Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli ve

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 386.88 Kb.
səhifə4/8
tarix14.08.2018
ölçüsü386.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Madde 41
Üye devletler arasındaki işbirliği

1. “Birlikte konuşlanma”nın seçildiği hallerde, bir veya daha fazla üye devletin konsolosluklarındaki personel başka bir üye devlet konsolosluğunda onlara yöneltilen başvurulara ilişkin usulleri (biyometrik tanımlayıcıların alınması dahil) yerine getirirler ve o üye devletin ekipmanını paylaşırlar. İlgili üye devletler, konsolosluğu kullanılmakta olan üye devletin alacağı vize ücreti oranının yanı sıra birlikte konuşlanma süresi ve birlikte konuşlanmanın sona erme koşulları hakkında karar verirler.

2. “Ortak Başvuru Merkezleri”nin kurulduğu hallerde, başvuru sahiplerinin başvuru yapabilmeleri için (biyometrik tanımlayıcılar dahil) bir veya daha fazla üye devletin konsolosluk personeli tek bir binada birleşir. Katılan üye devletler arasındaki masraf paylaşımının yanı sıra üye devletler, bu işbirliğinin süresi ve sona erme koşulları hakkında karar verirler. Tek bir üye devlet ev sahibi ülke ile lojistik ve diplomatik ilişkilere yönelik sözleşmelerden sorumludur.

3. Diğer üye devletle işbirliğinin sona ermesi halinde, üye devletler tam hizmetin devamlılığını güvence altına alırlar.Madde 42
Fahri konsolosluklara başvuru

1. Fahri konsolosluklar da 43(6) maddesinde atıf yapılan görevlerin bir kısmını veya tamamını yerine getirmekle yetkilendirilebilirler. Güvenliği ve verilerin korunmasını sağlamak için yeterli önlemler alınır.

2. Fahri konsolosluğun bir üye devletin kamu görevlisi olmadığı hallerde, anılan görevlerin yerine getirilmesi, Ek X’un D(c) bendinde bulunan hükümler hariç, Ek X’da belirtilen gereklere uyar.

3. Fahri konsolosluğun bir üye devletin kamu görevlisi olduğu hallerde ilgili üye devlet, görevlerin kendi konsolosluğu tarafından yerine getirilmiş olsaydı uygulanacak olan gereklerle kıyaslanabilir gereklerin uygulanmasını sağlar.Madde 43
Dış hizmet sağlayıcılarla işbirliği

1. Kamu alımı ve rekabet kurallarına halel getirmeksizin, üye devletler bir veya daha fazla üye devletin yanı sıra bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği yapmaya çalışırlar.

2. Bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği Ek X’da belirtilen gereklere uyan bir hukuki belgeye dayalıdır.

3. Üye devletler, Schengen işbirliği çerçevesinde, dış hizmet sağlayıcıların seçimi ve ilgili hukuki belgelerin koşullarının oluşturulmasına ilişkin bilgileri paylaşırlar.

4. Başvuruların, görüşmelerin (uygulanabilir olduğu hallerde), başvurulara ilişkin kararların ve vize etiketlerinin yazdırılması ve iliştirilmesinin incelenmesi yalnız konsolosluk tarafından gerçekleştirilir.

5. Dış hizmet sağlayıcılar hiçbir koşulda altında VIS’e erişemez. VIS’e erişim yalnız konsoloslukların usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş personeline münhasır kılınır.

6. Bir dış hizmet sağlayıcı aşağıdaki görevlerden birinin veya birden fazlasının yerine getirilmesiyle görevlendirilebilir:

(a) Vize gerekleri ve başvuru formlarına ilişkin genel bilgiler sağlamak;

(b) Bir kontrol listesi kullanarak, başvuru sahibini gereken kanıtlayıcı belgeler hakkında bilgilendirmek;

(c) Verileri ve başvuruları almak (biyometrik tanımlayıcıların alınması dahil) ve başvuruyu konsolosluğa iletmek;

(d) Vize ücretini almak;

(e) Konsoloslukta veya dış hizmet sağlayıcıda şahsen görünme için görüşmeleri yönetmek;

(f) Mevcutsa, konsolosluktan alınan bir red bildirimi dahil, seyahat belgelerini almak ve bu belgeleri başvuru sahibine geri vermek.

7. Bir dış hizmet sağlayıcı seçilirken, ilgili üye devlet(ler), gereken lisanslar, ticaret sicili, şirket tüzüğü ve banka sözleşmeleri dahil, şirketin yükümlülük karşılama yeterliliğini ve güvenilirliğini inceler.

8. İlgili üye devlet(ler), seçilen dış hizmet sağlayıcının 2. paragrafta atıf yapılan hukuki belgede ona tahsis edilen koşullara uymasını sağlar.

9. İlgili üye devlet(ler), verilerin işlenmesine ilişkin verilerin korunması kurallarına uymaktan sorumlu olarak kalırlar ve 95/46/AT sayılı Direktifin 28. maddesi uyarınca denetlenirler.

Bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği yapılması, ilgili üye devlet(ler)in başvuru sahiplerinin kişisel verilerine veya 6. paragrafta atıf yapılan görevlerin birinin veya birden fazlasının yerine getirilmesine ilişkin yükümlülüklerin ihlallerine yönelik ilgili üye devlet(ler)in ulusal hukuku altında ortaya çıkan herhangi bir sorumluluğu sınırlandırmaz veya engellemez. Bu hüküm, ilgili üçüncü ülkenin ulusal hukuku altında doğrudan dış hizmet sağlayıcısı aleyhine açılabilecek herhangi bir davaya halel getirmez.

10. İlgili üye devlet(ler) dış hizmet sağlayıcıya başvuru sahiplerine uygun hizmet ve yeterli bilgi sunmak için gereken bilgiye karşılık gelen eğitimi sağlar.

11. İlgili üye devlet(ler), aşağıdakiler dahil, 2.paragrafta atıf yapılan hukuki belgenin uygulanmasını yakından izler:

(a) Vize gereklerine ilişkin genel bilgiler ve dış hizmet sağlayıcılar tarafından başvuru sahiplerine sağlanan başvuru formları;

(b) İşbirliğinin özellikle, dosyaların ve verilerin ilgili üye devlet(ler)e iletilmesini ve kişisel verilerde işlem yapılmasının diğer tüm hukuka aykırı şekillerini içerdiği hallerde, kişisel verilerin kazara veya hukuka aykırı bir şekilde yok edilmeye veya kazara kayba, değişikliğe, yetkisiz açıklamaya veya erişime karşı korunması için gereken tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri;

(c) Biyometrik tanımlayıcıların alınması ve iletilmesi;

(d) Verilerin korunması hükümlerine uyulmasını sağlamak için alınan önlemler.

Bu amaçla, ilgili üye devlet(ler)in konsolosluk(lar)ı, dış hizmet sağlayıcının tesisinde düzenli olarak yerinde denetimler gerçekleştirir.

12. Bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliğinin sona ermesi durumunda, üye devletler tam hizmetin devamlılığını sağlarlar.

13. Üye devletler, Komisyon’a 2. paragrafta atıf yapılan hukuki belgenin bir kopyasını sağlarlar.Madde 44
Verilerin şifrelenmesi ve güvenli aktarımı

1. Üye devletler arasındaki temsil düzenlemeleri, üye devletlerin bir dış hizmet sağlayıcı ile işbirliği ve fahri konsolosluklara başvuru durumlarında, temsil edilen üye devlet(ler) veya ilgili üye devlet(ler), temsil eden üye devletin makamlarından temsil edilen üye devlet(ler)in makamlarına veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan ilgili üye devlet(ler)in makamlarına, elektronik olarak aktarılan veya elektronik bir saklama aracında fiziksel olarak aktarılan verilerin tamamen şifrelenmesini sağlarlar.

2. Verilerin, temsil eden üye devletin makamlarından temsil edilen üye devlet(ler)in makamlarına veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan üye devlet(ler)in makamlarına elektronik olarak aktarılmasını yasaklayan üçüncü ülkelerde, temsil edilen üye devlet(ler) veya ilgili üye devlet(ler) temsil eden üye devletin, dış hizmet sağlayıcının veya fahri konsolosluğun elektronik olarak veri aktarmasına izin vermez.

Böyle bir durumda, temsil edilen üye devlet(ler) veya ilgili üye devlet(ler), elektronik verilerin temsil eden üye devletin makamlarından temsil edilen üye devlet(ler)in makamlarına veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan ilgili üye devlet(ler)e bir üye devletin konsolosluk yetkilisi tarafından elektronik bir saklama aracında tamamen şifreli bir şekilde fiziksel olarak aktarılmasını veya böyle bir aktarma orantısız veya makul olmayan önlemlerin alınmasını gerekli kılıyorsa, emniyetli ve güvenli başka bir şekilde, örneğin ilgili üçüncü ülkede hassas belgeleri ve verileri taşıma konusunda deneyimli yerleşik işleticiler kullanılarak aktarılmasını sağlar.

3. Her durumda aktarımın güvenlik seviyesi verilerin hassas doğasına uyarlanır.

4. Üye devletler veya Topluluk, şifrelenen verilerin temsil eden üye devletin makamlarından temsil edilen üye devlet(ler)in makamlarına veya dış hizmet sağlayıcıdan veya fahri konsolosluktan ilgili üye devlet(ler)in makamlarına elektronik olarak aktarılması yasağını kaldırmak amacıyla ilgili üçüncü ülkelerle uzlaşma sağlamaya çalışır.Madde 45
Üye devletlerin ticari aracılarla işbirliği

1. Üye devletler biyometrik tanımlayıcıların alınması hariç, başvuruların yapılması için ticari aracılarla işbirliği yapabilir.

2. Böyle bir işbirliği, üye devletlerin ilgili makamları tarafından bir akreditasyon verilmesine dayanır. Akreditasyon, özellikle aşağıdaki unsurların doğrulanmasına dayanır:

(a) Ticari aracının mevcut durumu: mevcut lisans, ticaret sicili, bankalarla yapılan sözleşmeler;

(b) Merkezi üye devletlerde bulunan, konaklama veya diğer paket tur hizmetleri sunan ticari ortaklarla mevcut sözleşmeler;

(c) Ulaşım şirketleriyle, garantili ve sabit bir gidiş dönüş yolculuğun yanı sıra, bir çıkış yolculuğunu içermesi gereken sözleşmeler.

3. Akredite ticari aracılar, başvuru sahipleriyle kişisel görüşmeleri veya telefon görüşmelerini, seyahatlerin ve konaklamanın doğrulamasını, sağlanan seyahat sağlık sigortasının yeterli olduğunun ve bireysel yolcuları kapsadığının doğrulamasını ve gerekli görüldüğünde, grup halinde dönüşe ilişkin belgelerin doğrulamasını içeren yerinde denetimlerle düzenli olarak izlenirler.

4. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde, tespit edilen usulsüzlükler ve ticari aracılar tarafından yapılan başvuruların reddi bakımından akredite ticari aracıların performansına ve seyahat belgesi sahteciliğinin tespit edilen biçimlerine ve planlanan yolculukların gerçekleştirilmemesine ilişkin bilgiler paylaşılır.

5. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde, her konsolosluk tarafından akreditasyonun verildiği ve iptalin nedenleriyle birlikte, bu akreditasyonun iptal edildiği ticari aracıların listesi paylaşılır.

Her konsolosluk işbirliği yaptığı akredite ticari aracıların listesinden halkın haberdar olmasını sağlar.Madde 46
İstatistiklerin derlenmesi

Üye devletler, vizelere ilişkin yıllık istatistikleri, Ek XII’de belirtilen tablo uyarınca derlerler. Bu istatistikler önceki takvim yılı için 1 Mart itibarıyla sunulur.Madde 47
Halkın bilgilendirilmesi

1. Üye devletlerin merkezi makamları ve konsoloslukları, özellikle aşağıdakileri olmak üzere, bir vize başvurusu ile ilgili bütün bilgileri halka sağlarlar:

(a) Bir vize başvurusu yapmak için kriterler, koşullar ve usuller;

(b) Mevcut ise, randevu alma araçları;

(c) Başvurunun yapılabileceği yerler (yetkili konsolosluk, Ortak Başvuru Merkezi veya dış hizmet sağlayıcı);

(d) Akredite ticari aracılar;

(e) 20. maddede öngörüldüğü gibi damganın hiçbir yasal etkisinin olmadığı olgusu;

(f) 23(1), (2) ve (3) maddelerinde öngörülen başvuruların incelenmesi için süre sınırları;

(g) Uyrukları veya uyruklarının belirli kategorileri önceden danışma veya bilgilendirmeye tabi olan üçüncü ülkeler;

(h) Başvurulara ilişkin olumsuz kararların başvuru sahibine bildirilmesi gerektiği, bu kararların hangi nedenlere dayalı olduklarını belirtmesi gerektiği ve temyize başvurmak için süre sınırının yanı sıra, yetkili makam dahil, temyiz durumunda izlenecek usullere ilişkin bilgiler ile birlikte başvuruları reddedilen başvuru sahiplerinin temyiz hakkına sahip olduğu;

(i) Schengen Sınır Kodunun 5. maddesinde öngörüldüğü gibi, yalnız vizeye sahip olmanın otomatik olarak giriş hakkını vermediği ve vize sahiplerinin dış sınırda giriş koşullarını yerine getirdiklerine dair kanıt sunmalarının gerekli kılındığı.

2. Temsil edilen ve temsil eden üye devlet, 8. maddede atıf yapılan temsil düzenlemeleri hakkında, bu düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce halkı bilgilendirirler.BAŞLIK V
YEREL SCHENGEN İŞBİRLİĞİ


Madde 48
Üye devletlerin konsoloslukları arasındaki yerel Schengen işbirliği

1. Uygulanabilir olduğu hallerde, yerel şartları dikkate alarak, ortak bir vize politikasının uyumlaştırılmış bir şekilde uygulanmasını sağlamak için üye devletlerin konsoloslukları ve Komisyon her ülke ile işbirliği yaparlar ve özellikle aşağıdakileri oluşturma ihtiyacını değerlendirirler:

(a) 14. madde ve Ek II’yi dikkate alarak, başvuru sahipleri tarafından sunulacak kanıtlayıcı belgelerin uyumlaştırılmış bir listesi;

(b) 16(5) maddesi uyarınca vize ücretini ödemekten muaf tutulanlara ilişkin olarak başvuruları incelemek için ortak kriterler ve 11(5) maddesi uyarınca başvuru formunun tercümesine ilişkin konular;

(c) Düzenli olarak güncellenmesi gereken, ev sahibi tarafından verilen seyahat belgelerinin sonlu listesi.

(a) ila (c) bentlerinden birine veya birden fazlasına ilişkin olarak, yerel Schengen işbirliği çerçevesindeki değerlendirme yerel uyumlaştırılmış bir yaklaşıma olan ihtiyacı onaylarsa, bu yaklaşıma ilişkin önlemler, 52(2) maddesinde atıf yapılan usul uyarınca getirilir.

2. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde, tekbiçim vizeler, sınırlı topraklarda geçerli vizeler ve havalimanı transit geçiş vizeleri için ortak bir bilgi sayfası oluşturulur, diğer bir deyişle, uygulanabilir olduğu hallerde 1(a) paragrafında atıf yapılan kanıtlayıcı belgelerin listesi dahil, vizenin beraberinde getirdiği haklar ve vize için başvuru yapma koşulları belirtilir.

3. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde aşağıdaki bilgiler paylaşılır:

(a) Reddedilen vize başvurusu sayısının yanı sıra, verilen tekbiçim vizeler, sınırlı topraklarda geçerli vizeler ve havalimanı transit geçiş vizelerine ilişkin aylık istatistikler;

(b) Göç ve/veya güvenlik risklerinin değerlendirilmesi hususunda, aşağıdakilere ilişkin bilgiler:

(i) Ev sahibi ülkenin sosyoekonomik yapısı;

(ii) Sosyal güvenlik, sağlık sigortası, mali kayıtlar ve giriş çıkış kayıtları dahil yerel düzeyde bilgi kaynakları;

(iii) Sahte, taklit veya düzmece belgelerin kullanımı;

(iv) Yasa dışı göç güzergahları;

(v) Redler;

(c) Ulaşım şirketleriyle işbirliği yapılmasına ilişkin bilgiler;

(d) Teminat türü ve mümkün olan muafiyet tutarının doğrulanması dahil, yeterli seyahat sağlık sigortası sağlayan sigorta şirketlerine ilişkin bilgiler.

4. Ortak vize politikasının uygulanmasına ilişkin olarak, özellikle operasyonel konuları ele alan yerel Schengen işbirliği toplantıları üye devletler ve Komisyon arasında düzenli olarak gerçekleştirilir. Komisyonun talebi üzerine aksi kararlaştırılmadıkça, bu toplantılar Komisyon tarafından anılan ülke içinde gerçekleştirilir.

Yerel Schengen işbirliği çerçevesindeki belirli konuları incelemek için tek konulu toplantılar düzenlenebilir ve alt gruplar oluşturulabilir.

5. Yerel Schengen işbirliğinin özet raporları, sistematik olarak hazırlanır ve yerel olarak dağıtılır. Komisyon, raporların hazırlanması için bir üye devleti görevlendirebilir. Her üye devletin konsoloslukları, raporlarını merkezi makamlarına gönderirler.

Bu raporlara dayanılarak, Komisyon her ülkede bir yıllık rapor hazırlar ve Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunar.

6. Vizelere veya üçüncü ülkelere ilişkin Topluluk müktesebatını uygulamayan üye devletlerin konsolosluk temsilcileri, geçici olarak vizelere ilişkin konularda bilgi paylaşmak için toplantılara davet edilebilirler.BAŞLIK VI
NİHAİ HÜKÜMLER


Madde 49
Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ilişkin düzenlemeler

Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapan üye devletler, Ek XI’de belirtilen vize verilmesini kolaylaştıran belirli usul ve koşulları uygularlar.Madde 50
Eklerde yapılan değişiklikler

Bu Tüzüğün temel nitelikte olmayan unsurlarını değiştirmek için tasarlanan ve I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ve XII Eklerini değiştiren önlemler, 52(3) maddesinde atıf yapılan eleştirel incelemeye dayalı düzenleyici usul uyarınca getirilir.Madde 51
Vize Kodunun pratik uygulama talimatları

Bu Tüzüğün hükümlerinin pratik uygulamasına ilişkin operasyonel talimatlar, 52(2) maddesinde atıf yapılan usul uyarınca hazırlanır.Madde 52
Komite usulü

1. Komisyon, bir komite (Vize Komitesi) tarafından desteklenir.

2. Bu paragrafa atıf yapılan hallerde, 1999/468/AT sayılı Kararın 8. maddesinin hükümleri göz önünde tutularak, aynı Kararın 5 ve 7. maddeleri, bu usule uygun olarak benimsenen uygulama önlemlerinin bu Tüzüğün esas hükümlerini değiştirmemesi koşuluyla, uygulanır.

1999/468/AT sayılı Kararın 5(6) maddesinde belirtilen süre, üç ay olarak belirlenmiştir.

3. Bu paragrafa atıf yapılan hallerde, 1999/468/AT sayılı Kararın 8. maddesinin hükümleri göz önünde tutularak, aynı Kararın 5a(1) ila (4) ve 7. maddeleri uygulanır.

Madde 53
Bildirim

1. Üye devletler aşağıdakileri Komisyon’a bildirirler:

(a) 8. maddede atıf yapılan temsil düzenlemeleri;

(b) Üye devletler tarafından bireysel olarak, 3. maddede atıf yapıldığı gibi, uyrukları topraklarında bulunan havalimanlarının uluslararası transit geçiş alanlarından geçerken bir havalimanı transit geçiş vizesine sahip olması gerekli kılınan üçüncü ülkeler;

(c) Mevcut ise, 14(4) maddesinde atıf yapılan sponsorluk ve/veya özel konaklama kanıtı için ulusal form;

(d) 22(1) maddesinde atıf yapılan önceden danışmanın gerekli kılındığı üçüncü ülkelerin listesi;

(e) 31(1) maddesinde atıf yapılan maddenin gerekli kıldığı üçüncü ülkelerin listesi;

(f) 27(2) maddesinde atıf yapıldığı gibi, vize etiketinin “açıklamalar” bölümündeki ek ulusal girişler;

(g) 33(5) maddesinde atıf yapıldığı gibi, vizenin süresini uzatmak için yetkili makamlar;

(h) 40 maddede atıf yapıldığı gibi seçilen işbirliği şekilleri;

(i) 46. madde ve Ek XII uyarınca derlenen istatistikler.

2. Komisyon, 1. paragraf uyarınca bildirilen bilgileri sürekli olarak güncellenen bir elektronik yayın yoluyla üye devletlere ve halka sağlar.Madde 54

(AT) 767/2008 sayılı Tüzükte yapılan değişiklikler

(AT) 767/2008 sayılı Tüzük aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1. 4(1) maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(a) (a) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(a) Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli ve (AT) 810/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (Vize Kodu)(*) 2(3) maddesinde tanımlandığı şekilde “tekbiçim vize;

_______________

(*) ABRG L 243, 15.9.2009, s. 1.’;

(b) (b) bendi kaldırılmıştır;

(c) (c) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(c) (AT) 810/2009 sayılı Tüzüğün 2(5) maddesinde tanımlandığı şekilde “havalimanı transit geçiş vizesi;”;

(d) (d) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(d) (AT) 810/2009 sayılı Tüzüğün 2(4) maddesinde tanımlandığı şekilde “sınırlı topraklarda geçerli vize;”;

(e) (e) bendi kaldırılmıştır;

2. 8(1) maddesinde, “bir başvuru alındığında” ifadesinin yerine aşağıdaki ifade getirilmiştir:

“Başvuru (AT) 810/2009 sayılı Tüzüğün 19. maddesi uyarınca kabul edilebilir olduğunda;”;

3. 9. madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(a) Başlığın yerine aşağıdaki başlık getirilmiştir:

“Başvuruda girilecek veriler;”;

(b) 4. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(i) (a) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(a) Soyadı, doğduğundaki soyadı (önceki soyad(lar)ı, ad(lar)ı, verilen ad(lar)ı), doğum tarihi, doğum yeri, doğum ülkesi, cinsiyeti;”;

(ii) (e) bendi kaldırılmıştır;

(iii) (g) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(g) Varış yeri olan üye devlet(ler) ve planlanan kalış veya transit geçiş süresi;”;

(iv) (h) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(h) Seyahat amaç(lar)ı;”;

(v) (i) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(i) Schengen bölgesine planlanan varış tarihi ve Schengen bölgesinden planlanan çıkış tarihi;”;

(vi) (j) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(j) İlk girilen üye devlet;”;

(vii) (k) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(k) Başvuru sahibinin ev adresi;”;

(viii) (l) bendinde, “okul” kelimesinin yerine “eğitim kurumu” getirilmiştir;

(ix) (m) bendinde, “anne ve baba” kelimelerinin yerine “ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişi” getirilmiştir;

4. 10(1) maddesine aşağıdaki bent ilave edilmiştir:

“(k) Mevcutsa, vize etiketinin elle doldurulduğunu belirten bilgi.”;

5. 11. maddede, başlangıç paragrafının yerine aşağıdaki paragraf getirilmiştir:

“Başka bir üye devleti temsil eden vize makamının başvurunun incelemesini durdurduğu hallerde, vize makamı başvuru dosyasına aşağıdaki verileri ekler:”;

6. 12. madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(a) 1. paragrafta, (a) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(a) Vizenin reddedildiğini belirten durum bilgisi ve anılan makamın başvuruyu başka bir üye devlet adına reddedip etmediği;”;

(b) 2. paragrafın yerine aşağıdaki paragraf getirilmiştir:

“2. Başvuru dosyası aynı zamanda, aşağıdakilerden biri olan vizenin red neden(ler)ini de belirtir:

(a) Başvuru sahibi:

(i) Sahte, taklit veya düzmece bir seyahat belgesi sunar;

(ii) Planlanan kalışın amacı ve koşulları için gerekçe temin etmez;

(iii) Hem planlanan kalış süresince hem de menşe ülkesine veya ikamet ettiği ülkeye geri dönmek için veya kesin olarak kabul edileceği bir üçüncü ülkeden transit geçiş için yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğu veya bu kaynaklara yasal olarak ulaşacak durumda olduğuna dair kanıt temin etmez;

(iv) Mevcut altı aylık dönem içinde üye devletlerin toprağında bir tekbiçim vize veya sınırlı topraklarda geçerli vize ile halihazırda üç ay boyunca kalmıştır;

(v) Girişini engellemek için SIS’te uyarının oluşturulduğu bir kişidir;

(vi) Özellikle aynı nedenlerle girişini engellemek amacıyla üye devletlerin ulusal veri tabanlarında herhangi bir uyarının oluşturulduğu hallerde, Schengen Sınır Kodunun 2(19) maddesinde tanımlandığı şekilde kamu politikası, iç güvenlik ve toplum sağlığı veya herhangi bir üye devletin uluslararası ilişkileri için bir tehdit olarak değerlendirilmektedir;

(vii) Uygulanabilir olduğu hallerde, yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortası taşıdığının kanıtını temin etmez;

(b) Planlanan kalışın amacının ve koşullarının gerekçelendirmesine ilişkin sunulan bilgi güvenilir değildir;

(c) Başvuru sahibinin vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devletin toprağını terk edeceğine dair niyeti tespit edilememiştir;

(d) Başvuru sahibinin daha önceden vize başvurusu yapacak durumda olmadığına ilişkin sınırda vize başvurusunu gerekçelendiren yeterli kanıt temin edilmemiştir”;

7. 13. maddenin yerine aşağıdaki madde getirilmiştir:

“Madde 13Fesih veya iptal edilmiş bir vize için eklenecek veriler

1. Bir vizeyi fesih veya iptal etmeye ilişkin bir kararın verildiği hallerde, kararı veren vize makamı başvuru dosyasına aşağıdaki verileri ekler:

(a) Vizenin fesih veya iptal edildiğini belirten durum bilgisi;

(b) Bulunduğu yer dahil, vizeyi fesh veya iptal eden makam;

(c) Kararın verildiği yer ve tarih.

2. Başvuru dosyası aynı zamanda, aşağıdaki fesih veya iptal neden(ler)ini belirtir:

(a) 12(2) maddesinde listelenen nedenlerden biri veya daha fazlası;

(b) Vize sahibinin vizeyi feshetme talebi”;

8. 14. madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(a) 1. paragraf aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(i) Başlangıç paragrafının yerine aşağıdaki paragraf getirilmiştir:

“1. Verilen bir vizenin geçerlilik süresini ve/veya kalış süresini uzatmaya ilişkin bir karar verildiği hallerde, vizenin süresini uzatan vize makamı başvuru dosyasına aşağıdaki bilgileri ekler:”;

(ii) (d) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(d) Süresi uzatılan vizenin vize etiketi sayısı;”;

(iii) (g) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(g) Süresi uzatılan vizenin bölgesel geçerliliği asıl vizeninkinden farklıysa, vize sahibinin seyahat etme iznine sahip olduğu toprak;”;

(b) 2. paragrafta, (c) bendi kaldırılmıştır;

9. 15(1) maddesinde, “vizenin geçerlilik süresini uzat veya kısalt” ifadesinin yerine “veya vizenin süresini uzat” ifadesi getirilmiştir;

10. 17. madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(a) 4. bendin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“4. İlk girilen üye devlet;”;

(b) 6. bendin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“6. Verilen vize türü;”;

(c) 11. bendin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“11. Seyahatin amaç(lar)ı;”;

11. 18(4)(c) maddesinde, 19(2)(c) maddesinde, 20(2)(d) maddesinde ve 22(2)(d) maddesinde “veya kısaltılır” ifadesi kaldırılmıştır;

12. 23(1)(d) maddesinde, “kısaltılmış” kelimesi kaldırılmıştır.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə