## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 28// level= 1// sumtest=21 // name= XIX əsrdə Rusiyada məktəb və təhsil. N. I. Piroqovun pedaqoji görüşləri //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə22/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
#102051
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

##num= 28// level= 1// sumtest=21 // name= XIX əsrdə Rusiyada məktəb və təhsil. N. I. Piroqovun pedaqoji görüşləri //


1. XIX əsrin I yarısinda maarif islahatlarındakı yeniliklər:

A) Təhsil dairələri, Moskva, Xarkov, Peterburq universitetləri

B) Maarif Nazirliyinin təsisi, Xarkov, Kazan universitetləri, 4 dərəcəli məktəb sistemi, universitetlərin sayına görə Rusiyanın təlim dairələrinə bölünməsi

C) Derput, Vilno universitetləri, Maarif Nazirliyinin təsisi, təhsil dairələri

D) 4 - cü dərəcəli məktəb sistemi, Peterburq, Kazan, Vilno universitetləri

E) Təhsil dairələri, universitetlərə görə Rusiyanın təlim dairələrinə bölünməsi

2. N. İ. Piroqovun təklif etdiyi məktəb sistemində universitetə qədər təhsil pillələrinin ardıcıllığını müəyyən edin: 1) Klassik gimnaziya (5 il) ; 2) Universitet; 3) Ibtidai məktəb (2 il) ; 4) Klassik progimnaziya

A) 2, 1, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 3, 2, 1

D) 3, 4, 1, 2

E) 2, 3, 4, 1

3. N. İ. Piroqovun irəli sürdüyü real progimnaziyaların tədris planına daxil olan fənlər: 1) rus dili; 2) yunan dili; 3) hesab; 4) coğrafiya; 5) latın dili; 6) tarix; 7) təbiət

A) 2, 4, 5, 7, 6

B) 1, 3, 4, 6, 7

C) 1, 3, 4, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 7

4. C. Lokkun “Ağ lövhə” nəzəriyyəsinə qarşı çıxaraq “uşaq ruhu ağ lövhə deyil, ağac olmaq imkanı olan toxumdur, imkanlara malik insandır” - deyən XIX əsr pedaqoqu kimdir?

A) K. D. Uşinski

B) A. Disterveq

C) N. İ. Piroqov

D) V. A. Belinski

E) N. A. Dobrolyubov

5. 1870 - ci ildə qəbul edilmiş “Müəllimlər seminariyası haqqında Əsasnamə”yə görə Rusiyada müəllim seminariyalarında pedaqogika fənnini kim tədris edirdi?

A) Maarif nazirliyinin əməkdaşı

B) Direktorun müavini

C) Pedaqoji təcrübə rəhbəri

D) Seminariyanın direktoru

E) Pedaqoji kursların rəhbəri

6. Universitetlərə daxil olmaq üçün N. İ. Piroqov hansı təklifi irəli sürmüşdür?

A) Orta məktəbin buraxılış imtahanı ilə ali məktəbin qəbul imtahanlarının birləşdirilməsini

B) Ali məktəbə sadəcə müsahibə yolu ilə tələbə qəbulunu

C) Hamıya sərbəst seöim imkanının verilməsini

D) Tələbələrin rektor tərəfindən seçilməsini

E) Orta məktəbin buraxılış imtahanlarının üç mərhələdə keçirilməsini

7. N. A. Dobrolyubov nəyin əleyhinə çıxmışdır.

A) İcbari təhsilin

B) İbtidai təhsilin

C) Ümumi təhsilin

D) Gimnaziya təhsilinin

E) Erkən ixtisaslaşmanın, klassik təhsilin

8. 1804 - cü ilin məktəb nizamnaməsinə görə Rusiya 6 təlim dairəsinə bölünmüşdür. Həmin bölgüyə uyğun olan cərgəni tapın.

A) Moskva, Peterburq, Kazan, Xarkov, Vilno, Yaroslavl

B) Moskva, Tiflis, Tula, Kerç, Kazan, Derpit

C) Kazan, Xarkov, Derpit, Tula, Moskva, Yaroslavl

D) Moskva, Peterburq, Kerç, Kazan, Tula, Tiflis

E) Moskva, Peterburq, Kazan, Xarkov, Derpit, Vilno

9. XIX əsrin əvvəllərində Rusiyada məktəb sistemində təhsilin dörd pilləsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin pillələri ardıcıllıqla düzülün.

1 - universitet

2 - qəza məktəbləri

3 - məhəllə məktəbləri

4 - gimnaziya

A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 2, 4, 1

C) 4, 3, 2, 1

D) 2, 3, 1, 4

E) 1, 4, 3, 2

10. N. İ. Piroqova görə hansı məktəbi bitirdikdən sonra ali ixtisas tədris müəssisələrinə daxil olmaq olardı

A) Baş məktəbləri

B) Klassik gimnaziyanı

C) Real gimnaziyanı

D) Orta ümumi təhsili

E) Real progimnaziyanı

11. Rusiyada 1804 - cü il nizamnaməsi bu məsələlərin həllini nəzərdə tuturdu

1 - Rus imperiyasına daxil olan xalqların ruslaşdırılması

2 - Rusiyanın altı təlim dairəsinə bölünməsi

3 - Təhsilin 4 pilləli (məhəllə, qəza, gimnaziya , universitet) olması

4 - Məktəblərdə silkiliyin gücləndirilməsi

5 - Aşağı təbəqə təhsildən məhrum edilməsi

6 - Universitetlərə müəyyən hüquq verilməsi

7 - Universitetlərin muxtariyyat hüququnun ləğv edilməsi

8 - Universitetlərin seçki ilə təşkil olunmuş professorlar soveti tərəfindən idarə olunması

A) 1, 5, 6, 8

B) 2, 4, 5, 8

C) 3, 4, 5, 6

D) 2, 3, 6, 8

E) 2, 6, 7, 8

12. 1804 - cü ilin məktəb nizamnaməsinə görə Rusiyanın bölündüyü təlim dairələri

1 - Moskva

2 - Smolnı

3 - Peterburq

4 - Kazan

5 - Novqorod

6 - Xarkov

7 - Samara

8 - Rostov

9 - Vilno

10 - Derpit

A) 2, 4, 6, 7, 8, 10

B) 1, 3, 5, 7, 8, 9

C) 1, 3, 4, 6, 9, 10

D) 3, 4, 5, 6, 9, 10

E) 1, 2, 3, 4, 5, 10

13. 1864 - cü il “Ibtidai xalq məktəbləri haqqında əsasnamə”yə görə yaranan məktəblər.

1 - Qəza məktəbləri

2 - Nazirlik məktəbləri

3 - Məhəllə məktəbləri

4 - Zemstvo məktəbləri

5 - Rəqəm məktəbləri

6 - Şəxsi məktəblər

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 4, 5, 6

14. N. I. Piroqovun təklif etdiyi klassik məktəb sistemi

1 - Ibtidai məktəb (2 il)

2 - Məhəllə məktəbləri(aşağı pillə)

3 - Klassik progimnaziya(4 il)

4 - Klassik gimnaziya(5 il)

5 - Qəza məktəbi (2 il)

6 - Universitet

7 - Peşə məktəbləri

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 5, 6

C) 2. 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 6

E) 2, 4, 5, 6

15. N. I. Piroqovun təklif etdiyi real məktəb sistemi

1 - Qəza məktəbi

2 - Ibtidai məktəb

3 - Real progimnaziya (4 il)

4 - Sex məktəbləri

5 - Real gimnaziya (3 il)

6 - Ruhani seminariyası

7 - Ali ixtisas tədris müəssisələri

8 - Tibb məktəbi

A) 2, 4, 6, 7

B) 1, 4, 6, 8

C) 3, 4, 7, 8

D) 2, 3, 5, 7

E) 2, 3, 6, 7

16. 1804 - cü il “Tədris müəssisələrinin və universitetlərin nizamnaməsi”ndə verilmiş təhsilin 4 pilləsinin ardıcıllığı

1 - Universitet

2 - Məhəllə məktəbləri

3 - Qəza məktəbləri

4 - Gimnaziya

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 1, 3

C) 3, 2, 4, 1

D) 2, 3, 4, 1

E) 3, 4, 2, 1

17. XIX əsrin II yarısı Rusyada qəbul edilən nizamnamələr və onlar arasındakı uyğunluq.

1 - 1863 - cü il

2 - 1864 - cü il

3 - 1884 - cü il

a - Zemstvo məktəblərinin inkişafını xeyli ləngitdi. Kilsə məhəllə məktəblərinin sayı artırıldı. Məktəblər ciddi nəzarətə götürüldü

b - Qadın məktəbləri iki dərəcəyə bölündü, qadın məktəbləri silksiz hesab edilsə də, aşağı təbəqənin uşaqları üçün əlçatmaz idi

c - Müəllimlik fəaliyyətinə qadınların buraxılmasına, xüsusi şəxslərin ibtidai məktəb açmasına icazə verildi

d - Universitetlərə geniş muxtariyyət verildi. Elmi sovetin rektor, prorektor seçmək, ləyaqətli namizədlərə dərəcə vemək hüququ verilmişdi

e - Orta məktəblərdə klassik fənlərin sayı artdı. Bütün oğlan gimnaziyaları klassik gimnaziyalara çevrildi.

A) 1 - e, 2 - c, 3 - a

B) 1 - b, 2 - d, 3 - e

C) 1 - d, 2 - a, 3 - b

D) 1 - c, 2 - b, 3 - d

E) 1 - d, 2 - c, 3 - a

18. Rusiyada qəbul edilmiş nizamnamələrə uyğun olan təhsil sistemləri1 - 1876 - cı il “Xalq məktəblərinin nizamnaməsi”

2 - 1804 - cü il “Tədris müəssisələri və universitetlərin nizamnaməsi”

3 - 1828 - ci ildə “Ibtidai və orta məktəblərin nizamnaməsi”

a - aşağı təbəqə üçün ibtidai təhsil, əsasən zadəganlar üçün orta və yuxarı təhsil

b - nazirlik, zemstvo və xüsusi məktəblər

c - kiçik və baş məktəblər

d - təhsil müddəti 6 il olan şəhər məktəbləri

e - məhəllə, qəza məktəbləri, gimnaziya və universitet

A) 1 - c, 2 - e, 3 - b

B) 1 - b, 2 - d, 3 - c

C) 1 - d, 2 - e, 3 - b

D) 1 - c, 2 - e, 3 - a

E) 1 - e, 2 - c, 3 - a

19. XIX əsr Rusiyada mövcud olan pedaqoji yönümlü cərəyanlar və onların nümayəndələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin

1 - Inqilabi demokratik

2 - Liberal burjua

3 - Burjua demokratik

a - V. I. Vodovozov, N. F. Bunakov

b - N. Q. Çernışevski, N. A. Dobrolyubov

c - N. I. Piroqov, N. A. Korf

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

20. XIX əsr Rus pedaqoqları və onlara aid olan əsərlər

1 - N. I. Piroqov

2 - N. A. Dobrolyubov

3 - K. D. Uşinski

a - “Insan tərbiyənin predmetidir”, “Ictimai tərbiyədə xəlqilik”

b - “Həyat məsələləri”, ”Universitet məsələsi”

c - “Kimdir müqəssir”, “Uşaqlarla söhbət”

d - “Çubuqlarla darmadağın edilən Rusiya xəyalları”, “Yağışdan yağmura”

e - “Peterburqdan Moskvaya səyahət”, “Insan, onun ölməsi və ölməzliyi”

A) 1 - b, 2 - c, 3 - e

B) 1 - b, 2 - d, 3 - a

C) 1 - d, 2 - b, 3 - a

D) 1 - b, 2 - e, 3 - a

E) 1 - e, 2 - a, 3 - d

21. XIX əsr Rus pedaqoqlarına aid olan fikirlər

1 - V. Q. Belinski

2 - A. I. Gertsen

3 - K. D. Uşinski

a - Elm insanı insanla, təbiəti insanla, təbiəti təbiətlə barışdırır

b - Hamı üçün ümumi olan tək bircə fitri meyl var ki, tərbiyə ona hər zaman arxalana bilər. Biz buna xəlqilik adı veririk

c - Uşaq ruhu ağ lövhə deyil, ağac imkanı olan toxumdur, imkanlara malik insandır

d - Tərbiyənin məqsədi öz işini ağıl və planla aparmağı bacaran centlmen yetişdirməkdir

e - O, I Nikolayın çarlıq illərini məktəblərin və universitetlərin 30 illik çürümə dövrü adlandırırdı

A) 1 - b, 2 - d, 3 - c

B) 1 - c, 2 - b, 3 - d

C) 1 - c, 2 - e, 3 - b

D) 1 - a, 2 - c, 3 - e

E) 1 - c, 2 - d, 3 - a


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə