Okul/kurumlarda stratejik planlamaYüklə 1,02 Mb.
səhifə1/8
tarix17.01.2019
ölçüsü1,02 Mb.
#98467
  1   2   3   4   5   6   7   8

ÇANKIRI

İLÇE MEM’LER İÇİN STRATEJİK PLAN

AÇIKLAMALAR:

  1. Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu taslak, örnek niteliği taşımaktadır.

  2. Taslakta genel hatlarıyla stratejik plan adımları ile ilgili olarak örnek tablo ve bilgilere yer verilmiş olup; kesin bir çerçeve çizilmemiştir. taslağı kendi yapısına uygun hale dönüştürmek için ekleme-değişiklik yapabilir, görsellerle destekleyebilir ve özgün bir yapıya bürüyebilir.

  3. Taslakta kırmızı renkli yazılar ve konuşma balonları, o bölümle ilgili kısa bilgiler içermektedir. Planlama sürecinde bu açıklamaları dikkate almanız tavsiye edilir. Stratejik Planın tamamlanmasının ardından bu açıklamaları silmeyi unutmayınız.


ÇANKIRI

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON EKİBİ
Telefon: 331 33 03 (112)

E-Posta: arge41@meb.gov.tr


T.C.

ELDİVAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ELDİVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019 STRATEJİK PLANI

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler.”


Mustafa Kemal ATATÜRK
İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;


Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar.


Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;


Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!


Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?


Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:


Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.


Her cerihamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!


Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927
ÖNSÖZ

Gelişmiş ülkelerde yıllardır sürdürülen Stratejik Plan Çalışmaları AB Uyum Süreci içinde bulunan yurdumuzda da önem kazanmış, kaynakların rasyonel kullanımı gerekliliği ortaya çıkmıştır.

10 Aralık 2003 tarihinde TBMM’de kabul edilen, 24/12/2003 tarih ve 25626 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla yasal alt yapısı oluşturulan Stratejik Plan Çalışmalarının başlatılması zorunlu kılınmıştır.

Eğitim ve Öğretimin bütün kademelerinde kalitenin artırılması acilen önem kazanmaktadır. Ayrıca her derecedeki okullarımızda okullaşma oranlarının yüzde yüze çıkarılması ve merkezi sınavlarda da İlk ve orta dereceli okullarımızın başarılarını olabildiğince artırmak temel hedefimizdir.

Bu bağlamda Eldivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan çalışmasını başlatmıştır.

Plan süreciyle kurumun yol haritası çizilmeye çalışılmış; sorumlulukların yerine getirilmesi ile beklentilerin karşılanmasında, mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Eldivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu Stratejik planında amaçladığı hedeflere ulaşabilmesi için uygulayacağı faaliyetlere tüm eğitim ve öğretim kurumları ve çalışanlarının destek vermelerini istiyor; emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Sinan İNALTEKİN

Eldivan Kaymakamı

SUNUŞ

Son yıllarda planlı hizmet üretme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ve uygulamayı etkili bir şekilde izlemede stratejik planlama önemli bir araç olarak gündeme gelmiştir. Kaynakları yerinde, zamanında, ihtiyaç önceliklerine göre doğru şekilde kullanmayı, kullanırken şeffaflığı, hesap verebilirliği ve denetlenebilirliği sağlayan stratejik plan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunu’nun 9. maddesiyle kamu idareleri için zorunlu hale getirilmiştir.Strateji, bir değişim oluşturmak ve değişime hükmedebilmektir.


Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Stratejik planlama günü kurtarmaya yönelik olmayan, belge düzeyinde bir şablon olarak görülmemesi gereken ve sadece bütçe ile sınırlandırılamayacak bir planlamadır.

Stratejik planın önemi çok büyüktür. Stratejik plan, değişimi destekler ve dinamiktir; geleceği yönlendirir; uzun vadelidir. Hesap verme zorunluluğu taşıdığından kaliteli yönetim aracı ve katılımcı bir yaklaşımdır.

Ülkemizin hedeflediği toplumsal kalkınmayı, teknolojik ve ekonomik düzeye ulaşmayı sağlayacak en önemli unsur, nitelikli insan kaynağıdır. Topluma hizmet üreten tüm özel kurumlara ve kamu kurumlarına insan yetiştiren de eğitim sistemidir. Eğitimin önemli olmadığı hiçbir alan yoktur. Böylesine önemli olan eğitimin kaliteli/nitelikli insanı yetiştirebilmesi için stratejik açıdan planlanması kaçınılmazdır. Eğitim sistemini iyi bir şekilde planlamadan, ülkenin kalkınması mümkün değildir.


Stratejik planın başarısı, müdürlüğümüzün üst yönetimi başta olmak üzere tüm çalışanların planı sahiplenmesiyle mümkün olacaktır.

Müşteri ve çalışanların memnuniyetini dikkate alan, bireyin ihtiyacına duyarlı, katılımcılığı ve ekip çalışmasını ön plana çıkaran, hedef ve önceliklerini belirleyen, hesap vermeyi ilke haline getiren şeffaf ve etkin bir kamu yapısının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı, her alanda olduğu gibi eğitimde de başarıyı getirecektir.

Eğitim kurumlarımızın kendilerinden beklenen faaliyetleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.
İlköğretim eğitim sisteminin en temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde çocuğa toplum içinde diğer bireylerle uyum içinde yaşama kural ve becerileri ile yaşamlarını daha iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler kazandırılır. Bu nedenle tüm ülkelerde ilköğretim çocuklar için zorunlu hale getirilmiştir.
Öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm çalışanların, öğrenci ve velilerin memnuniyetini esas alarak çocuklarımızın her yönden en iyi düzeyde yetişecekleri kalitede bir eğitim sağlamak, sizin gayret ve azminizle mümkün olacaktır.
Bu plan döneminin eksiklerimizi tamamlayıp mevcut durumumuzu iyileştirmek, kalitemizi ve başarımızı yükseltmek için en verimli şekilde geçirilmesini temenni eder, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim.


Mahmut KUMCU

İlçe Milli Eğitim MüdürüYüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə