Eğitim Öğretim Yılı Bartın İli Dönem Ortaöğretim Zümre Toplantı TutanaklarıYüklə 381,7 Kb.
səhifə9/12
tarix23.10.2017
ölçüsü381,7 Kb.
#12026
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Büro Yönetimi


2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BARTIN MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI 2. DÖNEM İLÇE ZÜMRESİ TOPLANTISI SONUCU ALINAN KARARLAR
1- Laboratuarlarda meydana gelecek sorunların ilgili laboratuar şeflerine iletilmesine,

2- Laboratuarların düzgün kullanılması, temizliğinin düzgün yapılması için titiz davranılmasına,

3- Bilgisayarda Klavye Kullanım dersinde ikinci dönem daha özenli davranılacaktır.

4- Laboratuara bir adet klimanın takılabilmesi için okul idaresinden bu konuda yardım istenmesine karar verildi.

5- Bilgisayarda Klavye Kullanım dersinin değerlendirme kriteri ve Hızlı Klavye Kullanım dersinin

değerlendirme kriteri öğrencilere de verilecektir.

6- Derslerde; Atatürkçülük konularına ve işlenen konularla ilgili Atatürk’ün vecizelerine yer verilmesine karar

verildi.

7- Haftalık ders saati ne olursa olsun tüm derslerden 2 sınav ve 2 performans notu verilmesine karar verildi.

8- Bilgisayarda Klavye Kullanım dersinde birinci dönem olduğu gibi ikinci dönemde de 3 uygulama sınavı

yapılarak, iki de performans notu verilecektir. Sınavlarda da f2 modülü değerlendirme kriteri ve Yazı

Biçimleme modülü değerlendirme kriteri kullanılacaktır.

9- Bu dönem öğrencilerin başarılı olabilmeleri için hangi notları almaları gerektiği tüm öğretmenler tarafından

hatırlatılmasına karar verilmiştir.

10- Birinci dönem alınan kararlara uygun hareket edilecektir.
11- Öğrencilerin de derse gelirken ders araç ve gereçlerini, özellikle modüllerini tam getirmeleri konusunda

Hatırlatmalar yapılacaktır..

12- Modüllerin güncellenmesi takip edilecektir. Görülen eksiklikler modül değerlendirme formlarına

işlenecektir.
13- Derslerde sade ve düzgün cümleler kullanılmasına, dersin özelliği gereği kullanılacak yabancı terimlerin

anlamların açıklanmasına, yöreye özgü dil hatalarından kaçınılmasına, derslerde konular anlatılırken

vurgulara dikkat edilerek ses tonunun ayarlanmasına, Türk Diline sahip çıkılmasına karar verildi.

14- Öğrencilerimizin özgüvenlerini sağlamak için Derslerde araştırma ödevleri ve sorumluluklar verilmesine,

15- Öğrenci çalışmalarının anında ödüllendirilmesine,

16- Öğretmen-öğrenci-veli zincirini olabildiğince bir arada tutulmasına,

17- Büro Yönetimi alanına öğrenci seçimi yapılırken bu işe meraklı, öğrencilerin yönlendirilmesi için iyi bir tanıtım

yapılmasına karar verildi.

18- Problemli durumlarda okul idaresi ile iş birliği yapılarak öğrenci velilerinin durumlardan haberdar

edilmesine,

19- Problemli öğrencilere o sınıfta derse giren öğretmenlerin ortak hareket etmesine karar verildi.

20-Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersi öğretmenlerimizle Türkçenin düzgün kullanılması için görüşme

yapılmasına,

21- Büro Yönetimi Alanında İngilizce öğretiminin öneminin vurgulanmasına,

22- Öğrencilerin Teknolojiyi yakından takip etmelerinin sağlanmasına,

23-Tarihi sonradan belirlenmek üzere 10-11-12 büro sınıfları için sınıf-veli toplantısının yapılmasına karar

verildi.

24- Öğrencilerin işyerlerinden olur olmaz nedenlerle ayrılması engellenecektir. İşyeri dosyası öğrencilere

açıklandığı şekilde düzenlenmesi istenecektir.

NEJDET YAYLI ENDER IŞIKKENT

BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜM ŞEFİ OKUL MÜDÜRÜ

Muhasebe


BARTIN İLİ MERKEZ İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU

MUHASEBE GRUBU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

Zümre No : 2 Zümre Adı : Muhasebe Grubu

Zümre başkanı : Satılmış Baştuğ Toplantı Yeri : Tic. Mes. Lisesi Öğret. Odası

Toplantı tarihi : 17 Şubat 2015 Toplantı saati : 14:30

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama

 2. 2014–2015 Öğretim yılı sene başı zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaya yönelik kararların alınması

 3. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem değerlendirilmesi

 4. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

 5. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile bölgenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarısının arttırıcı önlemler alınması

 6. Yıllık, ünite ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması

 7. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması

 8. Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğrencilerin bilgilendirilmesi

 9. Bölgedeki eğitim ve öğretim plânlanmasına zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının arttırılması

 10. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alanması

 11. LGS ve LYS sınavlarına hazırlık

 12. Dilek ve temenniler

 13. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış ve Yoklama

Yapılan yoklamada aşağıda adı yazılı okullardan muhasebe zümre başkanlarının toplantıya katıldıkları tespit edilmiştir.

S.NO

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI

OKULUN ADI

1

SATILMIŞ BAŞTUĞ

MEHMET AKİF ERSOY MES.TEK.AND. LİSESİ

2

GÜLNUR ÇALIŞKAN

KOZCAĞIZ Ç.P.AND. LİSESİ

3

SÜREYYA BAĞCI

KIZILELMA Ç.P.AND. LİSESİ 1. 2014–2015 Öğretim yılı sene başı zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaya yönelik kararların alınması

2014–2015 öğretim yılı sene başında yapılan okul zümre başkaları kararlarının uygulama süreçleri dikkate alındığında, derslerdeki başarının iyi olduğu tespit edildi. Bu nedenle bu kararların 2014–2015 öğretim yılı II. Döneminde de uygulanmasına karar verildi. Bu kararların ayrıntılı olarak belirlenmesine ise 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı II. Dönem ders zümrelerine için yapılacak toplantıya bırakıldı.

 1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem değerlendirilmesi

2014-2015 Öğretim yılı I. Döneminde alınan ve başarılı şekilde uygulanan kararlar neticesinde okullarımızın Muhasebe grubu ders başarıları şu şekilde tespit edilmiştir.

Kızılelma Ç.P.L’nde Muhasebe grubu sınıfları olmadığından başarı oranları yazılmamıştır.

OKULLAR

10. SINIFLAR

11. SINIFLAR

12. SINIFLAR

BİLG. OFİS
PROG.


BİLG. KLAV.
KULL.


MUH. 1

BANKA İŞL
ŞİRK.MUH


BİLG.
MUH


MALİYET
MUH.


MUH. 2

İŞL. BECERİ
EĞİT.


MEHMET AKİF ERSOY M.T.A LİSESİ

88

 90

76 

 75

100 

81 

 75

100

KOZCAĞIZ Ç.P.AND. LİSESİ

100

100

78

--

100

100

80

100

KIZILELMA Ç. Ç.P.AND. LİSESİ

100

100

--

--

---

---

--

100 1. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan bir güçlüğün bulunmadığı okul zümre başkanlarınca dile getirilmiştir. Ortaöğretim programlarında karşılaşılan modül problemleri Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller Web sayfasındaki ilgili derslerin sayfasında bulunan “Değerlendirme Formu” nun doldurulması konusunda ilgili ders öğretmenlerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.

 1. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile bölgenin özellikleri incelenerek öğrencilerin başarısının arttırıcı önlemler alınması

Zümre Başkanı S.BAŞTUĞ derslerin niteliğine göre aşağıdaki yöntem ve tekniklerden birinin veya birkaçının kullanılarak 2014-2015 öğretim yılı II. Döneminde de başarının artırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını önerdi.

 • Takrir (Anlatım) : Dersin anlatımında sade bir dil kullanılacak, yeni terimler açıklanacaktır.

 • Gösterip-Yaptırma : Gösteri yöntemi, öğretmenin öğrencilere bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. Gösterinin önemli özelliği herhangi bir şeyin ustaca nasıl yapılacağının gösterilmesidir. Gösteri sonunda öğrencilerin gösteriyi uygulamalarına fırsat verilmelidir.

 • Soru- Cevap : Bu yöntem öğrencilerin düşünmeleri, dil becerilerini kullanmaları ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar. Soru-cevap, öğretmenin yapılandırdığı soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplandırmalarına dayalı bir öğretim yöntemidir. Etkili kullanılırsa, öğrencinin analitik düşünme yetilerini uyandırmaya yarar.

 • Örnek Olay : Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Örnek olay üzerinde çalışan öğrenciler olayın içeriğini öğrendikten sonra, verileri analiz ederek değerlendirirler ve sonunda çözüme ulaşırlar. Bazen de konuya ilişkin örnek olayı öğrencilerin yazmaları istenebilir.

 • Proje Çalışması : Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Proje bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanır. Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir. 1. Yıllık, ünite ve günlük plânlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması

2014-2015 Öğretim yılı başında yapılan yıllık plan ve ünite planlarının uygulanmasında şu ana kadar bir sorunla karışılaşılmamış olmasından dolayı, bu madde ile ilgili görüşmelerin yıl sonu toplantısına bırakılmasına karar verilmiştir.

 1. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması

Okullarımızıda 7 Eylül 2013 değişen ortaöğretim yönetmeliğine uygun olarak yapılan ortak sınav uygulamalarının sınavlarda birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olduğu gözlenmiştir. Ancak oırtak sınavların belli tarihlerde yığılması nedeniyle ders işleyişlerinde ve ders planların uygulanmasında küçük aksaklıklara neden olduğu da görülmüştür.

Telafi sınav uygulamasının ilk olmasından kaynaklı 2014-2015 öğretim yılı I. döneminde istenilen başarıyı sağlamadığı tespit edilmiştir. Telafi sınavı için çalışma süresi yeterli olmadğı için başarının düşük olduğu tespit edildi. Öğrenciler ile yapılan görüşmelerde “başarısız olunan tüm derslere girme zorunluluğun başarılarını düşürdüğünü” ifade etmişlerdir. 1. Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğrencilerin bilgilendirilmesi

2015 yılına ait Muhasebe ile ilgili güncel değişikliklerin ilgili internet adreslerinden alınarak öğrenciler ile güncel bilgi paylaşımlarının yapılması için zümre öğretmenlerine bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir. Yararlanılabilecek adresleri şöyledir.

http://www.alomaliye.com/

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=27

http://www.sgk.gov.tr/

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/

 1. Bölgedeki eğitim ve öğretim plânlanmasına zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının arttırılması

2014-2015 Öğretim yılı II. Dönemi için diğer zümre başkanları ile işbirliği yapılacak esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Senet, çek vadelerine bağlı faiz hesaplamalarında ve maliyet muhasebesi derslerinde hesaplama yeteneğinin geliştirilmesi için Matematik zümresi ile

 • Proje yönetmeliğine uygun olarak projelerin hazırlanması için Türk Dili ve Ed. Zümresi ile

Öğrencilerimizin başarıların arttırılması için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • Yapıcı bir disiplin uygulanmalıdır.

 • Öğrenme ilkeleri bilinmeli, kullanılmalı ve anlamaya önem verilmeli,

 • Öğrencilerin düşüncelerini ortaya konmalarına zemin hazırlanmalı,

 • Öğretimde çevre kaynaklarından azami ölçüde yararlanılmalı,

 • Öğrencilerde okuma zevkini kazandırıcı çalışmalar yapılmalı,

 • Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesine uygun olarak öğrencilerin ders dışı etkinlikleri

(Futbol - voleybol - masa tenisi v.b.) teşvik edilecek öğrencilerin sosyal hayata kazandırılmalı,

 • Sınıf seviyeleri tespit edilerek konular zaman zaman hatırlatılmalı,

 • Verimli ders çalışma yöntemleri öğrencilere kazandırılmalı,

 • Ön hazırlık çalışmaları yapılmalı ve bu çalışmalar kontrol edilmeli ve ödüllendirilmeli,

 • Derslere başlamadan önce derslerin konuları ile konu amaçları tek tek incelenmeli,

 • İşlenecek konuların bir önceki dersten öğrencilere söylenmesi ve geçmiş konu ile işlenen konu

arasında bağıntı kurulmalı,

 • Konu işlenirken öğrencinin kavrama gücü göz önünde bulundurulmalı,

 • Konu bittiğinde genel bir özetleme yapılmalı,

 • Okul aile ve veli diyalogu sağlanmalı, gerektiğinde aileden yararlanılmalı,

 • Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tespit edilmeli ve tespit edilen sorunlar çözülmeye

çalışılmalı,

 • Öğrencilerin motivasyonunun artırıcı çalışmalar yapılmalı,

 • Öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru yapılmalı,

 • Dersin her aşamasında uygulamaya önem verilecek, verilen örneklerin günlük hayatta kullanılabilir nitelikte olmasına dikkat edilecektir. 1. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alanması

2014-2015 öğretim yılı I. Döneminde Muhasebe ve Finansman Alanı olarak Okullarımızda öğrenme

güçlüğü çeken öğrenciler bulunmamaktadır. 1. LGS ve LYS sınavlarına hazırlık

Okullarımızda ki rehber öğretmenleri ile işbirilği yapılarak, Muhasebe-Finansman alanında sınavla ve sınavsız geçiş yöntemiyle eğitim yapılabilecek 2 yıllık yüksek okulların ve 4 yıllık fakültelerin bir listesinin öğrencilerimize duyurulmasına karar verildi.

 1. Dilek ve temenniler

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminin öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olması dileği ile toplantıya son verilmiştir.

 1. KapanışS.NO

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI

OKULUN ADI

İMZA

1

SATILMIŞ BAŞTUĞ

MEHMET AKİF ERSOY M.T.A. LİSESİ

Okul İdaresine Verilen Örnekte Vardr.

2

GÜLNUR ÇALIŞKAN

KOZCAĞIZ Ç.P.AND. LİSESİ

3

SÜREYYA BAĞCI

KIZILELMA Ç.P.AND. LİSESİ

Alınan Karar Özetleri

 1. 2014-2015 öğretim yılı sene başında yapılan okul zümre başkaları kararlarının uygulama süreçleri dikkate alındığında, derslerdeki başarının iyi olduğu tespit edildi. Bu nedenle bu kararların 2014-2015 öğretim yılı II. Döneminde de uygulanmasına karar verildi. Bu kararların ayrıntılı olarak belirlenmesine ise 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı II. Dönem ders zümrelerine için yapılacak toplantıya bırakıldı.

 2. 2014-2015 Öğretim yılı I. Döneminde alınan ve başarılı şekilde uygulanan kararlar neticesinde okullarımızın Muhasebe grubu ders başarıları şu şekilde tespit edilmiştir.

Kızılelma Ç.P.L’nde Muhasebe grubu sınıfları olmadığından başarı oranları yazılmamıştır.OKULLAR

10. SINIFLAR

11. SINIFLAR

12. SINIFLAR

BİLG. OFİS

BİLG. KLAV.

MUH. 1

BANKA İŞL

BİLG.

MALİYET

MUH. 2

İŞL. BECERİ

MEHMET AKİF ERSOY MTA LİSESİ

88

 90

76 

 75

100 

81 

 75

100

KOZCAĞIZ Ç.P.AND. LİSESİ

100

100

78

--

100

100

80

100

KIZILELMA Ç.P.AND. LİSESİ

100

100

--

--

---

---

--

100 

3. Ortaöğretim programlarında karşılaşılan modül problemleri Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve

Teknik Eğitim http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller Web sayfasındaki ilgili derslerin

sayfasında bulunan “Değerlendirme Formu” nun doldurulması konusunda ilgili ders

öğretmenlerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.


4. Derslerin niteliğine göre aşağıdaki yöntem ve tekniklerden birinin veya birkaçının kullanılarak

2014-2015 öğretim yılı II. Döneminde de başarının artırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını

önerdi.


 • Takrir (Anlatım) : Dersin anlatımında sade bir dil kullanılacak, yeni terimler açıklanacaktır.

 • Gösterip-Yaptırma : Gösteri yöntemi, öğretmenin öğrencilere bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemlerdir. Gösterinin önemli özelliği herhangi bir şeyin ustaca nasıl yapılacağının gösterilmesidir. Gösteri sonunda öğrencilerin gösteriyi uygulamalarına fırsat verilmelidir.

 • Soru- Cevap : Bu yöntem öğrencilerin düşünmeleri, dil becerilerini kullanmaları ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar. Soru-cevap, öğretmenin yapılandırdığı soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplandırmalarına dayalı bir öğretim yöntemidir. Etkili kullanılırsa, öğrencinin analitik düşünme yetilerini uyandırmaya yarar.

 • Örnek Olay : Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Örnek olay üzerinde çalışan öğrenciler olayın içeriğini öğrendikten sonra, verileri analiz ederek değerlendirirler ve sonunda çözüme ulaşırlar. Bazen de konuya ilişkin örnek olayı öğrencilerin yazmaları istenebilir.

 • Proje Çalışması : Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Proje bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanır. Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir.

5. 2014 yılına ait Muhasebe ile ilgili güncel değişikliklerin ilgili internet adreslerinden alınarak öğrenciler

ile güncel bilgi paylaşımlarının yapılması için zümre öğretmenlerine bilgilendirme yapılmasına karar

verilmiştir. Yararlanılabilcek adresleri şöyledir.


http://www.alomaliye.com/

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=27

http://www.sgk.gov.tr/

http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/

2014-2015 Öğretim yılı II. Dönemi için diğer zümre başkanları ile işbirliği yapılacak esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. • Önemli gün ve haftalarda; T.C. İnk. Tarihi zümresi ile

 • Senet, çek vadelerine bağlı faiz hesaplamalarında ve maliyet muhasebesi derslerinde hesaplama yeteneğinin geliştirilmesi için Matematik zümresi ile

 • Ödev yönetmeliğine uygun olarak ödevlerin hazırlanması için Türk Dili ve Ed. Zümresi ile

Öğrencilerimizin başarıların arttırılması için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • Yapıcı bir disiplin uygulanmalıdır.

 • Öğrenme ilkeleri bilinmeli, kullanılmalı ve anlamaya önem verilmeli,

 • Öğrencilerin düşüncelerini ortaya konmalarına zemin hazırlanmalı,

 • Öğretimde çevre kaynaklarından azami ölçüde yararlanılmalı,

 • Öğrencilerde okuma zevkini kazandırıcı çalışmalar yapılmalı,

 • Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesine uygun olarak öğrencilerin ders dışı etkinlikleri

(Futbol - voleybol - masa tenisi v.b.) teşvik edilecek öğrencilerin sosyal hayata kazandırılmalı,

 • Sınıf seviyeleri tespit edilerek konular zaman zaman hatırlatılmalı,

 • Verimli ders çalışma yöntemleri öğrencilere kazandırılmalı,

 • Ön hazırlık çalışmaları yapılmalı ve bu çalışmalar kontrol edilmeli ve ödüllendirilmeli,

 • Derslere başlamadan önce derslerin konuları ile konu amaçları tek tek incelenmeli,

 • İşlenecek konuların bir önceki dersten öğrencilere söylenmesi ve geçmiş konu ile işlenen konu

arasında bağıntı kurulmalı,

 • Konu işlenirken öğrencinin kavrama gücü göz önünde bulundurulmalı,

 • Konu bittiğinde genel bir özetleme yapılmalı,

 • Okul aile ve veli diyalogu sağlanmalı, gerektiğinde aileden yararlanılmalı,

 • Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tespit edilmeli ve tespit edilen sorunlar çözülmeye

çalışılmalı,

 • Öğrencilerin motivasyonunun artırıcı çalışmalar yapılmalı,

 • Öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru yapılmalı,

 • Dersin her aşamasında uygulamaya önem verilecek, verilen örneklerin günlük hayatta kullanılabilir nitelikte olmasına dikkat edilecektir.

6- Okullarımızda ki rehber öğretmenleri ile işbirilği yapılarak, Muhasebe-Finansman alanında sınavla ve sınavsız geçiş yöntemiyle eğitim yapılabilecek 2 yıllık yüksek okulların ve 4 yıllık fakültelerin bir listesinin öğrencilerimize duyurulmasına karar verildi.
Yüklə 381,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə