BiRİNCİ kisim


DÖRDÜNCÜ KISIM Özel Telsiz Haberleşme Sistem ve CihazlarıYüklə 209,6 Kb.
səhifə7/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
1   2   3   4   5   6   7

DÖRDÜNCÜ KISIM

Özel Telsiz Haberleşme Sistem ve Cihazları

BİRİNCİ BÖLÜM


Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemleri
Kurulabileceği Yerler

Madde 55- Aşağıda belirtilen yerlerde; maksatları, özellikleri, arazi ve yerleşim şartları dikkate alınarak dar bölge telsiz çağrı sisteminin kurulmasına izin verilebilir.
Servisler

Madde 56- Telsiz Çağrı Sistemlerine aşağıdaki servis konfigürasyonlarından en az birini içermesi halinde izin verilebilir.

 1. Uyarı

 2. Uyarı + Data

 3. Uyarı + Tek yönlü Konuşma

 4. Uyarı + Data + Tek yönlü konuşma

 5. Uyarı + iki yönlü data

 6. Uyarı + iki yönlü konuşma

 7. Uyarı + Data + iki yönlü konuşma


Müracaat

Madde 57-Telsiz çağrı sistemi kurma müracaatı bu Yönetmeliğin 6 ıinci ve 7 ıncı Maddelerinde belirlenmiş olan esaslara göre ve ilgili TK Formu kullanılarak yapılır.
Kurma ve Kullanma İzni ile Ruhsatname

Madde 58- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde, zorunlu hallerde sistemin genel performansını etkilememek kaydıyla, iki yönlü haberleşme imkanlı servislerin kullanımına Kurum veya ilgili TK Bölge Müdürlüğü tarafından izin verilebilir.

Telsiz çağrı sistemi sabit verici veya sabit verici - alıcı ile miktarları Kurum veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen portatif alıcı, portatif verici veya portatif alıcı - verici cihazlarından meydana gelen bir telsiz sistemi olup, bu Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre değerlendirilen müracaatlara uygun frekanslar tahsis edilerek kurma ve kullanma izni verilebilir.

Kurma ve kullanma izni verilen telsiz çağrı sistemlerinde ruhsatname alıması zorunludur. Ruhsatnamede, sistemde yer alan sabit verici, sabit alıcı, sabit verici - alıcı, portatif alıcı, portatif verici ve portatif alıcı - verici cihazları gösterilir.

Madde 59- Dar bölge çağrı sistemi kurma ve kullanma izni ve ruhsat ile ilgili işlemler bu yönetmelikte belirtilen esaslar uygulanır.
(Halen üretimi, ithalatı ve satışı yapılmayan, pratikte kullanımı da hemen hemen sona ermiş olan bir teknolojinin ve buna ait kullanım usullerinin, gerekçesi ne olursa olsun, 21nci Yüzyılda kullanılacak telsiz sistemlerine ilişkin bir düzenlemeye dahil edilmesi uygun düşmemektedir. Bu nedenle, yönetmelikte “Çağrı sistemlerinin kullanımına ilişkin yönetmeliğin söz konusu teknolojinin kullanımı tamamen sona erinceye kadar yürürlükle kalmaya devam edeceği” ifadesinin konulmasının ve yukarıdaki bölümün yönetmelikten tamamen çıkarılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Halk Bandı Telsiz Cihazları
Kullanma Sahaları

Madde 60- Halk Bandı telsiz sistemleri aşağıdaki sahalarda kullanılabilir:


 1. Özel ve tüzel kişilerin her türlü haberleşme ihtiyaçlarında,

 2. Can ve mal emniyeti ile ilgili durumlarda,

 3. Model araç ve her çeşit oyuncakların uzaktan kumanda ihtiyaçlarında.Ruhsat

Madde 61- Halk Bandı telsiz sisteminde yer alan cihazlar izin, ruhsat ve frekans tahsisi gerektirmeksizin kullanılır.
Madde 62- Halk Bandı telsiz sistemleri kullanıcıları aşağıdaki tahditlere ve yasaklara uyulması mecburidir.

a. Tahditler 1. Cihazlar hiçbir şekilde tadil edilemez.

 2. Cihazlara dışarıdan güç yüklsetici ilave edilemez.

 3. Hiçbir hava taşıt aracı içinde Halk Bandı telsizi kullanılamaz.

 4. Cihazlarda "eko"lu, melodili ve benzeri özel mikrofonlar kullanılamaz.

b. Yasaklar 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Hükümeti aleyhine veya Devlet otoritesini küçük düşürecek anlamda propaganda konuşmaları yapılması,

 2. Konuşmalarda toplumun ahlak anlayışına ters düşen sözler ve ifadeler kullanılması,

 3. Reklam, satış veya benzeri amaçlı yayınlar yapılması,

 4. Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin seslerinin yayınlanması,

 5. Açık lisan yerine Kod'lu haberleşme yapılması,

 6. Politika ve parti propagandaları veya siyasi partilerin reklamlarının yapılması,

 7. Televizyon ve radyo programlarının canlı olarak veya banddan yayınlanması,

 8. Başkaları adına alınan veya gönderilen mesajlar için, her ne şekilde olursa olsun ücret talep edilmesi ve para alınması,

 9. Yanlış veya yalan bilgi yayınlanması,

 10. Yardım isteyen istasyonlara yanlış veya yanıltıcı bilgiler verilmesi,

 11. Tehlikede olmadığı halde "ACİL YARDIM" çağrısı yapılması,

12. Kasıtlı olarak başkalarının haberleşmesine engel olunması.

Acil Yardım ve Güvenlik Kanalı

Madde 63- Acil Yardım ve Güvenlik Kanalının kullanılmasında aşağıdaki usullere uyulması mecburidir.

 1. Her Halk Bandı telsiz cihazında 9 ncu kanal, Acil Yardım ve Güvenlik Kanalıdır. Bu kanal; her türlü acil hallerde, yardım isteklerinde ve vatandaşların emniyet makamlarıyla temasını gerektiren diger durumlarda kullanılır

 2. Halk Bandı telsizine sahip olup, acil hal olayı ile karşılşan kişi, 9 ncu kanaldan Yangın, Sabotaj, Kaza, Tehdit, Soygun, Yakıt ihtiyacı, Yol kapaması gibi acil hal çağrısını yapar. Bu çağrıları duyan ilk telsiz kullanıcısı, kanala girerek, olayın mahiyetini, yerini, kazazede veya tehdit altındakilerin durumunu öğrenir ve ilgili ilk yardım ve güvenlik makamlarını haberdar eder. Olayı duyan diğer telsiz kullanıcıları dinlemede kalırlar ve bunlardan ilk yardım ve emniyet makamlarına haber verme imkanı olanlar da gerekeni yapmak için çaba gösterirler

 3. İlk yardım ve güvenlik makamları ile temasa muaffak olanlar, haberi aktardıktan sonra 9 ncu kanala girerek, kazazedeleri durumdan haberdar ederler

 4. Yardım Çağrısı; Polis,Jandarma, ilk yardım veya diğer görevlilerce de duyulmuşsa, diğer bütün Halk Bandı telsizi kullanıcıları devreden çıkarlar ve yapılabilecek özel yardım çağrısı için dinlemede kalırlar.

 5. Aynı kurallar, yabancıların acil hal olayları için yapabilecekleri uluslararası "MAYDAY" çağrı kodu içinde geçerlidir.

 6. 9 numaralı Acil Yardım ve Güvenlik kanalından gelen imdat çağrılarını dinlemek üzere;

İçişleri Bakanlığınca; Emniyet Teşkilatına ait Haber Merkezlerinde, Bölge Trafik İstasyonlarında ve gerekli görülen Polis Karakollarında,

  1. Jandarma Genel Komutanlığınca; Jandarma Karakollarında,

  2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca; Karayolları boyunca kurtarma ve ilk yardım merkezlerinde,

  3. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca; Hastanelerin ilk yardım merkezlerinde, Sağlık Ocaklarında ve gerekli görülen diğer yerlerde,

  4. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca; Orman Yangın İhbar Merkezlerinde,

  5. Belediyelerce; İtfaiye Merkezlerinde,

  6. İşletmeciler tarafından; Akaryakıt İstasyonlarında, Halk Bandı Telsiz Dinleme İstasyonları kurulup ve işletiebilir.

Çalışma Frekansları


Madde 64- Halk bandı telsiz cıhazları için aşağıda gösterilen 40 kanal frekansı tahsis edilmiştir.
Kanal Frekans Kanal Frekans Kanal Frekans Kanal Frekans

(MHz) (MHz) (MHz) (MHz)

--------------------- ------------------- ------------------ ---------------

1 26.965 11 27.085 21 27.215 31 27.315

2 26.975 12 27.105 22 27.225 32 27.325

3 26.985 13 27.115 23 27.255 33 27.335

4 27.005 14 27.125 24 27.235 34 27.345

5 27.015 15 27.135 25 27.245 35 27.355

6 27.025 16 27.155 26 27.265 36 27.365

7 27.035 17 27.165 27 27.275 37 27.375

8 27.055 18 27.175 28 27.285 38 27.385

9 27.065 19 27.185 29 27.295 39 27.39510 27.075 20 27.205 30 27.305 40 27.405
Yukarıdaki kanallarda çalıştırılacak Halk Bandı telsizleri 1 ile 40 kanallı olabilir. 3 kanallı olanlardan itibaren telsizlerin üzerinde 9 ncu kanalın, 4 kanallı olanlardan itibaren 9 ve 11 nci kanalların bulunması mecburidir.
(Halk Bandı Telsiz Cihazlarıyla ilgili yukarıdaki bölümün de yukarıda Çağrı Cihazları için konulmak istenen Birinci Bölümde olduğu gibi tamamen çıkarılması ve konunun söz konusu cihazların kullanımı sona erinceye kadar eski yönetmelikle sürdürüleceğinin ifadesi yeterli görülmektedir. Bu yönetmelikte frekans bandı tahsisleri de yapılmadığına göre, söz konusu cihazlar için yapılacak tahsislerin genel frekans tahsis planı veya bunun ekinde gösterilmesi daha doğru olacaktır)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları
Kullanım

Madde 65- Kamu güvenliği ve acil yardım hizmeti sunan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Basın Yayın Kuruluşları, Bilimsel araştırma yapan Kurum ve Kuruluşlar faaliyet alanlarına uygun olarak verilecek izinde belirtilen frekans bandlarında olmak üzere otomatik frekans tarama özellikli cihaz kullanabilir.
Kurma ve Kullanma İzni ile Ruhsat

Madde 66- Otomatik frekans tarama özellikli tüm telsiz cihazları kurma ve kullanma izni ile ruhsata tabidir.
Yasak ve Tahditler

Madde 67- Otomatik frekans tarama cihazları aşağıdaki yasak ve tahditlere tabidir. Bunlara riayet etmeyenlerin izinleri iptal edilir, cihazları mühürlenir ve ayrıca Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.

a. Yasaklar :

 1. Bu yönetmelikte belirlenen esaslar ve izin verilen kullanma amacı dışında cihaz kullanılamaz.

 2. Cihazlarda izin alınmadan tadilat yapılamaz.

 3. Kullanma izni belgesi olmayan cihazlar kullanılamaz.


b. Tahditler :

 1. Otomatik frekans tarama özellikli telsiz cihazı kullanıcıları çalışmaları esnasında elde ettikleri milli güvenliği ilgilendiren konulardaki bilgileri Güvenlik makamlarına bildirmek zorundadırlar.

 2. Cihazların izin verilen amaçla kullanılması esnasında elde edilen amaç dışı bilgiler başkalarına verilemez.


(Frekans tarama özelliği gibi bugün tüm telsiz telefon, GSM, DECT, kordonsuz telefon, Halk Bandı, HF,VHF, UHF,SHF ve diğer pahalı veya ucuz türden karasal veya uydu her türlü cihaz için sıradan özellikler haline gelmiştir. Bundan 15 yıl öncenin teknolojik koşulları altında birtakım idari zorunluklar nedeniyle yayınlanmış bulunan bir yönetmeliği yürürlükte tutmak için hiçbir sebep görülmemektedir. Bu bölümün çıkarılması ve eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması gerekli görülmektedir.)
BEŞİNCİ KISIM

Telsiz Yayın Kontrolu
Madde 68- Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, düşman uçak, güdümlü füze, gemi veya diğer telsiz ekipmanlarını kullanan araçların yayınlarından seyrüsefer yardımcısı olarak veya istihbarat amacı ile istifade etmelerini engelleyici tedbirlerin alınması maksadı ile Telsiz Yayın Kontrolu (TYK) uygulanır.

TSK dışındaki bütün kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulan ve işletilen her türlü telsiz haberleme ve elektronik seyrüsefer sistemlerine TYK esasları uygulanır.


Sorumluluk

Madde 69- Bünyesinde; her türlü telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yetkili veya sorumluları; TRT radyo ve televizyonlarından "Telsiz Yayın Kontrolü.......... Yürürlüğe Girmiştir." yayınını veya bildirimini alınca;

a. TYK'nın başladığını ve durdurulduğunu kendi teşkilat ve birimlerine bildirmekten,

b. Telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemlerini, ruhsatnamelerinde kendilerine tahsis edilen ve ilan edilen katagoriler dahilinde çalıştırılması için gerekli tedbirlerin aldırılmasından,

c. TYK uygulaması esnasında tespit edilen ihlallerin, Kurum’a bildirilmesinden sorumludurlar.


TYK Yayınlama ve Uygulama Esasları

Madde 70- Kurum; Başbakanlığın veya Gnkur. Bşk.’lığının talebi üzerine, aşağıdaki esaslar dahilinde "Telsiz Yayın Kontrolünü" ilan ederek, TRT radyo ve televizyonlarından ve gerektiğinde de basın yayın araçlarından istifade ederek yayınlar. " Telsiz Yayın Kontrolü " uygulaması; belli tesis ve bölgeler için olabileceği gibi, bütün ülke için de uygulanabilir. Uygulama; eğer belirli bir tesis veya bölgeyi kapsıyor ise, bu tesise veya bölgedeki telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemlerini kullanan kuruluşlara yazılı olarak tebliğ edilebilir. "Telsiz Yayın Kontrolü" nün kaldırıldığı da aynı şekilde ilan edilir. Başbakanlığın veya Gnkur. Bşk.’lığının talebi üzerine Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatıldığı veya durdurulduğu ilan edilen "Telsiz Yayın Kontrolü" duyurusu;

a) Kurum tarafından TRT’ye yazılı olarak elden verilir.

b) TRT bu duyuruyu, anında TRT radyo ve televizyon programlarından yayınlatır.

c) Duyuru ayrıca; TRT radyo ve televizyon programlarından planlı veya plansız olarak yayınlanan haber bültenlerinde de, günde en az üç kere olmak üzere tekrarlanır.TYK Kategorileri

Madde 71- Bütün telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır.

a. Birinci kategoriye dahil sistemler (TYK-1):

Hayati önemi haiz oldukları için herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın çalıştırılan, ancak bölgesinde veya ülke genelinde ani hava akını ikazları olduğu hallerde; ikaz devam ettiği sürece susturulmaları gerekli olan telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri aşağıda belirtilmektedir.

1. İçişleri Bakanlığınca, İllerde asgari seviyede kullanılan önemli telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri,

2. Radyo ve Televizyon verici sistemleri ve bunlar ile ilgili radyolink sistemleri, (Ancak; hava akını ihbar ve duyurusu yapıldıktan hemen sonra belirli bir süre için bu sistemlerden yapılan yayınlar tamamen durdurulur ve bilahare "tehlike sona ermiştir" duyurusu ile yayına devam edilir.)

3. Hava servislerinde, uçuş kontrolü ve emniyeti amacıyla kullanılan önemli telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri,

4. Dışişleri Bakanlığına, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ve Anadolu Ajansına ait önemli yurtdışı haberleşmesini sağlayan telsiz sistemleri,

5. Sahil telsiz İstasyonları, Liman Başkanlıkları ve karada kullanılan diğer deniz telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri,

6. Milli Savunma ihtiyaçları olarak; silah, cephane veya stratejik hammadde üreten kuruluşlarca kullanılan telsiz haberleşme sistemleri,

7. Demiryolu ulaşım hizmetlerinde kullanılan telsiz sistemleri,

8. Petrol ve enerji üretim, dağıtım ve iletim şebekelerinde kullanılan telsiz haberleşme sistemleri,

9. Yalnız olağanüstü hallerde belirli bir bölgede sivil savunma teşkilatı emrinde görevlendirilen amatör telsiz istasyonları.

b. İkinci kategoriye dahil sistemler (TYK-2) :

Yine hayati öneme haiz olmakla beraber, bölgesinde veya ülke genelinde hava akımı ihtimali mevcut olan durumlarda; aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla çalıştırılan, ancak ani hava akımı ikazlarında tamamen susturulmaları gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait telsiz sistemleridir.(1) Alınacak tedbirler olarak;

(a) Yayın süresi ve cihaz gücü asgariye indirilir.

(b) Çağrı adları, frekansları ve verici yerleri mümkünse değiştirilir.

(c) Önceden planlanan randevulu çalışmalar yapılır.

d) Yönlendirilmiş anten kullanılması sağlanır.

(2) Bu telsiz ve seyrüsefer sistemleri;

(a) DHMİ ve özel kuruluşlarca hava limanlarında ve meydanlarında kurulup işletilen telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri ile bunlarla beraber çalışan özel radyolink sistemleri,

(b) DHMİ ve özel kuruluşlarca hava limanları ve meydanlarda işletilen önemli S/S ile ilgili HF/SSB telsiz sistemleri ile bunlarla beraber kullanılan dar bölge VHF ve UHF telsiz sistemleri,

(c) İçişleri Bakanlığının, HF ve HF/SSB telsiz sistemleri

(d) Kamuya ait kurum ve kuruluşlarca kullanlan VHF ve UHF telsiz sistemleri,

(e) Sivil Savunma ve Kızılay'ın esas görevleri ile ilgili bölgesel olarak kullanılan VHF ve UHF telsiz sistemleri ile itfaiye hizmetlerinde kullanılan VHF ve UHF telsiz sistemleri,

c. Üçüncü kategoriye dahil sistemler ( TYK-3 ):

TYK-3'ün ilanı ile birlikte yayınları tamamen susturulacak olan telsiz sistemleri ve cihazlarıdır. Bunlar;(1) Diğer katagorilerde bulunmayan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait; repetör kullanan veya repetörsüz tüm MF,HF, VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri ( El, araç, sabit cihazlar,,

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait olup, kara sınırlarımız ile kıyı şeridinden itibaren 25 km.ye kadar olan bölgelerde kullanılan dar-geniş bölge çağrı (paging) sistemleri ile mobil telsiz telefon alt yapı telsiz sistemleri,

(3) Havada, karada, uzaydaki araçlarda ve kara sularımız ile iç sulardaki deniz araçlarında kullanılan; acil yardım, tehlike ve arama-kurtarma amacı dışındaki telsiz sistemleri,

(4) Madde 71.a (9) bendindekiler hariç olmak üzere diğer amatör maksatlı MF, HF/SSB, VHF, UHF ve SHF bandında çalışan telsiz sistemleridir.

d. Özel değerlendirmeye dahil sistemler (TYK-4 ):

Birinci kategori dışında kalan ve susturulmaları halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve kamu haberleşmesinin aksamasına neden olabilecek, hayati öneme haiz sistemlerdir. Bölgesinde veya ülke genelinde ani hava akını ikazları söz konusu olduğu hallerde; Başbakanlık ve Gnkur. Bşk.’un değerlendirmesi sonucu susturulurlar. Bu sistemler; kamu haberleşmesini sağlayan telsiz haberleşme sistemleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan kriptolu telsiz sistemleridir.


Kategori Dışı Telsiz Sistemleri (TYK-0 )

Madde 72- TYK ilanı ile çalışmaları durdurulmayan fakat, alınacak özel tedbirlerle çalışmaları devam eden telsiz sistemleridir. Bu tür telsiz sistemlerinde; konuşma trafiği asgariye indirilir ve telsiz kullanma disiplinine uyulur. Bu kategorideki telsiz sistemlerine TYK-0 ( sıfır ) kategorisi verilir.

Bu telsiz sistemleri;(a) Karasularımız ve iç sulardaki deniz araçlarında, hava ve uzaydaki araçlarda ve sahil telsiz istasyonlarında; arama-kurtarma, acil yardım ve tehlike maksadıyla kullanılan MF, HF, VHF, ve UHF telsiz verici cihazları ile uydu sistemleri,


(b) Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait olup, kara sınırlarımız ile kıyı şeridinden itibaren 25 km'den sonraki bölgelerde kullanılan; alçak güçlü telsiz cihazları, kablosuz telsiz telefon cihazları ve dar bölge çağrı ( paging ) telsiz sistemleri ile tüm kablosuz mikrofon, ses yayın, diyafon cihazları ile simultane tercüme sistemleri, TYK kategorisi dışında tutulmuştur.
Yayın Uygulama Esasları

Madde 73- Yayın uygulama esasları aşağıda belirtildiği gibidir;

a. TYK duyurusu; TRT radyo ve televizyonlarından, "Telsiz Yayın Kontrolü Bir Yürürlüğe girmiştir.”, “Telsiz Yayın Kontrolü İki yürürlüğe girmiştir.", "Telsiz Yayın Kontrolü Üç Yürürlüğe girmiştir." ve “Telsiz Yayın Kontrolü Dört Yürürlüğe girmiştir” anonslarının tek tek veya topluca yapılması ile kamuya duyurulur.

b. TYK'nın kaldırılması; TRT’den "Telsiz Yayın Kontrolü Bir Kaldırılmıştır”, “Telsiz Yayın Kontrolü İki Kaldırılmıştır.", "Telsiz Yayın Kontrolü Üç Kaldırılmıştır." ve “Telsiz Yayın Kontrolü Dört Kaldırılmıştır “ anonslarının tek tek veya topluca yapılması ile kamuya duyurulur.

c. Ancak; Kurum’ca henüz TYK durumu ilan edilmeden önce, kısa sürede tedbir alınmasını gerektiren düşman ani hava akınları ile ilgili ikazlar; Gnkur. programlarından ilan edilmesi halinde, bölgesel veya ülke çapında TYK kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri için;TYK-1, TYK-2 ve TYK-3 kendiliğinden yürürlüğe girer. İkazların kaldırılması halinde aksine bir yayın yapılmamış ise TYK kendiliğinden yürürlükten kalkar. Aynı durum bölgesel olarak yapılan sivil savunma ani hava akını ikazları için de geçerlidir. Belirli bir bölgede veya ülke genelinde ani hava akını ikazları söz konusu olduğu hallerde; Gnkur. Bşk.’un değerlendirmesi sonucu TYK-4 kategorisindeki telsiz haberleşme sistemleri ve cihazları susturulur.

d. TYK'nın hangi kategorisi yayınlanmış ise, o kategoride belirtilen tedbirler alınarak faaliyete devam edilir. Ancak; ani hava akını ikazlarında TYK-1,2 ve 3 üncü kategorilere dahil bütün telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri akın ikazı kaldırılıncaya kadar tamamen susturulur.

e. Kurum’ca lüzum görülen zamanlarda ve önceden ilgililere haber verilmek suretiyle TYK eğitim tatbikatı uygulanabilir ve böylece bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler hakiki durumlara hazırlıklı hale getirilir.

f. İlan edilen TYK uygulamasına uyulmadığı konusunda Kurum ve ilgili diğer güvenlik birimleri arasında işbirliğinde bulunulur.TYK'ya uyulmadığı hususunda yapılan tespitlerde, savaş hükümleri dikkate alınarak Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
TYK Etiketi

Madde 74- Telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemleri kullanılan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından TYK kategorisi içinde bulunan cihazların üzerine, ruhsatlarında belirtilmiş olan TYK kategorisi numaralarını göstermek üzere etiketler yapıştırılır. Bu etiketler;

a. Sabit telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistem ve cihazlarında;TYK-1 veya TYK-2 veya TYK-3 olarak 10×15 cm ebadında,

b. Mobil telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistem ve cihazlarında TYK-1 veya TYK-2 veya TYK-3 olarak 5×3 cm ebadında,

c. Elde taşınabilen portatif telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistem ve cihazlarında; TYK-1 veya TYK-2 veya TYK-3 olarak 3×1.5 cm ebadında plaka olarak hazırlanır ve cihazların görülebilen yerlerine perçinlenir veya yapıştırılır.


(Günümüzde uçak, füze ve diğer bombardıman araçları artık hedef tespitinde telsiz yayınlarını seyrüsefer yardımcısı ve istihbarat amacı ile kullanmamaktadır. İkinci dünya savaşı ve öncesinden kalan bu teknolojiler çoktan beri terkedilmiş ve hedef bilgileri uçak ve füzelerin bilgisayarlarına yüklenerek, bunların rotaları ise GPS, radar, laser, ısı vb. güdüm gibi çok daha modern teknolojilerle belirlenmeye başlanmıştır. Bu durum tüm dünyada geçerli bir uygulama iken, söz konusu ilkel yöntemlere dayanan homing endişesi ile, tüm kamu ve özel telsiz kullanıcılarını ilgilendiren çok geniş kapsamlı ve ağır yaptırımlarla dolu detaylı bir uygulama prosedürünü yürürlükte tutmaya çalışmak çağdaş bir uygulama olarak görülmemektedir. Bu bölümün yürürlükte kalması ülkemizin Hava Savunma Gücünün caydırıcılığı konusunda da tereddütler yaratacaktır. Bu nedenle bu bölüm mutlaka çıkarılmalıdır.)

ALTINCI KISIM

Diğer Hükümler

Yaptırımlar

Yetkilendirme Yönetmeliğine Tabi Telsiz Sistemleri


Madde 75- a.Yetkilendirme yönetmeliğne tabi olan telekomünikasyon altyapılarında bulunan telsiz sistem ve cihazları, kurma ve kullanma bakımından ayrıca bu yönetmelik hükümlerine de tabidir.

(Kurumdan yetkilendirme yolu ile belirlenmiş şartlar altında lisans alan ve bu lisansın gereği olarak Kuruma işletmekte olduğu sistem ve aboneleri hakkındaki tüm bilgileri zamanında veren, abone cihazları dahil tüm sistemin lisans şartlarına uygun olarak işletilmesinden sorumlu olan bir işletmecinin, sisteme rutin olarak giren ve çıkan telsiz bazlı abone cihazları ile ilgili olarak ne amaçla ayrıca bu yönetmeliğe göre de izin başvurularında bulunacağı, bu cihazların Spektrum Yönetimi ve Lisans Dairesi gibi iki ayrı daire tarafından denetlenmesi sonucunda Kurum, işletmeci ve abone veya son kullanıcı açısından ne gibi fayda sağlanacağı anlaşılamamıştır. Bu açık olarak bir bürokrasidir ve kaldırılması üyelerimizce Kurum nezdinde defalarca dile getirilmiş, her defasında gereğinin yapılacağı sözü alınmıştır. Dünyada hiçbir ülkede bu tür hem lisans hem de ruhsatname ve bunların gereği olan ayrı ayrı başvuru ve bunlara aynı kurumun iki ayrı dairesince uygulanan çifte ücretlendirme gibi bir uygulama yoktur. Bu fıkra metinden çıkarılmalıdır.)

b.Yetkilendirme yönetmeliğine tabi olan telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan abonelere ait telsiz sistem ve cihazları ile ilgili işlemler TK tarafından düzenlenen özel hükümlere tabidir.

Geçici Maddeler


Geçici Madde 1 76- - Bu yönetmeliğin yayımlanmasından önce Kurum tarafından frekans tahsis edilmiş veya ruhsata bağlanmış sistemlere ait işlemler geçerliliğini korur.
Geçici Madde 2 77-RTÜK tarafından radyo/TV frekans ve kanal tahsisi ihalesi yapılıncıya kadar özel yayın kuruluşlarının birbirlerini enterfere etmeleri ile söz konusu sistemlerde aynı ve komşu kanal enterferansları RTÜK Başkanlığı tarafından çözümlenir.
(RTÜK Yasasına konulan geçici madde ile 6 ay içinde çözümlenmesi gereken frekans planlaması ve kanal ihalesi 8 yıldır çözülememiş ve ortaya bir hukuk boşluğu çıkmış bulunmaktadır. Bu süresi dolan geçici hüküm dayanak yapılarak yönetmelikle yeniden düzenlemeye gidilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle bu maddenin çıkarılması gereklidir)

Geçici Madde 3 78-Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olan sertifikalar iptal edilmiş sayılır ve Halk Bandı telsiz kullanıcıları, bu yönetmelikte belirtilen kullanma usullerine uymak zorundadır.
(Yukarıda 60 ve takip eden maddelerde açıklanan nedenlerle bu düzenlemenin de çıkarılması gerekir)
Geçici Madde 4 79- Bu yönetmenliğin yayımından önce Telsiz sistemi kurma ve kullanma izni almış bulunan tüm kullanıcıların ruhsat ve frekans kullanma izinleri 31.12.2004 tarihinden itibaren iptal olunur. Kullanıcıların yeniden telsiz sistemi kurma ve kullanma talebinde bulunulması durumunda bu yönetmelik hukümleri uygulanır ve frekans tahsislerinde öncelik tanınır.

(Bu madde yukarıdaki Geçici Madde 1 ile çelişmektedir. Bu yönetmelik frekans tahsis ve ruhsatname verilmesi açısından neleri değiştiriyor ki, kullanıcıları bıktıracak ölçüde bürokratik işlemlerin tekrarı isteniyor. Frekans planlaması açısından gerek görülüyorsa, tümünün iptali ve yeni frekans tahsisi kullanıcıların elindeki cihazların teknik özellikleri açısından kaos yaratır. Bilgilerin güncelleştirilmesi isteniyorsa bunun için tüm prosedürün yeniden işletilmesine gerek yoktur. Güncelleşme gereği doğrultusunda gerekli bildirimler istenir. Bu maddenin iptal içermeksizin amaç doğrultusunda yeniden düzenlenmesi yeterli olacaktır.)
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ve Yönetmelikler

Madde 80- 76 - 06.10.1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telsiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 81- 23.7.1984 tarih ve 18467 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu yönetmeliklerin ihtiyaç tamamen sona erinceye kadar yürürlükte kalması uygun mütalaa edilmektedir)
Madde 82- 77 - 08.03.1986 tarih ve 19041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 83- 78 - 07.10.1987 tarih ve 19597 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 84- 79 - 22.02.1990 tarih ve 20441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telsiz Yayın Kontrolü (TYK) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 85- 80 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 86- 81 - Bu yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə