Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil Edenlerin


II- İlgili Müdürlükçe sehvenYüklə 1,98 Mb.
səhifə19/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#70772
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

II-İlgili Müdürlükçe sehven 09.05.2017 tarih ve 2017/1111 sayılı Encümen Kararı ileYusuf ÖZÇELİK- Cevriye SİMAVLI- Ayşe AYDIN- Canan AKSOY- Aydın ÇİFTÇİ adına verilmiş olan toplam 5.671,68-TL idari para cezasının ve 07.11.2017 tarih ve 2017/2768 sayılı Encümen Kararı ile Yusuf ÖZÇELİK- Cevriye SİMAVLI- Ayşe AYDIN- Canan AKSOY- Abdurrezzak DUMLU adına verilen toplam

3.282,50-TL ikinci para cezasının ve yıkım kararının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, aykırılığı yapan Canan AKSOY adına olarak düzeltilerek,

09.05.2017 tarih 2017/1111 sayılı ve 07.11.2017 tarih 2017/2768 sayılı Encümen Kararlarının tashihine,3435

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,

İlgili Müdürlüğün İlgi dilekçede Hasan HANÇERLİOĞLU; tarafına tebliğ edilen Encümen Kararının maliki bulunduğu ada parsel ile ilişkisinin olmadığı, kendi tarafından yapılan incelemede 562 ada 451 parselde mahsurun bulunduğu belirtilmiştir. Yapılan araştırmalarda ve yazımız ekindeki takbis Entegrasyon Raporunda 562 ada, 451 parselin Mustafa VAROL/ Feyzullah adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.17.10.2017 tarih ve 2017/2547 sayılı Encümen kararı ile Hasan HANÇEROĞLU / Ali‘ye verilen toplam 820,63-TL para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda ruhsat ve eklerine aykırılığı yapan Mustafa VAROL/ Feyzullah adına ve 449 parselinde 451 parsel olarak tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,

II- Öncelikle Müdürlüğün talebi doğrultusunda sehven “449” olarak yazılmış olan parsel bilgisinin “451” parsel olarak düzeltilmesine,

III- 17.10.2017 tarih ve 2017/2547 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Hasan HANÇEROĞLU / Ali adına verilmiş olan 820,63-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili müdürlüğün talebi doğrulusunda, Mustafa VAROL/ Feyzullah adına olarak düzeltilerek,

17.10.2017 tarih ve 2017/2547 sayılı Encümen Kararının tashihine,

26.12.2017


3436

3436Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine, İlgili Müdürlüğün İlgili Müdürlüğün ‘’Müdürlük içi rutin işlemlerde, dosya muhteviyatında ve arşivde yapılan incelemede; ilgi a yapı tatil zaptında bahsedilen adres ve parseldeki yapının 25.08.2015 tarihinde Yasemin DEMİRELLİ tarafından satın alındığı, Takbis Entegrasyon

Raporundan anlaşılmaktadır. Yapı Tespit Tutanağının düzenlendiği 14.03.2016 tarihinde bahsedilen taşınmazın Yasemin DEMİRELLİ’ye ait olduğundan, mahsurların tapu sahibi tarafından giderilebileceğinden, ikinci para cezasının mükellefiyetlerini yerine getirmeyen Yasemin DEMİRELLİ adına verilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Sedat AKYOL adına 22.03.2016 tarih ve 2016/475 sayılı 2.Encümen Kararı(yıkım) ile “23X16 m ebadında 6 m yüksekliğinde etrafı betonarme, üzeri sac malzeme ile yapılmış işyeri deposu yapılı konumda iken” nedeni ile verilen 3.161,42-TL idari para cezasının yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda; Yasemin DEMİRELLİ adına tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,

II- 22.03.2016 tarih ve 2016/475 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Sedat AKYOL adına verilmiş olan 3.161,42-TL ikinci para cezasının ve yıkım kararının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, aykırılığı yapan Yasemin DEMİRELLİ adına olarak düzeltilerek,

22.03.2016 tarih ve 2016/475 sayılı Encümen Kararının tashihine,3437

Yapı Kontrol Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

1005 Sokak No:44 (çift cephe 903 Sokak No:27) Buca/İZMİR adrese kayıtlı yerde 38859 ada, 13 parsel no’ lu 86,45m2 yüzölçümlü taşınmazın, m²' si 1.500,00-TL. hesabıyla toplam 86,45m2 x 1.500,00-TL.=129.675,00-TL. satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,3438

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır. Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IId pafta, 45001 ada, 1 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3439

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır. Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21-N-Ia pafta, 658 ada, 558 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminde, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
26.12.2017

3440


3440

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır. Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-III-a, 22-N-III-b paftalar, 50016 ada, 38 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,3441

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili MüdürlüğünMüdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, meri imar planına göre tevhid ve kamuya terk ( yol) işleminde bir sakınca bulunmamıştır.” Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü doğrultusundaBuca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22-M-III-d, 21-M-II-a paftalar, 40514 ada, 5 ve 14 nolu parsellerin tevhiden “A” parsel olması, A parselden de bedelsiz olarak krokide “B” ve “C” ile gösterilen kısımların kamuya (yol) terk olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,3442

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, İlgili Müdürlüğün “Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk ve tevhid işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22-M-III-b pafta, 402 ada, 70 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk edilmesi, 402 ada, 497 nolu parselden krokide “B” ile gösterile kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk edilmesi, geriye kalan 70 ve 497 nolu parsellerin krokide gösterildiği şekilde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 7/9 ve 7/12 maddelerine uymak kaydı ile tevhiden “C” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,3443

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre, sınır düzeltmesi (tevhid-ifraz) işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IIIa pafta, 39716 ada, 15 numaralı parselin “A” ve “B” parseller olacak biçimde ayrılması ve oluşan “B” nolu parselin 39716 ada 2 nolu parsel ile birleşerek “C” nolu parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

26.12.2017

3444

3444


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlgili Müdürlükçe İlgi sayılı dilekçe ile Encümence onaylı teklif sınırı içerisinde hazırlanan 763 Nolu Parselasyon Planı yerine aplike edilerek röperler zeminden alınmıştır.3194 Sayılı Yasanın 18.Maddesi’ne uygun olarak düzenlenen 763 Nolu Parselasyon Planı, 18.Madde uyarınca yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliğinin ve aynı yönetmelikte yer alan Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Çıkan Miktarın Sağlanması başlıklı 32.maddesine de uygundur. Hazırlanan parselasyon planındaki imar hatları yürürlükteki imar planına uygundur. Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında,


İlgili Müdürlükçe “Yasa ve Yönetmelik esaslarına uygun olarak yeniden” düzenlendiği belirtilen 763 nolu parselasyon planının, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca onanmasına ve Büyükşehir Belediyesi onayına müteakip, plana giren taşınmaz sahiplerine mutat vasıtalarla duyurulmasına,
3445

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Belediyemiz adına kayıtlı bulunan İnönü Mahallesi, 21-N-4b Pafta, 3092 ada, 3 parsel no’lu 21,00m² yüzölçümlü hissenin satışı için, Komisyonca belirlenen m2’si 1.600,00TL hesabı ile toplam 33.600,00TL bedele itiraz edildiğinden, dosyanın Kıymet Takdir Komisyonunca yeniden değerlendirme yapmak üzere iadesine,
3446

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Kızılçullu Mahallesi, 22 M III b Pafta, 562 ada, 785 parsel no’lu 44,59m² yüzölçümlü hissenin satışı için, Komisyonca belirlenen m2’si 3.300,00TL hesabı ile toplam 147.147,00TL bedele itiraz edildiğinden, dosyanın Kıymet Takdir Komisyonunca yeniden değerlendirme yapmak üzere iadesine,3447

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Belediyemiz adına kayıtlı bulunan İnönü Mahallesi, 37 Pafta, 10003 ada, 18 parsel no’lu 5,02m²’lik yüzölçümlü hissenin satışı için, Komisyonca belirlenen m2’si 1.600,00TL hesabı ile toplam 8.032,00TL bedele itiraz edildiğinden, dosyanın Kıymet Takdir Komisyonunca yeniden değerlendirme yapmak üzere iadesine,
3448

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Menderes Cad. No:64/B sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini FK Restoran Gıda İnş. Ltd. Şti.’ nin yaptığı restorant yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3449

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 637/23 Sokak No:4/A sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Nazlıcan MİNTEMUR’ un yaptığı su satış yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

26.12.2017

3450


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 637/19 Sokak No:113/B sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Vedat KAYMAZ’ ın yaptığı bakkal yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3451

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 637/19 Sokak No:111 sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Saleh OMAR’ ın yaptığı market yerine yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3452

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 17/12/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,

İlçemiz Aydın Hatboyu No:441 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Tuncay EROĞLU’ nun yaptığı ‘Kereste Deposu’ yerine, 26.09.2017 tarih ve 2017/2307 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,


26.12.2017

3453

3453

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 2. 8. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Mevcut tarla nitelikli (Maliye Hazinesi) parsel içerisinde 7,00m x 8,00m=56,00m² ebatlarında tek katlı çatılı yığma yapı konut iskan yapılmış konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Ali Hıdır ÖK’ e Parsel içerisine tek katlı yapı için 5.624,42- TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (22/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


26.12.2017


3454

3454

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubu, 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Mevcut tarla nitelikli hisseli parsel içerisinde; 9,00m x 10,00m=90,00m² ebatlarında tek katlı üzeri çatılı yapı + 2,00m x 3,00m=6,00m² üzeri şıngıl duvarları örülü depo + 3,00m x 6,00m=18,00m² ebatlarında duvarları örülü üzeri şıngıl malzeme ile örtülmüş depo yapılmış konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Mutlu YILMAZ/ Hüseyin’ a Tek katlı üzeri çatılı yapı için 8.773,38- TL + Depo için 389,66- TL olmak üzere Toplam 9.163,04-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (22/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3455


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda, 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Mevcut tarla nitelikli hisseli parsel içerisinde; 5,00m x 9,00m=45,00m² ebatlarında tek katlı çatılı yığma yapı konut iskan + 3,00m 9,00m= 27,00m² demir profil ayaklar üzerinde üzeri sac malzeme ile örtülmüş sundurma yapılmış konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Emre YILDIZ/ İbrahim’ a Tek katlı yığma yapı için 4.386,69- TL + Sundurma için 438,37- TL olmak üzere Toplam 4.825,06-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (22/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə