11 Temmuz 1991 tarihli (aet) 2568/91 sayılı komisyon tüZÜĞÜ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.62 Mb.
səhifə1/7
tarix01.08.2018
ölçüsü0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

1991R2568 — TR — 22.05.2002 — 019.001 —

Bu belge tamamen dokümantasyon amaçlıdır ve kurumlar içeriğinden dolayı sorumlu değildir.

B Zeytin yağı ve zeytin ezmesi yağının özellikleri ve de ilgili analiz yöntemleri hakkında11 Temmuz 1991 tarihli

(AET) 2568/91 sayılı

KOMİSYON TÜZÜĞÜ

(RG L248, 5.9.1991, s. 1)Tarafından tadil edilmiştir:

Resmi Gazete

No sayfa tarih

Ml Komisyon Tüzüğü (AET) No 3682/91; 17 Aralık 1991 L 349 36 18.12.1991

M2 Komisyon Tüzüğü (AET) No 1429/92; 26 May 1992 L 150 17 2.6.1992

M3 Komisyon Tüzüğü (AET) No 1683/92 ; 29 Haziran 1992 L 176 27 30.6.1992

M4 Komisyon Tüzüğü (AET) No 1996/92 ; 15 Temmuz 1992 L 199 18 18.7.1992

M5 Komisyon Tüzüğü (AET) No 3288/92 ; 12 Kasım 1992 L 327 28 13.11.1992

M6 Komisyon Tüzüğü (AET) No 183/93 ; 29 Ocak1993 L 22 58 30.1.1993

M7 Komisyon Tüzüğü (AET) No 826/93 ; 6 Nisan L 87 6 7.4.1993


1993 tarafından tadil edilmiştir

M8 Komisyon Tüzüğü (AET) No 620/93 ; 17 Mart 1993 L 66 29 18.3.1993

M9 Komisyon Tüzüğü (AT) No 177/94 ; 28 Ocak 1994 L 24 33 29.1.1994

M10 Komisyon Tüzüğü (AT) No 2632/94 ; 28 Ekim 1994 L 280 43 29.10.1994

M11 Komisyon Tüzüğü (AT) No 656/95 ; 28 Mart 1995 L 69 1 29.3.1995

M12 Komisyon Tüzüğü (AT) No 2527/95 of 27 Ekim 1995 L 258 49 28.10.1995

M13 Komisyon Tüzüğü (AT) No 2472/97 ; 11 Aralık 1997 L 341 25 12.12.1997

M14 Komisyon Tüzüğü (AT) No 282/98 ; 3 Şubat 1998 L 28 5 4.2.1998

M15 Komisyon Tüzüğü (AT) No 2248/98 ; 19 Ekim 1998 L 282 55 20.10.1998

M16 Komisyon Tüzüğü (AT) No 379/1999 ; 19 Şubat 1999 L 46 15 20.2.1999

M17 Komisyon Tüzüğü (AT) No 455/2001 ; 6 Mart 2001 L 65 9 7.3.2001

M18 Komisyon Tüzüğü (AT) No 2042/2001 ; 18 Ekim 2001 L 276 8 19.10.2001

M19 Komisyon Tüzüğü (AT) No 796/2002 ; 6 May 2002 L 128 8 15.5.2002

Düzeltme:

Cl Düzeltme, RG L 347, 28.11.1992, s. 69 (2568/91)

C2 Düzeltme, RG L 176, 20.7.1993, s. 26 (183/93)

C3 Düzeltme, RG L 96, 28.3.1998, s. 47 (2472/97)B


Zeytin yağı ve Zeytin Ezmesi yağının özellikleri ve de ilgili analiz yöntemleri hakkında

11 Temmuz 1991 tarihli

(AET) 2568/91 sayılı

KOMİSYON TÜZÜĞÜ
AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU,
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde tutarak,
Son olarak (AET) 3577/90 sayılı Tüzük1 ile tadil olan yağ pazarının ortak düzenlenmesinin tesis edilmesi hakkında 22 Eylül 1966 tarih ve 1366/66/AET sayılı Konsey Tüzüğünü2 ve de özellikle 35a maddesini göz önünde tutarak,
1366/66/AET sayılı Tüzüğün Eki her Üye Devlette, Topluluk-içi ticarette ve üçüncü ülkelerle yapılan ticarette pazarlanan zeytin yağı ve zeytin ezmesi yağının tarif ve tanımları ihtiva ettiğinden;
Yağın farklı türlerini birbirinden ayırtabilmek için her birinin fiziki ve kimyasal özellikleri ile sızma zeytin yağının organoleptik özellikleri ilgili ürününün saflığını ve kalitesini garanti etmek için, mevcut başka hükümlere halel getirmeden tanımlanması gerektiğinden;
Farklı türlerdeki yağın özelliklerinin Topluluğun her tarafında tek tip belirlenmesi gerektiğinden; bu sonuca ulaşmak için, kimyasal analiz ve organoleptik değerlendirme için Topluluk yöntemleri tesis edilmesi gerektiğinden; geçiş dönemi için, sonuçlarda farklılık bulunduğu durumlarda Üye Devletlerde uygulanan diğer analiz yöntemlerinin kullanımına izin verilmesi ve ortak yöntem kullanılarak elde edilen sonuçların kesin olacağından;
Zeytin yağının fiziki ve kimyasal özelliklerinin tanımı ve analiz yöntemlerinin bilimsel adlandırmanın 15. Bölümüne ilave notların değiştirilmesini zorunlu kıldığından;
Sızma zeytin yağının organoleptik özelliklerinin değerlendirilmesi yönteminin seçkin ve eğitimli tadıcılardan oluşan paneller kurulmasını içerdiğinden;böyle bir yapının kurulması için gerekli sürenin saptanması gerektiğinden; bazı Üye Devletler tadıcı panelleri kurma hususunda zorluklar ile karşılaşabileceklerinden, diğer Üye Devletlerdeki panellerin kullanılmasına izin verilmesi gerektiğinden;
Zeytin ezmelerinin ithaline uygulanacak vergi sisteminin doğru işleyebilmesi için bu ürünlerin yağ içeriklerinin belirlenmesi ile ilgili tek bir yöntemin ortaya konması gerektiğinden;
Ticarete zarar vermemek için bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce ambalajlanmış yağın sınırlı bir süre içinde satılması hakkında hüküm konulması gerektiğinde;
En son (AET) 1858/88 sayılı Tüzük3 ile değiştirilen (AET) 1058/77 sayılı Komisyon Tüzüğünün4 yürürlükten kaldırılması zorunlu olduğundan;
Sıvı ve Katı Yağlar hakkındaki Yönetim Komitesi başkanı tarafından verilen süre içinde bir görüş belirtemediğinden,
BU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:

Madde1

  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 1,2 ve 3. noktalara uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AETB

sayılı Tüzüğün Ekindeki 1(a), (b) ve (c) noktalar anlamında Sızma zeytin yağı olarak kabul edilecektir.
  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 4. nokta uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 1(d) nokta anlamında Lampant sızma zeytin yağı olarak kabul edilecektir.
  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 5. noktaya uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 2. nokta anlamında Rafine zeytin yağı olarak kabul edilecektir.
  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 6. noktaya uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 3. nokta anlamında saf zeytin yağı olarak kabul edilecektir.
  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 7. noktaya uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 4. nokta anlamında Ham zeytin ezmesi yağı olarak kabul edilecektir.
  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 8. noktaya uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 5. nokta anlamında Rafine Zeytin ezmesi yağı olarak kabul edilecektir.
  1. Bu Tüzüğün I. Ekinde ortaya konan 9. noktaya uygun özelikleri olan yağlar 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 6. nokta anlamında Zeytin ezmesi yağı olarak kabul edilecektir.M15

  1. Bununla birlikte, ►M18 1998/1999 pazarlama yılından 2002/2003 pazarlama yılına kadar◄, dökme olarak ya da 100 kilogram ya da daha büyük net ağırlıklara sahip ambalajlarda tümüyle Fas menşeli ve özellikleri bu Tüzüğün Ek I(1), (2), (3) ve (4) de ortaya konan özelliklere uygun olarak, 1 ve 2. fıkralara rağmen linolenik asit oranı %1’den fazla olmayan yağlar da 136/66/AET sayılı Tüzüğün Ekindeki 1(a), (b), (c) ve (d) noktaları anlamında Sızma zeytin yağı olarak kabul edilecektir.

B


Madde 2

1. Ek 1 de ortaya konan yağların özellikleri aşağıdaki analiz yöntemlerine uygun olarak belirlenir:

- Serbest yağ asitlerinin tespiti için, oleik asit oranı olarak ifade edilir, Ek II’de ortaya konan yöntem,

- Peroksit indeksini belirlemek için, Ek III’de ortaya konan yöntem,


M19

- Parafin içeriğinin belirlenmesi için Ek IV’de ortaya konan yöntem,

B

- Sterol içeriğinin belirlenmesi için Ek V’de ortaya konan yöntem,

- Erythrodiol ve uvaol içeriğinin belirlenmesi için Ek VI’de ortaya konan yöntem,
-Triglyceride’nin ikinci pozisyonundaki doymuş yağ asitlerinin içeriğinin belirlenmesi için Ek VII’de ortaya konan yöntem,
- Trilinolein içeriğinin belirlenmesi için Ek VIII’de ortaya konan yöntem,

- Spektrofotometrik analiz için Ek IX’de ortaya konan yöntem,

- Yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi için Ek X A ve X B’de ortaya konan yöntem,
- Değişken halojen çözeltilerin belirlenmesi için Ek XI’de ortaya konan yöntem,

B

- Sızma zeytin yağının organoleptik özelliklerinin değerlendirilmesi için Ek XII’de ortaya konan yöntem,

- Rafine edildiğinin kanıtı için Ek XIII’de ortaya konan yöntem,


M11
- Stigmastadien’lerin belirlenmesi için Ek XVII’de ortaya konan yöntem
M13

- ECN42 ihtiva eden trigliseridlerin içeriğinin belirlenmesi için Ek XVIII’de ortaya konan yöntem,


M19
- Alifatik alkol içeriğinin belirlenmesi için Ek XIX’de ortaya konan yöntem.
2. Sızma zeytin yağlarının organoleptik özelliklerinin ulusal makamlar yada temsilcileri tarafından doğrulanması Üye Devletler tarafından onaylanan tat panelleri tarafından etkilenebilir.
Birinci bentte belirtilen bir yağın organoleptik özellikleri eğer Üye Devlet tarafından onaylanmış heyet derecelendirmeyi kabul etmişse ilan edilmiş kategoriye uygun olduğu kabul edilir.
Heyet organoleptik özellikler açısından ilan edilen kategoriyi kabul etmemiş ise, ilgili tarafın talebi üzerine ulusal makamlar ya da temsilcileri, en az birinin üretici Üye Devlet tarafından onaylı olmak üzere diğer onaylı paneller tarafından iki karşı-değerlendirme yaptırabilir. İlgili özellikler en az iki karşı-değerlendirme tarafından ilan edilmiş derecenin doğrulanması üzerine ilan edilen özelliklere uygun olduğu kabul edilir. Eğer bu durum gerçekleşmezse ilgili taraf karşı-değerlendirmelerin masraflarını ödemek zorundadır.
M17
3. Ulusal makamlar ya da temsilcileri 1.fıkrada belirtildiği şekilde yağın özelliklerini tahkik ettiğinde örnekler, deney örneklerinin hazırlanmasına dair EN ISO 661 ve örneklemeye dair EN ISO 5555 uluslar arası standartlara uygun olarak alınır. EN ISO 5555 standardının 6.8 noktasına rağmen, 100 litreyi geçmeyen miktarlarla yağların ilk ambalajlanması halindeki zeytin yağı ve zeytin ezmesi yağı gruplarından örnek bu Tüzüğün Ek Ia’sı uyarınca alınacaktır.
M19
EN ISO 5555 standardına ve EN ISO 661 standardının 6. bölümüne halel getirmemek şartı ile, alınan örnekler güçlü sıcaktan uzak karanlık bir yerde tutulmalı ve mümkün olduğu kadar kısa bir sürede analiz için laboratuara aşağıdaki süreleri geçirmeden gönderilmelidir:

- Ekim-May arasındaki dönemde alındıktan sonraki onuncu işgünü, ve

- Haziran-Eylül arasındaki dönemde alındıktan sonraki beşinci iş günü.
M17
4. 3. fıkrada belirtilen gerçeklemenin amaçları için, Ek II, III, IX ve XII’de değinilen analizler ile, uygulanabilir olduğu hallerde, ulusal hukuk tarafından istenen karşı-analizler minimum dayanıklılık tarihinden önce yapılabilir. Örnekleme minimum dayanıklılık süresinden dört aydan fazla bir süre önce yapılmış ise analizler örneğin alındığı aydan sonraki dört ay içinde yapılmalıdır. Bu Tüzükte belirtilen diğer analizler için hiç bir süre kısıtlaması uygulanmaz.
Örnek minimum dayanıklılık tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olmadıkça, eğer analiz sonuçları zeytin yağı yahut zeytin ezmesi yağının kategorisinin ilan edilmiş özeliklerini karşılamıyorsa, ilgili tarafa en geç birinci bentte belirtilen sürenin sona ermesinden bir ay önce tebliğ edilir.

M19


5. 1. Fıkrada belirtilen metotlarla zeytin yağlarının özelliklerini belirlemek amacıyla, analiz sonuçları doğrudan bu Tüzükte belirtilen sınırlar ile mukayese edilecektir.

___________________


M5
MaddeM19 3
Yağın organoleptik özelliklerinin tanımına uymadığı tespit edildiği hallerde, ilgili Üye Devlet, başka diğer cezalara halel gelmeksizin, ortaya çıkarılan usulsüzlük ciddiliği ışığında tespit edilecek idari mali cezalar uygulayabilir.
Düzensizliği değerlendirirken normal koşullar altında tutulan yağın özelliklerindeki doğal değişiklikler de dikkate alınmalıdır.
Her yarı yılın başlangıcında Üye Devletler, bir önceki yarıyılda ortaya çıkardıkları usulsüzlüklerin türleri ve sayısı ile uygulanan cezaları Komisyona bildireceklerdir.

Madde 4


M19
1. Üye Devletler ulusal makamlarının ya da temsilcilerinin organoleptik özellikleri değerlendirebilmesi ve gerçekleyebilmesi için değerlendirme heyetlerini onaylayabilir.
Onay şartları aşağıdaki koşullar gözetilerek Üye Devletlerce saptanacaktır:
- Ek XII.4 gerekleri karşılanmalı,

- Heyet Başkanına bu amaç için Üye Devletçe tanınan eğitimin verilmesi,

- Onayın devamlı olmasının Üye Devletçe yapılacak yıllık performans denetimlerine bağlı olması.
Üye Devletler Komisyona onaylı heyetlerin bir listesi ile bu fıkra uyarınca yapılan işlemleri bildireceklerdir.
M5
2. Üye Devletler kedi ülkelerinde tadıcı heyetleri kurma konusunda güçlüklerle karşılaşıyorlarsa, başka bir Üye Devletçe onaylanmış heyetlerini çağırabilirler.
3. Her Üye Devlet 1. fıkrada ortaya konan şartlar doğrultusunda ve o şartlara uygun olan profesyonel ve branşlar arası örgütler tarafından kurulan tadıcı heyetlerinin listesini tertip edeceklerdir.
M19 __________________
B

Madde 6


  1. Zeytin yağının çıkarılması neticesinde ortaya çıkan posa ve diğer artıkların yağ içerikleri (CN 2306 90 11 ve 2306 90 19 kodları) Ek XV’de ortaya konan yöntem ile belirlenecektir.

  2. 1. fıkrada belirtilen yağ içeriği yağ ağırlığının kuru madde ağırlığına oranı şeklinde açıklanacaktır.Madde 7


Ek XI’de belirtilenler hariç olmak üzere, Topluluğun istenmeyen maddelerin mevcut olması ile ilgili hükümleri uygulanır.

Madde8


1. Üye Devletler, bu Tüzüğün uygulanması için aldıkları önlemleri Komisyona bildireceklerdir.

B

2. Üye Devletler, her yarı yılın başlangıcında, bir önceki yarı yılda yürütülen testlerle ilgili analitik verilerin açıklamasını Komisyona gönderirler.
Sonuçlar, 136/66/AET sayılı Tüzüğün 39. maddesinde belirtilen usule uygun olarak, Sıvı ve Katı yağlar Yönetim Komitesi tarafından dikkate alınır.

Madde 9


(AET) 1058/77 sayılı Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə