Könüldən keçənlərYüklə 1,4 Mb.
səhifə4/8
tarix19.10.2017
ölçüsü1,4 Mb.
#1067
1   2   3   4   5   6   7   8

09.09.2014, saat 15:30


HANSINI?
İstərəm bir gül dərəm,

Çiçəklərdən hansını?

Hansı tez dillənərsə,

Dinməsə heç hansını.15.09.2014, saat 22:25

GÖRƏNDƏ
Elə indi, bu zaman,

Can qalmadı görəndə.

Ağlım başımdan getdi,

Bu ceyranı görəndə.


Qənirsizsən, gözəlsən,

Gül-çiçəkdən əzəlsən.

Ürəyimi əzərsən,

Ceyran, səni görəndə.


Sabir Binnət zar-zarı,

Həsrətdə ahı-zarı.

Gəlmədi könül yarı,

Sevgisini görəndə.15.09.2014, saat22:00

Bu dünyada doymadım
Uğurlu yol, özün bilən yaxşıdır,

Eşqindən ki, bu dünyada doymadım.

Görən hara gedir belə bu fayton,

Hec olmasa, bir məktub da qoymadın?17.09.2014, saat 21:10
0 təkdi
O mənə bıçaq cəkdi,

Eşqimdə var, o təkdi.

Hərgah nəyi unutsam,

Qəlbimə toxum əkdi.16.09.2014, saat16:10
* * *
Allah qəlbimi qırsın,

Çox incə və kövrəkdir.

Belə də bir şey deyil.

Hər xırda bir təklifə,

Tezcə edirəm meyil.

17.09.2014, saat 14:45
Tənha deyirəm
Sənsiz bu dünyada gərək deyiləm,

Onsuz da sözümü tənha deyirəm.

Dikmişəm gözümü, arzu-meyiləm,

Bəlkə, sən boylandın mən olmayanda.20.09.2014, saat 22:50.

Leysan tökə
Kim üçündür, belə kinli baxışlar?

Leysan tökə, yumaq ücün yagışlar.

Tökdüm belə uğurunda göz suyun,

Göl yaratdı, göz damlası axışlar.20.09.2014, saat 18:30

Bir gül gördüm
Bir gül gördüm al yamacda,

Ürəyimi o gül aldı.

Əl atdIm ki, gülü dərəm,

Dərilməmiş gül saraldı.18.02.2014

Bir arayardın
Hədiyyə istəmək asanmı məgər?

Axtarıb-axtarıb, bir arayardın.

Könlüm bir hədiyyə olsaydı əgər,

Onu coxdan sənə bagışlayardım.20.08.2014, saat 10:40
YETİR
İlahi, indi gördüyüm

Yuxumu özümə yetir.

Ya o gözəli nəsib et,

Ya da ki ömrümü bitir.


Gül ətirli qoxusunu,

Mələk kimi yuxusunu.

Sevgi dolu duyğusunu,

Allah özün mənə yetir.


Sabir dəli olmasınmı?

Yar eşqinə dolmasınmı?

Bir çiçəyə qonmasınmı?

Allah, onu özün yetir.22.09.2014, saat 03:20.

Darıxıram
Hərdənbir karıxıram.

Nədənsə darıxıram,

Elə bil ki, içimdən,

Özümə yanıxıram.03.09.2014, saat 12:43
Hə sözü
Gül dərərəm göy çəməndən,

Gəl gen gəzmə, gülüm, məndən.

Heç bilmirəm necə deyim,

Bir “hə” sözü bilim səndən.Qoşuluram
Mələklərin arasında olarsan,

Qoşularam, sıranızdan taparsan.

Aparasız hara, lazımdır ora,

Düz-irəmə, əl-catmaza atarsan.* * *

Bir xəyal canlandı sanki sinəmdə,

Dəniz də gözəldi, inan ki, sən də.

24 sentyabr, saat 18:25

SALAMLAR
Sabahınız xeyirlərlə açılsın.

Bəd əməllər, uğrunuzdan qaçılsın.

İşinizə uğurlardır diləyim,

Üzünüzə sevgi nuru saçılsın.22.09.2014, saat 05: 55

EYLƏMƏ
Duyursan ki, səni sevdim,

O qədər də naz eyləmə.

Nə hə dedin, nə yox dedin,

Ümidimi az eyləmə.


Ay bivəfa, meyil saldım,

Əndamına baxıb yandım.

Naz-qəmzənə alovlandım,

Canın yansın, naz eyləmə.


Sabir Binnət sənə heyran,

Sən, ay gözəl, nazlı ceyran.

Canım sənə olsun qurban,

Gəl sən canın, naz eyləmə.02.10.2014, saat17:55

Dillənsənə
Qurban sənin dillərinə,

Bir sən mənə dillənsənə.

Qulaq asım səslərinə,

Bir səsimə səs versənə.02.10.2014, saat 17: 35
QALDI
De, mən sənə niyə baxdım?

Əndamında gözüm qaldı.

Bu məqamla döndü taxtım,

Ürəyimdə sözüm qaldı.


Gülüşündən doymaq olmaz,

Nədir belə bu qədər naz.

Busə alan, vallah, doymaz,

Dözməsəm də, dözüm qaldı.


Sabir Binnət dünyasında,

Səmasında, dəryasında.

Sən heç belə duymasan da,

Sənliyində özü qaldı.11.10.2014, saat 22:00

Sahil olaydım
Sən bir dəniz olaydın,

Mən bir sahil olaydım.

Dalğalanıb, çırpılıb,

Ürəyimə dolaydın.12.10.2014, saat 00:25
Sevgi
Sevgi azaddır, quş kimi,

Heç kim onu tuta bilməz.

Düz ovçunun tüfəngindən,

Yana qaçıb, uça bilməz.12.10.2014, saat 20:20

Ünvanladım
Salamlar, ay Gülşən xanım,

Sizə şeir ünvanladım.

Əyri etdim, düz etdim,

Özüm də anlamadım.13.10.2014, saat15:15

Nə edim?
Nə hə dedin, nə yox dedin,

Bəs bu zaman mən nə edim?

Ürəyimdə sevda yatır,

Baş götürüb ha gedim?13.10.2014, saat 17:30

Namə atdım
Aşiq olub bir gözələ,

Sevda verib, namə atdım.

Sən demə, ondan əzələ,

Öz könlümə böhtan atdım.13.10.2014, saat 18:10

Yarın qoynuna
İlahi, ya məni sən öldür qurtar,

Yada ki, o yarın qoynuna apar.

Kam alıb doymasam hüsni-camaldan,

Məni öz yerimə, torpağa qaytar.13.10.2014, saat 21:10

Baxarıq
Deyirəm bir az yatım,

Sonrasına baxarıq.

Kimlər nəyi söyləsə,

Axtarıb arayarıq.16.10.2014, saat 20:35

YAZIŞMA
Validə Vəliyeva:

-Mirzə Sabir, nəyin varsa, de gəlsin,

Facebook da şeriyyətlə bəzənsin....

Sabir Binnətoglu:

-Əla, halaldı, ay Validə xanım,

Əyri desəm, ərisin yanan canım.

Siz ki, vallah, məndən gözəl dediniz,

Cuşa gəlir yavaş-yavaş əhvalım.13.10.2014, saat 23:10
* * *

Könülü kim bu hala salmışdır?

Çox-çox qəddarcasına baxışdır.

Heyf o cürə badamı gözlərə,

Bal dodaq, alma yanaq üzlərə.

Fəridə Əliyevanın salamına cavab
Gözəl Fəridə xanım,

Əleykümə salamlar.

Bu dost olmağımıza

Təşəkkürlərimiz var.


Sevirəm deməyimə
Vallah, daha diksindim,

Sevirəm deməyimə.

İndi heyifim gəlir,

Özümü əyməyimə.


Sevgi tamam yox imiş,

Millət əyri, tox imiş.

Saxta sevgi çox imiş,

Dəyməzmiş sevməyimə.


Sabir Binnətdir adım,

Sevgidən heç doymadım.

Eşqi yerə qoymadım,

Çox heyif əməyimə.15.10.2014, saat 22:00

Dodaqlar
Əvəzi də olmayan.

Ax dodaqlar, dodaqlar.

Dünyada duyulmayan.

Bircə sizdə o dad var.


Bir az utancaqlı olması üçün əvvəlcədən üzr istəyirəm. Bu, bir həqiqət məzmunudur.

05.05.2014, saat 18:55

Bir gözəllə
Gözəl gördüm, gözüm düşdü gözələ,

Dedim, gözəl, gəl könlümü təzələ.

Dedi, sən get, zavallı yetim-yesir,

Başım yoxdu gedə şerə-qəzələ.


Dedim, xanım, bağrımı qan eyləmə,

Səni gördüm, qan sıçradı beynimə.

Dedi, sən get, səfeh-səfeh söyləmə,

Səni sevmək gəlməyir heç eynimə.


Dedim, Sabir Binnətəm, eşq yolunda,

Doymaram nazlı sənəm qoynunda.

Dedi, mən vərdişəm öz kefim ilə,

Dözmərəm bir sadiq sevda oynunda.23.10.2014, saat 02:40

XANIMSIZ
Dünyada kişi üçün

Xanımsız heç nə yoxdur.

Hərgah nəsə olarsa,

O da onunçün çoxdur.Baxışlar
Qəribə baxışın var,

Qəlb yaran o baxışlar.

Bal ləblərdən bir busə

Almağa icazəni

Verərmi o baxışlar?

22.11.2014, saat 17:45

* * *

Məni gözləyirsənsə ,

Bir zəng et, gəlim sənə.

İstəsən saf məhəbbət,

Bəxş eyləyim mən sənə.

23.11.2014, saat 16:25

Elə baxma
Baxışların ləzzət verib, can alır,

Elə baxma, canım, vallah, saralır.

Ürəyimdə ağrılar yetkinləşib,

O dünyaya getməyinə yer alır.
Deyim
Tək-tək qadın sözünə yanar olar,

Olarsa, o qadın qəhrəman olar.26.11.2014, saat17:15

Niyə deyirdin
Arzu-diləyini, istəyi deyib,

Sən ki, susacaqdın, niyə deyirdin?

Bəlkə, sevməyini duyursan eyib,

Könül qırmağını niyə deyirdin?26.11.2014, saat 02:15

Gəl etməƏminə Seyidovaya
Bəlkə, məni sənə rəva bilmədin?

Gəl etmə divanə məni, Əminə.

Özünü sən xoşbəxt hesab eylə ki,

Sabir Qurban səni sevə, Əminə.26.11.2014, saat 17:45


Sehiri sən aç

Əminə Seyidovaya


Aya-ulduza dön, parla, işıq saç,

Taleyimə qonan sehiri sən aç.

Baxım sifətinə, əks etsin məni,

Ömrümə-günümə qoy gəlsin əlac.26.11.2014, saat18:00
Deyirəm
Hər hansı qadına yalvararsansa,

Meymuna bənzəri mələyə dönər.

Könlünü bəxş edib, qul olarsansa,

Səni zəif bilib, həm aciz görər.26.11.2014, saat 19:20

Ürəyimi didirsən
Baş götürüb sən hayana gedirsən?

Getdiyinlə ürəyimi didirsəm.

Səniydin ki, məni duztək yalayan,

Belə nədən oldu, bu dəm demirsən.27.11.2014, saat 16:45.

* * *
Gözəlliyə bax sən, ey !

Xanım özünüzsünüz?

Bəs hara baxırmış ki,

Bizim bu kor gözümüz?28.11.2014, saat 23:10
* * *
Hər şey özünün olsun,

Dodaqdakı xal mənim.

Bədən özünün olsun,

Dadındakl bal mənim.28.11.2014, saat 23:25

Özünsən?
Gözüm kəlləmə çıxdı,

Şəkildəki özünsən?

Belə bir xanım görüb,

Madəm necə dözüm mən?02.12.2014, saat 17:45

Mələkdir
Gözəl dəyərlidir,

Mələkdir, sanki mələk,

Baxışı duyan adam,

Tərif eyləsin gərək.* * *

Davay, doqovorimsya,

Ya prilecu k tebya.

Lyubimaya Santa,

Umirayu na tebya.

Səndən başqası
Ömrümə-günümə səni bilirəm,

Partlasın bu dünya, onu neynirəm.

Min gözəl bir yana, səni sevirəm,

Gözəlim, varmı ki, səndən başqası?05.12.2014, saat 20:50


Baxanda
Ətrindən, rəngindən doymaq olmayır,

Baxanda gözlərim səndən doymayır,

Könlüm tərk etməyə hərgah qoymayır,

Gözlərim qamaşdı sənə baxanda.05.12.2014, saat 20:25

Həyat gözəllərindir
Ey həyat, gözəllər yetiribsən sən,

Özünü gözəllə bitiribsən sən.

Verib əllərinə öz taleyini,

Ömrünü onlara bəxş eylədin sən.05.12.2014, saat 20:20
Bəlkə
Tez-tez qıcıqlanıram,

Bəlkə, qeybdən gəlir?

Vidalaşmaq anıram,

Dərd ürəyimi dəlir.06.12.2014, saat 21:45
***

Özünü siləsən ki,

Məni silə biləsən.

06.12.2014, saat 21:40
***

O mənə su içimi,

Hər kim olursa-olsun.

Verərəm öz cikimi,

Onun kasası dolsun.
***

Qəşəngdir, qəşəng dedim,

Gözəl, səni vəsf edim.

Gözlərinə baxarkən,

Doymayıb, hara gedim?
***
Nə itirmək istəmə,

Nə də kimi çox sevmək.

Yetər ki, həzin-həzin

Sevgi qədrini bilmək.Güllər içi
Girdim güllər bağçasına,

Güllər içi bircə gülün.

Qəlbim qondu yaxasına,

Qara gəldi qalan günüm.

***

Vseqo xoroşeqo.Jelayu vam udaçi.

Liçno ostavşeqosya,

Dayte nam peredaçi.

***


Hünər etmək lazımdır,

Zəng eyləyəsən ona.

Eşidərkən səsini,

Qəlbi qəlbinə qona.


***

İlahə Həsənovaya
O baxışın, o canın,

Ürəkləri ağrıdır.

Baxışların canını,

Yeyilməyə çağırır.22.12.2014, saat20:50
***
Privet, milaya Lena,

Skajite, koqo işem?

Xotite qovorimsya,

Mojet pryomo ya nujen?Milyon dəfə
Ən eybəcər qadının,

Məmələri ən gözəl.

Qadının üzlərindən.

Milyon dəfə gözəldir.23.12.2014, saat 19: 10


Şairə tərif
Şairin bir qəlbi var,

Şair bir qəlbli olar.

Şair öz qəlbi ilə,

Könülləri dolanar.25.12.2014, saat 17:20
***
Şəklinizə baxdıqca,

Yandım, ay Nigar xanım.

Bu ağlımı çaşdırdı,

Yeməli dodaqların.28.12.2014, saat 03:10
***

Xoşum gəldi dodaqlardan,

Dadlı olar bal-qaymaqdan.

Sabir Binnət doymaz belə,

Alma kimi yanaqlardan.

29.12.2014, saat 22:50
Ay qız, gəl
Ay qız, ay qız, gəl yanıma,

Qadan-bəlan bu canıma.

Sənsiz ömrüm nəyə gərək,

And olsun öz vicdanıma.25.12.2014, saat 17:45.

***


İstədim vəsf eyləyəm gözəlliyi,

Dedim, ucuz tutaram mənəmliyi.

***

Baxışlar nəyi deyir, mən duyuram,Baxarkən baxışlara mən uyyuram.

***
Это уже не честно,

Я горячий кровно.

Не люблю так холодность,

Не получится ровно.

01.01.2014, время 21: 55
***
Məhəbbət mərkəzi doğma vətəndir,

Olmasa vətənin, sevgi yalandır.10.01.2015, saat 17:10

***


Baxışların
Könlümdə sevgi oyadan,

Xal dolusu naxışların.

Gözəl, qəlbimi yandıran,

Oğrun-oğrun baxışların.


Deyir, qəlbimə gəl mənim,

Gəl, sən ol mənim həmdəmim.

Sənlə olsun bütün dəmim,

Ötər yorğun baxışların.


Sabir Binnət o qəmdədir,

Könül versən, səninlədir

Sən yar olsan, dəminlədir,

Deyər, yorğun baxışların.28.12.2014, saat 19:10

GÖZƏLİ
Gözəl görüb gözlərim,

Tükənib səbirlərim.

Çəmənlikdən gül kimi,

İstərəm özüm dərim.


20.11.2014, saat19:20
Kişilər
Xeyli köhnə zamanlar,

Mənəm deyən kişilər.

İki, üç, dörd arvadlı,

Mənəm ki, deyərdilər.


Hanı onlar, hardadır?

Əsl kişi dardadır.

Hünər indi vardadır,

Əyilib nər kişilər.


Sabir Binnət, əsəri,

Gəl bitir müxtəsəri.

Sözünü de kəsəri,

Hanı o ər kişilər?17.04.2014, saaat 15:30


Yoxdur dünyada
Qənirsiz bir gözəl gördüm ay aman,

Səmirsiz qəlbimi böldüm ay aman.

Dəmirsiz-dəmirə döndüm ay aman,

Vallah o gözəldən, yoxdur dünyada.


18.08.2014, saat17:05.
Bu cahanda
Deyərdin, kaş sənin olum,

Bu həyatda, bu cahanda.

Canım olsun canın üstə,

İstər səmit, istər yanda.


Özün bir vaxt oldun mail,

Gəl əqlimi etmə zail.

Olacağıq əhdə nail,

Hər bir zaman, hər bir anda.


Gözəl, gəl bir hə de mənə,

Heyran oldum həm dəminə.

Sabir Binnət aşiq sənə,

Baxacaqlar bu cahanda.02.12.2013, saat 02:41

Əlindəcə

Bu rəssamın, fırcası mən olaydım,

Əlindəcə quruyaydım, donaydım.

Hərgah könlü istəsəydi o zaman,

Sinəsinə kəpənəktək qonaydım.
08.07.2014. saat 01:38


Yar ücün
Könül oxşar, göz baxar.

Yandırıb oda yaxar.

Bir alagöz yar ücün,

Ürək ildırım caxar.Yanımda olaydın
Dedim xanım, günaydın,

Sən yanımda olaydın.

Ətirindən həzz alıb.

Buza dönüb,donaydım.17.08.2014, saat19:30


Yenə bax
Dözübsə bir ömür bu cür pəstaha,

Yenə bax, yenə gör, yenə bir daha.

Hec nəyi taledən, sən tutma baha,

İkinci ömrə bax unutmaq ücün.


21.11.2014, saat 20:40
Sən istəyəni
Desəm, bitməyəcək, ay Solmaz xanım,

Boşalmış ürəyim qalıbdı dolu.

Mən də istəmişdim sən istəyəni,

Təəssüf, gəlmədi, uzandı yolu.15.12.2014, saat 19:10

MƏNTİQLİ VƏ HİKMƏTLİ DEYİMLƏR


Mən xəstəyəm, haqq-ədalət xəstəsi,

Ədalətə haqq, dəlalət xəstəsi.

Əməlimlə doğru-dürüst məshəbin

Xəstəsiyəm, haqq-qiyamət xəstəsi.15.04.2014, saat 23:15

***


Min sözə bir sözü demək istədim,

Bir sözü min sözə bölmək istədim.

Alınmaz min kərə söz deməyimdən,

Min sözü bir sözə kömək istədim.15.04.2014, saat 00:02

***


Dürüstlük odur ki, səhvə yanasan.

Saflıq odur ki, yalan satmayasan.

Halal odur ki, haram qatmayasan.

İnsanlıq odur ki, təmiz qalasan.13.04.2104, saat 00:40

Dinə saxtaçılıq
Görürsən, hicablı, başı çərşablı,

Bəzəyi-düzəyi əcəb maraqlı.

Olubmu o dövr belə ədalar?

Peyğəmbər Adəmin dövrü zamanı.17.04.2014, saat 15:04

Atadan xeyir görməyən,

Allahdan o, xeyir görməz.

Ata dadına
Atasına kəm baxan bir övladın,

Heç bir işi bu dünyada düz aşmaz.

Dadsa da həyatın ən şirin dadın,

Tək ata dadına o dad heç çatmaz.29.05.2013

Baxaq, camaat
Bu an şairliyin də növləri varıymış.

Baxaq, bu camaat hara, necə baxarmış?

Bəziləri bir üzü yaltaq şairləri,

Bəziləri sözü düz olan şairləri,

Bəziləri də fitnələrə yarıyırmış.

18.04.2014, saat 11:49

Hər adam
Hamı adam cilddə olur,

Hər adam insan olamaz.

Elə-belə canlı olur,

İnsanlığa o yaramaz.20.04.2014

Sözü üzümə desin
Təmiz qadın, təmiz kişi odur ki,

Sözü varsa, sözü üzümə desin.

Çalxalanıb, ümumi söz atmaqdan,

Üzü varsa, sözü düzünə desin.


Odur doğru, odur dürüst, o adam,

Alnıaçıq yaradıbdır Yaradan.

Pislik edib, qoy olmasın o nadan,

Sözü varsa, sözü üzümə desin.


Düz şairə paxıllığın adı nə,

Qurdlu-qurdlu yazıların dadı nə,

Onu duyan hər kimsənin yadı nə?

Özü varsa, sözü üzümə desin.


Sabir Binnət sözü deyər aşkara,

Dedi-qodu salıb onu zinhara.

Millət, vallah, qeybət hara, mən hara,

Sözü varsa, sözü üzümə desin.18.04.2014, saat 13:30
***

Gedərəm deyə, getməyən məni aldatdı.01.04.2014
İki dostum
İki dostum var həmişə mənimlə,

Keşik çəkirlər canıma həzinlə.

Biri gecə, birisi də ki gündüz,

Aç qulağın, yaxşı-yaxşı sən dinlə.30.04.2014

***


Övlad atası pul qazana bilmədiyindən, ata­sına düşmən kəsilir.

23.04.2014

***


Düşmənlə dost olmaq üçün dostunla düş­mən olmalısan.

23.03.2014
Çərxi-fələk sükanı
Sən zamandan aldın dürüst dünyanı,

Ora imiş dünyanın xəlq məkanı.

Qayıtdın öz haqq-ədalət yurduna,

Belə imiş çərxi-fələk sükanı.21.04.2014, saat 21:35
***
Deyirəm, heyif, bu dünyaya baş yormaqdansa da,

O dünyaya ayaq yormaq yaxşıdır.23.04.2014, saat 11:13

***


Bütün insanların hər kim olacağı ANA bət­nindən qoyulur.

23.04.2014, saat 12:13

***


Ananın qədrini bilməyən adam,

Özüdür ki, özü, dünyada nadan.16.03.2014

***


Ana bir dünyadır, ana uludur,

Övladın bəşəri, həyat yoludur.16.03.2014

***


Düşmənlə divan bölməyən,

Ömründə o, divar hörməz.14.03.2014

***


Ömrünü büst-bütün, dürüst vur başa,

Çalış ki, həyatda mənalı yaşa.12.03.201

***


Mənəvi dəstək maddi dayağın onurğa­sı­dır.

12.03.2014

***


Tənbəl deyir: -Əlim demir.

12.03.2014

Olaydı
Deyirəm, tək mənim dərdli, dərdlilərə şərik olan olaydı,

Təkcə o da özü dərdli, intizara şərik olan olaydı.27.04.2014, saat 02:00

***


Ehh..., deyirəm
Saray şairindən-zaddan olmadıq.

Bəlkə, deputat-filan zad olardıq.26.04.2014, saat 15:35

***


Həm biədəb, xarici dəb, göstər baxaq,

Bizə yol göstərməsin gələn hər sarsaq.13.03.2014

Sözün varsa
Sözün yoxsa, söhbətimə qarışma,

Söz deməklə, at çapmağa çalışma.

Söz dünyası nədən belə bəhs edir,

Söz bilmədən söz bilənlə yarışma.30.04.2014, saat 20:00

***
Ay camaat, mən oğruyam, mən oğru,

Var-dövlət yox, cah-cəlal yox, pul da yox.

Min yalanı yıxar təkcə bir doğru,

Saf əməlin oğrusuyam, qəlbi tox.

16.04.2014, saat: 21-35

***
Sadəlik insani keyfiyyətin ən yüksək də­yə­ridir.31.10.2014, saat: 00-02

Uşaq olardım
Deyirəm, ay camaat,

Yüz əlli beş yaşım var.

Atam-anam dursaydı,

Yenə uşaq olardım.29.04.2014, saat 10:15

Deyişmə
Sabir Binnətoğlu:

-Nə çapardım o atı.

Münasib Cəfərov:

-O,hər görənin çapası ata oxşamır, şair.

Sabir Binnətoğlu :

-Hər kimsə o çapan, məndən artiq olam­maz. Çaparam, hələ at belində düşmən canı da alarım..

Münasib Cəfərov:

-Çapmağı örgənmək lazımdır, gərək hələ kursa gedəsiniz.

Sabir Binnətoğlu:

-Mən o kursu Göyçədə keçmişəm. Sizin məndən öyrənməniz lazım­dır.

Münasib Cəfərov:

-Bəlkə də kəndinizdə at olub. Amma ta qə­dimdən, elə bu gün də, bi­zim qapıda atımız var, höcətləşməyin.


Sabir Binnətoğlu :
Höcətsəm də, fərqi yox,

Bu mənə dəyməz bir ox.

Mən ki ona qadirəm,

Cəsarətə qorxu yox.


Münasib Cəfərov :

O at kişnər, sən üşərsən,

Vurar təpik bürüşərsən.

Tutub quyruğun ucundan

Arxasınca sürüşərsən.
Sabir Binnətoğlu :
O atdırsa, bir heyvandır,

Sən bildiyin söylə mənə.

Uçurtduğun bu cahandır,

Sən də onun birisən, hə.


Münasib Cəfərov:
-Sən məsələni uzatma, öz adını başqa­sı­na demə. Şəmkirnən Gəncənin arası çox deyil...

Sabir Binnətoğlu :


Olsun belə, mən hazıram,

Heç də mənə xox gəlmə sən.

Söz dünyası mənim olub,

Şəmkirlisən, bərk getmə sən.30.04.2014, saat 15:53

***
De, kimə lazımdır?


Kimə görə çox dadlı,

Mənə görə fəryadlı,

De, kimə lazımdır ki?

Fəna dünya, bu adlı.26.02.2014

***
Tumluğundan becərdiyim limon fidanı uzan­­­dıqca uzanır.Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin