Tibb bacısı


) K vitamini necə adlandırılır?Yüklə 2,46 Mb.
səhifə18/19
tarix27.07.2020
ölçüsü2,46 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1080) K vitamini necə adlandırılır?

A) Askorbin turşusu

B) Nikotin turşusu

C) Anti hemorragik vitamin

D) Fol turşusu

E) Pirodoksin xlorid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1081) Göz təcrübəsində işlənən sulfanilamid preparatı hansıdır?

A) Sulfadimezin

B) Streptosid

C) Etazol

D) Sulfasil natrium

E) Biseptol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1082) Bu maddələrdən hansı sidik yollarının infeksion xəstəliklərində istifadə edilir?

A) İntestopan

B) Baktrim

C) Furodonin

D) İmizin

E) Laktobaktrin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1083) Askorbin turşusunun kombinə edilmiş preparatı hansıdır?

A) Tokoferol

B) Qlutamevit

C) Vikair

D) Erqokalsiferol

E) Askorutin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1084) Eritromissinin vena daxili ineksiyası necə adlanır?

A) Eritromisin monosulfat

B) Eritromisin fosfat

C) Eritromisin sulfat

D) Eritromisin sulbaktam

E) Eritromisin tazobaktam


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1085) Bu antibiotiklərdən hansı aminoqlükoza qrupuna aiddir?

A) Tetrasiklin

B) Ampisillin

C) Penisillin

D) Metasiklin

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1086) Vərəm əleyhinə əsas preparat kimi hansı antibiotikdən istifadə olunur?

A) Metasiklin

B) Penisillin

C) Tetrasiklin

D) Olitetrin

E) Streptomissin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1087) Bronxial astmanın yüngül formalarında hansı dərman işlənir?

A) Adrenalin 0,1%-1,0

B) Platifillin 0,2%-1,0

C) Eufillin 2,4%-10,0

D) Salbutamaol

E) Atropin 0,1%-1,0


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1088) Miokard infarktı zamanı baş verə biləcək şokun qarşısını almaq üçün hansı maddədən istifadə olunur?

A) Novokain

B) Promedol

C) Tempalgin

D) Benalgin

E) Spazmalqon


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1089) Miokard infarktı zamanı arterial təzyiqi yüksəltmək üçün nədən istifadə olunur?

A) Adrenalin hidroxlorid

B) Noradrenalin hidrotartrat

C) Kofein-natrii benzol

D) Ephedrin hidroxlorid

E) Mezaton


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1090) Bunlardan hansı dəmir preparatına aiddir?

A) Folia


B) Sianokobalamin

C) Fol turşusu

D) Koamid

E) “Hemostimulin”


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1091) Hiperxrom anemiyaların müalicəsində hansı preparatlardan istifadə edilir?

A) Koamid

B) Ferkoven

C) Ferrum-Lek

D) Ferrokal

E) Vitamin B12


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

Anatomiya fənnindən testlər

1092) Hansı formalı element oksigeni daşıyır?

A) Bazafil

B) Monosit

C) Eritrosit

D) Trombosit

E) Leykosit


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1093) 1 ml qanda leykositlərin miqdarı?

A) 7000-9000 min

B) 6000-8000 min

C) 3000-5000 min

D) 5000-6000 min

E) 3800-6000 min


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1094) II qrup qanı hansı qrupa köçürmək olar?

A) II, IV

B) I, IV

C) II, III

D) I, III

E) I, II
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1095) Hipovolemiya nədir?

A) Hamısı

B) Qanaxma

C) Hipoksemiya

D) Dövr edən qanın miqdarının azalması

E) Hipoksiya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1096) Qaraciyər neçə paydan ibarətdir?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 2

E) 3
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1097) Mədə hansı nahiyyədə yerləşir?

A) Qarının orta nahiyyəsi

B) Sol qabırğaaltı

C) Xüsusi qarınüstü

D) Sağ qabırğaaltı, xüsusi qarınüstü

E) Xüsusi qarınüstü, sol qabırğaltı


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1098) Qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyasında hansı xəstəlik baş verir?

A) Kretinizm

B) Bürünc xəstəliyi

C) Bazedov xəstəliyi

D) Diabet

E) Miksedema


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1099) Ürəyin anadangəlmə qüsurlarına aiddir:

A) Mitral stenoz

B) Hamısı

C) Aortanın anevrizması

D) Oval dəliyin qapanmaması

E) Aypara qapaqlarının çatmamazlığı


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1100) Pankreasın Langerhans adacıq hissəsinin β hüceyrələrinin hormonu hansıdır?

A) Adrenalin

B) İntermedin

C) Tireoksin

D) İnsulin

E) Noradrenalin


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1101) Nekrozun forması hansıdır?

A) Regenerasiya

B) Qanqrena

C) Atrofiya

D) Mübadilə pozğunluğu

E) Metaplaziya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1102) Öd kisəsinin uzunluğu və həcmi nə qədərdir?

A) 8 – 12 sm - 30 sm3

B) 8 – 40 sm - 60 sm3

C) 9 – 11 sm - 22 sm3

D) 10 – 17 sm - 32 sm3

E) 7 – 10 sm - 20 sm3


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1103) Onurğa beyni neçə seqmentdən ibarətdir?

A) 31


B) 28

C) 29


D) 27

E) 36
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1104) Hissiyatın azalması necə adlanır?

A) Hipersteziya

B) Hiposteziya

C) Paresteziya

D) Anesteziya

E) Atrofiya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1105) Uşaq anadan olarkən əmgəklərin sayı nə qədər olur?

A) 4


B) 2

C) 6


D) 5

E) 3
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1106) İşemiya nə ilə nəticələnə bilər?

A) Arterial hipotoniya

B) İnfarkt

C) Arterial hipertoniya

D) Hamısı

E) Emboliya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1107) Yumurtalıqlar harada yerləşir?

A) Uşaqlığın enli bağının yan tərəfində

B) Uşaqlığın önündə

C) Uşaqlıq yolunun yan tərəfində

D) Qarın boşluğunda

E) Uşaqlığın arxasında


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1108) Filtrasiya prosesi hansı sistemlə bağlıdır?

A) Ürək damar sistemi

B) Tənəffüs sistemi

C) Sidik – ifrazat sistemi

D) Həzm sistemi

E) Əzələ sistemi


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1109) Prostat vəzi harada yerləşir?

A) Kiçik çanaqda

B) Qarın boşluğunda

C) Qasıq kanalında

D) Böyük çanaqda

E) Aralıqda


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1110) Mədə turşuluğunun artması necə adlanır?

A) Hipoassid

B) Axiliya

C) Anassid

D) Normoassid

E) Hiperassidlik


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”

H.T.H. və fəlakətlər təbabəti fənnindən testlər

1111) Fərdi əczaxanaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Sulfadimekotsin

B) Sistamin

C) Atropin

D) Promidol

E) Etapirazin


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1112) Maşın qəzası zamanı daxili orqanlardan ən çox zədələnəni hansıdır?

A) 12 barmaq bağırsaq

B) Mədə

C) Böyrək

D) Qaraciyər

E) Dalaq


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1113) İlk tibbi yardım harada göstərilir?

A) Zədələnmə ocağında

B) Çeşidləmə meydançasında

C) Xəstəxanada

D) Tibb məntəqəsində

E) Hərbi hissədə


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1114) Bunlardan hansı təbii fəlakət sayılmır?

A) Yanğınlar

B) Terrorizm

C) Zəlzələ

D) Vulkan püskürməsi

E) Daşqınlar


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1115) Bunlardan hansı sosial fəlakət deyil?

A) Epidemiyalar

B) Aclıq

C) Yanğın

D) Müharibələr

E) Terrorizm


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1116) Uzunmüddətli sıxılma sindromu hansı şokla nəticələnir?

A) Travmatik şok

B) Ağrı şoku

C) Anafilaktik şok

D) Hemorragik şok

E) Toksiki şok


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1117) “Diqqət hamının nəzərinə” həyacan siqnalı necə verilir?

A) Polis maşını ilə siqnal verilir

B) Televizor vasitəsilə siqnal verilir

C) Siqnal telefon vasitəsilə verilir

D) Yerli radio vasitəsilə siqnal verilir

E) 2-3 dəqiqə ərzində həyəcan siqnalı verilir


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1118) Birdəfəlik 50 RAD dozada γ-şüalanmada sonrakı fəsadlar hansıdır?

A) Xroniki şüa xəstəliyi

B) Dəridə yanıqlar

C) Onkoloji və genetik risk

D) Somatik xəstəliklər

E) Kəskin şüa xəstəliyi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1119) Orqanizmin ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı davamlığını artıran dərman hansıdır?

A) Sistamin

B) Dimedrol

C) Etapirazin

D) Kaliy-yod

E) Taren


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1120) Şüalanmanın hansı dozası I-ci dərəcəli ağırlıqlı kəskin şüa xəstəliyi yaradır?

A) 50-70 RAD

B) 200-300 RAD

C) 300-400 RAD

D) 500 RAD

E) 100-200 RAD


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1121) Kəskin şüa xəstəliyinin hansı dərəcəsində bir saat ərzində qusma baş verir?

A) Ağır dərəcəli

B) Qarışıq

C) Orta dərəcəli

D) Orta ağır dərəcəli

E) Yüngül dərəcəli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1122) Fəlakət təbabəti tibb xidmətində köçürülmənin neçə mərhələsi qəbul edilmişdir?

A) Dörd mərhələli

B) Bir mərhələli

C) İki mərhələli

D) Üç mərhələli

E) Altı mərhələli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1123) Fəlakət ocağında qospitala qədər hansı yardım göstərilir?

A) İxtisaslaşmış tibbi yardım

B) Xüsusiləşmiş tibbi yardım

C) İlk tibbi yardım

D) Cərrahi yardım

E) Əhali tərəfindən yardım


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1124) Kütləvi yoluxucu xəstəliklər ocağında infeksiya mənbəyini ləğv etmək üçün epidemiya əleyhinə hansı tədbirlər görülür?

A) Dezinfeksiya aparmaq

B) Xəstələrin və daşıyıcıların izolyasiyası və müalicəsi

C) Maarifləndirmə aparmaq

D) Abservasiya

E) İmmunoprofilkanın aparılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1125) Yuxarı tənəffüs yollarını dəm qazından qorumaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Əlaltı materialdan hazırlanmış maska

B) Şlem maska

C) Filtirli əleyhqaz

D) Respirator

E) İzoləedici əleyhqaz


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1126) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı kimyəvi zəhərləyici maddələr üçün xarakterik deyil?

A) Mühafizə vasitələrindən istifadə etmək zəruriyyətinin yaratması

B) Xarici mühitdə asan yolla yayılması

C) Davamlı zədələyici təsirə malik olması

D) Zədələnmələrin klinikasının və inkişaf dinamikasının müxtəlifliyi

E) Kontagiozluq (xəstədən sağlam insana keçmə qabiliyyəti)


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1127) Hansı üsül infeksion xəstəliklərin törədicilərinin məhv edilməsinə aid deyil?

A) Dezinseksiya

B) Observasiya

C) Dezinfeksiya

D) Deratizasiya

E) Dezoktivasiya


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1128) İlan vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?

A) Yaranı kalium-permanqanatla yumaq

B) Zərdab vurmaq

C) Alkoqol vermək

D) Çoxlu maye vermək

E) İlan sancan yerdən yuxarı ətrafa jqut qoymaq


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1129) Tektonik fəlakətlərə hansılar aid deyil?

A) Vulkan püskürməsi

B) Torpaq sürüşməsi

C) Zəlzələ

D) Sunami

E) Tayfun


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1130) Elektrik vurmada hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilmir?

A) Ürəyin qapalı massajı

B) Elektrik vuranı torpağa bastırmaq

C) Cərəyandan azad etmək

D) Tənəffüs yollarının təmizlənməsi

E) Xəstəyə süni nəfəs vermək


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1131) Aşağıdakı maddəlrdən hansı siniriflicedici təsirə malik zəhərli maddələrə aiddir?

A) Xlorsian

B) Xlorpikrin

C) İprit, lyuzit

D) Zarin, zoman

E) Fosgen,difosgen


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1132) Kimyəvi zədələnmə ocağında ilk tibi yardımın əsas tədbirlərinə nə aid deyildir?

A) Antidontların vurulması

B) Xəsarət almışların zədə ocağından çıxarılması

C) Qanaxmanın daimi dayandırılması

D) Əleyqazların geyindirilməsi

E) Natamam sanitar təmizləmənin aparılması


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1133) Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə yardımın hansı növü xarakterik deyil?

A) Tənəffüs mərkəzini oyadan dərman vermək

B) Ürəyin qapalı massajı

C) Təmiz havaya çıxarıb naşatır spirti iylətmək

D) Süni tənəffüs vermək

E) Mədənin zondla yuyulması


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1134) Fövqaladə hallarda zədələnmişlərin müalicə-evakuasiya tədbirlərinə hansılar daxildir?

A) Zədələnmişlərin həmin ərazidən evakuasiya olunması, ilk tibbi yardım və müalicəsinin göstərilməsi

B) Tibbi evakuasiya mərhələsində göstərilən yardım

C) Terapevtik yardım

D) İxtisaslaşmış yardım

E) Yaralıların çeşidlənməsi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1135) Fövqəladə vəziyyətdə təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin əsas vəzifəsi hansıdır?

A) Tibbi qrumların şəxsi heyyət tərkibinin sağlamlığının qorunması

B) Vaxtında və effekli tibbi yardımın göstərilməsi

C) Tibbi kadrların hazırlanması

D) Iradəetmə orqanlarının yaradılması

E) Tibbi qurumların və müəssisələrin yaradılması


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1136) Ekstrimal vəziyytlərdə mülkü müdafiə tibb xidməti tərəfindən hansı tədbirlər həyata keçirilir?

A) Sanitar-gigiyenik tədbirlərin aparılması

B) Ocağa ümumi mülki müdafiə qurumlarının yeridilməsi

C) Vaxtına təxirəsalınmaz yardım göstərilməsi və xəsarət almışların köçürülməsi

D) Sanitar itkilərin aradan qaldırılması

E) Deqazasiyanın aparılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1137) Əhalinin kütləvi qırğın silahlarından qorunma üsulları hansıdır?

A) Əhalini şəhər ətrafı ərazilərə köçürülməsi

B) Tibbi ləvazimatlardan istifadə edilməsi

C) Əhaliyə xəbərdarlıq edilməsi

D) Əhalinin həmin ərazidən çıxarılması və sığınacaqlarda yerlşdirilməsi

E) Tibbi yardımın göstərilməsi və müalicəsinin aparılması


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1138) Ətrafın sıxılması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir?

A) Periferiyadan mərkəzə doğru sıxıcı sarğının qoyulmaı və ağrıkəsicilərin yeridilməsi

B) Oksigen inqalyasiyası

C) Standart şinalarla immobilizasiyanın aparılması

D) Antihistamin və antibakterial terapiyanın aparılması

E) Nəqliyyat şinasından istifadə etmək


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1139) Zədələnmə anından ilk həkim yardımı hansı optimal müddətdə aparılır?

A) 10 saata qədər

B) 3-4 saat müddətində

C) İlk sutka ərzində

D) İlk dəqiqələrdə

E) 30 dəqiqə müddətində


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1140) Əlaltı vasitələrdən istifadə etməklə zədələnmə ocağında hansı növ yardım göstərilir?

A) Həkiməqədər yardım

B) Xüsusiləşdirilmiş yardım

C) Təkmilləşmiş həkim yardımı

D) İlk həkim yardımı

E) İlk tibbi yardım


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1141) Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində tibb xidməti nə vaxt yaradılmışdır?

A) 2005-ci ildə

B) 1997-ci ildə

C) 2001-ci ildə

D) 2004-cü ildə

E) 1994-cü ildə


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1142) Sudaboğulma zamanı xəsarət almış şəxsə göstərilən ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Sudan çıxarmaq və ağız boşluğundan yad cisimləri xaric etmək

B) Ürəyin qapalı massajı

C) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası

D) Dərman müalicəsi

E) Bədənin isidilməsi


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1143) Dəridə yara əmələ gətirən zəhərləyici maddələr hansıdır?

A) Fosgen, difosgen

B) Aolamsit

C) İprit, lyuzit

D) Vi-X qazlar, zoman

E) Sinil turşusu


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1144) Meterioloji fəlakətlərə nə aiddir?

A) Zəlzələ

B) Torpaq sürüşməsi

C) Yanğın

D) Qasırğa və burulğan

E) Subasma


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1145) Hansı zəhərləyici maddələrlə zəhərlənmə zamanı dəridə “boz hipoksiya” əmələ gəlir?

A) Zorin

B) Xlorpikrin

C) Fosgen

D) Ammonyak

E) Dəm qazı


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1146) Xarici mühitdə davamsız zəhərləyici maddələr hansıdır?

A) İprit

B) Vi-X qazları

C) Lyuzit

D) Fosgen, difosgen

E) Zorin, zoman


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1147) Radiyasiya ilə zədələnmələr zamanı ilkin zədələnən orqan hansıdır?

A) Qaraciyər

B) Dalaq

C) Sümük iliyi

D) Bağırsaq epiteli

E) Limfa


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

Sinir-ruhi xəstəlikləri fənnindən testlər

1148) Mərkəzi sinir sisteminin hansı xəstəliyində buynuz qişanı əhatə edən sarımtıl-yaşıl həlqə xarakterikdir?

A) Parkinson xəstəliyi

B) Miotoniya

C) Miasteniya

D) Hepotoserebral-distrofiya

E) Miopatiya


Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlkləri”. Bakı 2003

Yüklə 2,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə