Charles dickens a pickwick klub

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.38 Mb.
səhifə1/58
tarix03.04.2018
ölçüsü4.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

CHARLES DICKENS

A PICKWICK KLUB

FORDÍTOTTA
HEVESI SÁNDOR


A FORDÍTÁST ÁTDOLGOZTA
OTTLIK GÉZA


TARTALOM

I. KÖTET 3

ELSŐ FEJEZET 4A pickwickisták 4

MÁSODIK FEJEZET 8Az utazás első napja és az első este kalandjai;
továbbá a kalandok következményei 8

HARMADIK FEJEZET 29Egy új ismerős. A vándorszínész elbeszélése.
Kellemetlen fordulat és egy kínos találkozás 29

NEGYEDIK FEJEZET 38Táborozás és hadgyakorlat. Újabb ismerősök.
Meghívást kapnak vidékre 38

ÖTÖDIK FEJEZET 47Egy rövid fejezet, amely egyebek közt arról szól, hogy Pickwick úr
miként vállalkozott egy kocsi hajtására, Winkle úr pedig lovaglásra;
s hogyan ütött ki ez a vállalkozásuk 47

HATODIK FEJEZET 55Régimódi kártyaparti. A lelkész versei.
A fegyenc hazatérésének története 55

HETEDIK FEJEZET 66Winkle úr ahelyett, hogy a galambra célozna és a varjút lőné le,
varjúra lő és a galambot sebzi meg. A Dingley Dell Krikett Klub
All-Muggleton ellen játszik, All-Muggleton viszont Dingley Dell
költségére vacsorázik; s egyéb érdekes és tanulságos dolgok 66

NYOLCADIK FEJEZET 77amely azt példázza, hogy az igaz szerelem
nem megy olyan simán, mint a gőzvasút 77

KILENCEDIK FEJEZET 88Felfedezik a szökést, és üldözni kezdik a szökevényeket 88

TIZEDIK FEJEZET 95mely eloszlat minden kétséget (ha ugyan fennforgott ilyen kétség)
Jingle úr jellemének önzetlenségét illetően 95

TIZENEGYEDIK FEJEZET 106melyben szó van egy másik utazásról és egy régiségtani fölfedezésről,
s amely hírül adja Pickwick úr elhatározását, hogy részt vesz egy
képviselő-választáson; továbbá közli az öreg lelkész kéziratát 106

TIZENKETTEDIK FEJEZET 118mely leírja Pickwick úrnak egy nagyon nevezetes lépését;
amely lépés nem csupán az ő életében, de egyúttal
ebben a történetben is korszakot alkot 118

TIZENHARMADIK FEJEZET 123Egy kis beszámoló Eatanswillről és az odavaló pártok küzdelmeiről;
meg egy képviselő-választásról ebben az ősi, hűséges és hazafias kerületben 123

TIZENNEGYEDIK FEJEZET 136mely röviden leírja a Pávában összegyűlt társaságot,
és közli a vigéc elbeszélését 136

TIZENÖTÖDIK FEJEZET 148amely leírja két jeles egyéniség hű képmását; továbbá egy nagy
villásreggeli az ő portájukon; s ez a nagy reggeli alkalmat nyújt
egy régi ismeretség felújítására és egy új fejezet megkezdésére 148

TIZENHATODIK FEJEZET 159melyben annyi minden történik,
hogy pár szóval el sem lehet mondani 159

TIZENHETEDIK FEJEZET 173mely azt igazolja, hogy a meghűlés bizonyos esetekben
a találékony elmét fokozott tevékenységre ösztönzi 173

TIZENNYOLCADIK FEJEZET 179amely kétféle dolgot bizonyít röviden - először a sírógörcs hatalmát,
másodszor pedig a látszat bizonyító erejét 179

TIZENKILENCEDIK FEJEZET 187Egy kellemes nap, amely kellemetlenül végződik 187

HUSZADIK FEJEZET 198amelyből kitűnik, hogy Dodson és Fogg urak mennyire értik a hivatásukat,
írnokaik mennyire kedvelik a szórakozást; továbbá, hogy milyen megható
találkozás folyt le Weller úr és rég nem látott apja közt; végül, hogy milyen jeles
emberek gyűltek össze a Szarkában, és hogy milyen remek fejezet lesz a következő 198

HUSZONEGYEDIK FEJEZET 211melyben az öreg Jack Bamber nekiiramodik kedvenc témájának
és elmeséli egy furcsa ügyfél történetét 211

HUSZONKETTEDIK FEJEZET 223Pickwick úr Ipswichbe utazik, ahol regényes kalandba keveredik egy
javakorabeli hölggyel, aki sárga papírtekercset visel a hajában 223

HUSZONHARMADIK FEJEZET 235melyben Samuel Weller kezd nekigyürkőzni,
hogy Trotter úrral szemben lerója régi tartozását 235

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET 242amelyben Peter Magnus urat gyötörni kezdi a féltékenység, a javakorabeli hölgyet
pedig a félelem, s ez a pickwickistákat a törvény karmai közé juttatja 242

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET 254mely egyéb mulatságos dolgok közt elmondja, hogy milyen méltányos
és pártatlan volt Nupkins úr; hogyan dobta vissza Samuel Weller
Job Trotter toll-labdáját ugyanolyan erővel, mint ahogy hozzávágták;
s azonfelül még egy dolgot, mely megtalálható lesz a kellő helyen 254

HUSZONHATODIK FEJEZET 269mely röviden beszámol a Bardell kontra Pickwick pör további fejleményeiről 269

HUSZONHETEDIK FEJEZET 274Samuel Weller elzarándokol Dorkingba és találkozik a mostohaanyjával 274

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET 282amely egy vidám karácsonyi fejezet, s egy lakodalomról szól, azonfelül
egyéb mulatságokról, amelyeket a mai romlott időkben már nem
tartanak meg olyan lelkiismeretesen, bár a maguk nemében
éppen olyan dicséretes szokások, mint maga a házasodás 282

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET 297A sírásó története, akit elvittek a rosszlelkek 297

II. KÖTET 304

HARMINCADIK FEJEZET 305

Hogyan ismerkedtek meg és miképp barátkoztak össze a pickwickisták
két derék fiatalemberrel, akik tudományos pályán működnek;
hogyan szórakoztak a jégen; s miként végződött a látogatásuk 305

HARMINCEGYEDIK FEJEZET 314melyben nem esik szó egyébről, mint a törvényről
és különböző kiváló jogtudósokról 314

HARMINCKETTEDIK FEJEZET 326mely az udvari tudósításoknál is sokkal részletesebben számol be
egy legénylakomáról, Bob Sawyer úr lakásán, a Borough-ban 326

HARMINCHARMADIK FEJEZET 336Idősb Weller úr kritikai véleményt mond az irodalmi stílusról,
és fiának, Samuelnek segítségével egy kis elégtételt szerez
magának a vörös orrú tisztelendő úrral szemben 336

HARMINCNEGYEDIK FEJEZET 348mely kizárólag a nevezetes Bardell kontra Pickwick pör
kimerítő és hű leírásával foglalkozik 348

HARMINCÖTÖDIK FEJEZET 366melyben Pickwick úr legokosabbnak véli,
ha elutaznak Bathba, minélfogva el is utaznak 366

HARMINCHATODIK FEJEZET 378mely főképpen Bladud herceg legendájának egy hiteles változatáról szól,
továbbá egy roppant különös balesetről, amely Winkle úrral történt 378

HARMINCHETEDIK FEJEZET 386mely becsülettel kimagyarázza Weller úr távollétét egy estély leírásával,
amelyre hivatalos volt, s ahol meg is jelent; elmondja továbbá, hogy
Pickwick úr milyen fontos és kényes természetű titkos küldetéssel bízta meg 386

HARMINCNYOLCADIK FEJEZET 396amelyből megtudjuk, hogy Winkle úr
milyen szépen került csöbörből vödörbe 396

HARMINCKILENCEDIK FEJEZET 406Samuel Weller urat szerelmi postával bízzák meg s ő el is jár küldetésében;
hogy milyen sikerrel, az hamarosan kiderül majd 406

NEGYVENEDIK FEJEZET 417mely Pickwick urat az élet nagy drámájának
egy új és nem érdektelen színterére vezeti el 417

NEGYVENEGYEDIK FEJEZET 426Mi történt Pickwick úrral a Fleet-börtönben, milyen
foglyokkal találkozott és hogyan töltötte az éjszakát 426

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET 435amely az előbbi fejezethez hasonlóan igazolja azt a régi közmondást,
hogy balsorsában furcsa lakótársakkal ismerkedik meg az ember.
Egyúttal egy rendkívüli és meglepő kijelentést is tartalmaz,
melyet Pickwick úr tett Weller úrnak 435

NEGYVENHARMADIK FEJEZET 446melyből megtudjuk, hogy került Samuel Weller úr csávába 446

NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET 456amely a Fleet-börtönben lefolyt különböző kisebbrendű eseményekről szól,
valamint Winkle úr rejtélyes viselkedéséről; továbbá elmondja,
hogy miként szabadult ki végül a Kancellária foglya 456

NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET 466amely leírja, hogy Samuel Weller úr miképpen lett tanúja egy
megható családi jelenetnek. Pickwick úr egy körutazást tesz
a kis világban, ahol lakik, és elhatározza, hogy a jövőben
olyan ritkán fog belevegyülni, amennyire csak lehetséges 466

NEGYVENHATODIK FEJEZET 478mely beszámol egy gyengéd és megható, de azért némiképpen mulatságos jelenetről,
melynek Dodson és Fogg urak voltak a szerzői és végrehajtói 478

NEGYVENHETEDIK FEJEZET 486mely főképp üzleti ügyeknek van szentelve, s azt bizonyítja, hogy
itt e földön a haszon Dodson és Fogg uraké. Winkle úr furcsa
körülmények között ismét előkerül, Pickwick úr jó szíve
pedig erősebbnek bizonyul, mint a makacssága 486

NEGYVENNYOLCADIK FEJEZET 495amely beszámol arról, miként igyekezett Pickwick úr
Samuel Weller segítségével Benjamin Allen szívét
meglágyítani és Robert Sawyer haragját lecsillapítani 495

NEGYVENKILENCEDIK FEJEZET 505A vigéc nagybátyjának a története 505

ÖTVENEDIK FEJEZET 517Hogyan járt el Pickwick úr a küldetésében, s miként
kapott mindjárt az elején egy váratlan segítőtársat 517

ÖTVENEGYEDIK FEJEZET 528amelyben Pickwick úr találkozik egy régi ismerősével,
s az olvasó ennek a szerencsés véletlennek köszönheti
az alább következő érdekfeszítő részleteket, amelyek
két tekintélyes és hatalmas közéleti férfiúról szólnak 528

ÖTVENKETTEDIK FEJEZET 539mely előadja, hogy milyen komoly fordulat állt be a Weller családban,
továbbá beszámol a vörös orrú Stiggins úr korai bukásáról 539

ÖTVENHARMADIK FEJEZET 548Jingle úr és Job Trotter búcsúlátogatása; továbbá egy dolgos nap
a Gray’s Inn Square-en; végül pedig kopogtatnak Perkerék ajtaján 548

ÖTVENNEGYEDIK FEJEZET 558amely néhány adattal szolgál a szörnyű dörömbölésre és egyebekre vonatkozólag;
továbbá bizonyos érdekes felvilágosításokkal Snodgrass úrról és egy fiatal hölgyről;
amely felvilágosítások éppenséggel nem közömbösek történetünk szempontjából 558

ÖTVENÖTÖDIK FEJEZET 570Solomon Pell úr egy kocsisokból összeválogatott bizottság
segédletével eligazítja idősb Weller úr ügyeit 570

ÖTVENHATODIK FEJEZET 579Pickwick úr fontos tanácskozást tart Samuel Wellerrel, akinek szülőatyja
is jelen van. Váratlanul betoppan egy dohányszín ruhás öregúr 579

ÖTVENHETEDIK FEJEZET 588amelyben a Pickwick Klub végleg feloszlik, és a történet
mindenkinek a megelégedésére véget ér 588

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə