Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1,98 Mb.
səhifə1/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1,98 Mb.
#70772
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ENCÜMEN KARAR DEFTERİ NO:…………

Encümeni Teşkil Edenlerin

Adı ve Soyadı


Sıra

No.Toplantı

Verilen KararTarihi

No.


05.12.2017

3110

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Menderes Cad. No:297/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini İsmail BAŞDAŞ’ın yaptığı hediyelik eşya satış yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,

3111


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 18/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz 916 Sokak No:19-21/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Berkay YAMAN’ ın yaptığı ‘PVC Doğrama Atölyesi’ yerine, 31.10.2017 tarih ve 2017/2659 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,3112


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 24/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz 278 Sokak No:6 (278/4 Sokak İkinci giriş) sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Dursun ÇENGEL’ in yaptığı ‘Soğuk Demirci’ yerine, 06.06.2017 tarih ve 2017/1338 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,3113


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 27/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz 222 Sokak No:248 (647/58 Sokak No:38/A) (Vergi Levhası 222 Sokak No:248/A Buca) sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Kenan TİLKİ’ nin yaptığı ‘Soğuk Demirci’ yerine, 07.11.2017 tarih ve 2017/2738 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,3114


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 28/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda,İlçemiz İsmail Sivri Bulvarı No:248/B sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Abdulbaki SARIKAYA’ nın yaptığı ‘Motorsiklet Tamir’ yerine, 07.11.2017 tarih ve 2017/2736 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına,
05.12.2017

3115


3115

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Barış Manço Kültür Sokak No:6 sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Denar Otomotiv Taşımaçılık Gıda Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin yaptığı restorant yerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 21.11.2017 tarihinde saat:21.45 sıralarında yapılan denetimde; işyerinin canlı müzik yayın belgesi almadan faaliyet gösterdiği tutanakla tespit edildiğinden, işletmeci Denar Otomotiv Taşımaçılık Gıda Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ y e ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, 5259 sayılı Kanunla değiştirilen 2559 sayılı Kanunun 6.Maddesi gereğince, 1.350 TL (BinüçyüzelliTL) idari para cezası verilmesine,


3116

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi, Encümenimizce incelenmiş olup;

Müdürlüğün tüm teknik bilgi, uygunluk görüşü ve açıklamalar dayanağında,

Ayrıca, yine ilgili Müdürlüğün İlimiz, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, 35 pafta, 1358-1361-2845-2847-2848-2849-2851-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993 nolu parselleri kapsayan alanın düzenleme sahası olarak seçilmesi uygun görülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleri uyarınca düzenleme ortaklık payının dengeli olarak dağıtılmasını sağlayacak düzenleme sınırı ilişik 1/1000 ölçekli halihazır harita-imar planı üzerine belirtilmiştir.Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında,

İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, 35 pafta, 1358-1361-2845-2847-2848-2849-2851-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993 nolu parselleri kapsayan alanın 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Düzenleme Sahalarının Tespiti Esasları başlıklı 5.maddesine göre düzenleme sahası seçilmesine,
3117

Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

2017 Mali Yılı Bütçe teklifleri esas alınarak hazırlanmış ancak, ödeneklerin yeterli gelmemesi nedeniyle ilgi (a) ve (b) yazıları gereği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden ekli cetvelde gösterilen aktarmaların yapılmasına,
05.12.2017


3118

3118

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiştir.
Gerek Geçiş hakkı için Etüt Proje Müdürlüğü’nün 23.11.2017 tarih 12966 sayılı yazısında koordinatlar ve mülkiyet yönünden bir sakınca olmadığı” Teknik bilgisi ve talebe ilişkin uygunluk görüşü dayanağında,

Gerekse ilgili Müdürlüğün İlgi yazıda belirtilen İzmir İli Buca İlçesi Seyhan Mah. 7041 ada 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin irtifak hakkı tesisi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda; İmar Kanunu’nun Madde 14. (Belediyeler veya Valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle bedelsiz irtifak hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir.) doğrultusunda yazı ekinde belirtilen Değişiklik Tasarımı incelenmiş olup, krokilerde görüldüğü üzere (A) harfi ile gösterilen 37.43 m2’lik kısımda 3 nolu parsel lehine 10 nolu parsel aleyhine kanal geçiş hakkı tesisinin Müdürlüğümüzce teknik olarak uygun olduğu anlaşılmıştır. Teknik bilgisi ve talebe ilişkin uygunluk görüşü dayanağında,Tapunun 7041 ada 3 ve 10 nolu parsellerde, krokilerde görüldüğü üzere (A) harfi ile gösterilen 37.43m2’ lik kısımda 3 nolu parsel lehine 10 nolu parsel aleyhine kanal geçiş hakkı tesisi edilmesinin,3194 sayılı İmar Kanununa göre onanmasına,3119

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiştir.

Gerek Geçiş hakkı için Etüt Proje Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarih 13057 sayılı yazısında koordinatlar ve mülkiyet yönünden bir sakınca olmadığı” Teknik bilgisi ve talebe ilişkin uygunluk görüşü dayanağında,Gerekse ilgili Müdürlüğün İlgi yazıda belirtilen İzmir İli Buca İlçesi Tınaztepe Mah. 42661 ada 1 ve 13 nolu parsellere ilişkin irtifak hakkı tesisi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda; İmar Kanunu’nun Madde 14. (Belediyeler veya Valilikler, mümkün olan yer ve hallerde mal sahibinin muvafakatiyle bedelsiz irtifak hakkı verme karşılığında, bedelsiz irtifak hakkı tesis edebilir.) doğrultusunda yazı ekinde belirtilen Değişiklik Tasarımı incelenmiş olup, krokilerde görüldüğü üzere (A) harfi ile gösterilen 2.09 m2’lik kısımda 13 nolu parsel lehine 1 nolu parsel aleyhine kanal geçiş hakkı tesisinin Müdürlüğümüzce teknik olarak uygun olduğu anlaşılmıştır. Teknik bilgisi ve talebe ilişkin uygunluk görüşü dayanağında,

Tapunun 42661 ada 1 ve 13 nolu parsellerde, krokilerde görüldüğü üzere (A) harfi ile gösterilen 2.09m2’ lik kısımda 13 nolu parsel lehine 1 nolu parsel aleyhine pis su kanal geçiş hakkı tesisi edilmesinin,3194 sayılı İmar Kanununa göre onanmasına,

05.12.2017

3120


3120

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 5. 8. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Zemin kat konut iskan 75,00m² + 1.kat konut iskan 85,00m² + 2.kat konut iskan 85,00m² konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Mehmet AYDIN / Hamit VARİSLERİ Gülbeyaz AYDIN/Mehmet - Fatma AYDIN/Mehmet - Ülfet AYDIN/Mehmet – Şahin AYDIN/ Mehmet’ a hisseleri oranında 2.kat konut iskan için 8.034,88-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (27/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

05.12.2017


3121

3121

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan zemin katta bulunan kapıcı dairesi ile işyeri birleştirilmiş ve işyeri odalara ayrılmış, zemin kattaki işyerinden 1.kata çıkan merdiven yapılmış ve 1.kattaki kafeterya odalara bölünmüş kreş olarak kullanılmakta etkilenen alan 34+68 + 127= 229,00m² + 2.kat (127,00m²) demir profiller saç ile örtülü konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi S.S İzmir Başak Konut Yapı Koop.’ a Zemin kat kapıcı dairesi işyeri birleştirilmesi + 1.kat kafeterya odalara bölünerek kreş yapılması için 16.235,18-TL + 2. kat sundurma için 1.499,62-TL olmak üzere toplam 17.734,80-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (29/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3122


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 8. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan Mimari projesine aykırı olarak ruhsatlı yapının onaylı yan cephesindeki Pergolenin alt kısmına 3,00m x 6,00m ebadında Pimapen pvc malzeme ile kapatarak depo yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Mehmet Akif ŞİMŞEK’ e Depo için 820,63-TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 1.641,26-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (29/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.
05.12.2017

3123


3123

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan 21/A adresinde bulunan işyerinin arkasındaki ortak otopark alanı olan yaklaşık 16,00m² alan duvar ile örülerek küçük pencere açılmış konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Mehmet DALGIÇ/ Ali’ a Otoparkın amacı dışında kullanılması için 1.417,82-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (30/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

05.12.20173124

3124

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; Dört katlı ruhsatlı yapının 428 sokak cephesi ve menderes caddesine bakan ön bahçesine (bahçe duvarı şeklinde) ortalama iki metre yüksekliğinde, temelsiz tuğla duvar örülmüştür Tuğla duvar uzunluğun= 16m tuğla duvar alanı 2,00m x 16,00m= 32,00m² konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Gülzadiye TURGUT’ a yönetmeliğe aykırı yükseklikte bahçe duvarı yapılması için 2.520,58-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (28/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3125

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (b) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre Bacanın Maliyet Hesabı; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; Zemin kattaki dükkan sahibi tarafından apartmanın ışıklığında çatıya kadar çıkan (yaklaşık 10,00m yüksekliğinde) ve 40cm çapında saç baca yapılmıştır konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Murat KİNSÜN’ e Baca için 1.083,60-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (28/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə