##Fakültə: Kimya və biologiya ##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyiYüklə 1,63 Mb.
səhifə1/25
tarix01.01.2022
ölçüsü1,63 Mb.
#103134
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

##Fakültə: Kimya və biologiya

##İxtisas: kimya və biologiya müəllimliyi

##Bölmə Azərbaycan

##Şöbə - əyani

##Qrup - 504,505,506

##Fənnin adı: Bioloji kimya və molekulyar biologiya

##Tərtib edən müəllimin adı: dos. R. K. Məmmədova

##Kafedra müdiri: k.e.d.,dos. Ə.Z.Zalov

##İşçi qrupu:

##1. dos. V. S. Həsənov

##2. dos. Ə.Ə.Mahmudova

##3. b/m G. V. Babayeva
##num=1// level= 1// sumtest=23 // name=// I. Bioloji kimya və molekulyar biologiya fənninə giriş. Zülallar //

1.Molekul formalarına görä zülallar neçä qrupa bölünür?

A) 5

B) 3


C) 7

D) 2


E) 6

2.Fibrilyar vä qlobulyar zülallar arasında keçid täşkil edän zülal hansıdır?

A) Pepsin

B) Hemoqlobin

C) Zein

D) Miozin

E) Fibroin

3.Histonlara harada rast gälinir?

A) Vätär vä bağların tärkibindä

B) Heyvan vä bitkilärin bütün toxumalarında

C) İstinad toxumalarında

D) Epidermis qatı vä onun törämälärindä

E) Timus väzisindä vä eritrositlärdä

4 .Kollagenin tärkibindä olmayan aminturşular:

A) Leysin, izoleysin

B) Triozin

C) Metionin

D) Qlütamin

E) Sistin, sistein, triptofan

5.Nä üçün histonlar äsasi xassäyä malikdir?

A) Tärkibindä nuklein turşuları olduğundan

B) Tärkibindä diaminkarbon turşuları olduğundan

C) Tärkibindä sulfat turşusu olduğundan

D) Tärkibindlä HCl olduğundan

E) Tärkibindä kähräba turşusu olduğundan

6. Tərkibində müsbət yüklənmiş radikallar olan amin turşular sırasını müəyyən edin.

A) lizin, asparagin, arginin

B) alanin, valin, histidin

C) lizin, arginin, histidin

D) asparagin, qlutamin, histidin

E) lizin, izoleysin, alanin

7. Qeyri polyar (hidrofob) radikallara hansılar aiddir?

A) Neytral radikallar

B) Oksiamin turşuları, amid saxlayan qruplar

C) Mənfi və müsbət yüklanmiş radikallar

D) Alifatiklər, kükürd saxlayanlar, aromatiklər və imin turşusu

E) Yalnız alifatik və aromatiklər

8. Requlyar α spiralın ideintiklik dövrü neçə amin turşusuna (a) və neçə buruma (b) bərabərdir?

a b

A) 15 5


B) 20 6

C) 25 5


D) 18 5

E) 17 7


9. Zülallar hansı faiz nisbətində qlobulyar (q) və fibrilyar (f) olurlar?

q f


A) 99 1

B) 70 30

C) 90 10

D) 50 50

E) 95 5

10. Orqanizmdə ammonyakın tam zərərsizləşdirilməsi hansı reaksiya vasitəsilə həyata keçirilir?

A)

B) Hec biri

C)


D)

E)


T2 çoxseçimli testlər

11. Tərkibində - alanin, histidin və metil histidin qalıqları olan və bütün onurğalıların əzələlərində tapılan hansı peptidlərdir?

1 - karnozin

2 - kreatin

3 - bradikinin

4 - oksitosin

5 - qlutation.

6 - qliadin

7 - anserin

A) 5, 7

B) 1, 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 7


E) 4, 6

12. Aşağıda göstərilən rabitə və qarşılıqlı əlaqələrdən hansı zülal molekulunun üçüncülü quruluşunun formalaşmasında iştirak etmir?

1 - koordinasion rabitələr

2 - ion rabitələri

3 - hidrogen rabitələr

4 - hidrofob əlaqələr

5 - kovalent rabitələr

6 - disultid rabitələr

A) 4

B) 2, 6


C) 3, 5

D) 1


E) 6

13.Nüvə və sitoplazmanın tərkibinə daxil olan mütləq komponentləri göstərin?

1 - DNT

2 - N - RNT

3 - M - RNT

4 - amin turşular

5 - ferritin

6 - rodopsin

7 - qlükoza

A) 2. 6, 7

B) 1, 2. 3. 4

C) 1, 2, 4. 5

D) 3, 4, 6. 7

E) 1, 2. 3, 5

14. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində zülallardan başqa, xırda molekullu peptidlər hansılardır?


Kataloq: images -> PORTAL -> YENI
YENI -> ##Fakültənin adi Riyaziyyat ## Kafedranın adı: Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası
YENI -> ##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi
YENI -> ##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri
YENI -> Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi
YENI -> ##Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya ##İxtisas: Tarix və coğrafiya müəllimliyi
YENI -> ##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları
YENI -> ##book id= 327//book name= // Uşağın anatomiyası fiziologiyası və gigiyenası

Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə