T. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliğI İstanbul otopark iŞletmeleri Tİcaret a.ŞYüklə 0.79 Mb.
səhifə1/20
tarix22.11.2017
ölçüsü0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.
( İSPARK )

TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİ


TEKNİK ŞARTNAMESİ

1AMAÇ 12

2KAPSAM 14

3UYGULAMA MİMARİSİ 15

İŞLETME PROSEDÜRLERİ 18

VERİ TABANI TASARIMI 18

4KONTROL MERKEZİ OLUŞTURULMASI 21

CAĞRI MERKEZİ 21

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 33

CBS ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI 38

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ 39

5İLETİŞİM ALT YAPISI OLUŞTURULMASI 49

6TAKSİ MERKEZİ WEB SİTESİNİN HAZIRLANMASI 50

7TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMLARI 57

ANA YÖNETİM MODÜLÜ 57

SİSTEM POLİTİKALARI 65

MALİ YÖNETİM MODÜLÜ 69

TAKSİ DURUM SORGU VE TAKİP MODÜLÜ 70

GÖREV ATAMA VE İŞ TAKİP MODÜLÜ 70

TAKSİCİ DEĞERLENDİRME (PUAN VE CEZA SİSTEMİ) MODÜLÜ 72

OLAY/PROBLEM YÖNETİM MODÜLÜ 73

ACİL/AFET DURUM MODÜLÜ 75

İÇERİK YÖNETİM MODÜLÜ 75

REKLAM YÖNETİM MODÜLÜ 77

PROMOSYON HİZMETLERİ MODÜLÜ 78

TEKNİK DESTEK MODÜLÜ 78

TAŞERON YÖNETİM MODÜLÜ 79

VARLIK-ENVANTER YÖNETİM MODÜLÜ 79

HİZMET YÖNETİM MODÜLÜ 81

TAKSİ ÇAĞIRMA YAZILIMLARI 82

4.1MERKEZ YAZILIMLARI 82

ENTEGRASYON YAZILIMLARI 82

4.1İSPARK PARK YÖNETİM SİSTEMİ İLE ENTEGRASYON MODÜLÜ 83

YÖNETİCİ EKRANLARI VE RAPORLAMA ARAÇLARI 83

8TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİ EKİPMANLARI 84

MERKEZ SUNUCU SİSTEMİ 84

MERKEZ NETWORK YAPISI 105

ARAÇ İÇİ EKİPMANLAR 117

4.1Araç Bilgisayarı 118

4.2Veri Kayıt Unitesi 119

4.3Navigasyon 119

4.4Acil Çağrı Butonu 120

4.5Sürücü Kimlik Tanıtma Sistemi 120

4.6Müşteri Ekranı –Dokunmatik LCD 121

4.7Eğlence Sistemi 121

4.8Araç Takip Sistemi 122

4.9Yazıcı – Taksi Fişi 124

4.10Araç Içi Kamera 124

4.11Ses Sistemi 125

4.12POS Cihazı (Opsiyonel) 125

4.13Alternatif Ödeme Metodları (Opsiyonel) 125

4.14Taksimetre 126

4.15Mobil Iletişim Cihazı /Modem 127

9GENEL KOŞULLAR VE PRENSİPLER 129

GENEL HÜKÜMLER 129

TEKNİK HÜKÜMLER 130

MONTAJ VE KABLAJ 133

EMNİYET TEDBİRLERİ, HASSAS ÇALIŞMA 135

AMBALAJ VE NAKLİYE 136

DEPOLAMA 137

ÇEVRE VE ORTAM KOŞULLARI 137

GENEL DONANIM VE YAZILIM KARAKTERİSTİKLERİ 138

BİLGİ AKTARIM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İLKELERİ 139

BÜTÜNLEŞİK YAPI 139

10EĞİTİM 141

11DOKÜMANTASYON 144

12TESTLER, MUAYANE ve KABUL İŞLEMLERİ 145

13PATENT VE TELİF HAKLARI 148

14GARANTİ ve BAKIM ŞARTLARI 149

15GENEL İSTEKLER 155

16EKLER 156

EK1 İŞLETME PROSEDÜRLERİ 156

EK2 KULLANILACAK EKIPMANLARIN/ YAZILIMLARIN / LISANSLARIN LISTESI 156

EK3 UYGULAYICI TEKNIK PERSONELIN VASIFLARI 156

EK4 İSPARK SİSTEMİ İLE ENTEGRASYON İLKELERİ 156KISALTMALAR

 • ACD : Otomatik Çağrı Dağıtımı (Automatic Call Distribution)

 • ADO : OLE DB API’sini kapsar ve bakım maliyetlerini ve uygulama gelişimini azaltır. Microsoft Visual Basic, Visual Basic for Applications, Active Server pages (ASP) ve Microsoft Internet Explorer tarafından kullanılır. (ActiveX data Objects)

 • Alias : Farklı login ID’ler tarafından paylaştırılan veritabanı kullanıcı ismidir. Veritabanıalias’ı, hepsine aynı izinleri vererek, aynı kullanıcı olarak birden fazla kişiyi ele almaya izin verir. Ayrıca, veritabanındaki herhangi bir kullanıcı ismi, bir alias olarak çalışır. Alias’lar, farklı kullanıcılar dbo rolü sayıldıklarında kullanılırlar.

 • APIs : Bir veritabanıAPI’siveritabanına bağlanmak için bir uygulamanın nasıl yazılacağını ve veritabanına komutların nasıl girileceğini tanımlar. SQL Server iki ana class sağlar. API’ler kullanılarak uygulamanın davranışı ve performansı daha fazla kontrol edilebilir. (Application Programming Interfaces)

 • Araç Sürücüsü: Taksi, Taksi dolmuş aracını sevk ve idare eden şoförler,

 • Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araçlar için bu yönerge hükümlerine göre tespit edilen İBŞB Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünden alacakları araç uygunluk belgesi,

 • Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Taksi, Taksi dolmuş aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması / bulundurulması gereken tanıtım kartı,

 • Araç Takip Birimi: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı coğrafi konum bilgileri ile aksesuarlara ait bilgileri GPRS kullanarak “Hizmet Sunum Merkezine” gönderilmesini sağlayan elektronik cihaz.

 • Bandwidth :Bant genişliği, Spektrumda, işaretin taşınması için belirlenmiş frekans bölgesi, Bir cihaz ya da network bağlantısının data taşıma kapasitesidir. Görüntü sinyalleri frekansından oluşan bant genişliği yani en yüksek video sinyal frekansı ile en düşük video sinyal frekansı arasındaki fark miktarının sayısal olarak hertz (Hz) cinsinden ifadesidir.

 • Belediye, İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

 • BPEL : SOA yaparken kullanılan dildir. Yani SOA bir yaklaşımın adı, BPEL de o yaklaşımın kodlandığı dildir. (Business Process Execution Language for Web Services)

 • CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi

 • CRM : Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relations Management)

 • CTI : Bilgisayar-telefon entegrasyonu (Computer-Telephony-Intergration)

 • DES : Veri Şifreleme Standardı,56 bitlik anahtar (+8 eşlik biti) kullanarak veri şifreleme standardı (Data Encryption Standard)

 • 3DES : 1978 yılında IBM tarafından geliştirilmiş olan bir şifreleme algoritmasıdır. Brute Force saldırılara karşı koymakta zorlanan DES (Data Encryption Standard-Veri Şifreleme Standardı) algoritmasının üzerine geliştirilmiştir. Veri, 3DES anahtarının ilk 8 baytı ile şifrelenir. Sonra veri anahtarın ortadaki 8 baytı ile çözülür. Son olarak anahtarın son 8 baytı ile şifrelenerek 8 bayt bir blok elde edilir.

 • Domain : WinNT güvenliğinde, bir domain, yönetimsel amaçlar ve incelemeler için gruplanmış ve ortak bir güvenlik veritabanını paylaşan bilgisayarlar kümesidir.

 • ETL : dış kaynaklardan veri seçilmesini, bunların iş ihtiyaçlarına göre yararlı bilgi haline dönüştürülmek üzere veri ambarına yüklenmesini içeren veri işleme teknolojisidir. (Extract, Transform, Load)

 • FTP : Dosya aktarım protokolü (File Transfer Protocol)

 • GPS : Global Yer Bulma Sistemi (Global Positioning System)

 • GPRS : Saniyede 115000 bit hızına kadar çıkabilen bir kablosuz iletişim standardı (General Packet Radio Service)

 • Grup : SQL Server’da, bir veritabanı grubu, veritabanı kullanıcıları kümesidir. Kullanıcılar, gruba onaylanmış veritabanı izinlerine sahip olurlar. Grupları kullanma, çok sayıda kullanıcının idare edilmesini basitleştirir; çünkü gruplar, aynı anda bir den fazla kullanıcıya izinleri onaylamayı ve iptal etmeyi sağlar.

 • Hizmet Sunum Merkezi: Takip Sistemi üzerinden sağlanacak hizmetlerin sunulduğu ve [Kurum] tesislerinde yer alacak yazılım ve donanımların bütünüdür.

 • HSM : SAM modülleri tanımlamak için kullanılan ana güvenlik ekipmanıdır.(Hardware/host security module)

 • http : Internette kullanılan temel iletişim protokolu (Hyper Text Transfer Protocol)

 • IVR : Etkileşimli Sesli Yanıt (Interactive Voice Response)

 • LAN : Yerel Alan Ağı (Local Area Network)

 • LDAPS (LDAP over SSL): Güvenlik Bağlantı Katmanı üzerinden Dizin Erişimi(Lightweight Directory Access Protocol over SSL)

 • Masaüstü İzleme Yazılımı: Desktop tabanlı bilgisayarlara kurulabilen, “Araç Birimleri” ve “Mobil izleme yazılımının” üzerinde çalıştığı el bilgisayarlarını harita üzerinde online izleme ve yönetimini yapan yazılımdır.

 • MIME : Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantısı (Multipurpose Internet Mail Extension)

 • Mobil İzleme Yazılımı: Mobile işletim sistemi kurulu olan el bilgisayarları (PDA-PocketPC) üzerinde çalışan sesli navigasyon, takip edilme ve “Araç Birimlerini” takip etme yeteneği bulunan yazılımdır.

 • NTLM : Windows NT istemcileri ve sunucuları arasındaki bağlantılarda gelişmiş güvenlik sağlar. (NT Lan Manager)

 • MİY : Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • OLAP : Çevrim İçi Analitik İşleme (Online Analytical Processing)

 • OLE DB: Bu COM tabanlı data access arayüzüdür. OLE DB veya OLE DB kullanan data object interfaces kullanılarak yazılan uygulamaları destekler. OLE DB, SQL Server’daki, diğer ilişkisel veritabanlarındaki ve diğer veri kaynaklarındaki veriye erişebilir.

 • PDA : Kişisel Sayısal Yardımcı (Personal Digital Assistant)

 • PKI : Asimetrik kriptografi ve dijital sertifika uygulamalarını kullanarak dijital ortamda güvenli işlemler yapma imkanı sağlayan açık anahtar alt yapısı (Public Key Infrastructure)

 • PYBS : Park Yönetim Bilgi Sistemi

 • RAID : Arıza toleransı ve/veya performans amaciyle oluşturulmuş, iki veya daha fazla disk sürücüden oluşan disk grubu. Kişisel bilgisayarlardan çok, sürekliliğin önemli olduğu ağ sunucularında kullanılır (RedundantArray of IndependentDisks)

 • RFID : Radyo frekansı kullanarak tanımlama teknolojisi (Radio Frequency Identification)

 • RSA : Şifreleme algoritması, Açık anahtar asimetrik şifreleme, (Rivest, Shamir, andAdelman)

 • SAM : Akıllı kartlar için geliştirilmiş Güvenli Erişim Birimidir.(Secure Access Module)

 • SOA :servis tabanlı mimaridir. SOA prensiplerine göre sistemler birbirleriyle servisler üzerinden haberleşirler. Bu servisler de genelde web servislerdir. (Service Oriented Architecture)

 • SMS (Short Message Service): GSM şebekesi üzerinden sesli görüşme dışında verilen kısa mesajlaşma hizmetleri.

 • S/MIME: Güvenli Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantısı (Secure MIME)

 • SMTP : Basit Posta Aktarımı İletişim Kuralları (Simple Mail Transfer Protocol)

 • SOAP : Basit Nesne Erişim Protokolu. XML tabanlı bir mesajlaşma protokolu olup, web hizmetlerine ait istek ve yanıt mesajlarının, ağ üzerinden gönderilmeden önce şifrelenmesini sağlar. SOAP mesajları, işletim sisteminden bağımsız olup, HTTP ve SMTP gibi birbirinden farklı internet protokolleri kullanılarak iletilebili (Simple Object Access Protocol)

 • SSL : Güvenli Bağlantı Katmanı (Secure Sockets Layer)

 • sql server nedir?Sunucu: Web Sunucu, Veritabanı Sunucusu ve Harita sunucularından katmanlanmış yapıdır.

 • Takip Merkezi: kurulacak FiIo Takip işIeminin merkezi olarak yapılmasına imkan sağlayacak yazılım ve donanımlar bütünüdür.

 • Takip ve Yönetim Sistemi: Takip hizmetinin sunulması için kurulması gereken donanım ve yazılımlar.

 • Taksi: Şoför hariç dört oturma yeri olan taksimetre cihazının takılı olduğu ve taksimetre ücreti ile yolcu taşımacılığı yapan motorlu taşıtı,

 • Taksi-Dolmuş: Şoför hariç dört oturma yeri olan yolcu başına tarife ile taşımacılık yapan motorlu taşıtı,

 • Taksi İndirme, Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: Taksi otomo-billerin yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde UKOME’ce düzenlenmiş özel işaretlerle belirlenmiş bütün taksilerin/UKOME‘ce belirlenmiş sayıda taksilerin fay-dalanabileceği indirme bekleme yerlerini, cep ya da işaretle ayrılmış yol bölüm-ler,

 • Taksi Dolmuş indirme Bindirme Yerleri, Başlangıç ve Son Durakları: Taksi Dolmuş otomobillerin UKOME’ce belirlenmiş güzergâhlarında yolcularını indirip bindirdikleri özel olarak işaretlenmiş yol kenarı alanlarını, bekleme yaptıktıları başlangıç ve son duraklar

 • Taksi, Taksi Dolmuş Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat):Taksi ve Taksi-dolmuş kullanıcılarının İBŞB Meclisi’nce belirlenen ücretini (harcını) İBŞB Gelir Müdürlüğü’ne yatırarak alacakları bu yönerge hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge

 • Taşıma: Taksi ve Taksi Dolmuş ile yapılan taşıma etkinliği

 • Ticari Taksi Şoförü: Şehir içinde ve dışında yolcu taşınmasını taksi otomobil denilen 4+1 küçük taşıma kapasitesine sahip otomobillerle, karayolları yolcu taşımacılık esasları doğrultusunda, trafik kurallarına uygun güvenli bir şekilde gerçekleştiren, en az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kişi,

 • Ticari Taksi Dolmuş Şoförü: Şehir içinde UKOME ‘ce belirlenen güzergahlarda yolcu taşınmasını taksi dolmuş otomobil denilen 4+1 kişilik yolcu kapasitesine sahip otomobillerle, karayolları yolcu taşımacılık esasları doğrultusunda, trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştiren, en az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kişi,

 • TCP/IP : İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

 • TKM : Trafik Kontrol Merkezi

 • TCSEC : Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini test etmek için kullanılan bir kriterdir. Ancak artık bu kritere göre yeni test işlemleri yapılmamaktadır. Kitap renginden dolayı "Orange Book" olarak ta bilinmektedir.

 • TCSEC Güvenlik Seviyeleri: D seviyesi: En düşük koruma düzeyi. C1 seviyesi: Discretionary güvenlik seviyesi. C2 seviyesi: Kontrollü erişim seviyesi. B1 seviyesi: Etiketlenmiş güvenlik seviyesi. B2 seviyesi: Yapısal güvenlik seviyesi.B3 seviyesi: Güvenlik alanları (domain). A1 sınıfı: Onaylanmış tasarım seviyesi

 • UTP : Yalıtılmamış Bükülü Çift (UnshieldedTwistedPair)

 • UML : Birleşik modelleme dili (UnifiedModelling Language)

 • UKOME: 5216 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi,

 • UPS : Kesintisiz güç kaynağı, Elektrik kesintisi halinde sisteme enerji sağlayan teçhizat. Batarya ya da yedek motor jeneratörlerinden oluşabilir (Uninterrupted power supply)

 • XML : Genişletilebilir İşaretleme Dili (ExtensibleMarkup Language)

 • XQuery : XML tipi veriler üzerinde sorgulama yapabilmek için geliştirilmiş bil dildir, yapı olarak SQL'e benzer. XQuery bir W3C standardıdır.

 • XSLT : Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri, XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar. (ExtensibleStylesheet Language Transformations)

 • x509 : İstemcilerin servis tarafına kendilerini tanıttıkları geçerli sertifika.

 • VOIP : IP (Internet protokolu) üzerinden ses iletimi hizmeti (Voice Over IP)

 • VMS : Değişken Mesaj Sistemi (VariableMessege System)

 • VTYS : Veri Tabanı Yönetim Sistemi

 • WAN : Geniş Alan Ağı (Wide Area Network)

 • WMI : Windows Management Instrumentation

 • Yolcu: Ticari ve taksi taksi-dolmuşu kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri,

STANDARTLAR

 • TS ISO/IEC 17799: Bilgi Teknoloji - Bilgi Güvenliği Standardı

 • TS ISO/IEC 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı

 • ISO 9001: 2000/2008  Kalite Sertifikası

 • ISO 10002: 2006  Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sertifikası

 • MID-007: AB Taksimetre Standardı

 • EN 60950-1: Bilgi teknolojisi cihazları Standardı

 • ISO 8859-9: Bilgi Teknolojisi Standardı

 • TSE-ISO-EN ISO 9001: 2008 Yazılım Geliştirme, Donanım Geliştirme, Sistem Entegrasyonu, Yazılım ve Donanım Bakım ve Teknik Destek, Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlığı

 • TS ISO/IEC 15504: Bilgi Teknolojisi Kurumsal Olgunluk Değerlendirme Modeli Seviye 2

 • TS ISO/IEC 20000 1:2005 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı

 • ITIL: Servis Yönetimi

 • Proje Yönetimi: Project Management Body of Knowledge, PRINCE II

 • ISO/IEC 15288:2008 Sistem Mühendisliği

 • ISO/IEC 12207: Yazılım Mühendisliği

 • ODBC: Açık Veri tabanı Bağlanılabilirliği (ODBC) veri ilişkisel ve ilişkisel olmayan - türdeş olmayan bir ortamda erişmek için Microsoft'un stratejik arabirimidir yönetim sistemleri veritabanı.

 • JDBC: Java dilinde veri tabanı bağlanabilirliği (Java Database Connectivity)

 • ISO 14443 : 13.56 MHz frekansla çalıșan temassız akıllı kartlar için tasarlanmış uluslararası geçerli 4 farklı standart bölümden olușmaktadır. İki ana iletișim protokolünü destekler: Type A – B. Standart olmayanlar: Type C (Sony/Japan), Type D (OTI/Israel), Type E (Cubic/USA), Type F (Legic/Switzerland) Type G (China). Geçerli sayılan hız 106 Kbps, (for anti-collision)

 • ISO 15693 : 1-1,5 metreye kadar uzaktan kartlar ile okuyucu arasında iletișimi sağlayan 3 bölümden olușan standartlar bütünüdür. Yakın kartlar (Vicinity card)için tasarlanmıștır. 13.56 MHz band Basit kimlik belirleme (identification) uygulamalarında kullanılır. Erișim kontrolü (access control)

 • ISO 18000 : RFID için belirlenen hava iletim standardıdır

 • PCI : Kartlı Ödemlerde aranan endüstri standardı (Payment Card Industry Data Security)

 • SPECint_rate_base2006: Standard Performance Evaluation Corporation tarafından yapılan farklı bilgisayar sistemlerindeki yoğun iş yükü altında performans ölçümleme sistemi,

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə