Çorum ticaret ve sanayi odasi stratejik planiYüklə 1,64 Mb.
səhifə2/20
tarix11.01.2019
ölçüsü1,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

BÖLÜM 1

GİRİŞ


Küreselleşme, ülkeler arasındaki, öncelikle iletişim ve ekonomik olmak üzere tüm alanlarda, giderek artan hızda gerçekleşen, bir bütünleşme sürecinin genel adıdır. Bu durum temel olarak, işgücünün, ürünün, paranın, verinin ve fikrin, dünyada daha hızlı hareket edebilmesini sağlayan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bu kadar baş döndürücü bir değişime maruz kalan ülkelerin, özellikle ekonomik alandaki yeni tanımlara uyum sağlayabilmesi, uluslararası rekabette varlığını sürdürüp küresel pazardaki payını artırabilmesi, yani yeni sistemde var olabilmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu süreçte özel sektörün önemi, yeni tanımlara uyum sağlayarak kalkınmadaki öncülüğü nedeniyle giderek artmış, küresel pazarda rekabet düzeyinin artırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Rekabet düzeyi yüksek bir özel sektörün yaratılmasında, devletin düzenleyici, denetleyici ve teşvik edici rolünün yanı sıra, en büyük görev özel sektörün bizzat kendisine düşmektedir.

Bu süreç, özel sektörün tek ve kanuni temsilcisi olarak, odalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve sorumluluk yüklemektedir. Maddi kaynakları yeterli olsa bile, Çağdaş Oda yapısına kavuşamayan odaların bu değişim ve dönüşüm sürecinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça güçtür.

Bu bilinçle, amacı, üyelerine olduğu kadar, “bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da hizmet edebilmek” olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Çorum TSO); kurumsal bir yapıya ulaşmak ve vermiş olduğu hizmetlerde kalite standartlarını yakalamak amacıyla, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine” ilk entegre olan odalar arasına girmiştir.

Küresel ekonomi ile birlikte ortaya çıkan tüm bu etkenler; Çorum TSO’nun, geleceğini sağlıklı bir şekilde planlaması ve belirlediği vizyona ulaşması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Oda, 2014 – 2017 yıllarına ait II. dönem stratejik planını hazırlamıştır.

Stratejik Planlama, kurumların gelişimlerini; • bilgiye dayalı kararlarla,

 • kaynaklarını optimal biçimde kullanarak,

   • bilinçli bir biçimde oluşturmalarına,

   • uygulamalarına,

   • performanslarını ölçmelerine olanak sağlayan bir yönetim aracıdır.

Bu plan sürecinde öncelikle eldeki tüm veriler analiz edilerek sağlıklı bir “Durum Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Durum analizinin tutarlılığı gelecek planlamasını doğrudan etkileyeceği için çalışmalar titizlikle yürütülmüştür.

Odanın kaynakları açısından durumu, güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, odanın faaliyet alanına giren konularda dış çevrede gelişen fırsat ve tehditlerin ortaya çıkarılması ve özellikle odadan beklentilerin belirlenmesi hususlarından oluşan durum analizi çalışmalarında, hem anket yöntemi kullanılmış, hem de çalıştay ve beyin fırtınası niteliğinde toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler ışığında, odanın geleceği, odanın yönetimi ile beraber planlanmıştır. Odanın hizmet süreçlerindeki temel değerleri, vizyonu, misyonu ortaya konduktan sonra, odayı, belirlenmiş olan vizyona taşıyacak nitelikteki “Stratejik Amaçlar” belirlenmiştir. Daha sonra her bir stratejik amaca ilişkin stratejik hedefler, içsel tutarlılık ve yeterlilik ile hiyerarşik bütünlük içerisinde belirlenmiştir.

Bu aşamadan sonra, performans ölçümünün sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, performans hedefleri belirlenerek bunlara ilişkin performans göstergeleri oluşturulmuştur.

Odayı Stratejik Hedeflerine götürecek stratejiler, faaliyet ve proje olarak ortaya konmuştur.


Stratejik Planın Hazırlanmasında Temel Prensipler:


 • Çorum TSO’nun Stratejik Planı hazırlanırken bölgesel kalkınmanın anahtarı olacak, küresel dönüşüme ayak uyduracak bir özel sektörün yaratılmasında Odamıza düşecek rolün bilinciyle hareket edilmesi gerekliliği temel prensibimiz olmuştur.

 • Planın; ulusal makro politikalara ters düşmeyecek biçimde hazırlanması için; TOBB, TÜBİTAK (Vizyon 2023), DPT (Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi, etkileri açısından camiamızı ilgilendiren kurumların vizyonları, hedef ve stratejileri incelenmiştir.

 • Plan, öngörülebilirliği artıracak, belirsizlikleri azaltacak ve iç tutarlılığı ve yeterliliği olan bir politikalar seti oluşturacaktır.

 • Plan bütünlüğü ve stratejik amaçları sağlamaya yönelik olarak, hedefler ve stratejiler bazında hazırlanacaktır.

 • Plan; programlama, bütçeleme, projelendirme ve uygulama aşamalarında temel referans belgesi olacaktır.

 • Planın amaç ve öncelikleri, bütçe sürecinde kaynak tahsisi için temel çerçeveyi oluşturacaktır.

 • Temel hedeflere dönük performansı ölçmenin ve hesap verebilirliğin zeminini oluşturacak güçlü bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır.

Planın, vizyonu doğrultusunda, odayı Çağdaş Odacılık anlayışına ve yapısına taşıyacağı konusundaki inancımız tamdır.


BÖLÜM 2

GENEL BİLGİLER
  1. Çorum Hakkında


Eski ve köklü bir kültür yapısına sahip olan, tarihi “Kral Yolu” ve “İpek Yolu topraklarından geçen Çorum, birçok medeniyete beşiklik etmiştir.

Tarihi paleolitik Devre kadar uzanan ilde, M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren aralıksız iskân edildiği görülür. Çorum, pek çok uygarlıkların kalıntısını saklayan açık hava müzesi durumundadır.

Bu tarihi süreç içerisinde de Anadolu‟da ilk kez teşkilatlı devlet kurulan, İlk barış antlaşması imzalanan (Kadeş Barış Antlaşması), Hititlerin Başkenti Hattuşa (Boğazkale), Alacahöyük, Şapinuva gibi tarihi yerleşim yerlerini bulunduran, arkeolojik eserler yönünden çok zengin bir kültürel çeşitliliği bünyesinde barındıran bir merkez olmuştur.

Orta Anadolu kültür havzasında yer alan Çorum yöresi, en eski çağlardan bu yana bir yerleşim alanı olmuştur. Bölge tarih çağları içindeki en parlak dönemini Hitit İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Anadolu, Suriye ve Kuzey Mezopotamya’yı kapsayan Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşaş, Çorum ilindedir.

İlin toplam yüzölçümü 1.278.381 ha’dır. Bu alanın 621.857 ha’ ı (% 49) tarım arazisi alanı, 145.112 ha’ı (% 11) Çayır mera alanı, 146.204 ha’ı (%11) tarım dışı arazi 365.208 ha’ı (%29) orman, fundalık alandır.

Çorum’un ekonomik başarısı hikâyesi 1960’lı yıllarda, küçük tasarruf sahibi girişimcilerin çok ortaklı şirketler kurması başlamıştır. Bu dönemde özellikle kiremit ve tuğla sektöründe bir kümelenme yaşanmıştır. Bu sektörlerin yanı sıra ilde un üretimi de gelişmiş ve bu iki ana sektörün makine ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik kurulan girişimler ilde makine üretiminin gelişmesine yol açmıştır.

Çorum’da ihracat hamlesi 2000’li yıllar ile başlamıştır. Bu sayede şirketler büyüdükçe, Çorum mucizesinin temel taşı olan ortaklık kültürü, tam tersi bir karakteristik göstererek bireyselleşme eğilimine girmiştir.

Bugün Çorum’daki şirketlerin en önemli sorunu, sürüdürülebilir bir yapıyı oluşturamamaları, yani kurumsallaşamamalarıdır.

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri gerçekleştiremeyen, dolayısıyla yeni teknolojilere uzak kalan şirketler, verimliliği yakalayamamış, bu nedenden dolayı da rekabet yarışında oldukça geri kalmıştır.

Günümüz itibariyle, Çorum’un ağırlıklı üretim sektörleri; Gıda, Taş ve Toprak ile Makine-Metal Sanayiidir. Genel anlamda Çorum Sanayisinin;

% 25’i gıda ve içecek sanayi, % 25’i metal eşya ve makine sanayi, % 21’i taş ve toprağa dayalı sanayi, % 6’sı orman ürünleri ve ağaca dayalı sanayi, % 7’si kimya ve plastik sanayi, % 6’sı tekstil sanayi, % 2’si kağıt sanayi ve % 8’i ise diğer sanayi kollarından oluşmaktadır

Çorum iç  dinamikleriyle bölgenin en gelişmiş sanayi kentlerinden biridir.  1. Yüklə 1,64 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə