Sınıf ve Şube: 11Yüklə 27,71 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü27,71 Kb.
#23441
növüYazı

Sınıf:11 2014

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1. Dönem 2. Yazılı ÖRNEK ÇALIŞMA Soruları

 1. Hoşgörü nedir açıklayınız? 1. Kur’an’a göre örnek insanın özellikleri nelerdir?
 1. Hangisi Hz. Muhammed’in davranışlarından biri değildir?

  1. Adaletli olması

  2. Cömert olması

  3. Bütün geleneklere bağlı kalması

  4. Tutumlu olması

 2. Hz. Muhammed’e niçin “el-emin” denilmiştir?

  1. Güçlü olduğu için

  2. Hoşgörülü olduğu

  3. Kimseyi küçümsemediği için

  4. Dürüst ve güvenilir olduğu için

 3. Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  1. Akrabalarını ziyaret ederdi

  2. Arkadaşlarıyla istişare ederdi

  3. Bizim gibi yer, içer, sevinir ve üzülürdü

  4. Her konuyu kendi görüşüne göre açıklardı

 4. Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biri değildir?

  1. Hz. Fatma

  2. Hz. Enes

  3. Hz. Hasan

  4. Hz. Hüseyin

 5. Kur’an’ın “Dinde ……yoktur” ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi uygundur?

  1. adalet

  2. zorlama

  3. rahmet

  4. kolaylık

 6. Kur’an’ın, “(Resulüm!) kesinlikle sen yüce bir ….. üzeresin.” Ayetinde boş bırakılan yere uygun kelime hangisidir?

  1. Kolaylık

  2. Adalet

  3. İnsan

  4. Ahlak

 7. Hz. Peyamberin, “yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Sözü onun hangi yönünü göstermektedir?

  1. merhametini

  2. ümmi olduğunu

  3. kararlılığını

  4. büyüklere olan saygısını

 8. Peygamberimizin soyu aşağıdakilerden hangisi ile devam etmiştir?

  1. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

  2. Hz. Ali Hz. Fatma

  3. Hz. Ali ve Hz. Hasan

  4. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin


 1. Sözlük anlamı ve kavram olarak “sabır” nedir yazınız? 1. Kur'an'a göre Hz. Muhammed’in özelliklerini yazınız?
 1. Hangisi Hz. Muhammed’in davranışlarından biri değildir?

  1. Bütün geleneklere bağlı kalması

  2. Hoşgörülü olması

  3. Cömert olması

  4. Tutumlu olması

 2. Hz. Muhammed’e niçin “el-emin” denilmiştir?

  1. Sabırlı olduğu için

  2. Dürüst ve güvenilir olduğu için

  3. Hoşgörülü olduğu

  4. Kimseyi küçümsemediği için

 3. Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  1. Allah’tan aldığı vahiyleri açıklardı.

  2. Arkadaşlarıyla istişare ederdi

  3. Her konuyu kendi görüşüne göre açıklardı

  4. Bizim gibi yer, içer, sevinir ve üzülürdü

 4. Hz. Peyamberin, “yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Sözü onun hangi yönünü göstermektedir?

  1. kararlılığını

  2. merhametini

  3. ümmi olduğunu

  4. büyüklere olan saygısını

 5. Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biri değildir?

  1. Hz. Fatma

  2. Hz. Osman

  3. Hz. Hasan

  4. Hz. Hüseyin

 6. Kur’an’ın “(Resulüm!) biz seni alemlere ancak ……olarak gönderdik” ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi uygundur?

  1. zorlama

  2. rahmet

  3. adalet

  4. kolaylık

 7. Kur’an’ın, “(Resulüm!) kesinlikle sen yüce bir ….. üzeresin.” Ayetinde boş bırakılan yere uygn kelime hangisidir?

  1. Ahlak

  2. Kolaylık

  3. Adalet

  4. İnsan

 8. Peygamberimizin soyu aşağıdakilerden hangisi ile devam etmiştir?

  1. Hz. Ali Hz. Fatma

  2. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

  3. Hz. Ali ve Hz. Hasan

  4. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin

CEVAPLAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Dönem 2. Yazılı ÖRNEK ÇALIŞMA Soruları


 1. Hoşgörü nedir açıklayınız?

Hoşgörü; müsamaha ve anlayış göstermek, aykırı görüşlere sabırla katlanmak, diğer inanç ve düşüncelere saygılı olmaktır. Fikirlerinden dolayı başkalarına karşı şiddet kullanmamaktır. Hoşgörü, beşerî münasebetlerin temeli ve medeni dünyanın yükselen bir değeridir. İnsanlık bugün her zamankinden daha fazla hoşgörüye muhtaçtır. Çünkü hoşgörü sadece aynı dinin mensupları arasında değil, farklı dinin inananları arasında da olmalıdır.

 1. Kur’an’a göre örnek insanın özellikleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de örnek insanın özellikleri sayılmış ve bu güzelözelliklere sahip olmamız istenmiştir. Bir ayette bu hususta şöyle buyrulur: “Onlar gayba inanırlar,namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” Bunun yanında boş ve yararsız işlerden uzak durmak, sözünde durmak, emanete riayet etmek, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcamak ve affedici olmak Kur’an’da örnek insanın özelliklerinden bazıları olarak

sayılmıştır. 1. Hangisi Hz. Muhammed’in davranışlarından biri değildir?

  1. Adaletli olması

  2. Cömert olması

  3. Bütün geleneklere bağlı kalması

  4. Tutumlu olması

 2. Hz. Muhammed’e niçin “el-emin” denilmiştir?

  1. Güçlü olduğu için

  2. Hoşgörülü olduğu

  3. Kimseyi küçümsemediği için

  4. Dürüst ve güvenilir olduğu için

 3. Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  1. Akrabalarını ziyaret ederdi

  2. Arkadaşlarıyla istişare ederdi

  3. Bizim gibi yer, içer, sevinir ve üzülürdü

  4. Her konuyu kendi görüşüne göre açıklardı

 4. Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biri değildir?

  1. Hz. Fatma

  2. Hz. Enes

  3. Hz. Hasan

  4. Hz. Hüseyin

 5. Kur’an’ın “Dinde ……yoktur” ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi uygundur?

  1. adalet

  2. zorlama

  3. rahmet

  4. kolaylık

 6. Kur’an’ın, “(Resulüm!) kesinlikle sen yüce bir ….. üzeresin.” Ayetinde boş bırakılan yere uygun kelime hangisidir?

  1. Kolaylık

  2. Adalet

  3. İnsan

  4. Ahlak

 7. Hz. Peyamberin, “yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Sözü onun hangi yönünü göstermektedir?

  1. merhametini

  2. ümmi olduğunu

  3. kararlılığını

  4. büyüklere olan saygısını

 8. Peygamberimizin soyu aşağıdakilerden hangisi ile devam etmiştir?

  1. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

  2. Hz. Ali Hz. Fatma

  3. Hz. Ali ve Hz. Hasan

  4. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin


 1. Sözlük anlamı ve kavram olarak “sabır” nedir yazınız?

Sözlükte sabır; dayanma ve dayanıklılık anlamına gelir. Dinî ve ahlaki bir kavram olarak sabır;inandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi,güçlüklere dayanma gücüdür. Hakkı savunmaktan vazgeçmemek ve başa gelen musibetlere Allahiçin göğüs germektir. Sabır, başarı ve zafere olan kesin inanç ve bu uğurda gösterilen kararlı tavırdır. Allah’a sığınıp kalp sükûnetiyle ve ruhdengesini bozmadan ahiret ecrini beklemektir.


 1. Kur'an'a göre Hz. Muhammed’in özelliklerini yazınız?

Yüce Allah, peygamberler ve kitaplar göndererek insanlara doğru yolu göstermiştir. Ayrıca gönderilen peygamberler insanlara örnek olmuşlardır. Allah, “Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”buyurarak Hz. Muhammed’in güzel ahlakını övmüştür.

 1. Hangisi Hz. Muhammed’in davranışlarından biri değildir?

  1. Bütün geleneklere bağlı kalması

  2. Hoşgörülü olması

  3. Cömert olması

  4. Tutumlu olması

 2. Hz. Muhammed’e niçin “el-emin” denilmiştir?

  1. Sabırlı olduğu için

  2. Dürüst ve güvenilir olduğu için

  3. Hoşgörülü olduğu

  4. Kimseyi küçümsemediği için

 3. Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  1. Allah’tan aldığı vahiyleri açıklardı.

  2. Arkadaşlarıyla istişare ederdi

  3. Her konuyu kendi görüşüne göre açıklardı

  4. Bizim gibi yer, içer, sevinir ve üzülürdü

 4. Hz. Peyamberin, “yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Sözü onun hangi yönünü göstermektedir?

  1. kararlılığını

  2. merhametini

  3. ümmi olduğunu

  4. büyüklere olan saygısını

 5. Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biri değildir?

  1. Hz. Fatma

  2. Hz. Osman

  3. Hz. Hasan

  4. Hz. Hüseyin

 6. Kur’an’ın “(Resulüm!) biz seni alemlere ancak ……olarak gönderdik” ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi uygundur?

  1. zorlama

  2. rahmet

  3. adalet

  4. kolaylık

 7. Kur’an’ın, “(Resulüm!) kesinlikle sen yüce bir ….. üzeresin.” Ayetinde boş bırakılan yere uygn kelime hangisidir?

  1. Ahlak

  2. Kolaylık

  3. Adalet

  4. İnsan

 8. Peygamberimizin soyu aşağıdakilerden hangisi ile devam etmiştir?

  1. Hz. Ali Hz. Fatma

  2. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

  3. Hz. Ali ve Hz. Hasan

  4. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin

Yüklə 27,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin