Könüldən keçənlərYüklə 1,4 Mb.
səhifə3/8
tarix19.10.2017
ölçüsü1,4 Mb.
#1067
1   2   3   4   5   6   7   8

27.04.2014, saat 11:30


Balası yanında
Balası yanında boylanır yana,

Tuş gələr ovcuya, yada, nadana.

Hər yavru dərdini çəkər tək ana,

Yavru cəfasını çəkən, ay ceyran.04.05.2014, saat 00:45

Nədəndi?
Rast gələn sevgililər,

Bilmirəm bu nədəndi.

Bir-üç günə itirlər,

Bəlkə, zəmanədəndi?


Taleyimmi qaradı,

Qəlbim para-paradı?

Alın yazım talandı,

Bu bəd əməl nədəndi?


Təbiətin əməli,

Qoyulubdur təməli.

Sabir Binnət, qəm əli,

Allah, görən nədəndi?27.04.2014, saat 00:50


Ay güllər
Güllər, ay güllər, gəl könlümü bəzə,

Könlüm istər, sizlə bərabər gəzə.04.05.2014, saat 22:42

Getdiniz
Mənim göyərçinlərim,

Niyə uçub getdiniz?

Qanad çalıb havaya,

Məni məğrur etdiniz.


Boylandım sizə sarı,

Bölündüm iki yarı.

O uçan kimin yarı?

Məni qoyub getdiniz.


Sabir Binnət qanadsız,

Uçmağa olub halsız.

Taleyi dönüb falsız,

Niyə dönüb getdiniz?02.05.2014, saat 16:15

Ana ceyran
Yagış gölü elə olmaz,

Yata-yata su udulmaz.

Xətalara göz yumulmaz,

Keşik çəkir ana ceyran.Lalələr
Onun biri mən olaydım,

Böyür-başa boylanaydım.

Gözümə dəyən gözələ,

Yerindəcə yar olaydım.03.05.2014, saat 23:00
Ağlaram
Ağlaram, sənsiz ağlaram,

Könlümü yarıb, dağlaram.Birgə görək
Sən ol mələk, mən bir ürək,

Sınmış qəlbi birgə görək.
Gəl, qovuşaq
Harda qaldın, xanım, harda?

Canım sənsiz qalıb darda.

Könül verib, könül aldın,

Gəl, qovuşaq bu baharda.Ol
Uğurum ol, mələyim ol,

Könlümə dol, fələyim ol.Ölürəm
Hələ ki bu gecəlik,

Sabah üçün ölürəm.

Sabah hər nə olursa,

Canlı qalsam, bölürəm.09.05.2014

Canımdan alsın
O əsər mənəm ki, yaratdım onu.

Növbəti istəyən, canımdan alsın.07.05.2014, saat 19:30
Kəpənək
Gəlib qonub yazı masam üstünə,

Tərpənməyir bu yerindən kəpənək.

Qarışıbdır canım beyin tüstümə,

Deyin, bəlkə, nə etməyi biz bilək.08.05.2014, saat 22:20

***


Bu Nazmiye, canım benim,

Uğrunda canım vererim.

Damarımdan akan kanı,

Kalbimi yarıb, vererim.22.02.2014

***
Nazmiye xanım, sizə mənim qəlb borcum var,

Onu sizə verəm, yetirsin pərvərdiyar.

20.02.2014


Ürəyini üzərlər
Bilirəm ki, sevgili yar, gözəllər,

Aşiqinə naz etməyi sevərlər.

Onun da bir ləzzəti var, dadı var,

Bir aşiqin ürəyini üzərlər.29.4.2014, saat 21:20

***


Sevgilim, yağışa bax,

Gəl, tutub göyə çıxaq.27.04.2014, saat 00:05
Könül aldım
İndi bildim könül, sevgi satılır,

Ucuz olan yan-dolayı atılır.

Sən demə, varım mənim varsa da,

Məni sevən, onda mənə qatılır.


Könül verdim, sən könlümü alasan,

Könül aldım, ürəyimdə qalasan.

Get, özün bil, bir söz demərəm sənə,

İstəmərəm bəd əməllə yanasan.


Sən Sabiri alovlayıb, köz etdin,

Sən söz verib, özün də kənar getdin.

Şişə taxıb Binnətoğlu qəlbini

Ara-sıra, gedib-gəlib göz etdin.09.04.2014, saat 10:20

Aybəniz Əliyarın şəklinə baxdım,...
Könül bağla iyisinə,

Tənha qalma, min bir sinə.

Qəlbini ver dürüst adlı,

Kişi olan birisinə.14.02.2014
Deyiləm
Mənə naz edən gözəl,

Dedi, sənlik deyiləm.

Get, özünə yar axtar,

Pulpərəstə meyiləm.


Sən lütün birisisən,

Ölünün dirisisən.

Bicliyi bilməyirsən,

Ac-gicə yar deyiləm.


Səndən xərclik istərəm,

Xərcsiz səni neynərəm.

Şeir, sənət bilmərəm,

Hələ dəli deyiləm.


Boş-boş çənə çalırsan,

Sabir Binnət, yazırsan.

De, sən nəyi qanırsan?

Elə sənlik deyiləm.16.05.2014, saat 20:50
Bu gözələ
Bax, bu gözələ nə deyək?

Könlümüzü ona verək.14.02.2014

Diriikən
Kim alacaq məni məndən, biləydim,

Diriikən o günümü görəydim.

Dürüst sevgi, saf məhəbbət yolunda

Razı qalıb, dərhal bu gün öləydim.23.04.2014, saat 15:55


Tutub qəlbə

Qaçar, qaçıb tutarıq,

Tutub, qəlbə yaxarıq.

Yad kimsənin əlinə,

Düşməyə buraxmarıq.


Gözəldir
Baxıram gözəllərə,

Bir-birindən gözəldir.

Könlünü hansı versə,

O, onlardan əzəldir.15.05.2014, saat 19:40
Gec deyil hələ

Onsuz da sən məni tanıyacaqsan.

Getsə də vaxtımız hədər bir yerə.

Demə ki, məhəbbət cəfası çəkmək

Uçarmış havaya, gedərmiş yelə
Könlümü bir daha sınayacaqsan,

Günahkar biləcəksən belə.

Sonunda özünü qınayacaqsan,

Əlimi çəkəndə o siyah telə.


Sabirəm, ürəyim ipək, qumaşdır,

Səninsə ürəyin kəsəkdir, daşdır.

Gözə bəzək verən kiprikdir, qaşdır,

Geri dön bəxtinə,gec deyil hələ.07.02.2014

Sevda atdım
Sevda atdım bir marala,

Qaldım yalvara-yalvara.

Dedi, şair, sən kasıbsan,

Bax sən hara, de, mən hara?15.05.2014 19:30
Sənlə alışam
İstədim bir azcıq sənlə danışam,

O sənli gecəni sənlə alışam.

Baxdım dörd bir yana, dörd divar ilə

Tək mənim özüməm, təkcə qalmışam.14.11.2013, saat 03:30


Eşqinə can atmaq
Eşqinə can atmaq bir növ bahardır,

Onda da könlünün arzusu vardır.

Güc gəlsə əzaba vicdan divanı,

Eşqi-məhəbbətin hikməti yardır.24.12.2011

Bir az yatım ki...
İndi bir az yatım ki,

Sonrasına baxarıq.

Bəlkə, həmsöhbət olub,

Bəlkə də bir yanarıq.17.05.2014, saat 17:00

Gözləmə məndən
Sən indi sevirsən, de, görum kimi,

Əbəsmi bilirdin mənim sevgimi?

Əvəz edəcəkmi başqası məni,

Yolların ayrıldı bəs niyə birdən?

Bir daha məhəbbət gözləmə məndən.
Yadındamı ayın doğduğu gecə,

Gəlmişdin göruşə oğrun, gizlicə?

Qorxudan hər yana baxırdın necə,

Söz verib and içdin: “Sənsiz gülmərəm,

Başqa bir sevgiyə könül vermərəm”.
Vəfalı olmağa əhdin var idi,

Gözlərinin suyu axar çay idi.

Qəlbinin şahidi baxan ay idi.

Ürəyim əbədi əl çəkdi səndən,

Yeni bir məhəbbət gözləmə məndən.
Vəd vermişdin ötən ilin yayında,

Toyumuz olacaq avqust ayında.

Qovuşmaq arzusu vardı payında,

Daha taleyimdə yoxsan o gündən,

Yeni bir məhəbbət gözləmə məndən.
O meyvə bağının alma ağacı,

Səmadan baxışı ayın qiyqacı,

Bəzərdi dağları, düzü, yamacı,

Boynuma sarılma, gəz, dolan gendən,

Bir daha məhəbbət gözləmə məndən.
Sevincdən üşüyüb hərdən donardım,

Başını sinəmə qoyub uyuyardın,

Qəlbimi həzincə soraqlayardın,

O sevgi, hərarət yoxdu dünəndən,

Yeni bir məhəbbət gözləmə məndən.
Sən deyildinmi “sevirəm” deyən,

Səndən başqasını sevmərəm deyən,

Yolunda canımı verərəm deyən?

Xəyanət eylədin, düşdün gözümdən,

Bir daha məhəbbət gözləmə məndən.

31.07.2010


Ay maralcan
Ay maralcan, de görüm sən,

Hardan bildin səninlə-mən

Bahəm dərdli, bir hallıyıq,

Səndə var mənim düşüncəm.


Salam, Bəturə xanım !


Dostluq dəvətimi, qəbul etməyiniz üçün, sizə təşəkkür edirəm. Səhifənizə nəzər salıb, indi, çıxıb gedirəm. Hərdən ola bilsin ki, sizə ye­nə qonaq olaq. Bu dəmlə gülə-gülə, ayrılıb indi mən gedirəm.

31.05.2014, saat 00:55


Aşiqini üzənlərə
Naz yaraşır gözəllərə.

Aşiqini üzənlərə.

Bir sevgiyə hakim olub,

Bir qələmə düzənlərə.31.05.2014, saat 18:30

Həyat gözəldir
Yaşamaq da gözəldir,

Nəbzini tuta bilsək.

Məhəbbət lap əzəldir,

Qədrini bilə bilsək.02.06.2014, saat 17:20

Məni, gözəl
Könül eşqim olsa sənə,

Duyarsanmı məni, gözəl.

Aşiq olsam özüm sənə,

De, yarsanmı mənə. gözəl.


Ümid verib, naz edirsən,

Harda görüb, yan gedirsən.

Vallah qəlbimi didirsən,

Gəl incitmə, məni, gözəl.


Sabir Binnət sənə qurban,

Yar, eyləmə bağrımı qan.

Bircə kəlmə sevməyi qan,

Atıb getmə məni, gözəl.31.05.2014, saat 02:00
***

Kim istəməz
Özü gəl-gəl deyirsə,

Onu kim istəməz ki?

Madəm belə istəyir,

Heç kəs heç nə deməz ki.07.06.2014, saat 18:50
Qədir bilməz
De, sən kimi sevdin, kimi sən, gülüm?

Bildinmi kiminsən, kimin sən, gülüm?

Bu qədər zamanla hiss etmədinmi?

Kiminsən, sən kimin, kiminsən, gülüm?


Kimə deyəcəksən ürək sözünü?

Bəs kimlə görürsən indi özünü?

Hər kimi sevsən də mənim sevgimin

Salma yad əllərə görən gözünü.


Daşdandır ürəyin, dəmirdir sinən,

Duymazdım yad qəlbi isidər sinən.

Get, sənə mən lazım deyiləm, gülüm,

Qoy səndən həzz alsın sənlə isinən.


Sabir Binnət, eşqin olub bu vaxta,

Qədir bilməz xanımlarla ayaqda.

Könül verdin hər məhəbbət bilməzə,

Bundan belə, yol vermə, ola saxta!02.06.2014, saat 21:55
İnan, vermərəm
Gözümü dibindən oyub verərəm,

Yad ələ mən səni inan, vermərəm.

Qəlbimdə qəlbinin dərya diyarı,

Başqa birisini, inan, neynərəm?15.04.2014

Bir günlük
Ömrümün sonuna görməsəm yenə,

Bir günlük xatirə bəs etdi mənə.

Hər necə duysan da, könül sənindir,

Qıymadın meyl edə sənli qəlbimə.14.06.2014, saat 23:45

Heç duymadım
Ağlım caşdı bir çiçəyin ətrinə,

Heç duymadım, tezcə dəyər xətrimə.

Fikirləşdim, mən də onu yazaydım,

Ürəyimin bir məhəbbət sətrinə.27.02.2014

Dedi ki,…
Dedim, ey könül, gəl mənimlə gedək,

Dedi ki, bu zaman bilmirəm hara.

Dedim, o dünyanı birgə seyr edək,

Dedi, mən getmirəm, özün get ora.


Deyin, mən kimlərə etibar edim?

Necə bu dünyadan mən rahat gedim?

Sirr bilən könlümə dərdimi dedim,

Mənə söylədi ki, bilmirəm hara?


Təzə dərd yüklədim köhnə dərd üstə,

Eşqinə səmimi olan dərd üstə,

Sabir Binnət qurub sevda qəlb üstə,

Öz qəlbim dedi ki, özün get ora.10.06.2014, saat 17:45

Bilmirəm
Təbiət qoynuna çağırır səni,

Bilmirəm bəs niyə incidir məni?

Çatdıra bilmirəm fikrimi bu an,

Könlümdən keçəni, qəlbim deyəni.15.06.2014, saat 23:43
Dünyada (Deyirəm EEE…)
Ha çevirdim mən “Tarixi-Nadiri”,

Hiss etdim hər dövrün olub qadiri.

İnsanlar yaşayıb ölü, ya diri.

Ömrünə dürüst ol, yaşa dünyada.


Bacar həyatını mənalı yaşa,

Qoy səsin yayılsın, sorağın başa.

Bərabər yetişək, səninlə qoşa,

Olmasın biədəb, haşa dünyada.


Zaman da sözünü deyir, bax, indi,

Gec deyil, gəl yanaş, sən yanaş indi.

Madəm tuta bilsən, Sabir sənindi,

Səninlə fəxr edib, coşa dünyada.


Kim necə anlasa, anlasın məni,

İstəsə ya diri ağlasın məni,

Könlüm isbat etdi gələn nəğməni,

Bir daha duymuram coşa dünyada.


Sabir Binnət, könlün eldən yaralı,

Qoy hiss etsin onun sevən maralı.

Düşməsinlər bu zamandan aralı,

Zaman gəlib, gedir boşa dünyada.16.06.2014, saat 15:30

Bir gözələ
Ayə, bu cür gələn gözəl,

O, görən, kimin yarıdır?

Qoy hüsnünə yazım qəzəl,

Azərbaycan maralıdır.


Dünya-aləm ona baxsın,

Baxan gözlər heyran qalsın.

Görüm bu cür süzən gözəl

Dərd qanandan sevgi alsın.


Misli-tayı yoxdur onun,

Geyib ceyran-mələk donun.

Əndam, vücud, yaraşıqdan,

Yandıracaq nazı onun.


Hər görəndə əqlim çaşır,

Başımda fikrim dolaşır.

Yatsam belə röyam boyu,

Görünmək ona yaraşır.


Sabir Binnət, qəlbinə sal,

Bir dənizdir arzu-xəyal.

Ha gözlərin axtarsa da,

Qəlbini gör, təsəlli al.20.01.2013, saat 15:30

Harda qalıbdır
Heç demirsən son zamanlar,

Bu Sabir harda qalıbdır?

Bəlkə, ona xərər dəyib,

Ya da o, darda qalıbdır.


Könlün yaman soyuqlaşıb,

Fikrin, aman oyuqlaşıb.

Yoxsa bu zaman bulaşıb,

Əqlim o yarda qalıbdır.


Duru, təmiz sandım deyən,

Öldüm, aman, yandım deyən,

Var Sabirə andım deyən,

O maral harda qalıbdır?02.12.2013, saat 00:40


Asan deyil
Et, nə qədər istəsən,

Qovuşmaq asan deyil.

Gərək risqə gedəsən,

Olsun ki, səndə meyil.18.06.2014, saat 20:43
Dodaqlardan
Ay nazlanıb gələn gözəl,

Bəhməz dadan dodaqlardan.

Bir doyunca öpəydim kaş

Alma kimi yanaqlardan.


De, qoy gəlim ayaqyalın,

Neyləyirəm dünya malın.

Meyim olsun dodaq-balın,

Doymaq olmaz dodaqlardan.


Gəl önümdən çox daha keç,

Busə verib, doymağı seç.

Sabir Binnət doyarmı heç?

Dadlı qalan dodaqlardan.01.11.2013, saat 23:15

Könül dincəlir
Deyirlər, meşənin gül ətri gəlir,

Gözlərim baxdıqca könül dincəlir.

Təbiət qoynuna baxan ürəyim,

Getdikcə nazilib, bir az incəlir.03.07.2014.
Dedi
Səmt gəldim bir gözələ,

Götür, məni apar dedi.

Öp, qucaqla, doyma məndən,

Aşiq, yarla yatar dedi.


Bir qaranlıq isti otaq,

Qucaqlaşıb birgə yataq.

İkimiz bir odda yanaq,

Öldür məni, qurtar dedi.


Dünya-aləm gendir mənə,

Feyziyabam görməyimə,

Sabir, sənlə ölməyimə,

Heç doymadım, tutar dedi.03.12.2013

YEMƏLİ CAN
Gözəllərin gözəlidir bu xanım,

Yeməli can, sulu əndam, bir baxın.

Ayə, vallah, mənim kimi yazığı,

Buraxmaz ki, o heç özünə yaxın.19.11.2014, saat 01:40
Lalə və Məlik
Dağ-döşündə, al-yamacda,

Görüşdülər Lalə, Məlik.

Yavaş-yavaş yaxınlaşıb,

Öpüşdülər lalaməlik.

Əyləşdilər yan-yanaşı,

Ürək sevən, gözlər naşı.

Axıtdılar sevinc yaşı,

Biri maral, biri əlik.


Məlik oturub vurnuxur,

Lalə yerində qurcuxur.

Gözlərində təpə, çuxur,

Dərə-düzdür girəvəlik.


Oturdular xeyli zaman,

Nə qız dindi, nə də oğlan.

Yeni tale, qəribə an,

İpə düzdü salam-məlik.


Şirin-şirin bu məhəbbət,

Bal-qaymaqdır yəni, əlbət.

Qəlbə saldı Sabir Binnət,

Könül üzdü, heyif gənclik.09.12.2013, saat 02:30

Исtярдиm ки...
Исtярдиm ки, сян йахында олайдын,

Бцлбцл киmи mяня cящ-cящ вурайдын.

Хошщалланыб синян цсtя дцшяндя,

Бищуш олуб, чичяк киmи солайдын.


Эеcя-эцндцз, юmрцm бойу дойmараm,

Сянин киmи ляззяt верян ханыmдан.

Ня йахшы ки, цч-дюрд дяфя дад алдыm,

Сафсарышын, дцmаь бядян cанындан.


Чох щейиф ки, о cцр cаны корладын,

Олmалыйдын сян mяниmки, олmадын.

Дювляtлинин вар-щалына сусайыб,

Сабир киmи бир касыбы хорладын.


Щеч олmаса щярдян зянэ аt, динляйиm,

Цряйиmдян сяни tаmаm силmяйиm.

Кюнлцm эедяр даьа-даша эязmяйя,

Йаддашыmы гялбиmя tуш билmяйиm.24.04.2013
Bir cicək ol
Bax belə, sən bir çiçək ol, çiçəklərin arasında,

Arı gəlib qonacaqdır min çiçəyin arasında.Бир эюзял ханыmа
Эялдикcя сон заmан эюзялляширсян,

Ай-улдуз, эцняшля сян ялляширсян.

Бяд-нязяр эюзлярдян узаг оласан,

Илащи, mяляк tяк яmялляширсян.


Од tуtуб, алышыб йанырсан беля,

Бцрцнцб дуmана, эедиряm йеля.

Шякярсян, щалыmдан варmы хябярин?

Салыбсан cаныmа mяниm вялвяля.


Дуйсана бир анлыг, динmяз эязиряm,

Юз няфсиmи юзцm boğub kəsirəm.

Юпяйдиm бал дадан додагларындан,

Эцл cаmалыны эюрцб, tир-tир ясиряm.


Бир йанда варmы ки, бу cцря ханыm,

Тяк нязяр саланда cанланыр щалыm.

Деmир ки, бир дяфя юпяm лябляри,

Щяm биллур cаmаллы, бир аз да залыm.


Mяляксян, пярисян, ай эюзял ханыm,

Алmа йанагларын, боьазда халын.

Шяклиmи эюрmяйя бахан эюзляря,

Айнады, эцзэцдц сцзян cаmалын.

Ня Бакы, ня Шяки, ня дя щяр йанда,

Дяйmяди эюзцmя, яtраф cащанда.

Ай Сабир, бу mяляк йохду ки, йохду,

Ахtарсан Тябриздя, йа Хорасанда.28.07.2012, sааt 10:30


Eybəcərin biriyəm
Mən heç gözəl deyiləm,

Eybəcərin biriyəm.

Kimin gözü gözəldir,

O gözlərdən biriyəm.05.07.2014, saat 19:20


Laləni
Göz oxşayır təbiətdən laləni,

Üzsən onu, çəkəcək ah-naləni.

Olaydı tək öz əlində o çiçək,

Könül təkcə görəydi o Laləni.05.07.2014, saat 19:15
* * *

Düz-yamacı gəzər lalə,

Sinələri bəzər lalə.

Könülləri sevindirib,

Qəlbə sevgi düzər LALƏ.

05.07.2014, saat 19:40
* * *

Lalə geniş qəlbi tutar,

Özü qəlbdir, qəlbə vüqar.

Min bir könül yerləşsə də,

Sevən könül onun olar.

05.07.2014, saat 19:54.


Bu gülləri
Oldu, xanım, minnətdaram.

Çox sevirəm bu gülləri.

Rəmzi tutur məhəbbətin,

Ancaq bu növ, bu rəngləri.07.07.2014, saat 01:30

Nə edərdim
Xəncər düşməz yalvarmaqla,

Sən olmasan nə edərdim.

Çiçək taxıb yanaqlara,

Dodağından ətir dərdim.


Gözlərim heyran özüdür,

Gözləri ceyran gözüdür.

Gəlişi könlüm düzüdür,

Dilbər, sənsiz nə edərdim.


Axır ki, sənin özünsən,

Sabir Binnəti üzürsən.

De, bəs necə sən dözürsən,

Sənsiz de, mən nə edərdim?13.07.2014, saat 02:45

Olaydım
Bu rəssamın fırçası mən olaydım,

Əlindəcə quruyaydım, donaydım.

Hərgah könlü istəsəydi o zaman,

Sinəsinə kəpənək tək qonaydım.08.07.2014, saat 01:38
Xeyr, görmədim
Nədir belə kinli cavab,

Heç olmasa salamım al.

Bəlkə, osa savab ola,

Kəlam dedim kəlamım al.* * *

Salam, sabahınız xeyir!
Bax, bu başqa məsələ,

Gəl ruhumu təzələ.

Kobud cavab eylədin,

Bir az bundan əzələ.* * *

Nə dedim ki, yenə məndən incidin,

Bir sadəcə salam sözü istədim.

İndi bu dəm yenə hara çəkildin?

Heç olmasa ünvanını deyərdin.

Gözəl yağış
Nə gözəlsən, gözəl yağış,

Rahat olar hər islanmış.

Vallah, sənin qüdrətinə,

Dünya-aləm oyanarmış.14.07.2014, saat 17:25
* * *

Bu dəhşətdir, bu ləzzətdir,

Bu möhtəşəm bir izzətdir.

21.07.2014, saat15:05.

* * *

Yavaş-yavaş günlər gedər,

Bu mənasız ömür hədər.

Durub yandan boylanarıq,

Yanımızdan gəlib ötər.

* * *

Bir Esmira, bir dostumız var idi.

Özü də ki, nazlı nigar, yar idi.

Çay gətir
Bu masaları düzəlt,

Bir pürrəngi çay gətir.

Bax, tutsun qonaqları,

Bu çayda olan ətir.22.07.2014, saat 19:30
Bir xanıma
Ay qız, sənə gözüm düşdü,

De, mənə yar olarsanmı?

Varlığımdan çıxır tüstü,

Həsrətimə qonarsanmı?


Aşiq olmaq baxmır yaşa,

Təki məndən sevgi istə.

Səhnə olum, et tamaşa,

Oyna mənim sinəm üstə.


De bir kəlmə, bilim səndən,

Sən nagüman qalma məndən.

Təkcə “bəli” istəyirəm,

Bu canımı gəl, al məndən.


Hədsiz gözəl olmasan da,

Od könlümdə saldın yuva.

Dünya-aləm odlansa da,

Səndən gözəl yoxdur daha.


Sabir Qurban olar kömür,

Yanıb-yanıb, külə dönər,

Tər sevgiyə verib ömür,

Kərəm kimi yanıb sönər.27.01.2013, saat 21:30

Çox görmüşəm
Yox-yox, xanım, şad olun.

Halları çox görmüşəm.

Demək olar vərdişəm.

Hec zaman öz qəlbimi,

Özümlə görməmişəm.

25 yanvar 2014

Gedən deyilsən
Bilirəm ki, sən məndən,

Qıraq gedən deyilsən.

Bir başqaya yar olsan,

Sən ki mənə meyilsən.Hər yoldan keçənə
Bilsəm sevəcəksən, sevsən, sevərəm,

Hər yoldan keçənə könül vermərəm.

Tər könül yetişib döş qəfəsimdə,

Bir nazlı ceyrana qurban eylərəm.
Yazmaq istədim
Baxma xatirimə dəymisən, ancaq

Sinə xatirəmə yazmaq istədim.

Qəlbini könlümə bir gül dəstəli,

Məhəbbət əsəri yazmaq istədim.


Bir dərya məhəbbət olsa da belə,

Dəyişməm dəryanı o siyah telə.

Bu nə zamandır ki, var indən belə,

Kəsə, müxtəsəri yazmaq istədim.


Dedim, başa düşər o xanım məni,

Söyləyim xırdaca belə naməni.

Sabir Qurban, o duyacaqmı səni?

Qısaca, kəsəri yazmaq istədim.29.05.2014, saat 21:35

İlk sevgi
İlk sevginin öz izi,

Ölüncə yaddaşdadır.

Silinməzdir o izlər,

Həm qəlbdə, həm başdadır.06.08.2014, saat 14:40
* * *

Yanımda olaydın.

Dedim, xanım, günaydın,

Sən yanımda olaydın.

Ətirindən həzz alıb.

Buza dönüb, donaydım.17.08.2014, saat 19:30

Qəlbimi
Gəl canımı al, apar,

Qəlbimi dibdən qopar.

Apar mənim könlümü,

Könlünü mənə qaytar.20.08.2014, saat 02:25

Biləydim
Dedim, ay yar, səninlə

Mən görüşə biləydim.

Saf məhəbbət naminə,

Bir öpüşə biləydim.21.08.2014, saat 23:45

İnsaf eylə
Sabahın xeyir, ay ürək,

İnsaf eylə, səni görək.

Bir busə ver, bircə dəfə,

Qıyma, biz yıxılıb ölək.


Belə dəhşət, xoşum gəldi,

Dodaqların mənə ləldi.

Aşiq oldum sənə, inan,

Sevgimizə ilk təməldi.


Sabir Binnət olub heyran,

Saf qəlbinə qonub, ceyran.

Tutarsa da bu sevdası,

Yazıq, bəlkə, sürə dövran.22.08.2014, saat 13:10


Oda yaxma
Xumarlanıb elə baxma,

Bu könlümü oda yaxma.

Bəd nəzərlər olsun uzaq,

Ürəyimə nizə taxma.


Hərgah bizə
Fələk, xeyirdirmi, nə istəyirsən?

Hərgah bizə, tez-tez gəlib-gedirsən.

Məqsədin könlümə, bəlli, məlumdur,

Gəlib şirin-şirin söhbət edirsən.


De, qoy Əzrailin aparsın məni,

Unudum kədəri, qəmi, qüssəni.

Bitirsin qəlbimdən gəlib-kecəni,

Sən ki, öz işinə hörmət edirsən.


Sabir Binnət taleyindən kəm-kəsir,

Bitən ömür, qəlbi dünyanı gəzir.

Deyən, vallah, axirətə tələsir,

Əlavə zamandır, möhlət edirsən.Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin