Könüldən keçənlərYüklə 1,4 Mb.
səhifə8/8
tarix19.10.2017
ölçüsü1,4 Mb.
#1067
1   2   3   4   5   6   7   8

08.04.2012, saat 04:15
Get, sənlik deyil

(Hekayə)
Dünən axşam dolma bükümündən bir tikə ət artıq qalmışdı. Səhər-səhər soyuducuda gözümə dəydi. O tikəni götürüb pəncərəni aç­dım. Tikəni pəncərə qarşısından yeməyə boy­­lanan pişiklərdən birinə uzatdım. Pişik göz­­lərini bərəldərək cəld başını tikəyə tərəf gətirdi. Qəfldən beynimə nə isə gəlmiş kimi, tikəni geri çəkdim.

-Yox, sən ağ edərsən, bunu da özüm ye­yim. Sonra üzümü cırarsan. Get, sənlik deyil-, de­dim.

21.03.2014
***
Axşamınız xeyir dostlar.

Bu 5 dəqiqəyə qədər, Bakıdan-Gəncəyə kimi bir gözəl iqlim var idi ki, gəl görəsən.

O ki çatdım mən Gəncəyə, bir tufan qop­du ki, gəl görməyəsən.

11.04.2014

***
Məndən incimiş və mənim incidiyim dos­tum olubsa, ona dəyəsi ziyan və zərbəyə heç zaman imkan vermərəm.14.07.2014, saat 17:00

***
Salam, səmimi dostlar !

Kül Zaman kişi ilə Zəmanə xanımın ba­şı­na. Kimə məsləhət verib tövsiyyə edir­sənsə, üzünə qayıdıb nöqsan tutmaqla atmaca atır.

Cırlaşma və cılızlıgın əlamətidir ki, pis gün­­­lə­rə qalmışıq. Nə qədər üzə qayıtsan, o qədər geridə qala­caq­san.

Anlasan, anlamlı olacaqsan.

Anlamasan, kütbeyin qalacaqsan.

***

Şerimi yazdım
Xeyli vaxtdır ki, ən tez yuxudan oyanma­ğım bu gün, saat 7:30-da olub. Allah qoyma­sa istədim ki, hamıdan tez qabağa düşüb ca­maata bir “sabahınız xeyir” deyərdim. Duran ki­mi gözlərimi ovuşdurub, səldərləyərək kom­pü­terin qabağına qaçdım.

Komputeri işə salıb, harasa tələsən kimi sağa-sola gedib-gəldim. Komputeri açan kimi baxdım ki, facebookda 2 saat öncə Lalə Mi­ka­yılzadənin statusu doldurulur. Dedim yox, qardaş, mənlik deyil. Camaatın işinə mane­çilik törətməyin lüzumu yoxdur.

Sakitcə yerimdə oturub, bir az gec də ol­sa, bir bənd şeirimi yazıb qoydum.

26.04.2014

Həyatın qanunu
Gecə saat 2-dən müşahidə etdiyim tufan Gəncə şəhərində qarla əvəz oldu. Desəm 10-santimetr yalan olsa da, 5 santimetrdən yuxarı də­qiq­­­­dir.

Hörmətli dostlar, gözlərim hər əhvalı can­­lı olaraq gördü. Küləkli tufandan başlamış qara qədər. Çox qəribə halları muşahidə et­dim. Arada fürsətdən istifadə edərək mənə qalan, 5-10 bənd şeir oldu. Çünki həyat və təbiət öz bil­dik­lərini eylədilər.

Əziz dostlar, sizlərdən əsirgəmərəm, ara-sıra da olsa, oxuyacaqsınız.

Əlbət ki, Allah diri qoysa. Mən gördüyü­mü gördüm.Hörmətlə: Sabir Binnət


Şairin sevincinə şərik olduq
Dünən Gəncədə yaşayıb yaradan, ömrü­nün keşməkeşlərini yazdığı şe­ir­lərin misrala­rında ifadə etməyə çalışan də­yərli dostumuz Sabir Binnətoğlunun doğum günü idi. Bu mü­nasi­bətlə qocaman jurnalist həmkarım Sabir Ya­şar və mən bu qəlbi köv­rək şairin şəninə kiçik məclis düzəldib onun könlünü xoş elə­məyə cəhd gös­tərdik. Onun sağlığına badə qaldırıb, onun se­vin­cinə şərik olduq...

Sabir Binnətoğlunu facebook səhifəsindən tanıyanlar onun haqqında yəqin ki, kifayət qə­dər məlumata sahib deyillər. Uzun-uzadı yaz­ma­yacağam, deyərlər ki, yubilyarı tərifləyib rek­­lam edir. Qısaca, bilin ki, bu adam Dağlıq Qa­ra­­bağda gedən qızğın döyüşlərdə iştirak edib, öm­rünün 15 ilini səngərdə keçirib, qəm­­­li-qüs­səli şair ömrü yaşayır. Bilin ki, bu tə­vazö­kar şair millət, vətən yolunda öl­mə­­yə ha­zır olan vətən­daşlarımızdandır. Allah canına qıyma­sın.

Əziz dostumuz, bir daha sənin ad gününü, dü­­­nənki şad gününü təbrik edirəm. Sənə xoş­bəxtlik, firavanlıq, ən əsası can sağlığı diləyi­rəm!

Şeirlərin sevimli, qalan ömrün mənalı, işlə­rin avand olsun! Arzuların çin olsun!

Doğum günün mübarək!

Osman Nərimanoğlu

30.11.2014

Bizə örnək olcaq
Özümə məlum olmayan səbəblərdən Fa­ce­book səhifəm bağlanmışdır. Fikrimi sizə gec çatdırmaq məcburiyyə­tin­­də qaldım.

Belə ki, 17 dekabr 2014-cü il saat 11 ra­də­­lərində, Gəncə şəhərində, Gəncə şəhə­rinin bir qrup Media işçiləri öz xahişləri ilə Gəncə şə­hərində yaşayıb yaradan, "Divani-Hikmət" Ədəbi məclisinin təsisçisi və rəhbəri, "Müs­tə­qil Vətən" qəzetinin təsisçisi və baş reda­k­to­ru, mütəfəkkir, lirik şair, yaziçi-publi­sist Sabir Binnətoğlu ilə təyin edilmiş şəkildə görüş­dü­lər. O görüşdə "Sirr Qapısı" İnfor­ma­si­ya Agent­­liyinin xüsusi müxbiri olaraq mən də iş­tirak edirdim. Görüş Şairin həyat və ya­ra­­dı­cılığına dair verilən sualların cavab­lan­dı­rıl­masından ibarət idi.

Natiq-şair Sabir Binnətoğlu bizim sual­la­rımızı şeirlərlə və çox böyük səmimi təmkinlə cavablandırdı. Görəsən, şairin şeir dünyasına kimlər sahib olacaq? Gözümlə görməsəydim, inanmazdım. Mənə çox maraqlıdır, bu cür is­te­dad və talanta sahib olub, tində-bucaqda qalmiş şairin qədrini kimlər biləcək?

Hörmətli dostlar, bizə məlum olan qədər, orta yaşlı Şairin aurasından, şeirləri və bizl­ə­r­lə səmimi söhbətindən, səhhətindən də cid­di narazılıq duyduq.

Xalqımızın söz, sənət incilərini öz varlığı ilə bizlərə duyduran, nəsildən-nəsilə keçmə­sinə öz şeirləri, misra­ları ilə yardım edən el şairinə hamiliqla dəstək olaq!

Şairin bizə verdiyi tövsiyyələr bizə gələ­cək­də əbədi örnək olaraq yaşayacaqdır.....Mehman Qasımov


Şagirdlikdən xatirə
1972-ci il idi. Kənddə 8-ci sinfdə oxu­yur­dum. Şagird yoldaşım İsmayılgildə bərabər oxu­yurduq. Gecə saat 4-5 arası olardı, durub ge­də­si oldum. Hərdən təzə-təzə papiros cək­məyi öyrənmişdim. İsmayılgildən çıxıb, bir pa­piros yandırdım. Tüstüləyə-tüstüləyə kəndin ortasındakı dəyirmanın yanına düşdüm. Sa­dəcə 5 dəqiqə dayanmaq qərarına gəldim. Bu mə­qam­da aralıdan bir ayaq tıppıltısı gəldi. Ma­raq üçün, qorxmadan dayanıb gözlədim. Gə­lən adam riyaziyyat müəllimim Məhərrəm mü­­əllim oldu. Sən demə, bu da (böyüdükcə mənə çatandan sonra bildim) bizdən 3 sinif yuxarı oxuyan, öz şagird məşuqəsinin yanın­dan gəlirmiş.

Müəllim:

-Nə gəzirsən bu vaxtı?

Mən:


-Müəllim, İsmayılgildən yoldaşlı oxu­maq­dan çcıxdım.

Müəllim:

-Qələt edirsən, o papiros nədi?

Mən:


-Heç nə, müəllim, papiros nədi? - Bu ara­da, papirosu ovucumda keçirib atmışdım.

Müəllim:


-Qaç tez.

Mən qaçıb itdim, evə getdim. Necə get­dim, heç özüm də bilmədim. Yatıb-durmağımı bütöv itirdim. Nə başınızı agrıdım, sabah mək­təbə getdim. 3-cü dərs riyaziyyat dərsi idi. Zəng vuruldu. Müəllim sinfə girdi. Qalxıb oturduq. Müəllim heç kimnən heç nə so­ruş­madan məni löv­həyə çagırdı. Müəllim, mə­nə yaxınlaşıb, aç kəmərini dedi. Kəməri sivirib müəllimə ver­dim. Müəllim kəmərin bir başını əlinə dolavıb, düz 15-20 dəqiqə məni döydü. Sonra “get, otur” dedi. Necə, nə cür otu­ra­ca­ğımı və durub hara getməyimi də siz tə­səvvür edin. Nə isə, evdə-ailədə gizlənə-giz­lənə heç kimə heç nə de­mədim. Bu mə­sələ bura yaz­mağımdan baş­qa, hələ də sirr ola­raq qalıb. Kim nə soruşdusa, dedim, bil­mirəm.


Şagirdlik illəri
Nə gözəldir ömür-günün illəri,

Yola salır ömürdən fəsilləri.

Ömrümüzün ən qızıl səhifəsi,

Ən gözəli, o şagirdlik illəri.13.10.2014, saat 22-50

Mollaların söhbəti
Bu gün bir çayxanada qulaqlarımla bir söh­­­­bə­tin şahidi oldum.

Dörd molla bir masa arxasında əyləşib, çay süfrəsində domino oynayırdılar. Mən və üç yoldaş isə böyür masada idik.

Mollalar söhbət edirdilər.

Biri:


-Aya, nə cür gedir işlər?

Digəri:


-Zəiflikdir.

O birisi:

-Sizlərdə nə təhər?

Başqa birisi:

-Ölən yox, qazanc yox, necə olmalıdır?

Birisi:


-Demə-demə, yenə mərasim çox olanda başımız bir az qatılır.

Yenə:


-Yaxşı olar, allah yetirəcək.

Digəri:


-Hələ var, dolanırıq də, amma kasad­çılıqdır.

Bu sözləri eşidib, mizdən durmaq istədim.

Qocaman bir dost qolumdan aşağı çəkdi.

-Şair, sizi duydum, otur, bizə hörmətli yanaş. Durarıq beş-üç dəqiqəyə, - dedi.

Qısa desək, bizim masada mübahisə ya­randı və biri-birimizə təsəlli verərək, başqa ma­saya keçdik. Bu mürtəd ölüsevər və ölü hesabına pul qazananlar ucbatından.

Millətin qeydinə qalmaqdan, dərdimiz az imiş kimi, bu gün də qanımız belə qaraldı.

Baxın, elə buradaca çoxları agzı dolusu imannan-dinnən dəm vurur.

Budurmu sizin dininiz? Millətin qırılmağını qazanc mənbəyi bilirsiniz.

Molla işləri bu dinin onurğa sütunudur. Tək namazla heç nə bitmir.

Nə vaxt bu dinə xidmət edənlər saflaşa­caqsa, o zaman onun mollasını da qəbul edə­cəyəm !Hörmətlə, Sabir Binnət

12 iyun 2014

Oğlum evlənmək istəyir
Bu gün çayxanada, 4-5 nəfərlə bir masada çay içirdik. Bir xeyli keçmiş, əyləşən yoldaşla­rın və mənim tanıdığım bir kişi gəldi.

Bir az ordan-burdan söhbət etdik, keç­miş­dən-gəl­­mişdən gaplaşdıq. Bu təzə gələn qo­ca bizə bir şad xəbər demək istədi.

“Buyurun dedik” hamımız ona.

-Baxın, bəlkə, mənə kömək edəsiniz, oğ­lumu evləndirmək istəyirəm.

-Bu, gözəl, şad əməldir-, dedik,- mübarək ol­sun.

Birdən bir dayı soruşdu:

-Hansı oğlunu?

Baba dedi:

-Balacanı.

Birisi soruşdu:

-Bəs onun neçə yaşı var?

Baba bedi:

-47 yaşı var, hələ evlənməyib, oğlan uşa­ğıdır.

Birdən birisi dedi:

-Yalançının atasına lənət.

Bu mübahisənin davamı öz yerində,

Sizcə, 47 yaşında “oğlan xeylağı” nə de­mək­dir ?

Bakirə qız xeylağını başa düşürük.Əhvallaşma
Bu gün çoxları ilə görüşsəm də, 5-6 nəfər­lə bir masada əyləşdik. Daha hörmətim olan birisindən soruşdum:

-Bəs sənin kefin-halın?

Dedi:

-Çox sağ olun, şükr Allaha. Lap əla­dır.Soruşdum:

-İşin-gücün, necə dolanırsan?

Dedi:

-Şair, güya bilməyirsən?Dedim:

-Vallah, bilsəm, soruşmazdım.

Dedi:

-Şair, lap zibil kimi.Dedim:

-Ayə, dedin ki, bəs hər şey əla.

Dedi:

-Dedim, vallah, bəs nə deyim?Dedim:

-Əla nədir, zibil nədir,

Hər ikisi bir rəfdədir.

Nə vaxt onu seçərsiniz,

İnsan olmaq sizinlədir.

14.07.2014, saat 18:10
Gəzən ayağa daş dəyər
İndi də deyirlər ki, çox gəzən ayağa daş dəyər. Mənə deyən yoxdurmu ki, ay bədbəxt şair, niyə öldüyün yerdə ölmürsən?

Bu gün səhər vaxtı durub şəhərə çıxdım. Müəyyən yoldaşlarla görüşmək fikrim var idi.

Bir yoldaşla görüşüb bir az söhbət et­ dik. Bu yoldaşdan ayrılıb, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti binasının arxasındakı yol ilə ara­bamla aşağı səmtə gedirdim.

Bu məqamda yolun tən orta hissəsində əlində əsası olan bir adamı əyilib və çöməl­miş vəziyyətdə gördüm. Dərhal onun qaba­ğın­da dayanıb ona yardım göstərməyi his­simə aldım. Dayandım və ona yardım gös­tər­mək üçün düşüb, cəld olaraq ona ya­xın­laş­dım. Adam əlindən telefonunu salıbmış.

Mən ona kömək etmək istədim. Bu mə­qamda bir çox avtomobil sahibləri yolu kəsil­miş kimi dayanıb mənə hücum etdilər. Onlar nalayiq və hörmətsiz sözlərlə mənə hücum etdilər. Eyni zamanda əhvalatı duymuş kimi polis nəfərləri töküldülər. Ciddi və böyük mü­bahisə yarandı.

Dilim ağızımda qurumuşdu. Məni polislər məsuliyyətə cəlb etmək istəyirdilər. Bu mə­qam­da yolun qırağından iki xa­nım bu əh­valatı seyr edirlərmiş. Polislər məni aparmaq məqamında həmin xanımlar yaxınlaşdılar və polislərə “Siz nə etdiyinizi bilirsinizmi?” so­ruş­dular.

Polislər:

-Sizə nə, xanım?- cavab verdilər.

Xanımlar:

-Bu adam xeyirxahlıq naminə dayanıb, siz onu özünüz də bilmədən təqsirkar edir­si­niz. Budurmu sizin haqqınız?

Polislər:

-Xanım, bizə belə deyiblər.

Xanımlar:

-Qələt ediblər, sizə səf deyiblər. Buraxın, bu kişini, gedib araşdırarsınız.

Nə isə bir təhər o xanımların hesabına kömək etmək istədiyim əlilin şərindən ca­nımı qurtara bildim.

Ancaq o xanımlara təşəkkür edə bil­mə­dim.05.05.2014, saat 16:00

Deyirlər çox gəzən çox oxuyandan çox bilər
Hörmətli dostlar, bu komputer işləri ilə ya­naşı, neçə gündür ki, ev və öz iş otağımdan çıxmayıb, Ziya Bünyadovun Azərbaycan Ata­bəyləri Dövləti kitabını öz kitabxanamdan ta­pıb oxuyurdum.

Bu gün günortadan qabaq Gəncə Dövlət Uni­verisitetində işləyən bir dosent dostum məni zənglə çay süfrəsinə dəvət etdi. Mən bö­yük məmnuniyyətlə durub getdim.

Əyləşdik və bu ərəfədə bir çox müəllim, mək­təb işçiləri yığışdılar. Elmi-mədəni söh­bət­­lər gedirdi.

Bu ərəfədə məni tanıyan və hörmət bəs­ləyən Mayıl adında bir hüquq işçisi də bizlə görüşmək naminə bizim masaya yaxınlaşdı. Yenə bir az ordan-burdan söhbət etdik.

Ən əsas nə açıqlandı. Bu yaxınlarda Gən­cə şəhərində ana balası ilə cinsi əlaqədə olub və olurlar.

Məhkəmə qarşısında isə onlar heyvanları stat gətirməklə bəraət qazanmaq istəyirlər.

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

04.05.2014, saat 21:55
MÜNDƏRİCAT
Ürəyin işığında yanan misralar! ... 3
Vətən duyğuları ... 9

Azərbaycan .10

Azərbaycan bayrağı! ... .11

Gələn nəsil... .12

Dağıldı millət... .13

Vətən... .13

Ləzizdir mənə... .13

Ахаn Аrаz... .14

Bakı səfəri bitmək üzərədir... .15

Teatrda... .16

O gözlər gülə .16
Biz türklərik .17

Türk dünyası .18

"Türkün qəhrəmanlıq səlnaməsi"

(poemadan parçalar)... .19

Haydı... .19

" Türkün harayı "

poemasından bir parça... .20

Üzüldük... .21

Deyin mən... .22

Emine Öztürke ithaf... .23

Türkün bayrağı... .23

Göyçə həsrəti... ..24

Qardaş, bu faciə... ..25

Vətən həsrəti... ..25

Göyçə həsrətinə ..26

Варса вяtян ..27

Dilənov Dilqəm Məhər oğlu... ..28

A Dilqəm ... ..29

Nəsibov Rübail Həsən oğlu... ..30

Rübaildir... ..31

Elə o an... ..33

Doğma diyarıma... ..33

Kəlbəcər şöhrətinə... ..34

А даьлар -1... ..35

А даьлар -2... ..36

Dağların seyri... ..37

Goyçəli Eldar Həsənliyə... ..38

Vətən... ..39

Араmыздан ..40

Dinir, Allah... ..41

Sizi həsrət salanı ... ..41

Varsa Vətəndir... ..42

Vətən deyər... ..42

Vətən, sənə ... ..42

Mən qovulmuşam... ..43

Sinəmdən ayır... ..43

Qəlbimin istəyi... ..43

Səfeh yuxu... ..44

Divanilər... ..45

İndi bildim ki... ... ..46

Məni də aparasan... ..47

Tərtibatçıya alqış... ..47

Dünyanın... ..48
Anamı xatırladıqca... ..49

İnanmıram özümə... ..50

Yarandım... ..50

Sözüm var... ..51

Hey axtarır, Ana, səni gözlərim... ..51

Axirət dünyasında... ..52

Gözləyir səni gözlərim... ..52

Bu ürək... ..53

Dərdindən halı olaydım... ..54

Görən niyə? ..54

Anam dururdu... ..54

Təki anam duraydı... ..55

“Ana” poemasından... ..55

Dünyada... ..56

Anam vardı... ..57

Heç nə bilmirəm... ..57

Ana dəniz ..57

Ana həsrətinə... ..58

Anamla... ..58

Yenə bir gün ..59

Yarpaq tökümü ..59

Anam duraydı ..60


Sevgi olanda ..61

Gəl, başına dolanım... ..62

Qoymaram düşəsən... ..62

Tək mələyim... ..63

Əlini çək... ..63

Olmaz heç tayı... ..63

Qonaydın sən... ..64

Hədər yerə... ..65

Onu bir də görəydim... ..66

Uçma, xanım... ..67

Məni unut... ..67

Səkkiz mart... ..68

Kimə nə var? ... ..69

Ay yar... ..69

Gül üzə... ..70

Ürəyimə damıbdır... ..70

Həsrət qoyma... ..71

Bitəydin ürəyimdə... ..71

Üstə... ..72

Sən mənə qonaq ol... ..72

Dedim, xanım! ... ..73

Sinən üstə... ..73

Deyir, şair... ..73

Könlüm açılaydı... ..74

Balası yanında... ..74

Nədəndi? ... ..75

Ay güllər... ..75

Getdiniz... ..76

Ana ceyran... ..76

Lalələr... ..77

Ağlaram... ..77

Birgə görək... ..77

Gəl, qovuşaq... ..77

Ol... ..78

Ölürəm... ..78

Canımdan alsın... ..78

Kəpənək... ..78

Ürəyini üzərlər... ..79

Könul aldım... .80

Aybəniz Əliyarın şəklinə baxdım... . 80

Deyiləm... ..81

Bu gözələ... ..81

Diriikən... ..82

Tutub qəlbə... ..82

Gözəldir... ..82

Gec deyil hələ... ..83

Sevda atdım... ..83

Sənlə alışam... ..84

Eşqinə can atmaq... ..84

Bir az yatım ki... ... ..84

Gözləmə məndən... ..85

Ay maralcan... ..86

Salam, Bəturə xanım ..87

Aşiqini üzənlərə... ..87

Həyat gözəldir... ..87

Məni, gözəl... ..88

Kim istəməz... ..88

Qədir bilməz... ..89

İnan, vermərəm ..90

Bir günlük ..90

Heç duymadım... ..90

Dedi ki,… ..91

Bilmirəm ..91

Dünyada ..92

Bir gözələ ..93

Harda qalıbdır ..94

Asan deyil ..94

Dodaqlardan ..95

Könül dincəlir ..95

Dedi ..96

Yeməli can ..96

Lalə və Məlik ..97

Исtярдиm ки... ..98

Bir cicək ol ..98

Бир эюзял ханыmа ..99

Eybəcərin biriyəm 100

Laləni 100

Bu gülləri 101

Nə edərdim 102

Olaydım 102

Xeyr, görmədim 103

Salam, sabahınız xeyir! 103

Gözəl yağış 103

Çay gətir 104

Bir xanıma... 105

Çox görmüşəm 106

Gedən deyilsən 106

Hər yoldan keçənə 106

Yazmaq istədim 107

İlk sevgi 107

Qəlbimi 108

Biləydim 108

İnsaf eylə 109

Oda yaxma 109

Hərgah bizə 110

Hansını? 110

Görəndə 111

Bu dünyada doymadım 111

0 təkdi 112

Tənha deyirəm 112

Leysan tökə 113

Bir gül gördüm 113

Bir arayardın 113

Yetir 114

Darıxıram 114

Hə sözü 115

Qoşuluram 115

Salamlar 115

Eyləmə 116

Dillənsənə 116

Qaldi 117

Sahil olaydım 117

Sevgi 118

Ünvanladım 118

Nə edim? 118

Namə atdım 119

Yarın qoynuna 119

Baxarıq 119

Yazışma 120

Fəridə Əliyevanın salamına cavab 120

Sevirəm deməyimə 121

Dodaqlar 121

Bir gözəllə 122

Xanımsız 122

Baxışlar 123

Məni gözləyirsənsə , 123

Elə baxma 123

Deyim 123

Niyə deyirdin 124

‎Gəl etmə 124

Sehiri sən aç 124

Deyirəm 125

Ürəyimi didirsən 125

Özünsən? 126

Mələkdir 126

Səndən başqası 127

Baxanda 127

Həyat gözəllərindir 127

Bəlkə 128

Güllər içi 129

İlahə Həsənovaya 130

Milyon dəfə 130

Şairə tərif 131

Ay qız, gəl ..... 132

Baxışların 133

Gözəli 133

Kişilər 134

Yoxdur dünyada 134

Bu cahanda 135

Əlindəcə 135

Yar ücün 136

Yanımda olaydın 136

Yenə bax 136

Sən istəyəni 137


Məntiqli və hikmətli deyimlər 138

Mən xəstəyəm, haqq-ədalət xəstəsi, 139

Min sözə bir sözü demək istədim, 139

Dürüstlük odur ki, səhvə yanasan. 139

Dinə saxtaçılıq 139

Atadan xeyir görməyən, 140

Ata dadına 140

Baxaq, camaat 140

Hər adam 140

Sözü üzümə desin 141

İki dostum 142

Çərxi-fələk sükanı 142

Olaydı 144

Sözün varsa 145

Uşaq olardım 145

Deyişmə 146

De, kimə lazımdır? 148

Deyil o saç teli 148

Günəş 148

O gözləri 149

Ulduzum 149

Ey həyat 150

Baş açmıram 151

Onu mənlə 151

Atma özünü 152

Duydunuz ki, ... 152

Bu gecəni 153

Yazıq təbiət 153

İtirib oxunu 154

Dəliyə dair 155

Salam ilə 156

Eyni daddır 157

Hara getdi 157

Gəldi-gedərdir 159

İç üzünü 159

Vızıldayır 159

Yuxu gördüm 160

Yuxudan 161

Dünyanın malı 161

Gəlmişəmsə 162

Sahibsizlik 163

Vicdan nədir? 163

Üzmə hədər 163

Ağlınız nə kəsir? 164

Sözün izinə gəldim 164

Dik dura biləsən 165

Özünüz deyin 165

Bəxtəvər 165

Yedim, dedim 166

Yaxşı insanlar 166


Tənqid 167

Ola 168


Dünya 168

Nədən belə 169

Dünyada hər şeyi pul həll edir 169

Tale yazısı 171

Yetim-yesir 172

Mənə görə 172

Ey həyat 173

Məmurların hökmü 175

Yasa bat 176

Bu həyatda 176

Nə yöndü? 177

Müxtəlif maraq 177

Aman, Allah,.. 178

Haqq sözü 179

Yadulla 179

Kimə söyləyim 180

Heç bilmirəm 181

Bəy deyirlər 181

Mənə bəy deməyin 182

Bu millət 182

Bu millət 183

Dinləmir səsimi 184

Əmələ gəlməyibdir 184

Zalım fələk 185

Ömür hədər 185

Uçarsan yelə 186

Atlara 186

Qara yuxu 187

Olub hədər 188

Kimin qızıdır? 189

Ala di 190

Məzarımın şahına 191

Yazıq ürək 192

Allaha məktub yazmaq istəyirəm 193

Menə şair deməyin 194
Etiraf 195

Sözləri olar qalan 196

Nəymə lazım 197

Çalış ki,... 197

İnsaflar azalıb 197

Böyük bəşərdir 198

Qərarsızam 198

Qalıb 199

Tövsiyyə 200

Deyin mən 201

Дцнйа 202

Айы tайы кюкцндя 203

Ай Аллащ 204

Neynəyim ki, allah mənlə dost olsun? 205

VAR 206

Gedirəm kəcabəmi yudurtmağa 207Sənədlərin şərəfinə! 207

Get, yaxşı yol 208

Pintilik 208

Hara baxır 209

Xoşbəxt gün 209

Nədən belədir? 209

Millətsiz sayılıram 210

İstəyirəm 210

O gəlibdir ki, apara 211

Yaranır 212

Bəlkə, yuxumda görəm 212

Dostum Fələyə 213

Qocalır 214

Mənim fəslim 214

Allaha sual 214

Sözümün nökəriyəm 215

Ağlasınlar 215

Şair olsaydı 216

Baxım, görək 216

Tövsiyyə 216

Bağışla 217

Tərif edəm 217

Ədalətin közünə 218

Yaşamağa 218

Еля бил ки... 219

Kökünü tanı 220

Mən yoruldum 221

Ey həyat 221

Mənim dərdim 221

Ürəyimə damıbdır 222

Məcburi 222

Əlim gəlmədi 223

ATAM, Allahım 223

Heç bilmirəm 224

Bir ömür 224

Günüm 225

Əzraillə dərdləşib 225
Bağlamalar 226

O nədir ki, biri qara, biri ağ, 227

O qış baharla dalaşıb çəkildi. 227

Bir narazı belə deyir, 227

Haqq yoruldu 227

Üzündən ayı göstər, 228

Yazışma 228

Dostlara 229

Axşamınız xeyir! 230

Qəlbi bizlə döyünən 230

Bir məclisdə 230

Gedirəm 231

Cümlə dostlar 231

Günaydın 231

Əhval alım 233

Günaydın 233

Gəldim 233

Dostlara sual 234

Dəymə-düşər 234

Dostluq 235

Əlim demir 235

Üzərindən keç 235

Bu dünyadan 236

Dedim 236

Var 237


Dost 237

Dost 238


Həyatıma yarsınız 238

Sübhün nuru 238

Salam! 239

Yanmasın 239

Xoş gəldiniz! 239

Körpə deyilsən 240

İbrahim Rəndəçiyə 240

Hər vaxtınız xeyir 241

Bakıdan görüşərik 241

İnanın ki.... 241


İthaflar 242

Solmaz xanım Aliyevaya ithaf 243

Müəllimlərə 243

Nərgiz xanım Vəlizadəyə salamlar! 244

Lalə xanıma 244

Xanımlara 245

Enfira xanım Əliyevaya ithaf 245

Səkinə İlyasqızına 246

Lalə Mikayılzadəyə 246

Lalə xanıma 246

Zeynəb xanım 247

İradə xanıma 247

Şəfiqə xanım Axundovaya 248

Aygün Şamıyevaya 248

Aygün Şamıyevaya 248

Kəmalə xanıma 249

Lalə xanıma 249

Yeganə xanım Novruzovaya 249

Fidan Əliyevaya 250

Nurgün xanıma ithaf 250

Nigar xanıma ithaf 250

Aləmzər xanıma 251

Fərəh Qurbaniyə 251

Böhtan atıblar 251

Lalə Mikayılzadəyə 252

Gözəlliyinə 252

Gözəlsiniz 252

Səadət xanıma 253


Hekayələr və publisistika 254

Pambıq topu .255

Hardasan? 257

Get, sənlik deyil 259

Axşamınız xeyir, dostlar 259

Məndən incimiş 260

Salam səmimi dostlar! 260

Şerimi yazdım 261

Həyatın qanunu 262

Şairin sevincinə şərik olduq 263

Bizə örnək olcaq 264

Şagirdlikdən xatirə 266

Şagirdlik illəri 267

Mollaların söhbəti 268

Oğlum evlənmək istəyir 270

Əhvallaşma 271

Gəzən ayağa daş dəyər 272

Deyirlər, çox gəzən çox oxuyandan çox bilər 274Sabir Binnətoğlu


ÜRƏYİMİN SƏSİ

Yığılmağa verilib: 02.01.2015.

Çapa imzalanıb: 05.04.2015.

Kağız formatı: 60x84.

Həcmi: 18,25 ç.v.

BXQR MMC-də çap olunmuşdur.

Sabir Binnətoğlu (Qurbanov) 29 noyabr 1958-ci ildə Göyçə mahalın Çənbərək rayonun Ardanış kəndində dünyaya göz açıb. Onun bədii yaradıcılığına Göyçə ədəbi muhitinin muhüm təsiri olmuşdur. Qarabağ müharibəsi, Azərbaycanın müstəqilliyə qo­vuş­ması, çağdaş dövrün ictimai-siyasi hadisələri onun yaradı­cılğında mövzu rəngarəngliyinə səbəb olmuş, vətənpərvərlik ruhunu daha da artırmışdır. O, özü şəxsən Qarabağ müha­ribəsinin iştirakçısıdır.

S. Binntoğlu hazırda Gəncə şəhərində yaşayır və bu şəhərin ədəbi mühitınin fəal təmsiçilərindən biridir. O, “Divani- Hik­mət” ədəbi məclisinin təsisçisi və sədri, “Qızıl Qaya” jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur.

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

BAKI-2015 BAKI-2015 BAKI-2015

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin