Şüa terapiyası


) Qalxanvari vəzin yerli yayılmış xərçəngi zamanı hansı müalicə metodu ən effektivdir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə11/15
tarix21.10.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#7891
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

593) Qalxanvari vəzin yerli yayılmış xərçəngi zamanı hansı müalicə metodu ən effektivdir?
A) Polikimyateraiya

B) PKT + şüa müalicəsi

C) Cərrahi əməliyyat

D) Əməliyyat önü şüa terapiyası

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
594) Qalxanvari vəzin xərçənginin şüa terapiyası zamanı ən çox rast gəlinən reaksiyalar hansılardır ?
A) Ezofagit, traxeit, parotit

B) Ezofagit, parotit, miyelit

C) Laringit, parotit, miyelit

D) Ezofagit, laringit, miyelit

E) Ezofagit, laringit, traxeit
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
595) Qalxanvari vəzin xərçənginin distansiyalı qamma terapiyasını neçə sahədən aparmaq olmaz?
A) 1

B) 5


C) 3

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
596) Qalxanvari vəzin xərçənginin distansiyalı qamma terapiyasının birdəfəlik mənbə dozası neçə olur?
A) 1,2 Qr

B) 2,0 Qr

C) 3,0 Qr

D) 3,6 Qr

E) 4,2 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
597) Qida borusunun xərçəngi zamanı şüa müalicəsini ilk dəfə kim və nə vaxt istifadə edib?
A) Bloom H., Brit J., 1956 il

B) Reşetillo D.F., 1906 il

C) Ruderman A.İ., 1957 il

D) Becker J., Scheer K., 1952 il

E) Dillon Y.Q., 1947 il
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
598) Qida borusunun xərçənginin şüa müalicəsinə hansı əks göstərişlər absolyut sayılır?
A) Kəskin kaxeksiya

B) Qida borusunun perforasiyası və ondan əvvəlki vəziyyət

C) Qida borusunun stenozu

D) Bədxassəli prosesin generalizasiyası

E) Yanaşı xəstəliklərin dekompensasiyası
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
599) Qida borusunun xərçənginin şüa müalicəsinə hansı əks göstərişlər nisbi sayılır?
A) Qida borusunun stenozu

B) Bütün cavablar düzgündür

C) Bədxassəli prosesin generalizasiyası

D) Qida borusundan olan ara bir qanaxma halları

E) Yanaşı xəstəliklərin dekompensasiyası
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
600) Qida borusu xərçənginin hansı makroskopik formaları şüa terapiyası üçün proqnostik daha əlverişlidir?
A) Fərqi yoxdur

B) İnfiltrativ

C) Ekzo-endofit

D) Endofit

E) Ekzofit
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
601) Qida borusunun hansı hissəsinin xərçəngi zamanı şüa terapiyasının effektivliyi daha yüksəkdir?
A) Yuxarı döş hissəsi

B) Boyun hissəsi

C) Orta döş hissəsi

D) Abdominal hissəsi

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
602) Qida borusu xərçənginin klassik rejimlə şüa müalicəsindən sonra şişin tam reqressiyasına orta statistik rast gəlmə faizi nə qədərdir?
A) 90-100%

B) 30-35 %

C) 40-50%

D) 70-80 %

E) 7-10 %
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
603) Qida borusu xərçəngi olan xəstələrin klassik rejimdə aparılan distansiyalı qamma terapiyasından sonra 3 illik yaşama dövrü neçə faiz xəstələrdə rast gəlir?
A) 0%

B) 30-35 %

C) 62-77%

D) 81-94%

E) 7-12%
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
604) Qida borusu xərçəngi olan xəstələrin klassik rejimdə aparılan distansiyalı qamma terapiyasından sonra 1 illik yaşama dövrü neçə faiz xəstələrdə rast gəlir?
A) 20-25 %

B) 0-11%


C) 62-77%

D) 55-60%

E) 87-100%
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
605) Qida borusu xərçəngi olan xəstələrdə hansı şüa reaksiyası daha az rast gəlir?
A) Epidermit

B) Leykopeniya

C) Pnevmonit

D) Ezofagit

E) Pansitopeniya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
606) Qida borusu xərçəngi olan xəstələrdə şüa müalicəsindən sonra əmələ gələn fəsadlardan hansının xüsusi instrumental əməliyyata ehtiyacı ola bilər?
A) Bütün cavablar düzdür

B) Miyelit

C) Ağ ciyərin fibrozu

D) Qida borusunun strikturası

E) Dərinin atrofiyası
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
607) Qida borusunun hansı hissəsində yerləşən xərçəngi zamanı şüa müalicəsi cərrahi əməliyyatdan daha faydalıdır?
A) Boyun hissəsi

B) Abdominal hissəsi

C) Aşağı döş hissəsi

D) Yuxarı döş hissəsi

E) Orta döş hissəsi
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
608) Mədənin hansı hissəsində yerləşən xərçəngi zamanı şüa terapiyası daha çox hallarda aparılır?
A) Mədənin dibi

B) Kardial

C) Fərqi yoxdur

D) Pilorus

E) Mədənin cismi
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
609) Peritonarxası nahiyədə rast gəlinən şişlərdən hansında ən yüksək radiohəssaslıq müşahidə olunur?
A) Limfosarkoma

B) Paraqanqlioma

C) Rabdomiosarkoma

D) Neyrofibroma

E) Leyimioma
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
610) Aşağıda sadalanan həzm üzvlərindən hansında ən yüksək radiohəssaslıq müşahidə olunur?
A) Nazik bağırsaq

B) Mədə


C) Qida borusu

D) Mədəaltı vəzi

E) Yoğun bağırsaq
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
611) Düz bağırsağın xərçəngi olan xəstələrdə şüa terapiyasının dozimetrik planlaşdırılmasında aşağıdakı faktorlardan hansı nəzərə alınmır?
A) Ətraf yumşaq toxumaların qalınlığı

B) Regionar metastazların olması

C) Bağırsaq divarına invaziya dərəcəsi

D) Şişin morfoloji strukturu

E) Şişin anatomo-topoqrafik xüsusiyyətləri
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
612) Kolorektal xərçəngi olan xəstələrdə hansı müalicə metodu daha effektivdir?
A) Kimyaterapiya

B) Cərrahi

C) İmmunoterapiya

D) Şüa terapiyası

E) Kombinə edilmiş
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
613) Düz bağırsağın xərçəngi olan xəstələrdə hansı növ ionlaşdırıcı şüalardan istifadə oluna bilər?
A) Proton şüalanma

B) Neytron şüalanma

C) Qeyri korpuskulyar şüalanma

D) Bütün cavablar düzdür

E) Distansiyalı qamma-terapiya
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
614) Düz bağırsağın xərçəngi olan xəstələrdə əməliyyat önü şüa terapiyasından sonra şiş toxumasının zədələnməsini qiymətləndirmək üçün hansı faktor vacibdir?
A) Pararektal toxumanın kapilyarlarının trombozu

B) Hiperemiya və ödem dərəcəsi

C) Şişin stromasının limfoid infiltrasiyası

D) Şişin şüa patomorfozu

E) Kanser-embrional antigenin səviyyəsinin azalması
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
615) Düz bağırsağın xərçəngi olan xəstələrdə şüa müalicəsinin nəticələrinə aid hansı proqnostik faktorlar vacibdir?
A) Bütün cavablar düzdür

B) Düz bağırsaqda şişin lokalizasiası

C) Bağırsaq divarına invaziya dərəcəsi

D) Şişin histoloji strukturu

E) Regionar metastazların olması
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
616) Düz bağırsağın xərçəngi olan xəstələrin kombinə olunmuş müalicədən sonra 5 illik yaşama göstəricisı neçədir?
A) 97-100%

B) 60-70%

C) 84-93%

D) 0-7%


E) 20-25 %
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
617) Təsvirin düz böyüdülməsi mümkündür?
A) Fokus-şəkilin məsafəsinin böyüdülməsi

B) Fokus-obyekt məsafəsinin böyüdülməsi

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Obyekt-şəkil məsafəsinin böyüdülməsi

E) Fokus-ləkəsinin ölçülərinin böyüdülməsi
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
618) Cİ sistemində ekvivalent dozanın vahidi?
A) Ber

B) Rad


C) Düzgün cavab yoxdur

D) Qrey


E) Zivert
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
619) Zivert vahidi bərabərdir?
A) 10 ber

B) Düzgün cavab yoxdur

C) 100 rad

D) 100 milli rentgen

E) 0,1 qrey
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
620) Cİ sistemində udma dozanın vahidi?
A) Qrey (Qr)

B) Rentgen (R)

C) Zivert (Z)

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Rad
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
621) Teletibb ne deməkdir?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Televiziya verilişi

C) Diskdə yazılmış tibb informasiyasının vizualizasiyası

D) Tibb informasiyasının televizor ekranında verilməsi

E) Tibb informasiyasının müəyyən məsafəyə verilməsinin elmi və texniki aspektləri
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
622) Ekspozisiya dozasının ölçülmə vahidi nədir?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Zivert

C) Ber

D) RentgenE) Qrey
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
623) Udulma dozası nədir?
A) Müəyyən üzv üçün ekvivalent dozanın cəmi

B) Elementar həcmdə ionlaşdırıcı şüalanmanı verən maddə həcminin orta energiyası

C) Orqanizmə radioaktiv maddələrin daxil olmasından keçən vaxt ərzində alınmış doza

D) Effektiv dozanın vaxt intervalına uyğunluğu

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
624) Udulma dozasının ölçülmə vahidi nədir?
A) Zivert

B) Qrey


C) Düzgün cavab yoxdur

D) Ber


E) Rentgen
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
625) Beynəlxalq vahidlər sistemində ekvivalent dozanın ölçülmə vahidi nədir?
A) Coul

B) Zivert

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Rad


E) Qrey
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
626) İş yerlərində əməkdaşların dozanın gücünün təyini üçün aşağıdakı üsuldan geniş istifadə olunur?
A) Fotokimyəvi

B) Lyüminessent

C) Kimyəvi

D) İonlaşdırıcı

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
627) Xarici şüalanma dozasının ölçülməsi üçün aşağıdakı üsuldan istifadə olunur?
A) Bədən temperaturunun termometrlə ölçülməsi

B) İndividual dozimetrik nəzarət

C) Əhali yaşayan yerlərdə torpağın çirklənməsinin nəzarəti

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Paltar və dərinin radioaktiv çirklənmənin nəzarəti
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
628) Radiasion təhlükəsizlik norması (RTN – 96) insana təsir edən aşağıdakı ionlaşdırıcı şüalanmaya aid deyil?
A) İonlaşdırıcı texnogen şüa mənbələrinin normal istifadə şəraitində əhalinin şüalanması

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Müharibə zamanı nüvə silahının istifadəsi zamanı əhalinin şüalanması

D) Təbii mənbələr tərəfindən əhalinin şüalanması

E) Radiasion qəza şəraitində əhalinin şüalanması
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
629) Dəri xərçənginə yaxın məsafəli rentgenterapiya cəmi mənbə dozası hansı miqdarda verilir?
A) 9000-9500 Rt

B) 300-5000 Rt

C) 12000-14000 Rt

D) 8000-8500 Rt

E) 6000-7000 Rt
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004
630) Bunlardan hansı kvant şüalanmaya aid deyil?
A) Alfa – şüalanma

B) Elektromaqnit şüalanma

C) Qamma – şüalanma

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Rentgen süaları
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
631) Qamma – şüalanma rentgen şüalanmadan nə ilə fərqlənir fərqlənir?
A) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 1,0 – 0,85 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır

B) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 1 – 2 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır

C) Qamma şüaların enerjisi daha yüksəkdir

D) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 1,0 – 1,9 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır

E) İonlaşdırıcı şüalanmanın dərinliyi maksimum 1,0 – 1,7 sm dəyişir, hansı ki, dərinin şüalanmasını azaldır
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
632) 120 və 140 MeV enerjili protonların yürüş zonası bərabərdir?
A) Hə

B) Yox


C) Bilmirəm

D) Mənbədən asılıdır

E) Toxumadan asılı dır
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей, 1996
633) Şüa terapiyası məqsədi ilə hansı cihazdan istifadə olunmur?
A) Rentgenterapevtik aparat

B) NMR


C) Xətti gücləndirici

D) Rokus


E) CT-simulyator
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
634) Co 60 (radionuklid kobalt) hansı izotopdan alınır?
A) Co 58

B) Co 57


C) Co 56

D) Co 61


E) Co 59
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
635) Radionuklid kobalt Co 60 hansı enerji ilə qamma – kvantlar emissiya etmir?
A) 1,99 MeV

B) Bütün cavablar düzdür

C) 1,33 MeV

D) 1,25 MeV

E) 1,17 MeV
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей, 1996
636) Rentgenterapevtik aparatın əsas təyinatı nədir?
A) Səthi yerləşmiş hədəflərin şüalanması

B) Dərində yerləşmiş hədəflərin şüalanması

C) Dəri törəmələrinin şüalanması

D) Sümük şişlərini müalicəsi

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей, 1996
637) Dəri xərçənginin histoloji forması?
A) Angiosarkoma

B) Lipoma

C) Adenokarsinoma

D) Fibroma

E) Bazalioma və yastı hüceyrəli xərçəng
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
638) Qida borusu xərçənginin ən təhlükəli ağırıaşması hansıdır?
A) Ezofagit

B) Stomatit

C) Disfagiya

D) Mediastinit

E) Pnevmonit
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
639) Yerli şüa reaksiyalarına aiddir?
A) Qusma

B) Ürəkbulanma

C) Şüa laringiti

D) Başağrısı

E) Temperaturun yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
640) Qırtlağın xərçəngində əsas kliniki simptom?
A) Səsin kallaşması

B) Qusma


C) Başağrısı

D) Zəiflik

E) Diareya
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
641) Sidik kisəsinin xərçəngində əsas kliniki simptomlar?
A) Qəbizlik

B) Hematuriya, dizuriya, ağrı

C) Diareya

D) Qusma


E) Meteorizm
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
642) Qalxanabənzər vəzin müalicəsində istifadə olunan izotop?
A) Kobalt

B) Qızıl


C) Selen

D) Yod


E) Brom
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
643) Qamma – cihazın əsas hissəsi?
A) Pult

B) Baş


C) Ştativ

D) Generator

E) Taymer
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
644) Boşluqdaxili şüa terapiyası istifadə olunur şişlərdə?
A) Süd vəzisi

B) Aşağı dodaq

C) Qulaq dərisi

D) Uşaqlıq, sidik kisəsi

E) Orbita
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
645) Rentgen şüaları kim tərəfindən kəşf olunub?
A) Bekkerel A.

B) Kormak A.

C) Pyer Mariya Kyuri

D) Bernard Şou

E) Vilhelm Konrad R.
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
646) Dəri xərçənginin müalicəsində əsas şüa üsulu?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Boşluqdaxili şüalanma

C) Qamma – şüalanma

D) Rentgen terapiya

E) Xətti gücləndirici
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
647) Müştərək şüa terapiyası nədir?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Cərrahi müdaxilə + şüalanma

C) Kimyaterapiya + şüalanma

D) Kimyaterapiya + cərrahi müdaxilə + şüalanma

E) Distansiyalı qamma – terapiya + braxiterapiya
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
648) Skaner nə deməkdir?
A) Radiodiaqnostik cihaz

B) UYT – cihaz

C) Rentgen boru

D) Kompüter tomoqraf

E) Ultrasəs cihaz
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
649) Karbon ionları dəstəsi hansı şüalanmaya aiddir ?
A) Alfa şüalar

B) Adron terapiya

C) Neytronlar axarları

D) Beta şüalar

E) Qamma şüala
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
650) Yerli şüa reaksiyalarına aiddir?
A) EÇS-nin yüksəlməsi

B) Hemoqlobinin azalması

C) Epidermit

D) Ürəkbulanma

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
651) Skeletin sümüklərinin müayinəsində istifadə olunan radionuklid?
A) Stronsiy, fosfor

B) Qızıl


C) Yod

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Texnesiy
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
652) MMS nə deməkdir?
A) Məsafə, mənbə, ştativ

B) Məsafə, mənbə, şiş

C) Məsafə, mənbə, stol

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Məsafə, mənbə, səth
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
653) Müdafiə blokları nədən hazırlanır?
A) Bürünc

B) Stronsiy

C) Qurguşun

D) Qızıl


E) Gümüş
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
654) Diafraqma nədən hazırlanır?
A) Fosfor

B) Volfram

C) Dəmir

D) Alüminium

E) Qızıl
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
655) Distansiyalı şüalanmada istifadə olunan şüalar?
A) Rentgen

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Günəş

D) Qamma


E) Kosmik
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
656) Radiohəssas toxumalara aiddir?
A) Sümük

B) Əzələ


C) Qanyaradıcı

D) Piy


E) Sinir
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
657) Radiorezistent şişlərə aiddir?
A) Seminoma

B) Yastı hüceyrəli xərçəng

C) Bazalioma

D) Limfosarkoma

E) Fibrosarkoma
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
658) Şüa müalicəsinə müsbət effekt asılıdır?
A) Xəstənin yaşından

B) Xəstəliyin mərhələsindən

C) Qan göstəricilərindən

D) Şişin ölçülərindən

E) Cihazdan
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
659) Distansiyalı şüalanmanın mənbəyi yerləşir?
A) Bədənin səthində

B) Xəstədən müəyyən məsafədə

C) Toxuma daxilində

D) Boşluq daxili

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
660) Applikasion üsulda radionuklidlərdən istifadə olunur?
A) Maye

B) Bağlı


C) Açıq

D) Yüngül

E) Yumşaq
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
661) Morfoloji verifikasiya nə deməkdir?
A) NMR və KT müayinə

B) Sitoloji və histoloji müayinə əsasında diaqnozun qoyulması

C) İnstrumental müayinələr əsasında diaqnozun qoyulması

D) Qanın laborator müayinələr əsasında diaqnozun qoyulması

E) Anamnez
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
662) Ümumi ocaq dozası nəyin əsasında təyin olunur?
A) EKQ

B) Yaş


C) Qanın göstəriciləri

D) Histoloji diaqnoz, radiohəssaslıq, xəstəliyin mərhələsi

E) Arterial təzyiq
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
663) Şüalanmaya həssaslıqdan asılı olaraq, şişlər olur?
A) Yumşaq, sərt

B) Hiperhəssas

C) Radiohəssas və radiorezistent

D) Hipohəssas

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
664) Radiohəssas şişlərə aiddir?
A) Neyrofibrosarkoma

B) Qlioma

C) Adenokarsinoma

D) Fibrosarkoma

E) Seminoma
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
665) Xəstəyə şüalanma aparılır. O, özü şüalanma mənbəyidirmi?
A) Şüalanma vaxtı

B) Bəli


C) Cihazın enerjisindən asılıdır

D) Yox


E) Birbaşa şüalanmadan sonra
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
666) İri fraksiyalarla şüalanmanın dozası?
A) 3 qr

B) 8 – 12 qr

C) 4 – 5 qr

D) 16 – 18 qr

E) 2 qr
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
667) Bölünmüş şüa terapiyası kursunda fasilə nə qədər olmalıdır?
A) 1 həftə

B) 5 həftə

C) 1 – 2 ay

D) 2 – 3 həftə

E) 6 həftə
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
668) Kiçik fraksiyalarla şüalanmanın dozası nə qədərdir?
A) 1,8 – 2,5 qr

B) 4 – 5 qr

C) 6 – 7 qr

D) 3 – 4 qr

E) 9 – 10 qr
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
669) Şüa terapiyasında hansı fraksiyalar istifadə olunur?
A) Kiçik, orta, iri

B) Uzun


C) Uzaq

D) Horizontal

E) Düz
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
670) Hansı lokalizasiyalarda şüalanma ağır keçir?
A) Aşağı ətraflar

B) Əzələlər

C) Döş qəfəsi

D) Baş


E) Yuxarı ətraflar
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
671) Şüa terapiyasında hansı fraksiya daha çox istifadə olunur?
A) Orta

B) Bölünmüş

C) Hiperfraksiya

D) İri


E) Kiçik
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
672) Dəridə şüa reaksiyası hansıdır?
A) Xolangit

B) Rektit

C) Ezofaqit

D) Sistit

E) Eritema
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996
673) Dəri xərçənginin hansı histoloji formasına Azərbaycanda daha çox rast gəlinir?
A) Adenokarsinoma

B) Fibrosarkoma

C) Lipoma

D) Bazalioma

E) Yastı hüceyrəli xərçəng
Ədəbiyyat: Киселева Е.С. Лучевая терапия злокачественных опухолей , 1996Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə