İnzibati hüquq” fənnindən test Bütün testlərdə düzgün cavab a bəndində yazılmışdır

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.9 Mb.
səhifə3/9
tarix04.06.2018
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

113. İnzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri alan dövlət qulluqçusu hansı statusa malikdir?

a) dövlət vəzifəli şəxsi

b) vəzifəli şəxs

c) dövlət qulluğunun vəzifəli şəxsi

d) dövlət məmuru

e) elitar dövlət qulluqçusu114. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi nəyin səviyyəsini göstərir?

a) dövlət qulluqçusunun ixtisas səviyyəsini

b) dövlət qulluqçusunun təhsil səviyyəsini

c) dövlət qulluqçusunun vəzifəsinin təsnifatını

d) dövlət qulluqçusunun məsuliyyət səviyyəsini

e) dövlət qulluqçusunun səlahiyyət həddini115. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi dövlət qulluqçusuna hansı hüquqlar verir?

a) inzibati vəzifə tutmaq, vəzifə maaşına əlavə haqq almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək

b) inzibati vəzifə tutmaq və dövlət orqanının fəaliyyətinə rəhbərlik etmək

c) inzibati vəzifə tutmaq və toxunulmazlıq statusuna malik olmaq

d) inzibati vəzifə tutmaq və qulluqda yüksəliş

e) inzibati vəzifə tutmaq və tam dövlət təminatında olmaq

116. İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçuları üçün ən kiçik ixtisas dərəcəsi hansıdır?

a) kiçik dövlət qulluqçusu

b) sıravi dövlət qulluqçusu

c) adi dövlət qulluqçusu

d) 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu

e) 5-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

117. İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçuları üçün ən yüksək ixtisas dərəcəsi hansıdır?

a) həqiqi dövlət müşaviri

b) ali dövlət müşaviri

c) baş dövlət müşaviri

d) böyük dövlət müşaviri

e) 1-ci dərəcə dövlət müşaviri

118. İnzibati vəzifələrin birinci təsnifatı üzrə hansı ixtisas dərəcələri verilir?

a) həqiqi dövlət müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri və 2-ci dərəcə dövlət müşaviri

b) dövlət qulluğunun həqiqi müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri və 2-ci dərəcə dövlət müşaviri

c) baş dövlət müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri və 2-ci dərəcə dövlət müşaviri

d) böyük dövlət müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri və 2-ci dərəcə dövlət müşaviri

e) dövlət qulluğunun baş müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri və 2-ci dərəcə dövlət müşaviri

119. İnzibati vəzifələrin doqquzuncu təsnifatı üzrə hansı ixtisas dərəcələri verilir?

a) 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu, kiçik dövlət qulluqçusu

b) 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu və kiçik dövlət qulluqçusu

c) 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu və 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu

d) 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu və 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

e) 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu və 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu

120. Yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçuları üçün ən kiçik ixtisas dərəcəsi hansıdır?

a) dövlət qulluğunun kiçik referenti

b) dövlət qulluğunun referenti

c) dövlət qulluğunun sıravi referenti

d) dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti

e) dövlət qulluğunun 5-ci dərəcə referenti

121. Yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçuları üçün ən yüksək ixtisas dərəcəsi hansıdır?

a) dövlət qulluğunun baş referenti

b) dövlət qulluğunun böyük referenti

c) dövlət qulluğunun yuxarı referenti

d) dövlət qulluğunun ali referenti

e) dövlət qulluğunun həqiqi referenti

122. Hansı ixtisas dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən verilir?

a) 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri

b) 2-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri

c) 1-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri

d) dövlət qulluğunun baş müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri

e) yalnız həqiqi dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi

123. Dövlət qulluğunun baş müşaviri və ondan aşağı olan ixtisas dərəcələri kim tərəfindən verilir?

a) müvafiq dövlət orqanının rəhbəri

b) müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri

c) Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri

d) Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının sədri

e) Baş nazir

124. Aşağıdakılardan hansı intizam tənbehi tədbiri kimi dövlət qulluqçusu barəsində tətbiq edilə bilməz?

a) bir il müddətinədək mükafatdan məhrum etmə

b) bir il müddətinədək vəzifə maaşının 5 faizindən 30 faizinədək azaldılması

c) həmin təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilməsi

d) daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilməsi

e) ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması

125. Dövlət qulluqçularına intizam tənbehi müvafiq əsaslar aşkar edildiyi gündən hansı müddətdə verilə bilər?

a) bir ay keçənədək

b) üç ay keçənədək

c) altı ay keçənədək

d) bir il keçənədək

e) iki il keçənədək

126. Dövlət qulluqçusuna intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi barədə əmrdən hansı müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına şikayət vermək olar?

a) əmrin imzalandığı gündən 7 iş günü müddətində

b) əmrin imzalandığı gündən 5 iş günü müddətində

c) əmrin imzalandığı gündən 3 iş günü müddətində

d) əmrin imzalandığı gündən 14 iş günü müddətində

e) əmrin imzalandığı gündən 21 iş günü müddətində

127. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı neçə yaşa çatdıqda dövlət qulluğuna qəbul edilə bilər?

a) 16 yaşına

b) 14 yaşına

c) 18 yaşına

d) 20 yaşına

e) 21 yaşına

128. Aşağıdakılardan hansı dövlət qulluğuna qəbul olunmaq istəyən şəxslər üçün məcburi tələblər sırasına aid deyil?

a) nikahda olmaq

b) müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olmaq

c) 16 yaşa çatmaq

d) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq

e) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini sərbəst bilmək

129. Kimlər dövlət qulluğuna qəbul edilə bilməz?

a) məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmiş vətəndaşlar

b) hərbi xidmət keçməmiş vətəndaşlar

c) azı beş il iş stajı olmayan vətəndaşlar

d) Azərbaycan Respublikasında on ildən az daimi yaşayan vətəndaşlar

e) sadalananların hamısı

130. Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsininn mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması zamanı hansı məlumatlar araşdırılmır?

a) şəxsi (ailə) həyatın təfsilatı barədə məlumatlar

b) şəxsin bilavasitə tabeliyində və ya nəzarəti altında işləyəcəyi vəzifəli şəxslə yaxın qohumluq və ya qudalıq əlaqəsinin olub-olmaması barədə məlumatlar

c) şəxsin əvvəllər məhkum olub-olmaması barədə məlumatlar

d) şəxsin mülkiyyəti barədə məlumatlar

e) göstərilən məlumatların hamısı yoxlanmalıdır

131. Dövlət qulluğuna qəbul hansı yollarla həyata keçirilir?

a) müsabiqə və ya müsahibə əsasında

b) yalnız müsabiqə əsasında

c) yalnız müsahibə əsasında

d) azı iki dövlət qulluqçusunun zəmanəti ilə

e) ali məktəblərin göndərişi əsasında

132. İnzibati vəzifələrin birinci - beşinci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması hansı yollarla həyata keçirilir?

a) müsahibə keçirilməklə və ya qulluqda yüksəliş yolu ilə

b) müsabiqə və ya müsahibə əsasında

c) yazılı test imtahanları vasitəsilə

d) şifahi söhbət əsasında

e) Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının razılığı ilə

133. İnzibati vəzifələrin altıncı - doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması hansı yollarla həyata keçirilir?

a) müsabiqə və ya müsahibə yolu ilə

b) müsahibə keçirilməklə və ya qulluqda yüksəliş yolu ilə

c) qulluqda yüksəliş yolu ilə

d) yuxarı dövlət orqanının göndərişi ilə

e) Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın göndərişi ilə

134. Dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin altıncı - doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin hansı yolla tutulması barədə qərarı kim qəbul edir?

a) həmin dövlət orqanı rəhbəri

b) yuxarı dövlət orqanı rəhbəri

c) Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın rəhbəri

d) Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının rəhbəri

e) Prezident

135. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında və yerli icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəliklərində inzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulması hansı yollarla həyata keçirilir?

a) yalnız müsahibə yolu ilə

b) yalnız müsabiqə yolu ilə

c) yalnız test imtahanları vasitəsilə

d) yalnız qulluqda yüksəliş yolu ilə

e) həmin dövlət orqanı rəhbərinin qərarı əsasında müsabiqə, müsahibə və ya qulluqda yüksəliş yolu ilə

136. Barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları inzibati vəzifələrin tutulması üçün müsahibəyə və müsabiqəyə buraxıla bilərlərmi?

a) onlar bir il ərzində müsahibəyə və müsabiqəyə buraxılmırlar

b) onlar iki il ərzində müsahibəyə və müsabiqəyə buraxılmırlar

c) onlar üç il ərzində müsahibəyə və müsabiqəyə buraxılmırlar

d) onlar Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının razılığı ilə müsahibəyə və müsabiqəyə buraxıla bilərlər

e) onlar Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın razılığı ilə müsahibəyə və müsabiqəyə buraxıla bilərlər

137. Müvafiq dövlət orqanı vakant olan vəzifələr barədə Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya hansı müddətdə məlumat verməlidir?

a) ən azı ayda bir dəfə

b) ən azı üç ayda bir dəfə

c) ən azı altı ayda bir dəfə

d) ən azı doqquz ayda bir dəfə

e) ildə bir dəfədən az olmayaraq

138. Müsabiqə nədən ibarət olur?

a) test imtahanından və müsahibədən

b) test imtahanından və yazılı imtahandan

c) yazılı imtahandan və müsahibədən

d) test imtahanından, yazılı imtahandan və müsahibədən

e) yazılı imtahandan, müsahibədən və kollokviumdan

139. Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün hansı müddətdə dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunurlar?

a) 5 iş günü müddətində

b) 7 iş günü müddətində

c) 3 iş günü müddətində

d) 10 iş günü müddətində

e) 15 iş günü müddətində

140) Vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunmuş namizədlər dövlət qulluğuna hansı qisimdə qəbul olunurlar?

a) stajçı kimi

b) sınaqçı kimi

c) müvəqqəti dövlət qulluqçusu kimi

d) daimi dövlət qulluqçusu kimi

e) kiçik dövlət qulluqçusu kimi

141. Dövlət qulluğunda iş vaxtı həftədə neçə saatdır?

a) 40 saat

b) 41 saat

c) 42 saat

d) 36 saat

e) 35 saat

142. Qulluq üçün zəruri olduqda dövlət orqanının rəhbəri müstəsna hallarda iş vaxtını ayda əvəzi ödənilmədən nə qədər artıra bilər?

a) 5 saata qədər

b) 3 saata qədər

c) 7 saata qədər

d) 10 saata qədər

e) 15 saata qədər

143. Dövlət məvacibi nədir?

a) dövlət qulluqçusuna pul ilə ödənilən haqdır

b) dövlət qulluqçusuna verilən mükafatdır

c) dövlət qulluqçusuna verilən əlavə maahdır

d) dövlət qulluqçusuna verilən müavinətdir

e) dövlət qulluqçusuna verilən pensiyadır

144. Dövlət məvacibi hansı hissələrdən ibarətdir?

a) vəzifə maaşından, mükafatlardan və vəzifə maaşına əlavələrdən

b) vəzifə maaşından və sosial sığorta haqlarından

c) vəzifə maaşından və ezamiyyə xərclərindən

d) vəzifə maaşından və qulluq stajına görə əlavələrdən

e) vəzifə maaşından, ezamiyyət xərclərindən və qulluq stajına görə əlavələrdən

145. Dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqq hansı vaxtdan verilməyə başlanır?

a) xidmətin ikinci ilindən

b) xidmətin üçüncü ilindən

c) xidmətin dördüncü ilindən

d) xidmətin beşinci ilindən

e) xidmətin birinci ilindən

146. İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun illik haqqı ödənilən əsas məzuniyyət müddəti neçə gündür?

a) 30 təqvim günü

b) 30 iş günü

c) 45 təqvim günü

d) 21 təqvim günü

e) 21 iş günü

147. Dövlət qulluqçusunun pensiyasının məbləği hansı amillərdən asılıdır?

a) dövlət qulluğunda xidmət illərindən və dövlət məvacibinin məbləğindən

b) yalnız dövlət məvacibinin məbləğindən

c) yalnız dövlət qulluğunda xidmət illərindən

d) dövlət məvacibinin məbləğindən və dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsindən

e) dövlət məvacibinin məbləğindən və dövlət qulluqçusunun vəzifəsindən

148. Dövlət qulluqçusuna dövlət pensiyası verilməsi üçün lazım olan xidmət illərinin minimum həddi neçə ildir?

a) 5 il


b) 10 il

c) 15 il


d) 20 il

e) 25 il

149. Aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçusu üçün təminatlar sırasına daxil deyil?

a) xidməti mənzil, nəqliyyat və bağ evi

b) lazımi qulluq şəraiti

c) haqqı ödənilən məzuniyyət

d) dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin icbari tibbi sığortası

e) müvafiq istiqamət üzrə əlavə təhsilalma

150. Aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçusunun əlavə təhsil alması üçün əsas hesab olunmur?

a) müvafiq ali təhsilin olmaması

b) dövlət qulluğunda daha yüksək vəzifəyə təyin edilməsi

c) dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının siyahısına daxil edilməsi

d) dövlət qulluqçusunun attestasiyası və ya onun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi

e) dövlət qulluqçusunun şəxsi təşəbbüsü

151. İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti nə zaman qiymətləndirilir?

a) hər təqvim ilinin sonunda

b) hər iki ildən bir

c) hər üç ildən bir

d) hər dörd ildən bir

e) hər beş ildən bir

152. Dövlət qulluqçusunun fəaliyyətini kim qiymətləndirir?

a) onun bilavasitə rəhbəri

b) yuxarı orqanın rəhbəri

c) Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın nümayəndəsi

d) Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının nümayəndəsi

e) qiymətləndirmə üzrə xüsusi komissiya

153. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə aşağıdaki qiymətlərdən hansı verilə bilməz?

a) qeyri-qənaətbəxş

b) qeyri-kafi

c) kafi


d) yaxşı

e) əla


154. Dövlət qulluqçusunun attestasiyasının nəticələri əsasında attestasiya komissiyası aşağıdakı qiymətlərdən hansını verə bilər?

a) tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir

b) vəzifəsinin öhdəsindən gəlir

c) vəzifəsini əla yerinə yetirir

d) vəzifəsini yaxşı yerinə yetirir

e) vəzifəsini qənaətbəxş yerinə yetirir

155. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu normativ hüquqi aktın tətbiqinə hansı orqan nəzarət edir?

a) Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası

b) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

c) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası

d) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

e) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

156. Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının hüquqi statusu necədir?

a) dövlət orqanı deyil və onun üzvləri öz səlahiyyətlərini ictimai əsaslarla həyata keçirirlər

b) müstəqil dövlət orqanıdır

c) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır

d) Prezident Administrasiyasını şöbəsidir

e) Prezidentin yuxarı icra orqanıdır

157. Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının neçə üzvü var?

a) 18 üzvü

b) 16 üzvü

c) 14 üzvü

d) 12 üzvü

e) 20 üzvü

158. Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının neçə üzvünü Prezident təyin edir?

a) 6 üzvünü

b) 9 üzvünü

c) 12 üzvünü

d) 18 üzvünü

e) 20 üzvünü

159. Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının neçə üzvünü Milli Məclisin sədri təyin edir?

a) 6 üzvünü

b) yarısını

c) hamısını

d) 5 üzvünü

e) 3 üzvünü

160. Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının neçə üzvünü Konstitusiya Məhkəməsinin sədri təyin edir?

a) 6 üzvünü

b) 3 üzvünü

c) 2 üzvünü

d) 1 üzvünü

e) heç birini

161. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların tətbiqini təşkil edən orqan hansıdır?

a) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

b) Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası

c) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası

d) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

e) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

162. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya aşağıdakılardan hansına aiddir?

a) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı

b) Milli Məclisin komissiyası

c) müstəqil dövlət orqanı

d) idarələrarası qurum

e) qeyri-hökumət təşkilatı

163. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi hansı normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir?

a) Azərbaycan Respublikasının İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndən

b) Azərbaycan Respublikasının İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndən və in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən digər qanunlardan

c) Azərbaycan Respublikasının İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndən

d) Azərbaycan Respublikasının İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­ndən və in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən digər qanunlardan

e) Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən bütün normativ-hüquqi aktlarından

164. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinin vəzifələrinə aid deyil?

a) inzibati xəta törətmiş şəxsin qanuna uyğun olaraq cəzalandırılmasını təmin etmək

b) ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi qorumaq

c) idarəçilik qaydalarını qorumaq

d) qanunçuluğu möhkəmləndirmək

e) inzibati xətaların qarşısını almaq

165. İnziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən və in­­ziba­­ti xətalar tö­­rət­­miş şəx­­sin tənbeh edil­­mə­­si­­ni nə­­zər­­də tutan qanunlar han­­sı hal­­lar­­da İnzi­­ba­­ti Xə­­ta­­lar Mə­­cəl­­lə­­si­­nə daxil olun­­ma­­dan tət­­biq edi­­lə bi­­lər?

a) in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən və in­­ziba­­ti xətalar tö­­rət­­miş şəx­­sin tənbeh edil­­mə­­si­­ni nə­­zər­­də tutan qanunlar yal­­nız İXM-ə daxil olun­­duq­­dan son­­ra tət­­biq edi­­lə bi­­lər

b) in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən və in­­ziba­­ti xətalar tö­­rət­­miş şəx­­sin tənbeh edil­­mə­­si­­ni nə­­zər­­də tutan qanunlar yal­­nız föv­­qə­­la­­də və­­ziy­­yət za­­ma­­nı İXM-ə daxil olun­­ma­­dan tət­­biq edi­­lə bi­­lər

c) in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən və in­­ziba­­ti xətalar tö­­rət­­miş şəx­­sin tənbeh edil­­mə­­si­­ni nə­­zər­­də tutan qanunlar yal­­nız hər­­bi və­­ziy­­yət za­­ma­­nı İXM-ə daxil olun­­ma­­dan tət­­biq edi­­lə bi­­lər

d) in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən və in­­ziba­­ti xətalar tö­­rət­­miş şəx­­sin tənbeh edil­­mə­­si­­ni nə­­zər­­də tutan qanunlar sank­­si­­ya ki­­mi yal­­nız in­­zi­­ba­­ti xə­­bər­­dar­­lıq və ya cə­­ri­­mə nə­­zər­­də tu­­tu­­lan hal­­lar­­da İXM-ə daxil olun­­ma­­dan tət­­biq edi­­lə bi­­lər

e) Nax­­çı­­van MR-nın in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yət mü­­əy­­yən edən və in­­ziba­­ti xətalar tö­­rət­­miş şəx­­sin tənbeh edil­­mə­­si­­ni nə­­zər­­də tutan qanunları İXM-ə daxil olun­­ma­­dan tət­­biq edi­­lə bi­­lər

166. İnziba­­ti xətalar qanunveri­­ci­­li­­yi­­nin analogiya üz­­rə tət­­bi­­qi­­nə han­­sı hal­­lar­­da yol veri­­lir?

a) in­­ziba­­ti xətalar qanunveri­­ci­­li­­yi­­nin analogiya üz­­rə tət­­bi­­qi­­nə yol veril­­mir

b) in­­ziba­­ti xətalar qanunveri­­ci­­li­­yi­­nin analogiya üz­­rə tət­­bi­­qi­­nə yal­­nız föv­­qə­­la­­də və­­ziy­­yət za­­ma­­nı yol ve­­ri­­lir

c) in­­ziba­­ti xətalar qanunveri­­ci­­li­­yi­­nin analogiya üz­­rə tət­­bi­­qi­­nə yal­­nız hər­­bi və­­ziy­­yət za­­ma­­nı yol ve­­ri­­lir

d) ba­­rə­­sin­­də in­­zi­­ba­­ti xə­­bər­­dar­­lıq və ya cə­­ri­­mə nə­­zər­­də tu­­tu­­lan xə­­ta­­la­­ra ox­­şar əməl­­lə­­rə gö­­rə in­­ziba­­ti xətalar qanunveri­­ci­­li­­yi­­nin analogiya üz­­rə tət­­bi­­qi­­nə yol ve­­ri­­lir

e) ba­­rə­­sin­­də in­­zi­­ba­­ti həbs nə­­zər­­də tu­­tu­­lan­­lar­­dan baş­­qa, bü­­tün di­­gər xə­­ta­­la­­ra ox­­şar əməl­­lə­­rə gö­­rə in­­ziba­­ti xətalar qanunveri­­ci­­li­­yi­­nin analogiya üz­­rə tət­­bi­­qi­­nə yol ve­­ri­­lir

167. İnzibati xətalar qanunvericiliyinin geriyə qüvvəsi varmı?

a) inzibati xətalara görə məsuliyyəti yüngülləşdirən və ya onu aradan qaldıran normativ-hüquqi aktların geriyə qüvvəsi vardır

b) inzibati xətalara görə məsuliyyət müəyyən edən və ya məsuliyyəti gücləndirən normativ-hüquqi aktların geriyə qüvvəsi vardır

c) yalnız fövqəladə və hərbi vəziyyət zamanı inzibati xətalar qanunvericiliyinin geriyə qüvvəsi vardır

d) inzibati xətalar qanunvericiliyinin bütün hallarda geriyə qüvvəsi vardır

e) inzibati xətalar qanunvericiliyinin heç bir halda geriyə qüvvəsi yoxdur

168. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə in­­zi­­ba­­ti xə­­ta nədir?

a) İXM ilə qorunan ic­­tim­­ai müna­­si­­bət­­lə­­rə qəsd edən, hüquq­­azidd olan, təq­­sir­­li sayılan (qəs­­dən və ya ehtiyat­­sız­­lıq üzün­­dən tö­­rə­­di­­lən) və in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olan əməl (hə­­rə­­kət və ya hə­­rə­­kət­­siz­­lik)

b) İXM ilə qorunan ic­­tim­­ai müna­­si­­bət­­lə­­rə qəsd edən, hüquq­­azidd olan və təq­­sir­­li sayılan (qəs­­dən və ya ehtiyat­­sız­­lıq üzün­­dən tö­­rə­­di­­lən) əməl (hə­­rə­­kət və ya hə­­rə­­kət­­siz­­lik)

c) İXM ilə qorunan ic­­tim­­ai müna­­si­­bət­­lə­­rə qəsd edən, ic­­ti­­ma­­i təh­­lü­­kə­­li olan, təq­­sir­­li sayılan (qəs­­dən və ya ehtiyat­­sız­­lıq üzün­­dən tö­­rə­­di­­lən) və in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olan əməl (hə­­rə­­kət və ya hə­­rə­­kət­­siz­­lik)

d) qa­­nun­­ve­­ri­­ci­­lik­­lə qorunan ic­­tim­­ai müna­­si­­bət­­lə­­rə qəsd edən, hüquq­­azidd olan, təq­­sir­­li sayılan (qəs­­dən və ya ehtiyat­­sız­­lıq üzün­­dən tö­­rə­­di­­lən) və məsu­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olan əməl (hə­­rə­­kət və ya hə­­rə­­kət­­siz­­lik)

e) cəmiyyətdəki ic­­tim­­ai müna­­si­­bət­­lə­­rə qəsd edən, hüquq­­azidd olan, təq­­sir­­li sayılan (qəs­­dən və ya ehtiyat­­sız­­lıq üzün­­dən tö­­rə­­di­­lən) və məsu­­liy­­yə­­tə sə­­bəb olan əməl (hə­­rə­­kət və ya hə­­rə­­kət­­siz­­lik)

169. Fi­­zi­­ki şəxs­­lər han­­sı yaş­­dan in­­ziba­­ti məsu­­liy­­yə­­tə cəlb olu­­na bi­­lər?

a) 16 yaş­­dan

b) 15 yaş­­dan

c) 14 yaş­­dan

d) 18 yaş­­dan

e) 17 yaş­­dan

170. İn­­zi­­ba­­ti xə­­ta han­­sı hal­­lar­­da qəs­­dən tö­­rə­­dil­­miş he­­sab olu­­nur?

a) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) hü­­qu­­qa­­zidd xa­­rak­­te­­ri­­ni dərk et­­miş, onun zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lə­­ri­­ni qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş və bun­­la­­rı ar­­zu et­­miş­­dir­­sə

b) in­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lər ve­­rə bi­­lə­­cə­­yi im­­ka­­nı­­nı qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş­­ və bun­­la­­rı ar­­zu et­­miş­­dir­­sə

c) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs öz əmə­­li­­nin (hə­­rə­­kə­­ti­­nin və ya hə­­rə­­kət­­siz­­li­­yi­­nin) zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lər ve­­rə bi­­lə­­cə­­yi im­­ka­­nı­­nı qa­­baq­­ca­­dan gör­­müş­­ və be­­lə nə­­ti­­cə­­lə­­rin baş ver­­mə­­si­­nə şü­­ur­­lu su­­rət­­də yol ver­­miş­­dir­­sə

d) in­­zi­­ba­­ti xə­­ta tö­­rət­­miş şəxs zə­­rər­­li nə­­ti­­cə­­lə­­rin baş ve­­rə­­cə­­yi­­ni qa­­baq­­ca­­dan gö­­rə bil­­mə­­li və gör­­mə­­li ol­­du­­ğu hal­­da, on­­la­­rı gör­­mə­­miş­­ və bununla da be­­lə nə­­ti­­cə­­lə­­rin baş ver­­mə­­si­­nə şü­­ur­­lu su­­rət­­də yol ver­­miş­­dir­­səDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə