Yazı Kurulu: Ali Ulusoy, Aydın Ayaydın, Ercan Kumcu, Ercüment Erdem, Erdal Türkkan, Gamze Öz, Hamdi Pınar, İbrahim GülYüklə 256,08 Kb.
səhifə3/4
tarix31.10.2017
ölçüsü256,08 Kb.
#23900
növüYazı
1   2   3   4
DÜZENLEYİCİ KURUMLARDAN HABERLER

-Rekabet Kurulu Karar Özetleri


REKABET İHLALLERİ:

15-7-2004:DOSYA KONUSU: T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nin 14. maddesinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası ile ihlalden önceki durumun korunması ve rekabetin tesisi talebi. SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;

-şikayet konusu uygulamanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “teşebbüs” niteliğinde olmayan T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun çıkardığı bir yönetmeliğe dayanması nedeniyle, teşebbüslerce yapılan bir rekabet ihlali niteliğinde olmadığına, dolayısıyla önaraştırma yapılmasına veya soruşturma açılmasına gerek olmadığına;

- “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nin, Rekabet Kurumu’ndan hakkında görüş talep edilen, taslak metni ile yürürlüğe giren şikayete konu yönetmelik arasında önemli fark bulunduğu anlaşıldığından, bu farktan kaynaklanan rekabet şartlarını bozucu düzenlemenin (14. madde) değiştirilmesi gerektiği yönünde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27 (g) ve 30 (f) maddeleri uyarınca görüş bildirilmesine,

-Yürürlükteki Başbakanlık Genelgeleri uyarınca, Kamu organları tarafından hazırlıkları yapılan kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ taslakları hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde alınması gereken Rekabet Kurulu görüşünün ilgili kuruluşlarca taslak metinlerin en son haline yönelik olarak istenmesinin gerektiği, bu olayda olduğu gibi farklı uygulamalar olabildiği bilgisinin Başbakanlık makamına intikal ettirilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.


    MENFİTESPİT VE MUAFİYETLER

6.7.2004.DOSYA KONUSU: Ukipa Uluslararası Konfeksiyon Pazarlama A.Ş. ile bayileri arasında imzalanan “Bayilik Sözleşmesi”ne menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.SONUÇ: Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;

  1. Sözleşme I’in 13. ve 14., Sözleşme II’nin 3(D) maddelerinde yer alan yeniden satış fiyatının belirlenmesine ilişkin hükümlerin Sözleşme III’te kaldırılarak bayilerin satış fiyatı konusunda serbest bırakılmış olmaları, pazarın rekabetçi yapısı ve eski tarihli sözleşmelerin geçerli olduğu dönemde fiyat tespitinin fiiliyatta uygulanmamış olduğu dikkate alındığında, kısa bir dönem için geçerli olan bu uygulama hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına;

  2. a) - 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin 4. maddesinin (b) bendine aykırılık teşkil eden ve her üç sözleşmenin de 2. maddesinin (E) bendindeki müşteri kısıtlamasına ilişkin düzenlemede yer verilen toptan satış yasağı sözleşmeyi grup muafiyeti dışına çıkardığından, söz konusu yasağın sözleşmeden çıkarılması gerektiğine,

- Sözleşmelerin “Süre” başlıklı maddesinin ise rekabet etmeme yükümlülüğünün süresini belirsiz hale getirdiği ve ilgili hükmün “belirli bir süre içerisinde tarafların bu anlaşmayı devam ettirmek istediklerini birbirlerine açıkça bildirdikleri takdirde sözleşmenin uzadığını” düzenleyecek şekilde değiştirilmesi gerektiğine,

bu değişikliklerin yapılması durumunda rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin 2002/2 sayılı Tebliğ’in 5. maddesinin (a) bendi çerçevesinde grup muafiyetinden yararlanabileceğine;

b) Söz konusu değişikliklerin 60 gün içerisinde yapılarak Rekabet Kurumu’na bildirilmesine; Kurulumuzca gerekli görülen düzeltmeler yapılmadan uygulamaya devam edilmesi halinde haklarında soruşturma açılacağının ve aynı Kanun’un 16. ve 17. maddeleri uyarınca işlem yapılacağının taraflara bildirilmesine; OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

6.7.2004 DOSYA KONUSU: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Tarım Sigortaları Vakfı arasında akdedilen, tarım ve çiftlik hayvanları sigortası alt branşlarına risk inceleme, analiz ve hasar tespit hizmetlerinin sunulmasına ilişkin anlaşmaya menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.SONUÇ :Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;  • Bildirime konu anlaşmanın taraflarından Tarım Sigortaları Vakfı’nın ilgili pazarda üçüncü kişilere hizmet sunan tek teşebbüs olarak hakim durumda olması ve anlaşma taraflarından Anadolu Sigorta’ya getirilen rekabet yasağının Kanun'un 4 ve 6. maddeleri kapsamında yer alması nedeniyle, bildirilen anlaşmaya menfi tespit belgesi verilemeyeceğine,

  • Anlaşmanın, şartlarının sağlanması sebebiyle 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında bulunduğuna, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

2.9.2004:DOSYA KONUSU : Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ekspres Yatırım) ile Çağrı Menkul Değerler A.Ş. (Çağrı Menkul)'nin birleşmesi işlemine izin verilmesi talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve dosya kapsamına göre; Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Çağrı Menkul Değerler A.Ş.'nin birleşmesi işleminin adı geçen şirketlerin ekonomik birlik içinde bulunmaları nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve bu maddenin son fıkrasına dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında olmadığına; bu gerekçeyle menfi tespit değerlendirmesi yapılmasına gerek bulunmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2-9-2004:DOSYA KONUSU: Burns Philp and Company Limited'(Burns Philp Holdings)in Türkiye'deki dolaylı iştiraki Mauri Maya Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Mauri Maya)'nin hisselerinin % 99.99'unu elinde bulunduran Burns Philp Netherlands European Holdings BV'(Burns Philp)nin hisselerinin tamamının Associated British Foods plc tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.SONUÇ :Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Dosya konusu işlemin, 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı "Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" kapsamında bir devir işlemi olduğuna; bununla birlikte 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hakim durumun yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun daha da güçlendirilmesinin ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasalardaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına, dolayısıyla bildirime konu devir işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2-9-2004:DOSYA KONUSU: Amerikan kanunlarınca kurulmuş olan Rockwood Specialties Group Inc.’in iştirakleri vasıtasıyla Alman kanunlarınca kurulmuş olan Dynamit Nobel AG hisselerinin %100’ünü bütün hak ve yükümlülükleri ile devralması ve söz konusu şirketin tek başına kontrolüne sahip olması işlemine izin verilmesi talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Rockwood Specialties Group Inc.’in iştirakleri vasıtasıyla Dynamit Nobel AG hisselerinin %100’ünü bütün hak ve yükümlülükleri ile devralması ve söz konusu şirketin tek başına kontrolüne sahip olması işlemine ilişkin olarak;“Titanyum dioksit”, “Lityum”, “Hızlandırıcılar” ve “Teknik seramikler” ilgili ürün pazarlarında 1997/1 sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar hakkında Tebliğ”in 4. maddesinde belirtilen ciro ve pazar payı eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi devralma işlemleri olmadıklarına,“Fonksiyonel katkı maddeleri” ilgili ürün pazarında ise; ciro eşiğinin aşılmamasına rağmen, pazar payı eşiğinin aşılması nedeniyle bu işlemin söz konusu Tebliğ'in 4. maddesi kapsamında olduğuna; devralan teşebbüs olan Rockwood Specialties Group Inc. veya ekonomik birlik içinde bulunduğu herhangi bir teşebbüsün söz konusu pazarda herhangi bir faaliyetinin bulunmaması nedeniyle devralma işlemi akabinde yoğunlaşma artışı yaşanmayacağına ve dolayısıyla 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun daha da güçlendirilmesinin ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasalardaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına; dolayısıyla ilgili işleme izin verilmesineOYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2-9-2004:DOSYA KONUSU: Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.’nin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.’nin Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması halinde, azotlu gübre ve patlayıcı üretiminde kullanılan amonyum nitrat pazarlarında 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun daha da güçlendirilmesinin ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasalardaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına; dolayısıyla bildirime konu devralma işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

DOSYA KONUSU : Finmeccanica Societa Per Azioni (Finmeccanica)’nin, GKN Plc. (GKN) ile birlikte kontrol ettikleri ortak girişim şirketi olan AgustaWestland N.V. (AgustaWestland)’deki GKN hisselerini devralması işlemine izin verilmesi talebi.

SONUÇ:Düzenlenen rapora ve dosya kapsamına göre; başvuru konusu işlemin, tarafların ilgili ürün pazarındaki toplam ciroları yönüyle, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna; bununla birlikte devralan Finmeccanica Societa Per Azioni’nin Türkiye’de herhangi bir faaliyetinin olmaması nedeniyle bu işlem sonucunda ilgili pazarda devralan ve devralınanın toplam pazar paylarında herhangi bir değişiklik olmayacağı anlaşıldığından, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun daha da güçlendirilmesinin ve bunun sonucunda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına; dolayısıyla bildirime konu birleşme işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

12.8.2004:DOSYA KONUSU: Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’de bulunan %45 oranındaki kamuya ait hissenin blok satış yöntemiyle devrine izin verilmesi talebi. SONUÇ :Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;
  • Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. sermayesinin %45’inin Inmet Mining Corp. ya da Kazancı Holding A.Ş.’den birine devrinin, 4054 sayılı Kanun bağlamında bir sorun yaratmayacağına, dolayısıyla devir kapsamındaki hisselerin söz konusu teşebbüslerce devralınması işlemlerine izin verilmesine;
  • Teklif sahiplerinden Cengiz İnşaat’ın Ce-ka İnşaat ile aynı ekonomik bütünlük içinde olduğu ve Ce-ka İnşaat’ın, Karadeniz Bakır İşletmeleri tesislerinin ve Eti Bakır’ın birlikte özelleştirmesi işlemine ilişkin ihaleyi ilk sırada kazandığı dikkate alındığında; Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. hisselerinin Cengiz İnşaat’a devrinin, Türkiye bakır konsantresi pazarında ÇBİ ile Ce-ka İnşaat arasında doğrudan bir ticari koordinasyona ve bu şekilde pazarın tamamının aynı ekonomik bütünlük içinde olan şirketler tarafından kontrolünü sağlayacak şekilde bir hakim duruma yol açacağı, bu nedenle Ce-ka İnşaat’ın ihale bedelini ödeyerek ve diğer yükümlülüklerini yerine getirerek KBİ tesislerini ve Eti Bakır’ı devralma işlemini sonuçlandırması halinde, ÇBİ’deki İdare hisselerinin Cengiz İnşaat’a devrine izin verilemeyeceğine

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

30-7-2004:DOSYA KONUSU : Barayo S.A. ve Barayo Proyectos S.A.'nın sermayesinin %90'ının LG Philips Display Investment B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.SONUÇ:Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Barayo S.A. ve Barayo Proyectos S.A.'nın sermayesinin %90'ının LG Philips Displays Investment B.V. tarafından devralınması işleminin, 1997/1 sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" kapsamında izne tabi bir işlem olduğuna; bununla birlikte bu işlemin aynı Kanun'un 7. maddesi anlamında hakim durum yaratan veya mevcut bir hakim durumu güçlendiren ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasalardaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran bir işlem olmadığına, dolayısıyla bildirime konu devralma işlemine izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.Telekomünikasyon Kurumundan Haber

15.9.2004:Telekomünikasyon Kurumu,Standart Arabağlantı Referans Ücret Tarifelerini yayınladı.

Standart arabağlantı ücret tarifeleri Telekomünikasyon Kurulu tarafından belirlenerek yayınlandı.

Kurumun uluslararası uygulamaları da dikkate alarak yürüttüğü çalışmaların sonucu olan standart arabağlantı referans ücret tarifelerinin yayımlanması ile piyasadaki mevcut vemuhtemel aktörlerin önlerini görebilmeleri ve yatırım planlarını buna göre yapabilmeleri olanağı sağlandı.

Telekomünikasyon Kurulu 10.09.2004 tarihli kararı ile,406 sayılı kanun ve erişim ve arabağlantı yönetmeliğine dayanarak ve mevcut arabağlantı anlaşmaları,AB uygulamaları ve sektörde rekabetin sağlanmasına yönelik analizler göz önünde tutarak Türk Telekom ve etkin piyasa gücüne sahip GSM işletmecilerinin esas alacakları standart arabağlantı referans ücretlerini önümüzdeki bir yıl için düzenledi.

10/09/2004 tarihli Kurul Kararı ile Türk Telekom ’un mevcut durumda alan içi 53.833 TL.,alan dışı 75.336 TL.olan arabağlantı ücretleri yıl sonuna kadar uygulanmak üzere sırasıyla 41 bin TL.’ye ve 59 bin TL.’ye düşürüldü.Böylelikle alan içi ücretlerde ilk aşamada yaklaşık %24,alan dışı ücretlerde ise yaklaşık %22 oranýnda azaltıldı.Ücretlerdeki düşüş eğilimi 2005 yılı için de sürdürüldü ve Ekim 2005 için belirlenen ücretler mevcut durumla karşılaştırılınca ücretlerde yüzde 51-63 aralığında düşüş oranı öngörüldü.Benzer şekilde GSM çağrı sonlandırma ücretleri de ilk aşamada %21 azaltıldı ve Ekim 2005 te bu oranın % 29 ’a ulaşacağına tarifede yer verildi.

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Haber Başlıkları


Elektrik Piyasası

12.10.2004: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin sekizinci maddesi çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye alınan Lisans başvuruları açıklandı

11.10.2004: 1/10/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri belirlendi.
 6.10.2004 : Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı
 4.10.2004 : Lisans Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiler açıklandı

4.10.2004: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07/09/2004, 10/09/2004, 14/09/2004, 28/09/2004 tarihli Kararlarıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüzel kişilere lisans verilmiştir.


 4.10.2004: 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından uygulanacak yük alma ve yük atma fiyatları belirlendi
29.9.2004: 2005 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Kurul Kararı (Karar No:367, Karar Tarihi:21/09/2004) 

Doğalgaz Piyasası:

12.10.2004: Yapım ve Hizmet Sertifikası alan Firmalar Belirlendi


4.10.2004 : Gaziantep-Kilis Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi Yapıldı
 4.10.2004: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/09/2004, 21/09/2004 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tüzel kişilere lisans verildi.
29.9.2004: Doğal Gaz Piyasasında taşıma bedeline ilişkin Kurul Kararı (Karar No:368, Karar Tarihi:29/09/2004) açıklandı.
 6.9.2004: Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekelerine Yapılacak Bağlantılara İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
  Petrol Piyasası

5.10.2004: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında Kurumumuza Dağıtıcı lisansı için başvuran şirketler açıklandı.


13.9.2004: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans başvurusu” başlıklı 7 inci maddesinin değişik birinci fıkrası uyarınca hazırlanan “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları Hakkında Kurul Kararı (Karar No:364-31, Karar Tarihi:07/09/2004) açıklandı
 10.9.2004: Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik 10/09/2004 Tarihli ve 25579 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.
 6.9.2004: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik açıklandı.


Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Duyurusu


Tütün Piyasası Duyurusu :- "Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 11 Eylül 2004 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Yüklə 256,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə