Çocuk geliŞİMİ ve eğİTİMİ BÖLÜMÜYüklə 0,51 Mb.
səhifə10/11
tarix18.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#38980
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

BAHAR DÖNEMİDersin Kodu ve İsmi : ÇGE 342 Yaz Pratiği

Dersin Sorumlusu : Bölüm öğretim üyeleri

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Öğrencinin danışman öğretim üyeleri gözetiminde erken çocukluk dönemi, çocuk gelişimi, özel eğitim, aile planlaması, aile danışmanlığı ve eğitimi gibi alanlarda kazandıkları teorik bilgilerle ilgili olarak 4 hafta süre ile resmi ve özel sağlık ve eğitim kurumlarında gözlem ve uygulama yapmasını içerir.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin bireysel değerlendirme, eğitim programları, aile danışma ve eğitimi hizmeti planlama ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini çeşitli resmi ve özel sağlık ve eğitim kurumlarında uygulama becerisi kazanabilmesi beklenir.

Dersin Süresi : 16 Pratik, 30 gün

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Dosya teslimi

Önerilen Kaynaklar : Ulusal ve uluslar arası güncel literatür

ECTS Kredisi : 6

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 429 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Teknikleri

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. Duyan Mağden

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği :Bilim, bilimsel araştırma, araştırma çeşitleri, araştırma probleminin seçimi, araştırmanın doğruluğunu etkileyen etmenler, veri toplamada genel prensipler, örneklem teknikleri, verilerin analizi, araştırma raporunun yazılması.

Dersin Amacı : Öğrencinin bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının hem mesleki alanda önemini hem de ülke çapında çağın bilim çağı olmasının önemini kavramaları, bilim, bilimsel araştırma, araştırma çeşitleri, araştırma probleminin seçimi, araştırmanın doğruluğunu etkileyen etmenler, veri toplamada genel prensipler, örneklem teknikleri, verilerin analizi, araştırma raporunun yazılması hakkında bilgi ve beceri kazanmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (3 Teorik, haftada 3 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, K. (1998), Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Arseven, A. (2003) Alan Araştırma Yöntemi
ECTS Kredisi : 3

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 415 Çocuk Gelişiminde Kuramlar

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr.Meziyet Arı

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Çocuk gelişiminde meydana gelen değişimleri açıklamayı amaçlayan psikoanalitik, kognitif, davranış teorilerine ilaveten ekolojik ve etiolojik kuramların öncüleri ile onları izleyen başlıca kuramcıları, kavramları ve teknikleri tanıtılmaktadır.

Dersin Amacı : Bu dersi alan öğrencinin çocuğun gelişim evrelerinde meydana gelen değişimlerin farklı kuramcılar tarafından nasıl açıklandığını öğrenerek değişik gelişim alanlarına göre en mantıklı ve bilimsel araştırmaya açık yaklaşımı ayırt edebilmesi beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok.

Temel Öğretme Yöntemi : TeorikDeğerlendirme Yöntemi : 1 Teorik Ara Sınav (% 25 ), 1 dönem ödevi (%25) ve 1 Final Sınavı (%50),

Önerilen Kaynaklar : Theories of Development, William C.Grain.

ECTS Kredisi : 3

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 431-01-16 Mezuniyet Tez Yönetimi

Dersin Sorumlusu : Öğretim Üyeleri

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda belirleyeceği bir konu üzerinde danışman öğretim üyesi gözetiminde yapacağı mezuniyet tezi ile ilgili planlama, veri toplama ve tez hazırlama çalışmalarını içerir.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin tez hazırlamaya yönelik olarak planlama, araştırma yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi kazanması beklenir.

Dersin Süresi : 2 Sömestre (2 teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Var, ÇGE 429 dersini almak

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Tez sunumu

Önerilen Kaynaklar : Alanla ilgili ulusal ve uluslarası güncel literatür

ECTS Kredisi : 8

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 417-01-16 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I

Dersin Sorumlusu : Öğretim Üyeleri

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu ders, 0 - 18 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, sokakta yaşayan ve/veya çalışan, mülteci çocuklara yönelik verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamalarını içermektedir.

Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrencinin 0 - 18 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, sokakta yaşayan ve/veya çalışan ve mülteci çocuklara yönelik verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları beklenir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (6 Pratik, haftada toplam 6 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Pratik

Değerlendirme Yöntemi : Dosya teslimi

Önerilen Kaynaklar : Ulusal ve uluslar arası güncel literatür

ECTS Kredisi : 4

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 435 İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Servet Bal

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Ses fiziği, kulağın anatomisi ve fizyolojisi, işitmenin ölçülmesi ve odyogram, işitme aletleri ve ölçüm teknikleri, işitme engelinin tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, işitme engelli çocuğun tanımı ve gelişim özellikleri, işitme engelli çocukları tanıma teknikleri, işitsel dinleme, ekip çalışmasının önemi ve Türkiye’de işitme engelli çocuklara yönelik çalışmalar, erken tanının önemi, eğitim gereksinimleri, eğitim yöntemleri, eğitim modelleri, eğitim teknikleri, kaynaştırma programları, iletişimde dikkat edilmesi gereken özellikler, işitme engelli bebeklerin eğitimi, erken çocukluk döneminde destekleyici eğitim ve aile eğitimi.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı, öğrencilerin kulağın anatomisi ve fizyolojisi, işitmenin ölçülmesi ve odyogram, işitme engelinin tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, işitme engelli çocuğun tanımı, gelişim özellikleri, erken tanı, eğitim gereksinimleri, eğitim yöntemleri ve eğitim programları konularında bilgilendirilmeleridir. Dersi alan öğrenciden işitme engeli ve işitme engelli çocuk, gelişim özellikleri ve destekleyici eğitim programları hazırlama konusunda teorik bilgileri kazanmış olması beklenir.
Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 ders saati)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %20 ) ve 1 Teorik Final Sınavı (%60)

Önerilen Kaynaklar :

Bal, S. (2000). Ders notları, Ankara.

Moores, D.F.(2002)Educational and Developmental Aspects of Deafnes, Gallaudet Univ.Press.

Raver, S.A. (1999). Intervention Strategies for Infant and Toddlers With Special Needs. A Team Approach. Prentice Hall, NY.

Roland, P.S., Marple, B.F., Meyerhoff, W.L. (1997). Hearing Loss. Thieme Medical Publ. NY.

Bamford, J., Saunders, E. (1994). Hearing Impairment, Auditory Perception and Language Disability. Whurr, Publ., London.


ECTS Kredisi : 3

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 437 Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları

Dersin Sorumlusu : Prof.Dr.Necate Baykoç Dönmez, Yrd.Doç.Dr.Figen Turan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : İletişim, iletişim bozuklukları ile ilgili alanlar, dil gelişimi ve aşamaları, dil kazanımına ilişkin görüşler, dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, dil bozuklukları tiplerinde tanı ve tedavi, konuşma bozuklukları tipleri tanı ve tedavi.

Dersin Amacı : Dersin temel amacı, iletişim, iletişim bozuklukları ile ilgili alanlar, dil gelişimi ve aşamaları, dil kazanımına ilişkin görüşler, dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, dil bozuklukları tiplerinin tanı ve tedavisi, konuşma bozuklukları tiplerinin tanı ve tedavisi hakkında bilgi kazandırmaktır.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : 2 Teorik Ara Sınav (her biri %25) ve 1 Final Sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar :

Fletcher, P., Macwhinney,B. The Handbook Publishers,1995

Owens,R., Language Development,Alyn and Bacon,2000.

Baykoç-Dönmez,N. ve ark. Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi ve Etkinlikleri. Ankara, 1998

Konu ile ilgili güncel kaynaklar

ECTS Kredisi : 3

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve İsmi : ÇGE 419 Çocuk ve Hukuk

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. Ali Naim İnan

Dersin Düzeyi : Lisans

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin İçeriği : Bu derste suçlu, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci vb. gibi farklı özelliklerdeki çocukları içeren yasalar, çocuk hakları sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması, Türkiye’de ve dünyada durum değerlendirmesi ve bu çerçeve içinde aile, devlet ve diğer müesseselerin çocuğa karşı sorumluluklarının ve etkilerinin neler olduğu incelenmektedir.

Dersin Amacı :


 1. Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinin, en etkili yolu, bu hakların başta öğretmenler olmak üzere çocuklarla birlikte ve çocukları ilgilendiren kurumlarda çalışanlarda lisans ve lisansüstü programlarla öğretilmesidir.

 2. Esasen 20 kasım 1989 tarihli çocuk haklarına dair Birleşmiş milletler sözleşmesinin 42. maddesi; çocuk haklarının uygun ve etkili araçlarla yetişkinlere ve çocuklara öğretilmesini taraf devletlerin önemli bir yükümlülüğü olarak belirtmiştir.

 3. Bu dersin amacı çocuk haklarına dair Birleşmiş milletler sözleşmesi ile bağlantılı olarak çocuğun;

  • Ailesi içinde hakları ve korunması,

  • Medeni, sosyal ve kültürel haklarının korunması,

  • Çalışan çocukların hakları ve korunması,

  • Yargı sisteminde bulunan (mağdur-suçlu) çocukların hakları ve korunması

  • Korunmaya muhtaç çocukların hakları ve korunması ile ilgili ulusal yasaların yorumu, tartışılması ve öneriler geliştirilmesi yoluyla ayrıntılı biçimde incelenmesidir.

Dersin Süresi : 1 Sömestre (2 Teorik, haftada saat)

Eğitim Dili : Türkçe

Ön Koşul : Yok

Temel Öğretme Yöntemi : Teorik

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirmede dönem ödevi, sunu, dönem içerisindeki derslere devam, derse katılım ve final sınavı dikkate alınır.

Önerilen Kaynaklar :

Emine Akyüz: Ulusal ve Uluslar arası Hukukta Çocukların Haklarının ve Yüksek yararının Korunması. Ankara:2002

Emine Akyüz: Boşanma ve Ayrılıkta Çocukların Korunması, Ankara.

Emine Akyüz: Çocuğun Güvenliği Sorunu, Ankara: 1984.

UNICEF yayınları

Konuyla ilgili diğer araştırmacıların eserleri.ECTS Kredisi : 2

DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ DÖNEMİ


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə