Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli ve

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 386.88 Kb.
səhifə6/8
tarix14.08.2018
ölçüsü386.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

EK VI

VİZE REDDİ, FESHİ VEYA İPTALİNİN BİLDİRİLMESİ VE GEREKÇELENDİRMESİ İÇİN STANDART FORM

1

VİZENİN REDDİ/FESHİ/İPTALİ

Sayın ________________________________,

 ___________________ ‘deki [(temsil edilen üye devlet) adına] _______________ Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu / Konsolosluğu/[diğer yetkili makam];

 ________________________________’nin [diğer yetkili makamı]

 ____________________________’da kişiler hakkında kontrol yapmaktan sorumlu makamlar

 Vize başvurunuzu incelemiştir;

 _________________ sayılı, __________________ [gün/ay/yıl] tarihinde verilen vizenizi incelemiştir.

 Vize talebiniz reddedilmiştir  Vizeniz feshedilmiştir  Vizeniz iptal edilmiştir

Bu karar, aşağıdaki neden(ler)den dolayı verilmiştir:

1.  Sahte/taklit/düzmece bir seyahat belgesi sunulmuştur

2.  Planlanan kalışın amacı ve koşulları için gerekçelendirme yapılmamıştır.

3.  Planlanan kalış süresi veya menşe ülkesine veya ikamet ettiği ülkeye geri dönmek için veya kesin olarak kabul edileceği bir üçüncü ülkeden transit geçiş için yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğunuza dair kanıt sunmadınız veya bu kaynaklara yasal olarak ulaşacak durumda değilsiniz

4.  Mevcut altı aylık dönem içinde üye devletlerin toprağında bir tekbiçim vize veya sınırlı topraklarda geçerli vize ile halihazırda üç ay boyunca kalmışsınız

5.  _____________ (üye devletin adı) tarafından Schengen Bilgi Sistemi’nde (SIS) girişinizi engellemek için bir uyarı oluşturulmuştur

6.  Bir veya birden fazla üye ülke sizi (AT) 562/2006 sayılı Tüzüğün (Schengen Sınır Kodu) 2(19) maddesinde tanımlandığı şekilde kamu politikası, iç güvenlik ve toplum sağlığı veya herhangi bir üye devletin uluslararası ilişkileri için bir tehdit olarak değerlendirmektedir

7.  Yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunuza dair kanıt temin edilmemiştir

8.  Planlanan kalışın amacının ve koşullarının gerekçelendirmesine ilişkin sunulan bilgiler güvenilir bulunmamıştır

9.  Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devletlerin toprağını terk etme niyetinde olduğunuz tespit edilememiştir

10.  Daha önceden vize başvurusu yapacak durumda olmadığınıza ilişkin sınırda vize başvurusunu gerekçelendiren yeterli kanıt temin edilmemiştir

11.  Vize sahibi tarafından vizenin iptali talep edilmiştir. 1

Notlar:


Açıklamalar: Ulusal hukukta öngörüldüğü gibi ilgili kişi bir vizenin reddedilmesi/feshedilmesi/iptal edilmesi kararına karşı temyize gidebilir. İlgili kişiye bu belgenin bir kopyası verilmelidir. Her üye devlet, temyizin yapılması için süre sınırının yanı sıra, temyizin yapılabileceği yetkili makam dahil, temyiz hakkına dair ulusal hukuka yapılan atıfları ve usulü belirtmelidir.

Tarih ve büyükelçiliğin/başkonsolosluğun/konsolosluğun/kişilerin veya diğer yetkili makamların kontrol edilmesinden sorumlu makamların damgası

İlgili kişinin imzası2

EK VII

VİZE ETİKETİNİN DOLDURULMASI

1. Zorunlu girişler bölümü

1.1. “GEÇERLİLİK” başlığı:

Bu başlık vize sahibinin seyahat etme hakkına sahip olduğu ülkeyi belirtir.

Bu başlık yalnız aşağıdakilerden biri ile doldurulabilir:

(a) Schengen devletleri;

(b) Vizenin geçerliliğinin, topraklarıyla sınırlandırıldığı Schengen devlet(ler)i (bu durumda aşağıdaki kısaltmalar kullanılır):

BE BELÇİKA

CZ ÇEK CUMHURİYETİ

DK DANİMARKA

DE ALMANYA

EE ESTONYA

GR YUNANİSTAN

ES İSPANYA

FR FRANSA

IT İTALYA

LV LETONYA

LT LİTVANYA

LU LÜKSEMBURG

HU MACARİSTAN

MT MALTA

NL HOLLANDA

AT AVUSTURYA

PL POLONYA

PT PORTEKİZ

SI SLOVENYA

SK SLOVAKYA

FI FİNLANDİYA

SE İSVEÇ

IS İZLANDA

NO NORVEÇ

CH İSVİÇRE

1.2. Etiket, bir tekbiçim vize vermek için kullanıldığında bu başlık, vizeyi veren üye devletin dilinde “Schengen devletleri” ifadesi kullanılarak doldurulur.

1.3. Etiket, bu Tüzüğün 25(1) maddesi uyarınca sınırlı topraklarda geçerli bir vize vermek için kullanıldığında bu başlık, üye devletin dilinde vize sahibinin seyahatinin sınırlı olduğu üye devlet(ler)in ad(lar)ı ile doldurulur.

1.4. Etiket, bu Tüzüğün 25(3) maddesi uyarınca sınırlı topraklarda geçerli bir vize vermek için kullanıldığında, girilecek kodlara ilişkin aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

(a) İlgili üye devletlerin kodlarının girilmesi;

(b) “Schengen devletleri” ifadesinden sonra parantez içinde eksi işareti ve toprağında vizenin geçerli olmadığı üye devletlerin kodları;

(c) “Geçerlilik bölgesi” alanı seyahat belgesini tanıyan/tanımayan bütün üye devletlerin kodlarını girmek için yeterli değilse kullanılan yazı tipi boyutu küçültülür.

2. “…DEN ...’E KADAR” başlığı:

Bu başlık, vize sahibine vize ile izin verilen kalış süresini belirtir.

Vize sahibinin vizenin geçerli olduğu toprağa girebileceği tarih “-DEN” kelimesinde önce, aşağıdaki gibi yazılır:


 • Sözü geçen gün tek basamaklıysa gün, ilki bir sıfır olan iki rakam kullanılarak yazılır,

 • Yatay çizgi,

 • Sözü geçen ay tek basamaklıysa ay, ilki bir sıfır olan iki rakam kullanılarak yazılır

 • Yatay çizgi,

 • Yıl, yılın son iki rakamına denk gelen iki rakam kullanılarak yazılır.

Örneğin: 05-12-07 = 5 Aralık 2007.

Vize sahibine izin verilen kalış süresinin son günü “-E KADAR” kelimesinden sonra girilir ve ilk tarihle aynı şekilde yazılır. Vize sahibi, vizenin geçerli olduğu toprağı o tarihin gece yarısına kadar terk etmiş olmalıdır.

3. “GİRİŞ SAYISI” başlığı:

Bu başlık başvuru sahibinin vizenin geçerli olduğu toprağa kaç kere girebileceğini gösterir, yani, geçerlilik süresinin tamamına yayılabilecek olan kalış süresi sayısına atıf yapar, bakınız 4.

Giriş sayısı bir, iki veya daha fazla olabilir. Bu sayı “01”, “02” veya vizenin ikiden fazla girişe izin verdiği durumlarda “ÇOKLU” kelimesi kullanılarak önceden basılı bölümün sağ tarafına yazılır.

Bu Tüzüğün 26(3) maddesi uyarınca çoklu havalimanı transit geçiş vizesi verildiğinde, vizenin geçerliliği, ilk çıkış tarihine altı ay eklenerek hesaplanır.

Vize sahibi vizenin izin verdiği toplam gün sayısının tamamını kullanmamış olsa da, vize sahibinin yaptığı toplam çıkış sayısı izin verilen giriş sayısıyla eşitlendiğinde vize artık geçerli değildir.

4. “ZİYARET SÜRESİ ... GÜN” başlığı:

Bu başlık vize sahibinin, vizenin geçerli olduğu toprakta kalmış olabileceği gün sayısını belirtir. Bu kalış sürekli olabilir veya izin verilen gün sayısına bağlı olarak, 3 altında izin verilen giriş sayısı göz önünde bulundurularak, 2 altında anılan tarihler arasında çeşitli zaman aralıklarına yayılabilir.

İzin verilen gün sayısı, gün sayısı 10’dan az ise ilki sıfır olan iki rakam şeklinde, “ZİYARET SÜRESİ” ve “GÜN” arasındaki boş alana yazılır.

Bu başlığa göre girilebilecek azami gün sayısı 90’dır.

Bir vize altı aydan daha uzun bir süre için geçerliyse, kalış süresi her altı aylık zaman aralığı içinde 90 gündür.

5. “... ‘DE …TARİHİNDE VERİLMİŞTİR “ başlığı:

Bu başlık vizeyi veren makamın bulunduğu konumu belirtir. Vizenin veriliş tarihi “TARİHİNDE” kelimesinden önce belirtilir.

Vizenin veriliş tarihi, 2’de atıf yapılan tarihle aynı şekilde yazılır.

6. “PASAPORT NUMARASI” başlığı:

Bu başlık, vize etiketinin iliştirildiği seyahat belge numarasını belirtir.

Vizenin verildiği kişi eşin, ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişinin pasaportunda mevcutsa, o kişinin seyahat belge numarası belirtilir.

Başvuru sahibinin seyahat belgesinin vize veren üye devlet tarafından tanınmaması durumunda, vizeyi iliştirmek amacıyla vize iliştirmek için ayrı sayfa standart formatı kullanılır.

Vize etiketi ayrı bir sayfaya iliştirilmişse, bu başlık altında girilecek numara pasaport numarası değil, altı rakamdan oluşan formda görülenle aynı tipografik numaradır.

7. ‘VİZE TÜRÜ’ başlığı:

Kontrol makamlarının işini kolaylaştırmak için bu başlık, aşağıdaki gibi A, C ve D harfleri kullanılarak vize türünü belirtir:

A: Havalimanı transit geçiş vizesi (bu Tüzüğün 2(5) maddesinde tanımlandığı şekilde)

C: Vize (bu Tüzüğün 2(2) maddesinde tanımlandığı şekilde)

D: Uzun süreli kalış vizesi

8. ‘SOYADI VE ADI”’ başlığı:

Vize sahibinin seyahat belgesindeki “soyadı” kutusundaki ilk kelimeden sonra “adı” kutusundaki ilk kelime sırasında yazılır. Vizeyi veren makam, seyahat belgesinde görülen ve bu başlığın ve elektronik olarak taranacak kısmın altına girilecek soyadının ve adın vize başvurusunda görülenle aynı olduğunu doğrular. Soyadının ve adın harf sayısı mevcut olan boşlukları aşarsa, fazla harflerin yerine nokta (.) konulur.

9. (a) Zorunlu girişler “AÇIKLAMALAR” bölümüne eklenir • 8. madde uyarınca bir vizenin başka bir üye devlet adına verilmesi durumunda, “R/[Temsil edilen üye devletin Kodu]” eklenir,

 • Transit geçiş amacıyla bir vizenin verilmesi halinde, “TRANSİT” ifadesi eklenir;

(b) “AÇIKLAMALAR” bölümündeki ulusal girişler

Bu bölüm aynı zamanda vizeyi veren üye devletin dilindeki ulusal hükümlere ilişkin açıklamaları içerir. Ancak, bu açıklamalar 1. bentte atıf yapılan zorunlu açıklamaları tekrarlamaz.

(c) Fotoğraf kısmı

Vize sahibinin renkli fotoğrafı bu amaç için ayrılmış bölüme yapıştırılır.

Vize etiketine yapıştırılacak fotoğrafa ilişkin aşağıdaki kurallar gözetilecektir.

Çeneden saç bitimine kadar olan aralık fotoğrafın dikey yüzey boyutunun %70 ila %80’i arasındadır.

Asgari çözünürlük gereği şöyledir:


 • Tarama için, sıkıştırılmamış, inç başına 300 piksel (ppi),

 • Fotoğrafların renkli baskısı için inç başına 720 nokta (dpi).

10. Makine tarafından okunabilir bölge

Bu bölüm 36 karakterlik iki sıradan oluşur (OCR B-10 cpi).

İlk sıra: 36 karakter (zorunlu)


Konumlar

Karakter sayısı

Başlık içeriği

Özellikler

1-2

2

Belge türü

İlk karakter: V

İkinci karakter: Vize türünü belirten kod (A, C veya D)3-5

3

Veren devlet

ICAO alfabetik kodu 3 karakter: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR

6-36

31

Soyadı ve ad

Soyadı adlardan 2 sembolle (<<) ayrılmalıdır; adın ayrı bölümleri bir sembolle (<) ayrılmalıdır; gereksiz boşluklar bir sembolle doldurulmalıdır (<)

İkinci sıra: 36 karakter (zorunlu)

Konumlar

Karakter sayısı

Başlık içerikleri

Özellikler

1

9

Vize numarası

Bu, vize etiketinin sağ üst köşesine damgalanan numaradır

10

1

Kontrol karakteri

Bu karakter, ICAO tarafından tanımlanan bir algoritmaya göre önceki alana dayalı karmaşık bir hesaplamanın sonucudur

11

3

Başvuru sahibinin uyruğu

ICAO 3 karakter kodlarına göre alfabetik kodlama

14

6

Doğum tarihi

Aşağıdaki kısaltmalarla Y/A/G sıralaması kullanılır:

Y = yıl (zorunlu)

A = ay veya bilinmiyorsa <<

G = gün veya bilinmiyorsa <<20

1

Kontrol karakteri

Bu karakter, ICAO tarafından tanımlanan bir algoritmaya göre önceki alana dayalı karmaşık bir hesaplamanın sonucudur

21

1

Cinsiyet

K = Kadın,

E = Erkek,< = Belirtilmemiş

22

6

Vize geçerlilik süresinin sona erdiği tarih

İzlenen sıra boşluksuz Y/A/G’dir

28

1

Kontrol karakteri

Bu karakter, ICAO tarafından tanımlanan bir algoritmaya göre önceki alana dayalı karmaşık bir hesaplamanın sonucudur

29

1

Bölgesel geçerlilik

(a) LTV vizeleri için, T harfini girin

(b) Tekbiçim vizeler için boşluk girin<30

1

Giriş sayısı

1, 2 veya M

31

2

Kalış süresi

(a) Kısa süreli kalış: gün sayısı optik okuma alanına girilir

(b) Uzun süreli kalış: <<33

4

Geçerlilik başlangıcı

Yapı, boşluksuz A/G’dir.

EK VIII

VİZE ETİKETİNİN İLİŞTİRİLMESİ

1. Vize etiketi, bir başvurunun kabul edilebilir olduğunu gösteren damganın dışında hiçbir damga veya giriş içermeyen seyahat belgesinin ilk sayfasına iliştirilir.

2. Etiket seyahat belgesinin kenarına hizalanır ve iliştirilir. Etiketin makine tarafından okunabilir bölgesi sayfanın kenarına hizalanır.

3. Vizeyi veren makamların damgası etiketten seyahat belgesinin sayfasına kadar taşacak şekilde “AÇIKLAMALAR” bölümüne basılır.

4. Elektronik olarak taranan bölümün tamamlanmasından vazgeçilmesi gerektiğinde damga, bu bölümü kullanılmaz hale getirmek için buranın üzerine basılabilir. Kullanılacak damga boyutu ve içeriği üye devletin ulusal hukuku tarafından belirlenir.

5. Vize iliştirmek için ayrı sayfaya iliştirilen bir vize etiketinin yeniden kullanılmasını önlemek için, vizeyi veren makamların mührü etiketten ve ayrı sayfadan taşarak, başlıkların ve açıklamaların okunmasını engellemeyecek ve makine tarafından okunabilir bölgeye girmeyecek şekilde sağa basılır.

6. Bu Tüzüğün 33. maddesi uyarınca bir vize uzatıldığında, vize etiketi şeklini alır. Vizeyi veren makamların mührü vize etiketine basılır.

EK IX

KISIM 1

Vize gereklerine tabi olan transit geçiş halindeki denizcilere sınırda vize verilmesine ilişkin kurallar

Bu kurallar, üye devletlerin yetkili makamları arasında vize gereklerine tabi olan transit geçiş halindeki denizcilere ilişkin bilgi alışverişi yapılmasıyla ilgilidir. Paylaşılan bilgiler temelinde sınırda bir vize verilebildiği kadar, sorumluluk vizeyi veren üye devlete aittir.

Bu kurallar doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

“Üye devlet limanı”: Bir üye devletin dış sınırlarından birini oluşturan bir limanı ifade eder;

“Üye devlet havalimanı”: Bir üye devletin dış sınırlarından birini oluşturan bir havalimanını ifade eder.

I. Bir üye devletin limanına bağlı olan veya beklenen bir gemide hizmete başlamak (üye devletlerin toprağına giriş) • Gemicilik şirketi veya acentesi, vize gereklerine tabi denizcilerin üye devlet havalimanı, kara veya deniz sınırı yoluyla girmesi beklenen geminin nerede bağlı olduğu veya beklendiği konusunda üye devlet limanındaki yetkili makamları haberdar eder. Gemicilik şirketi veya acentesi, kalış için ve gerekirse, denizcilerin ülkelerine geri dönmeleri için bütün masrafların gemicilik şirketi tarafından karşılanacağına dair bu denizcilere ilişkin bir teminat imzalar,

 • Anılan yetkili makamlar, en kısa sürede gemicilik şirketinin veya acentesinin sağladığı bilgilerin doğru olup olmadığını doğrularlar ve üye devletlerin toprağına giriş için diğer koşulların yerine getirilip getirilmediğini incelerler. Üye devletlerin toprağındaki seyahat yolu da, örneğin (havayolu) biletleri ile doğrulanır,

 • Denizcilerin bir üye devlet havalimanı yoluyla girmeleri beklenirken, üye devlet limanındaki yetkili makamlar, giriş havalimanındaki üye devlet yetkili makamlarını faks, elektronik posta veya başka araçlar yoluyla, vize gereklerine tabi olan transit geçiş halindeki denizciler (2. Kısımda belirtildiği gibi) için usulüne uygun olarak doldurulmuş form ile doğrulamanın sonuçlarından haberdar ederler ve kural olarak sınırda bir vize verilip verilemeyeceğini belirtirler. Denizcilerin bir kara veya deniz sınırı yoluyla girmeleri beklenirken, ilgili denizcilerin üye devletlerin toprağına giriş yaptıkları sınır karakolundaki yetkili makamlar, aynı usulle haberdar edilirler,

 • Mevcut verilerin doğrulanmasının olumlu olduğu ve sonucun gerçekten denizcilerin beyanı veya belgeleri ile tutarlı olduğu hallerde, giriş veya çıkış havalimanındaki üye devlet yetkili makamları, izin verilen kalışı transit geçişin amacı için gerekli olan unsurlara karşılık gelen bir vize verebilir. Bunun yanı sıra böyle durumlarda, denizcinin seyahat belgesine bir üye devletin giriş veya çıkış damgası basılır ve ilgili denizciye verilir.

II. Üye devlet limanına giren bir gemideki hizmetinden ayrılmak (üye devletlerin toprağından çıkış)

 • Gemicilik şirketi veya acentesi, anılan üye devlet giriş limanındaki yetkili makamları hizmetten ayrılıp üye devletlerin toprağını bir üye devlet havalimanı, kara veya deniz sınırı yoluyla terk etmeleri beklenen, vize gereklerine tabi olan denizcilerden haberdar eder. Gemicilik şirketi veya acentesi, kalış için ve gerekirse, denizcilerin ülkelerine geri dönmeleri için bütün masrafların gemicilik şirketi tarafından karşılanacağına dair bu denizcilere ilişkin bir teminat imzalar,

 • Anılan yetkili makamlar, en kısa sürede gemicilik şirketinin veya acentesinin sağladığı bilgilerin doğru olup olmadığını doğrularlar ve üye devletlerin toprağına giriş için diğer koşulların yerine getirilip getirilmediğini incelerler. Üye devletlerin toprağındaki seyahat yolu da, örneğin (havayolu) biletleri ile doğrulanır,

 • Mevcut verilerin doğrulanmasının olumlu olduğu hallerde yetkili makamlar, izin verilen kalışı transit geçişin amacı için gerekli olan unsurlara karşılık gelen bir vizeyi sınırda verebilir.

III. Bir üye devlet limanına giren bir gemiden başka bir gemiye geçiş

 • Gemicilik şirketi veya acentesi, anılan üye devlet giriş limanındaki yetkili makamları hizmetten ayrılıp üye devletlerin toprağını başka bir üye devlet limanı yoluyla terk etmeleri beklenen, vize gereklerine tabi olan denizcilerden haberdar eder. Gemicilik şirketi veya acentesi, kalış için ve gerekirse, denizcilerin ülkelerine geri dönmeleri için bütün masrafların gemicilik şirketi tarafından karşılanacağına dair bu denizcilere ilişkin bir teminat imzalar,

 • Anılan yetkili makamlar, en kısa sürede gemicilik şirketinin veya acentesinin sağladığı bilgilerin doğru olup olmadığını doğrularlar ve üye devletlerin toprağına giriş için diğer koşulların yerine getirilip getirilmediğini incelerler. Denizcilerin üye devletlerin topraklarını geçecekleri limandaki üye devlet yetkili makamları ile inceleme için irtibat kurulur. Binecekleri geminin orada bağlı olup olmadığının veya beklenip beklenmediğinin belirlenmesi için bir kontrol yapılır. Üye devletler toprağındaki seyahat yolu da doğrulanır,

 • Mevcut verilerin doğrulanmasının olumlu olduğu hallerde yetkili makamlar, izin verilen kalışı transit geçişin amacı için gerekli olan unsurlara karşılık gelen bir vize verebilir.

KISIM 2

VİZE GEREKLERİNE TABİ OLAN TRANSİT HALİNDEKİ DENİZCİLER İÇİN

FORMİDAREYE AİT BÖLÜM:

DÜZENLEYEN:

(DAMGA)


YETKİLİNİN SOYADI/KODU:

ALICI:

MAKAM


DENİZCİYE İLİŞKİN VERİLER:

SOYADI/SOYADLARI: 1A

AD(LAR): 1B

UYRUK: 1C

RÜTBE/MERTEBE: 1D

DOĞUM YERİ: 2A

DOĞUM TARİHİ: 2B

PASAPORT NUMARASI: 3A

DENİZCİ CÜZDANI NUMARASI: 4A

VERİLİŞ TARİHİ: 3B

VERİLİŞ TARİHİ: 4B

GEÇERLİLİK SÜRESİ: 3C

GEÇERLİLİK SÜRESİ: 4C

GEMİ VE GEMİ ACENTESİNE İLİŞKİN VERİLER:

GEMİ ACENTESİNİN ADI: 5A

TELEFON NUMARASI 5B

GEMİNİN ADI 6A

IMO NUMARASI 6BBAYRAK: 6C

VARIŞ TARİHİ: 7A

GEMİ MENŞEİ: 7B

ÇIKIŞ TARİHİ: 8A

GEMİNİN VARIŞ YERİ: 8B

DENİZCİNİN HAREKET EDİŞİNE İLİŞKİN VERİLER:

DENİZCİNİN SON VARIŞ YERİ: 9

BAŞVURU NEDENLERİ:

GEMİDE HİZMETE BAŞLAMA  TRANSFER  HİZMETTEN AYRILMA  10ULAŞIM ARACI ARABA  TREN  UÇAK  11

VARIŞ TARİHİ: TRANSİT TARİHİ: ÇIKIŞ TARİHİ: 12

ARABA (*)  TREN (*) 

KAYIT No: SEYAHAT YOLU:

UÇUŞ BİLGİLERİ: TARİH: SAAT: UÇUŞ NUMARASI:Gemi acentesi veya donatanın, denizcinin kalış ve gerekirse ülkesine dönüş masraflarına ilişkin sorumluluğunu onaylayan imzalı resmi beyanı.

(*) = yalnız veriler mevcutsa doldurulacaktır.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə