Zübdetü’l buhâRÎ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.57 Mb.
səhifə1/42
tarix27.07.2018
ölçüsü2.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


BDEL BUHÂRÎ

TARAMA HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞTIM.


Tarama hatası olan bir yer: (İnternette aradığınızda çıkıyor)
730- Ukbe bin Amır’dan (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiş-

Şartlarınen “. kadınları ken-kılarken (nikahlarken) koşulan şarttır. (Nikâhda kadı-


789 uncu hadîs tarama hatası olarak hiç yazılmamıştır.

İÇİNDEKİLER: (Sayfalar tam düzenli değil)

ZÜBDETÜ'L BUHÂRÎ .........................................................

TAKRÎR ................................................................

MÜTERCİM ÖMER ZİYAEDDÎN EFENDİ MERHUMUN TERCEME-Î HALİ ...................5

ŞÜPHEYİ GîDERME .........................................................

BUHARÎ-İ ŞERİF HAKKINDA AÇIKLAMA .........................................

BÎSMİLLAHİRRAHMANÎRRAHİM ...............................................

ABDEST BAHSİ ...........................................................

GUSÜL BAHSİ ...........................................................

HAYİZ BAHSİ ...........................................................

TEYEMMÜM BAHSİ......................................................

NAMAZ BAHSİ..........................................................

NAMAZ VAKİTLERİ BAHSİ ...............................................

EZAN BAHSİ .............................................................

CUMA BAHSÎ ...........................................................

KORKU NAMAZI BAHSİ....................................................

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI BAHSİ .......................................

VİTÎR BAHSÎ .............................................................

YAĞMUR DUASI BAHSİ .....................................................

GÜNEŞ TUTULMASI BAHSİ .................................................

SEFERİ NAMAZ BAHS'l .....................................................

TEHECCÜD (Namazı) BAHSİ .................................................

MEKKE VE MEDİNE MESCİDLERİNDE NAMAZIN FAZİLETİ .........................54

NAMAZDA YANILMA (Sehiv) BAHSİ ...........................................

CENAZE BAHSİ ...........................................................

ZEKÂT BAHSİ ...........................................................

HAC BAHSİ .............................................................

MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FAZİLETİ VE KA'BE'NİN İNŞASI BAHSİ ...................77

ÖMRE BAHSİ .............................................................

AV BAHSİ ...............................................................

MEDİNE'NİN HAREMİ BAHSİ .................................................

ORUÇ BAHSİ .............................................................

KADİR GECESİ BAHSİ .....................................................

ÜÇÜNCÜ CUZ............................................................

SELEM BAHSİ .........................................................

ŞUF'A BAHSİ..........................................................

İCARE BAHSÎ..........................................................

HAVALE BAHSİ .........................................................

VEKÂLET BAHSİ .......................................................

ZİRAAT BAHSİ
MÜSÂKAT VE ŞİRB BAHSİ .......................................................................................................................... 3

BORÇLAR VE HACİR BAHSÎ ........................................................................................................................ 7

DAVACILIK BAHSÎ ....................................................................................................................................... 8

LUKATA (Yitik mal) BAHSİ .......................................................................................................................... 8

ZULÜM BAHSİ ............................................................................................................................................. 9

REHÎN BAHSİ ............................................................................................................................................... 14

KÖLE AZAD ETMEK BAHSİ ....................................................................................................................... 15

MÜKATEB (SÖZLEŞMELİ KÖLE) BAHSİ ................................................................................................. 17

HİBE BAHSİ.................................................................................................................................................. 18

UMRA VE RUKE BAHSİ .............................................................................................................................. 21

ŞAHİDLİK BAHSİ......................................................................................................................................... 22

İFK İFTİRÂ BAHSİ ....................................................................................................................................... 24

SULH BAHSİ................................................................................................................................................. 27

ŞARTLAR BAHSİ ......................................................................................................................................... 29

VASİYETLER BAHSİ ................................................................................................................................... 35

CİHAD (SİYER) BAHSİ ................................................................................................................................ 37

DÖRDÜNCÜ CÜZ......................................................................................................................................... 45

MÜSLÜMANLARA DUA BAHSİ ............................................................................................................. 45

YARATILIŞIN BAŞLANGICI BAHSİ........................................................................................................... 56

ADEMİN YARATILIŞI VE PEYGAMBERLER BAHSÎ................................................................................ 63

İSRAİL OĞULLARI BAHSİ .......................................................................................................................... 73

MENAKIB BAHSİ ......................................................................................................................................... 76

PEYGAMBERLİK NİŞANLARI BAHSİ ....................................................................................................... 79

PEYGAMBER ASHABININ FAZİLETLERİ EBU BEKİR’İN ÖZELLİKLERİ BAHSİ ................................. 82

ÖMER’İN ÖZELLİKLERİ BAHSİ ................................................................................................................. 84

HAZRETİ OSMAN’IN ÖZELLİKLERİ .......................................................................................................... 85

HAZRETİ ALİ’NİN ÖZELLİKLERİ............................................................................................................... 85

PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ’İN YAKINLARININ ÖZELLİKLERİ ..................... 86

ENSAR’İN ÖZELLİKLERİ ............................................................................................................................ 88

İSRA VE MİRAÇ BAHSİ .............................................................................................................................. 91

HİCRET VE MUHACİRLER BAHSİ ............................................................................................................. 94

BEŞİNCİ CÜZ.............................................................................................................................................. 96

GAZALAR BAHSİ ........................................................................................................................................ 96

BEDİR MUHAREBESİ ................................................................................................................................ 97

KA’B BİN EŞREF’İN ÖLDÜRÜLMESİ BAHSİ............................................................................................. 98

EBU RAFİ’İN ÖLDÜRÜLMESİ ..................................................................................................................... 99

UHUD SAVAŞI BAHSİ ............................................................................................................................... 100

HENDEK (AHZAB) SAVAŞI ...................................................................................................................... 102

BENİ KURAYZA GAZASI.......................................................................................................................... 103

RİKA GAZASI............................................................................................................................................. 103

BENİ MUSTALIK GAZASI......................................................................................................................... 104

HUDEYBİYE GAZASI ................................................................................................................................ 104

HAYBER GAZASI ...................................................................................................................................... 105

MÛTE GAZASI ........................................................................................................................................... 107

FETİH GAZASI ........................................................................................................................................... 108

HUNEYN GAZASI ...................................................................................................................................... 109

EVTAS GAZASI.......................................................................................................................................... 110

TAİF GAZASI ............................................................................................................................................. 110

ZİL — HALASA GAZASI .......................................................................................................................... 113

SEYFU’L-BAHR GAZASI ........................................................................................................................... 113

SÜMÂME, MÜGEYLEME VE ESVED EL-ANSİ BAHÎSLERİ .................................................................. 113

NECRAN EHLİ KISSASI ................................................................................................................................ 4

EŞ’ARÎ’LERİN VE YEMEN’LİLERİN GELÎŞİ................................................................................................. 4

VEDA HACCİ BAHSİ ..................................................................................................................................... 5

PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ’İN HASTALIĞI VE VEFATI................................... 9

KURAN TEFSİRİ BAHSÎ FATİHA SÜRESİ ................................................................................................. 11

BAKABE SÜRESİ ......................................................................................................................................... 11

ALİ İMRAN SÛRESİ ..................................................................................................................................... 12

NİSA SÜR.ESİ ............................................................................................................................................... 14

MAİDE SÛRESİ ........................................................................................................................................... 15

BEBÂE SURESİ ......................................................................................................................................... 16

HUD SURESİ................................................................................................................................................. 16

HICR SÛRESİ................................................................................................................................................ 17

NAHL SÛRESİ .............................................................................................................................................. 17

İSRA SURESİ ................................................................................................................................................ 17

KEHF SÛRESİ ............................................................................................................................................. 19

MERYEM SÛRESİ ..................................................................................................................................... 19

ALTINCI CÜZ ............................................................................................................................................. 19

NÛR SURESİ ................................................................................................................................................. 19

FURKAN SURESİ ....................................................................................................................................... 20

KASAS SURESİ ............................................................................................................................................ 20

SECDE SÛRESİ ............................................................................................................................................ 21

AHZAB SÛRESİ............................................................................................................................................ 21

SEBE SURESİ ............................................................................................................................................... 23

ZÜMER SÛRESİ.......................................................................................................................................... 23

CASİYE SÛRESİ ........................................................................................................................................... 23

MUHAMMED (KITAL) SÛRESİ.................................................................................................................. 24

KAF SÛRESİ ................................................................................................................................................ 24

NECM SÛRESİ .............................................................................................................................................. 24

RAHMAN SÛRESİ ....................................................................................................................................... 25

MÜMTEHÎNE SÛRESİ.................................................................................................................................. 25

CUMA SÛRESİ ............................................................................................................................................. 26

MÜNAFIKÛN SÛRESİ................................................................................................................................ 26

TAHRİM SÛRESİ ........................................................................................................................................ 27

NÛN SÛRESÎ............................................................................................................................................... 27

MÛDDESSİR SÛRESİ ................................................................................................................................... 28

NAZİAT SÛRESİ........................................................................................................................................... 28

ABESE SÛRESİ ............................................................................................................................................. 28

ÎNŞİKAK SÛRESİ ........................................................................................................................................ 28

ŞEMS SÛRESİ ............................................................................................................................................... 28

ALÂK (İKRA) SÛRESİ ................................................................................................................................. 29

KEVSER SÛRESİ ......................................................................................................................................... 30

NASR SÛRESİ............................................................................................................................................... 30

MUAVVİZETEYN SÛRELERİ ................................................................................................................... 30

KUR’ANIN FAZİLETLERİ BAHSİ............................................................................................................... 30

NİKÂH BAHSİ .............................................................................................................................................. 33

TALAK (BOŞAMA) BAHSİ .......................................................................................................................... 39

LİAN BAHSİ ................................................................................................................................................. 42

NAFAKA BAHSİ........................................................................................................................................... 42

YİYECEK (Etime) BAHSİ ............................................................................................................................ 43

AKIKA KURBANI, HAYVAN KESME VE AVLAMA BÖLÜMÜ ............................................................... 45

KURBANLAR BÖLÜMÜ ............................................................................................................................ 47

MEŞRUBAT (İÇÎLECEK ŞEYLER) BÖLÜMÜ ....................................................................................... 47

HASTALAR BAHSİ ...................................................................................................................................... 49

TIP BAHSİ ..................................................................................................................................................... 50

GİYÎM (elbise) B AHSÎ ................................................................................................................................. 53

EDEB VE SILA-1 RAHİM BAHSİ ............................................................................................................... 55

ÎZÎN İSTEMEK BAHSİ ................................................................................................................................. 61

DUA BAHSİ .................................................................................................................................................. 62

DUYGULU SÖZLER BAHSİ ........................................................................................................................ 65

KADER BAHSİ ........................................................................................................................................... 72

YEMİNLER VE ADAKLAR .................................................................................................................... 73

SEKİZİNCİ CÜZ.......................................................................................................................................... 75

FERAİZ BAHSİ ........................................................................................................................................... 75

ŞER’ÎC EZALAR VE DİYETLER BAHSİ...................................................................................................... 75

MÜRTEDLERİN (HAK DİNDEN ÇIKANLARIN) TEVBEYE ÇAĞRILMALARI ................................ 78

TABİR (Rüya tevili) BAHSİ ......................................................................................................................... 78

FİTNELER VE B1TANA İTAAT BAHSİ.................................................................................................... 81

TEMENNİ BAHSİ ......................................................................................................................................... 83

KİTAB VE SÜNNETE SARILMAK...................................................................................................... 83

TEVMÎD BAHSİ .......................................................................................................................................... 84

BDEL BUHÂRÎ
Aziz Okuyucu;

Kâinatın yaratıcısı yüce Allah’ın Peygamberi vasıtasıyla insanlara kurtuluş sebebi olarak gönderdiği, Kur’ân-ı Kerimden sonra, İslam ulemasının üzerinde doğru olduğuna ittifak ettikleri altı kitap vardır. Bunlar ezcümle peygamberimizin söylediği sözlerin, sağlam ravilerce derlenerek, kitap haline getirilmiş şeklidir.

Sahih-i Buhârî, Sahih-i Müslim, Sünnen-i Ebû Davut, Sünen-i Tirmizi, Sünne-i Nesâî, Sünne-i ibni Mace isimlerini taşıyan bu kıymetli kitapların, Kur’an ı Kerimden sonra ilk sırayı işgal edeni şüphesizki İmam-ı Buhârî hazretlerinin Cemettiği sahih-i Buhârî kitabıdır. Bu kitabın 30 ciltlik, 12 ciltlik 5 ciltlik gibi muhtelif şerhleri yapılıp tab edilmiştir. Bunları okumak son derece uzun vakitleri gerektirdiğinden her Müslümanın alıp okuması zordur. Bu itibarla meşhur hadîs âlimlerimizden Ömer Ziyaeddin Efendi Hazretleri bu büyük kitabı özetleyerek mükerrer hadîsleri ve hadîs ravilerini çıkararak bir zübde hazırlamıştır.

İşte Zübdetül Buhârî adındaki bu değerli eseri, muhterem Fikri Yavuz hoca sadeleştirmiştir. Ayrıca, süneni Tirmizi mütercimi muhterem Osman Zeki Soyyiğit Hocada büyük bir titizlikle tahkik ve tetkikini yaparak neşre hazırlamıştır.

Bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi arz eder iki cilt halinde orijinalleri ile birlikte sizlere arz ettiğimiz bu kıymetli eserin basımını bizlere bahşeden Allah’a hamd ederiz.

Tevfik Allah’tandır.

HİSAR YAYINEVİ1
TAKRÎR
Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi’nin (1849-1925) Sahîh-i Buharî’yi ihtisar edip sonra dilimize çevirdiği “ZÜBDETÜ’L BUHARΔ adlı bu eseri, emekli müftülerimizden A. Fikri YAVUZ Beyefendi tarafından Osmanlıca aslından sadeleştirilerek yeni Türk harfleriyle baskıya hazırlanmıştır.

Muhterem Hoca Efendi’nin üslendikleri bu görevi lâyıkı veçhile yerine getirmek hususunda büyük gayret sarf ettikleri gözden kaçmamaktadır.’ Buna rağmen eserin naşiri Hisar Yayınevi, konunun azamet ve ehemmiyetine binaen, yapılan çalışmaların tekrar gözden geçirilmesinde fayda mülahaza ederek ve dinî mesûliyet duygusunun da bir gereği olarak bu çalışmaları bir başka ehliyetli görüşün tetkik ve tahkikinden geçirmeyi kararlaştırmıştır. Kütüb-i Sitte’den “SÜNEN-İ TİRMİZİ” nin âcizane mütercimi olmaklığım hasebiyle bu tetkik görevi bana teklif edildi.

Hisar Yayınevi’nin bu tutum ve davranışının tebrik ve takdirle karşılanması ve dini sahada neşriyat yapan yayınevlerinin tümü tarafından örnek alınması gerektiğine işaret etmek isterim. Aslında yıllarca’ hadîs muallimliği yapmış Ömer Ziyaûddin Efendi gibi bir zatın tercümesi ve yine yıllarca fetva makamı gibi ulvî bir makamda bulunmuş bir zatın sadeleştirmesi bahis konusu olunca bunun tetkik ve tahkikine ihtiyaç görülmeyebilirdi. Fakat ciddiyetle temayüz ve dinî mesûliyet duygusuyla hareket eden bir yayınevinin buna lüzum görmesi iftihar vesilesidir.

Bizde bu halishane niyet karşısında bize düşen görevi bütün ihlâsımızla yerine getirmeye çalıştık. Büyük bir hassasiyet ve titizlikle O nübüvvet müessesesinde fışkıran sözlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduk.

Osman Zeki Soyyiğit

(Molla Mehmetoğlu 21.7.1980 İst.1,2

1 Ömer Ziyaeddin Dağistâni, Zübdetü’l-Buhari, Hisar Yayınevi: 7

2 Ömer Ziyaeddin Dağistâni, Zübdetü’l-Buhari, Hisar Yayınevi:9Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə