Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli ve

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 386.88 Kb.
səhifə5/8
tarix14.08.2018
ölçüsü386.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Madde 55
(AT) 562/2006 sayılı Tüzükte yapılan değişiklikler

(AT) 562/2006 sayılı Tüzüğünün Ek V, A Kısmı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

(a) 1(c) bendinin yerine aşağıdaki bent getirilmiştir:

“(c) Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli ve (AT) 810/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (Vize Kodu) 34. maddesinde belirtilen koşullar uyarınca, uygun görüldüğü şekilde, vizeleri fesh veya iptal et (*);

_________________

(*) ABRG L 243, 15.9.2009, s. 1.’;

(b) 2. bent kaldırılmıştır.

Madde 56
Yürürlükten kaldırma

1. 14 Temmuz 1985 tarihli Schengen anlaşmasını uygulamaya koyan Sözleşmenin 9 ila 17. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Aşağıdakiler yürürlükten kaldırılmıştır.

(a) Ortak Kılavuzun ve Ortak Konsolosluk Yönergesinin (SCH/Com-ex (99) 13 (Ekler dahil, Ortak Konsolosluk Yönergesi) nihai versiyonuna ilişkin 28 Nisan 1999 tarihli Schengen Yürütme Komitesi Kararı;

(b) Tekbiçim vize süresini uzatan (SCH/Com-ex (93) 21) ve tekbiçim vizenin iptal edilmesi, feshedilmesi ve geçerlilik süresinin kısaltılmasına yönelik ortak ilkelere (SCH/Com-ex (93) 24) ilişkin 14 Aralık 1993 tarihli Schengen Yürütme Komitesi Kararları, tekbiçim vizelerin verilmesinde istatistiksel bilgilerin paylaşılmasına ilişkin 22 Aralık 1994 tarihli Schengen Yürütme Komitesi Kararı (SCH/Com-ex (94) 25), verilen vizelerin istatistiksel bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin 21 Nisan 1998 tarihli Schengen Yürütme Komitesi Kararı (SCH/Com-ex (98) 12) ve davet, sponsorluk ve konaklama kanıtları temin eden uyumlaştırılmış bir formun uygulanmaya başlamasına ilişkin 16 Aralık 1998 tarihli Schengen Yürütme Komitesi Kararı (SCH/Com-ex (98) 57);

(c) Havalimanı transit geçiş düzenlemelerine ilişkin 4 Mart 1996 tarihli ve 96/197/Aİ sayılı Ortak Eylem1;

(d) Vize başvurularını incelemeye yönelik bazı ayrıntılı hükümler ve uygulama usullerine ilişkin uygulama yetkilerini Konsey’e münhasır kılan 24 Nisan 2001 tarihli ve (AT) 789/2001 sayılı Konsey Tüzüğü2;

(e) Uzun süreli kalış vizesiyle dolaşım serbestisine ilişkin 28 Mayıs 2001 tarihli ve (AT) 1091/2001 sayılı Konsey Tüzüğü1;

(f) Transit geçiş halindeki denizcilere vize verilmesi dahil, sınırda vize verilmesine ilişkin 27 Şubat 2003 tarihli ve (AT) 415/2003 sayılı Konsey Tüzüğü2;

(g) Vize başvurularının alınması ve işleme konulması hakkındaki hükümler dahil olmak üzere biyometrik uygulamaların başlatılmasına ilişkin olarak diplomatik ve konsolosluk görevleri vizelerine ilişkin Ortak Konsolosluk Yönergesini değiştiren 23 Nisan 2009 tarihli ve (AT) 390/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün3 2. maddesi.

3. Yürürlükten kaldırılan araçlara yapılan atıflar bu Tüzüğe ilişkin atıflar olarak yorumlanır ve Ek XIII’teki korelasyon tablosu uyarınca okunur.

Madde 57
İzleme ve değerlendirme

1. Bu Tüzüğün bütün hükümlerinin uygulanabilir hale gelmesinden iki yıl sonra Komisyon, Tüzüğün uygulamasına ilişkin bir değerlendirme yapar. 3. paragrafta atıf yapılan raporlara halel getirmeksizin, bu genel değerlendirme, bu Tüzük hükümlerinin uygulanması ve hedeflere ilişkin ulaşılan sonuçların bir incelemesini içerir.

2. Komisyon, 1. paragrafta atıf yapılan değerlendirmeyi Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e iletir. Komisyon, anılan değerlendirme temelinde, gerekirse bu Tüzüğü değiştirmek amacıyla uygun öneriler sunar.

3. VIS’in yürürlüğe konulduğu tarihten üç yıl sonra ve ondan sonraki her dört yılda bir Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e, biyometrik tanımlayıcıların alınması ve kullanılması, seçilen ICAO standardının uygunluğu, veri koruma kurallarına uygunluk, biyometrik verilerin alınmasına özel bir atıf yapılarak dış hizmet sağlayıcılara ilişkin tecrübe, parmak izlerinin kopyalanmasına ilişkin 59 ay kuralının uygulanması ve başvurularla ilgili usullerin düzenlenmesi dahil, bu Tüzüğün 13, 17, 40 ile 44. maddelerinin uygulanmasına ilişkin bir rapor sunar. VIS Tüzüğünün 17(12), (13) ve (14) maddeleri ve 50(4) maddesi temelinde bu rapor, parmak izlerinin alındığı durumların sayısıyla karşılaştırılarak, parmak izlerinin gerçeklere dayalı olarak sağlanamadığı ve yasal nedenlerle sağlanmasının gerekli kılınmadığı durumları da içerir. Rapor, gerçeklere dayalı olarak parmak izi veremeyen bir kişiye vize verilmediği durumlara ilişkin bilgileri de içerir. Gerektiğinde, rapora bu Tüzüğü değiştirecek uygun öneriler eşlik eder.

4. 3. paragrafta atıf yapılan raporlardan ilki, Komisyon’un sorumluluğu altında yapılan bir çalışma temelinde, özellikle parmak izlerinin yaşla birlikte nasıl değiştiği olmak üzere, 12 yaşın altındaki çocukların parmak izlerinin tanımlaması ve doğrulamasına ilişkin yeterli güvenilirlik hususunu da ele alır.

Madde 58
Yürürlüğe giriş

1. Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girer.

2. Bu Tüzük, 5 Nisan 2010 tarihinden itibaren uygulanır.

3. 52. madde ve 53(1)(a) ila (h) ve (2) maddeleri, 5 Ekim 2009 tarihinden itibaren uygulanır.

4. Schengen Danışma Ağı (Teknik Özellikler) konusunda, VIS Tüzüğünün 46. maddesinde atıf yapılan tarihten itibaren 56(2)(d) maddesi uygulanır.

5. 32(2) ve (3) maddeleri, 34(6) ve (7) maddeleri ve 35(7) maddesi, 5 Nisan 2011 tarihinden itibaren uygulanır.

Bu Tüzük, Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma uyarınca bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır.

Brüksel’de, 13 Temmuz 2009 tarihinde düzenlenmiştir.

Parlamento adına Konsey adına

Başkan Başkan

H.-G. PÖTTERİNG E. ERLANDSSON

EK I

Uyumlaştırılmış başvuru formu1


Schengen Vizesi Başvurusu

Bu başvuru formu ücretsizdirFOTOĞRAF

1. Soyadı (x)

İdareye ait bölüm

Vize talep tarihi:

Vize talep numarası:

Başvurunun yapıldığı yer:

 Büyükelçilik / Konsolosluk

 CAC


 Hizmet sağlayıcı

 Ticari aracı

 Sınır kapısı

Adı:


 Diğer

Dosyayı inceleyen kişi:

Kanıtlayıcı belgeler:

 Seyahat belgesi

 Geçim kaynakları

 Davet


 Ulaşım aracı

 Seyahat sağlık sigortası

 Diğer:

Vize hakkında verilen karar:

 Reddedildi

 Verildi:

 A

 C


 LTV

 Geçerlilik tarihi:

tarihinden

… tarihine kadar

Giriş sayısı:

 1  2  Çoklu giriş

Gün sayısı:


2. Kızlık soyadı (Önceki soyadı) (x)

3. Ad (x)

4. Doğum tarihi (gün-ay-yıl)

5. Doğum yeri

6. Doğum ülkesi7. Uyruk

Şimdikinden farklı olması halinde doğum uyruğu:8. Cinsiyet

 Erkek  Kadın9. Medeni hal

 Bekar  Evli  Ayrı  Boşanmış  Dul

 Diğer (lütfen açıklayınız)


10. Küçükler için: ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişinin soyadı, adı, adresi (başvuru sahibininkinden farklı olması halinde) ve uyruğu

11. Nüfus cüzdanı numarası, (mevcut ise)

12. Seyahat belgesi türü

 Adi Pasaport  Diplomatik pasaport  Hizmet pasaportu  Resmi pasaport  Hususi pasaport

 Diğer seyahat belgesi (lütfen açıklayınız)


13. Seyahat belgesi numarası

14. Seyahat belgesinin veriliş tarihi

15. Seyahat belgesinin geçerliliğinin bitiş tarihi

16. Seyahat belgesini veren makam

17. Başvuru sahibinin posta adresi ve e-posta adresi

Telefon numara(lar)ı

18. Vatandaşlığına sahip olduğunuz ülkenin dışındaki bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz?

 Hayır


 Evet. İkamet izni veya eşdeğer belge adı ……….. Numarası ……….. Geçerlilik tarihi ……………

* 19. Şu anki mesleğiniz

* 20. Çalışılan şirketin adı, adresi ve telefon numarası. Öğrenciyseniz, eğitim kurumunun adı ve adresi.

21. Seyahat amacı:

 Turistik  İş  Aile veya arkadaş ziyareti  Kültürel  Sportif

 Resmi ziyaret

 Sağlık nedeni  Eğitim  Transit geçiş  Havalimanı transit geçişi  Diğer (açıklayınız)


22. Gidilecek ülke(ler)

23. İlk giriş ülkeniz
24. Talep edilen giriş sayısı

 Tek giriş  İki giriş

 Çoklu giriş


25. Planlanan kalış veya transit geçiş süreniz

Lütfen gün sayısını belirtiniz
Yıldızla (*) işaretlenmiş bölümler serbest dolaşım hakkını kullanarak seyahat eden AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının aile üyeleri (eş, çocuk veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler) tarafından doldurulmaz. AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının aile üyeleri, akrabalık derecelerini gösterir belgeleri sunar ve 34 ve 35 numaralı bölümleri doldururlar.

(x) 1’den 3’e kadar olan bölümler seyahat belgesinde belirtilen bilgilere göre doldurulacaktır.26. Son üç yıl içinde alınan Schengen vizeleri

 Yok


 Var. Geçerlilik tarih(ler)i: …………………..’den ………………’e kadar.
27. Schengen vizesi başvurusu için daha önce parmak izi alınıp alınmadığı

 Hayır  Evet

Biliyorsanız, tarihi:……………………………


28. Asıl gidilen ülkenin başka bir ülke olması durumunda, o ülkeye giriş izni

………………’den ……………… ‘e kadar geçerli, ……………… tarafından verilmiştir.29. Schengen bölgesine planlanan varış tarihi

30. Schengen bölgesinden planlanan çıkış tarihi

* 31. Üye devletlerden davetiye gönderen kişi(ler)in soyadları ve adları. Davetiye olmaması durumunda üye devlet(ler)de geçici olarak konaklanacak yer(ler)in adresi veya otel(ler)in adı

Üye devletlerden davetiye gönderen kişi(ler)in, geçici olarak konaklanacak yer(ler)in veya otel(ler)in posta adresi ve elektronik posta adresi

Telefon ve faks numaraları

* 32. Davetiyeyi gönderen şirketin/kurumun adı ve adresi

Şirketin/kurumun telefon ve faks numaraları

Şirket veya kurumdaki irtibat kişisinin soyadı, adı, adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi

* 33. Geziniz boyunca seyahat masraflarınız kimin tarafından karşılanacaktır?

 Başvuru sahibi tarafından

Geçim kaynakları

 Nakit

 Seyahat çeki Kredi kartı

 Önceden ödenmiş konaklama

 Önceden ödenmiş ulaşım

 Diğer (lütfen açıklayınız) Sponsor tarafından (ev sahibi, şirket, kurum), lütfen açıklayınız

 31 veya 32 numaralı alanda belirtilenler ………

 Diğer (lütfen açıklayınız) ……………………

Geçim kaynakları

 Nakit

 Konaklama yeri sağlanacaktır Kalışı süresince tüm seyahat masrafları karşılanacaktır

 Önceden ödenmiş ulaşım

 Diğer (lütfen açıklayınız)
34. AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan aile üyesi ait kişisel bilgiler
Soyadı

Ad(lar)
Doğum tarihi

Uyruğu

Seyahat belgesi veya kimlik numarası
35. AB, AET veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı ile akrabalık derecesi

 Eş  Çocuk ……………………….  Torun  Bakmakla yükümlü olduğu ebeveyn


36. Yer ve tarih

37. İmza (Küçükler için, ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişinin imzası)
Vize talebimin reddedilmesi halinde vize ücretinin iade edilmeyeceğini biliyorum.

Çoklu giriş vizesi başvurusu için (24 numaralı alana bakınız):

İlk seyahatim ve üye devletlere yapacağım sonraki seyahatlerde yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmam gerektiğini biliyorum.Vize talebim hakkında karar verilmesi için, bu formda istenilen verilerin alınmasının, fotoğrafımın çekilmesinin ve gerekli olduğu durumlarda parmak izlerimin alınmasının vize başvuru incelemesi için zorunlu olduğunu; bu vize başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerimin, parmak izlerimin, fotoğrafımın, üye devletlerin yetkili makamlarına verileceğini ve gerektiği takdirde onlar tarafından işleme konulacağını biliyor ve kabul ediyorum.

Başvurum hakkında alınacak karar veya vize iptali, yenilemesi veya uzatılmasına ilişkin kararın yanı sıra bu bilgiler VIS1 veri tabanına kaydedilir ve azami 5 yıl süreyle orada saklanır; bu süre zarfında bu bilgilere, vize makamları ve dış sınırlarda ve üye devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar, üye devletlerin topraklarında yasal giriş, seyahat amaçlı kalış ve ikamet şartlarına uyulup uyulmadığını doğrulamak amacıyla üye devletlerin göç ve sığınmadan sorumlu makamları bu koşulları yerine getirmeyen veya yerine getirmeyi bırakmış kişileri belirlemek; sığınma başvurularını incelemek ve bu incelemenin sorumluluğunu belirlemek için erişebilirler. Bazı koşullar altında, terör suçları ve diğer büyük suçları engellemek, tespit etmek ve araştırmak için bu bilgilere Europol ve üye devletlerin yetkili makamları da erişebilirler. Üye devletin bilgilerin işlenmesinden sorumlu makamı: […].’dır.

Herhangi bir üye devletten veya şahsımla ilgili verileri ileten üye devletten VIS’te kayıtlı bu verileri alma hakkım olduğunu ve şahsımla ilgili bu verilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini ve şahsımla ilgili bu verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmiş olmaları halinde de silinmesini talep etme hakkım olduğunu biliyorum. Bunu talep etmem halinde, başvurumu inceleyen makam, ilgili ülkenin ulusal hukuku uyarınca ilgili çareler dahil, şahsımla ilgili kişisel verilerin kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi hakkımı nasıl kullanacağım konusunda beni bilgilendirecektir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili talepler hususunda ilgili üye devletin ulusal denetim makamına [irtibat bilgileri] başvurulabilecektir.

Bilgim dahilinde, verdiğim bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Yapacağım herhangi bir gerçeğe aykırı beyanın başvurumun reddedilmesine veya verilen bir vizenin iptal edilmesine neden olacağını ve vize başvuru işlemlerimi yürüten üye devletin hukuku altında hakkımda yasal işlem yürütülebileceğini biliyorum.

Vize verilmesi halinde, verilen vizenin süresi sona ermeden üye devletlerin toprağını terk edeceğimi taahhüt ederim. Vize sahibi olmanın üye devletlerin Avrupa toprağına girmek için gereken ön koşullardan yalnız biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafıma yalnız bir vize verilmiş olması, (AT) 562/2006 sayılı Tüzüğün (Schengen Sınır Kodu) 5(1) maddesinin ilgili hükümlerini yerine getirememem nedeniyle üye devletlere girmemin reddedilmesi halinde bir tazminat hakkımın doğacağı anlamına gelmez. Giriş ön koşulları, üye devletlerin Avrupa toprağına girişte yeniden kontrol edilecektir.


Yer ve tarih

İmza

(Küçükler için, ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişinin imzası):
EK II

Sonlu olmayan kanıtlayıcı belgeler listesi

14. maddede atıf yapılan, vize başvurusu sahipleri tarafından sunulacak belgeler aşağıdakileri içerebilir:

A. SEYAHATİN AMACINA İLİŞKİN BELGELER

1 İş gezileri:

(a) Ticaret, sanayi veya işle ilgili toplantılara, konferanslara veya etkinliklere katılmak için bir firmadan veya makamdan gelen bir davet;

(b) Ticari ilişkilerin veya iş amaçlı ilişkilerin olduğunu gösteren diğer belgeler;

(c) Uygun görüldüğü takdirde, fuarlar veya kongreler için giriş biletleri;

(d) Şirketin faaliyet konularını gösteren belgeler;

(e) Başvuru sahibinin şirketteki istihdam durumunu gösteren belgeler;

2. Öğrenim veya diğer eğitim türü amaçlarıyla yapılan seyahatler için:

(a) Temel veya ileri eğitim çerçevesinde meslek edindirme kurslarına veya teorik kurslara katılmak amacıyla bir eğitim kurumuna kayıt sertifikası;

(b) Katılınacak olan kursların öğrenci kimlik kartları veya sertifikaları;

3. Turistik amaçla veya özel nedenler doğrultusunda yapılan seyahatler için:

(a) Konaklamayla ilgili belgeler: • Bir ev sahibinin yanında kalınıyorsa, ev sahibinden davet,

 • Konaklama yeri sağlayan kuruluştan belge veya öngörülen konaklamayı belirten uygun herhangi bir diğer belge;

(b) Seyahat yoluyla ilgili belgeler:

 • Düzenlenmiş bir gezinin rezervasyon onayı veya öngörülen seyahat planlarını belirten herhangi bir diğer uygun belge,

 • Varış üçüncü ülkesi için transit geçiş vizesi veya başka bir giriş izni olması durumunda, varış yerine kadar devam eden yolculuk için biletler;

4. Politik, bilimsel, kültürel, sportif veya dini etkinlikler veya başka nedenlerle yapılan seyahatler için:

 • Ev sahibi kuruluşun adını ve kalış uzunluğunu (mümkün olduğu hallerde) belirten davetiye, giriş biletleri, kayıtlar, programlar veya seyahatin amacını belirten herhangi bir diğer belge;

5. İlgili üçüncü ülkenin hükümetine gönderilen resmi bir davetiye üzerine hükümetler arası kuruluşlar tarafından üye devletin toprağında yapılan etkinliklerin yanı sıra toplantılara, istişarelere, müzakerelere veya değişim programlarına katılan resmi delegasyon üyelerinin seyahatleri için:

 • İlgili üçüncü ülkenin bir makamının düzenlediği, başvuru sahibinin bir üye devlete yukarıda adı geçen etkinliklere katılmak için seyahat ettiğini onaylayan bir mektup ve buna eşlik eden resmi davetin bir kopyası;

6. Sağlık nedenleri ile yapılan seyahatler için:

 • Bir sağlık kuruluşundan, o kuruluşta tıbbi bakım gereğini onaylayan resmi bir belge ve tıbbi tedavi masraflarını karşılayacak yeterli mali kaynaklara sahip olunduğunun kanıtı.

B. BAŞVURU SAHİBİNİN ÜYE DEVLETLERİN TOPRAĞINI TERK ETME NİYETİNİ DEĞERLENDİRMEYE İMKAN TANIYAN BELGELER

1. Gidiş dönüş bileti veya bunun rezervasyonu;

2. İkamet edilen ülkedeki mali kaynaklarının kanıtı;

3. Çalışma belgesi: banka hesap özeti;

4. Gayrimenkule sahip olunduğuna dair kanıt;

5. İkamet edilen ülkeye bağlı olunduğuna dair kanıt: aile bağları; iş durumu.

C. BAŞVURU SAHİBİNİN AİLEVİ DURUMUNA İLİŞKİN BELGELER

1. Ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişinin onayı (küçük, bu kişilerle seyahat etmediğinde);

2. Ev sahibi/davet eden kişi ile aile bağlarının kanıtı.

EK III

VİZE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU BELİRTEN DAMGA İÇİN TEKBİÇİM FORMAT VE BU DAMGANIN KULLANIMI

… vize …1

xx/xx/xxxx23

Örnek:


C vizesi FR

22.4.2009 Fransız Konsolosluğu

Cibuti

Damga, seyahat belgesinde hiçbir giriş veya damga içermeyen mevcut ilk sayfaya basılır.EK IV

(AT) 539/2001 sayılı Tüzüğün Ek I’inde listelenen, uyruklarının üye devletlerin toprağında bulunan havalimanlarının uluslararası transit geçiş alanlarından geçerken havalimanı transit geçiş vizesine sahip olması gerekli kılınan üçüncü ülkelerin ortak listesi

AFGANİSTAN

BANGLADEŞ

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

ERİTRE

ETİYOPYA


GANA

İRAN


IRAK

NİJERYA


PAKİSTAN

SOMALİ


SRİ LANKA

EK V

SAHİPLERİNE ÜYE DEVLETLERİN HAVALİMANLARINDAN HAVALİMANI TRANSİT GEÇİŞ VİZESİ OLMADAN GEÇME HAKKI VEREN İKAMET İZNİ LİSTESİ

ANDORA:


 • Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (geçici ikamet ve çalışma izni) (beyaz). Bu izin mevsimlik işçilere verilir; geçerlilik süresi istihdam süresine bağlıdır ancak hiçbir zaman altı ayı geçmez. Bu izin yenilenebilir değildir,

 • Tarjeta de estancia y de trabajo (ikamet ve çalışma izni) (beyaz). Bu izin altı ay için verilir ve devamındaki bir yıl için yenilenebilir,

 • Tarjeta de estancia (ikamet izni) (beyaz). Bu izin altı ay için verilir ve devamındaki bir yıl için yenilenebilir,

 • Tarjeta temporal de residencia (geçici ikamet izni) (pembe). Bu izin bir yıl için verilir ve her biri devamındaki bir yıl için olmak üzere iki kere yenilenebilir,

 • Tarjeta ordinaria de residencia (adi ikamet izni) (sarı). Bu izin üç yıl için verilir ve devamındaki üç yıl için yenilenebilir,

 • Tarjeta privilegiada de residencia (özel ikamet izni) (yeşil). Bu izin beş yıl için verilir ve her biri devamındaki beş yıl için olmak üzere yenilenebilir,

 • Autorización de residencia (ikamet izni) (yeşil). Bu izin bir yıl için verilir ve her biri devamındaki üç yıl için olmak üzere yenilenebilir,

 • Autorización temporal de residencia y de trabajo (geçici ikamet ve çalışma izni) (pembe). Bu izin iki yıl için verilir ve devamındaki iki yıl için yenilenebilir,

 • Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (adi ikamet ve çalışma izni) (sarı). Bu izin beş yıl için verilir,

 • Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (özel ikamet ve çalışma izni) (yeşil). Bu izin 10 yıl için verilir ve her biri devamındaki 10 yıl için olmak üzere yenilenebilir.

KANADA:

 • Sürekli ikamet kartı (plastik kart).

JAPONYA:

 • Japonya’ya yeniden giriş izni.

SAN MARİNO:

 • Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (adi ikamet izni (süresiz geçerli)),

 • Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (özel sürekli ikamet izni (süresiz geçerli)),

 • Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) (San Marino kimlik kartı (süresiz geçerli)).

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

 • Form I-551 sürekli ikamet kartı (2 ila 10 yıl geçerli),

 • Form I-551 Yabancı kayıt kartı (2 ila 10 yıl geçerli),

 • Form I-551 Yabancı kayıt kartı (süresiz geçerli),

 • Form I-327 Yeniden giriş belgesi (iki yıl geçerli — I-551 sahiplerine verilir),

 • Yerleşik yabancı kartı (2 ila 10 yıl geçerli veya süresiz geçerli. Bu belge, ABD dışındaki kalış süresi bir yılı geçmediyse sahibinin dönüşünü garantiler),

 • Yeniden giriş izni (iki yıl geçerlidir. Bu belge, ABD dışındaki kalış süresi iki yılı geçmediyse sahibinin dönüşünü garantiler),

 • Geçerli bir pasaportta geçerli geçici ikamet izni (verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerli).


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə