BiRİNCİ FƏSİL

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 279.21 Kb.
səhifə14/14
tarix24.02.2018
ölçüsü279.21 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

UŞAQLAR ÜÇÜN KİTAB OXUMAQ


Valideynlər əvvəldən uşaqlarını kitaba öyrətməli və kitabla onların arasında ünsiyyət yaratmalıdırlar. Hətta balaca uşaqlar da kitabla ünsiyyət qurmalıdırlar.3

Uşaqlarımızı uşaqlıq çağlarından kitab oxumağa alışdıraq. Misal üçün, yatmaq istədikləri zaman kitab oxuyub yatsınlar. Yaxud boş günlərində, misal üçün, cümə günü oynadıqları zaman o vaxtın bir qismini hökmən kitab oxumağa ayırsınlar. Tətillərdə uşaqlar və gənclər mütləq kitab oxusunlar. Bəzi kitabları ayırsınlar və oxuyub qurtarsınlar.4

Mündəricat


BİRİNCİ FƏSİL 3

KİTAB VƏ MÜTALİƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ 3

İSLAM MÜTALIƏYƏ ÖNƏM VERIR 3

BÖYÜK ZİYAN 3

ƏHƏMİYYƏT VERMƏLİSİNİZ 4

MÜTALİƏ VƏRDİŞİ 4

KİTABI HEÇ NƏ ƏVƏZ ETMİR 5

KƏSƏ YOL 5

KOMMUNİST PARTİYASININ UĞURLARININ SƏBƏBİ 5

İKİNCİ FƏSİL 7

MƏN VƏ KİTAB 7

AZAN SƏSİ 7

MÜTALİƏNİN QIZIL DÖVRÜ 7

İŞİM VAR DEMƏYİN 8

KİTAB MƏNİM VÜCUDUMUN DƏRİNLİKLƏRİNDƏ İZ BURAXIR 9

TARİXLƏ TANIŞLIQ 9

PEŞƏKARCASINA ROMAN OXUMAQ 10

MİNLƏRLƏ BƏDİİ ƏSƏR OXUMUŞAM 11

TƏRCÜMƏDƏ İNCƏLİKİLƏR 11

MƏDƏNİ VƏ MƏNƏVİ TƏRAVƏT 12

İSTEDADLARIN ÜZƏ ÇIXDIĞI ZAMAN 13

BU KİTABLARIN CİDDİ ALICILARINDAN İDİM 13

İNQİLABİ ANLAYIŞLARIN YAYILMASI 14

İNSANLARA TƏKAN VERƏ BİLƏRSİNİZ 15

SƏRHƏNGİLƏRƏ VƏ BEHBUDİLƏRƏ EŞQ OLSUN 15

İNCƏSƏNƏT SAHƏSİNİN DƏYƏRLİ KİTABLARI 16

YUXUMU QAÇIRDI 16

BU KİTABLARIN SİZİN ƏLİNİZƏ DÜŞMƏYƏCƏYİNDƏN QORXURAM 16

BİR NEÇƏ KİTABLA TANIŞLIQ 17

EVƏ APARDIM VƏ HAMINIZ OXUYUN DEDİM 18

“ƏSİL İNSAN HAQQINDA POVEST” 19

MÜSTOVFİNİN XATİRƏLƏRİ 19

ZİYALILARIN XİDMƏT VƏ XƏYANƏTİ 20

HOVARD (HOWARD) MELVİN FAST 20

FRANTZ FANON 21

ROMEN ROLLAN 22

CEYN OSTİNİN KİTABLARI 22

NƏ ÜÇÜN BİR RUHANİ “SAKİT DON” ROMANINI OXUYUR? 22

SU KİMİ, İPƏK KİMİ AXICI, RƏVAN 23

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 24

MÖVCUD DURUMUN QÜSURLARI 24

İRANDA TANINMAMIŞ ALƏM 24

BÖYÜK ƏSƏRLƏRƏ ÇEVRİLMƏK CÖVHƏRİ 24

MÜHARİBƏ - YAZIÇILIQ FÜRSƏTİ 24

BİLMİRƏM, BU QƏDƏR TƏKRAR TƏSİR GÖSTƏRİB, YOXSA YOX! 25

XALQLARIN ƏN MƏHRUMU 25

KİTAB OXUMAMAQ 26

KİTAB OXUMAQDA KİTAB ÇAPINDAN DAHA GERİDƏYİK 26

KİTAB HƏYAT “ZƏRURƏT”LƏRİNDƏN BİRİDİR 27

BU QƏDƏR YAZIÇI VƏ ŞAİR OLSA DA... 27

YEMƏK VƏ İÇMƏK KİMİ 28

KİTABA ADƏT ETMƏK 28

AZ FƏALİYYƏTLİ İNQİLAB 29

İFRAT VƏ TƏFRİTSİZ DİNİ KİTABLAR 29

ROMANSIZ İNQİLAB 30

CƏLAL - İRAN YAZIÇILARININ ƏN GÖRKƏMLİSİ 31

SÖZ YIĞINI 31

BOŞLUĞU YAXŞI TƏRCÜMƏLƏRLƏ DOLDURUN 32

YÜZ DƏFƏ TƏŞƏKKÜR ETMƏYƏ HAZIRAM 33

TAPIN VƏ TƏRCÜMƏ EDİN 33

SSENARİDƏ GERİLİK 34

TƏKCƏ TEHRANLILAR YAZIÇIDIRMI? 34

MÜHARİBƏ ƏLEYHDARI ƏDƏBİYYAT 34

Dördüncü fəsİl 36

NƏ ETMƏLİ? 36

İNQİLAB VƏ MÜHARİBƏNİN DİLİ YALNIZ İNCƏSƏNƏT DİLİDİR 36

ZİRVƏ NÖQTƏLƏRİ SÜJETƏ DAXİL EDİN 36

BAŞQALARI BU İŞİ HƏYATA KEÇİRMİŞLƏR 37

NƏ QƏDƏR SƏRMAYƏ QOYUB İŞ GÖRSƏK YENƏ DƏ ÇOX DEYİL 37

ŞAHİDLƏRİN DƏ GÖRMƏDİYİNİ GÖSTƏRMƏK 38

BƏDİİ ƏSƏR ÇATIŞMAZLIĞI 38

BƏDİİ ƏSƏR MUSİQİDƏN CAZİBƏDARDIR 39

CƏMİYYƏT BƏDİİ ƏSƏRSİZ OLA BİLƏRMİ? 39

TARİXİN TƏSVİRİ ÜÇÜN HEKAYƏ VƏ ROMAN 40

BƏDİİ NƏSR İNQİLABIN TƏBLİĞ VASİTƏSİ KİMİ 41

ROMAN BƏDİİ İFADƏ TƏRZİNİN ƏN ƏHATƏLİ FORMASIDIR 41

ROMAN UZUNÖMÜRLÜDÜR 42

BU QƏDƏR DƏLİL VARKƏN ROMANIN YERİ BOŞ QALMAMALIDIR 42

YAXŞI ROMANIN TƏRCÜMƏSİ 43

BAŞQA DİLLƏRƏ KİTAB TƏRCÜMƏSİ 43

İSLAM CƏMİYYƏTLƏRİNİN VƏHDƏT KANALI 44

BİZDƏ OLMAYAN KİTABLAR 44

DAHA ÖNƏMLİ 45

İNCƏSƏNƏTSİZ İNKİŞAF MÜMKÜN DEYİL 46

ƏN GÖZƏL İŞLƏRİN SEÇİLMƏSİ 46

ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏMİŞ İŞ GÖRMƏYİN 46

FAYDASIZ KİTABLAR 47

UCUZ ÇAP 47

UŞAQ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT 48

AZI ON DƏFƏ ÇOX 48

ÜÇ YÜZ MİNLİK TİRAJLAR 49

KİTAB ÇAPI HAZIRKİ SƏDƏQƏDİR 49

MAARİFLƏNDİRMƏ XƏRCİ, İQTİSADİ MƏNFƏƏT 49

KİTAB ALMAQ ÜÇÜN SUBSİDİYA 50

SATIŞ YOLLARI 50

CİB KİTABÇALARI VƏ İTİRİLƏN VAXTLAR 50

QATAR, METRO, AVTOBUS VƏ İDARƏLƏRDƏ KİTAB SATIŞI 51

KİTABOXUMA MÜSABİQƏSİ 52

KİTABOXUMA HƏFTƏSİ, DAİMİ SƏRGİ 52

ZEHNİ TƏNBƏLLİK 53

KİTABOXUMA ZƏNGİ 54

OXUCU OLSUN, KİTAB ÖZÜ GƏLƏCƏK 54

SAQQIZA NƏ QƏDƏR PUL VERİRSİNİZ? 55

İYİRMİ CİLDLİK KİTABLARI NECƏ OXUYAQ? 55

ÇAĞDAŞ TARİXİN OXUNMASI 56

KİTAB OXUMAQ DƏRS OXUMAQ DEYİL 57

KİTAB OXUMADAN GÖZÜNÜZƏ YUXU GETMƏLİ DEYİL 57

ADƏT OLMAYAN İŞLƏR 57UŞAQLAR ÜÇÜN KİTAB OXUMAQ 58
1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin keçrilməsi ilə məşğul olan məsul şəxslərlə görüşdə nitqi (30.07.1375)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsi başlanğıcı münasibəti ilə görüşdə nitqi (30.07.375)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin keçrilməsi ilə məşğul olan məsul şəxslərlə görüşdə nitqi (30, 07, 1375)

2 Ali Dini Rəhbərin 6-cı Tehran beynəlxalq kitab sərgisinə baxışdan sonrakı müsahibəsi (21, 02, 1372)

1 Ali Dini Rəhbərin 6-cı Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxışdan sonrakı müsahibəsi (26, 02, 1372)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin keçrilməsi ilə məşğul olan məsul şəxslərlə görüşdə nitqi (19, 08, 1376)

1 Ali Dini Rəhbərin müsəlman Yazıçılar Birliyinin üzvləri ilə görüşdə nitqi (14, 04, 1371)

1 Ali Dini Rəhbərin bir qrup gənc, yeniyetmə və “Nimrox” televiziya proqramını hazırlayanlarla görüşdə nitqi (14, 11,78)

1 Ali Dini Rəhbırin Qain alimləri və ruhaniləri ilə görüşdə nitqi (03, 01, 66)

2 Ali Dini Rəhbərin Tehran ustanı imam-cümələrinin seminarında nitqi (05 ,07, 63)

3 Ali Dini Rəhbərin Müsəlman Yazıçılar Birliyinin üzvləri ilə görüşdə nitqi (08, 04, 71)

1 Ali Dini Rəhbərin mədəniyyət işçiləri və incəsənət xadimləri ilə görüşdə nitqi (01, 05, 80)

1 Ali Dini Rəhbərin bir qrup sənətçi ilə görüşdə nitqi (04, 09, 70)

2 Ali Dini Rəhbərin “Şahid” televiziya proqramının yaradıcı heyəti ilə görüşdə nitqi (13, 10, 72)

1 Ali Dini Rəhbərin “Kitab Həftəsi”nin təşkilat konitəsi üzvləri ilə görüşdə nitqi (30, 07, 85)

2 Ali Dini Rəhbərin İlin Kitabı müsabiqəsində fərqlənənlərlə görüşdə nitqi (07, 10, 72)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının incəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (31, 06, 1384)


1Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının incəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (31, 06, 1384)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının incəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (25, 04, 70)

2 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının incəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (25, 04, 70)

3“ Pa be paye-baran”

1 Ali Dini Rəhbərin Müsəlman Yazıçılar Birliyinin üzvləri ilə görüşdə nitqi (08, 04, 1371)

2 Ali Dini Rəhbərin İslam İnqilabı Qazilər Fondunun döyüş ədəbiyyatı qrupu ilə görüşdə nitqi (25, 07, 72)

3 Surə, Səkkizinci cüng, birinci çap, bəhmən, 1363, səh. 37, "Müasir ərəb şeiri ("Nəzar Qəbani" haqqında məqalə, müəllif: Seyid Həsən)

4 Ali Dini Rəhbərin müsəlan yazıçılar birliyinin üzvləri ilə görüşdə nitqi (28, 07, 1370)

1 Ali Dni Rəhbırin Teleradio şirkətinin bir qrup məsul şəxsi və ssenaristi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)

2 Ali Dini Rəhbərin bir qrub gənc, yeniyetmə və “Nimrox” televiziya proqramını hazırlayanlarla görüşdə nitqi (14, 11, 76)

3 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 07, 71)

1 Ali Dini Rəhbərin “Cəbhə terminologiyası” kitabının tədqiqi və yayılması ofisinin üzvləri ilə görüşdə nitqi (16, 10, 70)

2 Ali Dini Rəhbərinin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə nitqi (04, 09, 1371)

1 Ali Dini Rəhbırin Uşaqların və Yeniyetmələrin Fikri Tərbiyəsi Mərkəzinin məsul şəxsləri və icraçı direktoru ilə görüşdə nitqi (18, 05, 76)


2 Ali Dini Rəhbərin Tehran Universitetinin tələbələri ilə görüşdə nitqi (22,02, 77)

1 Ali Dini Rəhbərin tələbə birlikləri ilə görüşdəki nitqi (15, 09, 75)

2 Ali Dini Rəhbərin Gənclər Həftəsi münasibətilə görüşdə nitqi (07, 02, 77)


1 Ali Dini Rəhbərin 9-cu Beynəlxalq Tehran Kitab Sərgisinin fars dili bölmələrinə baxış zamanı nitqi (22, 05, 75)

2 Ali Dini Rəhbərin 10-cu Beynəlxalq Tehran Kitab sərgisinə baxış zamanı nitqi (14, 02, 76)

3 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (02, 03, 77)


1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının yaranmasının üçüncü ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimdəki nitqi (02, 04, 1363)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin keçriliməsi ilə məşğul olan məsul şəxslərlə görüşdə nitqi (09,08, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin Müqəddəs Müdafiə Kitabının tədqiqat və seçim şurasının üzvləri ilə görüşdə nitqi (02,03, 73)

1 Ali Dini Rəhbərin Tehran Universitetinin tələbələri ilə görüşdə nitqi (22, 02, 77)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (30, 07, 75)

1 Ali Dini Rəhbərin Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılışı münasibətilə çıxışı (14,08, 66)

2 Ali Dini Rəhbərinin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə nitqi (04, 09, 71)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin açılışı münasibətilə görüşdə nitqi (04, 10, 72)

2 Ali Dini Rəhbərin İslam mədəniyyəti yayım ofisinin redaksiya heyəti ilə görüşdə nitqi (18, 02, 74)


1 Ali Dini Rəhbərin 7-ci Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxışdan sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (20, 02, 73)

2 Ali Dini Rəhbərin 3-cü Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxışdan sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (19, 02, 69)

3 Ali Dini Rəhbərin 7-ci Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxışdan sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (20, 02, 73)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin Qum Elm Hövzəsinin böyükləri və tələbələrinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqi (07, 09, 68)

1 Ali Dini Rəhbərin İlin Kitabı mərasimində nitqi (19. 11. 66)

1 Ali Dini Rəhbərinin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə nitqi (04, 09, 71)

2Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)

1 Ali Dini Rəhbərinin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə nitqi (04, 09, 71)


1 Ali Dini Rəhbırin Uşaq və Yeniyetmələrin İdeoloji Tərbiyəsi Mərkəzinin məsul şəxsləri və icraçı direktoru ilə görüşdə nitqi (05, 05, 71)

2 Ali Dini Rəhbərin Uşaq və Yeniyetmələrin İdeoloji Tərbiyəsi mərkəzinin məsul şəxsləri və icraçı direktoru ilə görüşdə nitqi (18, 08, 76)

3 Ali Dini Rəhbərin Qum Elm Hövzəsinin alim və tələbələri ilə görüşdə nitqi (07, 09, 68)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının yaranışının 7-ci ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə nitqi (01, 04, 67)

2 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin yazarları ilə görüşdə nitqi (02, 03, 77)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının incəsənət şöbəsinin işçiləri və yazarları ilə görüşdə nitqi (02, 03, 77)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının yaradılmasının 7-ci ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə nitqi (01, 04, 67)

2 "Əsil insan haqqında povest", Boris Nikolayeviç Polevoy (1908).

3 Ali Dini Rəhbərin İslam İnqilabının Şəhid Fondunun mədəniyyət işçiləri ilə görüşdə nitqi (03, 03, 1367)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi, şəhadət və cihad qabaqcılları ilə görüşdə nitqi (31, 06, 1384)

2 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (15, 04, 70)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Mədəniyyəti Yayım Ofisinin redaksiya heyəti üzvləri ilə görüşdə nitqi (18, 02, 74)

2 Ali Dini Rəhbırin Uşaq və Yeniyetmələrin İdeoloji Tərbiyə Mərkəzinin məsul şəxsləri və icraçı direktoru ilə görüşdə nitqi (18, 08, 76)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)


1 Ali Dini Rəhbərinin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə nitqi (31, 02, 76)

2Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının yaranmasının 7-ci ildönümü münasibətilə keçirilən görüşdə nitqi (01, 04, 67)

3 Ali Dini Rəhbərin İslam İnqilabı Qaziləri və Müstəzəfləri Fondunun müharibə ədəbiyyatı qrupu ilə görüşdə nitqi (25, 07, 72)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam İnqilabı Qaziləri və Müstəzəfləri Fondunun müharibə ədəbiyyatı qrupu ilə görüşdə nitqi (25, 07, 72)

1 Ali Dini Rəhbırin Uşaqların və Yeniyetmələrin İdeoloji Tərbiyə Mərkəzinin məsul şəxsləri və icraçı direktoru ilə görüşdə nitqi (18, 05, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin İmam Riza (ə) ziyarət kompleksinin İslam Araşdırmalar Fondunun məsul şəxsləri və üzvləri ilə görüşdə nitqi (16, 01, 66)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)

2 Ali Dini Rəhbərin Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimində nitqi (14, 08, 66)

1 Dini Rəhbərin Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimində nitqi (14, 08, 66)

2 Ali Dini Rəhbərin İslam Araşdırmalar Fondunun məsul şəxsləri və üzvləri ilə görüşdə nitqi (06, 01, 66)

3 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının 7-ci ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə nitqi (01, 04, 67)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun nəşriyyat işçiləri ilə görüşdə nitqi (18, 07, 64)

2 Ali Dini Rəhbərin ilk Tehran Beynəlxaq Kitab Sərgisinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (18, 06, 66)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğatı Təşkilatının yaranmasının 16- cı ildönümü mərasimində nitqi (26, 03, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin keçrilməsi ilə məşğul olan məsul şəxslərlə görüşdə nitqi (03, 07, 75)

3 Ali Dini Rəhbərin 3-cü beynəlxalq Tehran kitab sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (19, 02, 69)

1 Ali Dini Rəhbırin Uşaqlar və Yeniyetmələrin İdeoloji Tərbiyə Mərkəzinin məsul şəxsləri və icraçı direktoru ilə görüdə nitqi (23, 02, 77)

2 Ali Dini Rəhbərin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə nitqi (05, 05, 77)

3 Ali Dini Rəhbərin İlin Kitabı mərasiminin beşinci ildönümündə nitqi (19, 11, 66)

5 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

1 Ali Dini Rəhbərin 7-ci Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (20, 02, 73)


2 Ali Dini Rəhbərin İslam Mədəniyyəti Yayım Fondunun redaksiya heyəti ilə görüşdə nitqi (18, 02, 74)

1 Ali Dini Rəhbərin Mədəniyyət İnqilabı Ali Şurasının üzvləri ilə görüşdə nitqi (21, 09, 68)

2 Ali Dini Rəhbərin İlin Kitabı mərasimində fərqlənənlərlə görüşdə nitqi (07, 10, 72)

3 Ali Dini Rəhbərin İslam Təbliğat Təşkilatının İncəsənət şöbəsinin bir qrup işçisi ilə görüşdə nitqi (22, 04, 71)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

1 Ali Dini Rəhbərin İlin Kitabı mərasimində fərqlənənlərlə görüşdə nitqi (07, 10, 72)


2 Ali Dini Rəhbərinin Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşündə nitqi (02, 10, 72)

1 Ali Dini Rəhbərin 10-cu Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio Şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibəsi (14, 02, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

1 Ali Dini Rəhbərin İslam Mədəniyyəti Yayım Fondunun redaksiya heyəti ilə görüşdə nitqi (18, 02, 74)

2 Ali Dini Rəhbərin 8-ci Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio Şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (26, 02, 74)

3 Ali Dini Rəhbərin 3-cü Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibəsi (19, 02, 69)

1 Ali Dini Rəhbərin 6-cı Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibəsi (21, 02, 72)

2 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (30, 07, 75)

1 Ali Dini Rəhbərin Tehran universitetinin bir qrup tələbəsi ilə görüşdə nitqi (22, 02, 77)

2 Ali Dini Rəhbərin Yasuc şagirdlərinin yetkinlik bayramındakı nitqi (18.03.73)

3 Ali Dini Rəhbərin 8-ci Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibəsi (26, 02, 74)

4 Ali Dini Rəhbərin 10-cu Tehran beynəlxalq kitab sərgisinə baxış keçirdikdən sonrakı nitqi (14, 02, 76)

1 Ali Dini Rəhbərin Kitab Həftəsinin təşkilat komitəsi ilə görüşdə nitqi (19, 08, 76)

2 Ali Dini Rəhbərin İlin Kitabı mərasimində fərqlənənlərlə görüşdə nitqi (07, 10, 72)

3 Ali Dini Rəhbərin 8-ci Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibəsi (26, 02, 74)

4 Ali Dini Rəhbərin 8-ci Beynəlxalq Tehran Kitab Sərgisinə baxış keçirdikdən sonra Teleradio şirkətinin jurnalistlərinə verdiyi müsahibə (21, 02, 72)
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə