

Tapulama yapılmamış köylerde arsanın nizasız ve ihtilafsız köy tüzel kişiliğine ait olduğuna dair köy ihtiyar heyeti karan, (Köy İhtiyar Heyeti üyelerinin imzaladığı ve Mahalli Mülki Amirinin onayladığı),

e) Tesislerde kullanılacak tezgah, teçhizat ve demirbaşlar için proforma faturalar,

4- Yarım kalan tesislerin ikmali için teklifte bulunulması halinde,

a) Tesis ve projenin son durumunu ayrıntılı olarak belirten onaylı teknik rapor.

b) Tesisin ikmal keşif özeti,

c) Tesiste eksik kısımların tamamlanması için köy yardımına ait taahhütname (Köy ihtiyar heyetince düzenlenecektir).

5- Köy Kalkınma payının mevcut kurulacak bir birlik marifetiyle kullanılması halinde istenilecek belgeler.

a) Köylerin kalkınma paylarının .birlik projesinde kullanılmasına dair muvafakatları.

b) Birlik tüzüğü,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına kayıtlı veya birliğe dair köylerden birinin malı olduğuna ilişkin tapu yerine geçecek belge.

6- Valiliklerce yukarıda belirtilen belgelerin iki takım hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra gerekli inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde tahsis işlemi yapılacaktır.

7- Köy Kalkınma Payından, köyler (Köy Tüzel Kişiliği) adına gönderilen ödeneklere yapılacak tesislerin 2886 sayılı Kanun Hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Zaruret olmadıkça ihale yoluna gidilmeyecektir.

8- Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulmalıdır. (Komisyon üyelerinden biri Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olmalıdır.) Söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarları olduğundan köy muhtarları kesinlikle taşeron olarak seçilmemelidir.

b) Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir.

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin bedelleri verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına TC. Ziraat Bankası Şubelerine havale edilen paradan ödenebilir.

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususunda komisyonlarca özen gösterilmelidir.

9- Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olmaması halinde, iş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Köy Tüzel Kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmelidir.

10- Tesislerin zamanında başlanıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmelidir.

11- Geçmiş yıllardan kalan köy paylarının kullanımı Bakanın uygun göreceği usullerle proje karşılığı Valilikler tarafından kullandırılabilir.

12- Alt yapı projesinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) Altyapı projeleri: Yol düzenlenmesi asfalt kaplama, su dağıtım şebekesi kanali­zasyon ve köprü gibi köylerin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak proje­ler olacaktır.

b) Köylerin birlikte gerçekleştirecekleri ve Valiliğin eşgüdümünde yürütülecek olan müşterek projelere öncelik verilecektir. (Örneğin köylerin bir yol boyunca veya yol ağı içinde gruplandırılarak oluşturulacak grup projeleri)

c) Alt yapı projeleri için Köy Muhtarlarının verecekleri muvafakatname doğrultusunda ödenekler Valilik aracılığı ile kullanılacaktır.

d) Valilikler teklif edecekleri altyapı projeleri için gerekçe raporu her köy için keşif miktarı ve grup köyler için gruplandırma listelerini ve proje açıklamalarını Bakanlığa ileteceklerdir.

e) Altyapı projeleri kamulaştırmasız yapılacak şekilde mevcut yol şebekesi dikkate alınarak hazırlanacaktır.

f) Valilikler projeleri vilayet veya bölgelerinde bulunan kamu kurumları ile yapacakları protokoller vasıtasıyla gerçekleştirebilirler.

Ödenekleri ilgili yapım kurumuna aktarabilirler.

13- Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödenek iptal edilecektir.

14- Bakanlığımızca köyler adına gönderilen ödeneklerle tesislerin yapımına zamanında başlanıp projesine göre kısa zamanda yapılması sağlanmalıdır. (Fiyat artışlarından etkilenmemesi için)

15- Köy kalkınma paylarına ait dosyalar Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulmalı, köylerde yapılacak olan tesislere ait projeler ayrı ayrı dosyalanmalıdır.

16- İnşaatların yapımı sırasında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetimi yapılarak harcamalar takip edilmeli, biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemleri zamanında yapılmalı, biten ve devam eden inşaatların son durumu fotoğraflarla mutlak surette Bakanlığımıza bildirilmelidir.

17- Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde bakanlığın talimatı alınmalıdır.

18- Yapılan tekliflerin genelge esaslarına uygun olarak yapılabilmesi için iliniz dahilindeki ilçelere de genelgemizin bir örneği gönderilmelidir.

19- 27.5.1997 gün ve 7658 sayılı genelge eki iptal edilmiştir.

Hususlarına bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

Yaşar TOPÇU

Bakan


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00/2180-18628
31 Aralık 1997

KONU

:

Mücavir Alan TeklifleriBU GENELGE,

3 ŞUBAT 2000 TARİHLİ GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

İLGİ : a- 14.4.1986 gün ve 114 sayılı Genelgemiz.

b- 14.6.1990 gün ve 881-13022 sayılı Genelgemiz.

c- 10.3.1992 gün ve 431-3831 sayılı Genelgemiz.

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesi uyarınca, belediye mücavir alan sınırları ile ilgili teklifler Belediye Meclisi ve İl İdare Kurulu Kararına bağlanarak Bakanlığımıza gönderilmektedir.

Ayrıca mücavir alan tekliflerinin Bakanlığımızca sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi ve tekliflerin ilgili idarelerce Bakanlığımıza gönderilmesi sırasında dikkat edilecek ilke ve kriterleri belirlemek amacıyla ilgi (a), (b), (c) genelgeler hazırlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde mücavir alan, “İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere mücavir alanlar belediyelerin imar mevzuatı bakımından ilgi alanlarıdır. İmar mevzuatı, İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerinin yanı sıra, imarla ilgili çok sayıda kanun, tüzük ve yönetmelikle de doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir. Mücavir alan kavramı ile imar mevzuatının bağlantısı ise yine tanımından anlaşılacağı üzere “İmar faaliyetleri” ile sınırlı olarak ele alınmaktadır.

İmar Kanununun 45. maddesinde belirlenen mücavir alanın onay sürecinde, belirlenen kriterlerin de farklı bir anlamla ele alınması söz konusu değildir. Yani, belediyelerin belediye sınırlarına bitişik olmayan alanları mücavir alan olarak talebinde de imarla ilgili faaliyetler ve hizmetler kapsamında konunun değerlendirilmesi esastır.

Bugüne kadar onaylanan mücavir alanlar konusunda Bakanlığımıza iletilen şikayetlerden, belediyelerin mücavir alanda İmar Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmadığı, hizmet götürmediği, gelişme alanı ihtiyacı gerekçesiyle istenen mücavir alanda harita ve planlarını yaparak altyapı hizmeti götürmediği, denetimi sağlamadığı ve kaçak yapılaşmaya engel olmadığı anlaşılmaktadır.

Belediyelerce, mücavir alanlarda İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine de uygun olmayan mevzii imar planlarının yapıldığı belirlenmiştir.

Yukarıda kısaca özetlenen gerekçeler de dikkate alındığında, Bakanlığımızca mücavir alan taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıda belirlenen öncelikler çerçevesinde inceleme ve irdeleme yapılması uygun bulunmuştur.


  1. Onaylı çevre düzeni planı kapsamında getirilen kullanım kararları uyarınca planlama ve uygulama yapılması gereken hallerde belediye ve valiliklerin bu kapsamda değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Bakanlığımızca da çevre düzeni planı esaslarına göre değerlendirme yapılacaktır.

  2. Mücavir alan talebinin kentin gelişme alanı ihtiyacı ile orantılı yön ve büyüklükte olması esastır. Belediyece kentsel alan ihtiyacını belirleyen gerekçeler ve gerekli bilgiler (nüfus projeksiyonu, mevcut imar planının doluluk boşluk oranı, arazi kullanımı bilgileri vb.) belirlenmek ve Bakanlığa gönderilmek suretiyle inceleme yapılacaktır.

  3. Belediyelerin kentsel gelişme alanı dışındaki gerekçelerle talepte bulunduğu mücavirlerde ise,

  1. İçme suyu havzalarının kontrolü,

  2. Kentsel altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlar,

(içme suyu, çöp depolama, arıtma vb.)

  1. Turizm merkez ve alanlarında onaylı nazım planlarla getirilen kullanımlar,

  2. Organize sanayi alanları

gibi belediyelerin hizmet, bütünlüğünü ve denetimini gerekli ve/veya zorunlu kılan durumlarda mücavir alan talepleri incelemeye alınabilecektir.

Belediyelerin imar faaliyetleri ve yukarıda sayılan gerekçeler ve benzeri zorunlu ve gerekli haller dışında iletilen mücavir alan talepleri incelemeye alınmayacaktır.

Belediyeler teklif ettikleri mücavir alanlar ile ilgili imar düzenini sağlamakla mükelleftirler. Bakanlığa gönderilecek Belediye Meclis kararında, mücavir alanda, tasdik tarihinden itibaren 6 ay içinde imar planlama ve imar programlama işlemlerinin bitirileceği belirtilecektir. Köy alanlarının mücavir alana alınması durumunda, imar planı ve programları ilgili köy derneği (442/Md.20) kararları doğrultusunda hazırlanacaktır.

Valiliklerce mücavir alan taleplerinin Bakanlığa iletilmesi sırasında ilgi genelgelerle, birlikte bu hususlara uygun davranmaları ve yeterli ve geçerli gerekçesi bulunmayan mücavir alan taleplerini Bakanlığa iletmeden iadeleri gerekmektedir.

Ayrıca mücavir alan onama işlemi yapılan alanlarda, Belediyeler kentle bütünleşen imar planlama faaliyetleri dışında parsel bazında mevzii imar planları uygulamalarında bulunmayacaktır.

Valiliklerce;  1. Yukarıda açıklanan gerekçelere aykırı ya da bu gerekçeleri değiştirici veya eksik işlemlerin olup olmadığı,

  2. Söz konusu alanlarda yürütülen imar planı ve uygulamalarının açıklanan gerekçelere ve imar mevzuatına dayalı olarak yapılıp yapılmadığı, hususları sürekli ve titizlikle denetime tabi tutulacak; 6 ayda bir Bakanlığa bilgi verilecek, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık tespit edildiğinde duruma ilişkin detaylı bir teknik rapor Bakanlığa iletilecektir.

Bu durumda Bakanlık açıklanan gerekçelere dayalı olarak ilgili yasal mevzuat kapsamında mücavir alan işlemini iptal edebilecektir.

Bilgilerinizi, gereğini ve genelgenin iliniz dahilindeki tüm belediye başkanlıklarına duyurulmasını arz/rica ederim.

Yaşar TOPÇU

Bakan


DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Valiliklere Bakanlıklara

İller Bankası Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0. 15.00.00/000096134-138-1479
12 Şubat 1998

KONU

:

Kaçak Yapılaşmaların ÖnlenmesiİLGİ : 1) 11.11.1993 tarih, 93/5 sayılı Genelge.

2) 23.6.1994 tarih, 1994/1 sayılı Genelge.

3)10.11.1995 tarih, 1995/2 sayılı Genelge.

Bakanlığımızca, gecekondu ve imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılana ilgili yasal işlemlerin süresi içinde yerine getirilmesi gerektiği hususunda gerek ilgide kayıtlı genelgelerimiz gerekse çeşitli yazılar ile ilgili tüm idareler uyarılmış idi. Ancak, gerek yazılı ve sözlü basında çıkan haberlerden, gerekse Bakanlığımıza intikal eden çeşitli yazılardan, ilgili idarelerin bu konuya gereken titizliği göstermediği ve denetimlerin yapılmadığı, aksine bu tür yapıları yasal hale getirmek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız plan ve mevzuat hükümlerine uygun kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla, gerekli yasal düzenlemeyi yapmak ve bunun uygulanmasını sağlamakla yetkili kılınmış olup, Belediyelerin denetim yetkisi ise 3152 sayılı Kanun ile İçişleri Bakanlığına verilmiştir.

5442 sayılı İller idaresi Kanunu uyarınca Valilikler yetkili oldukları il sınırları içerisinde her türlü uygulamanın yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olmasını, olmadığı tespit edilenlerin ise uygun hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Bu çerçevede belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında Valilikler, imar ile ilgili uygulamalar konusunda birinci derecede yetkili ve sorumlu ise de, bu sınırlara bakılmaksızın il sınırları içerisindeki mevzuata aykırı yapılaşmaların kontrol altında tutulmasından yasalar çerçevesinde Valilikler sorumludur. Konuların sürüncemede bırakıldığının, yasal işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmediğinin tespit edildiği durumlarda ise, İçişleri Bakanlığının ve Bakanlığımızın yerel yönetimler üzerinde denetim yetkisi bulunmaktadır.

Ancak, Bakanlığımız imar mevzuatına aykırı yapılaşmanın affedilemez boyutlara ulaştığını, ilgili idarelerin bir takım mazeretler arkasına sığınarak yapmakla yükümlü oldukları görevlerini yerine getiremediklerini, bu durumun ise, devletin otoritesini ve yasalara saygılı vatandaşların devlete olan güvenini sarstığını üzüntüyle gözlemektedir.

Bu nedenle, ilgili idarelerin yasalarla kendilerine verilen yetkileri, sorumluluk anlayışı içerisinde kullanarak, yasaları hakim kılmaları gerekmektedir. Valilikler, yerel idarelerin ekipman, eleman ve gerekli güvenlik önlemleri gibi taleplerini gerekli koordinasyonu sağlayarak karşılamak ve bu şekilde mevzuata aykırı yapıların kontrol ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmelerini temin etmekle yükümlüdürler.

Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, idarenin sorunları arasında maddi kaynak, eleman ve ekipman yetersizliği gibi nedenler gösterilmektedir. Oysa, gerek il özel idareleri, gerekse belediyeler yasalar ile kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için zorunlu olan mali kaynağı bütçelerine koymakla yükümlüdür.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, gecekondulara ve imar mevzuatına aykırı yapılara kesinlikle müsaade edilmemesi, aykırı yapıldığı tespit edilen yapılarla ilgili yasal işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi,

Bu yapılara yasallık kazandırmaya yönelik girişimlerde kesinlikle bulunulmaması, bu yönde Bakanlığımızın onay yetkisinde kalan konulardaki taleplerin Bakanlığımıza iletilmemesi, gerek Valiliklerin, gerekse belediyelerin bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi,

Valilik görev alanında kalan uygulamalarla ilgili olarak İl Özel idare bütçelerinden yeterli ve gerekli kaynağın ayrılmasının temini hususunda gerekli işlemlerin yapılması, gerekmekte olup, aykırı davranış içinde bulunduğu anlaşılan yerel yönetimler hakkında idari ve adli soruşturma yapılacaktır.

Bilgi alınmasını, bu genelgenin iliniz dahilindeki tüm ilgili idarelere gönderilerek, genelge doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesinin sağlanmasını önemle arz/rica ederim.

Yaşar TOPÇU

Bakan


DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

İçişleri Bakanlığına Başbakanlığa

80 il Valiliğine

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0. 16.00.07/H-1 86-3093
16 Mart 1998

KONU

:

Yoksul ve Dargelirlilik Limitlerinin Arttırılması17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik’in” 7. Maddesinde belirlenmiş olan Yoksul ve Dargelirlilik Limitine ilişkin puanlama tablosu 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Feridun DUYGULUER

Bakan a.


Genel Müdür

EK: 1 Puanlama Tablosu
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə