Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli veYüklə 386.88 Kb.
səhifə7/8
tarix14.08.2018
ölçüsü386.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

FORMUN AYRINTILI TANIMI

1 ila 4. bentler: denizcinin kimliği(1)

A. Soyad(lar)ı

B. Ad(lar)ı

C. Uyruk

D. Rütbe/Mertebe

(2)

A. Doğum yeri

B. Doğum tarihi

(3)

A. Pasaport numarası

B. Veriliş tarihi

C. Geçerlilik süresi

(4)

A. Denizci cüzdanı numarası

B. Veriliş tarihi

C. Geçerlilik süresi

3 ve 4. bentlere ilişkin olarak: denizcinin uyruğuna ve girilen üye devlete göre, tanımlama amaçlarıyla bir seyahat belgesi veya denizci cüzdanı kullanılabilir.

5 ila 8. bentler: ilgili gemi acentesi ve gemi

(5)

5A altında gemi acentesinin adı (donatanı, gemiyi donatmaya ilişkin görevleriyle ilgili bütün konularda yerinde temsil eden birey veya kuruluş) ve 5B altında telefon numarası (ve faks numarası, elektronik posta adresi gibi diğer irtibat bilgileri)

(6)

A. Geminin adı

B. IMO-numarası (bu numara 7 rakamdan oluşur ve “Lloyd numarası” olarak da bilinir)

C. Bayrak (ticaret gemisinin bağlı olarak sefere çıktığı bayrak)

(7)

A. Gemi varış tarihi

B. Gemi menşei (limanı)

“A” harfi, denizcinin hizmete başlayacağı geminin limana varış tarihine atıf yapar

(8)

A. Gemi çıkış tarihi

B. Gemi varış yeri (bir sonraki liman)

7A ve 8A bentlerine ilişkin olarak: denizcinin hizmete başlamak için seyahat edebileceği süre uzunluğuna ilişkindir.

İzlenen yolun fırtınalar, arızalar vb. beklenmedik engellere ve dış faktörlere çok fazla tabi olduğu unutulmamalıdır.

9 ila 12. bentler: denizcinin yolculuğunun amacı ve varış yeri

(9) Son varış yeri, “denizcinin yolculuğunun bittiği yerdir”. Bu yer, ya hizmete başlayacağı liman ya da hizmetten ayrılıyorsa gitmek üzere yola çıktığı ülkedir.

(10) Başvuru nedenleri

(a) Gemide hizmete başlama durumunda, son varış yeri denizcinin hizmete başlayacağı limandır.

(b) Üye devletlerin toprağında başka bir gemiye transfer durumunda da denizcinin hizmete başlayacağı limandır. Üye devletlerin toprağının dışında bulunan bir gemiye transfer, hizmetten ayrılma olarak değerlendirilmelidir.

(c) Hizmetten ayrılma durumunda bu, sözleşmenin sona ermesi, iş kazası, acil ailevi nedenler vb. gibi çeşitli nedenlerle meydana gelebilir.

(11) Ulaşım araçları

Vize gereğine tabi olan transit geçiş halindeki bir denizcinin son varış yerine ulaşmak için üye devletler içinde kullandığı araçların listesi. Formda aşağıdaki üç olasılık öngörülür:

(a) Araba (veya otobüs);

(b) Tren;

(c) Uçak.

(12) Varış tarihi (üye devletlerin toprağına)

Öncelikli olarak, üye devletlerin toprağına girmeyi istediği dış sınırdaki ilk üye devlet havalimanı veya sınır geçiş noktasındaki (her zaman bir havalimanı olmayabileceğinden dolayı) bir denizciye uygulanır.

Transit geçiş tarihi

Bu, denizcinin üye devletlerin toprağındaki bir limanda gemideki hizmetinden ayrıldığı ve yine üye devletlerin toprağında bulunan başka bir limana gitmek için yola çıktığı tarihtir.

Çıkış tarihi

Bu, denizcinin üye devletlerin toprağının dışında bulunan başka bir gemiye transfer için üye devletlerin toprağındaki bir limanda hizmetten ayrıldığı tarihtir veya evine (üye devletlerin toprağı dışındaki) dönmek için üye devletlerin toprağındaki bir limanda hizmetten ayrıldığı tarihtir.

Üç ulaşım aracı belirlendikten sonra, aşağıdaki araçlara ilişkin mevcut bilgiler de sağlanmalıdır:

(a) Araba, otobüs: plaka numarası;

(b) Tren: adı, numarası vb;

(c) Uçuş verileri: tarih, saat, numara.

(13) Gemi acentesi veya donatanın, denizcinin kalış ve gerekirse ülkesine dönüş masraflarına ilişkin sorumluluğunu onaylayan imzalı resmi beyanı.EK X

DIŞ HİZMET SAĞLAYICILARLA İŞBİRLİĞİ DURUMUNDA HUKUKİ BELGEDE BULUNACAK ASGARİ GEREKLERİN LİSTESİ

A. Faaliyetlerini gerçekleştirmeye ilişkin olarak, verilerin korunması hususunda dış hizmet sağlayıcı;

(a) Özellikle bir başvuruyu değerlendirmek için yetkili üye devlet(ler)in diplomatik temsilciliğine veya konsolosluk şubesine iletimi sırasında olmak üzere her zaman, verilerin yetkisiz olarak okunmasını, kopyalanmasını, değiştirilmesini veya silinmesini önler;

(b) İlgili üye devlet(ler) tarafında verilen talimatlar uyarınca aşağıdaki şekillerde verileri iletir,

Elektronik olarak, şifrelenmiş şekilde, veya

— Fiziksel olarak, güvenli bir şekilde;

(c) En kısa sürede verileri iletir:

— Verilerin fiziksel olarak iletilmesi durumunda, haftada bir kez,

— Şifrelenmiş verilerin elektronik olarak iletilmesi durumunda en geç, alındıkları günün sonunda;

(d) Uygulanabilir olduğu hallerde, iletiminden hemen sonra verileri siler ve pasaportun başvuru sahibine geri dönüşüne kadar, başvuru düzenlemeleri doğrultusunda saklanan tek bilgilerin pasaport numarası, başvuru sahibinin adı ve irtibat bilgileri olmasını sağlar;

(e) Özellikle işbirliğinin dosyaların ve verilerin ilgili üye devlet(ler)in diplomatik temsilciliğine veya konsolosluk şubesine iletilmesini içerdiği hallerde, kişisel verileri kazara veya hukuka aykırı bir şekilde yok edilmeye veya kazara kayba, değişikliğe, yetkisiz açıklamaya veya erişime ve diğer tüm hukuka aykırı kişisel veri işleme şekillerine karşı korumak için gereken tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini sağlar;

(f) Verileri yalnız ilgili üye devlet(ler)in adına başvuru sahiplerinin kişisel verileri üzerinde işlem yapmak doğrultusunda işleme koyar;

(g) En azında 95/46/AT sayılı Direktifte belirtilenlerle eşdeğer verileri koruma standartlarını uygular;

(h) VIS Tüzüğünün 37. maddesi uyarınca başvuru sahiplerine gereken bilgileri sağlar.

B. Faaliyetlerini gerçekleştirmeye ilişkin olarak, personel davranışları hususunda dış hizmet sağlayıcı;

(a) Personelin uygun bir şekilde eğitilmesini sağlar;

(b) Personelinin görevini yerine getirdiği sırada aşağıdaki gibi davranmasını sağlar:

— Başvuru sahiplerini nezaketle karşılar,

— Başvuru sahiplerinin insanlık onuruna ve bütünlüğüne saygılı davranır,

— Cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayanarak kişilere karşı ayrımcılık yapmaz ve

— Personelin işten ayrılmasından veya hukuki belgenin askıya alınması veya sonlandırılmasından sonra da geçerli olan gizlilik kurallarına uyar;

(c) Her zaman dış hizmet sağlayıcı için çalışan personelin kimliğini temin eder;

(d) Personelinin sabıka kaydının olmadığını ve gerekli uzmanlığa sahip olduğunu kanıtlar.

C. Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin doğrulamasına ilişkin olarak, dış hizmet sağlayıcı;

(a) Özellikle denetim amaçlarıyla, önceden haber vermeksizin ilgili üye devlet(ler) tarafından yetkilendirilen personele tesislerine her zaman erişim hakkı verir;

(b) Denetim amaçları için başvuru sistemine uzaktan erişim imkanı sağlar;

(c) İlgili izleme yöntemlerinin (örneğin, denek başvuru sahipleri; web kamera) kullanılmasını sağlar;

(d) Raporlama yükümlülükleri, dış denetimler ve olağan yerinde denetimler dahil verilerin korunmasına uyma kanıtına erişimi sağlar;

(e) Herhangi bir güvenlik ihlalini veya başvuru sahiplerinden gelen herhangi bir veri kötüye kullanımı veya yetkisiz erişim şikayetini gecikmeden ilgili üye devlet(ler)e raporlar, bir çözüm bulmak için üye devlet(ler) ile işbirliği yapar ve derhal şikayet eden başvuru sahiplerine açıklayıcı cevaplar verir.

D. Genel gereklere ilişkin olarak, dış hizmet sağlayıcı:

(a) Başvuruyu işlemek için yetkili üye devlet(ler)in talimatına göre hareket eder;

(b) Uygun yolsuzlukla mücadele önlemleri getirir (örneğin personel istihkakına ilişkin hükümler; görevde çalıştırılacak personel üyelerinin seçiminde işbirliği; iki adam kuralı; dönüşüm ilkesi);

(c) Hukuki belgenin en iyi uygulamayı yansıtmasını sağlamak amacıyla bir gözden geçirme maddesinin yanı sıra, özellikle konulan kuralların ihlali durumunda durdurma veya sona erdirmeyi içeren hukuki belgelerin hükümlerine tamamen uyar.

EK XI

OLİMPİYATLARA VE PARALİMPİK OYUNLARA KATILAN OLİMPİYAT AİLESİ ÜYELERİNE VİZE VERİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÖZEL USULLER VE KOŞULLAR

BÖLÜM I
Amaç ve tanımlar


Madde 1
Amaç

Aşağıdaki özel usuller ve koşullar, bir üye devlet tarafından düzenlenen Olimpiyatlar veya Paralimpik Oyunlar süresince Olimpiyat ailesi üyelerinin vize başvurusu yapmasını ve bu kişilere verilmesini kolaylaştırır.

Buna ek olarak, vize başvurusu yapma ve vize verilmesi usullerine dair Topluluk müktesebatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 2
Tanımlar

Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

1. “Sorumlu kuruluşlar”, Olimpiyatlarda ve/veya Paralimpik Oyunlarda yer alan Olimpiyat ailesi üyelerinin vize başvuru yapması ve bu kişilere vize verilmesi usullerini kolaylaştırmak için öngörülen önlemlerle ilgilidir ve Olimpiyat Şartına dayanarak, Oyunlar için akreditasyon kartlarının verilmesi amacıyla Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi’ne Olimpiyat ailesi üyelerinin listesini sunmaktan sorumlu resmi kuruluşları ifade eder;

2. “Olimpiyat ailesi üyesi”, Olimpiyat Şartı’na uymayı kabul eden, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kontrolü ve yüksek yetkisi altında hareket eden, sorumlu kuruluşların listesinde bulunan, Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi tarafından Olimpiyat ve/veya Paralimpik Oyunların [yılı] için katılımcı olarak belirlenen, atletler, hakemler, antrenörler ve diğer spor çalışanları, takımlara veya bireysel sporculara bağlı olan sağlık personeli, basına akredite gazeteciler, üst düzey idareciler, bağışçılar, sponsorlar ve diğer resmi davetliler gibi Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Oyunlar Komitesi, Uluslararası Federasyonlar, Ulusal Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar Komiteleri, Olimpiyatların Organizasyon Komiteleri ve ulusal derneklerin üyesi olan herhangi bir kişiyi ifade eder;

3. Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi tarafından ulusal mevzuatı uyarınca verilen “olimpiyat akreditasyon kartları”, Olimpiyat ailesi üyesinin kimliğini belirten ve yarışmaların yapıldığı tesislere ve Oyunlar süresince belirlenmiş diğer etkinliklere erişim yetkisi veren biri Olimpiyatlar, diğeri de Paralimpik Oyunlar için, her biri sahibinin fotoğrafını taşıyan iki güvenilir belgeden birini ifade eder;

4. “Olimpiyatların ve Paralimpik Oyunların süresi” Olimpiyatların gerçekleştiği ve Paralimpik Oyunların gerçekleştiği zaman aralığını ifade eder;

5. “Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi”, ev sahibi üye devletin Olimpiyatların ve Paralimpik Oyunların düzenlenmesine ilişkin mevzuatı uyarınca oluşturulan, bu Oyunlarda yer alan Olimpiyat ailesi üyelerinin akreditasyonuna karar veren Komite’yi ifade eder;

6. “Vize vermekten sorumlu servisler”, Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devlet tarafından başvuruları incelemek ve Olimpiyat ailesi üyelerine vize vermek için tasarlanan servisleri ifade eder.BÖLÜM II
Vize verilmesi


Madde 3
Koşullar

Bu Tüzük uyarınca bir vize, yalnız ilgili kişinin aşağıdaki koşullara sahip olduğu durumlarda verilebilir:

(a) Sorumlu kuruluşlardan biri tarafından belirlenmiştir ve Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi tarafından Olimpiyatlarda ve/veya Paralimpik Oyunlarda katılımcı olarak akredite edilmiştir;

(b) Schengen Sınır Kodunun 5. maddesinde atıf yapıldığı gibi dış sınırların geçilmesine izin veren geçerli bir seyahat belgesine sahiptir;

(c) Girişini engellemek amacıyla uyarı oluşturulmuş bir kişi değildir;

(d) Hiçbir üye devletin kamu politikası, iç güvenliği veya uluslararası ilişkileri için bir tehdit olarak değerlendirilmemektedir.Madde 4
Başvurunun yapılması

1. Sorumlu bir kuruluşun Olimpiyatlarda ve/veya Paralimpik Oyunlarda yer alması için seçilen kişilerin listesini hazırladığı durumlarda sorumlu kuruluş, Birlik vatandaşları ve aile üyelerinin üye devletlerin toprağına serbestçe yerleşme ve ikamet etme hakkına ilişkin 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/38/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey kararı1 uyarınca kişilerin bir üye devlet tarafından verilen ikamet iznine veya Birleşik Krallık veya İrlanda tarafından verilen bir ikamet iznine sahip olduğu haller dışında, seçilen kişilerin Olimpiyat akreditasyon kartlarının verilmesi başvurusu ile birlikte (AT) 539/2001 sayılı Tüzük uyarınca vizeye sahip olması gerekli kılınan seçilen kişilerin toplu vize başvurusunu yapabilirler.

2. İlgili kişilerin toplu vize başvurusu Olimpiyat akreditasyon kartının verilmesi başvurularıyla aynı zamanda, oluşturulan usul uyarınca Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devlet Organizasyon Komitesi’ne iletilir.

3. Olimpiyatlarda ve/veya Paralimpik Oyunlarda yer alan her kişi için bireysel vize başvurusu yapılır.

4. Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi, ilgili kişilerin Olimpiyat akreditasyon kartlarının verilmesi için tam adlarını, uyruklarını, cinsiyetlerini, doğum tarihi ve yerlerini, seyahat belgesi numarasını, türünü ve sona erme tarihini taşıyan başvurularla birlikte toplu bir başvuruyu mümkün olan en kısa sürede vize vermekten sorumlu servislere iletir.

Madde 5
Vize için toplu başvurunun incelenmesi ve verilen vize türü

1. Vize, 3. maddede belirtilen koşulların yerine getirilmesini sağlamak için tasarlanan bir incelemenin ardından vize vermekten sorumlu servisler tarafından verilir.

2. Verilen vize, Olimpiyatlar ve/veya Paralimpik Oyunlar süresince üç aydan daha fazla kalışa izin vermeyen bir tekbiçim, çoklu giriş vizesidir.

3. İlgili Olimpiyat ailesi üyesinin 3. maddenin (c) veya (d) bendinde belirtilen koşulları yerine getirmediği hallerde, vize vermekten sorumlu servisler, bu Tüzüğün 25. maddesi uyarınca sınırlı topraklarda geçerli vize verebilir.Madde 6
Vizenin biçimi

1. Vize, Olimpiyat akreditasyon kartına girilen iki numara şeklini alır. İlk numara vize numarasıdır. Tekbiçim vize durumunda numara, “C” harfinden önce gelen altı (6) rakam içeren yedi (7) karakterden oluşur. Sınırlı topraklarda geçerli vize durumunda bu numara, “XX” harflerinden önce gelen altı (6) rakam içeren sekiz (8) karakterden oluşur2. İkinci numara ilgili kişinin seyahat belgesi numarasıdır.

2. Vize vermekten sorumlu servisler, vize numaralarını Olimpiyat akreditasyon kartlarının verilmesi amacıyla Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletin Organizasyon Komitesi’ne iletir.

Madde 7
Ücretlerden feragat

Vize başvurularının incelenmesi ve vizelerin verilmesi, vize vermekten sorumlu servisler tarafından herhangi bir ücretlendirme yapılmasına neden olmaz.BÖLÜM III
Genel ve nihai hükümler


Madde 8
Vize iptali

Olimpiyatlarda ve/veya Paralimpik Oyunlarda katılımcı olarak belirtilen kişi listesinin Oyunlar başlamadan değiştirildiği hallerde, listeden çıkarılan kişilerin Olimpiyat akreditasyon kartlarının iptal edilebilmesi için sorumlu kuruluşlar gecikmeden Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devlet Organizasyon Komitesi’ni bu durumdan haberdar ederler. Organizasyon Komitesi, vize vermekten sorumlu servisleri bu durumdan haberdar eder ve sözü geçen vizelerin numaralarını bildirir.

Vize vermekten sorumlu servisler ilgili kişilerin vizelerini iptal eder. Sınır kontrolleri yapmaktan sorumlu makamları derhal bu durumdan haberdar eder ve bu makamlar da gecikmeden o bilgiyi diğer üye devletlerin yetkili makamlarına iletir.

Madde 9
Dış sınır kontrolleri

1. Bu Tüzük uyarınca kendilerine vize verilmiş Olimpiyat ailesi üyeleri üzerinde gerçekleştirilen giriş kontrolleri, bu üyeler üye devletlerin dış sınırlarını geçtiklerinde, 3. maddede belirtilen koşullara uygunluğun kontrol edilmesiyle sınırlandırılır.

2. Olimpiyatlar ve/veya Paralimpik Oyunlar süresince:

(a) Schengen Sınır Kodunun 10(1) maddesi uyarınca kendileri için damga basılması gereken Olimpiyat ailesi üyelerinin seyahat belgelerinin ilk boş sayfasına giriş ve çıkış damgaları basılır. İlk girişte, vize numarası aynı sayfada belirtilir;

(b) Olimpiyat ailesinin bir üyesi usulüne uygun olarak akredite edildiğinde, Schengen Sınır Kodunun 5(1)(c) maddesinde öngörülen giriş koşullarının yerine getirildiği farz edilir.

3. 2. paragraf, (AT) 539/2001 sayılı Tüzük altında vize gereklerine tabi olsalar da olmasalar da, üçüncü ülke vatandaşları olan Olimpiyat ailesi üyelerine uygulanır.EK XII

TEKBİÇİM VİZELERE, SINIRLI TOPRAKLARDA GEÇERLİ VİZELERE VE HAVALİMANI TRANSİT GEÇİŞ VİZELERİNE İLİŞKİN YILLIK İSTATİSTİKLER

Üye devletlerin bireysel olarak vize verdiği her konum için 46. maddede belirtilen süre bitimine kadar Komisyon’a sunulacak veriler: • Toplam başvuru yapılan A vizesi (çoklu A vizeleri dahil),

 • Toplam verilen A vizesi (çoklu A vizeleri dahil),

 • Toplam verilen çoklu A vizesi,

 • Toplam verilmeyen A vizesi (çoklu A vizeleri dahil),

 • Toplam başvuru yapılan C vizesi (çoklu giriş C vizeleri dahil),

 • Toplam verilen C vizesi (çoklu giriş C vizeleri dahil),

 • Toplam verilen çoklu giriş C vizesi,

 • Toplam verilmeyen C vizesi (çoklu giriş C vizeleri dahil),

 • Toplam verilen LTV.

Verilerin sunulmasına ilişkin genel kurallar:

 • Önceki yılın tamamına ilişkin veriler tek bir dosyada toplanır,

 • Veriler Komisyon’un sağladığı genel şablon kullanılarak temin edilir,

 • Veriler, ilgili üye devletlerin vize verdikleri farklı konumlarda mevcut bulunur ve üçüncü ülkeye göre sınıflandırılır,

 • “Verilmedi”, reddedilen vize taleplerine ve 8(2) maddesinde öngörüldüğü gibi incelemenin durdurulduğu başvurulara ilişkin verileri içerir.

Verilerin belirli bir kategori veya üçüncü ülke için mevcut veya uygun olmaması durumunda, üye devletler hücreyi boş bırakırlar (ve “0” (sıfır), “N.A.” (geçerli değil) veya herhangi bir başka değer girmezler).

EK XIII
KORELASYON TABLOSU


Bu Tüzüğün hükmü

Schengen Sözleşmesi (CSA), Ortak Konsolosluk Yönergesi (CCI) veya yenisiyle değiştirilmiş Schengen Yürütme Komitesi (SCH/Com-ex) hükmü

BAŞLIK I
GENEL HÜKÜMLER


Madde 1

Amaç ve kapsamCCI, Kısım I.1. Kapsam (CSA’nın 9 ve 10. maddeleri)

Madde 2

Tanımlar


(1)-(4)

CCI: Kısım I. 2. Vize tanımları ve türleri

CCI: Kısım IV “Kanuni dayanak”

CSA: 11(2), 14(1), 15 ve 16 maddeleri


BAŞLIK II
HAVALİMANI TRANSİT GEÇİŞ VİZESİ


Madde 3

Havalimanı transit geçiş vizesine sahip olması gerekli kılınan üçüncü ülke uyrukları96/197/Aİ sayılı Ortak Eylem, CCI, Kısım I. 2.1.1

BAŞLIK III
VİZE VERMEYE İLİŞKİN USULLER VE KOŞULLAR


BÖLÜM I
Başvurulara ilişkin usullerde yer alan makamlar


Madde 4

Başvurulara ilişkin usullerde yer almak için yetkili makamlarCCI Kısım II. 4., CSA, 12(1) maddesi, (AT) 415/2003 sayılı Tüzük

Madde 5

Başvuruların incelenmesi ve kararlaştırılması için yetkili makamlarCCI, Kısım II 1.1(a) (b), CSA’nın 12(2) maddesi

Madde 6

Konsolosluk bölgesel yetkililiğiCCI, Kısım II, 1.1 ve 3

Madde 7

Bir üye devlet toprağında yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşları için vize verme yetkisi

Madde 8

Temsil anlaşmalarıCCI, Kısım II, 1.2

BÖLÜM II
Başvuru


Madde 9

Başvuruların yapılmasına ilişkin uygulama biçimleriCCI, Ek 13, not (10(1) maddesi)

Madde 10

Başvuru yapmaya ilişkin genel kurallar

Madde 11

Başvuru formuCCI, Kısım III. 1.1.

Madde 12

Seyahat belgesiCCI, Kısım III. 2. (a), CSA, 13(1) ve (2) maddeleri

Madde 13

Biyometrik tanımlayıcılarCCI, Kısım III. 1.2 (a) ve (b)

Madde 14

Kanıtlayıcı belgelerCCI, Kısım III.2(b) ve Kısım V.1.4, Com-ex (98) 57

Madde 15

Seyahat sağlık sigortasıCCI, Kısım V, 1.4

Madde 16

Vize ücretiCCI Kısım VII. 4. ve Ek 12

Madde 17

Hizmet ücretiCCI, Kısım VII, 1.7


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə