Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular


Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi KanunuYüklə 0,53 Mb.
səhifə3/6
tarix14.02.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#42747
1   2   3   4   5   6

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu

 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  1. Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, Bakanlık personeline verdiği mail adres uzantısı, aşağıdakilerden hangisidir?  1. saglik.net.tr

  2. saglik.com.tr

  3. saglik.gov.tr

  4. saglik.edu.tr  1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde sağlık bilgi sistemlerinin temelini oluşturan veri ve iletişim standartlarını belirlemek hangi daire başkanlığının asli görevidir?  1. E-Sağlık Daire Başkanlığı

  2. Sistem ve Ağ Yönetimi Daire Başkanlığı

  3. Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

  4. Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  127. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)’nin en önemli fonksiyonu hangisidir?


  1. Verilerin güvenli ağlar üzerinden iletilmesini sağlamak

  2. Karşılıklı İşlerlik temelini oluşturması

  3. Yazılımların daha hızlı çalışmasını sağlamak

  4. Hiç biri

  128. Sağlık Bilgi Sistemlerinde kullanılan Sağlık Kodlama Referans Sözlüğünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  1. Sağlık kuruluşları kodları

  2. Tıbbi cihaz kodları

  3. Diğer tıbbi sarf malzeme kodları

  4. Hepsi

  129. Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin veya kişisel sağlık verilerinin gizlilik güvenlik ve mahremiyetini ilgilendiren mevzuat arasında değildir?
  1. 2012/2012 Sayılı Genelge

  2. Anayasa

  3. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

  4. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

  5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

  130. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını içerir?  1. BSI: 12345

  2. ISO: 13250

  3. ISO:49999-02

  4. ISO: 27001  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek hizmetler ve daire başkanlıklarının görev ve sorumluluklarından değildir?  1. Verilere erişim ve veri işlenmesini organize etmek,

  2. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü’nü (USVS) geliştirmek ve güncellemek,

  3. Elektronik Sağlık Kayıtları web portalini geliştirerek vatandaşların kullanımına yönelik uygulamaları hayata geçirmek,

  4. Sağlık-net web portali kurmak ve sağlık profesyonellerinin hizmetine sunmak  1. Aşağıdakilerden hangisi e-Sağlık alanında yürütülen çalışmaların amaçlarından biridir?  1. Veri standardizasyonunun sağlanması,

  2. Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

  3. Performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirmek,

  4. Bakanlık ve bağlı kuruluşların yerel ağlarını tesis etmek/ettirmek,  1. Aşağıdakilerden hangisi ÇKYS bileşenlerinden değildir?  1. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)

  2. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)

  3. Yatırım Takip Sistemi (YTS)

  4. Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS)
  1. Karar Destek Sistemi (KDS) nin oluşturulma amaçlarından biri değildir?  1. Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını sağlamak,

  2. Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin depolanmasını sağlamak,

  3. Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin analiz edilmesini sağlamak,

  4. Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin lohusa izlemlerini sağlamak,

  1. Aşağıdakilerden hangisi devam eden projelerimiz arasında yer almamaktadır?

  1. E-Sağlık Tümleşik Veri Tabanı Oluşturulması,

  2. Elektronik Sağlık Kaydı Projesi(ESK),

  3. Güvenli Elektronik İmza,

  4. Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi (SKYS)  1. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) servisleri ne zamanları aktiftir?
  1. Hafta içi her gün

  2. Yazı ile talep üzerine

  3. Resmi tatiller hariç

  4. Her gün 24 saat  1. Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı hangi işle ilgilenmez?
  1. Kaynak Yönetim Sistemi (KYS)

  2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

  3. Elektronik sağlık kaydının oluşturulması

  4. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü(TSİM) yazılımları  1. Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biri dış kaynak kullanarak elde edeceği ürün ve hizmetlerin tedarik sürecinde sözleşme metinleri hazırlamak ve rehberlik etmektir. Aşağıdakilerin hangisi bu kapsamda yapılan bir görevdir?
  1. Dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek/verdirtmek.

  2. Satın alma süreçlerini yönetmek, bunların ödemelerinin kontrolünü yapmak.

  3. Bakanlığımız tarafından geliştirilmiş uygulamalar için yetkilendirme sürecini yönetmek.

  4. Bakanlık ve bağlı kuruluşların yerel ağlarını tesis etmek/ettirmek.  1. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Faydalarından değildir?
  1. Elektronik arşivleme sağlar

  2. Zaman tasarrufu sağlar

  3. Kağıt, toner tasarrufu sağlar

  4. Kaynak tüketimini artırır  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?

  A) Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak

  B) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek, ruhsatlandırmak

  C) Sağlık Hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek  D) Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar planlamak ve yürütmek  1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Daire Başkanlıklarından hangisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında doğrudan bir ilişki vardır?

  A) Mevzuat işleri Daire Başkanlığı

  B) Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

  C) İstatistik, analiz ve bilgi Sistemleri D.B.

  D) Sağlık Hizmet Standartları D.B.  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Daire Başkanlıklarından biridir?

  a)Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı

  b)Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Daire Başkanlığı

  c) Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği D.B.  d)Sağlık Hizmet standartları Daire Başkanlığı  1. Ülkemizdeki Özel Tıp Merkezleri ve Özel Hastanelerin ruhsat, faaliyet ve denetimi görevi hangi Genel Müdürlüğe aittir?


  a)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  b)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  c)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  d)Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

  1. Organ Nakli hizmetleri hangi Genel Müdürlük tarafından koordine edilmektedir?

  a)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

  b)sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  c)Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hizmetleri planlamaya yetkili Daire Başkanlığı aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

  b) Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığı

  c)Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı  d)Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır?

  a)Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

  b)Sağlık alanında yabancı ülkelerle ilişkileri ve bunlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek

  c) Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

  d)Sağlık Bakanlığı’nın bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik destek, güncelleme ve eğitim işlerini yürütmek.

  147. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığının aşağıdaki Bakanlıklardan hangisiyle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır?

  a)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  b)Maliye Bakanlığı  c)Turizm Bakanlığı

  d)Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretarya işlemleri hangi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir?

  a)Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı

  b)Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı

  c)Özel sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığı  d)Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı


  1. Sağlık mesleklerini tanımlamak, standartlarını belirlemek, sağlık meslek mensuplarının görev analizlerini yapmak veya yaptırmakla görevli Daire Başkanlığının adı nedir?

  a) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı  b)Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

  c)Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı

  d)Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanlığı  1. Kan Bankacılığı ve Tranfüzyon Tıbbi Eğitim Merkezlerinin ve Terapötik Aferez Eğitim Merkezlerinin yetkilendirilmesi işlemleri hangi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir?

  a)Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

  b)Tıbbi Laboratuar Hizmetleri Daire Başkanlığı

  c)Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı

  d)Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

  1. Yüksek Sağlık Şurası koordinasyon görevini Bakanlığımız hangi Genel Müdürlüğü yürütmektedir?

  a)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  b)Kamu Hastaneleri Kurumu

  c)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  d)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  1. Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamalarına İlişkin işlemler hangi Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir?

  a) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  b)Halk Sağlığı Kurumu

  c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  1. Kamu Sağlık Tesislerinin Ruhsat İşlemlerini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?

  a)Kamu Hastaneleri Kurumu

  b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  1. Orta ve Uzun Vadeli insan gücünü belirlemeye yönelik plan aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

  a)Kamu Hastaneleri Kurumu

  b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


  1. Sağlık Kurumlarına ilişkin hasta ve çalışan güvenliği konularında düzenleme yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

  a)Kamu Hastaneleri Kurumu

  b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  1. Klinik Kalite çalışmalarını aşağıdakilerden hangisi belirlemeye yetkilidir?

  a)Kamu Hastaneleri Kurumu

  b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

  c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almamaktadır?

  a)Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.

  b) Sağlık insan gücü planlaması yapmak, sayı ve nitelik olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  c) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.  d) Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-Devlet uygulamaları ile bütünleştirmek.  1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır?

  a)Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak

  b)Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak,

  c) Eğitim ve araştırma faaliyetleri, sağlık iletişimi uygulamaları ile ulusal ve uluslararası programların koordinasyon sürecini yönetmektedir.

  d) Kamuya ve özel sağlık tesislerine ait tıbbi tanı laboratuvar hizmetlerini planlamak, tıbbi tanı ve doku tipleme laboratuvarlarına ilişkin ruhsat düzenlenmesi ve iptali işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini izlemek,


  1. Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması;……… tarihli ve …….. sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, oluşturulmuştur.

  1. 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı

  2. 07.04.2010 tarih ve 6224 sayılı

  3. 15.05.2008 tarih ve 6500 sayılı

  4. 01.02.2011 tarih ve 2010 sayılı  1. Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 663 sayılı KHK ile 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile; Bu KHK’nin …… …….. (e) bendine istinaden Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kurulmuştur 663 sayılı KHK’nin 13. maddesinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri tanımlanmıştır.

  1. 7.maddenin

  2. 8.maddenin

  3. 5.maddenin

  4. 1.maddenin  1. Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  663 sayılı KHK’nin …… ……… Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri tanımlanmıştır.

  a)13.madde

  b) 15. madde

  c) 7.madde

  d) 6.madde  1. “Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.” Bakanlığımız hangi Genel Müdürlüğünün görevidir?


  a) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

  b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

  d) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

  1. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kaç daire başkanlığından oluşmaktadır.?

  a) 6 b) 8 c) 10 d) 11

  1. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyede “Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartları oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak,” görevi hangi daire başkanlığına verilmiştir?
  1. Proje Etüt Daire Başkanlığı

  2. Destek hizmetleri Daire Başkanlığı

  3. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

  4. İhtiyaç belirleme ve koordinasyon Daire Başkanlığı

  165. off-set nedir ?
  1. referans noktası

  2. karar mercisi

  3. süre

  4. baskı  1. “Yabancı yatırım ve teknoloji imkanlarını araştırarak , teivik etmek ve bu ürünlerin off-set ticaretini düzenlemek” Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
  1. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

  2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

  4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı  1. “Planlama ve hizmet sunumundan sorumlu olan ilgili birimlerle koordineli olarak Yeni bina yatırımlarının personel, hizmet kapasitesi, hizmet rolünün belirlenmesi ile bunlarla uyumlu olarak bina, ekipman ve malzemelere yönelik ihtiyaç listelerinin hazırlanması ve bu çerçevede yapılacak fizibilite çalışmalarına katılmak.”

  Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi daire Başkanlığının görevleri arasındadır?

  1. İhtiyaç Belirleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

  2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

  4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı
  1. “Off-set işleri ile ilgili tedarikçi firma ile görüşmeleri yönetir. Teklife Çağrı Dokümanında kullanılmak üzere Off.set yükümlülükleriyle ilgili gereklilikleri belirler.”

  Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi daire Başkanlığının görevleri arasındadır?

  1. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

  2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

  4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı


  1. “Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile kanun hükmünce belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırk dokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılması.”
  1. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?

  1. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

  2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  3. Etüt Proje Daire Başkanlığı

  4. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

  170. Genel Müdürlüğün birimlerine ait taşınır kayıtlarını taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak tutulmasını Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır ?

  a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  b) Etüt Proje Daire Başkanlığı

  c) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

  d) Yatırım modelleri Daire Başkanlığı

  1. Yıkım komisyonu toplantılarına katılımı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hangi Daire Başkanlığı sağlar ?

  a) Etüt Proje Daire Başkanlığı

  b) ihtiyaç Programı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

  c) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

  d) yatırım modelleri Daire Başkanlığı  1. İmar uygulamalarının yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, takip etmek (imar durum tekliflerini hazırlamak, tevhit, ifraz v.b.) hangi daire başkanlığı görevleri arasındadır.

  a) İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı

  b) Etüt Proje Daire Başkanlığı

  c) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

  d) Yatırım modelleri Daire Başkanlığı  1. Mevcut sağlık yapılarının ………. ………… ………….. na uygun hale getirilmesi için İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı çalışmalar yapar.

  Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmesi gerekir ?


  1. Sağlıkta dönüşüm programı

  2. Daha teknolojik durumu

  3. Daha modern ortamları

  4. Sağlıkta modernize programı  1. İhale ve kanun hükmünce belirlenecek hukuk tüzel kişilerine ……… yılı geçmemek şartıyla sağlık tesisleri kiralama karşılığı verilmesi.

  Yukarıdaki boşlukta yer alan yıl sayısı aşağılardakilerden hangisidir ?


  1. 49

  2. 59

  3. 69

  4. 79  1. KÖO. Avam (konsept) proje , kesin proje ve uyguma projeleri ile proje değişiklerinde inceleme prosedürlerine uygun olarak görüş verir. Bu görüşü aşağıdaki hangi daire başkanlığı verir.

  a) İhtiyaç Programı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

  b) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

  c) Yatırım modelleri Daire Başkanlığı

  d) Etüt Proje Daire Başkanlığı  1. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı off-set anlaşmaları imzalandıktan sonra ……..-…… süresinin takibini yapar.

  Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmesi gerekir ?
  1. off-set

  2. teknoloji-bakım

  3. arıza-kayıt

  4. çalışma-düzeni  1. Kredilendirme ile ilgili eskalasyon hesaplarını yapar. Hesaplanan değerlerin uygulanmasını sağlar cümlesindeki eskalasyon hesapları cümlesinin anlamı aşağılardakinden hangisidir ?

  a) inşaat işlerinde fiyat farkı

  b) inşaat malzeme hesapları

  c) firma hesapları farkı  d) hizmet envanteri  1. Bakanlık merkez döner sermaye hesabına aktarılan tutarların tahsisi hangi birim tarafından yapılmaktadır

  1. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı

  2. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

  3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  4. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

  1. Bakanlık döner sermaye işletmelerinin muhasebe işlemleri hangi sistemde takip edilmektedir.  1. Say2000i

  2. TDMS

  3. KBS

  4. E-BÜTÇE  1. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye dönem ödenekleri hangi birim tarafından gönderilmektedir.  1. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  2. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  3. Yüklə 0,53 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin