Eğitim Öğretim Yılı Bartın İli Dönem Ortaöğretim Zümre Toplantı TutanaklarıYüklə 381,7 Kb.
səhifə5/12
tarix23.10.2017
ölçüsü381,7 Kb.
#12026
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

CoğrafyaBARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BARTIN İLİ EĞİTİM BÖLGESİ 2. DÖNEM

COĞRAFYA DERSİ ORTAK ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO: 02

TOPLANTI YERİ: KÖKSAL TOPTAN ANADOLU LİSESİ

TOPLANTI TARİHİ: 17/02/2015

TOPLANTI SAATİ: 14:30
GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama

2. Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerin öğretmenlere duyurulması.

3.I.Dönemde alınana kararların değerlendirilmesi, yapılmayan çalışmaların yapılmama nedenleri.

4.I.Dönem yapılan yıllık planlara göre, konuların ünitelerin zamanında işlenip işlenememesi, karşılaşılan güçlükler.

5.Yıllık plana yazılan amaç, kazanım, hedef ve davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişiklerin belirlenip plana eklenmesi.

6. Derslerde işlenecek yöntem ve teknikler.

7.I.Dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi.

8.YGS-LYS ile ilgili çalışmalar, ortak sınavlar ve öneriler.

9.Okuma alışkanlığı kazandırılması için yapılacak çalışmalar.

10.Eğitimde bilişim ve teknoloji kullanımı.

11.Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması.

12.Eğitim süreçlerinde kullanılabilecek materyaller.

13. MEB “Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin” incelenmesi (01.2005 – 25699 sayılı R.G)

14. Okul veli ilişkilerinin daha iyi düzenlenmesinde yönelik çalışmaların planlanması.

15. Çocuk ve gençlerimizi risklerden korumak için çalışmaların planlanması

16.Dilek ve temenniler,kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış ve yoklama,

17.02.2015 Salı günü saat 14:30 da Zümre Başkaşkanı……Z.ÖZLİMAN’’toplantıya katılan arkadaşlara teşekkür etmesi ve akabinde 2. Yarıyılın hayırlı uğurlu olması dilekleriyle toplantı başlamıştır. Daha sonra yoklama yapılarak imza sirküsü dolaştırılmıştır.2. Eğitim ve öğretimdeki yeni gelişmeler, öğretmenler arasında paylaşıldı.

Gündem maddeleri Z.ÖZLİMAN tarafından okundu. Gündem maddeleri onaylandı ve eklenecek maddeler kararlaştırıldı.3. I.Dönemde alınana kararların değerlendirilmesi, yapılmayan çalışmaların yapılmama nedenleri,

I.Dönem alınan kararların uygulandığı görülmüştür.4. I.Dönem yapılan yıllık planlara göre, konuların ünitelerin zamanında işlenip işlenememesi,

‘9.Sınıf konuları gerekli detaya girilememesine rağmen işlenmiştir.’

Genel olarak 9. sınıf konularında ayrıntı ve konu fazlalığına rağmen müfredatın plan doğrultusunda uygulandığı görülmüştür. Kar tatilleri nedeniyle konuların işlenişinde ve yazılı yoklamalarda sıkıntılar yaşanmıştır.

5. Yıllık plana yazılan amaç, kazanım, hedef ve davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişiklerin belirlenip plana eklenmesi,

D.USTA: “Öğrenci profilinin iyi olmadığı okullarda fazla ayrıntıya girilmeden gerekli kazanımlar ve hedef davranışlar verilmelidir. Çünkü üniversite sınavlarında öğrencilerin karşısına zaten kazanımla ilgili sorular çıkmaktadır.” dedi.

E.ASLAN: “Konular çok fazla olduğu için kazanımlar verilirken detaylara girmeden haftalık ders saati göz önünde bulundurularak verilmeye çalışılmalıdır” dedi.

6. Derslerde işlenecek yöntem ve teknikler

Z.ÖZLİMAN: Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda; öğrenme merkezli yöntemlerin mutlaka uygulanması. Coğrafya derslerinin tüm öğrenciler tarafından sevilmesi için sıkıcı olmayan, öğrenciyi bire bir derse ilgili hale getiren, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkan tanıyan uygulamaların çok faydalı olacağını belirtti. Ayrıca derslerin işlenmesinde soru-cevap, grup çalışması, gösteri, gezi-gözlem, problem çözme, tekrar gibi çeşitli yöntemlerin faydalı olacağını belirtildi. Bu yöntemler uygulanırken basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, parçadan bütüne prensiplerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilere harita kullanma ve okuma, coğrafi sorgulama, tablo, grafik diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, bilgi ve teknolojiyi kullanma, girişimcilik ve Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerilerinin kazandırılması gerektiğini belirtildi.


7. I.Dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

H.ASLAN: “9.Sınıfta haritalardan yararlanma ve yerel saat konusunda matematik öğretmeninden yararlandık.” dedi.

“10. Sınıflarda kavimler göçü ve coğrafi keşifler konularında tarih öğretmeninden yararlandım. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin faydalı olduğunu gördüm” dedi.

“11. sınıflarda döngüler konusunda Kimya öğretmeninden fikir beyanında bulunmasını istedim ve faydalı da oldu. Alan hesaplamalarında karekök işlemleri yapılamadığı görülüyor.” dedi.

Tüm zümre öğretmenlerinin ortak kanısı olarak da; 9. sınıflarda Alan hesaplamalarında kullanılan karekök İlköğretim okulunda matematik dersinde işlendiği ve yeterince öğrenilmeden liseye gelindiği veya unutulduğu; 9. Sınıf matematik dersinde de karekök konusu olmadığından dolayı öğretimde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.E.ASLAN : “Diğer ders öğretmenleriyle konusal bilgi alış verişi daha çok birinci dönem konularında oldu. İkinci dönem konularında diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılacak pek konu gözükmüyor. Zümredaşlarımızla ise her zaman fikir alış verişi faydalıdır.” dedi.

E.ASLAN : “Birbirine yakın özellikleri olan okullar arasında zümre öğretmenleri görüşerek soru tipleri ve çeşitleri konusunda bilgi alışverişi yapabiliriz” dedi.

8. YGS-LYS ile ilgili çalışmalar, ortak sınavlar ve öneriler,

E.GÜLEN: “Özellikle üniversite sınavlarında 9. ve 10. sınıf konuları çokça çıkmaktadır. Üniversite sınavlarında soru sayısı az olan 11 ve 12. sınıf konuları işlenirken öğrenci zaman buldukça 9. ve 10. sınıf konularını gözden geçirmelidir.” dedi.

N.VATANSEVER: “YGS ve LYS konusunda deneyimsiz olan öğrenciler gerçek sınav süresi kaç saatse aynen o kadar aralıksız soru çözüp kendini alıştırmalıdır. Aksi durumda gerçek sınavda baş ağrısı, tansiyon, mide bulantısı vb. rahatsızlıkla karşı karşıya kalarak bir ömürlük emeğini heba edebilir.” dedi.

Üniversite sınavlarında çıkmış ve çıkması muhtemel soruların sorulması tüm zümre öğretmenlerimizin ortak görüşü olmuştur.9. Okuma alışkanlığı kazandırılması için yapılacak çalışmalar,

M.ŞAHİN: ”Okumanın önemi, bilginin güzelliği gibi güzel olaylardan bahsederek öğrencileri okumaya sevk edebiliriz” dedi.

Ö.GİDEROĞLU : “Her insan sözden ziyade beden dilinden etkilenir. Okuduğumuzu yaşamımıza uyarlayabilirsek öğrenciye en güzel mesajı vermiş oluruz. Yaşamımızla hayranlık uyandırıp bu ahlakın kaynağının ilgili kitap veya kitaplar olduğunu belirtirsek işin albenisi daha iyi olur” dedi.

10. Eğitimde bilişim ve teknoloji kullanımı,

Z.ÖZLİMAN: “İşlenecek konuyla ilgili sunumun önceden hazırlanması, hazırlanamadıysa internetten indirilmesi ve Fatih projesinin sunduğu akıllı tahta imkânlarının daha verimli bir şekilde kullanılması öğrenmeyi daha etkili ve kolay hale getirecektir. Ancak akıllı tahta kullanılırken ilgili materyalleri bolca sunması nedeniyle bazen konu bütünlüğünü kaybetmemize neden olmaktadır. Bu nedenle elde edilecek kazanım ders sonunda birkaç cümleyle mutlaka ifade edilmelidir. Ayrıca evde yapılacak ders materyalleri hazırlığı akıllı tahta başında ilgili kaynağa ulaşım zaman israfını önleyip vaktin daha tasarruflu kullanımını ve çocukların dikkat kaybının önlenmesini sağlayacaktır.” dedi.

Akıllı tahta olmayan okullarda ise projeksiyon kullanılması gerektiği söylendi.11.Ölçme ve değerlendirme de birlik sağlanması amacıyla:Ders saatine bakılmaksızın tüm derslerden iki sınav yapılmasına; bir proje ödevi ile iki performans görevi verilmesine; performansın birisi ders içi etkinliklere, diğeri performans ödevine verilmesine karar verildi.

12. Eğitim süreçlerinde kullanılabilecek materyaller,

“Akıllı tahta, sunum, video, model küre, haritalar, yansıtım, gazete haberleri, atlas, fotoğraflar, bitki yaprakları, taşlar, toprak örnekleri ve fosillerin konulara uygun olarak öğrencilere görsel olarak sunulması öğrenimi tartışmasız daha etkili hale getirmektedir” dedi.13. MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler yönetmeliğinin incelenmesi.

Z.ÖZLİMAN Tarafından , MEB “Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” okundu. Sosyal Etkinliklerin bundan sonra bu yönetmelik dâhilinde yapılması gerektiği söyledi. Yönetmeliğin çoğaltılarak Zümre Öğretmenlerine verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yönetmelik çerçevesinde kutlanacak belirli gün ve haftalarda gerekli çalışmaların yapılmasına ortak olarak karar verildi.

14. Okul veli ilişkilerinin daha iyi düzenlenmesinde yönelik çalışmaların planlanması.

Öğretmenlerin büyük bir kısmı, okul-aile işbirliğinin sağlanması, Okul-Aile Birliği çalışmalarına velilerin katılması ve velilerin görüş ve önerilerinin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından dikkate alınması gerektiğini önermişlerdir. Ayrıca öğretmenler, velilerin çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilmesi, çocuğun sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, velinin toplantılara katılması ve okullarda uygun bir görüşme ortamının hazırlanması gerektiği üzerinde de durmuşlardır.15. Çocuk ve gençlerimizi risklerden korumak için çalışmaların planlanması

M.ŞAHİN: Öğretmenler, rehber öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından öğrencinin gelişimi, eğitim-öğretimi, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklarını olumsuz etkileyecek durumlarda ve kişisel problemlerinde (bozuk aile ilişkileri, parçalanmış aile yapısı, sürekli okul başarısızlığı, iletişim problemleri, sigara, alkol ve benzeri maddeler kullanımı gibi) erken önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini.söyledi.
Z.ÖZLİMAN: Öğrencilerin boş zamanlarını, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle yararlı ve olumlu bir biçimde değerlendirmeleri için, yöredeki bütün tesis, araç-gereçlerden ortaklaşa yararlanmaları konusunda gerekli planlama yapılarak uygun ortamlar hazırlanmalı, yerel yönetimlerle işbirliğiyle çeşitli faaliyetler düzenlenmelidir, dedi.

E.ASLAN:Velilere, öğrencilerin gelişim ve eğitimlerini desteklemeleri için gerekli bilgilendirme ve aile eğitimi her öğretim yılında belirli plan dahilinde yürütülmesi,gerektiğini,söyledi.
M.SİPAHİ: Öğrencilerin sorunlarına ilişkin alınacak tedbirlerde ve sorunların çözüm sürecinde, ailelerin katılımı mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

16. Dilek ve temenniler,

Z.ÖZLİMAN, başarılı ve iyi bir 2. dönem geçirilmesi dileğiyle toplantıya son verdi.


ALINAN KARARLAR
1. Zümre tutanağının okullara ulaştırılması takip edilecek.

2. Yıllık planların işlenmesinde daha önceden tahmin edilemeyen durumların ortaya çıkması halinde konuların daha hızlı işlenmesi ve konuların yılsonuna kadar yetiştirilmesi sağlanacak.

3. Öğrencilere yıllık planda belirtilen amaç, kazanım ve hedef davranışlar verilerek çok ayrıntıya inilmeyip öğrencilerin bilgi karmaşasına düşmesi önlenecek.

4. Zümre ve diğer ders öğretmenleriyle yapılan işbirliği faydalı olup ikinci dönem de aynı imkânlar değerlendirilecek.

5. Ortak sınavlar birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de yapılacak. İsteyen öğretmen ortak sınav öncesi yakın özellik taşıyan diğer okulların zümre öğretmenleriyle iş birliği yapabilecek.

6. Aynı sınıf düzeyindeki öğretmenler sürekli iletişim halinde olup eş zamanlı hareket edecek.

7. Üniversite sınavlarında çıkmış ve çıkması muhtemel sorular derlenip öğrencilerin çözmesi sağlanacak.

8. Okuduğumuz kitaplardan öğrencilere tavsiye edilip, merak uyandıracak kısımlarından öğrenciye bahsedilecek ve davranışa döküldüğünde de kitap adresi belirtilecek.

9. İşlenecek konuyla ilgili materyaller önceden hazırlanıp akıllı tahta ve projeksiyon daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılacak.

10. Akıllı tahta, sunum, video, model küre, haritalar, yansıtım, gazete haberleri, atlas, fotoğraflar, bitki yaprakları, taşlar, toprak örnekleri ve fosiller öğrenimi kolaylaştırmak ve kalıcı hale getirmek için konulara uygun olarak öğrencilere görsel olarak sunulacak.
Toplantıya katılan öğretmenler:

1-Zekeriya ÖZLİMAN

2-Hasan ÖZSARAÇ

3-Nazmi DOĞAN

4-Tomris ÇAKILLIK

5-Elif ASLAN

6-Hüseyin ASLAN

7-Selda ÖZTÜRK

8-Nazım VATANSEVER

9-Mesut SİPAHİ

10-Mehmet ÜNAL

11-Dilek USTA

12-Mustafa ŞAHİN

13-Özer GİDEROĞLU

14-Ercan GÜLEN

15-Bülent KALAYCI

Zekeriya ÖZLİMAN

Köksal Toptan Anadolu Lisesi

Coğrafya Öğretmeni

UYGUNDUR

17/02/2015Yüklə 381,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə